Ubytovna Vítkovice
při Střední škole technické a dopravní, Ostrava – Vítkovice, p. o.
Moravská 2/964, 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČO 14451093 – provozní ubytovny Dáša Sezemská
Provozní řád ubytovny Vítkovice
I.
Poskytované služby:
a) Ubytování je poskytováno zájemcům z řad veřejnosti a firem.
b) Ubytování se provádí ve dvoulůžkových pokojích, kde vždy dva pokoje mají společné WC a
místnost s umývadlem.
c) Sprchy jsou umístěny na patře.
d) Kuchyňky vybavené vařičem, mikrovlnkou a varnou konvicí se nachází na každém patře.
e) Pokoje jsou vybaveny lednicí.
II.
Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění:
a) Desinfekce hygienických zařízení (WC, koupelny) se provádějí v rámci úklidu denněvirucidním desinfekčním prostředkem.
b) Deratizace je prováděna dle potřeby odbornou firmou
Zodpovědná osoba:
- provozní ubytovny Vítkovice
III.
Úklid:
a) Ubytovna zajišťuje každodenní úklid všech prostor i samotných pokojů, v případě
nepříznivého počasí se společné prostory uklízejí vícekrát denně.
b) V kuchyňkách je úklid prováděn každodenně, vč. mytí a desinfekce vařičů, obkladů a podlah.
c) Jednou týdně se úklid provádí desinfekčními prostředky. Čtvrtletně se provádí všeobecný
úklid (mytí oken, dveří, svítidel, luxování matrací).
d) Odpadkový koš se vyprazdňuje denně.
e) Čisticí prostředky jsou uloženy v úklidové komoře.
Zodpovědná osoba:
- pracovník(ce) určený(á) provádět úklid na daném úseku
- provozní ubytovny Vítkovice
IV.
Manipulace s prádlem:
a) Čisté a použité prádlo je uloženo odděleně v jednotlivých místnostech.
b) Praní ložní prádla je zajištěno externí firmou.
c) Ložní prádlo je měněno po každém ubytovaném, host ubytovaný dlouhodobě si prádlo mění
1x za 14 dní, v mimořádných případech lze požádat provozní ubytovny o předčasnou výměnu
za úplatu dle Ceníku služeb.
d) V případě výskytu přenosné nemoci se provede desinfekce, příp. výměna prádla dle pokynu
lékaře.
e) Použité prádlo se ukládá do vyčleněného větratelného prostoru, které je oddělené od prádla
čistého.
Zodpovědná osoba:
- pracovník(ce) určený(á) provádět údržbu prádla
V.
Ostatní údaje:
a) Odvoz odpadů z provozu ubytovacího zařízení je zajišťován Fa OZO 2x týdně.
b) Úklid kolem kontejnerů je prováděn 1x týdně zaměstnanci ubytovny, v případě potřeby
častěji.
c) V celém ubytovacím zařízení je zákaz vstupu zvířat i jejich přechovávání.
d) V prostorách ubytovny a přilehlých prostorách je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace
s otevřeným ohněm pod pokutou 500,- Kč. Opakovaným porušením tohoto zákazu dojde
k okamžitému ukončení ubytování ze strany ubytovatele a to bez náhrady.
e) Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru vedle budovy.
f) Používání elektrospotřebičů umístěných v kuchyňkách je možné pouze za přítomnosti
ubytovaného. Zjištěný zapnutý spotřebič ponechaný bez dozoru bude vypnut.
g) Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout klienta v případě, že je klient v podnapilém stavu,
pod vlivem drog nebo vykazuje agresivní chování.
h) Ubytovna neodpovídá za věci vnesené do Ubytovny, ani za škodu na odložených věcech.
i) Dlouhodobě ubytovaní obdrží při nástupu proti podpisu Smlouvu o ubytování, která ukládá
všem práva a povinnosti při ubytování.
Lékárnička první pomoci je umístěna na vrátnici, kde je nepřetržitý provoz.
UPOZORNĚNÍ
Vstupní dveře – hlavní vchod se uzamykají ve 22.00 hod. a otevírají ráno v 5.00 hod.
Po uzavírací hodině je možno zvonit.
V Ostravě, dne 1. 10. 2014
Mgr. Miroslav Dočkal
ředitel SŠTD
Download

Provozní řád ubytovny Vítkovice