15
BB Centrum
slaví
let
Obsah
zkuste se spolu se mnou zamyslet, co se ve vašem životě
událo za posledních patnáct let. Já osobně jsem stihla vystudovat vysokou školu, přestěhovat se z malého města
do Prahy, na rok odjet do mému srdci blízkého Irska a nasbírat mnoho profesních i osobních zkušeností. Je to tedy
relativně dlouhá doba a právě patnáct let letos slaví i naše
BB Centrum. Jsme rádi, že jste tu spokojeni. Vyplývá to
i z průzkumů spokojenosti, které každé čtyři roky mezi nájemci provádíme, abychom mohli patřičně reagovat a vaše
pracovní prostředí neustále zlepšovat. Přeji BB Centru
k jeho výročí hodně úspěchů a spoustu spokojených nájemců do dalších let!
V tomto čísle jsme pro vás připravili zajímavý rozhovor
s Janem Kameníčkem, generálním ředitelem české pobočky Hewlett-Packard, dále právě aktuální téma „piknikování“
a nezapomněli jsme ani na letní tipy BB Centra.
Přeji vám krásné léto u nás i na vašich exotických dovolených. Doufám, že i tam vám bude časopis BB Centrum
Review zpříjemňovat slunečné dny.
Mgr. Vendula Malochová,
šéfredaktorka
[email protected]
04
09
10
14
16
19
20
22
24
26
28
30
32
34
BB Centrum slaví 15 let
Rezidenční park Baarova
Letní inspirace v BB Centru
Adrenalinové léto
Baarův park
Mateřská škola Elijáš
Pracují mezi námi
Budova Delta, Budova G
Nájemci BB Centra
O čem se mluví – koučink
Zdravé potraviny
Zdraví v BB Centru
Kulturní tipy
Balance Club Brumlovka
BB Centrum REVIEW pro vás připravují:
Vydavatel: Corporate Publishing, s. r. o.,
Hornoměcholupská 565, 109 00 Praha 10
www.copu.cz
Číslo vydání: 02/2013
Šéfredaktor: Mgr. Vendula Malochová
Redakce: Gabriela Bartošová, Petra Vychodilová, Eva
Fišerová, Alice Škochová, Jiří Pešek, Žaneta Kantorová
Překlad anglické verze: Sophia, s. r. o.
Jazyková korektura: Andrea Tomešová
Design: Vladimír Trčka
Client Service Manager: Martina Vrňatová
Inzerce: Ditta Dvořáčková, [email protected],
tel: +420 603 196 614
Foto: archiv, www.istock.cz
Tisk: TNM Print
3
4
BB Centrum slaví 15 let
„Moje firma nepatří mně,
ale Pánu Bohu,“ říká
Radim Passer, muž stojící
za rozvojem pražské lokality
známé jako BB Centrum.
Rozsáhlý multifunkční areál,
který je z velké části tvořen
především administrativními
budovami, se nachází
v Praze 4 – Michli a své
jméno získal podle míst, mezi
nimiž leží: ulicí Baarovou
a Brumlovkou. Developerem
BB Centra je společnost
PASSERINVEST GROUP.
Architektonicky působivé a zároveň
rozmanité moderní stavby nepřehlédne nikdo, kdo do hlavního města míří
po magistrále. Každá je jiná a navíc
se pyšní logy mnoha proslulých společností z nejrůznějších oborů – za
všechny jmenujme například Hewlett-Packard, GE Money Bank, Telefónica, ČEZ, Unicredit Bank či Microsoft…
A samozřejmě nesmí chybět logo společnosti PASSERINVEST GROUP, a. s.,
české developerské firmy, v jejímž čele
stojí po celou dobu její existence Radim
Passer.
Když se vize stane realitou
Psal se rok 1996 a první novostavbou,
která odstartovala nebývalý rozvoj
tohoto kdysi zanedbaného koutu Prahy 4, byla budova nesoucí označení C,
Radim Passer
předseda představenstva
PASSERINVEST GROUP, a. s.
5
navržená architektem Janem Aulíkem. V západní části BB Centra byla
dokončena v roce 1998, tedy právě
před patnácti lety, a své sídlo v ní
našla společnost Hewlett-Packard.
A snad nikdo kromě Radima Passera,
který své ambiciózní plány na proměnu této lokality spřádal už od roku
1993, si nedovedl představit, že by zde
za několik let mohl stát největší areál
svého druhu v České republice. I když
nejspíš ani on sám tehdy netušil, do
jaké míry a podoby se jeho původní
vize rozroste…
„Když jsem před dvaceti lety, tedy na
podzim roku 1993, začal poprvé vážněji
uvažovat o tom, že se v pražské Michli
pokusíme zrealizovat projekt s názvem
BB Centrum, neměl jsem – po pravdě
řečeno – nejmenší tušení, do jakých
rozměrů se tato má vize rozroste. Po
mnoha letech mohu jako věřící člověk
konstatovat, že Pán Bůh mnohonásobně předčil všechny mé původní představy,“ vzpomíná na počátky BB Centra
a na své plány Radim Passer.
Smělé plány se díky Passerově vizionářství a vytrvalosti a samozřejmě
i skvělým spolupracovníkům začaly
postupně stávat skutečností. Zanedlouho po budově C, v roce 1999, byla
v rodícím se BB Centru dokončena další
administrativní budova z dílny architekta Aulíka – budova B, kde se zabydlela společnost GE Money Bank.
Velkého rozmachu se BB Centrum
dočkalo v roce 2002 – tehdy zde byly
dokončeny administrativní budovy
A a D a také Office Park. A v tomto roce
se v nabídce BB Centra poprvé objevily i byty, to když v rámci areálu společnost Passerinvest Group dokončila
výstavbu Residence BB Centrum s 35
bytovými jednotkami. Obyvatelé Residence, jejíž návrh opět vyšel „z pera“
architekta Jana Aulíka, ocenili především promyšlené dispoziční řešení
jednotlivých bytů či vkusné a funkční
terasy. Díky sousedství Baarova parku
a dokonalému „ochrannému štítu“, který vytvořily již dokončené administrativní budovy A, B a C, je Residence BB
Centrum skvělým místem pro život ve
městě, a přece v klidu.
Společnost Passerinvest Group na
svých projektech realizovaných v rámci BB Centra po celou dobu spolupracuje s předními českými architektonickými ateliéry. Pod architektonickým
návrhem budovy A jsou tak podepsáni
architekti Martin Krupauer a Jiří Střítecký z Ateliéru 8000, budovu D navrhl architekt Petr Kordovský z ateliéru
6
1998 – dokončení budovy C
Kordovská nebo Kordovský architekti
a Office Park opět pochází z dílny architekta Jana Aulíka z ateliéru Aulík
Fišer architekti.
V listopadu roku 2002 navíc Radim
Passer převzal významné ocenění –
Award for Excellence, udělované každoročně Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí v rámci soutěže Best of Reality
– Nejlepší z realit.
A pak téměř co rok, to další přírůstek
do rodiny zvané BB Centrum… V roce
2003 byla dokončena budova Alpha
a hned o dva roky později, v roce 2005,
budova Beta. Tehdy se také začalo pracovat na výstavbě budovy Gamma (dokončena byla v roce 2006), budovy E
(kolaudace proběhla v roce 2007) a na
dalším neadministrativním projektu – Nové Brumlovce. Protože k životu
přece patří nejenom práce, ale i relaxace a zábava. Nová Brumlovka vyrostla
v místě bývalé sportovní haly Brumlovka ve Vyskočilově ulici. V přízemí Nové
Brumlovky, dokončené a zkolaudované
v roce 2007, se dnes nachází bohatě
vybavená obchodní pasáž a restaurace.
Větší část druhého a celé třetí nadzemní
podlaží pak patří jednomu z nejmodernějších wellness a fitness center v České republice, Balance Clubu Brumlovka.
1999 – dokončení budovy B
A i pod návrhem Nové Brumlovky je podepsán mnoha stavbami ověřený ateliér
– Aulík Fišer architekti.
Ale vraťme se na chvíli ještě k budově
E – architektonicky unikátnímu objektu situovanému do severozápadní části
BB Centra. Právě umístění budovy do
bezprostřední blízkosti pražské magistrály vyvolalo nutnost vyřešit problém
BB Centrum slaví 15 let
a
ětn
kv
5.
2002
5. května
s odrazem hluku, který doléhal z rušné dopravní tepny. Tohoto úkolu se zhostil opět architekt Aulík, jehož ateliér na
budově E uplatnil systém tzv. prolamovaných fasád a použil
akusticky pohltivé materiály.
Pak přišla na řadu budova FILADELFIE, současná dominanta celého BB Centra, a byla zahájena i výstavba Společenského centra. FILADELFIE, jejíž stavba odstartovala
v květnu roku 2008, se vypíná mezi ulicemi Želetavská,
U Pomníku a U Michelské školy, v sousedství budov B, C
a E. Podobně jako již mnohé dokončené budovy, i ona na
své střeše nese příjemné zelené terasy poskytující prostor
pro chvíle odpočinku. Terasy na budově FILADELFIE však
díky její výšce navíc nabízejí opravdu nevšední a působivé
výhledy na Prahu. Autorem ojedinělého architektonického
návrhu budovy o sedmnácti nadzemních podlažích byl nováček mezi architekty BB Centra – architektonická kancelář
DaM. Tento projekt, dokončený v létě roku 2010, rozšířil nabídku administrativních prostor v BB Centru o dalších 30
500 metrů čtverečních a svojí obchodní pasáží rozmnožil
již tak bohatou škálu obchodů a služeb, které se v areálu BB
Centra dosud nacházely.
V sousedství budovy FILADELFIE byl navíc v témže roce
dokončen i půvabný, upravenou zelení oplývající Baarův
park, který nabízí i řadu netradičních atrakcí určených pro
zábavu, pohyb a volný čas. Nepřehlédnutelnou součástí tohoto rozlehlého parku je také atraktivní prvek – vodní fontána; ta celému prostoru dodává další rozměr.
A právě s Baarovým parkem sousedí i druhý rezidenční
projekt, který byl v areálu BB Centra dokončen, a to na jaře
roku 2012. Jedná se o Rezidenční park Baarova, atraktivní
bytový areál nabízející nové byty k prodeji i k pronájmu.
Vyrostl mezi Baarovým parkem, Baarovou a Telčskou ulicí
a tvoří ho tři samostatné objekty, mezi nimiž vznikl moderní
vnitroblok s vnitřní zahradou. Každý bytový dům má samostatný vstup jak z ulice, tak z přilehlého Baarova parku. Rezidenční park Baarova obohatil tuto lokalitu o 139 nadstandardních bytů ve velikostních kategoriích od 2+kk do 6+kk
a výměře od 50 do 170 metrů čtverečních.
Samostatnou kapitolou v areálu BB Centra jsou i zcela
nekomerční objekty, stavby vypovídající o zodpovědnosti
Passerinvest Group vůči společnosti i životnímu prostředí.
Patří k nim jak již zmíněný velkoryse pojatý Baarův park,
tak Společenské centrum či mateřská a základní škola Elijáš.
Budova Společenského centra je rozdělena do dvou hlavních
částí – jednu tvoří prostorný sál určený pro bohoslužby, kulturní akce a přednášky, druhou pak mateřská školka s jídelnou a dva byty. Centrum pořádá nejrůznější kurzy a semináře, koncerty, výstavy, sociální a charitativní programy,
pravidelné bohoslužby a studium Bible. Mateřská školka
Elijáš, založená na křesťanských principech, poskytuje
předškolní výchovu a zábavu dětem do šesti let. Děti se zde
ale mohou učit i základům angličtiny či si vybrat z pestré
palety zájmových kroužků. Základní soukromá křesťanská
škola Elijáš, určená dětem od 1. do 9. ročníku, po kompletní
rekonstrukci původní školní budovy v ulici U Michelské školy funguje od září roku 2010.
tické náročnosti. Kromě průkazu náročnosti budov mohou stavby získat
i ekologickou certifikaci. Certifikátem BREEAM pro ekologicky šetrné
budovy se může v areálu BB Centra
pochlubit budova Beta, budova FILADELFIE získala i prestižní certifikát
BREEAM In Use (BIU) klasifikace
2007
„good“. A v souladu se svojí zelenou
strategií má společnost Passerinvest
Group podobný záměr i s dalšími
nově budovanými objekty – budovou
Delta a budovou G. I ostatní budovy
BB Centra jsou koncipovány tak, aby
v případě, že o certifikaci zažádají,
uspěly.
Zelené BB Centrum
Od roku 2009 musí mít všechny nové budovy nebo rekonstrukce staveb realizované na území České republiky,
jejichž podlahová plocha přesáhne tisíc metrů čtverečních, tzv. průkaz energetické náročnosti budov. Z něho
lze zjistit, jak si daná budova vede z hlediska energe7
O BB Centru
s Radimem
Passerem
O> Co pro vás bylo v uplynulých 15 letech BB Centra
největším mezníkem?
Těch mezníků byla celá řada. Ale bez toho prvního by BB
Centrum nikdy nevzniklo. Na konci roku 1996 jsme podepsali první smlouvu s velkým nájemcem – se společností
HP. To byl ten ustavující okamžik, kdy sen se stával realitou. Když jsme první budovu dokončili a já v tu dobu přišel
o svého prvorozeného a dlouho očekávaného syna, musel
jsem se zamyslet nad svým životem a přeskládat si žebříček hodnot. Z toho vyplývající důvěra v Pána Boha přinesla
milost, pokoj a požehnání do života mého i naší firmy.
O> Co máte na BB Centru nejradši? Co byste na něm doporučil jeho nájemcům?
Určitě jeho pulzující život. Další služby a bydlení přinášejí
život do celého byznys parku i v mimopracovní hodiny.
A co bych doporučil nájemcům? Dávejte nám kdykoliv
zpětné vazby, i mimo naše dotazníkové akce, abychom
věděli i z vašeho úhlu pohledu, co vás trápí, na co jsme
zapomněli a co bychom měli rozvíjet. My jsme zde pro
naše zákazníky.
O> BB Centrum je takové město ve městě, jakýsi organismus žijící svým životem – kdybychom BB Centrum přirovnali k patnáctiletému člověku, jaký je to podle vás člověk?
V patnácti letech je člověk nedospělý. I BB Centrum není
zatím dokončeno, přibližně 30% projektu je stále ještě před
námi. S Boží pomocí budeme usilovat o zdárné, esteticky
povedené a funkčně vyvážené dokončení celého projektu.
Kontakt:
PASSERINVEST GROUP, a. s.
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
www.passerinvest.cz
8
O> Co všechno má ještě BB Centrum před sebou? Na co se
mohou dnešní nájemci v blízké budoucnosti těšit?
Z hlediska administrativy by měla přibýt ještě Budova G –
téměř dokončená, Delta – rozestavěno, budova H a Omega.
Dá-li Bůh, vzniknou i další dva obytné projekty. V plánu je
i rozumně velký hotel s konferenčním zázemím. Rádi bychom pokračovali v realizaci pěkných parkových úprav,
vodních prvků a střešních zahrad. Promýšlíme trasy pro
pěší, aby i v tomto ohledu bylo BB Centrum pro své obyvatele a návštěvníky co nejpříjemnějším místem. Máme
radost z faktu, že v BB Centru může kdokoliv a kdykoliv
zaparkovat na dostatečném množství veřejných parkovacích stáních, což považujeme za důležitou přidanou hodnotu pro všechny naše zákazníky a budeme v tomto trendu
i pokračovat. V pasáži Filadelfie by se měly hned po letních
prázdninách objevit modelářské vláčky – hezká atrakce pro děti i dospělé.
Nový park Brumlovka přinese celou
řadu prvků pro malé i velké a poslouží
i okolním obyvatelům. Tuto odpovědnost mezi nově budovaným a starší
zástavbou vnímáme jako velmi důležitou. Okolí budovy Delta by mělo
přinést krásnou zeleň se zajímavými
vodními prvky. Věřím, že takové prostředí bude příznivě působit na lidi,
kteří v zaměstnání tráví podstatnou
část svého života, a tím budou spokojeni i jejich zaměstnavatelé. Jsem obrovsky vděčný Pánu Bohu za možnost
realizovat projekt jako je BB Centrum.
O> Přestane někdy BB Centrum
růst? Kdy nastane ten okamžik, že si
budete moct říct: tohle je vše, to je celé
BB Centrum?
Na tomto světě má všechno svůj začátek i konec. I rozvoj BB Centra. Budu
však vděčný za každou pěknou stavbu i neziskovou investici, které se nám
ještě podaří dokončit. Chtěli bychom
celé dílo dokončit a pak o ně i řádně
pečovat. I v tomto důvěřuji Pánu Ježíši
Kristu, který má všechnu moc na nebi
i na zemi.
Rezidenční park Baarova
Rezidenční park
Baarova:
styl, komfort a bezpečí
Rezidenční park Baarova se nachází bezprostředně u našich kanceláří
a je to výjimečný projekt – výjimečná
architektura, výjimečná poloha, výjimečný komfort a bezpečí. Připravili
jsme pro vás proto stručný a přehledný
seznam výhod takového bydlení.
Strategická poloha: nedaleko centra,
a přitom v klidu uprostřed zeleně.
Bezpečnost: promyšlená koncepce zohledňující bezpečí obyvatel.
Zeleň: volné pokračování nedalekého
Baarova parku do podoby uzavřeného
atria se vzrostlými stromy, hřištěm pro
děti a horolezeckou stěnou.
Dostupnost: skvělá dopravní dostupnost autem i městskou hromadnou
dopravou.
Občanská vybavenost: v bezprostředním okolí školy, školky, společenské
centrum, restaurace, kavárny, moderní sportovní zařízení (Balance Club
Brumlovka), obchody (supermarket
albert, dm drogerie, Spar City), lékárna
i ordinace lékařů.
Styl: několik významných ocenění v prestižní soutěži Realitní projekt roku 2012 – Cena za projekt realizovaný na
území Prahy 4 a Cena architektů.
Komfort: každý byt má balkon, terasu nebo předzahrádku, ke každému náleží prostorná sklepní komora.
O Rezidenčním parku řekli
• „V Praze žiji od narození a můžu říct, že opravdu
jen málokde se tu najde tak klidný kout. Od centra vás
přitom dělí jen minuty… Na projektu Rezidenční park
Baarova se toho povedlo hodně, ale pro mě je jednoznačným plusem nádherně vyprojektovaný park.“ Jaroslava
Hromádková, bytová designérka projektu Rezidenční
park Baarova
• „Na našem bytě v Rezidenčním parku Baarova se nám
nejvíce líbí jeho světlost. A není to jen tím, že je orientovaný na jih – každý pokoj má totiž velká okna. I zima nám
přinesla příjemné překvapení. Díky velmi dobře provedené izolaci fasády jsme skoro nemuseli pouštět topení!“
Martina Čapková, majitelka bytu
• „Pro mě je Rezidenční park Baarova oázou klidu v zeleni s půvabným výhledem na fontánu, která doplňuje již
tak nádherný Baarův park. Architektonické zpracování
a umístění v blízkosti centra Prahy je z mého pohledu
ideální kombinací bydlení v zeleni a aktivního městského života.“ Vendula Malochová, marketingová ředitelka
PASSERINVEST GROUP
Kontakt:
PASSERINVEST GROUP, a. s.
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
Václav Černý – obchodní manažer
Mob.: +420 724 607 209
[email protected]
9
Porce
adrenalinu
pro sportovní
nadšence
Novou atrakci s názvem Flyboard
u nás prvně představil v rámci dubnového festivalu Lodě na vodě Francouz
Frank Zapata, který stroj sestavil před
dvěma lety a dnes na něm svými akrobatickými kousky okouzluje celý svět.
Dokáže se na něm dostat až 10 metrů
nad vodu, stejně jako se ponořit hluboko pod hladinu. Zařízení funguje díky
vodním tryskám, které jej pohánějí
a umožňují simulovat pohyb delfína.
Je jen otázkou času, kdy bude nový
adrenalinový koníček běžně dostupný
a začnou ho nabízet zážitkové agentury. Prozatím zařízení stojí asi 4 800
eur, tedy kolem 125 tisíc korun.
Na stylový
výlet
v kabrioletu
Kdo už někdy vyzkoušel, tvrdí, že jízda
kabrioletem přináší něco nepopsatelně nového. Adrenalin, vítr ve vlasech,
zážitek z ujetých kilometrů pod otevřenou oblohou. Pokud takový kousek
vaše garáž neskrývá, nabízí se autopůjčovny. Spousta tuzemských provozoven má ve své nabídce i kabriolety veterány, stylová auta ze 70. let.
Správná autopůjčovna vám poskytne
i dobové doplňky – kožené řidičské rukavice, stylovou čepici, deštník a pro
dámy šátek – bez něj ale opravdu vyrazit nemohou! Ten správný požitek
z jízdy podpoří i funkční retro autorádio z téže doby. Na zadní sedačky pak
položte piknikový koš a dopřejte si
něco výjimečného.
10
Představujeme
vám nové nehtové
studio!
V květnu byl zahájen provoz nového studia Radka Chválová NAIL STUDIO v ulici Želetavská 1525/1,
v obchodní pasáži budovy FILADELFIE.
Studio vám nabídne veškeré pedikérské i manikérské služby včetně přístrojové pedikúry, dále depilaci nohou,
parafínové zábaly apod., a to za použití přípravků pro nehtovou péči těch nejlepších značek dostupných na
našem trhu (Jessica, OPI atd.).
Barvy laků pro letošní léto – fantazii se meze nekladou!
Slunce, moře, koktejly, teplé letní večery, čas dovolených, odpočinku i zábavy a také chuť trochu se odvázat – to
vše se v nás probouzí s příchodem léta. A stejně tak jako v oblékání upouštíme od decentních oděvů zimních
barev a nahrazujeme je pestřejšími, někdy až bláznivými modely, tak i co se týká barev laků našich nehtů,
neexistují mantinely. Naopak – fantazii se meze nekladou! Neonové barvy v odstínech žluté, zelené, oranžové,
fialové, světle modré či růžové dokážou pobavit a dodají všednímu dni pozitivní náboj. Dobře však bude vypadat i jakékoliv „klasické“ barevné provedení, ve kterém se budete cítit sebevědomě.
V případě, že máte chuť ještě si přírodní nehty vylepšit, novinkou ve světě gelů je populární GEL LAK neboli
GEL COLOR. Zanechá přírodní nehty bez poškození a z široké škály odstínů si můžete vybrat krásné barvy
s leskem a dlouhotrvajícím účinkem. A pozor! In jsou krátké nehty! Ovšem i tady platí, mějte takové nehty, ve
kterých se cítíte nejlépe…
Pedikérka a manikérka Radka
Chválová: „Přeji vám barevné léto
a těším se na vaši návštěvu.“
Radka Chválová NAIL STUDIO
budova FILADELFIE
Otevírací doba:
po–pá 9.00–18.00 hod.
so – dle objednání
Mob.: +420 603 155 922
Letní inspirace v BB Centru
Nokia Lumia 925
nejvýše postavený
smartphone
Opalte se,
nespalte se!
Užijte si svoji letní dovolenou bez
spálenin od sluníčka a dopřejte své
pokožce tu nejlepší péči. S řadou produktů SUNDANCE bude vaše pokožka v bezpečí.
DM Drogerie Markt,
budova FILADELFIE
Otevírací doba:
po–pá 8.00–19.00 hod.
so 8.00–13.00 hod.
www.dm-drogeriemarkt.cz
Letní trendy
v péči o vlasy
a make-up podle
Bomton Studií
Odborníci z Bomton Studií doporučují: léto je ideální období pro proměnu!
Nemusí se jednat o nic drastického,
spíš o styl účesu a líčení, které podtrhne osobnost nositele. Nová kolekce
Bomton Studií The Essence je právě
o osobitosti a ležérnosti. To samé platí
v tomto případě i pro make-up. Make-up artistka Bomton Studií Adriana
Bartošová tvrdí: Soustřeďte se na bezchybně vypadající pleť, která by měla
vypadat svěže a šťavnatě.
Bomton Loft Studio,
Budova Brumlovka
Otevírací doba:
po–pá 8.00–21.00 hod.
so 10.00–17.00 hod.
ne 10.00–16.00 hod.
www.bomton.cz
Začátkem léta chystá společnost Nokia uvést na trh svůj nejnovější přírůstek v produktové řadě Lumia. Tento aktuálně nejvýše postavený smartphone
je nástupcem modelu 920, oproti němuž nabídne kompaktnější rozměry
a zejména nižší hmotnost 139 gramů.
Kvůli redukci fyzických parametrů ovšem novinka přišla o bezdrátové nabíjení, které se přesunulo do přídavného
speciálního krytu na zadní stranu telefonu. Pozornému oku jistě také neunikne nový kovový rámeček zdobící
boky telefonu, jež zároveň plní funkci
antény. Inovace se dočkaly především
fotografické schopnosti. Ty vylepšuje
předinstalovaný balíček aplikací Nokia Smart Camera umocňující široké možnosti zpracování pořízených
snímků. Budoucí uživatel se může
těšit na 4,5“ AMOLED displej s technologií ClearBlack pro lepší čitelnost
na slunci a díky speciální dotykové
vrstvě i možnosti ovládání v rukavicích. Z hardwarových specifikací potom ještě stojí za zmínku přítomnost
dvoujádrového procesoru Qualcomm
Snapdragon a 1 GB operační paměti.
Vnitřní úložiště pojme standardně
16 GB dat, k dispozici bude také 32 GB
verze. Lumia 925 bude k dostání v bílé,
šedé a černé variantě za cenu okolo
15 tisíc korun.
11
Relax na Francouzské riviéře
Slunce, šumění moře, šansony a četníci ze St. Tropez, tak si kdekdo představuje ideální letní dovolenou v duchu
šedesátých let. Takový návrat do minulosti můžete zažít, vydáte-li se do Côte
d‘Azur, na Francouzskou riviéru, kde je
moře skutečně azurové. Oblast na jihovýchodě Francie, mezi městy Menton
a Cassis, je dodnes stále oblíbeným
a vyhledávaným místem k odpočinku
řady celebrit. Jako VIP se můžete cítit i vy, cestovní kanceláře nabízejí do
míst, kde se natáčely nezapomenutelné filmy s Louisem de Funèsem, atraktivní zájezdy poznávací i klasické pobytové u moře. Dovolená v St. Tropez,
kde pobývala i slavná Brigitte Bardot,
je vhodná jak pro ty, kdo vyhledávají
bohatý noční život, tak pro milovníky umění, kteří si zde přijdou na své,
stejně jako pro páry prahnoucí po romantice. Za návštěvu rozhodně stojí
místní citadela a přístav s jedinečnou
atmosférou. Toto přímořské letovisko společně s nedalekou vyhlášenou
písečnou pláží Pampellone je proslulé svými slavnými hosty a je jedním
z nejkrásnějších míst Francie.
Pro krásnější
úsměv
Úsměv a zářivé zuby jsou vizitkou naší osobnosti. Kdo si je toho vědom,
nepodceňuje prevenci a pravidelně vyhledává nejen zubního lékaře, ale
i dentální hygienistku. Dentální hygiena představuje nejen prevenci onemocnění zubů, ale také estetický dojem, který díky ní naše zuby na okolí
zanechají.
Zubní ordinace
MUDr. Denis Krupka
Za Brumlovkou 266/2
140 00 Praha - Michle
12
Letní inspirace v BB Centru
Nechte si
květinové truhlíky
osázet
u odborníků!
Pro ty, kteří nemají čas, ale přesto chtějí mít balkón plný květin a rozkvetlá okna, je tady naše nová služba „osázení truhlíků“.
Se zákazníkem se prodiskutuje jeho představa a společně jsou pak vybrány rostliny, které se budou hodit právě do těch podmínek, které jim zákazník může poskytnout (přímé slunce, polostín, stín). V posledních letech jsou oblíbené truhlíky osázené několika druhy balkónovek. Je důležité tyto rostliny vhodně
zkombinovat tak, aby měly stejné nároky na umístění a na zálivku. Je pěkné ke kvetoucím rostlinám přidat takové, které jsou okrasné i listem. Truhlíky lze osázet pestrobarevně nebo v jednom barevném tónu.
Náš tip: Truhlíky osázené bylinkami. I tady jsou velké možnosti výběru. Stačí se zamyslet, co máte
rádi, co často vaříte, jestli rádi grilujete, pijete mojito, mátový čaj...
Květiny Romantika, budova FILADELFIE, Brumlovka
Otevírací doba FILADELFIE: po–pá 9.00–18.00 hod.
Otevírací doba Brumlovka: po–pá 9.00–19.00 hod.
www.romatika-dekorace.cz
Sportovní
živé přenosy
ve vinotéce
SOMMELLERIE
SOMMELLERIE pro vás připravila výběr nejzajímavějších momentů a utkání ze sportovního světa v přímém přenosu! V pasáži bude probíhat průběžně
velkoformátová projekce zápasů fotbalových, hokejových, ale i např. cyklistických závodů a tenisových klání.
Přijďte i vy podpořit svůj tým.
Projekci si zdarma můžete pronajmout i pro uzavřenou skupinu osob
(i mimo provozní dobu Sommellerie),
a tak se podělit např. o své zážitky
z dovolené nebo uspořádat neformální
meeting se svými kolegy za doprovodu
vůně čertsvé guatemalské kávy.
Sommellerie, budova FILADELFIE
Otevírací doba: po–pá 7.30–19.00 hod.
so 9.00–14.00 hod.
Mob.: +420 604 210 157
13
14
Tváří v tvář
krokodýlovi
Rychle
a zběsile
Plánujete-li cestu do Austrálie, nejspíš pojedete obdivovat
tamní přírodu nebo řádit na surfu na vlnách. Za návštěvu
však stojí také park Crocosaurus Cove v Darwinu, který
adrenalinovým nadšencům nabízí pohled nebezpečným
a v některých případech i lidožravým krokodýlům z očí
do očí. Potopit se mezi obrovské, až šestimetrové zabijáky
bude zážitkem na celý život. Chránit vás při tom bude kabina z třinácticentimetrového plexiskla, které se přezdívá
Cage od Death (klec smrti) – má však tvar šestiúhelníku,
aby ji krokodýli nemohli sevřít tlamou, a tak představuje
bezpečné místo pro setkání tváří v tvář s děsivými tvory.
Park nabízí kromě potápění s krokodýly řadu dalších atrakcí, především je světovou přehlídkou plazů, na které nikde
jinde nenarazíte. Více na www.crocosauruscove.com.
Jestli budete trávit dovolenou v USA a budete se pohybovat
v okolí města Jackson v New Jersey, navštivte park zvaný
Six Flags Great Adventure, kde budete mít o adrenalinovou
zábavu postaráno. Nachází se tu ojedinělá atrakce Kingda
Ka, což je nejrychlejší a zároveň nejvyšší vozíčková horská
dráha na světě. Jezdí se tu rychlostí 206 km/h, přičemž
na tuto rychlost se dostanete z nuly za 3,5 sekundy – to je
stejné zrychlení jako u formule! Dráha je tak rychlá, že se
na ní smí jezdit jen za klidného počasí bez deště. Kdyby totiž do vás v této rychlosti vrazila dešťová kapka, na chvíli
by vás omráčila. Atrakce je jen pro odvážné a ty, kdo mají
svůj žaludek pod kontrolou – na 950 metrů dlouhé cestě
vás čeká několik šokujících „výstřelů“. Jen co se rozjedete,
budete doslova vystřeleni do výše 139 metrů. Jízda trvá jen
28 vteřin, ale ty vám budou připadat po všech rotacích nekonečné. Více na www.sixflags.com.
Adrenalinové léto
Většinu mužů neláká dovolená ve stylu týdenního pobytu v hotelovém
komplexu, kde je největším adrenalinem vybojovat si plážové lehátko co
nejblíže k moři. Pánové chtějí víc… a dávku adrenalinu navrch. Nabízíme
vám tipy pro ty, kterým nechybí odvaha a kteří potřebují kapku nebezpečí
a dobrodružství k tomu, aby si užili dovolenou po svém.
Výstavní
trofeje z Afriky
Na rybolov
do Norska
Nikdy jste se
nebáli více
Nejrůznější lovecké zájezdy se pořádají často právě v Africe. Je lákavá pro začátečníky stejně jako
pro vyspělé lovce. Vybírat můžete z řady destinací, agentury a cestovní kanceláře nabízejí zájezdy do Namibie, Jihoafrické republiky, Tanzanie,
Zimbabwe a dalších zemí, kde je možné na vlastní
pěst ulovit třeba antilopu, jejíž maso je považováno
za prvotřídní delikatesu. Místní pracovníci v loveckých kempech disponují velmi kvalitním servisem.
Zájezd většinou zahrnuje kromě letenky také ubytování a stravování a profesionální lovecký doprovod včetně zapůjčení terénního vozu. Zbraně se
dají přivézt buď vlastní (musíte však mít povolení
k vývozu, zbrojní pas, lovecký lístek atd.), nebo si je
zapůjčit v loveckém kempu. Svou ulovenou trofej si
můžete odvézt domů, v ceně zájezdu většinou bývá
i zpracování uloveného zvířete včetně povolení
k vývozu a pojištění.
Je vaším snem sportovně-rybářská dovolená? Vyrazte na sever směr Skandinávie. Na výběr máte
několik variant – dovolenou na jachtě se zkušeným
kapitánem lze absolvovat i s celou rodinou, pokud
se nebojí dobrodružství. Během plavby můžete obdivovat tamní fjordy, hory a členité pobřeží, v zátokách pak lovit ryby. S rodinou nebo na pánskou jízdu
můžete vyrazit do Norska, které je symbolem kvalitního rybaření a rájem pro všechny zkušené i začínající rybáře. Cestovní agentury nabízejí zájezdy do
rybářských kempů i luxusních rybářských resortů,
kde o vás bude dokonale postaráno. Třeba v resortu
Kvalheim Fritid nedaleko letiště v Bergenu najdete
vše, co potřebujete pro klidné prožití dovolené. Ubytováni budete v luxusně zařízených dřevěných chatách povětšinou s jacuzzi na terase, pochutnáte si
na čerstvě ulovených rybách a můžete podniknout
nespočet výletů.
Pokud se chystáte „jen“ do Itálie a přestane vás bavit povalování se na písečných plážích, dopřejte si
slušnou dávku hororového adrenalinu. Z návštěvy
italského domu hrůzy vám budou stát nejen chlupy
na těle, ale i vlasy na hlavě. The Horror House v Movie Landu poblíž Gardského jezera je údajně nejstrašidelnějším hororovým domem na světě. Prohlídka
v něm trvá jen deset minut, ale dle provozovatelů ji
nedokončí každý třetí návštěvník. Uvnitř vás čekají hororové postavy, masky a nejrůznější kreatury,
které znáte z filmů, například Hannibal Lecter, noční
můra z Elm Street, žena z Vymítače ďábla a další.
Háček je v tom, že všechny postavy jsou živé, žádné
plastové figuríny! O tom, že skutečně je čeho se bát,
svědčí fakt, že dětem do 14 let je vstup přísně zakázán. Více na www.movieland.it.
15
Věděli jste, že...
•
•
•
•
lidé, kteří chodí rychleji a žijí v rychlejším tempu, mají
častěji srdeční infarkty – a že při chůzi zelení
instinktivně zpomalujeme?
lidé po operaci se zotavují rychleji a bezbolestněji, když
mají výhled do zeleně?
při pozorování zelené barvy se lidské oko jen minimálně
namáhá a při pohledu na zelenou tak vlastně relaxuje?
svěží zeleň působí výrazně uklidňujícím a optimistickým dojmem?
Přírodní prostředí zkrátka ovlivňuje chování člověka, podporuje jeho zdraví a dokonce ovlivňuje jeho schopnost koncentrace. O důvod navíc, proč nezapomínat na to, že součástí BB
Centra je i Baarův park. V Baarově parku se navíc do zeleně
nemusíte jen dívat. Je tu celá řada atrakcí, kterých jste si
možná ještě nevšimli.
Vodní prvky
Voda a zeleň patří neodmyslitelně k sobě. Baarův park nabízí
vodní osvěžení prostřednictvím hned několika vodních prvků. Najdete tu například velkou fontánu nebo pítka.
Pétanque
Už jste této hře propadli? Na pěší zóně parku najdete jednoduchou dráhu na pétanque. V recepci budovy Filadelfie si
můžete půjčit pétanquové koule.
Rotující houpačka
Na této originální houpačce z vysoce kvalitní nerez oceli jste
se v dětství jistě neměli šanci zhoupnout. Houpačka totiž
zároveň rotuje okolo své osy. Obsahuje navíc zařízení, které
eliminuje rychlost a nedovoluje přesáhnout bezpečnou mez.
Komunikace na dálku a bez mobilu
Pod zemí se nachází propojené trubky, které v parku vyúsťují na čtyřech místech. Pozor, jsou propojeny většinou vždy
v párech. Buď můžete zažít překvapení, že se vám z druhého konce ozve někdo úplně jiný, nebo si trochu zasportujete,
než naleznete to správné sluchátko.
16
Baarův park
Zahrajte si pétanque
v BB Centru!
Na recepci budovy
FILADELFIE vám rádi
zapůjčíme veškeré
vybavení pro pétanque.
Pravidla hry
pétanque
Piknik spojujeme s lehkým letním obědem, večeří nebo svačinou v trávě, s příjemně stráveným časem. Málokdy si na
piknik vzpomeneme za kancelářským
stolem. Vaše práce a piknik se ale úplně nevylučují, alespoň určitě ne v BB
Centru.
Místo oběda piknik
v Baarově parku
Za okny svítí sluníčko, na nebi ani mráček a váš mozek ne a ne přimět se k nějaké činnosti. Takových dnů nás v tomto
ročním období čeká více. Trocha kyslíku
a energie přitom dokáže zázraky. Do-
přejte si pauzu, netradiční oběd anebo
se dejte dohromady s kolegy a po práci
vyrazte na piknik! Rozhodně nemusíte
chodit daleko. Součástí komplexu BB
Centra je Baarův park, který je vám pro
vaše piknikování plně k dispozici.
K pikniku patří pétanque
Pro ty, kdo ještě náhodou o této hře neslyšeli – je to oblíbená společenská hra
pro dva týmy, které se snaží umisťovat
ocelové koule co nejblíže dřevěné kuličce, tzv. prasátku (košonku nebo také
jacku). Hra pochází z Francie. Je jednoduchá a zahrát si ji může opravdu každý.
Kam na piknik jinde
v Praze
Piknik lze spojit i s grilováním. Rozdělávat otevřený oheň bez písemného
souhlasu úřadu a uvědomění hasičů
sice většinou povoleno není, ale objevují se už pikniková místa, kde to jde.
Ke standardnímu vybavení takového
piknikového místa patří ohniště, dřevěný piknikový stůl s lavicemi a odpadkový koš. Dvě taková pikniková místa
nabízí například Stromovka, další jsou
na Petříně včetně zahrady Kinských,
v oboře Hvězda, na Vítkově a vznikají
stále další.
1. Pétanque mohou proti sobě
hrát vždy dva soupeři: družstva
po dvou až třech nebo i dvojice.
2. Z místa odhodu se nejdříve vyhazuje do hřiště dřevěná kulička
(tzv. košonek, prasátko nebo také
jack).
3. Cílem družstev je házet koule
co nejblíže prasátku. Mohou
přitom i vyrazit soupeřovy koule
nebo samotné prasátko.
4. Vždy hází družstvo, které
prohrává. Hází do té doby, než
se ujme vedení nebo spotřebuje
všechny své koule.
5. Když už družstvo nemá koule,
házejí hráči druhého družstva.
6. Body se počítají ve chvíli, kdy
ani jedno družstvo nemá žádné
koule. Vítězné družstvo získává
jeden bod za každou kouli, která je
blíže prasátku než první nejbližší
koule poražených.
7. Hráč družstva, které vyhrálo předchozí hru, hází prasátko
z místa, kde leželo v závěru hry.
Vítězí družstvo, které získá celkem 13 bodů.
17
Letní inspirace v BB Centru
Designový šperk
z dílny JK Jitka
Kudlackova Jewels
Nechte si přímo na míru vyrobit zajímavou kombinaci zásnubního a snubního prstenu v jednom. Skládané
prsteny, které umožňují zajímavý mechanický efekt, kdy
zásnubní prsten přesně zapadá do dámského snubního, tvoří jeden kompaktní celek. JK Jitka Kudlackova
Jewels preferuje ruční kvalitní práci s diamanty s briliantovým brusem, a protože je přímým výrobcem šperku,
i ceny jsou příjemné.
JK Jitka Kudlackova Jewels
budova FILADELFIE
Otevírací doba:
po–pá 9.00–19.30 hod.
www.jk.cz
Zásnubní prsten s diamantem
celá sada 17.960,- Kč
Dámský snubní prsten 7.880,- Kč
Pánský snubní prsten 11.750,- Kč
Vše lze pořídit i jednotlivě.
Plavky – najděte
svůj styl
Plavky Quintsoul jsou inspirovány náladou slaného vzduchu Tichého oceánu a kalifornským duchem. Pokud
potřebujete nové plavky nebo chcete
jen jedinečný letní vzhled, nechejte se
inspirovat naší novou kolekcí a najděte
perfektní styl!
Quintsoul – DESIGN WITH LOVE AND
PASSION
SPORT RESORT, budova Beta
Otevírací doba: po–pá 10.00–19.00 hod.
so 10.00–16.00 hod.
www.sport-resort.cz
18
Pestré oblečení
pro aktivní děti
– COLOR KIDS
Nová kolekce Color Kids je jako vždy
plná kvalitních materiálů a pestrých
barev. V kolekci najdete rozsáhlou řadu
funkčního oblečení, nepromokavé modely do deště, pro volný čas, na pláž
i do bazénu a také obuv. Membrána
Air-Flo použitá ve funkčním oblečení
Color Kids zajišťuje, že vaše děti budou
v teple a suchu a budou se moci plně
věnovat zábavě.
Nic nebaví děti v létě více než dovádění ve vodě a na pláži. Produkty Color Kids s ochranou proti slunci chrání
vaše dítě před nebezpečným slunečním zářením – mají ochranný faktor
UPF 40+ či 50+. Oblečení s touto ochranou je vhodné pro sport, hraní venku
na slunci či dovádění ve vodě během
letních radovánek. Už jen několik spálenin od slunce v nízkém věku může
až zdvojnásobit riziko vzniku rakoviny
kůže v pozdějším životě.
Oblečení s ochranou proti slunci je dostupné ve velikostech pro tříměsíční miminka až po osmileté děti.
Značku Color Kids zakoupíte v prodejně:
NIVOSPORT, budova Brumlovka
Otevírací doba: po–pá 9.00–20.00 hod.
so–ne 10.00–18.00 hod.
www.nivosport.cz
Mateřská škola Elijáš
„Ti, kdo naší mateřské i základní škole
dávali jméno, měli na mysli biblického
proroka Elijáše, jehož úkolem bylo předávat králi a lidu Hospodinova slova,“
vysvětluje vedoucí učitelka místní školky paní Eva Šubrtová a dodává: „Bereme
si za svůj Elijášův postoj – vykonat věrně svěřenou práci a přitom čekat na Boží
pomoc. Na tom není nic zastaralého.“
Mateřská škola Elijáš má dvě třídy po
dvaceti dětech. Díky dobrým referencím
je v řadách rodičů o místa velký zájem,
školka však nenavyšuje kapacitu tříd,
protože chce zachovat kvalitu výchovné péče o děti. „Když je ve třídě dětí moc,
učitelka se stává ‚hlídačkou‘ a na individuální práci s dětmi jí zbývá mnohem
méně prostoru,“ říká Eva Šubrtová. Pro
umístění dítěte v Mateřské škole Elijáš nerozhoduje spádová oblast ani
křesťanské vyznání. Dle slov vedoucí
učitelky však musí existovat shoda
s rodiči v elementárních výchovných
principech. „Společná pravidla přijímáme všichni, učitelky, rodiče i děti, bez
nich bychom nebyli schopni odvést
žádnou práci ani zajistit bezpečnost
dětí,“ dodává.
Eva Šubrtová
vedoucí učitelka
O> Čím je vaše mateřská škola výjimečná?
To by spíš měly posoudit rodiny,
které nám svěřují své děti. Společně realizujeme vzdělávací program
„Každý den je překvapení“, jehož cílem je, abychom spolu s dětmi každý
den postoupili o malý krůček v poznání sebe, světa a učili se respekto-
vat jeden druhého. Naše učitelky své
práci rozumí a vykonávají ji s láskou
a nasazením. Dělají vždy o něco
víc, než musí, a jsou velmi tvořivé.
Strava ve školce je vegetariánská
a snažíme se děti vést ke zdravému
životnímu stylu, což některé rodiče
velmi oslovuje.
se nechá vést tím nejlepším pastýřem,
a je-li unaven, může bezpečně odpočívat v jeho náruči. A tak hejno našich
Rybiček vesele plave v modré třídě
s vlnkami na stěnách a stádo našich
Oveček skotačí ve slunečné třídě se
zelenou podlahou. Další jinotaje v tom
nehledejte.
O> Proč se vaše třídy jmenují Ovečky
a Rybičky?
Ta jména tříd nebyla vybrána náhodně, ale čistě prakticky – když jsme
v létě 2009 přišli do nově postavené
budovy školky, byly zde položené barevné podlahy a stěny tříd pestře vymalované. Hledali jsme tedy „duchovní obsah“ pro danou vizuální formu.
Nebylo to těžké. Ryba je symbolem
křesťanství a ovečka je oblíbeným biblickým symbolem pro člověka, který
O> K čemu děti v rámci křesťanské výchovy vedete? Přijímáte i děti rodičů bez
vyznání?
Jsme křesťanskou školkou, první
podmínkou tedy je, že učitelky musí
mít tuto víru za vlastní. Děti, které
k nám přicházejí, jsou jak z rodin
různých křesťanských denominací,
tak z těch, které se k žádné víře nehlásí. V tom si nevybíráme, důležitá
je pro nás spolupráce s rodiči a vzájemná vstřícnost. V ranním kroužku
s dětmi probíráme biblická i etická
témata, hodně zpíváme a modlíme
se. Nahlas, vlastními slovy nebo třeba písničkou. Děti se učí příkladem,
nikoli slovy. A základ, který mají z rodiny, my nemůžeme zásadně změnit,
jen jej rozvíjet nebo někdy ukázat jiný
způsob uchopení věcí. Víra není nějaké emoční pohnutí, je to každodenní
rozhodnutí doložené životním postojem. A dětská víra dokáže být velmi
silná. Děti, které se ve svém dětství
naučily důvěřovat a nespoléhat jen
na vlastní síly, dostaly do života silný
ochranný prostředek.
Křesťanská mateřská škola Elijáš
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4 – Michle
www.elijas.cz
19
Golf hraju rád všude, kde je hezká příroda
HP je dynamická firma, v níž se pořád něco děje, říká na úvod našeho
rozhovoru Jan Kameníček, generální ředitel české pobočky
Hewlett-Packard, která sídlí v areálu BB Centra. Od nových technologií
vyvíjených HP jsme se přesunuli k jeho vášni pro golf i k času
strávenému s rodinou.
O> Jaký výhled nabízí okno vaší
kanceláře a jak se vám pohled na BB
Centrum líbí?
Upřímně řečeno, většinu času koukám
spíše do monitoru počítače, než abych
se kochal výhledem z okna, ale v BB
Centru oceňuji rostoucí infrastrukturu
obchůdků, restaurací a zábavy. Do budoucna bychom tu rádi zůstali a třeba
se i přestěhovali do nějaké modernější
budovy, protože ta naše už nám z řady
důvodů přestává stačit.
O> Společnost HP jako generální
ředitel vedete od roku 2008. Jak se
vyvíjela Vaše kariéra, kde jste sbíral
profesní zkušenosti?
První profesní zkušenosti z oboru
IT jsem nabral ve firmě Kancelářské
stroje jako servisní inženýr sálových
počítačů řady SMEP. Později jsem
tyto technologie také školil a první
manažerské zkušenosti jsem získal
při řízení servisní divize. Těsně po
revoluci jsem přešel do Digital, přední firmy v oboru se širokým technologickým zázemím, v níž jsem vystřídal řadu pozic od běžného řadového
zaměstnance až po ředitele obchodní
jednotky Customer Services. Po akvizici Digitalu firmou Compaq jsem se
naučil základům marketingu a prodeje přes partnerské organizace a brzy
nato jsem byl opět akvírován – společností HP, v níž působím už více
než 12 let.
20
Můj největší handicap je asi věk 54 let,
to už má člověk co dělat, aby si udržel
pružnost a sílu na dlouhé odpaly. Hraju
rád skoro všude, kde je hezká příroda
a kde se hřiště podařilo vytvořit bez
nutnosti přesunů milionů kubíků zeminy. Mariánské Lázně, Karlovy Vary,
Ypsilonka, Karlštejn, Mnich, Dýšina
nebo Telč, to jsou taková pěkná hřiště,
citlivě zasazená do přírodních podmínek.
O> Najdete při svém časovém vytížení
nějaký volný čas na zábavu a koníčky?
Každý z nás si musí vytvořit životní
rovnováhu mezi prací, zábavou, rodinou a sociální komunikací. A často se
tyto složky dají i kombinovat, což vám
umožní lépe využívat čas. Já se ve volném čase věnuji především sportům,
v létě je to golf, v zimě pak chodím na
jógu, zaplavat si nebo do posilovny.
Trochu mi sice chybí jako doplněk nějaký aerobní sport, ale na ty bohužel
moc nejsem.
O> Je známo, že jste vášnivým golfistou. Jaký máte handicap a kde rád
hrajete?
O> S golfem se pojí cestování. Užíváte
si golfové dovolené?
Každé jaro na konci března jezdíme
s rodinou a kamarády do tureckého
Beleku. Je tam prostě nejlepší poměr
cena/výkon, skvělé ubytování, kvalitní hřiště, výborné jídlo a teplota okolo
20 stupňů, tedy velmi příjemné podmínky pro první jarní hru.
O> Co společně podnikáte se svými
třemi dětmi?
Máte za sebou také zajímavé
zkušenosti a výjimečné
výsledky? Znáte zajímavou
osobnost ve vašem pracovním
kolektivu? Napište nám o tom
na e-mail [email protected]
a podělte se s námi o těchto
výjimečných lidech. Vaše
nejlepší tipy budou
zveřejněny a odměněny.
Dcera už žije se svým přítelem, takže
tu vídám jenom občas, zbytek rodiny
– dva synové i manželka – také hrají golf, takže jsme obvykle o víkendu všichni někde na hřišti. Honza se
věnuje golfu úplně naplno, Lukáš má
ještě spoustu dalších sportů – teď je to
basketbal a kick box. Mám radost, že
jsou oba sportovně nadaní, to jim dává
dobrou průpravu do života.
O> Prozraďte – kde je vám nejlépe?
Ideální je pro mě sednout si po hře na
terase malé hospůdky s výhledem na
moře, dát si skleničku vína a popovídat s přáteli. Ale to se povede stěží
jednou za rok. V Praze se rád podívám
na hezký film, někdy si zajdu vybrat
do půjčovny, jindy se s manželkou vydáme do kina.
O> Máte z poslední doby nějaký silný
kulturní zážitek?
Naposledy jsem byl na koncertě Pink
– její napůl taneční a napůl cirkusové
vystoupení, kdy zavěšená do speciálního popruhu létala O2 Arenou nad
hlavami diváků a přitom zpívala píseň
So What, bylo úžasné. Kromě mě určitě
nadchla i všech dalších 17 tisíc diváků.
V kombinaci s její líbivou hudbou i zajímavými texty byl pro mě její koncert
velmi silným zážitkem.
O> Kdy jste se naposledy něčemu
upřímně zasmál?
Pracují mezi námi
Nové technologie
z dílny HP
HP je vnímána především jako
dodavatel tabletů, tiskáren
a notebooků, jsme však na českém
trhu číslo 1 i v dodávkách serverů
a datových úložišť, číslo 2 v oblasti
počítačových sítí a velkou část
našeho obratu tvoří aplikační
projekty, outsourcing a projekty
z oblasti infrastruktury datových
center. V našich laboratořích se
vyvíjí řada nových technologií,
které by mohly podstatně změnit
celý přístup k výpočetní technice.
Zjednodušeně bych nové směry
vývoje rozdělil do tří klíčových
oblastí: Zaprvé nová paměťová
média na bázi námi objeveného
prvku memristoru, která mohou
dosahovat obrovské kapacity,
vysoké rychlosti čtení i zápisu dat
a téměř nulové spotřeby elektrické
energie. V dohledné době umožní
nahradit všechny pevné disky
a v počítačích i malých tabletech
pak budete mít rychlou paměť
o velikosti v řádu terabytů. Druhý
směr je použití světelných vláken
a obecně náhrada měděných spojů
a přepínačů světelnými vlákny,
což opět rapidně zvýší rychlost
přenosu dat a umožní násobně
zvýšit výpočetní výkon díky
sníženému vyzařování elektrické
energie. A třetí směr představuje
výroba specializovaných serverů
s až desetkrát nižší spotřebou
elektrické energie než běžný
současný server. Příkladem tohoto
směru jsou servery z projektu
Moonshot, které jsme uvedli na
trh tento měsíc.
Nejvíce mě teď pobavila naše zvířata,
máme britskou modrou kočku a zlatého
retrívra. Minulý týden se kočka chtěla
pomazlit, ale nikdo z nás na ni neměl
čas, tak se začala čumákem otírat psovi o hlavu, až ten chudák nevěděl, co se
s ní vlastně děje. Protože když se někdy
střetnou proti sobě ve dveřích, tak britka
neváhá vytáhnout drápy a pěkně mu je
zasekne do kožichu.
21
Otázky pro
architekta
Ing. arch.
Jana
Aulíka
O> Budova DELTA má zajímavý design. Dvě
budovy ve tvaru písmene „H“ budou propojeny
parterem, ale mohou být propojeny i na úrovni
každého kancelářského podlaží. Jak vznikla tato
koncepce a co je její největší výhodou?
Pro typologii administrativních budov je navržené půdorysné uspořádání dlouhodobě ověřeným funkčním schématem. Půdorys ve tvaru
písmene H umožňuje centrální umístění výtahů,
schodišť a společného zázemí na jednotlivých
patrech, pomyslná křídla pak zůstávají zcela
k dispozici pro kancelářské prostory. Prostor
mezi „křídly“ zůstává volný a umožňuje přirozené osvětlení pracovních míst po celé délce fasády. Výhodou je i snadné dělení na více nájemních
celků, při rozdělení patra na samostatné čtvrtiny
zůstává plocha společných komunikací na patře
nezměněná.
O> Budova DELTA je označována jako „zelená“,
a to nejen vzhledem k energetické náročnosti
budovy, ale i množství zeleně, která je její součástí. Mohl byste uvést něco k začlenění přírodních prvků do projektu budovy jak v interiéru,
tak v jejím okolí?
Kvalitní městské prostředí v okolí stavby s dostatkem přiměřeně velkých rekreačních – parkových ploch je zárukou toho, že okolí stavby bude
živé, příjemné a užívané. Podél Vyskočilovy ulice pokračuje v chodníku výsadba městské aleje,
podél ulice Václava Sedláčka (naproti budově
Beta) pak bude jako součást projektu dokončen
parkový pás, který se promění ve skutečný park
s přírodním vodním prvkem, využívajícím dešťové vody sbírané ze střechy domu, s dvojicí
fontán a velkorysými sadovými úpravami. Pro
uživatele domu pak budou k dispozici dvě střešní zahrady se vzrostlými stromy.
22
·
·
·
·
·
·
·
·
nová administrativní budova vyrůstající v jihovýchodní části BB Centra na rohu ulic
Vyskočilova a Václava Sedláčka
stavbu tvoří dvě propojené osmipodlažní budovy ve tvaru písmene H
celková plocha k pronájmu bude 38 300 m2, z toho 3 000 m2 obchodní plochy
v přízemí budov
v pěti podzemních podlažích bude 794 parkovacích míst
kancelářská podlaží lze propojit spojovací lávkou, takže nájemce může získat téměř
4 400 m2 na patře – naprosté unikum na trhu
zelené střešní terasy a rozsáhlá zeleň v okolí budovy
každá část budovy bude mít samostatnou recepci
mezinárodní certifikace BREEAM
Plánované dokončení 1. Q. 2015
Budova Delta, Budova G
Otázky pro
architekta
Ing. arch.
Martina
Krupauera
O> Nová administrativní budova G je navržena
s maximálním ohledem na životní prostředí
i lidi, kteří v ní budou pracovat a kteří žijí v jejím
okolí. Můžete uvést nějaké konkrétní trendy,
které vás při tvorbě inspirovaly?
Každá kvalitní architektura je navrhována
s ohledem na životní prostředí a hlavně životní prostor. Není důležité, zda je nebo není tento
přístup zrovna trendem. Pro kvalitní budovu je
správné začlenění do životního prostoru lidí
(jak těch, kteří v ní např. pracují, ale i těch kteří
stojí na autobusové zastávce u budovy) to zcela
zásadní.
·
·
·
·
·
·
nová čtyřpodlažní administrativní budova v severovýchodní části BB Centra
na rohu ulic Baarova a Michelská
celková plocha k pronájmu bude cca 6 500 m2, z toho 1 000 m2 obchodních ploch
se nachází v přízemí budovy
ve třech podzemních podlažích bude k dispozici 148 parkovacích míst
přímo před budovou se nachází autobusová zastávka
budovu obklopují četné zelené plochy – v těsné blízkosti je Baarův park s vodními
prvky a spoustou zeleně, přímo v budově bude střešní terasa a rozlehlá zahrada
ve vnitrobloku
mezinárodní certifikace BREEAM
Plánované dokončení 4. Q. 2013
O> Do jaké míry je architekt při projektování budovy tohoto typu limitován nebo naopak inspirován okolím, do kterého bude zasazena?
Pokaždé, když je budova navrhována do městské proluky, připadají v úvahu oba případy, tedy
jak možné limity staveniště, tak inspirace okolím. Vlastní místo pak konkrétně poskytne odpověď, co je převažující pro vlastní tvorbu a zda
se nestanou limity nakonec inspirací pro řešení,
jak to bylo v případě návrhu budovy G.
O> Je součástí návrhu administrativní budovy
tohoto typu i jasná a konkrétní představa o designu interiérů?
Obecně je koncepční představa designu interiérů administrativní budovy vždy. Návrh interiéru
a exteriéru budovy musí být koncepčně vyřešen
jako celek. Tyto dvě tváře budovy dost dobře
nelze od sebe oddělit, pokud se má stát objekt
opravdu kvalitou.
23
Více zákazníků
MEDIATEL již 20 let pomáhá
malým a středním podnikatelům
na cestě k úspěchu
Společnost MEDIATEL
působí na českém trhu již více
než 20 let a za dobu svého
působení pomohla již tisícům
živnostníků a malých a středních
podnikatelů na cestě
k zviditelnění jejich podnikání
a odlišení se od konkurence.
PROJDĚTE SE NA VLASTNÍ OČI
Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA
Virtuální prohlídky zajímavými místy
České a Slovenské republiky.
Společnost byla založena v roce 1991 a zabývala se výhradně tiskem a distribucí vůbec prvního a největšího tištěného
katalogu telefonních čísel u nás – Zlatých stránek. V roce
1993 se společnost stala součástí Evropské asociace vydavatelů seznamů a databází a vydala úplně první katalog pro
celou ČR.
Od těch dob se ale hodně změnilo. MEDIATEL je nyní
moderní multimediální agenturou se širokým portfoliem
marketingových služeb pro podnikatele a firmy. Vedle již
zmíněných Zlatých stránek v klasické či internetové podobě je to například služba Internet 123 – vytvoření webové
prezentace zákazníkům a její optimalizace pro maximální
zviditelnění. MEDIATEL zde zajistí vše, od doporučení vhodné URL, přes obsah webu a jeho vytvoření a následnou údržbu. Služba navíc obsahuje vytvoření firemních stránek na
sociální síti Facebook, synchronizaci provozovny s Google
Mapami, automatické zařazení do vlastních on-line katalogů
a také servisní telefonickou podporu. Toto je první krok k zviditelnění každého našeho zákazníka na internetu.
Pro lepší nalezení zákazníka na internetových stránkách
nebo v mobilních telefonech je možné využít služby PPC,
bannerové reklamy, přednostního pořadí nebo cílené reklamy. Je tu také možnost získání lepší pozice ve vyhledávači
ZlatéStránky.cz v mobilních telefonech a podnikání rovněž
více zviditelní i přednostní výpis, bannerová reklama nebo
cílená reklama.
24
Více zákazníků
Naše zákazníky můžete také snadno
nalézt v mobilních aplikacích společnosti MEDIATEL nebo v katalozích
Travel Guide a Inform. Pokud má zákazník zájem o ještě větší odlišení se
od konkurence, MEDIATEL nabízí natočení promo videa, virtuální prohlídky Panoramika, profi fotografie nebo
vytvoření individualizovaných www
stránek.
A jaká je naše hlavní výhoda? Zákazník získá komplexní marketingové služby na jednom místě a vždy má
přehled o jejich návratnosti. Naši klienti
jsou více vidět, a tím jim přivádíme více
zákazníků!
MEDIATEL, spol. s r. o.
BB Centrum, budova A
Vyskočilova 1442/1b
140 00 Praha 4
www.mediatel.cz
Nájemci BB Centra
Hamé expanduje
již více než 20 let
Když se řekne Hamé, mnoho z nás si téměř automaticky vybaví paštiky.
Už dávno ale není pravda, že je tato potravinářská firma spojena jen s danou
pochoutkou.
Tradice firmy Hamé je stará již více
než 90 let a sahá až do první republiky.
Tato společnost dokázala po roce 1989
postupně expandovat jak v objemu produkce, tak v šíři sortimentu a vypracovat se v jednoho z největších českých
výrobců a vývozců potravin.
Skupina Hamé má v současnosti
sedm výrobních závodů v České republice a dva v zahraničí (v Rumunsku
a Rusku).
S výrobky Hamé se dnes setkáváme
prakticky v každém obchodě, ať již pod
značkou Hamé, nebo Otma, Znojmia,
Veselá pastýřka, Hamánek či Vasco da
Gama. Nejsou to jen tradiční paštiky
a masové konzervy, ale i kečupy, hotová
jídla, zeleninové výrobky, ovocné směsi, džemy, kompoty, kojenecká strava,
bagety, sendviče a spousta dalších.
Celkem společnost nabízí nesmírně
široké portfolio přibližně 1 700 různých
produktů a v jejím sortimentu nalezne
svůj výrobek každý, kdo vyhledává
kvalitu, tradiční i nové chutě a absolutní zdravotní nezávadnost potravin za
rozumné ceny.
Výrobky společnosti Hamé mají své
pevné místo nejen na českém a slovenském trhu, ale úspěchy slaví stále
více i v zahraničí, kam v současnosti směřuje již více než 50
procent produkce z celkových tržeb. Výrobky Hamé zakoupíte na pěti kontinentech ve zhruba čtyřiceti zemích světa,
včetně Austrálie, Izraele či USA.
Hamé v současnosti sídlí v Kunovicích a na jihu Moravy
má i klíčové jádro své výroby, ovšem v BB Centru v Praze je
umístěna důležitá pobočka firmy, která řeší zejména vztahy
s obchodními partnery.
Hamé, pobočka Praha
BB Centrum, budova D
Jemnická 1138
140 00 Praha 4
www.hame.cz
25
Snad každý z nás touží nebo alespoň někdy toužil být dobrý
v tom co dělá a dělat to co nejlépe.
Mnoho lidí chce obstát na svém postu,
aby mohli případně postoupit výš. Právě proto studujeme, získáváme zkušenosti a další znalosti v nejrůznějších
kurzech a školeních. V této souvislosti se dnes často hovoří o koučinku
a koučování, což má většina z nás spojené se sportem, kde se koučují závodníci, aby byli nejlepší.
Dobrá rada nad zlato
Koučování neboli koučink je vlastně
metoda poradenství a školení, kdy
však trenér, respektive kouč, nedává
pevné rady a doporučení, ale společně s klientem hledá řešení pro postup,
který klienta dovede k dobrému výsledku.
Zatímco nyní se používají pojmy
koučování, koučink, kouč, dříve se
všichni školili se školiteli na školeních. Jak se od sebe pojmy a postupy liší, na to jsme se zeptali Ing.
Halky Baláčkové, MBA, PCC, která se
koučinku věnuje prakticky od roku
1994. „Jak koučování, tak školení
slouží k rozvoji člověka. Všem je asi
známější školení, kdy školitel připraví k danému tématu studijní látku
a potom ji představuje účastníkům
(studentům) tak, aby pochopili, co
pochopil on. Mnoho věcí se lidé již
naučili, tak není nutné objevovat již
objevené. Mnoho postupů v businessu funguje docela dobře za použití
určitých přístupů, technik a vzorců.
Například poskytování zpětné vazby má svoje doporučené postupy,
stejně jako zvládání námitek či určování priorit. Právě školení je často
základem pro to, aby člověk vyhledal kouče. Ve firmách se doporučuje
zaměstnance nejprve proškolit a teprve potom začít případně pracovat
s koučem.“
26
O čem se mluví – koučink
Není kouč jako kouč, nepodceňte výběr
Pokud se člověk rozhodne být koučem-profesionálem, čeká
ho dlouhá, avšak zajímavá cesta sebeobjevování, objevování lidí kolem a celoživotního učení. Základem je však znalost některého certifikovaného programu a získání certifi-
kace u některé asociace, např. u ICF (International Coach
Federation) nebo ČAKO (Česká asociace koučů). Hledá-li
klient certifikovaného kouče, což Halka Baláčková doporučuje, měl by si od něj vyžádat doklad o jeho vzdělání. Někteří lidé si říkají kouč, ale ke koučování v dnešním slova
smyslu mají daleko.
Koučové dle mezinárodních standardů akreditovaných
asociací se vyznačují velkým respektem vůči klientovi, kterému pomáhají definovat přesně jeho požadavky, podporují
ho v hledání jeho unikátních řešení, ale nebudou do daného
procesu příliš zasahovat.
Dobrý kouč musí umět především navazovat důvěru s klienty a umět jim hluboce naslouchat, klást otevřené otázky,
které klientovi otevírají nové obzory a možnosti, směrovat
ho ve zdánlivě neřešitelných situacích, zvládat emoce, stanovovat užitečné cíle...
Na začátku rozhovorů bude klást kouč klientovi velmi
otevřené otázky k nastavení jasného zadání. Odpovědi pomáhají klientovi vyjádřit to, co skutečně hledá. Proces hledání zakázky na začátku může být ale i na několik sezení,
protože klient jde více a více do hloubky a jeho zakázka
se může proměňovat koučovi pod rukama. Je to známka
hledání a důvěry v kouče. Pokud se tak potřeba vyjasní, je
hledání řešení daleko snadnější, proto se nevyplácí tuto fázi
přeskakovat.
Nejlepší zpětnou vazbou jsou viditelné výsledky, kroky,
které člověk uskutečnil. Neméně důležitý je také jeho vlastní
pocit spokojenosti, naplnění, štěstí, pohody a radosti v životě.
Velmi často oceňuje tento posun člověka i jeho okolí, neboť
s lidmi, kteří jsou spokojeni a vyladěni, se lépe žije i pracuje.
Kdo potřebuje kouče?
Přímo se nabízí otázka, zda může kouč radit lidem, kteří mají
v oboru bohaté zkušenosti a odborné vzdělání, na rozdíl od
kouče. Ale ten je odborníkem na proces koučování, který
pomáhá manažerovi objevovat a vytvářet nový prostor pro
řešení jeho témat.
Ve firmách je koučování vhodnější od středních pozic výše.
Často se používá pro klíčové manažery, s nimiž se počítá, ale
i pro talenty a top manažery. Poslední dobou se stává součástí motivačních programů, programů kariérového růstu
nebo je i součástí bonusu, odměny pro zaměstnance. Vedle individuálního koučování se nyní rozvíjí také koučování
týmů, které firmě dokáže pomoci využít týmovou sílu.
Cest hledání a rozvoje lidí je mnoho. Někdy nám ale naše
vlastní zdroje nestačí. Jsme příliš zachyceni ve starých
vzorcích myšlení nebo negativních emocích. Právě z toho
může člověku rychle pomoci koučink díky své orientaci na
budoucnost a pozitivní výsledek. Také může pomoci pouhá
přítomnost člověka, který nám důvěřuje, a to dělá divy.
Pokud někdo s koučinkem váhá, doporučujeme mu přečíst si
knížky od Timothyho Gallweye či Johna Whitmora nebo knihu
Pohádka o ztracené krajině od Radvana Bahbouha.
Ing. Halka
Baláčková, MBA,
PCC
Titul MBA získala v Anglii na
Durham University Business
School v roce 1993. Od té doby
se věnuje vzdělávání manažerů,
přičemž od roku 2001 jako
nezávislá lektorka, konzultantka
a koučka. Absolvovala celou řadu
domácích i mezinárodních výcvikových programů včetně výcviku
Training the Trainers pod záštitou
britské CIPD (Chartered Institute
for Personnel and Development),
The Art and Science of Coaching
(Erickson College, Kanada) pod
vedením Marilyn Atkinson, PhD.
a mnoho dalších. V roce 2010
získala titul PCC (Professional
Certified Coach) pod záštitou
International Coach Federation.
Ve své práci pomáhá
jednotlivcům a týmům dosahovat
vysoké osobní výkonnosti v úzkém
spojení s dlouhodobou osobní
spokojeností. Zaměřuje se zejména na oblasti osobního růstu, týmové spolupráce a leadershipu. Ve
svém přístupu čerpá z dlouhodobé
praxe japonského bojového umění
Aikido. Je majitelkou společnosti
Dynamic Sphere, s. r. o.
www.dynamicsphere.cz
27
Nejen v obchodech se zdravou výživou,
ale dnes již i na pultech běžných obchodů jsou běžně k dostání plodiny či výrobky, které jsou nám povědomé, ale protože
přesně nevíme, jak s nimi naložit, neodvážíme se pustit do jejich přípravy.
Většina z potravin, které vám přinášíme v našich tipech, jsou velmi snadné
na zpracování a jejich využití je mnohostranné. Použít je lze v teplé i studené
kuchyni, na slano i na sladko. Navíc jsou
bohaté na cenné živiny, snadno se tráví
a díky tomu, že neobsahují mnoho kalorií, nemusíme se jich bát ani při redukční
dietě. Zkuste jimi oživit letní jídelníček
a použijte je do rizot, salátů či pomazánek, nejlépe v kombinaci s čerstvou sezónní zeleninou.
Tyto a další potraviny můžete
zakoupit v BB Centru, v budově
FILADELFIE – dm drogerie
a v budově Brumlovka – obchod se
zdravou výživou Maranatha.
1.
Šmakoun
Šmakoun je proteinový plátek vyráběný podle českého patentu z čistých slepičích bílků, chutí připomíná
uvařený bílek, při vhodném ochucení i drůbeží maso.
Čím je prospěšný?
Šmakoun obsahuje množství bílkoviny srovnatelné s masem, ale neobsahuje tuk, sacharidy ani lepek. Díky
nízkému glykemickému indexu nás
zasytí na delší dobu.
ná
pa
lou
e
N
3.
1.
2.
Quinoa
Quinoa se vyznačuje drobnými kulovitými zrny, která
připomínají jáhly nebo kuskus. Často se řadí mezi obiloviny a podobně jako mnohé obiloviny se také využívá, nicméně je tzv. pseudoobilovinou, mezi které patří
například i pohanka.
Čím je prospěšná?
Obsahuje vysoký podíl bílkovin s vyváženým poměrem
esenciálních aminokyselin, značné množství hořčíku,
železa a fosforu a je dobrým zdrojem vlákniny. Neobsahuje lepek, a je tak vhodná i pro ty, kteří trpí celiakií.
2.
3.
Červená čočka
Původ červené čočky je pravděpodobně turecký, dnes je rozšířena po celé
Asii a postupně se rozšiřuje i v Evropě. Je příbuzná naší hnědé čočky, po
oloupání hnědé slupky získává červené zbarvení a navíc se zlepšuje její
stravitelnost. Nemá však již schopnost klíčit.
Čím je prospěšná?
Čočka pomáhá díky vysokému obsahu rozpustné vlákniny snižovat hladinu
„špatného“ LDL cholesterolu v krvi, a tím snižuje riziko cévních příhod. Protože je bohatým zdrojem draslíku, mědi, železa a kyseliny listové, doporučuje se její konzumace v těhotenství a v době menstruace. Vitamíny skupiny B,
lecitin, hořčík a vápník pomáhají bojovat proti neurózám a depresím. Vysoký
obsah železa a mědi přispívá ke zlepšení krvetvorby.
28
5.
3.
Zdravé potraviny
4.
Cizrna
Cizrna je luštěnina žluté až žlutohnědé barvy jemné oříškové chuti. Pochází z Asie, ale již ve středověku byla známá v Evropě a doporučovaná také
jako strava pro nemocné.
4.
Čím je prospěšná?
Cizrna bývá považována za nejlepší z luštěnin. Je
významným zdrojem bílkovin a vlákniny. Z minerálů obsahuje vysoké procento zinku, vápníku, hořčíku a fosforu. Nezanedbatelný je obsah vitaminu
B15 (kyselina pangamová), který zvyšuje odolnost
vůči stresu, a proto se někdy také označuje jako antistresový vitamin.
Bulgur
5.
Bulgur často používaný v kuchyních
Blízkého východu je nalámaná celozrnná pšenice, která se smíchá s vodou, nechá částečně naklíčit a poté
se uvaří v páře. Vařené zrno se usuší
a nakonec nahrubo nadrtí. Po uvaření či nabobtnání má bulgur lehce
nasládlou chuť.
Čím je prospěšný?
V celém zrnu pšenice se nacházejí
prospěšné živiny a vitamíny, včetně vlákniny, která podporuje činnost
střev. Protože obsahuje bulgur minimum tuku, je vhodnou potravinou při
redukční dietě.
6.
Fazolky azuki
Asi půlcentimetrová tmavočervená zrna jemné lehce nasládlé ořechové chuti se pěstují především v Japonsku. V Asii je připravují častěji na
sladko – dělají se z nich různé moučníky, náplně do sladkostí a dokonce
i zmrzlina.
Čím jsou prospěšné?
Jsou jedním z nejlepších zdrojů rozpustné vlákniny, bílkovin a dalších prospěšných látek. Díky vysokému obsahu draslíku a zároveň nízkému obsahu
sodíku jsou fazole ideální potravinou pro osoby trpící vysokým krevním tlakem a pro ty, kteří mají lékařem zakázáno příliš solit. Diabetici z nich mohou získat druh škrobu, který se snadno tráví a nerozkládá se v těle na větší
množství cukru.
6.
Tofu
7.
7.
Tofu je sójový tvaroh, který se připravuje vysrážením čerstvého sójového mléka. Původ má
v Číně, kde se začalo vyrábět už ve druhém století před naším letopočtem. V sedmém století se
postupně rozšířilo i do Japonska. V obou těchto
zemích, podobně jako ve Vietnamu, Koreji a Thajsku patří dodnes k tradičním jídlům.
Čím je prospěšné?
Tofu je bohaté na kvalitní bílkoviny, obsahuje vitamíny skupiny B. Vzhledem k nízké energetické hodnotě je vhodné při redukčních dietách.
29
Ochutnejte
vybrané
delikatesy
nakoupené
v BB Centru!
4.
3.
5.
2.
1.
30
1. Humus
2. Křupavý chléb
3. Sušenka Cantuccini
Mandorla Corsini
4. Nero D´Avola 2011
5. Bylinný ovocný čaj
– brusinková směs
Humus, pomazánka oblíbená především na Blízkém východě je vyrobená z cizrny, sezamové
pasty tahini, citrónové
šťávy, panenského oleje,
mořské soli a koření.
Díky vysokému obsahu
cizrny, která je bohatým
zdrojem vápníku, železa
a vitamínu B15, je velmi
vhodná pro vegetariány,
děti i těhotné ženy.
Balení 150 g
Cena 38 Kč
Maranatha
Chléb vyrobený ze
směsi celozrnné žitné
a bílé pšeničné mouky
je dochucen eidamem,
dýňovým a slunečnicovým semínkem nebo
sezamovým a lněným
semínkem. Lze jej podávat buď samostatně jako
pochutinu nebo s různými pomazánkami.
Balení 200 g
Cena 35 Kč
Maranatha
Typické tvrdé mandlové
sušenky vyrábí v jižní
části Toskánska v městečku Casteldelpiano
rodinná společnost Corsini, která je díky pečlivě
vybraným surovinám,
starým regionálním receptům a úctě k toskánské tradici synonymem
kvality již od roku 1921.
Balení 400 g
Cena 120 Kč
Bianco & Rosso
Sicilské víno jiskřivé
rubínově červené barvy
se vyznačuje typickým
aromatem s nezaměnitelnými tóny třešní
a višní, které přechází
do lehkých tónů vanilky
a máty. Doporučuje se
podávat k červenému
masu a vyzrálejším
sýrům.
Balení 0,7 l
Cena 210 Kč
Bianco & Rosso
Rozmícháním této husté
směsi s kousky ovoce,
bylinkami a bylinnými
extrakty v horké vodě
získáte lahodný a zdravý
čaj. Chuťově zajímavá
kombinace trpkých
brusinek, sladkých jahod
a višní je doplněna černým bezem, lípou a bylinkami – mateřídouškou
a meduňkou.
Balení 520 ml
Cena 140 Kč
Sommellerie
Zdraví v BB Centru
Ovocné saláty
a dezerty Mangaloo
Všechny ovocné dezerty Mangaloo jsou ručně vyrobeny každý den ráno na prodejně z dobrého smetanového jogurtu a ovoce. Nepotřebují proto žádné konzervanty ani želírující látky, aby vypadaly čerstvě a hezky. Prostě takové jsou už
od přírody.
Nyní v novém menším a praktičtějším balení za ceny od 39 Kč.
Bruschetta – klasika,
již Italové milují od 15. století
Je rychlá, jednoduchá, vhodná pro každou příležitost, a proto je zařazena
i do menu Express Sandwich. Nemusí to být jen letní „jednohubka“, na kterou máte ingredience vždy v kuchyni. Variací se nabízí nespočet, záleží
pouze na vaší fantazii a touze uspokojit chuťové pohárky svých hostů.
Mangaloo freshbar, budova Beta
Otevírací doba: po–pá 7.30–18.30 hod.
www.mangaloo.cz
Pro vytvoření klasické bruschetty (4 porce) budete potřebovat:
1 větší bagetu pokrájenou na plátky, 6 středních čerstvých rajčat, 100 ml
panenského olivového oleje, 2–3 stroužky česneku, čerstvě natrhané lístky bazalky, sůl.
Postup: V troubě předehřáté na 200 °C opečeme plátky bagety do křupava.
Rajčata pokrájíme na kostky a smícháme se solí, olivovým olejem a nasekanou bazalkou. Upečené toustíky potřeme česnekem, naneseme rajčatovou směs a můžeme ozdobit lístky bazalky, olivou nebo kouskem italského sýra, nejlépe parmazánu. Na opečené toustíky se hodí i kombinace
čerstvé zeleniny a roastbeefu, plátků lososa, sýrů a bylinek. Dobrou chuť!
Express Sandwich, budova FILADELFIE
Otevírací doba: po–čt 9.00–16.00 hod.
pá 9.00–15.00 hod.
www.sandwich.cz
Osvěžte se
Smělounem!
Léto se již ozývá v plném proudu a každý hledá osvěžení, díky kterému nejenom
uhasí žízeň, ale také udělá něco pro své zdraví. A právě toto ideálně splňuje nový
sezónní drink Fruitisimo Směloun. Kombinace malin, melounu, ananasu a limetky je nabitá vitamíny A, B, B6 a C, draslíkem a antioxidanty. Vypitím jednoho
drinku se také splní tři z pěti doporučených porcí ovoce denně!
Fruitisimo Fresh bar
Budova FILADELFIE
Otevírací doba: po–pá 8.00–18.00 hod.
www.fruitisimo.cz
31
Divadlo
Akce
Co? Leonard Cohen, Old Ideas World Tour
Kde? O2 arena
Kdy? 21. července 2013
Kanadský básník, prozaik a především písničkář Leonard Cohen znovu zavítá do Prahy v rámci svého
turné Old Ideas World Tour. Letošní koncertní šňůra Leonarda Cohena následuje bezprostředně po
vyprodaných World Tour 2008 a World Tour 2009, na která se vydal po dlouhých 15 letech.
Zatím poslední studiové album s názvem Old Ideas vydal Cohen v roce 2012 po více než osmi letech. Kanadský písničkář je v České republice velmi populární. Jeho album vévodilo prodejním žebříčkům a dva pražské koncerty v roce 2008 a o rok později přilákaly tisíce návštěvníků.
Co? Letní shakespearovské slavnosti
Kde? Pražský hrad, Lichtenštejnský palác
Kdy? 25. června – 7. září 2013
Divadelní festival konaný pod širým nebem bude i letos
probíhat nejen v Praze na Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a v Lichtenštejnském paláci na Malostranském
náměstí, ale také na spřátelených scénách v Brně, Ostravě a na Slovensku. Letošní premiérou bude hra Sen noci
svatojánské v režii Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského, kteří jsou známí jako umělecké duo SKUTR. Ve hře
vystoupí mimo jiné Vanda Hybnerová, Hana Vagnerová,
David Prachař, Josef Polášek nebo Marek Daniel. Divácky
atraktivní bude i zajímavé výtvarné pojetí jeviště se střídajícím se dnem a nocí a extravagantně laděné kostýmy.
Reprízovat se bude také úspěšná loňská inscenace hry Richard III. s Jiřím Langmajerem a Klárou Issovou. Dále na
diváky čekají inscenace Marná lásky snaha, Veselé paničky windsorské se Simonou Stašovou a Bolkem Polívkou,
Zkrocení zlé ženy s Tatianou Vilhelmovou a Romanem Zachem nebo slovenská komedie Dvaja páni z Verony. Více
na www.shakespeare.cz
Co? Prázdninové vaření s Olinkou
Kde? Společenské centrum BB Centra
Kdy? 9. a 23. července, 13. a 27. srpna, vždy od 18.30 hod.
V prázdninových měsících jsme pro vás v rámci pravidelných Klubů zdraví, které pořádá Společenské centrum, připravili ukázky zdravého vaření. Předvedeme
vám vaření a ochutnávky zajímavých bezmasých jídel. Ochutnat budete moci
tradiční českou kuchyni, dobroty z celeru a také osvěžující recepty pro horké letní dny. Ukážeme vám jak se výborně najíst i bez masa.
32
Kulturní tipy
Film
Co? Osamělý jezdec,
režie Gore Verbinski, USA
Kdy? premiéra 4. července 2013
Ústřední dvojici akčního hororu s komickými prvky z divokého západu
čerstvého držitele Oscara za snímek
Rango režiséra Gore Verbinskiho tvoří
neohrožený jezdec na bílém koni hájící
spravedlnost (Armie Hammer) a indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp).
Hvězdně obsazený herecký tým dále
doplňují Helena Bonham Carter, Tom
Wilkinson, William Fichtner, Ruth Wilson a další.
Fanoušky Pirátů z Karibiku jistě zaujme, že za snímkem Osamělý jezdec
stojí tentýž režisér, producent i herecká hvězda (Johnny Depp) jako za sérií
pirátských dobrodružných filmů.
Výstava
Co? fotografie Jiřího Ježka,
nejúspěšnějšího paralympijského cyklisty světa
Kde? BB Centrum
Kdy? 31. května – 14. června 2013, budova Beta
17. června – 1. července 2013, budova FILADELFIE
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. pořádá výstavu fotografií jednoho z nejznámějších cyklistů světa a reklamní tváře společnosti D.A.S. V jedenácti letech
přišel při srážce s autem o část pravé nohy, ale přesto se nevzdal a v loňském
roce obdržel ocenění nejúspěšnější paralympijský cyklista na světě. Tématem
výstavy je nejen svět cyklistických závodů, ale také vybrané fotografie z velmi
netradičního kalendáře Jiřího Ježka, jejichž autorem je Dalibor Konopáč, mladý
a kreativní fotograf. Spojení společnosti D.A.S. a Jiřího Ježka se datuje od roku
2003, kdy se Jirka připravoval na paralympiádu v Aténách.
Doufáme, že vám tato specifická vernisáž zpříjemní pracovní dny.
Kniha
Co? Nová miniencyklopedie
přírodní léčby, MUDr. Igor Bukovský, Ph.D.,
Anagram
Kniha navazuje na Miniencyklopedii
přírodní léčby, která se před 19 lety setkala s velkým ohlasem a dočkala se
několika revidovaných vydání. Stejně
jako v předchozí publikaci i v Nové
miniencyklopedii vychází známý specialista na výživu z předpokladu, že
strava výrazně ovlivňuje lidské zdraví
a mnoha zdravotním problémům lze
předcházet správnou úpravou stravovacích návyků. Kniha si klade za cíl
pomoci každému zájemci zorientovat
se v domácím léčení prostřednictvím
zdravé životosprávy a vhodných potravinových doplňků.
V první polovině knihy je stručně
představeno více než 50 různých diagnóz. U každé diagnózy je uvedena
její charakteristika a rady, jak upravit
výživu – co do jídelníčku zařadit a co
naopak vynechat tak, aby byla zachována rovnováha všech důležitých
složek. Druhá část knihy je věnována
doplňkům výživy a bylinkám.
Můžete zakoupit v obchodu Maranatha, budova Brumlovka.
33
Balance Club Brumlovka
Začněte hned,
plaťte od podzimu!
Léto v centru horkem sálajícího velkoměsta může být příjemné! Osvěžující bazén, příjemná sluneční terasa,
pohoda, relax, odpočinek, ale i pohyb,
který vás bude bavit... Jen minutu od
kanceláře, a přitom daleko od stresu
a shonu. Balance Club Brumlovka,
exkluzivní pražské fitness a wellness
centrum, je tady pro právě vás. Balance Club Brumlovka je otevřen každý
všední den od 6.30 do 23.00, o víkendu a ve svátky od 8.00 do 22.00. Pod
jednou střechou najdete vše od diagnostiky tělesné kondice, přes různorodé sportovní vyžití, až po relaxační
centrum s preventivními a léčebnými
masážemi.
Právě teď nastal ten správný čas
začít užívat služeb prvotřídního cen-
34
tra a prožít léto plné aktivit, které vás
budou bavit a prospějí vaší kondici! Od
15. června 2013 můžete využít speciální akce „Začněte hned, plaťte od
podzimu“. Celý červenec a srpen pak
můžete cvičit naplno, ale členský příspěvek vám bude účtován až od září.
Vyzkoušejte nadstandardní vybavení klubu, který na ploše 5 000 m2
nabízí nejmodernější fitness a cardio
stroje, plavecký bazén, odpočinkovou
zónu se saunami a vířivkou, sluneční terasu a tři klimatizované aerobní
sály, kde se konají lekce zaměřené
na formování problematických partií
(Balance Core, Pump It, TRX, Body
Styling, Bosu, P-Class, Kick Box), cvičení směřující k uvolnění a posílení
hlubokého stabilizačního svalstva
(Pilates, Tai Chi, Vyniasa jóga, Hatha
jóga, Gravid jóga) či choreografické
a taneční hodiny (Zumba, Flowin
Dance, PortDeBras). Do rozvrhu jsou
pravidelně zařazovány nejmodernější cvičební styly. Nově přibyly například vedené lekce běhání a tanečně
aerobní lekce. Každý nový člen automaticky projde vstupní diagnostickou prohlídkou, na jejímž základě
trenér stanoví doporučení ohledně
pohybu i jídelníčku. Výhodou členství
je možnost zúčastnit se různorodých
sezónních aktivit, jako jsou golfové
túry, rafty, cyklovýlety, tenisové turnaje atd.
Aktuální informace sledujete
na www.balanceclub.cz
a našem Facebooku.
Balance Club Brumlovka,
budova Brumlovka
Otevírací doba: po–pá 6.30–23.00 hod.
so, ne (svátky) 8.00–22.00 hod.
www.balanceclub.cz
Exkluzivní
mezonetový byt
s nádhenou terasou
MEZONETOVÝ BYT 6+kk (182 m2)
TERASA (98 m2)
NADČASOVÝ DESIGN
GALERIE SE STŘEŠNÍMI OKNY
LUXUSNÍ VYBAVENÍ BYTU
www.baarova.cz
začněte hned,
plaťte od podzimu
www.balanceclub.cz
Download

BB Centrum Review