AKILLI TRAFİK AĞI VE
TAM ADAPTİF TRAFİK
YÖNETİM SİSTEMİ
6DGHFH.DYúDNODUÕQÕ]Õ'H÷LOùHKULQL]L$'$37ø)<|QHWLQ
Zamanınızı Trafikte Harcamayın...
Akıllı Trafik Ağı ve Adaptif Trafik Yönetim
Sistemi, hızlı ve güvenli trafik akışını
sağlar. %95 doğruluk oranı ile ölçümler
gerçekleştirerek uygun kavşak kollarına
uygun yeşil sürelerini otomatik belirler.
Bu doğrultuda zaman, çevresel kirlilik,
yakıt tüketimi parametrelerinde olumlu
sonuçlar elde edilir.
Sistem tümüyle akıllı şehir alt yapısını
kapsamaktadır. Akıllı Kent Sistemleri ile
ilgili tüm kontrollerin tek bir platform
üzerinden yürütülmesi sağlanmıştır.
Sistem, değişken mesaj sistemleri,
bariyer sistemleri, otopark sistemleri,
kamera sistemleri gibi Akıllı Kent
uygulamaları içerisindeki yapıların alt
yapısını ve kontrolünü de barındırır.
Sistem Genel Fonksiyonları :
• Ölçülebilir
• Yönetilebilir
• Müdahale edilebilir
• İzlenebilir
• Simüle edilebilir
Akıllı Trafik Ağı yapısı, arterler üzerinde araçları durdurmadan
trafik akışını sağlayan matematiksel modeller ve algoritmalar
üzerine kurulmuştur.
1
Sistem Temel Bileşenleri
- Tam Adaptif Trafik Kontrol Cihazı
- Trafik Sensörleri
- Görüntü İşlemci Ünitesi
- Tam Adaptif Trafik Yönetim ve Strateji Merkezi
- Merkezi Kontrol Yazılımı
- Simülasyon Programı (AIMSUN)
- Gerçek Zamanlı Gözetim (LUXRIOT)
- Haberleşme
$NÕOOÕ7UDILN$÷ÕYH7DP$GDSWLI7UDILN<|QHWLP6LVWHPL
QLQHQE\N|]HOOLNOHULQGHQ
ELULQHVQHWDNLEL\DSDELOPHVLGLU.DYúDNWDNLDUDoODUÕQKDQJLNDYúDNNROXQGDQJHOLS
KDQJLNDYúDNNROXQDJLWWL÷LQLVDSWD\DELOPHNWHYHD\QÕ]DPDQGDDUDFÕQNDYúD÷ÕWHUN
HGLSHWPHGL÷LQLVDSWD\DELOPHNWHGLUhVWQ|OoPSDUDPHWUHoHúLWOLOL÷LYHKÕ]OÕ
DOJRULWPDODUÕVD\HVLQGHVLVWHPKDQJLODPEDQÕQQHUHQN\DQDFD÷ÕQÕDQOÕNRODUDN
EHOLUOHPHNWHGLU
2
A Key Solution for Information
3
3
Tam Adaptif Trafik Kontrol Cihazı (KKC)
Trafik Kontrol Cihazı Sistem Alt Bileşenleri;
- Besleme kaynağı
- Ana CPU
- Denetçi
- Çıkış donanımları
- Dedektör
- Driver
- Yardımcı haberleşme modülleri
- Dijital ve Analog I/O
- UPS
- Görüntü İşlemci Ünitesi
Hafif Raylı Sistem araçlarının 3, 4 veya daha fazla bağımsız yönden kavşağa giriş
yapabildiği durumlarda da (Örnek olarak Geliş – Gidiş – Depolama Dönüş – İstasyon
Çıkış ) On ve Off detektör algılamalarını sorunsuz olarak gerçekleştirebilmekte,
öncelik yönetimi yapabilmektedir. Çok yoğun talebin geldiği yön için, diğer yönlerden
gelen taleplerde dikkate alınarak sistem tek bir yönün geçişine kitlenmeden, talep
yoğunluk değerlendirmesi ile her bir aracın öncelikli geçişini en uygun ve güvenli
şekilde sağlamaktadır.
KKC' ler aşağıda sıralanan kontrol ve koruma planlarına göre donatılmıştır:
•
Kırmızı ışıkların ve dönüş oklarının denetimi,
•
Kavşakta yeşil ışık yokluğunun, fazlalığının veya çakışmasının algılanması,
•
Sinyal turunun kontrolü,
•
Sistem güç tüketimi, sistem besleme voltajı, her bir sinyal gurubu için güç tüketimi, besleme voltajı
ve sinyal sekanslarının denetimi,
•
Elle kumanda denetimi,
•
Detektör ve Giriş/Çıkış modüllerinin denetimi ( çalışıyor/çalışmıyor)
•
Sıcaklık, nem, kabin içi basınç, harici müdahale, aydınlatma kontrolü denetimleri
Gerçek Zamanlı Karar Verme
Mekanizması ve Kontrol
STANDARTLAR
EN 12675
HD 638 S1
KKC ÇALIŞMA MODLARI
Önceden Tanımlanmış Çalışma Modu: Önceden belirtilen alan, trafik yoğunluğuna bağlı olarak bir günün belirli saatlerinde
değişebilen, farklı dönem ve yapılar esasında düzenlenmiş sinyal planlarına göre yapılan çalışmadır. KKC, 255 plan kapasitesine
sahiptir.
Yarı Uyarmalı Çalışma Modu: Bu çalışma modunda, bir yaya butonu veya otomatik algılayıcı tarafından bir müdahale
olmadığında, belli bir zaman süresi içinde ilgili trafik doğrultusunda sürekli olarak yeşil ışık devrede tutulabilir veya ardışık birden fazla
döngü çalışması yapılabilir. KKC geçerli işletme fazının ardından belli bir süre içinde yayalara yönelik yeşil ışığı veya bir yaya butonu
talebi yapıldığında ardışık aşamalı işletmeyi devreye sokabilir. KKC'de belli bir çalışma fazı; bir otomatik algılayıcıdan talep gelmesi
durumunda ardışık aşamalı işletme sonrasında, önceden belirlenmiş bir asgari-azami aralık içinde, yapılan talebin sürekliliğine bağlı
olarak, talebin gelmekte olduğu bir yön doğrultusunda yeşil ışık süresini ayarlayabilmektedir.
Tam Uyarmalı Çalışma Modu: Bu işletme modunda belirlenen bir azami değere kadar kesintisiz bir talep geldiğinde, kavşak
içindeki bütün otomobil gruplarına ait yeşil ışık sürelerinin arttırılabilmesi mümkündür. Ters yönde veya diğer yönlerden herhangi
bir talep gelmediği sürece, faz dönemlerini çalıştırarak ve ardışık olarak fazları tekrar ederek işletme yönünde çalıştırılabilmektedir.
İşletme yönünde herhangi bir talep gelmediğinde diğer yönlerden gelecek talepleri değerlendirebilir ve bir yaya butonu tarafından
bir talep olduğunda, yaya yeşil ışığını önceden belirlenmiş bir süre için yakabilmektedir. Sanal looplardan, yaya butonlarından ve
tramvaydan gelen yoğunluk bilgisi, sayım ve talepler doğrultusunda, gelen verileri anlık değerlendirip, yeşil ışık sürelerini anlık
kendisi otomatik ayarlayabilmektedir.
Koordinasyonlu Çalışma Modu (YeşiI Dalga): Bu mod; GPS ile eşgüdüm halinde kavşakları, arasındaki mesafe ve günün belli
saatlerinde değişen ortalama trafik hızına göre çalıştıran bir işletme modudur. Sinyal süreleri ve plan eşgüdümlü çalışmaya olanak
verecek biçimde güncellenmektedir.
Merkezi Kumanda Modu: Merkez tarafından gönderilen komutlar doğrultusunda çalıştığı moddur. Bu modda merkezden gelecek
her bir komutu anlık olarak işletmekte ve devreye almaktadır.
Gerçek Zamanlı Adaptif Entegrasyon Birimi:
Kavşak kontrol cihazı lambaların ne renk
yanacağına anlık olarak karar vermektedir.
Anlık trafik değişimlerini saniyelik olarak
çıkışlara aktarmaktadır.
Trafik Sensörleri
Sistemde kullanılan sensör tipleri;
• Balıkgözü Kamera
• Loop Dedektör
• Manyetik Sensör vb.
Balıkgözü kamera ile tüm kavşağa tam
hakimiyet söz konusudur. Lens yapısı ve teknik
özellikleri sayesinde yüksek çözünürlükte
izlenebilirlik ve işlenebilirlik sağlamaktadır
Tüm kavşak rahatlıkla görüntülenebilmektedir.
Balıkgözü kamera avantajları;
- Kolay bakım
- Maliyet
- Fonksiyonellik
- Kolay kurulum
TEK KAMERA İLE TAM ADAPTİF YÖNETİM!
Görüntü İşlemci Ünitesi
Ölçebildiği parametre çeşitliliği ile dünyada
bir ilk olan görüntü işlemci ünitesi, yüksek
doğruluk oranlarına sahip model ve
algoritmalara sahiptir.
-
Araç sayımı
Nesne takibi
Sınıflandırma
Kuyruklanma
Yaya talep yönetimi
Kavşak içerisindeki hareketli nesnelerin hareket modeli
Kavşak içi tıkanıklık tespiti
Trafik akış yönü raporu
Trafik geliş yönü raporu
Ters yönde hareket
Trafik akım hızları
Trafik ihlal tespiti (Park ihlal,Kırmızı ışık ihlal, Şerit ihlal…)
Araçların kavşakta geçirdikleri zaman
Görüntü işlemci ünitesi, kavşaktaki araçları takip
etmektedir. Dolayısıyla araçların güzergahı tespit
edilebildiği için araç yönlerindeki kavşakların
yoğunluk algılamaları önceden yapılabilmektedir.
Görüntü işlemci ünitesi ile yaya trafiği de
adaptif yönetim sistemine dahil
6
A Key Solution for Information
edilebilir.
Tam Adaptif Trafik Yönetim ve Strateji Merkezi
Yönetim Merkezi Bileşenleri;
-
Operatör Bilgisayarları
Sunucular
Switchler
Videowall
Kesintisiz Güç Kaynağı
Merkezi Kontrol Yazılımları
Trafik Kontrol Merkezi Mobilya ve Ofis Gereçleri vb.
Operatörler, özel durumlar için strateji
geliştirebilmekte ve otomatik olarak bu stratejiler
devreye sokulabilmektedir. Örneğin, stadyum
çevresindeki kavşaklarda, maç çıkış saatlerine
bağlı olarak operatörlerin oluşturduğu stratejiler
otomatik olarak uygulanabilmektedir.
Yönetim ve Strateji Merkezinde, birçok yazılım
modülü tek bir platformda yönetilebilir.
* Sinyalizasyon İzleme ve Kontrol Yazılımı
* Park Alanlarının Yönetimi Modülü
* Uygulama Planı(Senaryo) Yönetim Modülü
* Bilgilendirme - Yönlendirme Ekipmanları Yönetim Modülü
* Kent Kameraları Yönetim Modülü
* Elektronik Bariyer Yönetim Modülü
* Ulaşım Modelleme ve Planlama Yazılımı
* Trafik Simülasyon Yazılımı
Merkezi Kontrol Yazılımı
OPTİMİZASYON;
Sistemin en önemli özelliklerinden biridir.
Trafik sensörleri ve analizörler aracılığı ile
gelen veriler, kapalı döngü içerisinde sürekli
matematiksel modeller çerçevesinde
değerlendirilerek en uygun trafik sürelerinin,
faz yapılarının, planlarının belirlenmesini
sağlar.
Trafik Kontrol Sistemi Kullanıcı Arayüzü, sürekli
bilgi akışının yanı sıra operatörler tarafından
durum analiz görevini kolaylaştıran ve bunların
basit şekilde yapılmasını sağlayan bir dizi işlevi de
kapsamaktadır.
İşlemleri kolaylaştırmak için sistem, operatörlerin
olumsuz ve hata içeren müdahalelerini
engellemekte ve makro talimatların
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Kavşaklarla
sensörler arasında irtibat kesilse bile geçmişe ait
aylık, haftalık, günlük hatta saatlik veriler
kaydedildiği için kavşak bu veriler doğrultusunda
adaptif çalışmasına devam edebilir.
Kontrol modları:
- Önceden tanımlanan trafik planı:
* Zamana göre: Gün, saat ve mevsim
* Trafik durumuna göre: sıkışık, rahat
- Dinamik trafik planı hesaplaması
- Tam adaptif
- Birleştirilmiş mod
$1/,.$/$506ø67(0ø
2OD\ODU
$UÕ]DODU
%DNÕP*|UHYOHUL
Simülasyon Programı (AIMSUN)
- Makro Trafik Simülasyonu
- Mikro Trafik Simülasyonu
- Akış Modelleme
- Detay Analiz
- Animasyon
- Sinyalizasyon Simülasyonu
- Demiryolu ve Karayolu Eş Zamanlı Simülasyonu
Program Çıktıları;
- Ortalama Akış
- Hız ve Yoğunluk
- Seyahat Süresi
- Gecikme Süresi
- Durma Süresi
- Minimum, Maksimum Kuyruk
Uzunluğu
- Yakıt Tüketimi
- Kirlilik, Karbon Emisyonu
MERKEZİ KONTROL YAZILIMI İLE AIMSUN,
AYNI VERİTABANINDAN ÇALIŞMAKTADIR.
BÖYLELİKLE SAHADAN GELEN ÖLÇÜM
VERİLERİ DİREKT OLARAK AIMSUN
PROGRAMINDA DA DEĞERLENDİRİLEREK
ÇIKTILARININ SAHA PARAMETRELERİNE
YANSIMASI SAĞLANMIŞTIR.
Gerçek Zamanlı Gözetim
- Bir veya daha çok kameradan canlı izleme
- Kayıttan video oynatma
- Video akış kalitesi kontrolü
- Çoklu sunucuya bağlanabilme
- Kamera ve ekran düzeni kaydı
- Ekran görüntüsü paylaşabilme
- 3G, 4G ve Wifi kullanarak bağlantı
Maksimum 1 saniye kayıp ile analiz
ve saha görüntülerinin aynı anda izlenmesi
-
Client/Server çalışma prensibi
Limitsiz kullanıcı desteği
Dijital zoom desteği
Joystick desteği
Haberleşme
Sistemin merkezden verimli bir şekilde izlenebilir olması
için fiber optik altyapı ile çalışması gerekmektedir. Fiber
optik altyapısı mümkün olmayan yerlerde kavşakların
anlık görüntüleri hariç genel müdahale edilebilirlikler ve
izlenebilirlikler sağlanmaktadır. Ayrıca, sistem GPRS ve
3G gibi haberleşme kanalları ile uyumludur.
KOLAY ENTEGRASYON
Haberleşme ile ilgili sorun olan yerlerde
kavşaklar lokal olarak adaptif
çalıştırılabilmektedir.
Sistemde kullanılan yapıların ve yazılımların desteklediği protokoller;
• RS485/RS422
• Canbus
• Ethernet IP
• Profibus©
• Profinet
• WLAN
• TCP/IP
• Modbus
İletişim
Genel Bilgi
F at YAL NL
e-mail: [email protected]
Donanım
Ahmet AKSU
e-mail: [email protected]
Yazılım ve Network
Emre ÖZCAN
e-mail: [email protected]
RAYENNUR ELEKTRONİK ULŞ. END. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
Büsan Özel Org. San. 7. Sok. No:6
Karatay / KONYA
Tel : 0332 345 06 00
Fax: 0322 345 06 01
e-mail: [email protected]
Download

TAM ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI