SEHR GEEHRTE FREUNDE DER
TSCHECHISCHEN KULTUR, LIEBE ELTERN!
Möchten Sie Ihrem (Enkel-) Kind die tschechische
Sprache, Traditionen und Kultur in einer freundlichen
Atmosphäre in tschechischem Umfeld näher bringen?
Möchten Sie, dass Ihr Kind mit tschechischen
Altersgenossen die tschechische Sprache auf eine
spielerische Art erlernt und dabei tschechische Lieder,
Gedichte oder Märchen kennen lernt?
Dann nutzen Sie die einmalige Gelegenheit mit
tschechisch sprechenden Familien aus dem RheinMain-Gebiet Kontakt aufzunehmen und melden Sie Ihr
Kind für die Tschechische Schule ohne Grenzen
Frankfurt am Main an! Tschechische Schule ohne
Grenzen in Frankfurt ist eine Ergänzungsschule.
Gründer der Schule ist die gemeinnützige Organisation
Vita Bohemica e.V. Die Schirmherrschaft über die
Schule hat das Tschechische Zentrum Berlin und die
Tschechische Botschaft in Berlin übernommen.
Tschechische Schule in Frankfurt ist Mitglied der
internationalen Organisation Tschechische Schule ohne
Grenzen.
Seit Februar 2011 treffen sich in Frankfurt tschechisch
sprechende Kinder im Vorschulalter regelmäßig mit
ihren (Groß-) Eltern unter einer pädagogischen
Fachleitung, seit September 2011 auch schulpflichtige
Kinder von 6-15 Jahren. Ziel ist es, diese Kinder nicht
nur korrekt Tschechisch sprechen, lesen und schreiben
zu lehren, sondern auch die Grundlagen der Fächer
Heimatkunde, Geographie und Geschichte zu vermitteln.
Kinder können in einem Kreis von Altersgenossen
besser die Beziehung zu der tschechischen Kultur und
Sprache festigen und Eltern eigene Erfahrungen aus der
bilingualen Erziehung austauschen. Wir bieten ebenfalls
Tschechischkurse für Erwachsene an.
Mehr
Informationen
finden
Sie
unter:
www.ceskaskolafrankfurt.de oder
www.facebook.com/ceskaskolabezhranicFrankfurt
Kontakt: [email protected]
WIR FREUEN UNS AUF SIE!
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
MILÍ RODIČE!
Chcete Vaše dítě (vnouče) vychovávat dvojjazyčně?
Chcete, aby se stýkalo s českými vrstevníky a osvojilo si
český jazyk hrou, pomocí písniček, básniček, pohádek
a říkadel? Chcete, aby se seznámilo s českými zvyky a
kulturou v česky mluvícím prostředí?
Využijte příležitost navázat kontakt s česky mluvícími
rodinami z oblasti Rhein-Main a přihlašte své dítě do
České školy bez hranic Frankfurt nad Mohanem.
ČŠBH Frankfurt nad Mohanem je škola sobotní,
doplňková. Správcem a zřizovatelem je nestátní
neziskové občanské sdružení Vita Bohemica e.V.
Záštitu převzalo České centrum Berlín a Velvyslanectví
České republiky v Německu. ČŠBH Frankfurt je členem
mezinárodní sítě Českých škol bez hranic. Škola
vznikla v únoru 2011.
V soboty dopoledne organizují ve Schwalbachu am
Taunus 32x ročně systematickou výuku vysokoškolsky
vzdělaní pedagogové pro děti ve věku 18 měsíců až
15 let. Žáci se učí nejen správně mluvit, číst a psát
česky, ale také získávají povědomí o českých dějinách
a reáliích. Sociální kontakt s vrstevníky dětem pomáhá
upevňovat vztah k české kultuře a jazyku hravou
formou. Návštěvou ČŠBH máte možnost navázat
kontakt s česky hovořícími rodinami a tím také
možnost lépe zvládat úskalí dvojjazyčné výchovy.
ČŠBH Frankfurt nabízí navíc paralelní kurzy češtiny
pro dospělé.
Více informací o projektu naleznete na stránkách
www.ceskaskolafrankfurt.de nebo www.csbh.cz a
www.facebook.com/ceskaskolabezhranicFrankfurt
Kontakt: [email protected]
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Download

Leták ČŠBH - Česká škola bez hranic