„Metoda Hemoron“
v šesti krocích
aneb neodkládejte svou léčbu až již
bude pozdě
ELMET spol. s r.o. © 2012-13 nhn electronics v.o.s.
Ceníky léčby (pro pacienty)
Ceníky školení léčby s certifikátem (pro lékaře)
Zlatá MEFA
Tento materiál je určen pro zájemce o léčbu
Úvod
Hemoroidální onemocnění nelze posoudit na dálku a
proto doporučujeme navštívit naší ordinaci a posouzení
nechat v rukou lékaře.
Jenom on dokáže diagnostikovat a poradit, jaký může být
další postup při léčbě.
Rozhodnete-li se pro vyšetření pro léčbu naší metodou,
potom Vám musíme říci následující:
Léčba je:
Ambulantní,
Bezbolestná,
Paliativní - zklidňující,
Neinvazivní,
Rychlá,
Suverenní
Nenáročná a diskrétní.
Aplikace „metody Hemoron“ je vždy bez hospitalizace a narkózy
Obvyklá situace v nemocném análním kanálu
- ilustrativní
3 vnitřní hemoroid
1,2
2 Plexus
venosi
4 vnější hemoroid
ZDRAVÉ
NEMOCNÉ
Vhodnost léčby:
Indikace - vhodné pro léčbu vnitřních
a smíšených hemoroidů I. až III. stupně,
u IV. stupně je léčba paliativní nebo dlouhodobější.
Kontraindikace - těhotenství,
(léčba není zcela vyloučena u: poruch srážlivosti a
imunity, antikoagulační léčby, lokální infekce,
imunosuprese a implantátů v cestě proudu).
Léčba „metodou Hemoron®“
Standartní postup při léčbě
„metodou Hemoron®“
1.krok
- Připojení pacienta pomocnou elektrodou k přístroji
2.krok
- Ruční vyšetření pozic a stavu hemoroidů
3.-4 krok
- Vyšetření pomocí nevodivého anoskopu
5.-6.krok
- Zahájení a provedení léčby pod prahem
bolestivosti
Stavy před a po léčbě
Vnitřní stavy změn na hemoroidu
Situace před zákrokem
Situace na konci zákroku
Obrázky z ultrasonografu ukazují jak zákrok zásadně omezí vyživování hemoroidů krví
© U-OL
Důležité informace
Objednání k vyšetření, konzultaci a léčbě
466 736 624 – každý čtvrtek
466 736 622 – v pracovní dny
@
objednávky: [email protected]
Další Informace na www.hemoron.cz a v ordinaci ELMET
Chirurgicko-proktologická ambulance ELMET, spol. s r.o.
„Stará poliklinika“, Nádražní 268 , Přelouč
přízemí vlevo
Něco o léčbě
Hemoroidy léčíme nechirurgickou cestou a pod prahem
bolestivosti.
Po léčbě můžete obvykle nastoupit tentýž den do práce.
Léčbu provádí pražský chirurg MUDr.Dvořák, který touto
metodou provedl mnoho tisíců zákroků.
Léčba nevyžaduje nutně anestetika ani narkózu, neboť
je prováděna pod prahem bolestivosti, v oblasti s minimální
inervací.
Něco o léčbě
Vaše hemoroidy jsou léčeny pulsním proudem o nízkém
napětí.
Léčba je jedinečná tím, že nezpůsobuje žádné zjizvení,
ani následné praskliny.
Komplikace: statisticky pod 0,1%.
Součástí léčby je komunikace lékaře a pacienta
během zákroku.
Trvanlivost léčby - statistika za 12let
100
80
% pacientů
60
40
20
0
2 roky
6 let
8 let
rezistence onemocnění
nad 8 let
Léčba je určena pro všechny věkové kategorie
% pacientů
100
80
60
40
20
0
0,5
< 20
6,3
20-30
19,7
30-40
22,5
40-50
věk
26,3
50-60
16
60-70
8,6
> 70
Ceník léčby (koncové ceny)
platí do vydání nového ceníku
Léčba a posouzení hemoroidálního onemocnění
Vstupní vyšetření
Zákrok přístrojem Hemoron®
Zákrok přístrojem Hemoron® v době školení
Kontrolní vyšetření
Konzultace o zdravotním stavu
Platba kartou je možná.
300 Kč
1600 Kč, záloha 1200 Kč
1200 Kč, záloha 1000 Kč
150 Kč
350 Kč
Ceník léčby (koncové ceny)
platí do vydání nového ceníku
Léčba a poradenství pro onemocnění dolních končetin
Vyšetření žil dolních končetin
350 Kč
Sklerozizace pavoučkových a metličkových žilek
300 Kč/1 lokalizace
Návrhy a doporučení léčby
Doporučení k operaci a léčby na předních klinikách
Platba kartou je možná.
Ceník školení (koncové ceny)
platí do vydání nového ceníku
Školení lékaře „Metoda Hemoron® s certifikátem 5000 Kč (200 € )
- technická a medicínská část
(při zakoupení přístroje Hemoron během školení a úhradě v hotovosti,
je školení s certifikátem v ceně nákupu).
Platba kartou je možná.
Konec
ELMET spol. s r.o. © 2013 nhn electronics v.o.s.
Download

„Metoda Hemoron“ v šesti krocích aneb neodkládejte svou léčbu až