GOCLEVER TAB S73
Uživatelská příručka
www.goclever.com
Prohlášení o shodě
Tímto GOCLEVER technologie prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 199/5/WE.
Ochrana životního prostředí
Přístroj je předmětem WEEE Směrnice 2002/96/EC. Symbol vedle znamená, že výrobek musí být likvidován odděleně a měl
by být odevzdán na příslušné sběrné místo. To Vám umožní omezit znečištění a vliv na lidské zdraví.
Odpovědnost
GOCLEVER Technology Company ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat
nebo zisků, stejně jako za jakoukoliv jinou následnou či nepřímou škodu vyplývající z používání zařízení naší značky.
GOCLEVER Technology není zodpovědná za jakékoli problémy spojené s poruchou operačního systému a aplikace
pracující pod jejím řízením.
Změny
GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo revidovat tento dokument a specifikace přístroje bez předchozího upozornění.
Tyto funkce a obrázky se mohou lišit v závislosti na služby nabízené provozovatelem a verzi softwaru přístroje.
Před použitím
Pamatujte, že baterie není nabitá. Otevření nebo pokus o demontáž vnějšího pláště zařízení povede ke zrušení záruky.
Google je registrovaná ochranná známka, a Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. ve Spojených
státech a dalších zemích. YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.
GOCLEVER Technology Company není zodpovědná za technické a redakční chyby nebo za opomenutí obsahu v tomto
dokumentu a není rovněž zodpovědná za náhodné nebo následné škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu.
Informace jsou prezentovány v takovém stavu, v jakém jste je přijali a nevztahuje se na ně žádná záruka. Podléhají změnám
bez předchozího upozornění. GOCLEVER Technology Company si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu
bez předchozího upozornění. Tato příručka popisuje základní funkce přístroje.
Zabezpečení
Prosím prostudujte si tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit ohrožení života nebo zdraví nebo může být i nezákonné.
Pro další informace si prosím přečtěte celou příručku. Zařízení bylo navrženo pro provoz z baterie a na napájení ze sítě
nabíječkou. Použití zařízení jiným způsobem může být nebezpečné a způsobu ztráty záruky.
Nabíjení baterie
Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji elektrické energie v souladu s parametry stanovenými ve specifikaci. V případě
pochybností, jestli se jedná o typ požadovaného napájecího zdroje, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo
místní energetickou společnost. Pokud je výrobek napájen z baterie nebo jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných
s produktem.
Vlivy vnějších činitelů a elektromagnetického pole
Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že je vždy suchý a chráněn před vlhkostí. Přístroj musí být také chráněn proti vysokým a
nízkým teplotám, prachu, písku, nevystavujte jej nárazům a házení, protože tím může dojít k poškození tabletu nebo jeho
součástí.
Nenechávejte zařízení ve vozidle nebo v místech, kde teploty přesahují 50 stupňů Celsia.
Nepoužívejte zařízení na palubě letadla a v oblastech, kde není dovoleno používat vybavení, které může emitovat
elektromagnetické pole, například nemocnice, čerpací stanice a sklad výbušnin. Porušením těchto pravidel může vést k
požáru nebo výbuchu.
Nepoužívejte zařízení při řízení! Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole jako jsou
mikrovlnné trouby, reproduktory, TV a rádio.
Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahují kovy.
Servis a opravy
K opravě můžete využít autorizovaný servis a kvalifikovaný personál, jakýkoli pokus o samostatnou opravu nebo
neoprávněné služby povede ke zrušení záruky.
Obsah
Představujeme GoClever Tablet S73 .......................... 3
Baterie ................................................................................. 5
SD karta............................................................................... 6
Domovská obrazovka a seznam aplikací .................. 7
HDMI a Host ....................................................................... 9
Jazyk a klávesnice .........................................................10
Správa aplikací................................................................ 11
Hudba ................................................................................12
Fotografie .........................................................................13
Video ..................................................................................14
Wi-Fi ...................................................................................15
Prohlížeč ...........................................................................16
Gmail..................................................................................18
Mapy...................................................................................20
Market ................................................................................22
YouTube ............................................................................23
Záznam zvuku .................................................................24
Fotoaparát ........................................................................25
Představujeme GoClever Tablet S73
Název produktu
Tablet PC
Model
GOCLEVER TAB S73
ARM Cortex A8 Samsung 1 GHz 3D Graphic
Accelerator
CPU
Chipset
Obrazovka
Dotykový displej
Paměť
Uložiště
Samsung S5PV210
Velikost 7 palců; rozlišení WVGA 800x480; 16 millionů
barev
Kapacitní
DDR2 512 MB cache
Vestavěná paměť 4 GB
Podporuje externí karty microSD, maximální kapacita
je 32 GB
Grafická karta
Power SGX535
Fotoaparát
1,3MP přední fotoaparát
Repro
Hi-fi stereo reproduktory
Vestavěná 3000mAh Li-Ion nabíjecí baterie
DC 9 V / 1,5 A
1x USB 2.0 Host; 1x USB 2.0 OTG; 1x sluchátka; 1x
nabíjení; 1x microSD karta; 1x miniHDMI 1.3
Baterie
Nabíjecí kabel
Porty
OS
Google Android 2.2 (Market, Flash 10.1)
Síťě
IEEE802.11b/g Wi-Fi síť;
Video rozlišení
Váha
Maximálně podporuje 1920x1080
AVI, RM/RMVB, FLV, DAT, VOB, WMV, MPG,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-11, MP4, M4V, VC-1 aj.
MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, OGG, APE aj.
Volitelné
Host kabel; nabíjecí adaptér; kabel miniUSB;
sluchátka; manuál; záruční list
330 g
Velikosti
193 x 118 x 13,3 mm
Barva
Stříbrno-šedá
Prohlížení webu; Email; QQ, MSN, SKPE; Hry;
E-knihy; Zpracování textu; Přehrávač hudby a videa;
Další podporované programy pro OS Android 2.2;
vestavěné Google mapy atd.
Video
Audio
GPS
Přibaleno v balení
Aplikace
3
3G (volitelné)
Vlastnosti
Tlačítko power Stiskněte a držte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí Vašeho zařízení.
Krátký stisk uvede tablet do režimu spánku, stisknutím jakéhokoliv
tlačítka zařízení opět probudíte.
Tlačítko Home Stiskněte pro vrácení na domovskou obrazovku odkudkoliv.
Stiskněte a držte pro otáčení okna Aplikace.
Tlačítko Menu Stiskněte pro otevření seznamu možných akcí na aktuální
obrazovce.
Stiskněte a držte pro prohlížení menu zkratek na displeji.
Klávesové zkratky budou při přidržení tlačítka Menu blikat.
Tlačítko Back Stiskněte pro vrácení na předchozí obrazovku nebo pro zrušení
dialogového menu.
Posuňte pro zapnutí/vypnutí zařízení.
Power switch
4
Baterie
Tablet lze dobíjet pomocí nabíječky. Zařízení má interní nabíjecí baterii. Doporučujeme
nabít baterii vždy, když je stav baterie nízký.
Nabíjení přes nabíječku
1. Připojte nabíječku do nabíjecího konektoru. Během nabíjení svítí LED dioda.
Nabíjení je skončeno, jakmile se barva LED diody změní na zelenou.
2. Během nabíjení baterie můžete s tabletem pracovat.
Pokud s tabletem pracujete, může nabíjení trvat déle.
Stav baterie
1. Stiskněte Nastavení. Pak Advanced setting.
2. Stiskněte Battery information.
5
SD karta
Do svého zařízení můžete vložit vyměnitelnou kartu microSD, kam můžete ukládat
multimediální soubory, například videoklipy, hudební skladby, zvukové soubory nebo
obrázky.
Kopírování souboru na paměťovou kartu
Můžete přesouvat soubory - například hudbu a obrázky - mezi tabletem a počítačem.
Pro prohlížení souboru na Vašem tabletu stačí spustit příslušnou aplikaci a přejít na
soubor v této aplikaci.
1. Spojte tablet s počítačem přes USB kabel.
2. Na domovské stránce stiskněte tlačítko Menu.
3. Stiskněte Oznámení a USB připojeno.
4. Dále pak možnost Zapnout úložiště USB.
5. Ve Vašem počítači se zobrazí výměnný disk.
6. Vyhledejte soubory v počítači, které chcete kopírovat do svého tabletu.
7. Zkopírujte nebo vložte soubory na požadované místo na výměnném disku.
Mazání souboru na paměťové kartě
1. Najděte soubor nebo složku, kterou chcete smazat.
2. Stiskněte a přidržte prst na názvu souboru.
3. Stiskněte Delete.
Zobrazit dostupné místo v paměti
Pro zjištění dostupného místa v interní paměti nebo na SD kartě stiskněte Nastavení,
dále Karta SD a paměť telefonu.
6
Domovská obrazovka a seznam aplikací
Domovská obrazovka je Váš výchozí bod pro používání všech aplikací ve Vašem
tabletu. Můžete si přizpůsobit svou domovskou obrazovku pro zobrazení aplikací,
klávesových zkratek a widgetů.
Seznam aplikací otevřete tak, že na něj klepněte na domovské obrazovce.
Oznámení a připojení ikon
Podél horní části obrazovky je stavový řádek. Na levé straně se zobrazí ikony, které Vás
upozorní na nové zprávy, nadcházející události v kalendáři, alarmy a další. Na pravé straně
se ve stavovém řádku zobrazí ikony o připojení.
Čtení oznámení
Pokud vidíte nějaké oznámení na stavovém řádku, stiskněte tento řádek prstem a
stáhněte jej dolů na obrazovku - otevře se seznam oznámení.
Oznámení otevřete stiskem na příslušné oznámení.
Jestliže chcete vymazat oznámení, stiskněte Vymazat v horní části okna s oznámeními.
7
Pro vypnutí okna s oznámeními posuňte prst nahoru po obrazovce.
Ikony ve stavovém řádku:
Nový e-mail
Stahování
Připravované akce
Obsah stažený
Přehrávání písně
Nastavený budík
SD karta je plná
Synchronizování dat
Indikátor
nabíjení
baterie
Žádná SD karta
Wi-Fi připojeno
Baterie se nabíjí
USB připojeno
Wi-Fi vypnuto
Upozornění
Tichý mód
Redukce hlasitosti
Zvyšování hlasitosti
8
HDMI a Host
Použití HDMI výstupu
1. Stiskněte Nastavení, dále Zobrazení.
2. Stiskněte HDMI a vyberte výstupní mód.
3. Vraťte se tlačítkem Back, v nastavení stiskněte Zvuk.
4. Zde vyberte HDMI switch pro nastavení zvuku přes HDMI.
5. Spojte Váš tablet s Vaším displejem pomocí kabelu HDMI.
USB Host
USB host podporuje USB myš, USB klávesnici nebo další periférie.
9
Jazyk a klávesnice
Jazyk
Ve svém tabletu si můžete nastavit jazyk.
1. Stiskněte Nastavení, dále Jazyk a klávesnice.
2. Dále pokračujte položkou Vyberte jazyk.
3. Poklepejte na jazyk, který chcete nastavit.
Klávesnice
Ve svém zařízení si můžete nastavit klávesnici podle Vašich představ.
1. Stiskněte Nastavení, dále na Jazyk a klávesnice.
2. Zde poklepejte na klávesnici, kterou chcete využívat.
Můžete si také nainstalovat jiné klávesnice určené pro tablet TAB S73.
10
Správa aplikací
Jak povolit instalaci non-Market aplikací
1. Stiskněte Nastavení.
2. Dále Aplikace.
3. Nakonec povolte položku Neznámé zdroje.
Odinstalování aplikací
1. Stiskněte Nastavení.
2. Dále Aplikace.
3. Poklepejte na položku Správa aplikací.
4. Vyhledejte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a stiskněte ji.
5. Stiskněte Odinstalovat.
6. Nakonec klepněte dvakrát na OK.
11
Hudba
Vaše hudba je organizována ve čtyřech kategoriích: Interpreti, Alba, Skladby a Seznamy
stop. Vyberte kategorii pro zobrazení seznamu. Poté, co si vyberete, klepněte na hudbu,
kterou chcete přehrát. Pokud si například vyberete kategorii Interpreti, vypíše se seznam
interpretů seřazených podle abecedy, otevřením se zobrazí interpretova alba. Vyberte album
a na displeji se ukáže seznam všech písní.
Váš tablet umí přehrávat následující formáty hudby: MP3, WMA, OGG, WAV, a MIDI.
Přístup a přehrávání hudby
1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu aplikací.
2. Stiskněte Hudba, dále Interpreti, Alba, Skladby, nebo Seznamy stop.
3. Stiskem na vybraný song jej přehrajete.
Přidávání skladeb do nového seznamu stop
1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu aplikací.
2. Dále Hudba a Skladby.
3. Stiskněte a podržte prst na skladbě, kterou chcete přidat do seznamu stop.
4. Stiskněte Přidat do seznamu stop.
5. Dále stiskněte Nové.
6. Napište název seznamu stop.
7. Stiskněte Uložit.
Mazání seznamu stop
1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu aplikací.
2. Stiskněte Hudba a Seznamy stop.
3. Stiskněte a přidržte prst na seznamu stop, který chcete smazat.
4. Stiskněte Smazat.
12
Fotografie
Ve svém tabletu si můžete prohlížet fotografie a obrázky v těchto formátech: JPG, BMP,
PNG a GIF. Tyto soubory můžete uložit na SD kartu.
Prezentace fotografií:
1. Zkopírujte fotografie na SD kartu.
2. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko aplikací.
3. Stiskněte Galerie.
4. Zvolte složku s obrázky. Poklepejte na vybraný obrázek.
5. Stiskněte Prezentace.
13
Video
Váš tablet může přehrávat video v těchto formátech: RMVB, RM, AVI, MP4, WMV, 3GP
a MPG. Videosoubory si můžete uložit na SD kartu.
Přehrávání videa:
1.
Zkopírujte video na SD kartu.
2.
Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko aplikací.
3.
Dále poklepejte na UTPlayer.
4.
Stiskem na vybrané video jej spustíte.
14
Wi-Fi
S tabletem TAB S73 se můžete připojit k internetu pomocí Wi-Fi.
1. Stiskněte Nastavení, dále Bezdrátová připojení a sítě.
2. Stiskem na položku WiFi ji spustíte. Dále poklepejte na Nastavení WiFi a zařízení
automaticky najde všechny dostupné Wi-Fi sítě.
3. Vyberte Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit.
4. Nakonec stiskněte Připojit. Některé sítě možná budou potřebovat vložit heslo.
Pokud chcete více nastavení pro Wi-Fi, stiskněte ve Wi-Fi nastavení tlačítko Menu a
Pokročilé.
15
Prohlížeč
Přejít na domovskou stránku
Prohlížeč vždy otevírá poslední stránku, kterou jste prohlíželi.
Při první vstupu do prohlížeče bude na displeji Vaše domovská stránka.
Změna domovské stránky.
1. Klikněte na Prohlížeč.
2. Stiskněte tlačítko Menu.
3. Pokračujte tlačítkem Více – Nastavení – Nastavit domovskou stránku.
4. Po nastavení adresy stiskněte OK.
Prohlížení webových stránek
1. V menu zvolte Prohlížeč.
2. Stiskněte tlačítko Menu.
3. Klepněte na pole adresy.
4. Napište webovou adresu a zvolte Přejít.
16
Vyžaduje připojení k Internetu.
17
Gmail
S Gmailem se všechny Vaše zprávy se stejným předmětem budou řadit společně do
jedné konverzace. Pro čtení zpráv se stejným předmětem, otevřete konverzaci a skrolujte na
požadovanou zprávu. Nejnovější zpráva se zobrazí v dolní části.
Všechny zprávy, které přijdou, se uloží do složky Doručená pošta, což je zároveň úvodní
pohled v Gmailu. Celkový počet nepřečtených zpráv se zobrazí na displeji v záhlaví okna a
individuální nepřečtené zprávy se zobrazí tučně. Pokud jste označili zprávu, zobrazí se
v barevném obdélníku vlevo od data.
Čtení nových zpráv
1. Spusťte Gmail, na displeji se zobrazí doručená pošta.
2. Stiskněte zprávu, kterou chcete číst.
Psaní nových zpráv
1. Na aplikační obrazovce zvolte Gmail, dostanete se do doručené pošty.
2. Stiskněte tlačítko Menu.
3. Zvolte Nová.
4. Napište jméno nebo e-mailovou adresu do příslušného pole. Zobrazí se odpovídající
kontakty. Vyberte Další a pokračujte psaním zprávy.
5. Dále napište Předmět a zprávu.
6. Pro připojení obrázku stiskněte tlačítko Menu a vyberte obrázek, který chcete
připojit.
7. Stiskněte Odeslat.
18
Vyžaduje připojení k Internetu.
19
Mapy
Najít místo
1. Na domovské stránce vyberte tlačítko Aplikace.
2. Stiskněte Mapy.
3. Pokračujte tlačítkem Menu.
4. Zvolte Hledat.
5. Napište adresu a stiskněte Přejít.
Získat směr
1. Na domovské stránce vyberte tlačítko Aplikace.
2. Stiskněte Mapy.
3. Pokračujte tlačítkem Menu a stiskněte Trasa.
4. V poli Od zadejte startovací adresu, do pole Koncový bod zadejte cíl a zadejte
Spustit.
Změnit režim mapy
Pro prohlížení jiných režimů mapy postupujte takto:
1. V domácí obrazovce zvolte tlačítko Aplikace.
2. Stiskněte Mapy.
3. Pokračujte tlačítkem Menu.
4. Vyberte tlačítko Vrstvy v horním řádku.
5. Zde si zvolte režim Provoz, Satelitní nebo Terénní.
20
Vyžaduje připojení k Internetu.
21
Market
Market nabízí přímý přístup k vývojářům po celém světě. Je to místo, kde najdete
zábavné hry a cool aplikace.
Procházení obsahu
Když poprvé vstupujete do Marketu, můžete vidět nabízené položky, seznam kategorií,
link na vyhledávání a link s Vaším stahováním.
Můžete zde posouvat nabízené položky nebo si vybrat kategorii, jejíž obsah chcete
procházet, a následně zvolit podkategorii. V každé podkategorii si můžete vybrat zobrazené
položky, seřazené podle oblíbenosti nebo data. Všimněte si, že všechny položky
v podkategorii jsou uvedeny v jednotlivých kartách, ty jsou seřazeny od nejpopulárnějších po
méně populární a podle data jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší.
22
YouTube
YouTube je prohlížeč volných online videí, kde můžete prohlížet nebo sdílet videa, která
jsou nahrány uživateli YouTube. Pro prohlížení YouTube videí nepotřebujete Youtube účet.
Prohlížení YouTube videí
1. Na domovské obrazovce zvolte tlačítko Aplikace.
2. Stiskněte YouTube. Na hlavní YouTube obrazovce
s nejoblíbenějšími videoklipy.
3. Zvolte jakoukoliv kategorii a video v ní.
Hledání YouTube videí
1. V aplikaci YouTube stiskněte tlačítko Menu.
2. Dále Hledat a napište, co chcete vyhledat.
3. Stiskněte tlačítko Přejít.
23
se
ukáže
kategorie
Záznam zvuku
Zvukový záznam a přehrávání:
1. V domovské obrazovce zvolte tlačítko Aplikace.
2. Zvolte Záznam zvuku.
3. Pokud chcete nahrávat, stiskněte tlačítko Nahrát a tlačítko Stop, když je nahrávání
kompletní.
4. Zvolením Použít tento záznam se záznam uloží.
5. Vraťte se do aplikačního menu.
6. Stiskněte Hudba.
7. Zvolte Seznamy stop a Mé záznamy.
8. Stiskem na nahrávku jí spustíte.
24
Fotoaparát
Natáčení a přehrávání videa
1. V aplikačním menu zvolte Fotoaparát.
2. Táhnutím tlačítka změníte fotoaparát na kameru.
3. Pro spuštění nahrávání stiskněte červené tlačítko a Stop, když je nahrávání
kompletní.
4. V aplikačním menu pak zvolte Galerie, zde najdete zaznamenané video.
5. Poklepem na vybrané video se zobrazí menu, kde si zvolíte, jakou aplikací jej chcete
spustit.
Fotografování
1. V aplikačním menu zvolte Fotoaparát.
2. Posuňte posuvné tlačítko na mód fotografie.
3. Stiskem vyfotit uděláte fotografii.
25
Výrobce:
GOCLEVER TECHOLOGY CO., LTD.
BlockD,Century Holiday Plaza,
No 9030 Shen Nan Road,Nanshan district,
Shenzhen,China.Post Code:518053
深圳市南山区深南大道 9030 号世纪假日广场 D 座 3105 室
Download

Manual GOCLEVER TAB S73 CZ .pdf