®
Porovnání verzí
CorelDRAW ®
Graphics Suite
Funkce
X5
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X4
X3
CorelDRAW ®
Graphics Suite
12
CorelDRAW ®
Graphics Suite
11
Usnadnění
Integrovaný organizér obsahu
®
Urychlete si práci pomocí programu Corel CONNECT, s nímž můžete v počítači
rychle hledat grafiku, šablony, písma a obrázky.
NOVINKA!
Předvolby pro obrázky a nové dokumenty
Prostřednictvím dialogového okna Vytvořit nový dokument/obrázek je k dispozici celá
řada předvoleb cíle, velikostí dokumentů a nastavení barev.
NOVINKA!
Hledání a vylepšené zobrazení náhledu šablon
Pomocí upraveného dialogového okna Nový ze šablony, které zahrnuje vylepšenou
funkci náhledu, snadno naleznete nejvhodnější šablonu pro libovolný projekt.
Vysoce kvalitní náhled miniatur
Je možné snadno vyhledat a uspořádat soubory aplikací CorelDRAW®
®
a Corel PHOTO-PAINT™.
Uživatelské rozhraní
Vylepšená úvodní obrazovka
Umožňuje rychlý přístup k naposledy použitým dokumentům, šablonám, výukovým
nástrojům a inspirativním návrhům.
Možnost Zamknout panely nástrojů
Zamkne panely nástrojů na místě a zabrání tak jejich posunutí. Je možné je kdykoli
odemknout a změnit jejich polohu na obrazovce.
NOVINKA!
Upravitelné pracovní plochy
Panely příkazů a tlačítka lze upravit tak, aby odpovídala vašemu způsobu práce. Dále
je možné využít předdefinované pracovní plochy odpovídající aplikacím
®
®
®
®
Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop .
(Novinka: soubory pracovní
plochy XML)
Podpora funkce Touch systému Windows® 7
Navigujte pomocí prstů a využijte podpory nejnovější technologie dotykových
obrazovek systému Windows. (Je vyžadován počítač s dotykovou obrazovkou.)
NOVINKA!
Prostředí emulující systém Windows® 7 / Windows Vista®
Navrženo v modernizovaném a intuitivnějším pracovním prostředí systému
Windows 7, které nabízí nové ikony, nabídky a ovládací prvky.
VYLEPŠENÍ!
= Funkce je součástí
= Dostupnost funkce je omezena
®
Porovnání verzí
Funkce
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X5
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X4
X3
CorelDRAW ®
Graphics Suite
12
CorelDRAW ®
Graphics Suite
11
Nástroje pro kreslení
Síťová výplň
Umožňují navrhovat objekty s mnohabarevnými výplněmi a plynulejšími barevnými
přechody. Nová možnost Průhlednost dovoluje odkrýt objekty za jednotlivými uzly.
VYLEPŠENÍ!
Kapátko
Pomocí vylepšených nástrojů Kapátko a Plechovka barvy lze snadno kopírovat barvy,
vlastnosti objektů, efekty a transformace mezi jednotlivými objekty.
VYLEPŠENÍ!
Nástroj Inteligentní výplň
Umožňuje rychle vyplnit libovolnou uzavřenou oblast.
Nástroje Křivka
Pomocí nového nástroje B-Spline je možné vytvářet hladké křivky s menším počtem
uzlů než dříve.
NOVINKA!
Nástroj B-Spline,
kolmice a tečny
se 2 body
Kótování a odkazovací čáry
Nově vylepšené kótovací nástroje jsou nyní umístěny pohromadě v pohodlném
rozevíracím seznamu v plovoucí nabídce.
NOVINKA
A VYLEPŠENÍ!
Nástroje Zaoblení/Vykroužení/Zkosení
Umožňují snadno a přesně tvarovat objekty se zaoblenými rohy při zachování integrity
rohů obdélníka.
VYLEPŠENÍ!
Spojovací čáry
Nový nástroj Spojovací čára umožňuje snadno vytvářet grafy a vývojové diagramy
a dynamicky je aktualizovat, takže čáry zůstávají propojeny i při změně poloh rámečků.
NOVINKA
A VYLEPŠENÍ!
Kresba se souřadnicemi
Ukotvitelný panel Souřadnice objektu umožňuje prostřednictvím náhledu přesně určit
velikost a polohu nového objektu na stránce.
NOVINKA!
Dynamické vodicí linky na obrazovce
Dočasné vodicí linky umožňují zajistit přesné rozložení objektů hned napoprvé.
VYLEPŠENÍ!
Přichycení k objektům na obrazovce
Nástroj Přichytit k objektům poskytuje více kontroly nad umístěním a rozvržením
grafiky na obrazovce.
VYLEPŠENÍ!
Nové nástroje pro
kreslení se 3 body
®
Porovnání verzí
Funkce
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X5
Nástroje pro kreslení
Nástroj Inteligentní kreslení
Umožňuje snadnou manipulaci s objekty díky inteligentnímu rozpoznávání
a zpracování tvarů.
VYLEPŠENÍ!
pro funkci Windows Touch
Nástroje Malířské techniky
Díky věrným průběžným náhledům můžete přesně a efektivně vybírat požadované
nástroje Malířské techniky, které jsou umístěné v pohodlné rozevírací nabídce.
VYLEPŠENÍ!
Nástroje pro rozvržení
Tabulky
Je možné vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná rozložení textu
a grafiky.
Živé formátování textu
Umožňuje v reálném čase zobrazit náhled změn formátování textu dříve, než je
použijete v dokumentu.
Mezinárodní uvozovky
Lze nastavit specifické uvozovky pro jednotlivé jazyky.
Nástroj Oříznout
Umožňuje rychle odstraňovat nepotřebné oblasti v objektech, fotografiích
a vektorových obrázcích.
Webová grafika
Nástroje pro animace ve formátu Flash
Nástroj SWiSH miniMax 2, který je integrován do sady CorelDRAW Graphics Suite,
umožňuje vytvářet působivéinteraktivní animace, bannery a ostatní webovou grafiku
®
®
ve formátu Adobe Flash .
NOVINKA!
Optimalizace obrázků pro web
Dialogové okno Exportovat pro síť WWW umožňuje porovnat výsledky různých
nastavení filtrů a určit nejlepší výstupní formát.
VYLEPŠENÍ!
Řezání obrázků
Obrázky lze rozdělit na několik menších segmentů a zajistit tak optimalizaci webových
stránek.
VYLEPŠENÍ!
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X4
X3
CorelDRAW ®
Graphics Suite
12
CorelDRAW ®
Graphics Suite
11
®
Porovnání verzí
Funkce
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X5
Webová grafika
Aktivní body, propojení a záložky
Tyto optimalizované nástroje umožňují efektivnější přiřazení záložek, odkazů a dat
pro interaktivní grafiku.
VYLEPŠENÍ!
Návrh v pixelech
V režimu Náhled pixelů můžete zobrazovat a vytvářet kresby v jednotkách skutečných
obrazových bodů a tedy s přesnější představou o tom, jak bude návrh vypadat na webu.
NOVINKA!
Hexadecimální hodnoty barev
Barvy pro webovou grafiku můžete určovat na základě příslušných hexadecimálních
hodnot. Je k dispozici několik možností zobrazení hexadecimálních hodnot barev.
VYLEPŠENÍ!
Úpravy obrázků
Nástroj Narovnat obrázek
Pomocí interaktivních ovládacích prvků narovná obrázek rychle a snadno.
Zpětná vazba v podobě histogramu
Je možné získat zpětnou vazbu v podobě histogramu, a to v reálném čase.
Nástroj Úprava obrázku
Výkonná aplikace Corel PHOTO-PAINT umožňuje upravovat obrázky efektivně
a snadno.
Nástroj Výřez
Je možné nakreslit zvýrazněnou uzavřenou křivku kolem objektu, vyplnit ji a tak rychle
získat vybraný objekt bez pozadí.
Kanály s přímými barvami
Aplikace Corel PHOTO-PAINT umožňuje vytvářet a upravovat obrázky obsahující
přímé barvy.
Nástroj Opravy
Umožňuje odstranit vady obrázků a zobrazit výsledky v reálném čase.
Úpravy tónových křivek
Tónový rozsah obrázků lze nyní upravit mnohem přesněji.
Fotografické efekty
K vylepšení fotografií je možné využít efekty Zářivost, Stupně šedé a Fotografický filtr.
NOVINKA
A VYLEPŠENÍ!
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X4
X3
CorelDRAW ®
Graphics Suite
12
CorelDRAW ®
Graphics Suite
11
®
Porovnání verzí
CorelDRAW ®
Graphics Suite
Funkce
X5
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X3
12
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X4
(Corel PowerTRACE)
(Corel PowerTRACE)
(Corel TRACE)
(Corel TRACE)
11
Průběh vytváření návrhů
Vektorizace rastrových obrázků
Aplikace Corel® PowerTRACE ™ umožňuje snadný převod rastrových obrázků
na vektorovou grafiku umožňující úpravy.
VYLEPŠENÍ!
®
Corel PowerTRACE™
Nástroj pro spolupráci
Umožňuje spolupracovat na návrzích s klienty a kolegy, a to na zabezpečené pracovní
ploše online.
®
CorelDRAW
ConceptShare™
CorelDRAW
ConceptShare
PDF s komentáři
Při importu souboru PDF lze zachovat všechny poznámky a anotace a zajistit tak lepší
spolupráci s klienty a kolegy.
Identifikace písem
Identifikace písem přímo v prostředí CorelDRAW pomocí integrovaného nástroje
WhatTheFont™ z webu MyFonts.com vám ušetří čas.
Plná podpora formátu Unicode
Při vytváření grafiky můžete využít výhod plné mezinárodní jazykové podpory.
Symboly (odkazované grafické objekty)
Díky možnosti definovat objekt jednou a pak jej opakovaně využívat můžete zmenšit
velikost souborů a omezit práci se společnými objekty.
Správa barev
Dialogové okno Výchozí nastavení správy barev umožňuje nastavit zásady barev
v aplikaci a pomůže vám tak dosáhnout přesného zobrazení barev. Nabízí rozsáhlé
možnosti ovládání pro pokročilé uživatele.
NOVINKA!
Modul správy barev
®
Podpora systému barev Windows
Zajišťuje shodu barev mezi aplikacemi společností Corel a Microsoft.
Modul správy barev Adobe
Zajišťuje shodu barev mezi aplikacemi společností Corel a Adobe.
®
Profily přímých barev PANTONE
Získáte podporu nejnovějších profilů přímých barev a navíc nové palety od společnosti
PANTONE.
NOVINKA!
NOVINKA!
Součástí je 8 palet barev Goe™
a Fashion & Home
(11 palet Pantone – Coated,
Uncoated a Matte)
Palety barev pro dokumenty
Pro každý projekt se průběžně automaticky vytváří vlastní paleta barev. K těmto barvám
budete moci získat rychlý přístup i v budoucnu.
NOVINKA!
®
Porovnání verzí
Funkce
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X5
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X3
12
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X4
(Adobe CS2, Acrobat6)
(AI 10, Acrobat5)
(AI 10, Acrobat5)
(AutoCAD® r12 – 2004)
(AutoCAD® r12 – 2002)
(AutoCAD® r12 – 2002)
11
Podporované formáty
Integrovaná podpora formátu RAW digitálních fotoaparátů
Je možné importovat a upravovat soubory RAW přímo z digitálního fotoaparátu
(s podporou pro stovky digitálních fotoaparátů) a zobrazit náhled změn v reálném čase.
VYLEPŠENÍ!
(Podporováno více než 30 nových
modelů fotoaparátů)
(Podporováno více než 300
modelů D-SLR)
Soubory PDF chráněné hesly
Je možné nastavit možnosti zabezpečení a přístupu uživatelů k ochraně souborů PDF
pro zobrazení, úpravy a tisk.
VYLEPŠENÍ!
Podpora formátu PDF/A
Pomocí formátu PDF/A, který se stal standardem ISO pro elektronickou archivaci,
můžete zachovat soubory pro budoucí použití.
Podpora produktů Adobe
Zajišťuje bezproblémovou spolupráci mezi aplikacemi společností Corel a Adobe. Byla
®
®
®
®
rozšířena podpora pro aplikace Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , PDF/A,
®
a Acrobat 9 (PDF 1.7).
VYLEPŠENÍ!
(Adobe CS3, Acrobat 8)
Export pro průvodce sady Office
Návrhy lze snadno převést do formátu kompatibilního s aplikací Microsoft® Word
nebo Microsoft® PowerPoint®.
Podpora produktů Microsoft
K dispozici jsou rozšířené možnosti podpory aplikací Microsoft® Publisher (verze 2002,
2003 a 2007), Microsoft® Word 2007 a Microsoft® Visio® (2000-2007).
VYLEPŠENÍ!
(MS Visio, MS Word 2007)
(Novinka: MS Publisher,
MS Word 2007)
Podpora formátu CGM v4
Je možné importovat a exportovat nejnovější formáty souborů CGM.
VYLEPŠENÍ!
Podpora formátu AutoCAD® DWG™/DXF™
K dispozici je nejnovější podpora standardních formátů CAD.
VYLEPŠENÍ!
®
(AutoCAD r2.5 – 2010)
Podpora formátů HPGL (PLT)
Jsou podporována rozšířená nastavení plotterů.
VYLEPŠENÍ!
Podpora formátu TIFF
Jsou podporovány nové typy komprese a navíc nastavení Adobe CS4 TIFF.
VYLEPŠENÍ!
(AutoCAD® r2.5 – 2007)
®
Porovnání verzí
CorelDRAW ®
Graphics Suite
Funkce
X5
Tisk a publikování
Příprava pro poskytovatele tiskových služeb
Tato nová možnost výstupu umožňuje shromáždit písma, profily barev a další informace,
které vám usnadní předání práce poskytovateli tiskových služeb.
VYLEPŠENÍ!
Podpora formátu PostScript® Level 3
Nyní je plně podporován výstup a import souborů ve formátu Postscript 3. Integrovaná
aplikace Ghostscript výrazně zjednodušuje proces importu.
VYLEPŠENÍ!
Předtisková kontrola
Umožňuje provést kontrolu kvality před tiskem, exportem nebo publikováním souboru
do formátu PDF. Předtisková kontrola identifikuje potíže a potenciální problémy
a poskytuje návrhy k jejich vyřešení.
Náhled přetisků
Díky zobrazení náhledu barev oblastí, v nichž byl nastaven přetisk překrývajících se
objektů, lze zajistit spolehlivé výsledky při tisku.
Nátisk barev na obrazovce
Nabízí možnost spolehlivého náhledu, jak se grafické dílo a barvy budou zobrazovat
na různých výstupních zařízeních nebo v jiných aplikacích, do nichž je třeba dílo převést.
NOVINKA!
Hromadný tisk
Sloučením textu ze zdroje dat s kresbami lze rychle vytvořit individuální pozvánky,
štítky a další projekty.
Výkon
Podpora vícejádrových procesorů
Dokončete své úkoly rychleji díky vylepšením výkonnosti, která využívají vícejádrové
zpracování a maximalizují výkon počítače.
NOVINKA!
®
Kompatibilita se systémem Windows 7
Pracujte v prostředí nejnovějšího operačního systému Windows s podporou dotykové
navigace. (Je vyžadován počítač s dotykovou obrazovkou.)
Integrace se systémem Windows Vista®
®
Umožňuje využívat inovace systému Windows Vista pro snazší hledání souborů,
přidávání klíčových slov a poznámek a uspořádání projektů.
Podpora systému Windows® XP
Aplikaci CorelDRAW lze využívat v prostředí Windows® XP.
NOVINKA!
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X4
X3
CorelDRAW ®
Graphics Suite
12
CorelDRAW ®
Graphics Suite
11
®
Porovnání verzí
Funkce
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X5
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X4
X3
v6.4
v6.3
Výkon
Dynamické aktualizace produktů
Zajišťují okamžitý přístup k nejnovějším aktualizacím produktu, novému obsahu
a tipům a trikům.
Příkaz Zvýraznit novinky
Zobrazí a zvýrazní veškeré nové nástroje a funkce, které byly přidány od předchozí
verze sady CorelDRAW Graphics Suite.
Nasazení a automatizace
Nasazení vícejazyčného uživatelského rozhraní (přepínání jazyků)
Podpora systému rozhraní MUI (Multilingual User Interface) systému Windows® 7
a přepínání jazyků uživatelem umožňuje bezproblémové síťové nasazení
ve vícejazyčném prostředí.
VYLEPŠENÍ!
Podpora instalační služby systému Windows® (MSI)
Díky podpoře MSI a příručce pro nasazení, která je k dispozici pro správce IT, lze
snadno nasazovat nový software.
VYLEPŠENÍ!
Microsoft® Visual Basic® for Applications
Umožňuje automatizovat práci a kreativní úkoly.
v6.4
®
Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)
Technologie Microsoft VSTA, která poskytuje vyšší flexibilitu automatizace, umožňuje
vytvářet dynamické doplňky.
NOVINKA!
Záznam maker
Ukotvitelný panel Správce maker umožňuje snáze zaznamenávat, organizovat,
zobrazovat a přehrávat makra při automatizaci opakujících se úkolů.
VYLEPŠENÍ!
Výukové materiály a dokumentace
Ukotvitelný panel Rady
V průběhu práce nabízí užitečné rady pro využití aplikace a jednotlivých nástrojů.
VYLEPŠENÍ!
Výuková videa
Nový nástroj pro hledání videa umožňuje vyhledat a přehrát výuková videa, která
předvádějí provádění běžných úkolů při tvorbě návrhů.
Více než 2 hodiny nových
instruktážních videosnímků
Příručka
Načerpejte inspiraci k výkonům, jež se dosud zdály být nemožné. Tato vizuálně
bohatá příručka popisuje pracovní plochu každé aplikace a poskytuje vysvětlení
od odborníků.
NOVINKA!
(2 hodiny instruktážních
videosnímků)
CorelDRAW ®
Graphics Suite
12
CorelDRAW ®
Graphics Suite
11
®
Porovnání verzí
Funkce
Vysvětlení od odborníků
Nechte se poučit odborníky na aplikaci CorelDRAW, kteří představují praktické
příklady uskutečněných návrhů.
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X5
NOVINKA
A VYLEPŠENÍ!
CorelDRAW ®
Graphics Suite
CorelDRAW ®
Graphics Suite
X4
X3
(6 nových výukových kurzů)
(7 výukových kurzů)
CorelDRAW ®
Graphics Suite
12
CorelDRAW ®
Graphics Suite
11
(6 nových výukových kurzů)
Obsah
Profesionální kliparty
Posilte svoji kreativitu více než 10 000 kliparty pro návrhy a projekty.
Více než 10 000
+ NOVÉ šablony vozidel
Více než 10 000
(cca 40 % nových)
Vysoce kvalitní fotografie
1 000 nových vysoce kvalitních fotografií ke kreativnímu využití obohatí vaše návrhy.
(VŠE NOVÉ!)
Specializovaná písma
Možnosti výběru písem jsou široké – k dispozici je více než 1 000 profesionálních
písem a navíc oblíbená designová a rytecká písma.
Více než 1 000, NOVINKA:
písma Frutiger, Helvetica,
Garamond a Futura
Více než 1 000
(včetně písem WGL4
a ryteckých písem)
VYLEPŠENÍ!
(cca 80 NOVÝCH šablon)
Návrhové šablony
Více než 375 profesionálních návrhových šablon obsahujících vysvětlující poznámky
a klíčová slova vám výrazně urychlí práci.
Více než 90 NOVÝCH šablon
(volitelná kolekce Design Collection)
© 2010 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. 03/10 JB#2590-09
Download

Srovnání verzí PDF