44. TASOVICKÁ VÝSTAVA VÍN
Katalog
9.března 2013
ČZS Tasovice
1
Program:
10.00 hodin
14.00 hodin
22.00 hodin
- zahájení
- vyhodnocení nejlepších vín a předání cen
- ukončení výstavy
Ceny vzorků vín
Vína bez označení křížkem
( hodnocení nad 2 body )
1 bloček
5 Kč
Vína označená jedním křížkem
( hodnocení 1-1,99 bodů )
2 bločky
10 Kč
Vína označená dvěma křížky
3 bločky
( vítězové odrůd, nejlepší mladá vína v odrůdách )
15 Kč
Vína označená třemi křížky
4 bločky
20 Kč
( Král místních bílých vín , král místních červených vín, král místních růžových
vín, nejlepší víno ročníku)
Víno označené čtyřmi křížky
5 bločků
25 Kč
( Šampion tasovické výstavy vín , Šampion elitní kategorie Erb Petra z Tasovic)
2
Vítáme Vás na
44. přehlídce vín.
Uplynul rok a tasovičtí zahrádkáři opět vítají širokou veřejnost na své tradiční
výstavě vín.Celkem 431 vzorků vín z celého znojemského regionu bylo
soustředěno a předloženo degustačním komisím k ochutnání a posouzení jejich
kvality.
Jaký tedy byl ten rok 2012? Podle množství a jakosti hroznů posuzuje vinař dobrý
nebo špatný ročník sklizně. Kvalita a vyzrálost hroznů jsou závislé nejen na
půdních a polohových podmínkách vinice, ale také na klimatických podmínkách.
A právě klimatické podmínky to byly, které nepříznivě ovlivnily růstový vývoj
vinné révy. Nejprve mrazivé počasí a následné sucho ovlivnilo i množství
sklizených hroznů. Při samotné výrobě vín bylo u některých odrůd nutné
dovolenými zásahy upravit složení moštu tak, aby kvalita vína odpovídala
jakostním požadavkům.
I přesto se vinařům podařilo vyrobit vína výborné kvality, o čemž vypovídají i
předložené vzorky vín na výstavě.
Tasovická výstava vín má bohatou tradici a každý z návštěvníků má možnost
vychutnat si jednotlivá vína, která jistě uspokojí a přesvědčí o své kvalitě. Je třeba
podotknout, že vínu bychom měli věnovat tolik pozornosti jako ženě. Uvážlivý
výběr obého nám uspoří zlost i peníze. Když budete víno pít, prohoďte k němu
pár vlídných slov, určitě je také rádo uslyší…..
Při ochutnávání proto přeji všem dobrou pohodu, jasnou mysl a dobrou náladu.
Závěrem chci poděkovat všem dodavatelům vzorků vín, sponzorům a všem těm,
kteří se podíleli na organizaci této výstavy, za jejich obětavou práci bez které by
nebylo možné výstavu uskutečnit.
Předseda výstavního výboru
Bedřich Humpolík
Víno může získat pouze jednu hlavní cenu. Další cenu získá další nejlépe
hodnocené víno v kategorii.
Vystavované vzorky hodnotilo 11 degustačních komisí dne 26. 2 2013
v kulturním domě v Hodonicích.
3
Udělované ceny
Šampion elitní kategorie vín( Erb Petra z Tasovic )
Určeno pro nejvýše hodnocené víno z kategorie zemských, jakostních vín s přívlastkem
Výběr z bobulí, Výběr z cibéb, Slámové víno, Ledové víno, nezávisle na ročníku a vystavovateli
Šampion výstavy vín
Určeno pro nejvýše hodnocené víno z kategorie zemských, jakostních vín, s přívlastkem
Kabinetní víno, Pozdní sběr, Výběr z hroznů , nezávisle na ročníku a vystavovateli
Král místních bílých vín
Určeno pro nejvýše hodnocené bílé víno mladého ročníku, nezávisle na odrůdě. Tato soutěž
zahrnuje pouze vzorky vinařů v působnosti ZO-ČZS, tj. z obcí Tasovice a Hodonice.
Král místních červených vín
Určeno pro nejvýše hodnocené červené víno mladého ročníku, nezávisle na odrůdě. Tato soutěž
zahrnuje pouze vzorky vinařů v působnosti ZO-ČZS, tj. z obcí Tasovice a Hodonice.
Král místních růžových vín
Určeno pro nejvýše hodnocené červené víno mladého ročníku, nezávisle na odrůdě. Tato soutěž
zahrnuje pouze vzorky vinařů v působnosti ZO-ČZS, tj. z obcí Tasovice a Hodonice.
Nejlepší víno ročníku
Nejvýše hodnocené víno mladého ročníku, nezávisle na vinaři.
Vítěz odrůdy
Určeno pro nejvýše hodnocené víno v dané odrůdě, nezávisle na ročníku a vinaři. Vystavováno
musí být alespoň sedm vzorků dané odrůdy.
Nejlepší víno méně zastoupených odrůd
Určeno pro nejvýše hodnocené víno nezávisle na odrůdě, ročníku a vinaři. Vystavováno musí být
méně než sedm vzorků dané odrůdy.
Cena starosty obce Tasovice
Určeno pro nejvýše hodnocené víno staršího ročníku vinaře z Tasovic, nezávisle na odrůdě.
Cena starosty obce Hodonice
Určeno pro nejvýše hodnocené víno staršího ročníku vinaře z Hodonic, nezávisle na odrůdě.
4
Degustační komise
Komise č. 1
Komise č. 2
Ing.Vajčner Pavel
Hejč Emanuel
Lukeštík Ivo
Ing.Kovář Aleš
Sedlář Jiří
Tvarůžek Josef
Dohnal Pavel
Pitour Filip
Maršoun Bohumil
Paulenka Petr
Komise č. 3
Komise č. 4
Ing.Filipovski Pavel
Jakubec Leoš
Ing.Jelínek Miroslav
Vojtková Šárka
Vašina Jan
Viktorín Miroslav
Miko Lubomír
MUDr.Smola Vojtěch
Budín Ivan
Novotný Antonín
Komise č. 5
Komise č. 6
Šušlák Ondřej
Kašpárek Jan
Hudeček Jaroslav
Michalovič David
Rohovský Luboš
Šmerda Ivo
Ing.Špillar František
Drunecký Zdeněk
Ing.Kovář František
Ing.Houšť František
Komise č. 7
Komise č. 8
Tomášek Jaroslav
Ing.Líbal Marek
Ing.Luskač Viktor
Vojtek Mojmír
Bc.Vajčner Martin
Ing.Čaněk Alois
Eller Josef
Pitour Michal
Mgr.Kovařík Radovan
Plocr Tomáš
Komise č. 9
Komise č. 10
Ing.Čepička Jaromír
Bc.Jelínek Marek
Fiala Libor
Ing.Budín Ivan
Šuba Milan
Líbal Josef
Mikulenčák Michal
Hamšík Petr
Havelka Karel
Tvarůžek Libor ml.
5
Komise hodnotily následující odrůdy:
Číslo Odrůda
Počet vzorků
komise
1 ROSE Rose
1 RR Ryzlink rýnský
22
21
2
2
ROSE Rose
RR Ryzlink rýnský
22
21
3
3
3
3
VZ Veltlínské zelené
ZW Zweigeltrebe
AN André
PA Pálava
20
9
3
11
4
4
4
4
4
AG
RB
DO
CM
SB
Agni
Rulandské bílé
Domina
Cabernet Moravia
Cuveé , známková vína
1
20
1
7
14
5
5
5
5
5
VZ
CS
MM
MP
SČ
Veltlínské zelené
Cabernet Sauvignon
Muškát Moravský
Portugal modrý
Směs červená , známková v
20
5
9
4
6
6
6
KER Kerner
MT Müller Thurgau
NG Neuburské
7 MO
7 RV
7 SZ
7 VE
7 VČR
5
31
7
Muškát Ottonel
Ryzlink vlašský
Sylvánské zelené
Veritas
Veltlínské červené rané
2
33
1
2
5
6
Číslo
Odrůda
komise
8 CH Chardonnay
8 SG Sauvignon
Počet vzorků
20
23
9
9
9
9
9
9
9
DEV Děvín
DR Dornfelder
HI Hibernal
IO Irsay Oliver
RM Rulandské modré
RŠ Rulandské šedé
BL Blauburger
10
10
10
10
10
10
10
SV Svatovavřinecké
FR Frankovka
FRA Fratava
MZ Muškát žlutý
SL Slovák-Chorvát
SVOJ Svojsen
TČ Tramín červený
1
6
1
2
4
24
5
11
6
1
1
1
1
22
Přehled vystavovaných vín
Bílé víno
Odrůda
Děvín
Hibernal
Chardonnay
Irsay Oliver
Kerner
Muškát Moravský
Muškát Ottonel
Müller Thurgau
Muškát žlutý
Neuburské
Pálava
Počet zlaté
průměrné
vzorků medaile hodnocení
1
0 2.040
1
1 1.540
20
7 2.220
2
1 2.865
5
4 1.720
9
3 2.162
2
2 1.900
31
13 2.121
1
1 1.800
7
5 1.869
11
3 2.244
7
Rulandské bílé
Ryzlink rýnský
Rulandské šedé
Ryzlink vlašský
Cuveé , známková vína
Sauvignon
Slovák-Chorvát
Svojsen
Sylvánské zelené
Tramín červený
Veltlínské červené rané
Veritas
Veltlínské zelené
Celkem
20
42
24
33
14
24
1
1
1
22
5
2
40
319
6
20
7
18
3
4
0
1
0
9
1
2
7
118
2.156
2.061
2.230
2.072
2.247
2.441
2.000
1.920
2.000
2.130
2.116
1.570
2.313
2.168
Červené víno
Odrůda
Agni
André
Blauburger
Cabernet Moravia
Cabernet Sauvignon
Domina
Dornfelder
Frankovka
Fratava
Portugal modrý
Rulandské modré
Rose
Směs červená , známková
vína
Svatovavřinecké
Zweigeltrebe
Celkem
CELKEM
Počet zlaté
vzorků medaile
1
0
3
1
5
2
7
4
5
2
1
1
6
4
6
2
1
0
4
1
4
1
44
22
5
11
9
112
431
1
4
3
48
166
8
průměrné
hodnocení
2.200
2.467
2.316
2.087
2.206
1.840
2.020
2.317
2.400
2.510
2.150
2.085
2.480
2.416
2.193
2.198
2.176
Přehled nejlepších vín
Šampion elitní kategorie vín ( Erb Petra z Tasovic )
Kerner, Výběr z bobulí 2011, Vasmanský Michal
Šampion výstavy vín
Müller Thurgau, Pozdní sběr 2012, Dohnal Pavel
Král místních bílých vín
Ryzlink vlašský, Pozdní sběr 2012, Paulenka Petr
Král místních růžových vín
Rosé, Pozdní sběr 2012, Lašák Radek
Rosé, Pozdní sběr 2012, Zifčák Jan
Král místních červených vín
Blauburger, 2012, Maršoun Bohumil
Nejlepší víno ročníku
Veritas, Výběr z hroznů 2012, Tasovické vinařství
Kerner, Výběr z hroznů 2012, Procházka Jiří
Hibernal, Výběr z hroznů 2012, Vinařství Waldberg
Cena starosty obce Tasovice
Ryzlink vlašský, 2011, Štipčák Radek
Rulandské šedé, Výběr z bobulí 2011, Vašina Jan
Cena starosty obce Hodonice
Rulandské bílé, Výběr z hroznů 2011, Ing. Viktorín Miroslav
9
Nejlepší odrůdová vína nezávisle na ročníku
Cuveé bílé
11
Vinařství Waldberg
Chardonnay
218 Lašák Radek
Muškát Moravský 302 Zifčák Jan
306 Tvarůžkovi Josef a Libor
Múller Thurgau
121 Dohnal Miroslav
127 Paulenka Petr
Neuburské
98
Pálava
143 Fiala Libor
Rulandské bílé
207 Ing. Viktorín Miroslav
Rulandské šedé
253 Kubic Ondřej
Ryzlink rýnský
159 Soška Martin
Ryzlink vlašský
24
Sauvignon
279 Holík František
Tramín červený
298 Znovín Znojmo a.s.
Veltlínské zelené 62
78
Rosé
Opatřil Jiří
Paulenka Petr
Švach Ladislav
Paulenka Petr
342 Znovín a.s. Znojmo
344 Dohnal Pavel
Cabernet Moravia 424 Maršoun Bohumil
Svatovavřinecké
375 Kadlčík Josef
381 Vinařství rodiny Špalkovy
Zweigeltrebe
388 Vinařství Líbal s.r.o.
391 Znovín a.s. Znojmo
Málo zastoupené odrůdy:
Veritas
145 Ampelos
10
Vítězná odrůdová vína ročníku 2012
Cuveé bílé
12
Chardonnay
215 Smolík Ladislav
Paulenka Petr
Muškát Moravský 305 Kabílka Miroslav
Múller Thurgau
116 Zifčák Jan
Neuburské
96
Pálava
136 Tvarůžkovi Josef a Libor
Rulandské bílé
194 Grolig Miroslav, RNDr.
Rulandské šedé
240 Grolig Miroslav, RNDr.
Ryzlink rýnský
168 Vojíř Petr
Ryzlink vlašský
35
Sauvignon
272 Budín Ivan, Ing.
Tramín červený
290 Miko Lubomír
Veltlínské zelené 66
Rosé
Horák Miroslav
Protivínský Jan
Žák Ivo+Josef
327 Horák Miroslav
340 Jelínek Miroslav, Ing.
Cabernet Moravia 421 Jedlička Bohuslav
Svatovavřinecké
373 Horák Miroslav
Zweigeltrebe
384 Tomana František
Málo zastoupené odrůdy:
Portugal modrý
370 Znovín a.s. Znojmo
11
KATALOG
Cuveé , známková vína
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Krčmář Metoděj
Košařová Marie
Adámek Václav
Šušlák Ondřej
Vyšinka Josef ml.
Zifčák Jan
Hejč Petr
Durajka Josef
Saleta Miroslav
Šrámek Petr
Vinařství Waldberg
Paulenka Petr
Durajka Josef
Vinařství Kořínek
Tasovice,415
Višňové,41
Višňové,234
Šatov
Tasovice,311
Tasovice,431
Tasovice,133
MM+MT
Tasovice,427
Žerotice,4
RR+MT+VZ PS
Hodonice,375
RV+TČ
Vrbovec
SZ+RR+RŠ
Hodonice,Na Vinici 358
PA+TČ
Tasovice,427
RYŠÁK
Hnanice,11
RB+CH+RŠ PS
PS
PS
VH
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
3,16
2,36
2,04
1,86 +
2,10
2,23
2,10
2,46
2,46
2,25
1,80 ++
1,84 ++
2,64
2,16
Ryzlink vlašský
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Humpolík David
Jungr Dan
Vašina Petr
Košařová Marie
Medek Stanislav
Hejč Petr
Svoboda Zdeněk
Opatřil Jaroslav,Ing.
Vin.sklepy Lechovice
s.r.
Paulenka Petr
Vinice-Hnánice,s.r.o
Procházka Jiří
ZEA a.s.
Lašák Radek
Sedlák Jaroslav
Tvarůžkovi Josef a
Načeratice,48
Tasovice,246
Tasovice,181
Višňové,41
,Hodonice
Tasovice,133
,Sedlešovice 259
Jaroslavice
Lechovice
Hodonice,Na Vinici 358
Horákova,Brno,7
Načeratice,114
Hostěradice
Tasovice,430
Sedlešovice,99
,Prosiměřice
12
2012
2012
2012
2012
2012
K 2012
PS 2012
PS 2012
2,08
2,24
2,26
2,84
2,18
1,92 +
2,62
1,88 +
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
1,96
1,60
1,88
1,88
2,52
1,88
2,06
1,92
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
+
+++
+
+
+
+
Libor
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Krchňavý Marek,Ing.
Maršoun Bohumil
Juračka Miroslav,Ing.
Turoň Robert
Protivínský Jan
Vojtková Ludmila
Šrámek Petr
Rodina Vojtková
Štipčáková Adéla
Tomana František
Štipčák Radek
Vinařství Kořínek
Kovář Aleš,Ing.
Konečný Zdeněk
Švach Ladislav
Znovín Znojmo a.s. 1
Svoboda Zdeněk
Tasovice,473
Tasovice,425
Tasovice,41
Božice
,Břežany
,Hrádek 272
Hodonice,375
Znojmo,Hradiště
Sedlešovice,119
,Micmanice 228
PS
PS
PS
PS
PS
PS
VH
VH
VH
VH
Tasovice,379
Hnanice,11
Tasovice,9
Suchohrdly
Hodonice,304
Šatov,se sídlem v Šatově
,Sedlešovice 259
K
PS
PS
VH
VH
PS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2,12
2,10
2,70
2,20
1,64
2,10
1,80
1,76
2,40
1,70
1,88
3,32
1,98
1,64
1,64
1,78
1,90
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Veltlínské zelené
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Jungr Dan
Humpolík David
Heneš
Jedlička Bohuslav
Letocha Tomáš
Horáček Vojtěch
Vašina Jaroslav
AGRODRUŽSTVO
Vašina Pavel
Komínek František
Budín Ivan
Kabílka Miroslav
Kašpárek Pavel
Pelc Emil
Švach Ladislav
Hejč Petr
Tasovice,246
Načeratice,48
Křídlůvky
H.Dunajovice
Hodonice,204
Tasovice,285
Tasovice,180
N.Šaldorf
Tasovice,404
N.Šaldorf,41
Havraníky,21
Citonice,140
Božice,118
,Miroslav
Hodonice,304
Tasovice,133
13
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
K 2012
K 2012
K 2012
K 2012
PS 2012
PS 2012
2,44
2,14
2,12
2,22
2,36
2,88
2,82
1,86 +
2,98
2,12
2,64
2,22
3,04
2,20
1,80 ++
2,90
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Svoboda Zdeněk
Smolík Ladislav
Žák Ivo+Josef
Fiala Libor
Opatřil Jaroslav,Ing.
Kubic Ondřej,ml.
Stavinoha Jan
Kovář Aleš,Ing.
Kadlčík Josef
Vinařství Waldberg
Vojtková Ludmila
Vojíř Petr
Chaloupecký Jaroslav
Lukeštík Ivo
Paulenka Petr
Adámek Václav
Houšť František
Illek František
Matocha Zdeněk
Kovář František,Ing.
Adámkovo Vinařství
POMONA a.s.
Medek Stanislav
Kovalčík Roman
K
PS
PS
PS
PS
PS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2,42
2,02
1,82
2,28
1,96
2,44
2,18
2,20
2,04
2,44
2,54
1,92
2,04
2,24
1,80
2,54
2,22
2,06
3,36
1,90
2,50
2,20
2,60
2,06
H.Dunajovice
PS
PS
VH
PS
2012
2012
2011
2011
2009
1,82 +
2,22
2,30
2,08
2,16
Hrádek,308
PS 2012 2,04
Hrádek,308
K
,Sedlešovice 259
Strachotice,346
Tasovice,481
H.Dunajovice,25
Jaroslavice
Hrádek,308
Hrádek,304
Tasovice,9
Hrušovany n/Jev.
Vrbovec
,Hrádek 272
Břežany
Jaroslavice,243
Božice,376
Hodonice,Na Vinici 358
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
VH
VH
VH
Višňové,234
Hodonice,91
Višňové,303
Hrádek,308
Tasovice,9
,Višňové 234
Těšetice
,Hodonice
,Micmanice 211
++
+
+
++
+
Veltlínské červené rané
88
89
90
91
92
Grolig Miroslav,RNDr.
Štipčák Jiří
Špalek Miloslav
Znovín Znojmo a.s. 1
AGRA a.s.
Tasovice,446
Sedlešovice,119
H.Dunajovice
Šatov,se sídlem v Šatově
Děvín
93 Kubic Ondřej,ml.
Sylvánské zelené
94 Kubic Ondřej,ml.
14
2012 2,00
Neuburské
95
96
97
98
99
100
101
Grolig Miroslav,RNDr.
Horák Miroslav ml.
Opatřil Jaroslav,Ing.
Opatřil Jiří
Sova Pavel
Špillar František,Ing.
Hudeček Jaroslav
PS
VH
VH
VH
PS
VH
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2,00
1,70
1,74
1,68
1,94
1,80
2,22
K
K
K
K
K
K
K
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2,26
2,52
2,56
1,94
2,10
2,58
2,80
2,14
2,12
2,34
1,90
2,26
1,88
1,86
1,76
2,66
2,08
1,86
1,80
1,66
1,82
1,50
1,78
2,08
2,18
Tasovice,446
Křidlůvky,164
Jaroslavice
Jaroslavice
Kuchařovice,234
Hodonice,197
Konice,24
++
+
++
+
+
Müller Thurgau
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Humpolík David
Pacík Antonín
Saleta Antonín,Ing.
Štipčák Radek
Tichý Jaroslav
Juračka Miroslav,Ing.
Medek Stanislav
AGRODRUŽSTVO
Kovář František,Ing.
Vlček Jan
Hejč Petr
Pragr Oldřich
Kovář Aleš,Ing.
Horák Miroslav
Zifčák Jan
Karpíšek Karel
Vinařství Waldberg
Viktorín Miroslav
Horák Miroslav ml.
Dohnal Miroslav
Žák Ivo+Josef
Dohnal Pavel
Lašák Radek
Znovín Znojmo a.s. 1
Fiala Libor
Načeratice,48
Křidlůvky,166
Višňové,28
Tasovice,379
Rybníky,159
Tasovice,41
,Hodonice
N.Šaldorf
Tasovice,9
H.Dunajovice,68
Tasovice,133
Hodonice,206
Tasovice,9
Křidlůvky,164
Tasovice,431
Želetice,161
Vrbovec
Tasovice,216
Křidlůvky,164
,Lechovice 58
Tasovice,481
Lechovice,102
Tasovice,430
Šatov,se sídlem v Šatově
H.Dunajovice,25
15
+
+
+
+
++
+
+
++
+
++++
+
127
128
129
130
131
132
Paulenka Petr
GASTVÍN spol.s.r.o.
Adámek Václav 1
Mikulenčák Michal
Novotný Antonín
Vasmanský Michal
Hodonice,Na Vinici 358
Hrušovany n/Jev.
Višňové,298
Slup,123
,Dyjákovičky
Jaroslavice,386
PS 2012 1,66 ++
PS 2012 2,26
2011 2,92
2011 2,54
2011 2,12
VH 2011 1,82 +
Pálava
133 Mažár Josef
134 Vašina Václav
135 Vinice-Hnánice,s.r.o
Tvarůžkovi Josef a
136 Libor
137 Vašina Jaroslav
138 Vašina Jan
139 Znovín Znojmo a.s. 1
Merkelovi Marika a
140 Martin
141 Vašina Václav
142 Znovín Znojmo a.s. 1
143 Fiala Libor
Hrušovany,23
,Hrádek 338
Horákova,Brno,7
,Prosiměřice
Tasovice,180
Tasovice,384
Šatov,se sídlem v Šatově
Jaroslavice
,Hrádek 338
Šatov,se sídlem v Šatově
H.Dunajovice,25
PS 2012 2,22
PS 2012 2,20
VH 2012 2,24
VH
VH
VB
PS
2012
2012
2012
2011
1,94 ++
3,00
2,52
2,48
VH
VH
VH
VB
2011
2011
2011
2011
2,64
1,88 +
2,02
1,54 ++
Veritas
144 Tasovické vinařství
145 AMPELOS
VH 2012 1,54 +++
VB 2011 1,60 ++
ZD Hodonice
Vrbovec,274
Kerner
146
147
148
149
150
Vinice-Hnánice,s.r.o
Braun Radim
Šrámek Ladislav,Ing.
Procházka Jiří
Vasmanský Michal
Horákova,Brno,7
,Šatov 82
Tasovice,201
Načeratice,114
Jaroslavice,386
PS
PS
PS
VH
VB
2012
2012
2012
2012
2011
1,96
2,04
1,74
1,54
1,32
+
K
2012
2012
2012
2012
2,22
2,14
2,54
1,98 +
+
+++
++++
Ryzlink rýnský
151
152
153
154
Heneš
Kryštof Jiří
Košařová Marie
Zifčák Jan
Křídlůvky
Práče,98
Višňové,41
Tasovice,431
16
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Vinice-Hnánice,s.r.o
Šušlák Ondřej
Sedlák Jaroslav
Juhaňák Pavel
Soška Martin
Lašák Radek
Procházka Jiří
Jelínek Marek,Bc.
ZEA a.s.
Sedlář Marcel
Novotný Antonín
Maršoun Bohumil
Tasovické vinařství
Vojíř Petr
Krchňavý Marek,Ing.
Vlček Jan
Grolig Miroslav,RNDr.
Protivínský Jan
Juračka Miroslav,Ing.
Holík František
Holík František
Sedlář Jiří
Vašina Jan
Houšť František
Šmíd Pavel
LAHOFER
Vinařství Líbal s.r.o.
Špalek Miloslav
Špillar František,Ing.
Vinařství Waldberg
Sedlář Jiří
Vinařství rodiny
186 Špalkovy
187 Lukeštík Ivo
188 Hudeček Jaroslav
Horákova,Brno,7
Šatov
Sedlešovice,99
Šatov,349
Šatov,68
Tasovice,430
Načeratice,114
ZN.Loucká,40
Hostěradice
Hodonice,317
,Dyjákovičky
Tasovice,425
ZD Hodonice
Břežany
Tasovice,473
H.Dunajovice,68
Tasovice,446
,Břežany
Tasovice,41
Hodonice,159
II
Hodonice,159
I
Hodonice,Na vinici 335
Tasovice,384
Hodonice,91
,Horní Dunajovice
Znojmo
VOC
H.Dunajovice,85
H.Dunajovice
Hodonice,197
Vrbovec
Hodonice,Na vinici 335
K
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
VH
VH
VH
PS
PS
PS
PS
PS
PS
VH
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2,16
1,90
2,12
2,32
1,58
1,82
2,20
1,94
2,44
1,86
2,02
2,06
1,80
1,68
2,04
2,70
1,90
1,74
2,46
1,90
1,98
1,78
2,34
1,74
1,96
1,82
2,24
2,40
2,40
2,12
1,90
+
++
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
VH 2011 1,86 +
VH 2011 2,08
VH 2011 2,46
N.Šaldorf
Božice,376
Konice,24
17
189
190
191
192
Znovín Znojmo a.s. 1
Švach Ladislav
AGRA a.s.
POMONA a.s.
Šatov,se sídlem v Šatově
Hodonice,304
H.Dunajovice
Těšetice
VH
VH
PS
PS
2011
2011
2009
2009
1,76 +
1,82 +
2,30
2,08
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
VH
VH
PS
VH
VH
VH
VH
PS
PS
VH
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2009
2009
2,24
1,86
2,08
2,15
2,53
2,12
2,08
1,88
2,42
2,14
1,88
2,46
2,28
2,92
1,60
1,82
2,22
2,25
2,26
1,92
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
1,98
2,68
1,92
3,32
2,21
1,72
1,97
2,36
Rulandské bílé
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Pavelka Jan
Grolig Miroslav,RNDr.
Protivínský Jan
Vašina Václav
Budín Ivan
POMONA a.s.
Jelínek Miroslav,Ing.
Kadlčík Josef
Maršoun Bohumil
Svoboda Jaroslav
Mažár Josef
Adámek Václav 1
Sova Pavel
Adámkovo Vinařství
Viktorín Miroslav,Ing
AMPELOS
Vojtek Mojmír
POMONA a.s.
AGRA a.s.
Špillar František,Ing.
Práče
Tasovice,446
,Břežany
,Hrádek 338
Havraníky,21
Těšetice
Přímětice,447
Hrušovany n/Jev.
Tasovice,425
Šatov,360
Hrušovany,23
Višňové,298
Kuchařovice,234
,Višňové 234
Hodonice
Vrbovec,274
ZN.Hradiště
Těšetice
H.Dunajovice
Hodonice,197
++
+
+
++
+
+
Chardonnay
213
214
215
216
217
218
219
220
Šrámek Ladislav,Ing.
Pragr Oldřich
Smolík Ladislav
Budín Ivan
Turoň Robert
Lašák Radek
VINNÉ SKLEPY s.r.o.
Kovařík Radovan
Tasovice,201
Hodonice,206
Strachotice,346
Havraníky,21
Božice
Tasovice,430
Lechovice
Hrušovany nad Jev.
18
+
++
++
+
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
Pichanič Stanislav
Pavelka Jan
Novotný Antonín
Plocrovi
Braun Radim
Rohovský Luboš
Hudeček Jaroslav
Budín Ivan,Ing.
Tasovické vinařství
Kovář Aleš,Ing.
Vinařství Líbal s.r.o.
AGRA a.s.
Hrušovany nad Jev.
Práče
,Dyjákovičky
,Šatov 76
,Šatov 82
Šatov,453
Konice,24
Hnanice,115
ZD Hodonice
Tasovice,9
H.Dunajovice,85
H.Dunajovice
PS
PS
PS
PS
PS
PS
VH
VH
VH
VH
VB
PS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2009
1,94 +
2,59
2,12
2,30
2,22
2,54
2,49
1,92 +
2,06
1,90 +
2,06
2,10
PS
PS
PS
PS
PS
VH
VH
VH
VH
VH
VH
VH
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2,74
2,08
2,48
2,82
2,42
1,94 +
1,78 +
1,70 ++
2,36
2,66
2,56
2,58
2,14
VH
VB
PS
PS
VH
VH
VB
VB
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2,08
2,24
2,06
2,18
1,82 +
2,92
1,88 +
1,66 ++
Rulandské šedé
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
Kryštof Jiří
Chaloupecký Jaroslav
Kadlčík Josef
Vytáček Václav
Rejta Pavel
Pichanič Stanislav
Vinice-Hnánice,s.r.o
Grolig Miroslav,RNDr.
Mlejnek Lubomír,Bc.
Budín Ivan
Vašina Jan
Miko Lubomír
Budín Ivan,Ing.
Tvarůžkovi Josef a
Libor
Procházka Jiří
Konečný Zdeněk
Sedlák Jaroslav
AMPELOS
Dobrovolný Josef,Ing.
Vašina Jan
Kubic Ondřej,ml.
Práče,98
Jaroslavice,243
Hrušovany n/Jev.
Těšetice,133
Šatov,33
Hrušovany nad Jev.
Horákova,Brno,7
Tasovice,446
Kuchařovice,300
Havraníky,21
Tasovice,384
Bantice,53
Hnanice,115
,Prosiměřice
Načeratice,114
Suchohrdly
Sedlešovice,99
Vrbovec,274
Znojmo,Růženy Svobodové 22
Tasovice,384
Hrádek,308
19
Merkelovi Marika a
254 Martin
255 LAHOFER
256 Jelínek Miroslav,Ing.
VB 2011 1,72 +
VB 2011 2,24
VH 2009 2,46
Jaroslavice
Znojmo
Přímětice,447
Sauvignon
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
431
Čada Jiří
VINNÉ SKLEPY s.r.o.
Budín Ivan
Kovařík Radovan
Protivínský Jan
Saleta Antonín,Ing.
Houšť František
Soška Martin
Vinice-Hnánice,s.r.o
Turoň Robert
Zifčák Jan
Grolig Miroslav,RNDr.
Vašina Jan
Viktorín Miroslav
Paulenka Petr
Budín Ivan,Ing.
Košařová Marie
Vinařství Kořínek
Rohovský Otto
Dobrovolný Josef,Ing.
POMONA a.s.
Kovář František,Ing.
Holík František
Vinařství Sádek
K
K
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
VH
VH
VH
VB
Kojetice,169
PS
PS
VH
VH
PS
VH
PS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2011
2011
2011
2010
2005
2012
Šatov,se sídlem v Šatově
Z
2012 1,80 +
Strachotice,346
PS 2012 1,96 +
PS 2012 1,84 +
Božice,229
Lechovice
Havraníky,21
Hrušovany nad Jev.
,Břežany
Višňové,28
Hodonice,91
Šatov,68
Horákova,Brno,7
Božice
Tasovice,431
Tasovice,446
Tasovice,384
Tasovice,216
Hodonice,Na Vinici 358
Hnanice,115
Višňové,41
Hnanice,11
VOC
Sedlešovice,102
Znojmo,Růženy Svobodové 22
Těšetice
Tasovice,9
Hodonice,159
2,34
1,96
3,30
2,34
2,56
2,22
2,96
2,02
2,54
2,68
2,21
1,96
2,98
2,30
2,02
1,94
2,68
3,55
3,56
2,56
2,06
2,06
1,62
2,16
+
+
++
++
Muškát žlutý
313 Znovín Znojmo a.s. 1
Tramín červený
280 Smolík Ladislav
281 Grolig Miroslav,RNDr.
Tasovice,446
20
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
Protivínský Jan
Svoboda Zdeněk
POMONA a.s.
Saleta Miroslav
Vojtek Mojmír
Paulenka Petr
Novotný Antonín
Budín Ivan,Ing.
Miko Lubomír
Pavelka Jan
Procházka Jiří
Vašina Jan
Adámek Václav 1
AMPELOS
Šmíd Pavel
Vasmanský Michal
Znovín Znojmo a.s. 1
LAHOFER
Budín Ivan
Fiala Libor
,Břežany
,Sedlešovice 259
Těšetice
Žerotice,4
ZN.Hradiště
Hodonice,Na Vinici 358
,Dyjákovičky
Hnanice,115
Bantice,53
Práče
Načeratice,114
Tasovice,384
PS
PS
PS
VH
VH
VH
VH
VH
VH
VH
VB
VB
Višňové,298
Vrbovec,274
,Horní Dunajovice
Jaroslavice,386
Šatov,se sídlem v Šatově
Znojmo
Havraníky,21
H.Dunajovice,25
VH
VH
VH
VB
VB
VB
VB
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
1,88
2,64
3,08
2,20
1,86
1,98
2,04
2,48
1,78
2,30
2,10
2,04
2,92
2,02
2,30
2,22
1,44
1,52
2,36
1,90
+
+
+
++
++
+
+
Irsay Oliver
314 Houšť František,Ing.
315 Znovín Znojmo a.s. 1
Tasovice,288
Šatov,se sídlem v Šatově
2011 3,95
PS 2011 1,78 +
Muškát Ottonel
311 Kašpárek Jan
312 Čada Jiří
PS 2012 1,92 +
PS 2011 1,88 +
Božice,350
Božice,229
Muškát Moravský
302
303
304
305
Zifčák Jan
Mlejnek Lubomír,Bc.
Budín Ivan
Kabílka Miroslav
Tvarůžkovi Josef a
306 Libor
307 Dobrovolný Josef,Ing.
Tasovice,431
Kuchařovice,300
Havraníky,21
Citonice,140
,Prosiměřice
Znojmo,Růženy Svobodové 22
21
K
K
K
K
2012
2012
2012
2012
1,78 ++
2,48
2,56
2,22 ++
PS 2012 1,78 ++
K 2011 2,28
308 Vinařství Líbal s.r.o.
309 Vašina Jan
310 Šmíd Pavel
,Horní Dunajovice
PS 2011 1,96 +
PS 2011 2,18
PS 2011 2,22
Vrbovec
VH 2012 1,54 +++
Tasovice,431
2012
2012
2012
2012
PS 2012
H.Dunajovice,85
Tasovice,384
Hibernal
316 Vinařství Waldberg
Rose
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
Zifčák Jan
Mikulenčák Michal
Mlejnek Lubomír,Bc.
Kubic Ondřej,ml.
Vašina Václav
Ženčůchovi Petr a
Bohusla
Pacík Antonín
Pacík Jakub
Maršoun Bohumil
Horák Miroslav
Holík František
Lašák Radek
Vytáček Václav
Plocrovi
Smolík Ladislav
Tomana František
Grolig Miroslav,RNDr.
Protivínský Jan
Vinařství Kořínek
337
338
339
340
341
Dobrovolný Josef,Ing.
Vašina Václav
Sedlář Marcel
Jelínek Miroslav,Ing.
Saleta Miroslav
342 Znovín Znojmo a.s. 1
343 Švach Ladislav
Slup,123
A+SV
Kuchařovice,300
A+FR+SV
Hrádek,308
ISABELA
,Hrádek 338
A+CM
Šatov,165
SV
Křidlůvky,166
SV
,Křídlůvky 165
SV
Tasovice,425
SV
Křidlůvky,164
SV
Hodonice,159
SV
Tasovice,430
ZW
Těšetice,133
ZW
,Šatov 76
ZW
Strachotice,346
ZW
,Micmanice 228
ZW
Tasovice,446
ZW
,Břežany
ZW
Hnanice,11
Znojmo,Růženy
Svobodové 22
ZW
,Hrádek 338
ZW
Hodonice,317
ZW
Přímětice,447
CS
Žerotice,4
Šatov,se sídlem v
Šatově
CS
Hodonice,304
CS
22
ZW
CS
1,82 +++
2,38
2,14
1,94 +
1,80 +
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2,64
1,80
2,18
1,90
1,70
1,98
1,82
2,66
2,14
1,84
1,92
2,00
1,78
2,08
PS
PS
PS
PS
PS
2011
2011
2011
2012
2012
2,16
2,14
2,18
1,70 ++
1,98 +
+
+
++
+
+++
+
+
+
PS 2012 1,62 ++
PS 2012 1,84 +
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
Dohnal Pavel
Mažár Josef
Juračka Miroslav,Ing.
Krchňavý Marek,Ing.
Viktorín Miroslav
Tasovické vinařství
Kovář František,Ing.
Protivínský Jan
Vojtek Mojmír
GASTVÍN spol.s.r.o.
Tichý Jaroslav
Houšť František,Ing.
VINNÉ SKLEPY s.r.o.
Sedlák Jaroslav
Protivínský Jan
Vlček Jan
Vlček Jan
Horák Miroslav ml.
Lechovice,102
CS
Hrušovany,23
CS
Tasovice,41
A
Tasovice,473
A
Tasovice,216
A
ZD Hodonice
A
Tasovice,9
A
,Břežany
RM
ZN.Hradiště
RM
Hrušovany n/Jev.
RM
Rybníky,159
RM
Tasovice,288
A
Lechovice
FR
Sedlešovice,99
FR
,Břežany
FR
H.Dunajovice,68
FR
H.Dunajovice,68
BL
Křidlůvky,164
NITRA
PS 2012 1,62
PS 2012 1,94
2012 2,26
PS 2012 1,94
PS 2012 2,16
PS 2012 1,92
PS 2012 2,00
PS 2012 2,40
VH 2012 3,36
VH 2012 1,76
VH 2011 2,16
2012 2,68
2012 1,96
2012 2,74
PS 2012 1,84
PS 2012 2,34
PS 2012 2,34
PS 2012 2,18
++
+
+
+
+
+
+
Směs červená , známková vína
363
364
365
366
367
Vyšinka Josef ml.
Jungr Dan
Pichanič Stanislav
Houšť František,Ing.
Štipčák Radek
Tasovice,379
2012
2012
2012
2011
2011
Hrádek,308
2012 2,00
Oblekovice
2011 1,92 +
Tasovice,311
SV+PM+DO
Tasovice,246
FR+SV
Hrušovany nad Jev.
ZW+SV+PM
Tasovice,288
SV+A
1,88 +
2,48
2,12
3,48
2,44
Slovák-Chorvát
317 Kubic Ondřej,ml.
Svojsen
362 ÚKZUS Brno
Portugal modrý
368
369
370
371
Matocha Josef
Nejedlý Slavomír
Znovín Znojmo a.s.
Pleská Ludmila
Hrádek,54
,Miroslav
sklep Jaroslavice,se sídlem v Šatově
Miroslav
23
PS
PS
PS
PS
2012
2012
2012
2011
2,86
3,00
1,72 ++
2,46
Svatovavřinecké
372
373
374
375
376
377
378
379
380
Krchňavý Marek,Ing.
Horák Miroslav
Vašina Jan
Kadlčík Josef
Rohovský Otto
Adámek Václav 1
Illek František
Sedlář Jiří
ZEA a.s.
Vinařství rodiny
381 Špalkovy
382 Mikulenčák Michal
Tasovice,473
Křidlůvky,164
Tasovice,384
Hrušovany n/Jev.
Sedlešovice,102
PS
PS
Višňové,298
Višňové,303
Hodonice,Na vinici 335
Hostěradice
PS
PS
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2,28
2,26
2,62
1,84
3,46
3,44
2,92
1,90
1,90
++
++
+
+
PS 2011 1,84 ++
2008 2,12
N.Šaldorf
Slup,123
Zweigeltrebe
383
384
385
386
387
388
389
390
391
Karpíšek Karel
Tomana František
Vašina Václav
Vojtek Mojmír
Novotný Antonín
Vinařství Líbal s.r.o.
Špalek Miloslav
Špillar František,Ing.
Znovín Znojmo a.s. 1
Želetice,161
,Micmanice 228
,Hrádek 338
ZN.Hradiště
,Dyjákovičky
H.Dunajovice,85
H.Dunajovice
Hodonice,197
Šatov,se sídlem v Šatově
2012 2,30
PS 2012 2,18
PS 2012 2,42
VH 2012 2,70
2011 2,08
PS 2011 1,92
PS 2011 2,26
PS 2011 1,96
VH 2011 1,92
++
++
+
++
André
392 Houšť František,Ing.
393 Sedlář Marcel
394 Znovín Znojmo a.s. 1
Tasovice,288
Hodonice,317
Šatov,se sídlem v Šatově
2012 3,16
PS 2012 2,48
PS 2011 1,76 +
Frankovka
395
396
397
398
399
Ingerle Jaroslav
Stavinoha Jan
Nejedlý Slavomír
Svoboda Zdeněk
Sedlář Marcel
,Miroslav
Hrádek,304
,Miroslav
,Sedlešovice 259
Hodonice,317
24
2012 2,50
PS 2012 2,16
PS 2012 3,18
VH 2012 1,92 +
2011 1,88 +
400 Pleská Ludmila
PS 2011 2,26
Miroslav
Fratava
428 ÚKZUS Brno
2011 2,40
Oblekovice
Rulandské modré
401
402
403
404
Znovín Znojmo a.s.
Turoň Robert
Znovín Znojmo a.s. 1
Jelínek Marek,Bc.
sklep Jaroslavice,se sídlem v Šatově
Božice
Šatov,se sídlem v Šatově
ZN.Loucká,40
VB
VH
VB
PS
2012
2011
2011
2010
2,20
2,48
1,92 +
2,00
K
PS
PS
PS
PS
PS
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
1,98
2,24
1,98
1,96
2,46
2,02
1,97
PS
PS
PS
VH
2012
2012
2012
2012
2012
1,90 +
2,82
2,30
2,18
1,83 +
Cabernet Moravia
421
422
423
424
425
426
427
Jedlička Bohuslav
Paulenka Petr
Hudeček Jaroslav
Maršoun Bohumil
Sedlář Jiří
Maršoun Bohumil
Špalek Miloslav
H.Dunajovice
Hodonice,Na Vinici 358
Konice,24
BAR
Tasovice,425
Hodonice,Na vinici 335
Tasovice,425
H.Dunajovice
++
+
++
+
Cabernet Sauvignon
416
417
418
419
420
Mažár Josef
Budín Ivan
Saleta Miroslav
Jelínek Marek,Bc.
Znovín Znojmo a.s.
Hrušovany,23
Havraníky,21
Žerotice,4
ZN.Loucká,40
sklep Jaroslavice,se sídlem v Šatově
Blauburger
405
406
407
408
409
Maršoun Bohumil
Mlejnek Lubomír,Bc.
Vašina Jan
Juračka Miroslav,Ing.
Vašina Jan
Tasovice,425
Kuchařovice,300
Tasovice,384
Tasovice,41
Tasovice,384
BAR
2012
2012
K 2012
PS 2012
K 2010
1,80 +++
2,68
2,42
2,74
1,94 +
Domina
429 ÚKZUS Brno
Oblekovice
2011 1,84 +
Oblekovice
2011 2,20
Agni
430 ÚKZUS Brno
25
Dornfelder
410
411
412
413
414
415
Maršoun Bohumil
Svoboda Zdeněk
ZEA a.s.
Znovín Znojmo a.s.
Znovín Znojmo a.s. 1
LAHOFER
Tasovice,425
,Sedlešovice 259
Hostěradice
sklep Jaroslavice,se sídlem v Šatově
Šatov,se sídlem v Šatově
Znojmo
26
PS
PS
PS
PS
VH
2012
2012
2012
2012
2011
2011
1,90
2,48
1,90
2,16
1,92
1,76
+
+
+
+
Download

zde - Tasovice