Čtvrtletník – Zima 2010/č. 4
Assistancenews
Cestování
Zdraví
Automobily
Domov & Rodina
Rozhovor s Petrem Kopeckým z pojišťovny Generali
MoBilScan – pro vzdálenou diagnostiku vozidla
Google – nový dodavatel map
Concierge
Shrnutí letní sezóny
Firemní teambuilding
Novou službu Concierge poskytuje Europ Assistance v České republice klientům Citibank
a GE Money Bank.
Stále více uživatelů služeb nemá čas a ani možnosti na kvalitní zajištění svých potřeb. Proto
tento důležitý úkol rádi svěří specializované společnosti. A pokud jim tyto služby umožní jejich
banka, pojišťovna, makléř..., budou nejenom překvapeni, ale v případě dobré kvality služeb
i přesvědčeni o dobré volbě svého dodavatele.
Noví partneři
Úvodní slovo – Josef B. Woerner
Noví partneři
I v tomto vydání Vám krátce chceme představit nové projekty, které jsme
v minulých dnech zahájili. Jsme rádi,
že se těchto významných projektů můžeme účastnit a že jsme i nadále pro naše
zákazníky atraktivním partnerem. Děkujeme.
Josef B. Woerner, ředitel Europ Assistance
Vážení čtenáři, v pravidelném intervalu Vás opět zveme k aktuálním událostem
z asistenčního světa v podobě Assistance
News. Tématem čísla jsme zvolili představení osobních asistenčních služeb a služeb Concierge. Tyto, na českém trhu nové
služby, jsou nejčastěji spojovány s platebními a kreditními kartami klientů bank.
Rozhodli jsme se Vám představit Concierge služby blíže.
Více detailně se věnujeme i významnému projektu mobilní diagnostiky MoBilScan, o kterém jsme psali již na začátku roku. Projekt spouštíme v příštích
dnech s našimi vybranými partnery.
Hlavním cílem je zajistit zvýšení poměru opravených vozidel v reálném čase
na silnici při první intervenci a opět tak
významnou inovací přispět ke zvýšení
kvality služeb.
Určitě pro nás nejvýznamnější novinkou je ale spuštění nového pojištění
poruch Europ Assistance AutoMobility.
Chceme stavět na stávajících úspěšných spolupracích s autovýrobci a i jim
dát možnost doplnění stávající nabídky
záruk. Nově nabízíme možnost prodávat
prodloužené záruky s kvalitním krytím
i nezávislým prodejcům vozidel.
Věřím, že i další témata čtvrtých
Assistance News Vás zaujmou a inspirují. Děkuji Vám za přízeň, kterou naší
společnosti projevujete.
Přeji Vám úspěšné nakročení do zimního období a těším se na naše příští setkání
V rámci prohloubení spolupráce
se společnostmi koncernu Generali
se Europ Assistance na Slovensku stala poskytovatelem asistenčních služeb
pro nově vzniklou pojišťovnu Genertel.
V rámci Slovenské republiky nabídne
tato pojišťovna zákazníkům výhodné
produkty prostřednictvím přímých prodejních kanálů, jakými jsou internet a telefonický prodej. Služby technické asistence Europ Assistance budou klientům
pojišťovny nabízeny v rámci zákonného
pojištění motorových vozidel, které nabízí Genertel klientům od konce října.
V říjnu 2010 rozšířila Europ Assistance stávající spolupráci s DIRECT Pojišťovnou, a. s. v oblasti asistenčních služeb pro pojištění majetku i pro oblast
cestovního pojištění. Koordinátoři a lékaři naší společnosti jsou připraveni pomoci klientům DIRECT Pojišťovny v jakékoliv situaci kdekoliv na světě.
Kromě asistenčních služeb zahrnutých v ceně pojištění jsou zákazníkům
k dispozici tři varianty nadstandardních
balíčků asistenčních služeb Asist, Asist+
a TOP Asist, díky kterým se klienti mohou navíc spolehnout na pomoc v případě odcizení cestovních dokladů, zpoždění odletů, právní pomoci v zahraničí či
zajištění a úhrady výloh za doprovázející
osobu.
Josef B. Woerner
lupráci i pro klienty v České republice.
Ve spolupráci se společností PEUGEOT
ČESKÁ REPUBLIKA poskytuje Europ
Assistance od října 2010 toto pojištění
také v rámci projektu Peugeot Vyzkoušené Vozy. V rámci dvou variant záruk
(Premium a Confort) je klientům k dispozici krytí událostí spojených s širokou
škálou součástí vozidla. Navíc je klientům k dispozici asistenční služba, která
v případě nouze poskytne zákazníkům
potřebnou pomoc.
V kategorii Premium jsou zařazeny
vozy staré maximálně 3 roky a do 60 000
najetých km. Program poskytuje zákazníkovi záruku na 12 měsíců zdarma s možností prodloužení na 24 měsíců, asistenční službu Peugeot (Europ Assistance)
k dispozici 24 hodin denně, certifikát
kvality DEKRA, možnost výměny vozu
do 30 dnů nebo kontrolu technického stavu po šesti měsících zdarma. Na vozidla
kategorie Comfort (stáří vozů max. 6 let
a do 130 000 najetých km) dává Peugeot
také záruku 12 měsíců s možností prodloužení na 24 měsíců, asistenční službu Peugeot (Europ Assistance) k dispozici 24 hodin denně a certifikát kvality
DEKRA.
Od listopadu společnost Citroën ČR
postupně startuje projekt prodeje ojetých
vozů Citroën Select s velmi atraktivní zárukou od společnosti Europ Assistance.
Program Citroën Select přináší majitelům
zánovních vozů Citroën nabídku prověřených vozů s prokazatelnou servisní historií, certifikátem kvality, se širokou zárukou
na opravu mechanických, elektrických
a elektronických poruch vozu včetně materiálu a dílů požadovaných k opravě. Součástí je samozřejmě i velmi propracovaný
asistenční program Citroën Assistance,
který majiteli vozu zajistí pomoc v nouzi 24
hodin denně, 365 dní v roce po celou dobu
platnosti jeho záruky.
Společnost Citroën startuje tento projekt v úvodní fázi s vybranými dealery
a postupně jej bude rozšiřovat do celé své
dealerské sítě. Europ Assistance zajišťuje
službu Citroën Assistance ve stejném rozsahu i na slovenském trhu pro společnost
Citroën Slovakia.
Tímto partnerstvím Europ Assistance opět posiluje svou pozici na záručním
a asistenčním trhu v segmentu automobilů.
Po úspěšném spuštění programů pojištění prodloužených záruk pro majitele
ojetých vozů značky Peugeot na Slovensku rozšířila Europ Assistance tuto spo-
2
Assistancenews
Rozhovor
Rozhovor s významným klientem
rijního pojištění k vozidlům. Jaký zaznamenáváte vývoj v této oblasti a co
mohou zákazníci v nejbližší době očekávat?
Trh pojištění motorových vozidel vykazuje v průběhu celého letošního roku
výraznou dynamiku, a to nejen z pohledu ceny, ale také neustále se rozšiřující
produktovou nabídkou. Citlivě vnímáme
potřeby našich klientů a snažíme se podle nich upravit pojistnou ochranu. Jako
první pojišťovna v České republice jsme
od března letošního roku zahrnuli zdarma do povinného ručení riziko střetu se
zvěří. Na podzim jsme přidali další novinky, které jsou opět určené širokému
spektru řidičů včetně drobných podnikatelů a Pražanů, protože jak už jsem
se v průběhu rozhovoru jednou zmínil,
každý klient je pro nás jedinečný.
Ing. Petr Kopecký, generální ředitel pojišťovny
Generali
V říjnu tomu byly dva roky od Vašeho nástupu do funkce generálního
ředitele Generali. Mohl byste uvést,
s jakými cíli jste začínal a které se Vám
podařilo uskutečnit?
Lidé jsou klíčovým potenciálem každé firmy, a to bez ohledu na obor, ve kterém firma podniká. Mým prvním úkolem
tedy bylo udělat maximum proto, aby
v Generali i nadále panovala přátelská
a kolegiální atmosféra, kterou je pověstná a kde jsou si lidé ochotni vzájemně
pomoci bez ohledu na své vysoké pracovní tempo, aniž byste slyšeli „nechci,
nepomohu, nejde to“. Zároveň je potřeba
být dobrým hospodářem a velice pečlivě
řídit náklady na všech úrovních. Z toho
profituje nejen náš akcionář, ale také
klient. Dodržování a naplňování definované strategie nám dopomáhá k tomu,
abychom mohli klientům nabízet přesně
takové personifikované produkty a služby, které vycházejí z průběžné analýzy
jejich potřeb. Každý klient je pro nás jedinečný. Když se ohlédnu zpátky, myslím, že jsme se vydali správným směrem,
který se nám daří držet.
Jakým směrem se vydá Generali
v roce 2011 a ve kterých oblastech
spatřujete růstový potenciál?
Naše strategie pro nadcházející rok
se nemění a nadále se chceme držet vytýčené trasy. Dosažené hospodářské výsledky loňského roku tato slova potvrzují
a jsou jasným signálem nejen pro naše
akcionáře, ale především pro naše klienty. Péče, kterou jim věnujeme, je pro nás
samozřejmostí stejně jako hospodárnost
a efektivita při nakládání se svěřenými
prostředky. Růstový potenciál vidím například právě v individuálním přístupu
ke klientům a přizpůsobování pojistné
ochrany v co největší možné míře jejich
potřebám.
Pojďme nyní na konkrétní oblasti. Podzim a zima je tradičně sezóna
s vyšší nehodovostí a s tím je spojeno
i sjednávání povinného ručení a hava-
Listopadem také začíná zimní sezóna cestovního pojištění, o jaké nadstandardní služby projevují Vaši zákazníci největší zájem?
Cestovní pojištění je nedílnou součástí produktové nabídky pojišťovny Generali a celkově se nám v této oblasti
velice daří. Klienti mohou jednak využít
různé balíčky cestovního pojištění, které jsou sestaveny na základě dlouholeté
zkušenosti s poskytováním tohoto typu
pojištění nebo si jednoduše mohou namíchat koktejl pojistné ochrany, který odpovídá přesně jejich potřebám.
Pojišťovna Generali je největším
partnerem společnosti Europ Assistance
Spolupráce zahájena v roce 2001
Poskytované služby:
– Asistence k pojištění motorových
vozidel
– Asistence k cestovnímu pojištění
– Asistence k pojištění majetku – domácí
asistence
– Asistence k pojištění proti úpadku
cestovních kanceláří
Novinky 2010
– Allegro – úrazová, právní a zdravotní
asistence
– Směrování klientů do smluvní sítě servisů Generali
– Asistence pro sdružení prodejců
a opravců Škoda
– Asistence a podpora při likvidaci
pojistných událostí při střetu
motorových vozidel se zvěří
Pro Generali jsme realizovali více než
50 000 asistenčních zá­sahů, 400 000 telefonátů a nejexponovaněj­ším měsícem
v historii spolupráce byl srpen 2010, kdy
jsme zajistili 1 426 asistenčních zásahů.
Nedávno jste představili unikátní životní pojištění Allegro, pro které
Europ Assistance zajišťuje úrazovou
asistenci a službu lékaře a právníka
na telefonu. Mohl byste prosím uvést,
v čem je výjimečné?
Lidé si v poslední době začínají uvědomovat důležitost životního pojištění,
aby finančně zajistili sami sebe a své nejbližší pro případ nenadálé události. Čím
dál tím více inklinují ke krytí rizik, a to nejlépe pro celou rodinu či menší skupinu
osob. Přesně takové je Allegro. Mimo pojištění až 8 osob na jedné smlouvě umožňuje krýt i další rizika spojená se smrtí,
úrazem, nemocemi či trvalou invaliditou.
Při jeho sjednání lze připojistit až 129
rozdílných životních rizik. Společně s pojištěním Allegro získají klienti možnost
využívat nejširší nabídku asistenčních
služeb na lince Generali Assistance, která je jim k dispozici nonstop po celý rok.
Například v případě úrazu zajistí klientovi
donášku jídla, doprovod k lékaři, úklid domácnosti či ošetřovatelské služby. Stále
častěji využívanou službou je i bezplatná
konzultace po telefonu s lékařem nebo
právníkem.
Právní asistence je Vašim klientům poskytována zdarma i v případě
pojištění domácnosti. Na jaké oblasti
se vztahuje a jak často ji klient může
využívat?
Právní asistenci mohou naši klienti
využít v případech, které souvisí s věcmi
pojištěnými v rámci domácnosti, například
se spotřebitelskými spory ohledně vybavení domácnosti. Její další využití je možné u sporů o náhradu škody, nájemních
a podnájemních sporů, sporů s dodavateli služeb a v neposlední řadě při sporech
sousedských. Posledně jmenovaný případ zná cela řada z nás z vlastní či zprostředkované zkušenosti. I když máme
dobrého souseda a sami se hodnotíme
stejně, neznamená to, že by jednou nemohla nastat situace, která pro nás bude
i přes dobré sousedské vztahy neřešitelná. Právě v takových případech může pomoci právní asistence, na jejímž základě
nám asistenční služba poskytne informace o variantách řešení. Rozšířením právní asistence je jednohodinová konzultace
ZDARMA, pokud by bylo potřeba poradit
se sepisováním nájemních a podnájemních smluv a při otázkách týkajících se
výpovědi z nájmu bytu nebo nebytových
prostor, přičemž frekvence čerpání služby
není nijak omezena.
Můžete na závěr zhodnotit význam
asistenčních služeb ve Vašich pojistných produktech?
Pozice asistenčních služeb v pojišťovnictví v posledních letech významně vzrostla, stejně tak jako roste celé
odvětví služeb. Umožňují nám lépe cílit
produktovou nabídku na stávající klientelu a formou inovací oslovovat klienty
nové. Formou jednoduchého pojistného
produktu či připojištění nám asistenční
služby pomáhají poskytovat sofistikované produkty s individuálními parametry,
které vycházejí z analýzy potřeb našich
klientů.
3
Inovace
MoBilScan – pro vzdálenou
diagnostiku vozidla
V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb přichází Europ Assistance
s komplexním řešením diagnostiky vozidel na místě poruchy. Moderní asistenční služba se v budoucnu neobejde bez
celorepublikové sítě asistenčních vozidel
vybavených mobilním diagnostickým přístrojem, kterým mechanik na místě poruchy provede diagnostiku řídící jednotky
vozidla. S nástupem nových technologií
v automobilovém průmyslu mechanikovi
asistenční služby nestačí k úspěšnému
zprovoznění porouchaného vozidla šroubovák, startovací kabely a náhradní pojistka, jak tomu bylo v minulosti.
MoBilScan. Zařízení tohoto dánského
výrobce splňuje všechny požadavky
na jednoduchost a intuitivnost ovládání.
Velkou výhodou tohoto zařízení pro použití ve vozidlech asistenční služby jsou
i jeho rozměry, které nejsou o moc větší
než krabička od sirek. Ke čtení chybových kódů pak mechanikovi slouží jeho
mobilní telefon, který se zařízením MoBilScan komunikuje prostřednictvím technologie Bluetooth. Kromě toho, že chybové kódy vidí mechanik na místě zásahu, je
kompletní report o poruše a všech jejích
okolnostech zaslán přes GPRS, nebo 3G
na server Europ Assistance. Ze serveru
je pak možné zasílat obchodním partnerům z řad výrobců a dovozců automobilů
souhrnný report o poruchách jednotlivých typů vozidel konkrétní značky.
jedinou asistenční společností na trhu,
která bude provozovat diagnostické přístroje v rámci celé republiky s centrálním
sběrem dat o poruchách.
Tomáš Bařina
Interní schvalovací aplikace
pro oblast automotive
V oblasti automotive vznikají často
nadnáklady spojené s asistencí pro koncové klienty, kdy klient požaduje nebo
využije službu, která není napřímo kryta
bezplatným asistenčním programem.
V Europ Assistance jsme vyvinuli
on-line aplikaci pro schvalování nadnákladů, kam operátoři zasílají žádost
o jejich schválení a obchodní partner ji
vidí v systému ve stejný okamžik. Systém
umožňuje vidět úkony, které na konkrétní
žádosti provádí druhá strana - zda byla
žádost schválena, podléhá zpracování,
nebo byla zamítnuta. Na základě rozhodnutí pak operátoři Europ Assistance
nadále informace zpracují a odpovídajícím způsobem řeší asistenční zásah.
Systém schvalování nadnákladů
jsme vytvořili proto, abychom dokázali flexibilně reagovat na potřeby našich
partnerů a zefektivňovali společné pracovní procesy.
Michal Pospíšil
Google – nový dodavatel map
Aby Europ Assistance udržela krok
s rychlým vývojem elektroniky v automobilech, oslovila v průběhu letošního léta
několik zahraničních i českých výrobců
diagnostických zařízení a vyžádala si
jejich nabídky. Na základě tohoto výběrového řízení byla jako dodavatel mobilních diagnostik vybrána společnost
MOBIL
SCAN
BLUETOOTH
EOBD/OBD-II
ADAPTÉR
4
Prvních 10 jednotek MoBilScan začnou v rámci pilotního projektu používat mechanici asistenční služby Europ
Assistance od prosince 2010. Po dvouměsíčním zkušebním provozu bude dodáno dalších 20 jednotek, které budou
rozmístěny rovnoměrně po celém území
ČR i SR. Europ Assistance se tak stane
BEZDRÁTOVÉ
BLUETOOTH
SPOJENÍ
Europ Assistance využívá k lokalizaci
klienta, vyhledání vhodného dodavatele,
servisu a nájezdu kilometrů dodavatele interní systém tzv. vGSD. Tento systém jsme
i v tomto roce obohatili o několik nových
interaktivních nástrojů. Nedávno jsme také
změnili dodavatele mapového podkladu.
Rozhodli jsme se pro podklad Google
Mapy. Ty ve spojení s naším systémem
umožňují rychlejší a efektivnější vyhledání
klienta, například pomocí souřadnic GPS.
Kromě toho jsme zapracovali nové funkce,
které nám umožňují výběr vhodné odtahové služby pro danou lokalitu nebo výběr
dodavatelů dle preference obchodního
klienta. Systém vGSD neustále vyvíjíme
a upravujeme.
Michal Pospíšil
BEZDRÁTOVÉ
GPRS/3G
SPOJENÍ
STANDARDNÍ
MOBILNÍ TELEFON
S APLIKACÍ MOBILSCAN
SERVER
V SERVISNÍM CENTRU
EUROP ASSISTANCE
Assistancenews
Nové služby
Rozvoj asistenčních služeb
Concierge
Neustále se snažíme naše služby inovovat a rozvíjet. Inspirací pro toto počínání
jsou nám zkušenosti
získané našimi pracovníky. Nejvíce inovačních aktivit jsme
v minulých letech
představili zejména
na základě úzké spoIng. Vladimír Fuchs
lupráce a komunikace
prokurista
s našimi obchodními
partnery. Jsme rádi, že můžeme velice
často úvodní impulz či myšlenku našeho
zákazníka dále rozvinout a často i doplnit nejenom z našeho týmu, ale můžeme
využít i významné a systematicky budované know-how celé naší skupiny.
Asistenční služby v oblasti Concierge
jsou nástrojem inovace, segmentace a budování loajality k zákazníkovi. Stále více
uživatelů služeb nemá čas a ani možnosti na kvalitní zajištění svých potřeb. Proto
tento důležitý úkol rádi svěří specializované
společnosti. A pokud jim tyto služby umožní jejich banka, pojišťovna, makléř..., budou
nejenom překvapeni, ale v případě dobré
kvality služeb i přesvědčeni o dobré volbě
svého dodavatele. Klienti budou vždy rádi,
že prostředníkem jejich osobní služby je instituce, kterou dobře znají a které věří.
Vladimír Fuchs
Concierge – služba pro úsporu času
a maximální spokojenost
Služby jsou koncipovány vždy tak, aby
se co nejvíce přiblížily potřebám zákazníků. Principem fungování služby je nepřetržitá dostupnost osobního asistenta, který se věnuje potřebě zákazníka a nabídne
mu vhodné řešení. Díky této službě se klient může místo vysedávání na internetu
a obvolávání cestovních agentur věnovat
pro něj důležitějším věcem – rodině, přátelům nebo svým koníčkům.
A co takové Concierge služby mohou
nabídnout? Jsou to například informace
o hotelích v požadované lokalitě a zajištění
rezervace, informace o kulturních akcích
včetně zajištění vstupenek, rezervace míst
ve vybraných restauracích, zapůjčení vozidla či limuzíny, zajištění dopravy vlakem
či letadlem, informace o golfových hřištích,
doručení květin či dárku, vyřízení informací
rodině, přátelům či obchodním partnerům,
kurýrní služby, zprostředkování informací
z internetu nebo on-line nákupy.
Typickým uživatelem služeb Concierge
je například zaneprázdněný podnikatel, který
kvůli pracovnímu vytížení nemůže při výročí
koupit květinu své ženě a chybí mu nápad
na zajištění restaurace odpovídající této příležitosti. Díky osobnímu asistentovi, který je
nepřetržitě k dispozici v rámci zlaté bankovní karty, toto není problém. Náš pracovník
zajistí vše potřebné. Objedná květiny, jejich
doručení manželce do zaměstnání a samozřejmě do květin i umístění romantického
vzkazu, že v 18:30 bude u domu čekat vůz,
který ji odveze na blíže neurčené místo…
Služby Concierge poskytuje Europ
Assistance v České republice klientům
Citibank a GE Money Bank.
Jurij Kostaš
Bankovní sektor využívá osobního
asistenta především k naplnění potřeb
VIP zákazníků. Svým rozsahem jsou
služby velice podobné těm, které již byly
popsány: zajištění doručení květin a dárků, ubytování, rezervace místa v restauraci či lístků na oblíbenou operu, zajištění letenek na Britské Panenské ostrovy
či jen přebírání vzkazů za klienta v době,
kdy nemůže být rušen.
Jana Klíčková,
Insurance Product Manager
Už jste někdy osobně využila Concierge služby? Osobně jsem Concierge služby využila v rámci hotelových služeb na dovolené. Díky tomu jsem se mohla věnovat
odpočinku a turistice s rodinou.
Mezi bankami jste průkopníky v nabídce těchto služeb, jaké máte reakce
od zákazníků?
Velmi si ceníme toho, že jsme průkopníky v nabídce Concierge služeb
v rámci unikátního produktu pojištění
asistenčních služeb „Complete Comfort“
na bankovním trhu. Zákazníci, kteří mají
zmíněné služby sjednané ke své platební
kartě, jsou s poskytováním služeb velmi
spokojeni, i když na využívání takovýchto služeb si mnohdy teprve zvykají.
Pojem „Concierge“ je všeobecně
znám především z oblasti pohostinství,
a nazývá se tak zaměstnanec, který zajišťuje různé služby. V hotelích po celém
světě i v České republice se concierge
starají o pohodlí klientů během jejich pobytů. Práce concierge v hotelích spočívá
v organizování volného času hostů a jejich maximálního zpříjemnění – například
rezervace večeře v pařížské restauraci
La Bonne Franquette nedaleko Montmartre nebo zajištění plavby luxusní lodí
po Nilu z Káhiry do starověkého Luxoru.
Služby Concierge neboli služby osobního asistenta se rozšířily i do dalších oblastí,
jako jsou např. zdravotnictví nebo bankovnictví. Ve zdravotnictví osobní asistent pomáhá pacientům s objednáním taxi z nemocnice domů a lékařům zase rezervuje
relaxaci ve wellness klubu či v divadle.
Ano, samozřejmě. Nejenže je mou
povinností znát funkčnost služby, kterou
nabízíme našim zákazníkům z „druhé
strany“, ale zároveň tento servis považuji
za nástroj usnadnění každodenního života, obzvlášť v současné uspěchané době. Mezi bankami jste průkopníky v nabídce těchto služeb, jaké máte reakce
od zákazníků? Jelikož se zaměřujeme na vybrané segmenty naší klientely, je to vítaná služba, která
zároveň zvyšuje nejen hodnotu samotného
bankovního produktu, ale i důvěru v bankovní ústav, který si mě, jako zákazníka, váží a dává mi něco zpět za moji loajalitu.
Jakou roli vidíte pro asistenci a Concierge služby v bankovní oblasti? Již v této fázi věřím, že se tyto služby stanou nedílnou součástí bankovních produktů, které nabízejí širokou škálu benefitů. Jsem
přesvědčená, že se naši klienti naučí vnímat
používání Concierge služeb stejně jako například platbu kreditní kartou u obchodníka
či nakupovaní prostřednictvím internetu.
Zeptali jsme se
Oslovili jsme zástupce partnerů, pro
které Europ Assistance realizuje služby
Concierge asistence.
Šárka Volštátová,
Insurance & Mortages Product Manager
Jakou roli vidíte pro asistenci a Concierge služby v bankovní oblasti?
Domníváme se, že asistenční služby obecně mají poměrně velký potenciál
na bankovním trhu. Pojištění asistenčních
služeb „Complete Comfort“ vnímáme jako
produkt, který našim zákazníkům přináší
něco navíc a přispívá k pozitivnímu vnímání hodnoty platební karty. Zároveň je
to také cesta, jak se diferencovat od našich konkurentů. Prostor pro rozšíření
asistenčních služeb na bankovním trhu
zcela určitě je i vzhledem k tomu, že jsme
inovátory v nabídce těchto služeb.
Děkujeme za Vaše odpovědi.
Už jste někdy osobně využila Concierge služby? 5
Nové služby
AutoMobility – nové
pojištění poruch
Pojištění poruch a asistenčních služeb - AutoMobility
Sílící poptávka zákazníků po kvalitní
ochraně proti rizikům souvisejících s provozem vozidel; možnost opravy vozidel
za využití značkových dílů a ve značkovém servisu; rostoucí poptávka po takových krytích a programech i ze strany
jednotlivých prodejců. To vše jsou faktory, které nám umožňují od listopadu
spustit nový komplexní program pojištění
poruch AutoMobility.
Skupina Europ Assistance patří mezi
renomované pojistitele poruch a záruk.
V současnosti má ve svém portfoliu více
než 1 000 000 pojištěných vozidel. V České republice jsme v minulých třech letech
pojistili hned několik záručních programů
automobilových výrobců, některé jsme
přímo vytvořili na míru. Nyní přinášíme
i vlastní přímé řešení pro majitele vozidel
a nezávislé prodejce/opravce.
Jde o řešení na český trh nadstandardní. Program AutoMobility je určen pro
všechny běžné typy automobilů až do sedmi let stáří a do 150 000 najetých km. Nabízí se ve variantách Basic 12, Standard 12
a Exclusive 24. Programy se liší v rozsahu krytých dílů. Klientům zajistí uhrazení práce i náhradních dílů v nové ceně
a v autorizovaném servisu. Jednotlivá krytí
zahrnují až 200 komponentů v několika
skupinách a svým rozsahem patří ke špičce na trhu. Ceny programů začínají již
na 6 770 Kč a odlišují se dle výkonu motorů. „Pojištění AutoMobility chrání klienty před finančním rizikem v případě mechanické či elektronické závady na voze.
Jsem rád, že jsme dokázali zúročit naše
zkušenosti a zkombinovat významné
výhody jak pro majitele vozidel, tak i pro
jejich prodejce,“ říká David Soucha, specialista prodeje záruk a asistenčních služeb autoprodejcům. Součástí programu
jsou i bohaté asistenční služby AutoHelp
s platností v ČR i zahraničí.
Kromě toho, že pojištění AutoMobility je
možné zakoupit přímo v Europ Assistance,
je program určen především autorizovaným i nezávislým prodejcům ojetých vozů a
také servisním sítím. Těm AutoMobility přináší významnou přidanou hodnotu ve formě budování vztahu s klientem formou
opětovného nasměrování zákazníka zpět
do jejich provozoven. „Naše čtyřletá zkušenost v České republice říká, že až 95 %
oprav v programech pojištění poruch zajišťovaných Europ Assistance je provedeno u
vlastního prodejce programu. Zcela k plné
spokojenosti zákazníků. K tomuto nám samozřejmě pomáhají sofistikované systémy,
kterými naše společnost díky asistenční
činnosti disponuje,“ dodává David Soucha.
AutoMobility
Pojištění poruch a asistenčních služeb
Pomoc v běžných
a mimořádných situacích
Automobily
Cestování
Zdraví
Domácnost & Rodina
Honda Assistance v akční nabídce
Vážený zákazníku,
srdečne Vás zveme k návštěvě našeho servisu na
Podzimní servisní kampaň
Připravte svůj vůz na zimní sezónu ve
dnech 18. 10.–19. 11. 2010
Prohlídka vozu za 99 Kč
•
•
•
15% sleva na originální náhradní díly a 10% sleva na originální příslušenství
dárek od společnosti SHELL
asistenční služba na zimní období 1. 12. 2010–28. 2. 2011 za 99 Kč
Váš dealer Honda.
6
Honda Assistance
Assistancenews
Ze života společnosti
Zaměstnanci v akci
První říjnový víkend patřil zaměstnancům Europ Assistance, kteří po celý
rok pomáhají klientům v těžkých situacích a hájí jejich zájmy. Sportovní areál
Samopše se stal místem, kde vedení
společnosti poděkovalo všem za snahu, píli a trpělivost, jenž je jejich denním
chlebem.
Zlatým hřebem víkendu se stala hned
první část programu. Tou byla praktická
ukázka asistenčního zásahu u simulované dopravní nehody dodávky s osobním
automobilem. Zásah hasičů, vyproštění
pomocí hydraulických kleští, nasazení
těžké odtahové techniky… Zúčastnění
tak měli jedinečnou příležitost z několika
metrů sledovat reálné situace, při kterých
často pomáhají po telefonu na asistenční
Zaměstnanci si vyzkoušeli sílu hasící proudnice...
lince. S velkým ohlasem se setkaly i následná osobní zkouška speciální zásahové techniky a nácvik poskytnutí první
pomoci.
Pro zaměstnance byly připraveny
také týmové soutěže. Po rozdělení osob
do týmů se již začalo bojovat o umístění,
a to doslova. Mezi nejpopulárnější disciplíny patřil především paintball. V řadě
„vojáků“ vyvolal pocit, že svůj názor
na svého kolegu či nadřízeného musí
dané osobě vytetovat kuličkami na hrudník či na ochranné brýle. I další soutěže
jako například protahování pavučinami,
kuželky nebo pétanque samozřejmě
řádně prověřily týmového ducha a soutěživost. U technických disciplín se pak
podařilo odkrýt několik, do té doby, dobře
skrytých talentů.To už se ale schylovalo
k očekávanému večeru spojenému s vyhlášením vítězů, ruletou a tradiční diskotékou. Během akce nebylo třeba žádného mimořádného asistenčního zásahu.
Proto již jen zbývá poblahopřát vítězům,
které pro pořádek uvádíme:
1. místo, sk. č. 10
J. Hanzlík, T. Čeněk, K. Chotváčová,
D. Triner, S. Přibyl
2. místo, sk. č. 8
G. Harbáčková, P. Spišák,
V. Kamzíková, V. Zahálková
3. místo, sk. č. 9
I. Jelínek, P. Mádrová, L. Balická,
D. Kohler, K. Housková
... i horko v protichemickém a požárním obleku
Blahopřejeme
Dvojnásobnou dávku energie i štěstí přejeme paní Lence Sedlákové, finanční ředitelce Europ Assistance, které se 15. července 2010 narodily dcery
Veronika a Valerie.
Vyproštění poraněných osob z automobilu
je náročné i pro profesionály
Znalost první pomoci je základem
pro záchranu života
Strategická porada na bitevním poli
Vítězný tým a jejich dort
Přání štěstí a spokojenosti do společného života patří i manželům Hanzlíkovým, kteří 6. srpna 2010 slavnostně uzavřeli sňatek. Jaroslav Hanzlík je
právníkem Europ Assistance.
7
Výkon letní sezóny
Operátoři asistenční centrály a jejich osobní nasazení jsou klíčem k zajišťování
profesionální a kvalitní pomoci poskytované klientům. Statistiky o počtech
zásahů, cílových zemí a vozidel si v tomto čísle dovolujeme nahradit perspektivou
osob, které stojí v první linii. Dovolte nám, seznámit Vás s prací nejúspěšnějšího
operátora letní sezóny 2010.
Zuzana Zábranová, letní turistická sezóna červen – září 2010
Nově založené asistenční případy
1162 případů
Počet přijatých hovorů
2384 hovorů
Počet odchozích hovorů
3546 hovorů
Počet zápisů do interní aplikace
2727 zápisů
Počet zpracovaných dokumentů
3302 dokumentů
Výborné nasazení, kvalita odvedené práce, maximální spolehlivost. Díky těmto parametrům Zuzana
postoupila na konci letní turistické sezóny na pozici vedoucího směny. Gratulujeme a děkujeme.
Čtvrtletník Assistance news vydává Europ Assistance s. r. o., IČO 252 87 851, adresa: Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00.
Přidělené evidenční číslo Ministerstvem kultury: MK ČR E 19137. Místo vydání: Praha.
Redakční rada: Vladimír Fuchs, Stanislav Přibyl, Luboš J. Marek, Jiřina Chrtková.
Redakce, grafická úprava a sazba, foto © BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.
Download

zima 2010 - Europ Assistance