Návod pro práci s Konfigurátorem J.A.P.
Do příkazového řádku napíšete www.sklo-jap.cz nebo www.grafosklo.cz
Zmáčknete tlačítko „Konfigurátor“
Konfigurátor vám umožňuje vkládání motivů do sedmi různých „scén“ – tmavá
kuchyně, světlá kuchyně, barevná kuchyně, jednokřídlé a dvoukřídlé dveře grafosklo a
pískované sklo.
Pokud přepínáte mezi jednotlivými scénami grafický motiv se nemění.
Grafické motivy jsou pro větší přehlednost rozděleny do skupin, seznam
skupin se vám zobrazí po kliknutí na jejich záhlaví.
Po výběru skupiny motivů můžete tyto jednoduše vkládat do scény.
Pod každým obrázkem je identifikační číslo důležité pro komunikaci s
grafikem.
U scény „barevná kuchyně“ si můžete jednoduchým výběrem měnit
barvu předních ploch. Vybírat můžete z celkových deseti odstínů.
U jednokřídlých a dvoukřídlých dveří si můžete po zvolení motivu
simulovat stupeň průhlednosti grafoskla – čiré, polomléčné a mléčné.
U jednokřídlých a dvoukřídlých pískovaných dveří si můžete simulovat
použité sklo – čiré, kouřové a satináto.
U jednokřídlých a dvoukřídlých pískovaných dveří jsou všechny motivy v
provedení pozitiv i negativ.
Download

Nápověda - Konfigurátor