Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 5. ročníky
(školní rok 2011/12, varianta A)
Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají
položky v úlohách na pořadí, text odůvodnění v úlohách, v nichž se odpovídá hodnotou (výsledkem
výpočtu) a úvodní vysvětlení u některých úloh.
1A Český jazyk
A – Co víš o Kubulovi?
1. Například podle řádků e až g si nechtěl utřít hubu, dát se vyhřebelcovat a vyčistit si uši.
O koupání s ním nebyla řeč. Další zmínky o tom, že nebyl čistotný, jsou na řádku c.
2. Podle řádku e nechtěl postát.
3. Na řádku p říká Kubula hodně neskromně: „… já se každému líbím“.
4. Na řádku x jen bručel, že si spálí kožíšek.
5. Podle řádků b a c byl hajdalák, který se nečesal, nemyl a chodil jako ledajaká opice.
6. O tom není v ukázce žádná zmínka.
B – Vypravování o ukázce
1.
2.
3.
4.
S medvědem chodil po světě medvědář Kuba Kubikula, který není vypravěčem.
Ano, opravdu to tak při čtení příběhu vypadá, zvláště v jeho druhé polovině.
Ano, a to v první i ve druhé polovině příběhu (třeba na řádcích e, f a o, p).
Kubula byl špinavý medvěd, který se toulal s medvědářem Kubou Kubikulou – ten ale na
Kubulovu čistotu dbal. O tom, zda byl sám čistotný a čistý, se v ukázce nemluví.
5. Začátek příběhu by se kreslil velmi špatně.
6. Například to, že medvěd mluví.
C – Kdy se to stalo?
Na řádcích t a u se píše, že „už táhlo na šestou a byl čas myslit na nocleh. Mrzlo, až praštěly kosti.“
Děj ukázky (tj. její druhá polovina) se tedy odehrává někdy v zimě v podvečer.
D – Rčení o mrazu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
To se opravdu říká, když měl někdo zvláštní pocit v těle, případně strach.
Říká se „lže, jako když tiskne“.
Říká se třeba „zpívali, až se hory zelenaly“ – tedy s velkou chutí, vervou.
Říká se „mráz kopřivu nespálí“.
Říká se „kdo se bojí, nesmí do lesa“.
Říká se „studený máj, v stodole ráj“.
E – Pramizerné
Vypravěč na řádku f mluví o tom, jaký Kubula byl. „S jídlem to bylo pramizerné“ proto znamená, že
Kubula velice špatně jedl.
F – V kovárně se ková
1.
2.
3.
4.
5.
V lékárně se neleká ani neléčí.
V čekárně se čeká.
V lyžárně se nelyžuje – tam se nechávají lyže přes noc.
V sušárně se suší prádlo.
Dalo by se hovorově říct, že v kavárně se kafuje, tj. pije káva. Nedá se ale říct, že se tam „kávuje“
– takové sloveso neexistuje.
6. Člověk může lumpačit, ale ne v lumpárně – lumpárna je to, co člověk provádí, když lumpačí.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
1 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
G – Pohrůžky či varování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tím mu se medvědář naopak chtěl vlichotit – šel na Kubulu po dobrém.
To je jenom zvolání, výraz údivu.
To je opravdu součást výhrůžky, aby se Kubula přestal drbat.
Tady Kubula jen odsekl Kubovi na jeho výhrůžky.
Ano, Kuba medvědovi vyhrožuje (i když jen v duchu) – hodlá ho postrašit medvědím Barbuchou.
To není výhrůžka, ale výzva, aby si našli místo k přespání.
H – Nejvhodnější název
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Týká se jen malé části ukázky.
Kubula si v kovárně kožíšek nespálil (aspoň ne v ukázce).
Týká se jen malé části ukázky.
Kuba Kubikula chtěl postrašit Kubulu Barbuchou.
Ano, tento titulek odpovídá obsahu ukázky a prozrazuje o něm nejvíc.
To vypadá, jako by ukázka byla o třech postavách.
I – Psaní i/y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Má být „se toulali“.
Má být „se olizoval“.
Všechna i/y jsou správně.
Všechna i/y jsou správně.
Má být „viselo“.
Má být „praštěly“.
J – Nejneuctivější zakončení
Nejméně uctivé je zakončení „čumět!“ Můžeme si představovat, že to říkáme třeba svému tátovi: „To
budeš, tati, …“.
K – Co víš o Kubovi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Barbuchy se (asi) bojí medvěd Kubula – Kuba ho chce Barbuchou postrašit.
Zná, protože ví, že se tam dobře spí.
Ano, Kubula mu odmlouvá.
Hajdalák, který se drbe, je medvěd Kubula.
Chce ho například odnaučit drbání.
Kuba je člověk, Kubula je medvěd.
L – Kdo jsou „lidičky“?
Tímhle zvoláním se vypravěč obrací na čtenáře a posluchače pohádky.
M – Tabulka o šelmách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ano, jiné šelmy v tabulce nejsou – stačí se podívat do řádku Čeleď.
V Asii žije i medvěd lední, který ovšem dosahuje délky až 300 cm.
Největší medvídkovitý má délku až 110 cm, nejmenší medvědovitý až 140 cm.
Ano, v Asii, Evropě a Severní Americe.
Žijí tam: medvídek mýval, medvěd hnědý a medvěd lední.
Výborně šplhá medvěd malajský, který žije v Asii.
2A Matematika
A – Cesty vlakem
Spěšnému vlaku trvá cesta z Náchoda do Police nad Metují 13 minut. Zastávkovému vlaku trvá
stejná cesta 13 minut + 9 minut = 22 minut, tedy o 9 minut déle.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
2 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
B – Počet latí
Z pěti kmenů nařežou 5 · 8 prken, a tedy, protože z každého prkna je 6 latí, celkem 5 · 8 · 6 = 240
latí.
C – Sčítání slovně
1.
2.
3.
4.
34 + 27 = 51
64 + 18 = 82
14 + 16 = 30
42 + 24 = 66
D – Grafický záznam teplot
1. Ano, středeční ranní teplota je znázorněna čtverečkem stojícím na straně, který je na stupnici
nejníže.
2. Ano, v úterý jsou značky ranní, polední a večerní teploty nejblíže u sebe.
3. Nejteplejší poledne bylo v pondělí – čtvereček stojící na vrcholu je v tento den umístěn nejvýše.
4. V pondělí večer (trojúhelník) naměřili –4 °C .
E – Které číslo si myslí?
a) Podmínku splňují jen čísla 27, 35, 39, 61, 63, 75 a 79.
b) Z nich splňují tuto podmínku jen čísla 27, 35 a 39.
c) Celočíselným násobkem 3 jsou z nich jen čísla 27 a 39.
d) Čísla 27 a 39 podmínku splňují.
e) Podmínku z těchto dvou čísel splňuje jen číslo 39.
F – Násobky sedmi a osmi
1. To by znamenalo, že některé číslo mezi 1 a 50 je současně násobkem 7 i násobkem 8 – to ale
nemůže nastat, neboť nejmenší takové číslo je číslo 56 = 7 · 8.
2. Křížků tam bude 7 (neboť 7 · 7 = 49), koleček jen 6 (neboť 7 · 8 = 56).
3. Číslo 21 bude nahrazeno křížkem a číslo 24 bude nahrazeno kolečkem.
4. Například všechna lichá čísla, která nejsou násobkem 7: například 13, 15, 17, 19, 23, 25, apod.).
G – Kdy se výsledek zvětší?
1.
2.
3.
4.
Když se zmenší číslo, které odečítáme, výsledek se zvětší.
Když se zmenší číslo, kterým násobíme, výsledek se zmenší.
Když něco dělíme na méně stejných dílů, bude díl větší.
Když zmenšíme to, co dělíme, bude – při stejném počtu dílů – díl menší.
H – Délka stužky
Na obrázku vidíme polovinu stužky použité na ovázání krabice. Měří 2 · 25 cm + 2 · 6 cm = 62 cm.
Celá stužka tedy měří 124 cm.
I – Cena nákupu
chléb
pomerančový džus
kiwi
dušená šunka
CELKEM
© O. Botlík, D. Souček, 2012
14 Kč
62 Kč
56 Kč
42 Kč
174 Kč
3 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
J – Velká čísla slovně
605 304
−597 059
8 245
K – Hmotnost těsta
Jde o těsto číslo 4 (poslední sloupec). Místo „2 kusy“ počítáme se 120 g a všechny hmotnosti ve
sloupci sečteme. Výsledek: 965 g.
L – Hmotnost cukru
Můžeme sečíst hmotnosti cukru ve všech čtyřech těstech (hodnoty na řádku „cukr“) a výsledek
vydělit dvěma: 275 g.
M – Který rozpis vybrala?
Když navážila dvakrát víc mouky než cukru a postupovala podle některého rozpisu, musela použít
rozpis, ve kterém je také dvakrát víc mouky než cukru. Je to rozpis číslo 2.
N – Hmotnost mouky
Největší množství tuku je v rozpisu číslo 1. Ten obsahuje 400 g mouky.
3A Humanitní základ
A – Kde se má zeptat?
1. Obyvatelé Německa v Německu bydlí, necestují tam jako cizinci, proto nemusejí dobře znát
předpisy pro cestovní doklady.
2. Není jisté, že příbuzní budou mít skutečně spolehlivé informace o předpisech pro cestovní
doklady v Německu.
3. Není jisté, že kamarádky budou mít skutečně spolehlivé informace o předpisech pro cestovní
doklady v Německu.
4. Německé velvyslanectví zastupuje Německo v České republice, a proto má spolehlivé informace
o předpisech, které se týkají cestování do Německa.
5. Lidé odpovídající na internetu nemusejí mít spolehlivé informace. Často člověk dostane několik
různých odpovědí a nepozná, která je správná.
6. Dědeček býval celníkem dávno, nyní už platí jiné předpisy.
7. Nestačí spoléhat na zkušenost jiných lidí. Lidé často porušují předpisy a nevědí o tom, dokud na
ně nepřijde kontrola.
8. Ministerstvo zahraničí se zabývá vztahy s jinými zeměmi a mimo jiné i nabízí informace
o předpisech pro cestování do různých států.
B – Typické pro region
1.
2.
3.
4.
5.
Nářečím se liší například oblasti severní Moravy a jižních Čech.
Zákony platí pro celou Českou republiku, neliší se v jednotlivých částech země.
V celé České republice je měnou česká koruna.
Polabí se přírodními podmínkami odlišuje například od Vysočiny.
Lidové zvyky se liší. V některých oblastech se slaví masopust, v jiných ne. Odlišují se například
způsoby zdobení velikonočních vajíček a tak dále.
6. Například v severozápadním pohraničí Čech jsou běžné hrázděné stavby, které se jinde příliš
nevyskytují.
7. Úředním jazykem je v celé republice čeština.
8. Tradiční kroje různých území se od sebe navzájem liší.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
4 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
9. Některá území mají svá typická jídla, například kulajdu (polévka) v jižních Čechách nebo valašské
frgály (koláče).
C – Proč otec vlasti?
1.
2.
3.
4.
5.
Čeština existovala už před Karlem IV.
V té době nebyly české země okupovány Německem.
Samostatný český stát vznikl až v roce 1918.
Ano, zajistil mír, podporoval rozkvět měst a obchodu.
Sice měl se svými čtyřmi ženami asi 12 dětí (z nich několik zemřelo ještě v dětském věku), ale to
nebylo na tu dobu nijak neobvyklé, a nebyl proto zván „otcem vlasti“.
6. Ano, založil univerzitu, podporoval písemnictví.
7. Povinnou školní docházku zavedla až císařovna Marie Terezie.
8. V době Karla IV. ještě továrny neexistovaly.
D – Vlastnosti států EU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Například u nás se platí českou korunou.
Ano, všechny státy EU jsou demokratické.
Ano, všechny státy EU jsou demokratické a mají vládu složenou podle výsledků voleb.
Ve všech státech EU je povinná školní docházka.
Všechny státy EU mají důchodové zabezpečení.
Například na Slovensku žije méně než 6 milionů lidí.
Například v Rakousku i v Německu je úředním jazykem němčina.
Všechny státy EU mají nějakou podporu v nezaměstnanosti a nějaké nezaměstnané, kteří ji
pobírají.
9. Překračování hranice mezi dvěma státy EU, které jsou členy Schengenské dohody, probíhá i bez
kontroly dokladů, natožpak zavazadel. Například na hranicích ČR, která má jako sousedy jenom
členy Schengenské dohody , tedy žádné pravidelné kontroly neprobíhají.
E – Cestovní ruch
1. K cestování je potřeba více peněz a také volného času. Obojího mají k dispozici ve větší míře
spíše lidé z bohatších zemí.
2. Mnohé vnitrozemské státy jistě lákají turisty na historické památky, nebo krásy přírody (např.
Rakousko, Švýcarsko a jejich Alpy či ČR s se starou Prahou atd.). Přesto tvrzení, že jsou
vyhledávány přednostně vnitrozemské státy, není pravdivé. Přímořské státy lákají každoročně
miliony turistů a vnitrozemské státy jim v celkovém počtu návštěvníků nemohou konkurovat.
3. Některé například ostrovní státečky (např. v Karibiku či v Oceánii) mají téměř celou ekonomiku
závislou na turistickém ruchu. Většina jejich obyvatel pracuje v oborech nějak souvisejících
s turismem ( Např. lidé pronajímají byty, pracují ve službách pro turisty, provozují obchůdky,
penziony, půjčovny sportovního vybavení atd.).
4. Slovo „především“ nelze v této souvislosti použít. Mezi hlavní „taháky“ pro zahraniční turisty patří
v ČR městské památkové zóny a jiné památky (Praha, Kutná Hora, Český Krumlov, Třeboň,
Karlštejn, Olomouc aj.). Přírodní krásy vyhledávají ve větší míře spíše vnitrozemští turisté.
5. Tyto faktory míru návštěvnosti velmi ovlivňují. Většina turistů nejsou dobrodruhové vyhledávající
adrenalinové nebezpečí. Lidé touží po bezpečné dovolené s kvalitní nabídkou služeb (dobré
restaurace, poctivé taxislužby, kultura, dovolání se práva a pomoci v případě potíží atd.).
6. Toto tvrzení neplatí ani v jedné části. Letecká doprava je statisticky bezpečnější než doprava
silniční a na delší trasy je dokonce levnější. Navíc musíme brát v úvahu obrovský rozdíl v časové
náročnosti (např. z Prahy do Říma letíte cca 2 hodiny, autobusem vám potrvá cesta téměř
desetinásobek a to při srovnatelné ceně). Většina lidí dnes při delších cestách dává přednost
letecké dopravě.
7. Je dokonce nejvyhledávanějším cílem na světě. Francie má výhodu, že má dostatek jak přírodních
krás a kvalitních přímořských letovisek, tak historických lákadel. Také město Paříž je celosvětově
považováno za jedno z hlavních center módy a kultury.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
5 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
8. Je to přesně naopak. Především čínských turistů jezdí do Evropy více a růst jejich návštěvnosti se
dá očekávat i v budoucnu. Je to způsobeno tím, že s rozvojem čínské ekonomiky roste počet
Číňanů, kteří si mohou cestování dovolit. S určitým otevíráním se čínského režimu je také pro
čínské obyvatele cestování do zahraničí snadnější.
F – Nové nástroje, materiál
Jako odůvodnění u většiny povolání stačí stolní počítač či internet (lékařka, spisovatel, fotograf,
novinář, učitelka, policista) nebo nějaké zařízení, které v sobě počítač obsahuje (GPS u taxikáře,
elektronická pokladna prodavačky, příp. digitální fotoaparát fotografa). Instalatér používá například
trubky z umělé hmoty pro rozvod vody.
G – Pořadí událostí
4.
5.
1.
2.
3.
narození Karla IV.
narození Václava IV.
narození Elišky
Janova smrt
smrt Eliščiny matky
[ve variantě B přečíslovat, ale neměnit pořadí]
H – Vztahy mezi osobami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ano, byla dcerou jeho syna Jana.
Ano, Richilda byla její matkou.
Ano, oba byli syny Karla IV.
Ne – Karel IV. byl Janův otec.
Ano, byl to bratr jejího otce Jana.
Ne, Václav IV. byl starší než Jan.
Ne, byla jeho vnučkou.
Ano, Václav IV. byl jeho syn.
I – Středověká doprava
Ve středověku ještě nebyl znám parní stroj ani benzinový či naftový motor – tím jsou vyloučeny
dopravní prostředky č. 1, 4 a 6. Horkovzdušný balon s lidskou posádkou (č. 3) se vznesl až koncem
18. století – konec středověku bývá umisťován kolem roku 1500. Kočár č. 5 je na středověk příliš
zdobný a elegantní. Jediným středověkým dopravním prostředkem je tedy plachetnice.
J – Hlasování v MOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
New York neleží v Evropě.
V Londýně i v New Yorku se mluví anglicky.
Ne – například v 1. kole to bylo 97 hlasů a ve 4. kole 104 hlasů.
Ano – 32 hlasů.
Ne – ve 2. kole získal víc hlasů Madrid.
Ne – ve 4. kole byl rozdíl jen 4 hlasy.
Ano – čísla v „jejich“ řádcích rostou směrem zleva doprava.
K – Co nastalo dříve?
1. Ano, příčinám bakteriálních ani virového infekcí nemohlo lidstvo porozumět dříve, než mohlo
studovat baktérie a viry pod mikroskopem.
2. Člověk byl nejdříve sběrač, a teprve potom se naučil pěstovat některé plodiny.
3. Například kameny nebo klacky vhodného tvaru mohli využívat rovnou.
4. Ano, písmo vytvořili lidé, až když už mluvili.
5. Ano, takový projekt připravovaly možná stovky početných výzkumných týmů, které si rozdělily
práci.
6. Oheň často vznikal jako důsledek úderu blesku.
7. Röntgenův objev je z roku 1895 – zlomeniny napravovali už starověcí lékaři.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
6 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
8. Víno se u nás pěstovalo ještě před objevením Ameriky (1492), ze které se tabák dostal do Evropy
až koncem 16. století.
9. Rozlišili – například u nás se roční období liší průměrnou teplotou a tím, jak vypadají třeba
stromy (na jaře jim rostou nové listy, na podzim opadávají).
L – Václav III. králem
Ze vzdálenosti letopočtů 1348 a 1415 je patrné, že nejmenší dílek znamená 5 let. Rámeček se čtyřmi
otazníky tedy ukazuje na rok 1305.
M – Tvrzení o světě
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V Evropě žije takových dětí jen velmi málo, nanejvýš několik setin.
Ano, například v některých islámských státech či v rovníkové Africe.
Nedostatek kvalitní pitné vody sužuje například lidi v mnoha afrických zemích.
I když mobilní telefony pronikají i do velmi chudých oblastí (a znamenají tam velké usnadnění
života místních lidí), tolik dětí určitě mobil nemá.
Z hlediska životních podmínek patříme k nejvyspělejším zemím světa.
V Evropě a Severní Americe určitě ne.
Naučí se to všechny duševně zdravé dětí, a těch je víc než devět desetin.
Ano, jsou to chudé děti žijící v tropickém pásmu, které se málokdy dostaly dál než do sousední
vesnice nebo do sousedního města.
4A Přírodovědný základ
A – Dusičnany v zelenině
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
U mrkve jíme kořen.
U špenátu jíme listy.
U ředkvičky jíme hlízku vzniklou z přechodu mezi kořenem a stonkem.
U hrášku jíme semena, popř. jejich obal – lusk.
U rajčat jíme plody.
U salátu jíme listy.
U celeru jíme hlízu vzniklou z kořene a stonku.
U červené řepy jíme hlízu vzniklou z přechodu mezi kořenem a stonkem.
B – Léky po babičce
1. Děti rostou, jejich těla jinak zpracovávají přijaté látky, a mohou proto jinak reagovat na lék.
2. Pokud měla babiččina bolest kloubů jinou příčinu a lék na tuto příčinu působí, nemusí u jiné
příčiny vůbec fungovat.
3. Alergie jsou časté, proto není dobré užívat léky, o kterých nic nevíme.
4. Léky se dávkují podle hmotnosti, jedna tabletka pro dospělého může dítěti uškodit.
5. Některé léky se velmi rychle kazí a není jisté, jestli byl lék celou dobu správně skladován.
6. Děti samy nemají dost informací o léku, proto ho nesmějí užívat bez domluvy s rodiči.
7. Mnoho léků mohou užívat jak děti, tak dospělí, liší se obvykle jen dávkováním.
C – Jaké houby sbírat?
1. To je správný postup, tak bude mít jistotu, že jí jenom jedlé houby.
2. I houby s hnědými klobouky jsou jedovaté, někdy i smrtelně – například pavučince, muchomůrka
tygrovaná či závojenka jarní.
3. Řada smrtelně jedovatých hub chutná velmi dobře, například muchomůrky.
4. Všechny hřiby mají „rourky“, přesto jsou některé jedovaté – například hřib satan.
5. Některé hřiby jsou jedovaté, například hřib satan.
6. Houby s pestrými klobouky mohou být jedlé – například klouzky, holubinky, lišky nebo čirůvky.
7. Pálivé houby mohou být jedlé – pálivost zmizí vařením – například ryzce.
8. Houby s lupeny mohou být jedlé a výborné – například muchomůrka růžovka a některé
© O. Botlík, D. Souček, 2012
7 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
holubinky.
9. Například na jaře roste mnoho dobrých hub – čirůvky, kačenky, nebo smrže.
D – Jaké zvířátko?
1. Papoušek je sice býložravec, nepotřebuje dlouhé procházky, stačí mu klec, ale dožívá se 12–20
let.
2. Želva je všežravec, nepotřebuje dlouhé procházky, klec s vodou jí stačí, dožívá se až 40 let.
3. Pes je masožravec, který potřebuje dlouhé procházky, klec mu určitě nestačí, dožívá se 10–13 let.
4. Morče je býložravec, nepotřebuje dlouhé procházky, stačí mu klec, dožívá se 5–10 let (v průměru
6 let).
5. Kočka je masožravec, dlouhé procházky sice nepotřebuje, ale klec by jí určitě nestačila, dožívá se
6–20 let.
6. Rybičky jsou většinou všežravci, na procházky se s nimi nechodí, chovají se v akváriu, dožívají se
1–3 let (alespoň paví očka).
E – Proč tu pramení?
1. Kůrovci k tomu nepřispívají – řeky zde pramení i v době, kdy kůrovec příliš neškodí.
2. Mnoho protékajících řek neznamená, že jich na daném území také mnoho pramení – mohou
pramenit v okolních státech.
3. Počet sousedních států nemá vliv, mění se podle politických podmínek v Evropě, ale řek zde
pramení pořád víceméně stejně.
4. Evropa nemá na prameny řek vliv. Kdyby byla Česká republika počítána k Asii, prameny řek by se
nezměnily.
5. Hornaté hranice způsobují, že jen velmi málo řek se do České republiky dostane „zvenku“. Proto
většina českých řek pramení na českém území, na svazích zdejších hor.
6. Sousedství moře nemá vliv, prameny a tok řek nezávisí na blízkosti moře, ale na povrchu České
republiky.
7. I v době, kdy jsou v České republice tuhé zimy, zde pramení přibližně stejně řek.
8. I v obdobích, kdy v České republice nejsou povodně, zde pramení přibližně stále stejně řek.
9. Prameny řek se nezmění tím, že některé město dosáhne milionu obyvatel.
F – Rozlévání limonády
1. Chuť limonády nezávisí na množství nápoje, bude stejná v malé i velké sklenici, stejně tak
v původní láhvi.
2. Objem limonády souvisí s velikostí sklenice. V malé sklenici bude méně mililitrů limonády než ve
velké sklenici.
3. Teplota nezávisí na množství nápoje, limonáda v láhvi, v malé i velké sklenici bude mít nejspíš
pokojovou teplotu, protože už dlouho stála v místnosti na stole.
4. Hmotnost limonády souvisí s množstvím nápoje, v malé sklenici bude méně gramů limonády než
ve velké sklenici.
5. Hmotnost cukru závisí na množství limonády. V malé sklenici je méně limonády, tedy i méně
gramů cukru. Ve velké sklenici je více limonády, proto i více gramů cukru.
6. Barva limonády nezávisí na velikosti sklenice, limonáda bude mít přibližně stejnou barvu v malé i
velké sklenici a také v láhvi.
G – Vosa a vlaštovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vosy nežijí v párech, ale v rojích.
Vosy na zimu neodlétají, ale umírají, pouze nová královna přezimuje.
Vosy i vlaštovky vyměšují zbytky potravy.
Vosy i vlaštovky mají křídla, vosy mají křídla blanitá, vlaštovky mají křídla pokrytá peřím.
Vosy i vlaštovky mají nohy, vosy mají šest nohou a vlaštovky dvě nohy.
Vosy i vlaštovky si stavějí hnízda, vosy z papíroviny, vlaštovky z hrudek hlíny a slin.
Vosy nemají kosti, jejich tělo je vyztuženo na povrchu pomocí látky nazývané chitin.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
8 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
8. Vlaštovky se živí hmyzem, vosy loví hmyz pro své dravé larvy.
9. Vosy i vlaštovky dýchají kyslík, vlaštovky dýchají plícemi, vosy vzdušnicemi.
H – Co se nerozpadne?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
zreziví a rozpadne se daleko dříve
zhnije a rozpadne se během několika měsíců
nerozpadne se
bude se rozpadat o něco déle než hřebík, protože má na povrchu ochrannou vrstvu proti rzi, ale
rozpadne se
nerozpadne se
nerozpadne se
ztrouchniví a rozpadne se během několika let
zplesniví a rozpadne se nejpozději během několika let
ztrouchniví a rozpadne se během několika let
I – Kamarádi a kamarádky
Krkonoše
2
4
1
6
kamarádi
kamarádky
4
př
ibl
ižn
á
hr
a
Orlické hory
3
nic
e
3
4
6
Če
ch
y-M
or
av
a
4
2
1
Šumava
západní
polovina
východní
republiky
2
Moravskoslezské Beskydy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V oblasti Moravskoslezských Beskyd nejsou žádné značky kamarádů nebo kamarádek.
Na Šumavě má víc kamarádek než kamarádů.
Na Moravě má 8 kamarádek, v Čechách má 15 kamarádů.
V Krkonoších nemá žádné kamarádky.
V Orlických horách má 3 kamarádky.
Jsou to přibližně hranice v západní polovině republiky a potom hranice nad zeleným popiskem
„východní“ – dohromady podél nich žije 13 Magdiných přátel.
7. Ano, na každé polovině má 11 kamarádek – přesná poloha hranice mezi polovinami nehraje roli.
J – Kde čeká na Tomáše?
Tomáš pojede rychlíkem z Pardubic do Prahy a potom dálkovým autobusem do Plzně. V Plzni ho
© O. Botlík, D. Souček, 2012
9 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
bude čekat babička.
K – Z vlastních zdrojů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Korkový dub v Česku neroste.
Oves se v Česku běžně pěstuje.
Toaletní papír se vyrábí ze surovin v Česku dostupných.
Kožený pásek se vyrábí z hovězí nebo vepřové kůže.
Bavlna se v Česku nepěstuje.
Žula se v Česku těží.
Ovčí vlna ze získává stříháním ovcí – ty se v Česku chovají.
Olivovníky v Česku nerostou.
Sklo se vyrábí z křemičitého písku, který se v Česku těží.
L – Správné odhady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
V jednom roce se narodí přibližně 100 tisíc dětí – tedy dvacetkrát méně.
Trvá to jen asi 50 dní – za rok se může narodit až 5 generací myší.
Trvá to obvykle jen několik sekund.
Cesta je dlouhá 200 km a autobusu trvá přibližně dvě a půl hodiny.
To by znamenalo, že vůbec nezapadne – ve skutečnosti bude nad obzorem o něco déle než 16
hodin.
Stačí je vařit asi 20 až 25 minut.
Ano, současný světový rekord v běhu na 100 m drží Usain Bolt časem 9,58 s.
Je to ve skutečnosti jen zlomek sekundy.
Výška chrámu je zhruba pětkrát nižší.
M – Savci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pes je savec, štěňata se živí mateřským mlékem.
Kos není savec, ptáčata se po vylíhnutí živí potravou, kterou jim přinášejí rodiče (např. hmyzem).
Kachna není savec, ptáčata si po vylíhnutí sama hledají potravu ve vodě či na souši.
Ježek je savec, jeho mláďata se po narození živí mateřským mlékem.
Krtek je savec, jeho mláďata se po narození živí mateřským mlékem.
Komár není savec, komáří larvy se ve vodě živí drobnými vodními organismy nebo zetlelým listím
apod.
7. Veverka je savec, její mláďata se po narození živí mateřským mlékem.
8. Potkan je savec, jeho mláďata se po narození živí mateřským mlékem.
N – Kde byli na dovolené?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ano, moře je tam studené, v Norsku jsou historické památky i krásy přírody (například fjordy).
Ve Španělsku moře studené není.
Slovensko moře nemá.
V Chorvatsku moře studené není.
Ano, moře je tam studené, ve Finsku jsou historické památky i krásy přírody (například lesy).
Švýcarsko moře nemá.
V Řecku moře studené není.
Maďarsko moře nemá.
O – Úprava kuchařského předpisu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naopak, musí použít dva litry mléka.
Kaši bude vařit stejně dlouho.
Ano, použije dvojnásobné množství másla.
Ano, nákyp zaplní dva takové plechy.
Ano, použije dvojnásobné množství bílků.
Měla by použít dvojnásobné množství švestek, ale bude je i nadále půlit.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
10 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
7. Jeden plech bude péci stejnou dobu za stejné teploty.
5A Anglický jazyk
Kvůli zjednodušení předpokládáme v následujících českých odůvodněních, že kdykoli je někdo
oslovován you, pak mu mluvčí „tyká“. Například otázku How are you? tedy překládáme jako Jak se
máš?, i když úplně stejná anglická otázka může v češtině znamenat také Jak se máte?, a to s tím, že
se mluvčí obrací buď na jednotlivce, kterému „vyká“, anebo dokonce na skupinu osob – bez ohledu
na to, zda jim tyká nebo vyká. Podobné zjednodušení volíme též při překladech vět, v nichž se
vyskytují výrazy your, yours apod.
A – Výpočty anglicky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
30 + 12 = 41
62 + 8 = 17
18 + 2 = 20
40 + 14 = 55
35 + 18 = 43
2000 + 8000 = 1000
17 + 17 = 114
52 + 19 = 70
B – What has he got?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nic.
Nevím.
Máš knihu.
Správně by bylo He has got a hat. Má klobouk.
Mají kočku.
Hodně hraček.
Ne, nemá zmrzlinu.
Má papír, ale nemá tužku.
C – Co by Susy potěšilo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
plavky – nemá ráda plavání
zmrzlina – má ráda sladké
lyže – nemá ráda zimu
paleta – má ráda výtvarné umění
kniha – ráda čte
mrkev – nemá ráda zeleninu
medvídek – má ráda hračky
D – Logická odpověď
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kde je moje kolo? Je nové.
Kdy začíná ten film? V kině.
Proč běžíš? Ráno.
Kdo je tento muž? To je můj dědeček.
Proč je ta kniha na zemi? Ano, je.
Co má Tom na sobě? Má na sobě tričko a kalhoty.
Jak se mají tví rodiče? Jsou teď šťastní.
Kolik máš mrkví? Jsou ze supermarketu.
E – Co může nastat současně?
1. Jim je tlustý a hladový.
2. Ta kniha je tlustá a zábavná.
3. To tričko je špinavé a čisté.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
11 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
Ten vlak je nový a rychlý.
To jablko je červené a sladké.
Ten příběh je dlouhý a krátký.
Billy je mladý a nemocný.
John je šťastný a smutný.
Káva je černá a teplá.
F – Na co dává odpověď?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
“The giraffe is the tallest animal….“
V ukázce se píše jen, že má nohy dlouhé.
V ukázce se píše jen, že lev dokáže zabít žirafu.
“..a lion can kill a giraffe.“
“It can kick very strongly. Only a lion can kill a giraffe.“
V ukázce se píše jen, že spí krátce.
V ukázce se nepíše, jestli žirafa k spánku ulehá, nebo ne.
It comes from Africa.“
V ukázce se nepíše nic o tom, čím se žirafa živí.
G – Slovo do říkanky
Znám jednoho chlapce, / každý den si hraje / s malou hračkou, / která je modrá a …
1. pondělí – nedává smysl
2. řekni – nedává smysl
3. šedá: I know a boy, / he plays every day / with a little toy / which is blue and grey. Slova „day“ a
„grey“ se rýmují.
4. radost – nedává smysl
5. hraj – nedává smysl
6. počkej – nedává smysl
7. zábavná – nerýmuje se
8. breč – nerýmuje se a nedává smysl
H – Doplňování do věty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Špatně utvořený zápor, správně by bylo You don't eat popcorn in the cinema.
Správně by bylo You want to eat popcorn in the cinema.
Obvykle jíš v kině popcorn.
Špatně utvořený zápor, správně by bylo You don't eat popcorn in the cinema.
Správně by bylo You like eating popcorn in the cinema.
Nejíš v kině popcorn.
Špatně utvořený zápor, správně by bylo: You don't eat popcorn in the cinema. Nebo You aren't
eating popcorn in the cinema.
8. Nikdy nejíš v kině popcorn.
9. Ty a já jíme v kině popcorn.
I – Jak zdravíme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dobré ráno.
Čau.
Není správně anglicky, good day se jako pozdrav nepoužívá.
Dobré odpoledne.
Rád tě vidím.
Nashledanou.
Ahoj.
Uvidíme se později.
J – Pokyny pro kreslení [ve variantě B ponechat pořadí, ale změnit číslování]
4. Nakresli hvězdičku.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
12 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
6.
3.
2.
1.
5.
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
Nakresli další hvězdičku.
Nakresli měsíc pod ty hvězdičky.
Nakresli další měsíc.
Nakresli srdíčko mezi hvězdičky.
Nakresli ještě jedno srdíčko.
6A Ekonomické dovednosti
A – Rodokmen tužky
1.
2.
3.
4.
5.
Převážel kmeny stromů na pilu.
Připravoval například pracovní smlouvy dělníků v továrně.
Léčil lidi, kteří se na výrobě tužky podíleli a onemocněli.
Dohlížel v lese na stromy – z jejich dřeva byla tužka vyrobena.
Většina podnikatelů pracuje s tzv. provozními úvěry: nakoupí za půjčené peníze například
suroviny, až prodají výrobky, peníze vrátí a znovu si půjčí na suroviny.
6. Například zasklíval okna v kancelářích továrny nebo v domech, kde bydlí dělníci.
7. Elektřina vyrobená z uhlí pohání stroje v továrně.
8. Z masa prasat a krav vaří kuchařky jídlo pro dělníky.
B – Využití počítačů
1. Katalog knih vedený na počítači umožňuje mj. rychlejší hledání podle mnohem více hledisek
(třeba i podle roku vydání, nakladatelství, jazyka) – na rozdíl od katalogových lístků.
2. Jde například o počítačovou tomografii a další zobrazovací metody, ale také o řadu laboratorních
přístrojů.
3. Software pro animování existuje jak ve 2D, tak ve 3D (animace v prostoru).
4. Dnešní účetní už si práci bez účetních systémů vůbec nedovedou představit.
5. Projekční systémy umožňují jak vytváření pohledů z různých úhlů, tak různé navazující výpočty
(například spotřebu materiálů). Především však dovolují snadnou změnu návrhů.
6. Základem jsou textové editory, jako je například Word nebo OpenOffice.
7. Je to obdoba textových editorů. Kvalitní notové editory však také zpravidla umožňují záznam
přehrát, a to i se zvukem různých nástrojů.
8. Například na větších letištích je dnes takový provoz, že ho z větší části musejí řídit počítače,
protože – jsou-li správně naprogramovány – pracují bez chyb.
9. Digitální snímky se například velmi snadno upravují a archivují.
C – Pro řemeslníka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kdyby zájem nebyl, ušetřil by si tak zbytečné výdaje.
Množství a kvalita konkurentů bude ovlivňovat, jak snadno a jak rychle se bude prosazovat.
To by měl udělat, aby věděl, jaké minimální ceny musí za svou práci požadovat.
To není rozumný začátek podnikání – peníze na luxusní auto by nejspíš mohl vynaložit účelněji.
Podobné výrobky z dovozu mu také budou konkurovat.
Pěkný obal pomáhá zboží prodávat.
Reklama pomáhá zboží prodávat, e-mail usnadňuje spojení se zákazníky.
Webová stránka pomáhá případným zákazníkům, aby řemeslníka „našli“ a seznámili se s tím, co
nabízí.
D – Soběstačný na Šumavě?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Operaci žlučníku si sám na sobě neprovede.
Mohl by si ji teoreticky vyrábět sám pomocí generátoru – ten ale sám nejspíš nevyrobí.
Banány na Šumavě nevypěstuje.
Sůl by si mohl vytěžit sám, kdyby našel vhodné ložisko. Ta však na Šumavě nejsou.
Počítač si nejspíš sám nevyrobí.
Umělé hmoty si nejspíš sám nevyrobí. Kde by vzal například ropu, tedy potřebnou surovinu?
© O. Botlík, D. Souček, 2012
13 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
7. Pečení chleba může zvládnout (mouku si může „umlít“, …).
8. Telefon si nejspíš sám nevyrobí, natožpak spojení s tím, komu by telefonoval.
E – Cena 1 kg směsi
Kdyby zákazník nakoupil po jednom kilogramu od každého druhu ořechů, získal by 3 kg směsi
ořechů, ve které by mohl ořechy rovnoměrně namíchat stejně, jako jsou namíchány ve směsi, která
se prodává. Za ořechy by zaplatil celkem 220 Kč + 280 Kč + 190 Kč = 690 Kč. Jeden kilogram směsi
stojí třetinu této ceny, tedy 230 Kč.
F – Sklizeň jablek
1. Samotným zvýšením hodinových odměn nezačnou česáči pracovat rychleji.
2. Kdyby stejný počet česáčů pracoval déle, unavili by se, nebyli by výkonní a přestali by zacházet
s jablky opatrně.
3. Kdyby stejný počet česáčů pracoval déle, unavili by se, nebyli by výkonní a přestali by zacházet
s jablky opatrně.
4. Natlučená jablka se dají prodat jen velmi levně na mošt – na tom bys vydělal možná ještě méně
než při zpoždění.
5. Víc česáčů sklidí úrodu dříve a nebudou ani tak unavení jako nyní – s jablky budou zacházet
opatrně.
6. Sice se možná podaří sklidit úrodu trochu dříve, ale česáči budou pracovat pomalu, neopatrně.
Zanedbáš i další povinnosti, které jsou pro úspěch důležité (prodej, řešení nečekaných situací
apod.).
7. Česáče sice potěšíš, ale nebudou mít žádnou motivaci pracovat rychleji.
G – Obnovitelné zdroje
K obnovitelným zdrojům energie se počítají řeky, sluneční záření, vítr, příliv a odliv a lesy.
H – Vliv internetu
1. Mají, ale nikoli kvůli internetu.
2. Ano, například stahování autorských děl (hudby, filmů) nebo krádeže osobních dat (například
zákaznických).
3. Naopak, prostřednictvím internetu má mnoho profesí dálkový přístup k datům svých klientů.
Hodně lidí také může svou práci prostřednictvím internetu odevzdávat. Mohou také po internetu
komunikovat se spolupracovníky, klienty i šéfy.
4. Ano, e-maily jsou zadarmo a dorazí do adresátovy schránky velmi rychle. Ten si navíc může
přečíst, ať je kdekoli (má-li tam přístup k internetu).
5. Naopak, existuje více elektronických záznamů jejich činností, k nimž se může nelegálně dostat
neoprávněná osoba. Anebo je mohou dokonce využívat obchodníci, kteří by je dříve získávali
v použitelné podobě jen velmi obtížně (například ve všech tzv. e-shopech, kde má člověk trvalý
„účet“, mu mohou například nabízet nové zboží na základě toho, co si koupil dříve).
6. Například na Facebooku, nebo prostřednictvím blogů, které čtou lidé s podobnými zájmy.
7. Prohlédnou si je na internetu, zaplatí a nechají poslat. Když jim nevyhovuje, můžou je podle
zákona vrátit.
8. Například zřízení e-shopu, navrhování webových stránek nebo inzerce.
I – Spoření do prasátka
za mytí nádobí
za umytí auta
za pomoc babičce
CELKEM
520 Kč
300 Kč
400 Kč
1220 Kč
J – Cesta k pračce
1. Znamená vyšší čisté příjmy.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
14 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
2.
3.
4.
5.
6.
Srovnávací testy pro 5. ročník
Hodně dluhů znamená, že bude muset také hodně splácet.
Znamená vyšší výdaje za stravu.
Ty naopak cestu usnadňují.
Jde o výdaje.
Jde o výdaje.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
15 / 15
KALIBRO – 2011/12
Download

Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 5. ročníky 1A