VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚST TŘINEC, JABLUNKOV A ČESKÝ TĚŠÍN
Žena v opilosti
podřízla
muži hrdlo
STRANA 3
SLEZSKÝ TÝDENÍK  CENA 10 Kč  19. listopadu 2013  47 /XXI  www.ihorizont.cz
Starostka Palkovská: zákon nestanoví přesné mantinely, prostor ale opozice dostane
Opozice jásá. Dostala místo ve zpravodaji
TŘINEC / Třinecká opozice
má důvod k radosti.
V platnost vešel nový tiskový
zákon, který dává opozici
v radničních novinách místo
k prezentaci svých názorů.
O místo v Třineckém zpravodaji třinecká opozice bojuje již několik let. Radnice
se zatím bránila tím, že Třinecký zpravodaj nezveřejňuje názory koalice, ale pouze objektivní informace o dění v Třinci.
Opozice byla jiného názoru.
„Musím říci, že neumožnění psát opozičním poslancům v městském zpravodaji v Třinci jsem dlouhodobě kritizoval.
Je až neuvěřitelné, že se k tomu musel
přijmout zákon. Vždyť městské či obecní
zpravodaje jsou financované z peněz da-
ňových poplatníků a těmi jsou i opoziční
zastupitelé. Vládnoucí koalice v Třinci to
opozičním poslancům neumožňovala.
V jiných městech tomu tak nebylo. Například v Bohumíně to bylo samozřejmostí již dávno. Pokud jsme chtěli v minulosti vyslovit svůj názor, tak jsme si
museli vydat opoziční zpravodaj za své
peníze,“ uvedl Jan Ferenc. Téma se vracelo téměř na každé zasedání zastupitelstva. Nakonec došlo k tomu, že opozice
si vydala svůj vlastní plátek.
Teď už se situace změnila. Podle nového tiskového zákona už bude muset
radnice dát opozici ve zpravodaji místo. A ta to přivítala z jedné strany s velkou radostí, z druhé strany se k novince staví skepticky. „Nejprve se musíte
zeptat pana Žondora (vedoucí odboru
Posledních deset let stále častěji slýchají majitelé v ordinacích, že jejich
zvířeti není pomoci. Jeden ze dvou až
tří psů umírá na rakovinu. Existuje téměř sto různých druhů zhoubné nemoci u psů. Stejně jako u lidí jde i u zvířat
o civilizační nemoc, kde je hlavním viníkem špatné životní prostředí.
„Smutný je na tom fakt, že v mnoha
případech na rakovinu umírají mladí psi,
většinou větších či velkých plemen,“ říká
bystřický zvěrolékař Česlav Wawreczka.
01
„Já sám jsem měl za svůj život pět psů
a všichni se utráceli z onkologických
9 771213 342010
02
12
03
13
9 771213 342010
04
9 771213 342010
05
Stávající výpravní budova bude částečně
zbourána, díky čemuž se uvolní prostor pro
parkovací místa. Dále bude vestavěno nové
zastřešení halového prostoru, modernizace
se dočká interiér vestibulu a přestavbou
projdou i komerční prostory. Změny čekají
i na prostranství před nádražím. Půjde
o rekonstrukci zpevněných ploch, vybudování zastávek a točny pro autobusy, přibude
parkoviště, kryté stojany na kola, grafický
informační panel s jízdními řády, lavičky,
odpadkové koše atd. (šs)
Obchvat Třince je za dveřmi
O
bchvat Třince, na kter ý oby vatelé
města čekají řadu let, dostal od vlády
z ele nou . Ny n í u ž z á le ž í j e n n a t om ,
jak dlouho bude tr vat v ýběrové řízení
na dodavatele přeložky silnice I/11 v úseku
Nebory–Oldřichovice a Oldřichovice–Bys t ř ic e . D o n a š e ho r e g ionu p oput uj e
na v ýstavbu nové přeložky komunikace
I /11 ve z m i ňov a nýc h ú s e c íc h t é mě ř
4,5 miliardy korun. Stavět by se mohlo začít
na jaře příštího roku. Po dlouhých letech
usilovných příprav a jednání tak přestává
být obchvat Třince pouhou teorií a mění
se ve skutečnost.
„I když nám daly přípravy pořádně zabrat,
stálo to za to,“ řekla starostka a zdůraznila
náročnost takové stavby. „Příprava velkých
liniov ých staveb trvá dlouho a neobejde
se bez úzké spolupráce s ministerstvem
dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic i samotnými obcemi a městy, kterých se výstavba
dotýká. Nestačí mít jen nataženou dlaň,
křičet a čekat, ale je třeba dotáhnout věci
společně do konce,“ uvedla starostka. (šs)
Vážení spoluobčané,
i když nám zboží s vánoční tematikou
v obchodech připomíná, že se blíží
Vánoce, nenechme se zmást, ještě nás
čeká barevný a rozmanitý podzim plný
celé řady událostí. Věřím, že po parlamentních volbách vznikne na ministerstvech
a státních institucích co nejdříve stabilní
prostředí, což je pro města a obce velmi
důležité. Zvlášť když končí programovací
období na čerpání peněz z evropských
fondů, které chceme co nejvíce využít při
investičních akcích ve městě.
Největší událostí letošního podzimu
bude otevření podjezdu Via Lyžbice,
historické stavby, bez níž by nebyla vlaková zastávka a která umožní další rozvoj
území „za tratí“.
Už několik let se snažíme, aby lidé
v našem městě více využívali železnici,
čímž by došlo k částečnému omezení automobilové dopravy a zároveň by se ulevilo
životnímu prostředí. Postupnými kroky se
daří tuto myšlenku naplňovat. Po dokončení třetího rychlostního koridoru jsou
vlaky rychlejší a tišší, na nové zastávce
v centru města zastavují pohodlné a čisté
vlakové soupravy a posledním krokem,
jenž se chystá, je rekonstrukce vlakového
nádraží, které se stane důstojnou vstupní
branou do Třince.
V listopadu bude v plném proudu
přestavba sportovního komplexu STaRS,
pokračují stavební práce na modernizaci
knihovny. I když nás nyní čekají provizorní podmínky, za rok si určitě řekneme,
že to stálo za to, a dočkáme se kvalitního
zázemí pro trávení volného času napříč
generacemi.
V těchto dnech většina z nás vzpomíná
na ty, které jsme měli rádi a kteří už nejsou
mezi námi. Už tedy bylo načase začít
postupně zvelebovat místa posledního
odpočinku, protože nám není lhostejné,
jak hřbitovy vypadají, a jejich důstojný
vzhled k celkovému obrazu města rozhodně patří.
Přeji Vám klidné podzimí dny naplněné srdečností a úsměvem.
Věra Palkovská
TŘINECKÝ ZPRAVODAJ | LISTOPAD 2013 | 1
21
V zákonu totiž nejsou uvedeny žádné
sankce, není tam také přesně popsáno,
jaký prostor by opozice měla ve zpravodaji mít. A toto se nelíbí ani starostce
Věře Palkovské.
„Určitě se tím budeme zabývat. Musíme určit, jak to uchopit. Zda dávat
prostor jednotlivým klubům, nebo celkově opozici. Jestli to bude v každém
zpravodaji, nebo k určitému tématu.
Mnohem snazší by bylo, kdyby zákon
přesně stanovil, jak by to mělo vypadat.
Chybí mi přesné mantinely. Tím, že nejsou dané, může to každá radnice uchopit jinak,“ uvedla starostka Palkovská.
Podtrhla, že role zpravodaje i nadále
bude informační. Ujistila, že radnice
bude dodržovat zákon a prostor opozici
dá.
Více informací na straně 2.
31
9 771213 342010
17
9 771213 342010
22
32
VÍTĚZOVÉ. Nejlépe se dařilo páru Adam Vašina-Dagmara Nowak ze Studia Igor Gutowski Gliwice.
9 771213
9 771213
342010
ČESKÝ
TĚŠÍN342010
/ Třináctý ročník mezinárodní
taneční
soutěže „O cenu města Českého Těšína“ zná své vítěze.
23
Tanečníci, kteří mají zkušenosti i ze soutěží na celoevropské úrovni, předvedli
9 771213
342010
špičkový
výkon a porota
měla skutečně
těžký úkol. Celkem se na parketu vystří-
dalo 120 párů z Česka, Slovenska a Polska. Zlato si v absolutním hodnocení
9 771213
342010
vybojoval
polský pár
Adam Vašina-Dagmara Nowak ze Studia Igor Gutowski
33
24
34
9 771213 342010
KRBOVÉ VLOŽKY - KAMNA
35
BIOKRBY - ELEKTROKRBY
25
26
36
Romotop
AKÈNÍ
CENY
NA
KAMNA
A
KRBOVÉ
VLOŽKY
BeF Home
KONTAKTUJTE NÁS!
9Spatherm
771213 342010
9 771213 342010
Odborné poradesntví
Nejlepší ceny
Vysoká záruka
27
37
www.apskrby.cz
Tel: 777 555 688
9 771213 342010
18
41
9 771213 342010
C e n o v é 9n 771213
a b í d k 342010
y zdarma
Krátké dodací lhùty
16
07
kanceláře vedení města – pozn. red.),
zda nebude mít pro paní starostku nějaký dodatečný výklad tohoto zákona.
Osobně nevěřím, že bude současné
vedení třinecké radnice tento zákon
dodržovat. A na třinecké radnici o tom
už vědí, že k Vánocům nebude přát jen
vedení?“ ptal se Radim Turek.
Zajímalo ho také, zda je za nedodržování tohoto zákona nějaká sankce.
„Pokud ano, tak spíš předpokládám pozastavení vydávání Zpravodaje, nebo
nepřípustnou cenzuru, či dodatečné
komentáře, bez možnosti reakce z opozičních řad. Je dán rozsah prostoru pro
opozici? Takže až budeme mít v těchto
otázkách jasno, můžeme uvažovat o využívání prostoru v městském zpravodaji,“ dodal.
9 771213 342010
9 771213 342010
08
N
a moderní nádraží s vešker ým
komfortem se mohou těšit cestující přijíždějící do vlakové stanice
Třinec. O modernizaci skoro šedesát let
starého třineckého nádraží, na kterém už
viditelně zapracoval zub času, rozhodla
dozorčí rada Českých drah (ČD) počátkem
října. Proběhne-li výběrové řízení na dodavatele bez komplikací, stavební práce by se
mohly rozběhnout na jaře příštího roku.
„Stav třineckého nádraží ČD je už v mnoha
oh ledech mírně řečeno nev yhov ující.
Několikaleté úsilí radnice, aby zchátralé
nádraží z 50. let nebylo ostudou města, bude
konečně završeno. Na základě spolupráce
s Českými drahami se nám podařilo připravit
projekt kompletní rekonstrukce a úspěšně
získat finance z evropské dotace,“ uvedla
starostka Třince Věra Palkovská. Celkové
náklady na přestavbu budou činit cca 130
milionů korun, město ze svého rozpočtu
vydá 5 milionů korun.
Projekt bude, zejména z vlastnických
důvodů, realizován ve dvou souvisejících
částech – budovu a pr vní peron budou
rekonstruovat České dráhy, rekonstrukce
prostoru před nádražím bude provedena
v režii města.
ÚVODNÍ SLOVO
15
06
9 771213 342010
VYDAVATEL TŘINECKÉHO ZPRAVODAJE: MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61, IČ: 00297313, EV. Č.: MK ČR E 17917
Za třinecké nádraží
se už nebudeme muset
stydět
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
www
w.t
.t r i ne
nec
e c ko.c z
LISTOPAD
2013
14
9 771213 342010
9 771213 342010
KULTURA
Třinec se připojí k festivalu
Den poezie 2013 » str. 7
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
ROZHOVOR
S ředitelem společnosti CPI
Byty Danielem Bacíkem nejen
o Folvarku » str. 4
důvodů. Poslední byla čtyřletá doga. Trpěla rakovinou kostí,“ dodává veterinář.
Stejně se vyjadřuje jablunkovská veterinářka Pavlína Gajdošová. I ona uvádí, že
musela utratit svého šestiletého boxera
kvůli rakovině kostí. „Šlo to velmi rychle.
Během čtrnácti dní jsem na základě rentgenu zjistila, že mu úplně zmizela kost,“
vykládá Gajdošová.
Někteří chovatelé přemítají, že na vině
mohou být granule. Spousta z nich přešla na toto snadné krmení v průběhu
posledních dvaceti let. Další to vyvracejí.
„Myslím si, že je blbost. Vždyť v běžném
jídle je chemie a různých škodlivin také
požehnaně. A pochybuji, že by někdo
kupoval pejskovi bio maso. Sám jsem
jednou pořídil ve slevě kuřata. Naporcoval jsem je, hodil na mrazák a krmil1jimi
1
denně svoje dvě feny,“ říká chovatel Petr
Štulír.
pokračování na straně 3
9 771213 342010
9 771213 342010
Via Lyžbice zanedlouho
propojí město » str. 2
Bronz je doma, stříbro v Třinci
Na rakovinu umírá
stále více psů, i mladých
REGION / Kosí je bez
rozdílu. Malé, velké, staré
i mladé. Hovoří o tom
veterináři i chovatelé.
Počet psů, které usmrtí
rakovina, rapidně stoupá.
MěÚ INFORMUJE
9 771213
342010
Gliwice,
stříbro získali
tanečníci klubu
Elán z Třince, talentovaní Katarzyna
Niedoba s Radimem Vysloužilem. 4
Třetí
3
skončil výborný pár domácího klubu Marendi Martin Prágr a Denisa Galandžá9 771213
342010
rová.
Českotěšínským
i Třinečanům se
dařilo i v dalších kategoriích. (RD)
44
Smog
sevřel
kraj
9 771213
342010
REGION / Moravskoslezský kraj už
několik dní trápí smog. S výjimkou
45
Třince byl v sobotu ráno imisní limit
překročen všude minimálně dvojná9 771213
sobně.
Povolená 342010
hranice je 50 mikrogramů na metr krychlový a ta se v neděli na měřicích stanicích pohybovala
46
v rozmezí od 56 do 116 mikrogramů.
Nejhorší byla situace v Karviné a v ne9 771213
342010
dalekých
Věřňovicích.
(SED)
47
9 771213 342010
9 771213 342010
28
42
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
38
48
STRANA 2
19. LISTOPADU 2013
Od včerejška už jezdíme podjezdem
TŘINEC / Od včerejšího dne
se dostanete za trať novým
podjezdem Via Lyžbice. Do
budoucna zde možná bude
i propojení se sídlištěm Sosna.
Slavnostního otevření se včera zúčastnili generální ředitel Českých drah
Dalibor Zelený a generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Kolář,
kteří přijeli do Třince vlakem. Nedorazil ale ministr dopravy Zdeněk Žák.
Nový podjezd dopravně připojil lokalitu za tratí k náměstí TGM. Díky novým investicím se centrum, které doteď
končilo kruhovým objezdem na Jablunkovské ulici, pohledově rozšířilo. Na
podjezd Via Lyžbice navazuje také parkoviště s dvaceti místy, osázena byla
nová zeleň a přibyly barevné lavičky,
které korespondují s uměleckým dílem
„Kytice“ na kruhovém objezdu.
„Do budoucna plánujeme rozšíření
Šeříkové ulice za tratí a její napojení
na podjezd. Pak je tu nádherná vize propojení se Sosnou. Věřím, že se ji povede
v budoucnu realizovat, nicméně je to běh
na dlouhou trať. Finančně a technicky to
bude hodně náročné,“ uvedla starostka
Věra Palkovská. Propojení Via Lyžbice
se Sosnou už je uvedeno v návrhu městského strategického plánu.
„Samotná myšlenka vybudovat podjezd se objevila v roce 2003. Mohl se
stavět pouze současně se stavbou nového železničního koridoru, protože
do koridoru se po rekonstrukci nesmí
zasahovat po dobu 20 let,“ přiblížila začátky podjezdu starostka Věra Palkovská. Současně se pak musely realizovat
tři stavby – rekonstrukce koridoru, vlaková zastávka a podjezd Via Lyžbice.
Starostka dodala, že od doby, kdy
město už vědělo, že bude modernizo-
PRVNÍ. Jelikož stavbaři ještě dělali po skončení ceremoniálu nějaké úpravy, na první
auto, které projede novou stavbu, jsme nečekali. Dočkali jsme se však první (moto)cyklistky a zároveň i prvního karambolu v podjezdu. Muž, který šlapal na kole za ženou, neodhadl kopec a spadl i s kolem. Naštěstí se mu nic nestalo. FOTO | JANA GARTNEROVÁ
OTEVŘENÍ PODJEZDU. Dorazila i celé řada významných hostů.
vána železniční trať, usilovalo o dostatečný počet křížení místních ulic
s železniční tratí. Jedním z hlavních
důvodů, proč byla realizována tak
nákladná stavba, jakou je podjezd
Via Lyžbice, bylo to, aby se složky
záchranného systému dostaly včas
do lokality za tratí.
PŘÍPITEK. Generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený byl v dobré náladě a nabízel přípitek i divákům za zábradlím.
„Samotná stavba podjezdu Via Lyžbice
nestála město ani korunu. Příprava projektu ale spolkla neuvěřitelně mnoho sil
i času. Zajistili jsme výkupy pozemků,
zpracování projektové dokumentace,
byli jsme nápomocni při řešení všech administrativních překážek. Nejtěžší však
bylo - vzhledem k financování celé akce
- přesvědčit Moravskoslezský kraj o regionálním charakteru tohoto projektu, což
se podařilo,“ dodala starostka.
Město sice neinvestovalo peníze
do samotné stavby Via Lyžbice, financovalo ale výstavbu parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení. To stálo kolem
5 milionů korun. Na přípravu stavby
a výkup pozemků dala radnice 6 milionů korun, projektová dokumentace
stála 2 miliony korun.
Projekt Via Lyžbice byl realizován
v rámci Regionálního operačního programu ROP Moravskoslezsko. Celkově
stál přibližně 130 milionů korun. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj
bylo pokryto 70 procent nákladů, 30 procent nesl Moravskoslezský kraj. (HS)
Opozice dostala v novinách prostor „větší než malý“
REGION / Aby městské
i obecní noviny nebyly
zneužívány k jednostrannému
informování ve prospěch
vedení radnic, rozšířili
poslanci tiskový zákon.
Všichni členové zastupitelstva budou
muset dostat přiměřený prostor pro
publikování svých názorů. Pokud ho
přesto nedostanou, bude mít vydavatel
povinnost zajistit institut „doplňující
informace“ - členové zastupitelstva tak
budou mít právo na dodatečné uveřejnění požadovaného sdělení. Opozice
také bude mít možnost podat stížnost
u soudu.
Jak tuto změnu vítá opozice v regionu?
V Těšíně opozice
nabídku nevyužila
Českotěšínský opoziční zastupitel
za stranu SOS Marian Kuś sice neskrýval potěšení z novely zákona, nicméně
nad formulací „v přiměřeném množství“ se pozastavil. „Co je to přiměřené
množství? Dostaneme stranu nebo dvě,
či to bude půl na půl? Vítejte v Česku.
Poslanci vymyslí něco, co zase nemá hlavu a patu. Jsem opravdu zvědavý, jak to
bude fungovat v praxi,“ sdělil Kuś k novele, která je podobná vládnímu nařízení
o množství větším než malém u drog.
Dvouměsíčník Těšínské listy v nákladu
11 tisíc kusů a roznosem zdarma do všech
schránek se však prezentuje jako nepolitický městský časopis, který nepřijímá
stranickou inzerci ani prohlášení.
„Neumisťujeme dokonce ani slovo starosty, které má tradičně místo
i s portrétem na obálkách zpravodajů
v okolních městech. Oproti původní
tradici jsme snížili rozsah úřednických
článků a nahradili je průběžným zpravodajstvím, fotoreportážemi. Mapujeme také nepopsanou historii města
a tyto články mají opravdu velkou odezvu a pomáhají uchovat nedávné, i když
upadající v zapomnění, události,“
uvedla mluvčí Českého Těšína Dorota
Havlíková.
Dodala, že hned po komunálních
volbách se město snažilo prezentovat
všechny členy zastupitelstva, ovšem
především zástupci opozice povětšinou
tuto mnohokrát opakovanou nabídku
nevyužili, a to s odůvodněním, že nemají zájem nebo čas.
„V případně speciálního volebního
vydání Listů, kde je místo na informace o volbách a bezplatnou prezentaci
všech uskupení, většinou nedodá materiály více než polovina kandidujících.
V posledních dobách odevzdalo volební
inzerci jen 5 z 23 kandidujících subjektů,“ řekla Havlíková.
V Jabku cenzura není
Podle starosty Jablunkova Petra Sagitariuse v radničních novinách Jabko nikdy cenzura neexistovala. Jedině v případě, že by měl článek nějaký rasistický
či hanlivý podtext. „Popravdě, o obsah
se stará vedoucí odboru školství a kultury a já, pokud zrovna nepíšu úvodník
nebo nechci zveřejnit nějakou aktuální
důležitou informaci pro občany, ani nevím, co vlastně vyjde. Před časem vyšel
v Jabku článek opozičního zastupitele
a já jsem to zjistil až při čtení měsíčníku,“ poznamenal Sagitarius.
Doplnil, že limitující může být nikoliv
obsah, ale délka článku. „Jabko není
nafukovací. Jinak ať si poslanci píší, co
chtějí, mám své práce dost. Pokud se
bude jednat o lži, vždy je možnost reakce. Což neplatí v řadě týdeníků či deníků,“ konstatoval starosta Jablunkova.
Opoziční zastupitel Petr Gemroth slova
Sagitaria potvrdil. „Z mé strany v minulosti vidím publikování ve zpravodaji
města jako bezproblémové a kdykoliv
jsem připravil zprávu pro obyvatele,
neodmítli mě. Ale problém je jinde. Ne,
v možnosti publikovat, ale v možnosti
kontrolovat paralelní unfér komentáře
ze strany vydavatele, tedy „vládní“ koalice, a to zákon neřeší,“ zmínil Gemroth.
Dále vysvětluje, že v tomto volebním
období byl zastupitelstvem města ustanoven předsedou kontrolního výboru.
V případě jakýchkoliv připomínek nebo
problémů při realizaci nebo odmítnutí
publikace názorů ve zpravodaji tvrdí,
že je plně k dispozici ohledně vyšetření oprávněnosti takovéhoto postupu.
Ani v obcích se
opozici nebrání
Bystřice vydává dvakrát ročně Bystřický informátor, který informuje občany
o zásadních událostech, které se v obci
udály, dále o hospodaření obce (plnění
rozpočtu, nový rozpočet aj). „Musím
říci, že jsme nikdy neodmítli otisknout
příspěvek, který nám byl doručen.
Osobně cítím, že v Bystřici si nehrajeme na koalici či opozici tak, jak je tomu
ve větších městech. Nemáme čas politikařit. Všichni zastupitelé táhnou za jeden provaz, přestože někdy mají na určité věcné problémy jiný názor. Pokud se
někdo cítí, že je „opozice“ a chtěl by vyjádřit svůj názor, „sem s ním“,“ podotkl
starosta Bystřice Ladislav Olšar.
Mostecký obecní zpravodaj má vždy
uzávěrku k 18. v měsíci. Chodí do něj
příspěvky občanů, spolků i reklamy.
Kolem 20. se vždy schází redakční
rada. „Ještě se nestalo, že by některý
článek nevyšel proto, že je psán opozicí. Spíše se dá říct, že opozice nic neposílá. Prostor pro publikování názorů
je umožněn všem. Někdy se stane, že
z důvodu kapacity text přesuneme
do dalšího měsíce, pokud nemá přímou
návaznost na aktuálnost,“ uvedla místostarostka Mostů Marie Macurová.
(JAG, RD) REPRO | HORIZONT
STRANA 3
19. LISTOPADU 2013
Třinec dobře hospodaří
TŘINEC / Třinec má nejlepší
ekonomickou kondici
mezi městy v našem kraji.
Potvrdily to výsledky
projektu Město pro byznys
pro Moravskoslezský
kraj, které byly vyhlášeny
v minulém týdnu.
Ocenění si ve středu převzala starostka
Věra Palkovská. „Některá kritéria, jako
znečištění ovzduší či podíl lékařů, radnice nemůže ovlivnit, jiná naopak ano.
Ocenění je pro nás velmi milé překvapení. Zároveň máme v ruce výborný argument a pomoc při projednávání a schva-
lování rozpočtu na příští rok, který bude
jedním z bodů programu prosincového
zastupitelstva,“ uvedla starostka.
V soutěži se hodnotila města podle
různých kritérií. Celkově nejpřívětivějším městem pro podnikatele jsou
v našem kraji Odry, kde úředníci vyřizují agendu rychle a odborně. Dobrý
je i rozsah úředních hodin. Třinec se
v tomto žebříčku umístil na 7. místě,
Jablunkov na 15. místě a Český Těšín
na posledním 22. místě.
Pokud se podíváme na výsledky celkového pořadí z pohledu podnikatelského prostředí, naše města se umístila
na vyšších příčkách. Jablunkov je zde
2., Třinec je 3. a Český Těšín 16. Hodnotil se mj. podíl podnikatelů, podíl
středních a velkých firem, cena za odvoz odpadu, za vodné a stočné, ale
i znečištění ovzduší, vzdálenost k dálnici, počet lékařů, atd.
Horší už je v našich městech přístup
veřejné správy, kde se hodnotily třeba
internetové stránky města, elektronická
komunikace s radnicí, počet strážníků,
daň z nemovitosti, poplatky za předzahrádky, stánky, poplatky ze vstupného atd. Tady byl nejlepší mezi městy
v našem regionu Třinec na 12. příčce,
Jablunkov na 21. místě a Český Těšín
na posledním 22. místě.
(HS)
Vyšla souborná kuchařka Těšínska
ČESKÝ TĚŠÍN / Čím je
kuchyně těšínského Slezska?
Na to odpoví ojedinělý
reprint první kuchařské knihy
v polském jazyce, která vyšla
v roce 1937 v samostatném
Československu v tiskárně
Waltera Nitkiewicze v Českém
Těšíně. Vychází po 76
letech ve stejném městě.
„Kniha se mi dostala do ruky náhodou, za pár korun v ostravském antikvariátu. Hned jsem si řekl, jaký mám
v ruce poklad, protože jde o souborné
dílo 1267 originálních, ale především
ověřených receptů. Všechny další knihy
věnované slezské kuchyni z ní paběrkovaly a už byly poplatné době socialismu,
ve které vyšly,“ říká vydavatel Zenon
Wirth z Českého Těšína. V mnoha domácnostech se do dnešního dne vaří
podle Slezské kuchařky Emilie Kołder,
která byla žačkou Fójcikowé.
Připomíná, že dnes zapomenutá Walburga Fójcikowa byla ve 30. letech minulého století velkou osobností, jakousi
slezskou madame Rettigovou. Léta
vedla slavnou školu pro dívky v Orlové,
jejíž absolvování bylo glejtem pro vstup
do spokojeného manželství, ale také
služby u bohatého panstva.
„Na rozdíl od Rettigové píše pro dnešního čtenáře srozumitelně, na jejích receptech není třeba nic měnit. Používá
metrické označení mír a je jí cizí takové
to „vezmi kopu vajec, šest liber libového masa“. Fójcikowa přidává i praktické rady, co k čemu podávat, kdy jsou
nejchutnější různé druhy ryb a mas.
Navíc má širokou škálu zajímavých
bezmasých jídel,“ dodává vydavatel.
Wirth je přesvědčen, že si tato kniha najde čtenáře nejen mezi sběrateli
a fajnšmekry. Těšínská kuchyně je totiž
podle oslovených odborníků opravdu
výjimečná, míchá vlivy rakouské, české, polské, německé a židovské. „Dodnes žijí žačky Walburgy Fójcikowé, kte-
Tragédie v lese, mladý
muž nepřežil havárii
NÁVSÍ / Dvacetiletý lesní
dělník tragicky zahynul
v úterý ráno na Kozubové.
Jeho život vyhasnul, když přibližoval
pokácené kmeny a větve. Bohužel se
při couvání dostal na příkrý svah, který traktor neustál. Stroj se řítil z prudkého kopce dolů, několikrát se s řidičem otočil a skončil na střeše.
U nehody zasahovali hasiči, záchranáři a policisté. Na místo dorazila i kriminálka, která si celý případ převzala. „K události vyjela nejbližší posádka zdravotnické záchranné služby
z Jablunkova a vzlétl i vrtulník z Ostravy. Ten se však po několika minutách
letu musel vrátit kvůli mlze zpět na domovskou základnu. Operátoři proto
vyslali na pomoc ještě další pozemní lékařskou posádku,“ poznamenal mluvčí
záchranářů Lukáš Humpl.
Dodal, že mladý muž byl při příjezdu záchranářů mimo kabinu vozidla
a nejevil známky života. Zasahující lékař zjistil, že utrpěl rozsáhlé poranění
hlavy, které bylo neslučitelné se životem, a postižený mu na místě podlehl.
(JAG) FOTO | HZS
Řidič autobusu nadýchal
tři promile poté, co boural
TŘINEC / Dal si pár panáků,
možná je zalil i pivem a pak
sedl za volant autobusu.
Jestli se nemohl dočkat oslav 17. listopadu, není známo, každopádně opilý
řidič, který měl ve voze několik cestujících, vzápětí naboural v Třinci dopravní značky.
Nyní je obviněn z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Nehoda se stala v sobotu v 17.40 ho-
din. Mluvčí policie Gabriela Holčáková poznamenala, že řidič autobusu měl
odbočovat vlevo na účelovou komunikaci. Vyjel však mimo ni a přední částí
vozu narazil do dopravních značek.
„Při orientační dechové zkoušce se
na přístroji ukázala hodnota tři promile. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz,“ uvedla Holčáková. Řidiče policie
vyslechne, až vystřízliví. Pokud se zjistí
nové informace, není vyloučena ani
další právní kvalifikace věci. (JAG)
K vraždě na Borku
chyběl jen kousek
TŘINEC / Mnoho nechybělo
a třinečtí policisté šetřili
na Borku vraždu.
Wydawca Zenon Wirth z reprintem pierwszej książki kucharskiej spisanej w języku
polskim przez Walburgię Fójcikową. FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
ré absolvovaly její školy v Orlové nebo
později také v Konské u Třince. Jejich
děti nebo vnoučata bude jistě zajímat,
jak a podle čeho vařily jejich babičky,“
dodává Wirth.
Zdálo by se, že fascinace vařením
a kulinářskými programy je nová. Tak
to však není. Dobré jídlo je jednou
z málo radostí života, kterou můžeme
sami ovlivnit a dopřát si. Nota bene i vydavatel prvního vydání psal v roce 1937
v proslovu o veliké popularitě kurzu vaření a překvapivém zájmu o kulinářské
umění také ze strany mužů. (RD)
Pátráme po vzpomínkách
Hledáme proto jakékoliv zmínky,
vzpomínky nebo dokumenty či fotografie, lze v kopii, které se váží k Walburze
Fójcikowé a její škole. Kontaktujte prosím redakci a adrese: [email protected], ozveme se vám.
Čtyřicetiletá žena pod vlivem alkoholu totiž v pátek v noci vzala nůž a třiačtyřicetiletému muži podřízla hrdlo.
Díky včasnému zásahu lékařů nešťastník přežil.
Podle informací ze sousedství parta
čtyř až pěti lidí notně popíjela. Co se
mezi nimi stalo a co vedlo ženu k tomu,
že popadla nůž a zaútočila, zda došlo
k hádce, však sousedé netuší. Dotyčná
následně kudlu schovala, policie ale už
ví, jak se celý případ odehrál a kdo má
pokus o vraždu na svědomí. Těžce zraněný muž leží v třinecké nemocnici a je
mimo ohrožení života.
„Případ šetří kriminalisté. Policisté
ženu zadrželi a obvinili ji z těžkého zločinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ sdělil krajská policejní mluvčí Gabriela Holčáková. (JAG)
Nový radní i zastupitel
ČESKÝ TĚŠÍN / Včera došlo
ke změně ve složení českostěšínského zastupitelstva. Na místo Tadeáše
Cichého, který odstoupil z osobních
důvodů a časové zaneprázdněnosti,
složil slib Jan Branny, středoškolský
učitel, který již v minulosti v zastupitelstvu dlouhodobě působil. Na místo
radního usedne ostřílený matador Milan Pecka, který je již řadu let zastupitelem a v minulém volebním období
byl i místostarostou. (RED)
Na rakovinu umírá stále více psů, i mladých
pokračování ze strany 1
„Do měsíce jim vypadala skoro všechna srst. Vrátil jsem se ke granulím
a zase se za čas daly do pořádku. Kuřata
jsou plná hormonů a antibiotik, pak se
není čemu divit,“ dodává chovatel psů
Štulír.
Chemie, kam se podíváš
Zvěrolékařka Gajdošová míní, že
za nárůst nádorového onemocnění
u zvířat může hlavně životní prostředí. „Je mnoho látek kolem nás, které
mají na svědomí častější mutace buněk
,a tím i rakovinné účinky. Třeba jen to,
že pejskové běhají ve městech po ulicích
a přímo do nosu jim proudí výfukové plyny z aut, není slibný předpoklad
k dlouhověkosti,“ podotýká. Wawreczka doplňuje, že zahrady, parky, kde se
zvířata pohybují, jsou často postříkány
chemií. „My po trávě chodíme v botách,
oni přímo s nosem na zemi. Přímý kontakt s chemikáliemi, některými pesticidy
a herbicidy, má významný vliv na vznik
rakoviny u zvířat,“ konstatuje veterinář.
Většina psích plemen byla navíc vyšlechtěna relativně nedávno a na jejich
vzniku se podílelo velmi málo zvířat. Psi
moderních plemen jsou proto z genetického hlediska mnohem méně pestří
než lidé. To s sebou nese i zvýšené riziko
vzniku některých poruch a chorob včetně sklonů k určitým typům rakoviny.
„U fen je nejčastější rakovina mléčné
žlázy, stejně jako je u žen častá rakovina
prsu. I u fen se na nemoci podílí hormonální přípravky, které zabraňují hárání.
Proto je spoustu chovatelů raději nechá
vykastrovat. U psů vede rakovina prostaty a u velkých plemen jsou velice časté nádory kostí,“ říká Gajdošová s tím,
že ještě neslyšela o žádném psím jedinci, který by se ze zhoubné nemoci úplně
uzdravil.
Chemoterapie versus stres
Mechanismy vzniku některých nádorových onemocnění jsou u lidí a pejsků velmi podobné. V buňkách mnoha typů
nádorů dochází k typickým změnám
v dědičné informaci. Jednotlivé porce
DNA, tak zvané chromozomy, si při dělení buněk nedopatřením vzájemně vy-
mění kusy dědičné informace a neštěstí
je hotovo. Buňky vybavené „popletenými“ chromozomy ztrácejí kontrolu
nad svým životním během a jejich další
dělení se může zvrhnout v nádorové bujení. Psi mají velmi podobnou dědičnou
informaci jako člověk a mnozí trpí i obdobnými typy nádorů.
Dříve se psík většinou nechal prostě
dožít, dokud mu nádor nezačal opravdu vadit, a pak se nechal uspat. Nyní
má majitel, který třeba přijde k lékaři
proto, že na těle psa našel nějakou bulku a potvrdí se, že jde o rakovinu, možností více. Záleží na jeho peněžence.
Léčba rakoviny u psů se stále rozvíjí
a objevují se nové možnosti. Na velkých pracovištích je už k dispozici pro
zvířata i chemoterapie či radioterapie.
„Je to neskutečně drahá léčba včetně
léků. Najdou se chovatelé, kteří ji psovi
umožní a prodlouží mu život o rok o dva.
Na druhou stranu všechny ty procedury
znamenají podle mě pro zvíře obrovský
stres,“ poznamená Gajdošová.
Možné varovné signály rakoviny
u psů - bulka nebo rána, která se dlouho nehojí, jí, ale i přesto hubne, hůře
polyká a žvýká, nechce běhat a je rychle
unavený nebo nejí více než den nebo
dva. Některé typy nádorů jsou charakteristické pro konkrétní plemena psů.
Kožní nádory u boxerů, nádory na slezině u německých ovčáků a nádory kostí u obřích plemen psů. (JAG)
K tématu poznámka na straně 7
STRANA 4
19. LISTOPADU 2013
Město ocenilo veterány
TŘINEC / Zvláštní ocenění a medaili
z rukou starostky Věry Palkovské získali u příležitosti Dne válečných veteránů
dlouholetý předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, major v. v. Zdeněk
Měkyna a místopředseda organizace,
kpt. v. v. Antonín Prokesz.
Zdeněk Měkyna byl vězněn v koncentračním táboře Flossenburg
Sonderlager v Janovicích u Benešova. Podařilo se mu z tábora utéct.
Poté vstoupil do partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova. Bojoval
v předsunuté hlídce Sovětské armády u Vsetína v Bystřici pod Hostýnem. Druhý oceněný byl příslušníkem československé samostatné
obrněné brigády ve Velké Británii,
pyrotechnikem a později hlavním
zbrojířem brigády. Antonín Prokesz byl přímým účastníkem obléhání Dunkerque. Za účast v bojích
ve Francii získal řadu vojenských vyznamenání, byl povýšen do hodnosti
kapitána ve výslužbě.
Ocenění bylo součástí setkání vedení
města se členy Československé obce
legionářské, Českého svazu bojovníků
za svobodu a Sdružení válečných veteránů, které se uskutečnilo na třinecké
radnici. (HS) FOTO | HALINA SZCZOTKA
V Gutech posvětili zvony
Byla u pošty bomba?
TŘINEC / V domě je bomba, ozvalo se policistům do telefonu v pondělí
po poledni v Třinci. Podle slov anonyma se měl předmět nacházet v jednom
z domů poblíž pošty na náměstí TGM.
„Policisté evakuovali poštu, okolní ob-
chody i obyvatele a čekají na příjezd
pyrotechniků,“ sdělila policejní mluvčí
Gabriela Holčáková. Okolnosti případu se dozvíte na webu Horizontu nebo
v příštím vydání, neboť nebyly do uzávěrky známy. (JAG)
Poklonili se statečným
JABLUNKOV / U památníku stojícího mezi jablunkovskou radnicí a kulturním domem se minulý týden konala
každoroční vzpomínková akce k příležitosti Dne válečných veteránů.
Ani studený vítr a déšť neodradily několik desítek pamětníků, jejich rodinných příslušníků a přátel od pietního
aktu. Na úvod zazpívaly děti z jablunkovských základních škol českou
a polskou hymnu. Po nich následovaly
krátké proslovy. Na závěr shromáždění hosté položili u památníku květiny a poklonili se památce válečných
hrdinů. Část z nich se pak ještě přesunula na jablunkovský hřbitov, aby vzdala hold a položila květiny také u hrobu
českých a polských legionářů a u hrobu
neznámého vojína. (JAG)
FOTO | DANIEL SZTEFEK
Škola otevře dveře
JABLUNKOV / Dveře dokořán
otevře 27. listopadu od 8
do 15 hodin Střední odborná
škola v Jablunkově všem
žákům, kteří přemýšlejí
kam po základní škole.
Kromě zajímavého programu od
svezení traktorem po ukázky a soutěže
v dílnách nebo posezení v bistru, nabízí
škola hlavně tak trochu výjimečný čtyř-
TRÉNINK. Žáci při tréninkové hře simulující výrobní linku. FOTO | ARCHIV ŠKOLY
letý studijní obor s maturitou Doprava
a logistika. Zahrnuje silniční dopravu,
logistiku dopravy, vnitropodnikovou
logistiku, jazyky a legislativu EU.
Obor je zaměřený hlavně na řízení
výrobního procesu, tak zvaně na štíhlé
procesy. Co to znamená? Že se mladí
lidé naučí, jak efektivně, kvalitně a bez
plýtvání uspořádat pracoviště a řídit
chod průmyslového podniku. Jak zbytečně neskladovat, zamezit prostojům,
chybám operátorů, využít vícestrojovou výrobu. S těmito zkušenostmi
mohou jak do automobilových firem,
tak do jeho dceřiných společností a potažmo i do jiného odvětví. „Jejich uplatnitelnost na trhu práce je tím pádem
obrovská,“ uvedla pedagožka Miluše
Bieleszová. K dalším nabízeným oborům školy patří Podnikání, Automechanik, Opravář zemědělských strojů
a Kuchař-číšník. (JAG)
TŘINEC / Dřevěný kostelík v Gutech
má nové zvony. Už tento týden budou
důležité záležitosti oznamovat zvon
Cyrila a Metoděje a dzwon Michala
Archaniola.
V neděli se konala slavnostní mše svatá, během které zvony posvětil generální vikář Martin David společně s místním farářem Kazimierzem Plachtou.
Během mše zpíval sbor Ropica-Godulan s dirigentem Alojzem Suchankem.
Zazpívala také místní dětská schola
„Ziarenka“. Na mši byla přítomna i starostka Věra Palkovská. (HS)
FOTO | HALINA SZCZOTKA
STRANA 5
19. LISTOPADU 2013
Ministerstvo povolilo Třinci čtyři kasina
TŘINEC / Vyhláška, která
zakazuje hazard ve městě,
se jako bumerang vrací
na zasedání zastupitelstva
a většinou ji doprovází hlasitá
diskuze. Na tom posledním
se vyhláška opět měnila,
tentokráte diskutovat nechtěl
nikdo – nejspíš proto, že
řady opozičních zastupitelů
byly hodně rozředěné.
Ukázalo se, že dřívější znění vyhlášky
nezakazovaly kasina a ta mohla na území města fungovat. A tak se klidně
mohlo stát, že by v Třinci nebyly herny, zato bychom tu měli hned několik
kasin, ve kterých by, stejně jako v hernách, byly výherní loterijní terminály.
Zastupitelé proto vyhlášku rozšířili.
Třinec není jediné město, které se
s tímto problémem potýká. Stejně museli postupovat i zastupitelé v Moravské Ostravě a Přívoze.
Jak je možné, že i když vyhláška provozování automatů na území města
zakazuje, můžou fungovat normálně
v kasinech? A je vůbec nějaký rozdíl
mezi hernou a kasinem? Na provozování kasina potřebujete licenci, kterou
vydává Ministerstvo financí. Aby ji
společnost vůbec dostala, musí splňovat hned několik podmínek. Žadatelem
může být pouze akciová společnost,
které veškeré akcie zní na jméno nebo
stát. Základní kapitál této společnosti musí být ve výši 100 milionů korun.
Společnost musí také složit jistinu
ve výši 20 milionů korun. Ministerstvo
povolí herní místo a jednu ze živých her,
což je například živá ruleta nebo black
jack – bez té kasino nelze otevřít. Potom
ale ministerstvo může povolit v kasinu
provoz například i videoloterních terminálů, výherních automatů.
V kasinech je přísnější režim
Rozdíl mezi obyčejnou hernou a kasinem není pouze v tom, že v kasinu
musí být alespoň jedna živá hra. Kasina totiž podléhají přísnějšímu reži-
Přestavba zimáku je v polovině
ČESKÝ TĚŠÍN / Rekonstrukce
a dostavba zimního stadionu
je v polovině. Zhotovitelské
firmě přeje vlídné počasí,
a tak se pracuje venku i uvnitř.
Termín dokončení stavby
je naplánován na jaro.
„Dělníci již dokončili zesílení ocelové konstrukce střechy, nyní provádějí
montáže sádrokartonových podhledů
a tepelných izolací, pracuje se na rozvodech elektroinstalace a vzduchotechniky, na svém místě jsou již ocelové
konstrukce tribun a probíhá vyzdívka
sociálního zázemí pro návštěvníky stadionu,“ říká vedoucí investičního odboru českotěšínské radnice Rostislav
Rozsypal. Pracuje se i na přístavbě, kde
je již vidět i vestavěné hřiště pro tenis
a míčové hry. Stavebníci také finišují
na stavbě parkoviště s 38 místy.
Zaizolování objektu pomůže ušetřit na stále dražších energiích a pro-
IZOLACE. Dělníci pracují na zateplování objektu. Izolace budou šetřit peníze
za energie. dloužit provozní dobu na celoroční
provoz. „Občany pak potěší větší
nabídka sportování, halu bude také
možno využít pro konání výstav, veletrhů, promítání v rámci filmového
festivalu,“ vypočítává klady investi-
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
ce místostarosta Stanislav Folwarczny s tím, že s ohledem na nevyhovující technické parametry byly investice
nezbytné, navíc projekt z 85 procent
zaplatí dotace z ROP Moravskoslezsko. (RD)
MOSTY U JABLUNKOVA / Výběrové řízení na technickou
pomoc čili čištění odpadních vod, kanalizace a podobně
vyhrála v Mostech u Jablunkova místní firma Gonap.
O vítězi rozhodla nejnižší finanční nabídka.
někteří zastupitelé se vehementně hlásili, že chtějí být ve výběrových komisích,
jenže když přišel čas, nedostavili se. „Ve
2015. Jako poslední si o povolení zažádala společnost NET and Games,
která povolení získala 9. října, tj. pár
dnů před tím, než město přijalo rozšířenou vyhlášku. Kasino v Třinci může
provozovat do 11. září 2016. Ministerstvo už žádné další kasino v Třinci
nepovolí, povolení, která už vydalo, by
mělo také na základě městské vyhlášky zrušit.
Podle Wikipedie patří Česko k rájům
hazardu. Zatímco ve Varšavě připadá na 1 milion obyvatel 4,1 kasina,
v Moskvě 2,8 a v Londýně 3,9, v Česku
je to bezkonkurenčních 77 kasin. V Las
Vegas je to 214,9. Údaje jsou z roku
2006-2010.
(HS)
Vánoční strom bude dnes,
přijede z Rychvaldu
ČESKÝ TĚŠÍN / Až
českotěšínské děti půjdou
domů ze školy, na náměstí
už bude stát vánoční strom.
Ztepilý stříbrný smrk
připutuje až z Rychvaldu.
V komisích zaskakují náhradníci
Problémem při rozhodování však byla
neúčast členů výběrové komise. Starosta
Mostů Josef Szotkowski poznamenal, že
mu, než obyčejné herny. Musejí vést
evidenci návštěvníků. Provozovatel
nesmí pustit do kasina osobu, která
ještě nedosáhla 18 let. Prostor musí
mít zabezpečovací a monitorovací zařízení. Nahrávku z monitoringu musí
kasino uschovat po dobu 90 dnů.
V kasinech se hraje žetony, které si
návštěvníci můžou koupit v kase, tam
také dostanou zpět peníze za vyhrané
žetony.
V Třinci už kasina povolení získala.
Podle informací z Ministerstva financí
tu můžou fungovat až 4. Tři povolení
má společnost KIMEX. Ta je získala
už v březnu minulého roku a kasina
tu zatím může provozovat do roku
„Na výzvu, že hledáme opět dárce,
se nám ozvalo dvacet občanů, nejdále
snad z Nošovic. Jehličnan, který jsme
si vybrali, má patnáct metrů, je pěkně souměrný a větvený,“ uvedla referentka městské zeleně Lada Večeřová.
Město už léta strom nekupuje, ale spoléhá na dárce. Další zájemci, kterým
ozdobný jehličnan na zahradě přerostl,
budou vedeni v evidenci na následující
Vánoce.
„Připadá nám zbytečné těžit vzrostlý strom v lese a platit za něj nemalou
částku, když se naopak najdou lidé, kte-
ří rádi městu strom darují, protože jim
na zahradě přerostl a nevědí si s ním
rady,“ vysvětluje starosta Vít Slováček,
proč se již před léty rozhodli jít touto
cestou.
Vánoční výzdoba se rozzáří tradičně, a to první adventní neděli, mimo
vánoční strom na náměstí, který bude
slavnostně rozsvícen 6. prosince. Tím
starosta zahájí vánoční jarmark na náměstí, který potrvá až do 20. prosince.
Nové budou na stromě velké červené
baňky. „To by mohlo náš vánoční strom
zkrášlit a ozvláštnit, a tím by město mělo
větší šanci na výhru v soutěži O nejhezčí
vánoční strom měst a obcí 2013,“ uvedla referentka úřadu Jarmila Smelíková.
Hodnotit strom a hlasovat může každý
návštěvník webových stránek soutěže
www.rozsvitimevasevanoce.cz. Tři vítězná města získávají výhry. (RD)
Žáci hledali místo na trhu
většině případů zaskakují náhradníci,“
sdělil starosta. „Nebude to hodinou? Otvírání obálek ve dvě nebo ve tři odpoledne
je pro mnohé moc brzo. Museli by si brát
dovolenou,“ zmínil zastupitel Kamil Bula.
Místostarostka Marie Macurová však doplnila, že i když se rozhodující okamžik
přesunul na později, stejně nepřišli. ( JAG)
Lyžařský areál popadesáté:
problémy stále nemají konec
MOSTY U JABLUNKOVA /
Lyžařský areál potřetí,
lyžařský areál podesáté,
lyžařský areál popadesáté.
Jako na aukci to vypadá
na mosteckém zastupitelstvu.
Je totiž málo jednání, kde
se problémy kolem areálu
neřeší. Nejinak tomu
bylo i minulý týden.
Lidově řečeno, máslo na hlavě mají
obě strany. Obec při budování udělala
řadu chyb. Například postavila jeden
sloup osvětlení na cizím pozemku.
Vlastník na to přišel, když chtěl přepsat
majetek na syna, který nyní požaduje
odstranění sloupu. Bojí se, že kdyby
obec areál prodala, bude se muset jednou dohadovat s nějakou cizí firmou.
Jenže sloup je bohužel součástí celé řady
osvětlení. Společnost Ski Beskydy má
zase kvůli klesajícímu počtu návštěvníků potíže se splácením nájemného.
Nyní ležela na stole žádost Ski Beskydy na dofinacování úpravy a zasněžo-
vání běžeckých tras v Mostech pro nastávající zimu. I když peníze ve výši 238
tisíc poskytuje kraj, posvětit příspěvek
musejí zastupitelé. A těm se do toho
nechtělo.
Kamil Bula se rozčiloval, že listiny
ke lyžařskému areálu dostal až po příchodu na jednání. „Proč jste nám je
neposlali dopředu emailem, abychom
měli čas na prostudování,“ ptal se. Místostarostka Marie Macurová odvětila,
že se jedná o stejný dokument, který byl
k dispozici minule, jen doplněný o informaci související s žádostí o finanční
podporu běžeckých tratí.
Další podmiňovali svůj souhlas tím,
že zástupce Ski Beskydy Stanislav
Czudek nejdříve podepíše podnájemní
smlouvy na část pozemků lyžařského
areálu. Soukromí vlastníci je pronajímají obci a ta zase Ski Beskydy. Obavy
mají z toho, že obec vlastníkům zaplatí
a pak nedostane peníze od nájemce.
„Podepíšu, když obec vyřeší věcná břemena. Postavíte cosi na cizích pozemcích a teď jsou z toho obrovské potíže.
Mám tam čtyřicet sloupů,“ oponoval
Czudek.
Bula však dodal, že bude hlasovat
jen v případě podpisu podnájemních smluv. A to byl problém, protože zastupitelů přišlo málo. Návrh
na žádost o finanční příspěvek tak
hlasováním neprošel. „Pokud to
neodsouhlasíme dnes, o ty peníze
přijdeme. Kraj potřebuje mít smlouvu na stole do 19. listopadu, a to už
se znova nestihneme sejít,“ sdělil
do pléna starosta Mostů Josef Szotkowski. Nakonec tedy Stanislav
Czudek musel veřejně deklarovat, že
podnájemní smlouvy podepíše, což
znamená, že obec vzápětí parafuje
dotaci. Verdikt přítomní schválili.
„Odsouváme problém, který se táhne roky. Vezmu si jednání s vlastníkem pozemku, na němž stojí sloup,
na starost. Odstranění by mělo negativní dopad na celý běžecký okruh.
Přijdu za vámi s jasným řešením,“
oznámil Czudek, který je zároveň zastupitelem obce. (JAG)
KAM JÍT? V třineckém Kulturním domě Trisia se před týdnem konal Trh vzdělávání 2013, na kterém se prezentovaly střední školy z našeho kraje. Akce byla určena široké veřejnosti a cílena byla zejména na žáky vycházející ze základních a speciálních škol, jejich rodiče a učitele. Zájemci o studium zde měli jedinečnou
možnost získat a porovnat aktuální informace týkající se podmínek studia na jednotlivých školách. Představily se zde státní i soukromé střední školy a pozvání přijaly i školy se specializačním zaměřením z jiných okresů. (RED) FOTO | ARCHIV
Co máte dobrého pod pokličkou? Pochlubte se
TŘINEC / Redakce Horizontu by se ráda v předvánočním čase podělila
na stránkách se čtenáři o zajímavé recepty. Od cukroví po přípravu salátu či
kapra. Pokud máte v rukávu vyzkoušené vynikající a neobvyklé recepty na tradiční vánoční pokrmy a jste ochotni je pustit do éteru, posílejte nám je na adresu
[email protected] nebo PROREPO a. s. nám. Svobody 527, 739 61 Třinec.
Jeden ze členů redakce mužského pohlaví sice tiše poznamenal, že nejlepší by
bylo, kdybyste nám doručili přímo vzorky, ale necháme ho raději jen snít. Recepty budeme průběžně zveřejňovat až do posledního vydání v tomto roce (17.
12.) a posléze tři vylosované přispěvatele odměníme věcnými cenami. Takže se
těšíme s trochou nadsázky třeba na kapra v rajské omáčce, rumové kuličky se
špyrkami či včelí úly plněné houbami či bramborový salát se zázvorem. Kdo někdy ochutnal skvělou sekanou z masa, ochucenou rozinkami a marmeládou, ví,
že jídlo je svět neomezených možností. (RED)
STRANA 6
19. LISTOPADU 2013
Salon pozval designéry
TĚŠÍN / Jednoho proslavily
návrhy reprezentačních
prostor zámku a ambasád,
druhého například
nástavba výzvědného
vozidla pro armádu.
Projekt česko-polských diskusních
salonů Bez stereotypů. Češi a Poláci
o sobě navzájem pokračuje 22. listopadu, hosty budou tentokrát architekti.
Jiří Pelcl realizoval řadu interiérů
prestižních objektů (interiéry pro prezidenta Václava Havla na Pražském
hradě, velvyslanectví v Římě, Pretorii,
Český dům v Malmö a jiné). Držitel
mnoha prestižních ocenění mj. získal
cenu Czech Grand Design pro designéra roku 2007.
Michał Stefanowski je vysokoškolský
pedagog, držitel mnoha prestižních
ocenění, například v roce 2009 obdržel
Zlatou medaili na Světovém veletrhu
INNOVA v Bruselu za nástavbu bezpilotního výzvědného vozidla.
Sedmý salon začíná od 18 hodin, tentokráte na zámku v Těšíně. Nutná je
rezervace míst buď na čísle +48 33 851
08 21 kl. 56, nebo na emailu bmonka@
zamekcieszyn.pl. (RD)
Básnířka a mnich v kavárně
Bunkr slavil 10 let
TŘINEC / Nízkoprahové
zařízení Bunkr oslavilo
v minulém týdnu deset
let své existence. Zároveň
otevřelo nové prostory
na Jablunkovské ulici.
Slavnostní otevření zahájila vedoucí klubu Silvia Tačárová. Metodička R. Turoňová pak vzpomínala na deset let působení
klubu Bunkr a ukázala, jak se sociální služ-
ba po dobu deseti let měnila. S vedením
města pak společně otevřeli nové prostory.
„Chceme být oporou pro děti a mladé lidi
ohrožené životními podmínkami či událostmi. Bereme vážně je i jejich trápení
a máme čas a chuť je vyslechnout a zabývat se jimi. Vytváříme přístupné, bezpečné
a inspirativní aktivity. Také nám není lhostejné, jaké vyznávají hodnoty a kam směřují ve svém životě,“ řekla vedoucí klubu
Silvia Tačárová. (SED)
Hasiči půl hodiny
vyprošťovali zraněného
POHODA. Přes vážnost některých témat šlo o velmi optimistický večer. ČESKÝ TĚŠÍN / O hrobech blízkých, ministrování,
rodinném stole a vztahu k hudbě hovořili v pátek večer
dva českotěšínští rodáci - básnířka Renata Puzlacher
a převor břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek.
Kromě toho, že jsou oba katolíky,
je spojuje vztah k rodnému městu,
hudbě i Těšínskému divadlu, kde Siostrzonek v době studia na zdejším
Připojí se také třinecká knihovna, která v sobotu 30. listopadu od 10 hodin
přivítá rodiny s dětmi v prostorách kina
Kosmos. Organizátoři malé návštěvníky
chtějí nalákat na workshop, který povede
„Dvaadvacetiletý muž utrpěl poranění dolní končetiny, další, osmapadesátiletý pacient, pak poranění hlavy
a hrudníku. U obou šlo o středně těžká
postižení a po poskytnutí prvotní odborné péče byli pacienti transportováni
do nemocnice v Karviné,“ uvedl mluvčí
krajských záchranářů Lukáš Humpl.
Třetí z účastníků zůstal zaklíněný v havarovaném automobilu, z něhož se jej
podařilo po více než půlhodinovém úsilí
zasahujícím hasičům vyprostit. Osmapadesátiletý muž s vícečetnými vážnými
poraněními v oblasti hlavy, hrudníku
a pánve byl kompletně zajištěn a ošetřen, uložen do vakuové matrace a poté
letecky přepraven na urgentní příjem
Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.
„Všem účastníkům jsme odebrali krev
ke zjištění přítomnosti alkoholu. Mladší
řidič je podezřelý z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Předběžná
škoda byla vyčíslena na 240 korun,“
uvedla mluvčí karvinské policie Zlatuše
Viačková. (JAG, RD) FOTO | HASIČI
Nyní je podepsána jako autorka textů
k oratoriu „Brána poutníků“ inspirovaného životem a odkazem vzdělance a světce
sv. Vojtěcha, jenž založil břevnovský klášter, nejstarší mužský klášter v Čechách.
Básnířka a překladatelka s převorem
břevnovského kláštera hovořili v rámci
diskusního salonu Bez stereotypů. Češi
a Poláci o sobě navzájem. (RD)
V Třinci bude den dětské knihy
TŘINEC / Již posedmé se
ve veřejných knihovnách
Česka uskuteční Den
pro dětskou knihu.
LOUKY / Českotěšínští
záchranáři zasahovali
ve středu odpoledne u střetu
dodávkového a osobního
automobilu v Karviné-Loukách se zraněním tří
osob. Hasiči půl hodiny těžce
pracovali na vyproštění
osmapadesátiletého
muže z vraku auta.
gymnáziu hostoval jako klarinetista
a Renáta po vysoké škole působila
jako dramaturg a stála za řadou zajímavých projektů.
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
grafická dílná Šfouki a uutěrki, ale také
na Krtka a raketu a Povídání o pejskovi
a kočičce – interaktivní program plný
čtení, povídání a soutěží. Vůbec poprvé si
děti můžou vyzkoušet na kameru a před
publikem povyprávět či přečíst pohádku
v tzv. Pohádkotelce. Nejlepší vypravěči
vyhrají hodnotnou knihu nebo vstupenku na 3D filmové představení Šmoulové
2, které kino promítne ten den od 15.30.
„Den pro dětskou knihu se může stát
dobrou příležitostí, jak dětem obstarat
lákavou četbu pod stromeček,“ doporučuje vedoucí oddělení pro děti a mládež
třinecké knihovny, Marika Zadembská
a dodává: „Kromě knižních novinek
tu navíc můžete využít burzy dětských
knih za 1Kč nebo tzv. Knihotoče – což
je výměna doneseného svazku za jiný.“
(SED)
Městská soutěž ve třídění odpadu pokračuje až do května 2014
Říjnovou tabulku vedou
Terasa, Lyžbice a Tyra
TŘINEC / Třinec třídí odpad.
A k tomu ještě soutěží.
„Celkové výsledky budou
známy v květnu příštího
roku a týmy se mohou těšit
na pěkné odměny,“ říká
Tomáš Sabovčik, jednatel
firmy Nehlsen Třinec, s.r.o..
@@V říjnu odstartovala zelenomodrožlutá liga, v čem spočívá tato soutěž?
Zeleno-modro-žlutá liga je dlouhodobá soutěž mezi městskými částmi
Třince ve třídení odpadu, která má za cíl
vysbírat co největší počet kilogramů
skla, papíru a plastu na jednoho obyvatele městské části. Obyvatelé Třince
třídí svůj odpad do modrých, zelených
a žlutých nádob na tříděný odpad nebo
do barevných pytlů, které se sváží dle
harmonogramů. Každý měsíc vyhodnotíme výsledky, které zapíšeme do tabulky a tu zveřejníme v tisku, v kabelové televizi a také na internetu. Více se můžete
dozvědět na internetové stránce www.
zeleno-modro-zluta.cz.
@@ To znamená, že obyvatelé Třince
patří do týmu v místě bydliště?
V tabulce je 18 soutěžních týmů.
Vzhledem k tomu, že Třinec má skoro
37 000 obyvatel, do každého týmu patří
několik stovek až několik tisíc obyvatel.
Počítá se však množství tříděného odpadu na 1 obyvatele.
@@ Můžete nám prozradit výsledky
za říjen 2013?
Říjnová tabulka má tuto podobu:
tým
kg na
1 obyvatele
1. Terasa
3.33 kg
2. Lyžbice
3.20 kg
3. Tyra
3.10 kg
4. Kojkovice
2.37 kg
5. V. čtvrť - za tratí
2.25 kg
6. Karpentná
2.21 kg
7. Guty
1.91 kg
8. Sosna + Folwark
1.91 kg
9. Kanada
1.81 kg
10. Osůvky + Puncov
1.38 kg
11. Kamionka + Rybářská,
Lyžbická, Lužní, Nábřežní
1.28 kg
12. Nebory
1.24 kg
13. Oldřichovice
1.23 kg
14. Dolní Lištná
1.22 kg
15. Staré Město + Borek
1.21 kg
16. Podlesí
0.92 kg
17. Konská
0.85 kg
18. Horní Lištná
0.79 kg
@@ Na konci tabulky se umístnily ty
nejméně třídící týmy?
Na posledních místech jsou zatím
části Třince, ve kterých se neprováděl
v říjnu 2013 svoz pytlů s tříděným papírem, plastem a počet kontejnerů na tříděný odpad je v těchto částech Třince
podstatně menší než v centru Třince.
@@ Mají tedy všechny týmy stejnou
šanci?
Sběr pytlů s tříděným plastem a tříděným papírem zatím probíhá v Třinci jednou za šest týdnů. Všechny týmy
však budou soutěžit až do května
2014, takže předpokládáme, že některé týmy budou postupně stoupat
v lize nahoru, některé půjdou směrem
dolů. Výhodou soutěže je, že třídit
svůj odpad můžou jak žáci, studenti
tak dospělí a důchodci. Každý může
přispět k úspěchu svého týmu, každý
kilogram se počítá. Zeleno-modro-žlutou ligu je možno vyhrát pouze
dlouhodobým a poctivým přístupem
k třídění. Šanci na vítězství mají tedy
všechny týmy. Jisté je pouze to, že vyhraje třinecký tým.
@@ Jaké je cena za celkové vítězství?
Vzhledem k tomu, že třídit odpad se
vyplatí, připravujeme finanční odměnu
pro celý vítězný tým. (RED)
STRANA 7
19. LISTOPADU 2013
Mravenec, komár, cesta
do kopce. Proč budí hrůzu?
REGION / Vzpomínka
na strach neboli fobie. Touto
poruchou trpí každý desátý
člověk. Vyvolá ji v nás určitý
podnět, situace, předmět
nebo osoba, která byla
přítomna během negativního
prožitku a kterou si s ní
tak náš mozek spojil.
Tento negativní prožitek se většinou
odehrál tak dávno, že si na něj již nepamatujeme. Nebo také prožitek mohl být
tak intenzivní, že jsme jej raději vytěsnili do podvědomí. I když si jej tak nejsme
vědomi, stále přetrvává a je kdykoliv určitými asociacemi znovu spuštěn.
„Kdy jsem přišla na to, že mám strach
z uzavřených prostor? Asi v patnácti
letech na výletě do Kutné Hory. Navštívili jsme katakomby a já v úzké chodbě
zjistila, že se nemůžu hnout ani dopředu ani dozadu. Zablokovala jsem celou
výpravu a dlouho trvalo, než mě ostatní
uklidnili a dovedli ven,“ vzpomíná žena
z Třince.
Zdena Sikorová z téhož města dodává, že její dcera má odmalička panickou
hrůzu z hmyzu. „I z mravence. Jakmile
leze po cestě mravenec, počká, dokud ji
nepřejde,“ vykládá. Přidá se i její kolegyně se svou fobií. „Jízda do kopce ve mně
vyvolává obrovský stres,“ říká. A čtvrtá
popisuje, jak šílí při spatření velkého
komára s dlouhýma nohama. „Jednou
seděl na koberci. Vylila jsem na něj kýbl
vody. Podlaha plavala a komár si klidně
odletěl do chodby. Zůstala jsem zavřená
v pokoji, dokud někdo nepřišel domů.“
Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným
strachem z věcí, situací nebo lidí. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí
potlačit. Bylo popsáno na 500 druhů
fobií. Můžeme například rozlišit ná-
ARACHNOFOBIE. Pokud trpíte panickou hrůzou z pavouků, máte pravděpodobně nemoc zvanou arachnofobie. ILUSTRAČNÍ FOTO | WIKIPEDIE
sledující typy: fobie ze zvířat (strach
z pavouků, hadů…), fobie z okolního
prostředí (strach z výšek…), fobie situačního typu (strach z uzavřeného
prostoru), fobie z krve/injekcí (strach
z jehel a špičatých předmětů apod.)
a ostatní fobie.
„Je to jedna z nejčastějších poruch. Je
pro ni charakteristický intenzivní “záchvat” strachu, vyvolaný aktivací určitého spouštěče. Spouštěčem bývá nejčastěji zrakový vjem. Po této aktivaci dochází
ke spuštění emoce strachu doprovázené charakteristickými příznaky psychickými (pocit ohrožení, obava ze ztráty
kontroly, zešílení) i tělesnými (závratě,
bušení srdce, zrychlený puls, chvění, obtížné dýchání, bolesti nebo nepříjemné
pocity v hrudníku, břichu nebo hlavě),“
uvádí psycholog Ladislav Polách.
V rámci efektivní terapie není většinou třeba stopovat emoci do minulosti
a měnit nepříjemný prožitek. Ani není
třeba pokoušet se o postupné znecitlivování. „Místo toho pracujeme se
samotným spouštěčem, kdy negativní
fobické prožívání nahrazujeme příjemnějšími emocemi. Díky tomu můžeme
během necelé hodiny odstranit jakoukoliv fobii. Efekt je rychlý a trvalý,“
vysvětluje možnosti léčby fobií Polách.
Většina z nás není motivována odstranit své fobie, protože se s nimi setkáváme jenom jednou za čas – i z toho
důvodu, že se raději rizikovým situacím
vyhýbáme. Jaké by to bylo, kdybychom
se takových situací nemuseli už více
obávat? Jaké by nám to dalo možnosti?
Jak bychom mohli zkvalitnit svůj život?
A co váš život? Jaké by to bylo žít beze
strachu? (JAG)
O metodách léčení a zkušeností pacientů i lékařů s fobiemi přineseme v dalších číslech Horizontu.
Znáte tyto druhy fobií? Netrpíte náhodou strachem z...
Ablutofobie ... z mytí a koupání.
Ailurofobie ... z koček.
Arrhenfobie ... z mužů. Aurofobie ... ze zlata.
Cyberofobie ... z počítačů.
Ergofobie ... z práce.
Eufobie ... z dobrých zpráv.
Filemafobie ... z líbání.
Geliofobie ... ze smíchu.
Genofobie ... ze sexu.
Gynofobie ... z žen.
Hippopotomonstrosesquippedaliofobie ... z dlouhých slov.
Ideofobie ... z nápadů.
Logofobie ... ze slov.
Mageirokofobie ... z vaření.
Česko-polský park má
další ocenění. Z Katowic
ČESKÝ TĚŠÍN, KATOWICE /
Projekt SportPark, společné
dílo Českého Těšína a Těšína,
získal ocenění v rámci soutěže
Nejlepší veřejné prostranství
Slezského vojvodství, a to
v kategorii revitalizace.
V odůvodnění odborné komise se
píše, že ocenění park získal „za úspěšné využití potenciálu území podél Olzy
ve prospěch občanů obou měst“.
Do soutěže, která si klade za cíl odměnit kvalitní proměny, bylo přihlášeno
36 objektů z 27 obcí.
V rámci projektu SportPark proběhla na české straně hranice kompletní
revitalizace stoletého parku Adama
Sikory, prodloužení stezky pro cyklisty
a bruslaře a výstavba nové Sportovní
lávky, jejíž oblouk spojil dvě rekreační
zóny hraničních měst. „Každé odborné ocenění nás těší, protože potvrzuje,
že jdeme správným směrem a dbáme
na kvalitní architekturu a vyváženou
proměnou městu. Na druhou stranu si
více cením uznání, kterého se nám dostalo od samotných našich občanů tím,
že projekt si rychle osvojili a revitalizované území žije rodinami s dětmi, bruslaři, sportovci a turisty,“ uvedl starosta
Českého Těšína Vít Slováček.
„Jsem rád, že SportPark získal ocenění v Katowicích a doufám, že přijde
čas, kdy si ho všimne i odborná veřejnost i v Česku,“ říká výkonný ředitel
Euroregionu Těšínské Slezsko Václav Laštůvka, který byl iniciátorem
projektu. Naráží zřejmě na skutečnost, že Sportovní lávka byla nominována do soutěže Stavba roku, ale
titul nakonec nezískala. Přesto právě
Sportpark byl důvodem, proč se vloni sjeli do Českého Těšína zástupci
všech regionů, které existují podél
česko-polské hranice. (RD)
Oktofobie ... z čísla 8.
Politikofobie ... z politiků.
Rupofobie ... ze špíny.
Syngenesofobie ... z příbuzných.
Telefonofobie ... z telefonů.
Theatrofobie ... z divadel.
Venustrafobie ... z krásných žen.
Vestifobie ... z oblečení.
poznámka
21 gramů
V okamžiku smrti, a nezáleží na tom, zda se jí bojíte
či nikoliv, se hmotnost těla sníží o 21 gramů. Říká se,
že tolik váží duše, která opustí tělo.
Tiše oddychoval v narkóze na stole veterinární ordinace, když mi zvěrolékař ukazoval na monitoru
ultrazvuku jeho slezinu plnou nádorů. Cytologie i vyšetření krve jen potvrdily smutnou diagnózu, že tady
není pomoci.
Vzala jsem si pejska domů. Dokud nemá bolesti
a léky ho zbaví – jak řekl odborně veterinář – diskomfortu, čili otoků, které ho měnily v nateklý balon, zůstane tu ještě s námi. Za čas přestaly zabírat a pravé
oko nahradila červená skvrna. Začínalo být zle. Tehdy mi přišel email o farmaceuty a lékaři zatracované německé doktorce, která naprosto jednoduchou metodou uzdravuje pacienty s rakovinou. Tady není co ztratit, řekla
jsem si, a druhý den už měl Jonášek recept v misce. Naštěstí ho apetit stále neopouštěl. Uplynul jen den a otok těla zmizel i bez léků. Další ráno jsem hleděla, jak pejsek
běhá po zahradě. Pak se nadšeně vřítil do kuchyně a koukaly na mě zase dvě normální
veselé oči. I na honění kočky a brázdění luk a polí posléze došlo.
Naděje na jeho záchranu byla zpět. Bohužel, trvala jen pět dní. Stalo se, před čím
mě veterinář varoval. Že některý z nádorů může prasknout. „Sice ho nebude nic bolet,
ale vykrvácí dovnitř. Otázka hodiny,“ řekl.
Večer se pejsek z ničeho nic začal motat, upadl a už nevstal. Ještě jsem neviděla nikoho umírat. Zvíře nemyslí na nebe, ani na to, že ho smrt vysvobodí od nemoci. V jeho
očích se zračil čistý strach z toho, co se děje. Pevně jsem ho objímala, než se zřejmě
krev dostala k plicím, a on se marně dvakrát zkusil nadechnout. Nastalo ticho. Konec, myslela jsem si. Jenže asi pět vteřin na to následoval zvláštní, dlouhý, klidný, poslední výdech. Kdybych mohla, tak ho zvážím.
Než jsem se trochu vzpamatovala, byly dvě ráno. Tušila jsem, že neusnu. Padla
jsem v pokoji na sedačku a zírala do tmy. Můj druhý pejsek si vyskočil za mnou.
Jsi přetažená, napadlo mě, když jsem spatřila v rohu pokoje matný bílý obrys
ve tvaru protáhlého kruhu, který se lehce mihotal. Vím, že mozek s námi komunikuje pouze v obrazech. A podvědomí může způsobit, že vidíme, co vidět chceme.
Jenže. Podívala jsem se vedle sebe a Robi, který býval na mrtvém kamarádovi
často přilepený jako klíště, seděl našponovaný a koukal upřeně do stejného místa
jako já.
Netuším, zda by byla léčba účinná, kdybychom ji zkusili dříve nebo kdyby nádor neprasknul. Možná se pejskovi jen stalo to, co se stává i lidem. Že se jim těsně před smrtí
nakrátko uleví. Avšak ať si myslí, kdo chce, co chce. My dva – já a pes - jsme v tu noc
věděli, že alespoň těch 21 gramů je tu ještě s námi. JANA GARTNEROVÁ
Na bazén můžete o svátcích
TŘINEC / Krytý bazén i sauna
jsou otevřené i přes zahájenou
rekonstrukci sportovního
komplexu STaRS. Navštívit
je můžete i o Vánocích
a na začátku příštího roku.
„Snahou vedení města i jeho příspěvkové organizace STaRS bylo v počátečních jednáních s dodavatelem stavby se
dohodnout na tom, aby byl krytý bazén
pro veřejnost otevřen co možná nejdéle,“
uvedla starostka Věra Palkovská. Krytý bazén i sauna budou otevřené pro veřejnost do neděle 5. ledna příštího roku.
„Bylo by mi velice líto, kdyby si děti se
svými rodiči nemohly v době vánočních
prázdnin zaplavat, v této době chodí meziročně nejvíce lidí a především
dětí. S možností zachovat bazén přes
svátky v provozu jsme příliš nepočítali, ale nakonec nám to umožnil časový
harmonogram prací, který nám firma
IMOS předložila. Věřím, že to všechny
potěší,“ vysvětlil ředitel STaRSu Radek
Procházka.
V současné době se můžete na bazén
vydat v dopoledních i odpoledních hodinách. Dopoledne dokonce zaplatíte
za vstupné pouze 50 korun. (HS)
STRANA 8
19. LISTOPADU 2013
řádková inzerce
PRODEJ
„Prodám
„
nový nepoužitý žací buben
FM-70, jasanové schody - 16 ks, disky 19,
hranoly 14 - 6m, hranoly 16 - 6m, křovinořez, vapku, mobilní klimatizaci a knihy.
Tel.: 732 611 213.
„Prodám
„
značkovou koženou sedací
soupravu včetně stolu. Luxusní a nové.
Pův. 56.000 Kč, nyní jen 22.000 Kč.
Tel.: 776 283 252.
„Prodám
„
novou postel z masivu. Cena
jen 1.500 Kč. K tomu rošt zdarma.
Tel.: 776 283 252.
„Prodám
„
křeslo k prac. stolu, polohovatelné, kožený sedák, vše nádherné a téměř nové. Cena jen 600 Kč.
Tel.: 776 283 252.
„Prodám
„
4x obuté plech. disky, rozteč
5x112 + zimní pneu 195/65/15 + orig. poklice Škoda + šrouby, cena 5.200 Kč.
Tel.: 608 412 486.
ZVÍŘECTVO
„Prodám
„
čistokr. štěňata malého hladkosrstého pinče, černá s pálením, kupírované ocásky, odčervená a očkovaná.
Tel.: 604 812 940.
BYTY
„Prodám
„
byt 2+1 v OV, 70 m2 včetně 5 m2
balkon, v Jablunkově. Byt po celkové rekonstrukci. Tel.: 737 979 754.
„Prodám
„
luxusní svatební šaty, zdarma
přidám kožíšek k šatům, boty a šperk.
Cena jen 4.000 Kč. Vše je jen jednou použité. Tel.: 776 283 252.
„Prodám
„
dr. byt 3+1 v Jablunkově na ul.
ČSA. Cena 900.000 Kč. Tel.: 603 287 068.
„Prodám
„
bezdrátový router Edimax
za cenu 400 Kč. Tel.: 734 250 323.
„Prodám
„
novou žehličku na vlasy v ceně
400 Kč. Tel.: 734 250 323.
„Vyměním
„
pěkný měst. byt 2+kk v Dolní
Líštné, klidné a hezké prostředí, za 2+1
v Lyžbicích nebo na Terase. Tel.: 731 489 925.
„Prodám
„
byt 3+1 v OV v Jablunkově, komora, balkon, blízko centra, pěkné prostředí. Tel.: 604 302 274.
„Prodám
„
dr. byt 3+1 (69 m2) s lodžií
na ul. Polní v Č. Těšíně. Omítky, plastová
okna, výhled do zeleně. Tel.: 776 666 601.
„Prodám
„
dres Ocelářů Třinec s podpisy.
Tel.: 734 250 323.
„Prodám
„
byt 2+1 v OV na Sosnové ul.
v Třinci. Pěkný, částečně rekonstruovaný, 3.p.,
cena 610.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 720 306 742.
„Prodám
„
zimní pánskou bundu zn.
Hybernia, velikost XL (zn. nevhodný dárek). Tel.: 734 250 323.
„Koupím
„
byt 3+1 v Třinci (ne Sosna), nebo
vyměním za 2+1 v Třinci, který mám
v osobním vlastnictví. Tel.: 737 429 198.
„„
Prodám levně dět. (5-6 let) lyž. přilbu
zn. UVEX, původní cena 800 Kč, nyní
300 Kč, velmi dobrý stav.
Tel.: 602 710 675.
„Prodám
„
slunný družstevní byt 2+1 o výměře 57 m2 v Třinci na ul. Palackého. Cena
540.000 Kč. Tel.: 776 666 683.
„Prodám
„
byt 3+1 na Polní ul. v Č. Těšíně,
cena 240.000 Kč. Tel.: 776 666 675.
„Prodám
„
2 ks prodejních pultů, 1 ks
za 1.000 Kč. Info na tel.: 775 550 156.
„Prodám
„
5 ks prosklených vitrín, 1 ks
za 400 Kč. Info na tel.: 775 550 156.
„„
Prodám skříň do předsíně se zrcadlem (š x v x h) 135x250x57 cm. Cena
600 Kč. Nebory - tel. 558 346 126;
604 636 249.
AUTO-MOTO
„Prodám
„
zachovalé dámské kolo za 350
Kč, také alu kola 3paprsková zn. Borbet
na Felicii 165/60/13 za 1.200 Kč. Rozteč
100. Tel.: 723 191 641.
„Prodám
„
elektrony (hliníkové disky 4 ks)
vč. nových letních gum Goodyear
na Škodu Octavii. Cena dohodou.
Tel.: 734 250 323.
SEZNÁMENÍ
„VŠ
„
ne zcela volný, ale osamocený hledá
kamarádku do 50 let, které je smutno
a chtěla by na kafčo. Tel.: 702 596 580.
ZAMĚSTNÁNÍ
DAROVÁNÍ
„Daruji,
„
event. prodám za symbolickou
cenu dětské lyž. boty - přeskáče, velikost
18, dobrý stav. Tel.: 602 710 675.
„Prodám
„
téměř novou kojeneckou dečku s hrazdičkou, barva modrá. P.c. 650 Kč,
nyní za 200 Kč. Tel.: 776 283 252.
„Prodám
„
velké mlýnské kameny, průměr
50 cm, váha 100 kg, originál nebo i jako
dekorace za 1.200 Kč. Okr. Karviná.
Tel.: 596 410 741.
PRONÁJMY
„Pronajmu
„
nebytové prostory - 22 m2 na ul. Odboje 12, pěší zóna – Český Těšín.
Tel.: 607 549 424.
NEMOVITOSTI
„Asi
„
už víte, že stavíme moderní domy
za ceny bytů. Pokud chcete bydlet rychle,
levně a zdravě, volejte na infolinku:
731 401 781. Máte hodně peněz? Pak si
kupte starý dům. Nemáte peněz nazbyt?
Pak vám postavíme nový ekonomicky
úsporný dům - eudomy.cz
„Hledám
„
práci učitelky v MŠ nejlépe
v okr. Frýdek-Místek nebo v okolí Č.
Těšína. Tel.: 605 431 481.
„Hotel
„
Vitality hledá zaměstnance
na pracovní pozici cukrářky. Volejte
734 753 818, více na
www.hotelvitality.cz/kariera.
SLUŽBY
„Máte
„
párty? Čekáte návštěvu? Naše
nabídka: hotová mražená jídla, denní
menu, obložené studené mísy, jednohubky, chlebíčky, pečené kýty, krůty,
selata aj. pochutiny dle vašich požadavků. Dovoz pečených specialit do Třince,
Jablunkova a Českého Těšína zdarma.
Dodáváme vždy čerstvé i o víkendech
a svátcích. Objednávky a informace:
605 180 266, www.mrazenky.cz.
„Přeprava
„
osob mikrobusy, vnitrostátní i mezinárodní. Tel.: 777 210 043.
„LPG
„
- montáž, revize, servis. Příprava
aut na STK. Autoopravna CEBO, Třinec
- Oldřichovice 255 (bývalá Tyra).
Tel.: 608 473 613.
„Levné
„
stěhování, autodoprava. Více
na www.dopravastehovani.cz nebo
na tel.: 739 044 302.
OSTATNÍ
„!!Akce
„
banky!! Garance snížení vaší
stávající úrokové sazby! Plaťte méně!
www.senzahypo.cz, tel.: 774 417 195.
„Prodám
„
oplocený pozemek v centru
obce Bystřice u řeky Hluchové. Cena dohodou. Tel.: 558 352 413 (jen večer).
„Koupím
„
rodinný dům v okolí Českého
Těšína a Třince. Může být i stavební pozemek s IS. Za nabídku děkuji. Tel.: 608 401 334.
„Koupím
„
RD v okolí Třince nebo Českého
Těšína. Nabídněte. Cenu respektuji.
Tel.: 776 677 613.
„Koupím
„
rodinný dům v okolí Třince nebo
Č. Těšína. RK nevolat. Tel.: 725 859 530.
„Koupím
„
nestavební pozemky nebo zemědělskou půdu. Tel.: 724 200 050.
KB STAVEBNINY s.r.o.
Akční nabídka
Přijďte si již nyní u nás objednat
materiál na jaro 2014 v cenách roku
2013 a ušetřete!
Více informací Vám poskytneme
na tel. čísle 777 797 364
www.stavebniny-trinec.com
Vaše domácí stavebniny
KANCELÁŘE K PRONÁJMU
Třinec, ul. Míru 3
tel.: 777 707 865, 558 341 098
www.scomplet.cz [email protected]
KOMINICTVÍ TŘINEC
TŘINEC
Kanceláře k pronájmu v objektu
umístěny ve 2.NP a 3.NP na ulici
Míru 3, Třinec – Kanada
• zabezpečovací systém,
internet, vnitřní počítačová síť,
sociální zařízení, parkoviště,
možnost využití i na služby,
ordinace apod., č.t. 733 529 442
•
•
•
•
Čištění a kontrola komínů
Bourání, zdění a opravy komínů
Vložkování komínů
Autorizované měření spalin
•
•
•
•
Frézování komínů
Revize komínů
Třísložkové komíny
Bezplatná prohlídka a poradenství
POSKYTUJEME ZÁRUKU 5 – 10 LET DLE TYPU KOMÍNU
Firma je zároveň výrobcem komínových vložek a komínových dílů. Všechny výrobky jsou schváleny Státním zkušebním ústavem Praha a jsou na ně
vystaveny certifikáty EU a prohlášení o shodě. Firma je dále držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007
Vše pro Vaši svatbu vám nabízí
Svatební salon
Barbara
s tradicí
Využijte naší nabídky nové
kolekce za nejnižší ceny v okolí!
 30 modelů svateb-
ních šatů v ceně 3.000 Kč
exkluzivních modelů v ceně do
6.000 Kč
(značky: St. Patrick,
Papa, Michell, Karina,
Emmi Mariage, Valérie,
Demetrios, Princessa
 kolekce
Velký výběr
 večerních šatů, dívčích modelů pro
svaté přijímání a konfirmaci.
 šatů pro družičky ve všech velikostech
 chlapeckých obleků (od 2 let – 170 cm)
 pánských obleků, smokingů a fraků
Srdečně zveme do našeho salonu
v Bystřici.
Po – Pá 13 – 17
So 9 – 12
Tel.: 558 352 413
www.salonbarbara.cz
STRANA 9
19. LISTOPADU 2013
Bude jazzový festival
ČESKÝ TĚŠÍN, TĚŠÍN /
Chantal Poullain a Laco
Deczi budou hlavními
hvězdami Těšínského
jazzového festivalu.
Ten již 40 let představuje známé
i nové tváře domácích i zahraničních
jazzmanů, orchestrů a bigbandů.
Přehlídka začíná 22. listopadu
v Domu Narodowym koncertem Coherence Quartet, Patryk Trio a Karoliny
Śleziak.
23. listopadu zahrají v KaSS Střelnice od 18 hodin Silesian Dixie Band,
dále Chantal Poullain, Laco Deczi
s Celula New York, následováni Alvíkem, Martinem Chodúrem a na konec
před půlnocí začne Jam session s Formací Jazz Q. (RD)
O redyku, rodině
i ovcích a kozách
HORNÍ LOMNÁ / Na mezinárodní
seminář Karpatský Redyk 2013 zve
občanské sdružení Koliba a Ognisko
Góroli Śląskich. Uskuteční se 23. listopadu v Horní Lomné v penzionu U Studánky. Program začíná ve 14 hodin
přednáškou Tradycyjna gospodarka
pasterska i rolnicza, poté se bude hovořit na téma Rodina a bydlení, Redyk
Karpacki Transhumance 2013 či Situace v ovčáctví v České republice s ohledem na pastýřské tradice a ochranu genetického materiálu ovcí a koz. (JAG)
HVĚZDY FESTIVALU. Chantal Poullain a Laco Deczi se představí jazzovému
publiku v sobotu. FOTO | WIKIPEDIE
Chłopcy Kontra Basia
CZESKI CIESZYN / Klub
Dziupla zaprasza w sobotę
na koncert zespołu Chłopcy
Kontra Basia, który za punkt
wyjścia obiera sobie polską
twórczość tradycyjną.
Autorskie teksty Barbary Derlak wokalistki zespołu, powstają w oparciu
o archiwalne nagrania oraz zapiski
etnografów, tak aby oddawały stylistykę baśni, gawędy czy przyśpiewki. Ludowe fascynacje przejawiają się także
w warstwie muzycznej pod postacią
program
oberkowej frazy, surowości pieśni
obrzędowej, czy melodyjności ballady.
Całość podana jest we współczesnych,
jazzujących aranżacjach.
„Wieczerza” to pierwszy singiel promujący debiutancką płytę zespołu
Chłopcy Kontra Basia zatytułowaną
„Oj tak!”. Na płycie gościnnie wystąpił
pianista Mariusz Obijalski, muzyk
zespołu Fisz Emade Tworzywo oraz
Natu – solowego projektu Natalii Przybysz. Do utworu „Wieczerza” powstał
teledysk zrealizowany przez studio filmowe Karuzela z Wrocławia. (RD)
více na www.ihorizont.cz
DIVADLO
ČESKÝ TĚŠÍN
Těšínské divadlo
„„ W PARYŻU ŻYJE SIĘ JAK
NA PROWINCJI
Neděle 24. listopadu v 17.30.
Představení polské scény
„„ COLETTE
Úterý 19. listopadu ve 20.00. Český film.
Mládež nepřístupný. Vstupné 100 Kč
Filmový klub
„„ FAUST
Středa 20. listopadu ve 20.00.
Ruské historické drama. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 80/100 Kč
„„ MATURITA
Čtvrtek 21. až neděle 24. listopadu
v 17.30. Nová česká komedie. Mládeži
přístupný. Vstupné 90 Kč
TŘINEC
Trisia
„„ HUNGER GAMES 2
Čtvrtek 21. až neděle 24. listopadu
ve 20.00. Americký sci-fi film. Mládeži
do 12 let nevhodný. Vstupné 110 Kč
„„ MOTÝLI
Úterý 19. listopadu v 19.00.
Divadlo Palace, Praha
KINO
BYSTŘICE
„„ PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI
Pátek 22. listopadu v 19.30. Páteční
filmový večer. Mládeži do 15 let
nepřístupný. Vstupné 40 Kč
„„ JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Sobota 23. listopadu v 18.00. Krimi komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
„„ JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Sobota 23. a neděle 24. listopadu v 15.30. 3D
projekce. Americká animovaná komedie. Český
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč
„„ GRAVITACE
Pondělí 25. až středa 27. listopadu
v 17.30 a 20.00. Americký sci-fi thriller.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč
KONCERTY
TŘINEC
Muzeum Třineckých železáren
a města Třince
„„ DĚJINY TŘINECKÝCH
ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE
Stálá expozice
„„ Z PEKLA ŠTĚSTÍ I
Do středy 8. ledna ve Velké výstavní síni
„„ Z PEKLA ŠTĚSTÍ II
Do středy 8. ledna v Malé výstavní síni
„„ TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO OČIMA
ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY
– MORAVIA STEEL
Do pátku 31. ledna u Makety TŽ
„„ JOSEF LADA – PRŮŘEZ TVORBOU
Do pátku 28. února v Galerii Na Schodech
KULTURNÍ AKCE
HORNÍ LOMNÁ
„„ VALAŠSKÁ KOLONIZACE
Sobota 23. listopadu. Seminář
v rámci projektu Redyk karpacki
JABLUNKOV
„„ ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Neděle 24. listopadu v 16.00.
Pohádková neděle. Vstupné 35 Kč
Jazzklub
Radnice
ČESKÝ TĚŠÍN
„„ 40. TĚŠÍNSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL
„„ AUSTRÁLIE
Pátek 22. listopadu v 17.00.
Cestovatelská beseda s Márovými
„„ PAVEL HÁŠA
Čtvrtek 21. listopadu v 18.00. Přehlídka
filmů českého režiséra. Vstupné zdarma
„„ MOCNÝ VLÁDCE OZ
Pátek 22. listopadu v 17.00. Americký
rodinný film. Český dabing. Vstupné 80 Kč
„„ RIDDICK
Sobota 23. a neděle 24. listopadu
v 18.00. Americký akční sci-fi film.
Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč
JABLUNKOV
„„ REVIVAL
Středa 20. listopadu v 17.00 a 19.30.
Česká komedie. Mládeži do 12 let
nevhodný. Vstupné 40 Kč
ČESKÝ TĚŠÍN
Čtvrtek 21. až sobota 23. listopadu
TŘINEC
MOSTY U JABLUNKOVA
Trisia
„„ DAVID KOLLER A BAND
UNPLUGGED
Čtvrtek 21. listopadu v 19.00
VÝSTAVY
ČESKÝ TĚŠÍN
Výstavní síň Muzea Těšínska
„„ OBRÁZKY Z MINULOSTI
TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA
Stálá expozice
Knihovna
„„ SETKÁNÍ S PAWŁEM
BERĘSEWICZEM
Středa 20. listopadu v 16.00. Povídání
s autorem dětských knih
PZKO
„„ GOROLSKO AKADEMIA
Pátek 22. listopadu
Sokolovna
„„ SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K 90.
„„ PANENKY V KROJÍCH
Do pátku 17. ledna
VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY
Sobota 23. listopadu
JABLUNKOV
Hotel Grůň
TŘINEC
Výstavní síň Muzea Těšínska
„„ COLETTE
„„ Z MINULOSTI JABLUNKOVA
„„ VRKOŽ NA GRŮNI
Sobota 23. listopadu
„„ MATURITA
Sobota 20. listopadu v 17.00 a 19.30. Česká
komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
Úterý 19. listopadu v 9.00. Představení
pro důchodce. Vstupné 40 Kč
A OKOLÍ
Stálá expozice
„„ APOKALYPSA V HOLLYWOODU
Úterý 19. a středa 20. listopadu v 17.30. Americká
komedie. Mládeži nepřístupný. Vstupné 100 Kč
„„ KŮRA, LÝKO, CHOROŠE,
TRÁVA, KOŘENY, PAŘEZY…
Do soboty 29. listopadu
PÍSEK
Hotel Polanka
„„ DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
Sobota 23. listopadu
sudoku
STRANA 10
19. LISTOPADU 2013
Ocelárna slaví. První tavba
trvala tři hodiny
TŘINEC / Nejmladší česká
ocelárna letos slaví 30 let
svého fungování. Kyslíková
konvertorová ocelárna
Třineckých železáren, která
nemá v Česku konkurenci, umí
vyrobit celou škálu značek oceli.
Těch základních je 650 druhů ve špičkové kvalitě. Proto z nich mohou být vyrobeny finální produkty například pro automobilový či energetický průmysl, který
klade vysoké nároky na bezpečnost.
Před pár dny se na oslavě potkalo
na 200 bývalých i současných zaměstnanců. Společně vzpomínali na to, jak
těsně před vánočními svátky v roce 1983
proběhla první tavba, která kvůli počátečním problémům trvala dlouhé tři hodiny. Od té doby ocelárna vyrobila přes
neuvěřitelných 64 milionů kvalitních
ušlechtilých i neušlechtilých tun oceli.
Začátek provázely požáry
„Začátky byly hodně složité, trvalo
několik let, než se podařilo ocelárnu
provozovat bez problémů. Pamatuji si
na celou řadu požárů, které tam vznikly, a hlavně se zpočátku nedařilo dosáhnout požadovaných parametrů oceli,“
vzpomíná jeden z prvních zaměstnanců ocelárny a její budoucí šéf Ing. Jan
Lasota. Pro lidi to znamenalo naučit se
práci s počítači a řídicími systémy, což
na původní Siemens-Martinské peci
nepotřebovali.
„Neměl jsem sice tu možnost být u samotného startu v prosinci 1983, ale už
v roce 1984 jsem získával při plnění
úkolů na konvertorce své první pracovní zkušenosti. Samozřejmě, že mám
z těchto let také spoustu osobních zážitků,“ zavzpomínal také generální ředitel
Třineckých železáren Jan Czudek.
Odprášení a modernizace
plynočistírny
„Ocelárna se po celou dobu postupně modernizovala, dovybavila se
sekundární metalurgií a kontilitím,
což výrazně zefektivnilo proces,“ dodává Jan Lasota, který ocelárně šéfoval jedenáct let. Modernizace ocelárny ještě nekončí. Právě nyní začala
investice za 900 milionů korun, která
zajistí odprášení celé výrobní haly.
Chystá se také modernizace původní
plynočistírny.
Třinecká ocelárna je nejmodernější
v České republice. Ročně vyrobí asi
2,5 milionu tun oceli, což je téměř
polovina celkové produkce v Česku
v posledních čtyřech letech. Nejvyšší výrobu zatím KKO dosáhla v roce
2007 (2 528 kt). „Letos se chceme
k tomuto výrobnímu rekordu přiblížit, plánujeme výrobu 2 525 kilotun,“
podotýká generální ředitel. Obavy
o její další fungování nemá. „Ocelárna má dnes veškeré další předpoklady, aby byla plně konkurenčně schopná i v dalších letech. Nemám obavy,
že by si naši oceláři i vývojáři nedali
rady s výrobou stále náročnějších
značek oceli. Ostatně to během 30 let
nesčetněkrát prokázali,“ uzavírá Jan
Czudek.
Historie výroby oceli:
Ocel se vyrábí v TŽ od roku 1877. Do
té doby (od roku 1839 – založení TŽ) se
v huti vyrábělo pouze surové železo pro
slévárenské účely. V roce 1877 v souvislosti s koncentrací hutní výroby z okolních hutí Těšínské komory do Třince,
kterým procházela Košicko-bohumínská železniční dráha, byla zahájena
v TŽ také výroba oceli v Bessemerových
konvertorech, přestěhovaných z Karlovy hutě v Lískovci.
Od té doby se v TŽ vystřídaly prakticky všechny technologie výroby oceli počínaje Bessemerovým a Thomasovým
procesem, jejich kombinací, duplexním
pochodem Bessemer - Martin, výrobou v Siemens-Martinských pecích až
k dnešní výrobě v kyslíkových konvertorech. (PJ)
stalo se v minulém století
BARBORA. Důl Barbora na pohlednici z rakousko – uherského období, tehdy se jmenoval Austria. Po rozpadu monarchie nesl
na počest patronky horníků jméno Barbora. Dne 31. prosince 1951 došlo ke spojení šachet Barbory a nedalekého Hoheneggeru,
čímž vznikl Důl 1. máj. S těžbou uhlí na Barboře se definitivně přestalo v prosinci 1992. Těžní věž zůstala zachována jako kulturní
památka.
FOTO | ARCHIV AUTORA
Invalidou na stáří
Zničující výbuch plynů
Během nakládání hutních výrobků
v listopadu 1909 v železárnách v Třinci
spadl jeden starší dělník pod kola vlaku,
který mu přejel obě nohy. Rozdrcené
končetiny mu pak museli amputovat
u kolen lékaři v nemocnici.
Na čtvrtém patře šachty Hohenegger
v Karviné vybuchly 14. listopadu 1917 plyny. Z osmi horníků, kteří pracovali poblíž
místa exploze, šest zemřelo na místě, další
dva utrpěli vážná zranění. Původním majitelem dolu byl těšínský kníže Albrecht,
poté jeho nástupce Bedřich. Důl byl pojmenován na počest Ludvíka Hoheneggera, známého geologa a báňského a hutního odborníka. Dne 31. prosince 1951
došlo ke spojení šachet Hohenegger a nedaleké Barbory, čímž vznikl Důl 1. máj.
Dar pro školu
Vojenský letec Zimmermann z Těšína
daroval v listopadu 1916 německé škole ve Svibici několik vycpaných ptáků.
Opeřence zastřelil ještě v dobách míru.
Během války si počínal natolik statečně, že byl několikrát vyznamenán.
Nález mrtvoly
Během nepokojů 5. července 1917
v uhelném revíru se ztratil horník Rudolf Buchta. Havíři tehdy vypili na tři
sta litrů rumu. Rozkládající tělo pohřešovaného se našlo teprve v listopadu
téhož roku v jednom rybníku v Šumbarku.
Neštěstí u vysokých pecí
Během čištění vysokých pecí od jedovatých plynů v železárnách v Třinci došlo v listopadu 1917 k tragédii. Otrávil
se čtyřiapadesátiletý dozorce Jan Raszka z Karpentné.
Okradla svou paní
OCELÁRNA. Třicelý provoz je nejmladší a nejmodernější v republice.
FOTO | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY
Pobyt pacientům
zpříjemňuje wifi
TŘINEC / Nemocnice Podlesí pokryla svůj areál bezdrátovým připojením
k internetu. Díky tomu mohou hospitalizovaní pacienti surfovat po síti přímo
z lůžka.
Zkrátit si čas při čekání na ošetření
mohou nově také pacienti v ambulantním traktu, kteří se rovněž mohou
k nemocniční wifi zdarma kdykoliv připojit. „Cílem nové služby je zpříjemnit
pacientům pobyt mimo domov a zaměstnání. Majitelé notebooků, tabletů
nebo chytrých telefonů se nyní mohou
připojit na internet prostřednictvím
wifi přímo z lůžka a mohou si krátit čas
surfováním po síti,“ vysvětluje ředitel
nemocnice Karel Lukeš. (SED)
Devatenáctiletá Mariana Barlagová
sloužila u jedné ženy v Karviné. Poté, co
odsloužila dva týdny, okradla v listopadu 1917 svou paní o klenoty v hodnotě
33 tisíc korun. Zlodějská služka pocházela z Wieliczky u Krakova.
Vražda v Ropici
Tělo hospodyně Marie Kaczmarczykové objevili náhodní kolemjdoucí
v příkopu na okraji Ropice. Ženu zavraždil Jan Biedrawa ze sousední Stříteže a pak ji svrhl do příkopu. Vraha
brzy nato zatkli četníci a odvedli k soudu do Těšína. O motivu jeho činu se
v novinách nepíše.
Zabavení zvonu
Poslední zvon z věže evangelického
Ježíšova kostela v Těšíně byl sundán
15. listopadu 1917 v 10 hodin. Jednalo
se o kontribuci pro válečné účely.
Sebevražda mladistvého
Teprve šestnáctiletý syn malíře pokojů v Bohumíně se v listopadu 1917
oběsil. K zoufalému činu se odhodlal
po předchozí hádce s matkou.
Krádež prasete
O prase přišel v noci z 31. října na 1.
listopadu 1918 pan Jiří Unucka z Kon-
ské. Ukradli mu ho totiž neznámí zloději.
Přišla o brambory
Více než tři metráky brambor ukradli
v listopadu 1918 ze sklepa hospodyně
Anně Brzezinové z Konské neznámí
zloději. Dovnitř se dostali přes sklepní
okénko.
Dostali zálusk na rozinky
Policisté v Bohumíně zatkli v listopadu 1918 horníky Jana Palacka, Karla Stefana a Františka Zajasa, kteří
ukradli z železničních vagonů na bohumínském nádraží sto kilo rozinek
a šest balíků s látkami na oděvy. Část
kradených věcí rozdali v jednom veřejném domě v Přívoze (nyní součást
Ostravy), zbytek rozprodali různým
osobám.
Přepadení v Žukově
Přímo do domku hospodáře Jana Malisze v Dolním Žukově přišli jednoho
listopadového večera roku 1918 dva
lupiči. S namířenými revolvery přinutili
majitele a jeho manželku, aby otevřeli
všechny skříně a šuplíky, ze kterých ničemové vzali veškerou hotovost, a utekli.
Zloději hus
Do chléva s husami pana Jana
Gabzdyla v obci Brzezówka u Těšína
se v listopadu 1918 vloupali neznámí
pobertové. S sebou si jich odnesli jedenáct, čímž způsobili škodu za 880 korun.
ČESLAV GAMROT
STRANA 11
19. LISTOPADU 2013
Gorolská páka byla
bouřlivá. Kdo vyhrál?
pozvánky
O Baťovi a podnikání
s Hořejšem
JABLUNKOV / O fenoménu rodiny
Baťů aneb beseda o podnikání a podnikatelství se koná 29. listopadu od
16 hodin v sále jablunkovské radnice.
Přednáška bude spojená s promítáním
dokumentárního filmu o posledních
frekventantech Baťovy školy práce
a povede ji spisovatel, publicista a autor zatím třinácti dílů historického cyklu Toulky českou minulostí Petr Hora
Hořejš. (JAG)
Zaolziacy też ratują organy
CIESZYN / Dalszy koncert w ramach cyklu „Ratujmy organy Kościoła Jezusowego” odbędzie się w
niedzielę 24 listopada w świątyni Na
Wyższej Bramie w Cieszynie. Tym
razem na rzecz cennego instrumentu wystąpią i m.in. chór mieszany
„Canticum Novum“ i „Collegium Iuvenum“. Po koncercie zbierane będą
środki na rzecz kapitalnego remontu
zabytkowych, 36-głosowych organów
firmy Sauer z roku 1923. Wspaniały
instrument, którego barokowy prospekt oraz ponad 100 piszczałek zachowało się z poprzednich organów
autorstwa Franza Horziczki z Frydku
(1785r.), jest bardzo zniszczony m.in.
przez żerujące w nim kołatki. (RD)
V ZÁPASE. Zápolení borců v nejvyšší váhové kategorii nad 100 kg.
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
ČESKÝ TĚŠÍN / Vzpomínkový večer
věnovaný významnému těšínskému
jazzmanovi Rudolfovi „Dědovi“ Markovi pořádá kavárna Avion. Akce se
koná 22. listopadu v 16 hodin v rámci
Těšínského jazzového festivalu. Hraje
kapela Trio Jazzký Těšín. Vstupné 70
Kč. Vzhledem k omezenému počtu míst
MOSTY U JABLUNKOVA /
Hostinec U Jakuba v sobotu
zaplnili ramenatí borci
toužící zjistit, ve férovém
boji, kdo z nich má
největší sílu ve své paži.
Už kolem šesté odpoledne se mnozí
příchozí „štenkrovali“. Zejména ti váhově menší (soutěžilo se v kategoriích
do 80 kg, od 80 do 100 kg a nad 100 kg)
s obdivem sledovali mohutné „pracky“
svalnatých kolegů a říkali si, jak asi
bude probíhat celý boj. Někdo měl ruce
obrovské jako celý trup menších závodníků. Takže menší posilnění odvahy jistě bylo na místě.
Nezbývalo než doplnit síly perfektní
svíčkovou, „pivínkem“ a pak už pořádně chytnout speciální závodní stůl.
Utkalo se celkem 10 závodníků. Celkovým vítězem se stal Jiří Sikora, který
si odnesl spolu s mohutným potleskem
a uznáním celého sálu i pěknou blýskavou trofej.
Jednou z možností léčby nemoci je
zavedení speciální cévní protézy. Měří
sotva čtyři milimetry a pouhým okem
je jen těžko viditelná. Zabraňuje prasknutí břišní aorty, které ve většině případů končí smrtí, neboť pacient vykrvácí
do dutiny břišní. Cévní protézu lékaři
obecně zavádějí do zvětšené břišní aorty (takzvané výdutě) a ta pak pacienta
chrání a brání jejímu prasknutí.
Nejmenší cévní protézu na světě teď
zavedli do těla devětasedmdesátiletého
pacienta jako první v zemi lékaři Nemocnice Podlesí. Seniorovi z Třinecka
se každým dnem jeho břišní aorta rozši-
Cieszyński Jarmark
Świąteczny
CIESZYN / W niedzielę 24 listopada w Cieszynie ponownie pojawią się
twórcy i pracownie rękodzieła artystycznego z różnych części naszego
kraju. Tego właśnie dnia na Rynku odbędzie się I Cieszyński Jarmark Świąteczny, organizowany przez Cieszyński
Ośrodek Kultury “Dom Narodowy”
oraz Pracownię Rękodzieła Artystycznego „Pat the Cat“. (RD)
Cieszyński antyfonarz
i jego tajemnice
CIESZYN / Ostatni w tym roku wykład z cyklu „Spotkania Szersznikowskie“ odbędzie się dnia 27 listopada
o godzinie 17.00 w Sali Rzymskiej.
Tytuł wykładu jest następujący: „Cieszyński antyfonarz i jego tajemnice“. Poprowadzi go Maksymilian
Kapalski. Wstęp wolny. Antyfonarz
jest XVI wiecznym manuskryptem
muzycznym. Trafił on do muzealnej
kolekcji wraz z innymi starodrukami
z bogatej biblioteki Bruno Konczakowskiego. Jest to z całą pewnością
największa i najcięższa księga w cieszyńskich zbiorach. Została spisana
na pergaminie, w języku łacińskim.
Zawiera śpiewy liturgiczne, zapisane
w notacji kwadratowej. Ozdobiony
jest miniaturami autorstwa między
innymi znanego artysty Giovanniego
Battisty da Rosa. Dzięki uprzejmości
dominikanów z Krakowa i benedyktynów Tynieckich udało się odczytać
nietypowy zapis muzyczny użyty w
księdze. (RD)
po naszymu
Wiesioły Adaś
NEJSILNĚJŠÍ. Celkový vítěz Jiří Sikora obdržel nejen šampus, ale i bouřlivý potlesk.
Po samotném závodě následovalo ještě
druhé kolo, kde se soutěžilo ne proti člověku, ale proti židli. Principem hry bylo
zvednout položenou stoličku s přilepenou lahví, a to vleže, pouze s uchopením
konce jedné nohy v pěsti. Tři borci bohu-
žel zklamali, než se našel ocelový muž
- přemožitel takto uvězněné lahve. Ten
den bylo U Jakuba opravdu plno a dobrá nálada šla ven doslova i komínem.
Nezbývá se než těšit na 4. ročník, který
proběhne za rok. JAROMÍR ADÁMEK
V Nemocnici Podlesí aplikují
nejmenší cévní protézy na světě
TŘINEC / Přestože má několik
centimetrů, může nám v těle
způsobit „pěknou paseku“
a být doslova časovanou
bombou. Její prasknutí
v devadesáti procentech
případů znamená smrt. Řeč je
o aneurysmatu břišní aorty.
Tribute tu Ruda Marek
je třeba si rezervovat vstupenky v časovém předstihu. (RD)
řovala, až dosáhla velikosti 6 centimetrů (běžně dosahuje velikosti okolo dvou
centimetrů) a hrozilo její prasknutí.
Miniaturní čtyřmilimetrová protéza tak
muži zachránila život.
„Pacienta jsme operovali na novém
hybridním sále Nemocnice Podlesí miniinvazivním přístupem. Svinutou cévní protézu jsme zavedli pouze otvorem
v tepně vpichem přes kůži. Tuto metodu obecně používá jen málo pracovišť
v zemi. Její výhodou je zejména šetrnost. Na rozdíl od běžné operace nemusíme pacientovi otvírat dutinu břišní,
ale pouze za místního znecitlivění zavedeme stent vpichem přes tříslo. To, že
jsme jako první v zemi použili nejmenší
dostupnou cévní protézu na světě, opět
posunulo hranice léčby břišních aneurysmat,“ vysvětluje primář oddělení
Intervenční radiologie Nemocnice Podlesí Marian Wierzgoń s tím, že menší
otvor v přístupové tepně znamená jeho
snadnější a spolehlivější uzavření zaši-
tím přes kůži, rychlejší hojení a rychlejší zotavení pacienta po zákroku. „Muž
byl už druhý den po zákroku plně soběstačný a následující den odpoledne
mohl být propuštěn,“ doplňuje primář.
Zvětšená břišní aorta neboli výduť je
obecně zákeřná zejména v tom, že se
v naprosté většině případů neprojevuje
žádnými příznaky a lékaři ji objeví jen
náhodně zpravidla při vyšetření pomocí ultrazvuku, CT nebo magnetické
rezonance. „Jen málokdy se může projevit bolestmi břicha nebo zad, u hubenějších pacientů pak vyklenutím přední
stěny břicha. Ale vzhledem k tomu, že
příčin bolestí břicha nebo zad je celá
řada, na přítomnost aneurysmatu se
myslí jen málokdy,“ vysvětluje Wierzgoń. Aneurysma je přitom typickým
onemocněním vyššího věku, nejrizikovější skupinou jsou pak muži nad 65 let.
U mužů nad 55 let je prasknutí aneurysmatu břišní aorty dokonce desátou
nejčastější příčinou úmrtí. (RED)
Adaś był bulaty, ale szykowny synek. Starka dycki prawiła: „Dziecka, nigdy sie
Adasiowi niepośmiywejcie, bo to wielki grzych“.
Adaś prziszeł na świat ło cosi rychli. Był taki jinszy niż drugi dziecka, łod malutka nosił łokulory, bo był świdraty, chrómoł na jednóm noge. Do szkoły z nami
chodził, ale moc mu to nieszło, tóż dwa razy przepod. Ale i tak sie nauczył czytać
i umioł sie podpisać.
Żył se z matkóm pod jednóm strzechóm, łojca nigdy niepoznoł. Jak wyszeł
ze szkoły, to go zebrali do krawina i robił tam wachtorza. „Wiesioły Adaś“, tak
mu babki w krawinie prawiły. Łón, co móg, pumogoł babeczkóm, kiere chodziły
dojić krowy. Wygrzebowoł gnój i woził na toczkach na hnojisko a dycki se przi
tym śpiywoł. Wiela razy stoł przed kónzumym, łapnył stareczkóm taszki z towarym i łodsmyczył aż do dómu, tóż go chwoliły do niebios.
Jak był starszy, chodził do gospody za chłopami,a jak piniyndzy nimioł, to mu
chłopi i to piwo kupili. Adaś jim łopowiadoł, co nowego w dziedzinie, i co babki w
krawinie repeciły. Adasiowo mama całe lato zbiyrała zieliny, suszyła jich na górze, młode matki za nióm wiela razy prziszły z pytokym, jak miały dzieci nimocne. Zielinki jim namiyszała i jakisi syrupek ku tymu dała. Dlo całej dziedziny
była babkóm zieliniorkóm. Też miała kole chałupy godnie kwioteczek, głównie
słómioczki, kiere całe lato suszyła na górze.
Jak sie zbliżało Wszystkich Świyntych, Adaś z mamóm jechali do lasa na chojine. Adaś ji małoniewiela pumóg, nastrzigoł drótki, chojine na małe gałónzki,
mama zrobiła szumne bukiety i winiuszki, i sprzedowała ludzióm na groby. Zarobiła se jakómsi korónke. Adasia też wygnała na kierchów: „Starzikóm a ciotkóm dej ty bukiety na groby, a porzykej“.
Jyny co? Chodnikym Adaś spotkoł kolegów ze szkoły, słowo dało słowo, nó i poszli do gospody. Do wieczora było „hulaj, duszo, piekła nima“. Miły Adaś w tym
zgónie zapómnioł, co mu mama nakozała. Wyskoczył zpoza stołu: „Jezuseczku
dobry, dyć jo na tyn kierchów niezaszeł“. Pojczoł se baterke i wólki nie wólki broł
wózeczek, i szmarowoł. Jyny co, wrota na kierchowie były zawrzite, lańcuchym
łopyntane i na kłotke zamknióne. Dyby aspoń miesiónczek zaświycił, ale było
ćma jako w miechu. – „Teraz sie, Adaśku trop“ - prawił sóm do siebie. Przez płot
nachyboł ty bukiety, do kapes nacis świyczki, baterkóm migoł i loz przez płot jako
złodziyj. Udało sie! Kany majóm grób starzicy, to wiedzioł, ale kany ciotki, to se
niespómnioł.
Starzikóm doł dwie bukiety, wszystki świyczki zapolił, a dalsze bukiety położył
wedle na groby. Dyć grób jako grób.
Już zaś loz naspadek, ale nogawica sie mu zahaczyła na sztachecie i miły Adaś
wisioł na płocie. Szarpoł sie chwile, ale jak mu hozyntregi popuściły, rómbnył sobóm i zostoł leżeć na ziymi w trynirkach. Ale i tak był rod, że z tego kierchowa
je precz. Zeszuloł ty potargane galaciska, chynył do wózka i jechoł ku chałupie.
Zymby mu łod zimy szczyrkały. Prziszła porzóndno pluta.
ZDROWI WAS HANKA OD OLZY
STRANA 12
19. LISTOPADU 2013
Loučení s rallye sezonou se povedlo
navždy nás opustili
Helena Ciasnochová
Stanislav Drong 94 let
Jan Folwarczny 73 let
Mgr. Wanda Chmielová
Olga Chodurová 83 let
Jana Kohutová
91 let
Vasil Ladomirjak 66 let
Anna Lysková
87 let
Česlav Mrowiec 85 let
Pavel Noga
84 let
Ema Pustówková 83 let
Miroslav Staněk 20 let
82 let Český Těšín – Mistřovice
Hrádek
Třinec – Guty
85 let Třinec
Bystřice
Mosty u Jablunkova
Třinec
Bukovec
Český Těšín – Dolní Žukov
Třinec
Třinec – Oldřichovice
Třinec – Karpentná
sms soutěž
NA TRATI. Oblíbený závod sledovaly podél trati desítky diváků.
TĚŠÍN / Na startovní rampu
v Těšíně vyjel v sobotu v 8
hodin ráno první vůz, aby
se vydal na trať 39. rajdu
Cieszyńska Barbórka.
Celé dopoledne rallye trápila velká
mlha a kvůli nehodě jedné posádky byla
odvolána rychlostní zkouška, která se
jela kousek od Horní Líštné. Je to škoda, protože šlo o velmi atraktivní úsek.
I přes všechny nepříjemnosti byl letošní
ročník vydařený a vyvrcholení nastalo
při vyhlášení výsledků na náměstí v Těšíně.
Vítězem rallye v kategorii „Goście“, což byly nejsilnější vozy, které
se však nezapočítávaly do Polského
rallye poháru, se stal Łukasz Habaj
s Mitsubishi Lancer Evo IX. Těsně
za ním dojel Sebastian Frycz s vozem
Subaru Impreza Sti. Třetí místo obsadil Tomasz Grycz s Mitsubishi Lancer Evo IX. Z vítězství ve slabší třídě
započítávané do Polského poháru se
radoval Marek Mularczyk s vozem
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
Citroen C2. V těsném závěsu za ním
dorazil do cíle Kacper Wróblewski
s Fordem Fiesta. Na třetím místě
skončil Tomasz Smorawiński, který
pilotoval BMW 318 IS.
ZENON KACZMARCZYK
o dve vstupenky na koncert
skupiny Chłopcy Kontra Basia
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kdo v kapele Chłopcy Kontra Basia zpívá?
a) Barbara Derlak
b) Marcin Nenko
c) Tomasz Waldowski
Správnou odpověď zasílejte do čtvrtku 21. 11. 2013 do 23.59 hodin
prostřednictvím SMS zprávy na číslo 900 09 09 ve tvaru: HORIZONT
CHLOPCY písmeno správné odpovědi, jméno, poštovní adresa. Dva
vylosovaní výherci obdrží jednu vstupenku na koncert, který se koná
23. listopadu ve 20.00 v klubu Dziupla. O výhře budou výherci telefonicky
informováni, výhru si vyzvednou na místě v pokladně. Technickým
provozovatelem sms služby je goNET, redakce zajišťuje provoz služeb,
cena jedné sms je 9 Kč.
koupání
START. Závod začal a končil na těšínském náměstí. Přišel i těšínský starosta.
FOTO | ZENON KACZMARCZYK
Chcete psa nebo kočku? Navštivte třinecký útulek
Tel. : 558 339 734, mobil : 774 749 821, 604 638 317, mail: [email protected] Provoz pro veřejnost v pracovní dny od 15–16 hod.
BYSTŘICE
Kondiční plavání
Bystřice 848, tel.: 777 298 381
Úterý od 6.00 do 14.00, středa od 6.00 do
13.00, čtvrtek od 8.00 do 13.00, pátek od
6.00 do 13.00, sobota od 6.00 do 8.00 a od
20.00 do 21.00, neděle od 6.00 do 8.00 a od
20.00 do 21.00 a pondělí od 6.00 do 14.00.
Pondělí od 14.30 do 17.30 a od 18.30
do 22.00, úterý od 6.00 do 8.00, od 14.30
do 16.30 a od 17.30 do 22.00, středa od
6.00 do 18.00, od 14.30 do 16.30 a od 17.30
do 22.00, čtvrtek od 14.30 do 15.30 a od
17.30 do 19.30 a od 20.30 do 22.00, pátek
od 6.00 do 8.00, od 14.30 do 16.30 a od
17.30 do 22.00, sobota od 6.00 do 15.00,
od 15.00 do 16.00 (klienti ČPZP) a od 16.00
do 22.00, neděle od 6.00 do 10.00, od 10.00
do 11.00 (klienti ČPZP) a od 11.00 do 22.00.
Plavání kojenců
Pondělí a čtvrtek od 6.00 do 12.30.
Aquaerobik
Čtvrtek od 19.30 do 20.30.
TŘINEC
Krytý bazén, tel.: 558 958 041
MATY. Pětiletý kříženec střední veli-
LAMA. Čtyřletá kříženka, milá a klid-
BROČEK. Šestiletý kříženec špice,
kosti, hodí se do bytu i na zahradu.
ná, výborná hlídačka.
hodný a vděčný, zvyklý doma i venku.
Sběrná
místa
pro řádkovou inzerci
Třinec
OD Prior, 2. patro. Odd. spodního prádla
Po–Pá900–1800
So 900–1200
Fa Lassco, bývalý hotel Slovan
Po–Pá800–1400
FOTO | ANNA ADAMIECOVÁ
Úterý od 6.00 do 21.00, středa od 6.00 do
13.00 a od 14.00 do 21.00, čtvrtek od 8.00
do 13.00, od 14.00 do 18.00 a od 19.00 do
21.00, pátek od 6.00 do 13.00 a od 14.00 do
21.00, sobota od 6.00 do 21.00, neděle od
6.00 do 21.00 a pondělí od 6.00 do 21.00.
ČESKÝ TĚŠÍN
ZŠ Pod Zvonek 1835, tel.: 552 322 301
Plavání pro veřejnost
Pondělí od 15.00 do 16.00 a od 17.00 do 18.00,
úterý od 15.00 do 16.00, středa od 6.30
do 7.30, čtvrtek od 14.00 do 15.00, pátek od
6.30 do 7.30 a od 14.00 do 19.00, sobota od
10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 a neděle
od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00.
Plavání pro dospělé
Pondělí od 18.00 do 19.00 a od 20.00 do 21.30,
úterý od 18.00 do 21.30, středa od 18.00
do 19.00 a od 20.00 do 21.30, čtvrtek od 18.00
do 21.30, pátek od 19.00 do 21.30, sobota od
12.00 do 14.00 a neděle od 12.00 do 14.00.
Aquaerobik
Pondělí a středa od 19.00 do 20.00
Plavání pro těhotné
Pondělí od 16.00 do 17.00.
KUPON PRO OBJEDNÁVKU ŘÁDKOVÉ INZERCE
POČET OTIŠTĚNÍ
Jablunkov
Novinový stánek EMKA (u pošty)
Po–Pá4.00–1800
So 530–1300
Ne 530 –1200
Český Těšín
Trafika Antrim (v budově kina Central)
Po–Pá600 – 1700
So600 – 1200
Příjem inzerce v redakci:
Út830–1600
Čt830–1600
KOUPĚ
ZVÍŘECTVO
ZAMĚSTNÁNÍ nabídka
OSTATNÍ
PRODEJ
AUTO-MOTO
ZAMĚSTNÁNÍ poptávka
DAROVÁNÍ
BYTY
NEMOVITOSTI
SLUŽBY
PRONÁJMY
ÚDAJE O INZERENTOVI (není nutno vyplňovat, pokud inzerent nepožaduje vystavení daňového dokladu)
soukromá
komerční
0,- 18,0,- 36,0,- 54,0,- 72,18,- 90,36,- 108,-
29,80
59,50
89,30
119,148,80
178,50
ČERNÝ RÁMEČEK
+ 20,-
ČERVENÝ RÁMEČEK
+ 40,-
BAREVNÝ PODKLAD
+ 60,-
PŘÍJMENÍ, JMÉNO INZERENTA (NÁZEV ORGANIZACE):
ADRESA SÍDLA:
IČO:
DIČ:
CENA CELKEM
KČ
STRANA 13
19. LISTOPADU 2013
Mistrovský titul vyhrál, dům postavil, stromy zasadil. Syn mu neschází, vystačí s dcerami
Joker Polanský: Osel koně nepředběhne
TŘINEC / Po zápase se
Spartou Jiří Polanský svolil
k velkému rozhovoru.
A jako vždy byl vstřícný,
sdílný i vtipný. I navzdory
tomu, že měl za sebou těžké
utkání s prodloužením
i nájezdy a vedle sebe
svou tříletou dcerku Julii,
která čekala na tátu.
S 31letým útočníkem Ocelářů, který letos uchvacuje oslnivou formou,
si lze povídat o čemkoliv, odpoví vám
na každou otázku. Třeba i na tu, proč
se na ledě ještě nikdy s nikým neserval
a zda k tomu někdy dojde... „Lituji,
že jsem to v Chomutově po zákroku
na Lukáše Zíba neudělal,“ přiznal třinecký Joker.
@@ Jste nejproduktivnějším hráčem
Třince a druhým nejproduktivnějším celé extraligy. Je to prozatím
vaše nejlepší období, alespoň co se
bodů týče?
Ano, stoprocentně je to nejlepší období v Třinci. Znovu zopakuji to, co
jsem už říkal mnohokrát. V Třinci vždy
byli excelentní centři. Každý třinecký
fanoušek si jistě vzpomene na Joža
Daňa, Richarda Krále, Honzu Peterka, který už několik let patří do špičky
a pak také Radka Bonka, jenž přišel
z NHL. Těší mě, že jsem mohl hrát
ve třetí čtvrté formaci a učit se od nich,
to se nepoštěstí každému. Prvním rokem hraji stabilně ve druhé lajně, jsem
za to hrozně rád a užívám si každý trénink v této formaci. To je něco, na co
jsem čekal od juniorky.
@@ Nepřijde vám, že to vaše čekání
bylo až příliš dlouhé?
Samozřejmě, mohl jsem se prosadit
dříve, ale v Třinci je konkurence na centru obrovská. Nezávidím dalším centrům, kteří přijdou z juniorky, jsou v těžké pozici. Třeba Matuš s Ruferem jsou
hrozně šikovní hráči, ale na okamžik,
kdy budou hrát přesilovky a dělat v nich
body, si ještě musejí počkat. Zatím chodí na led s cílem vybojovat pásmo a nedostat gól.
@@ Střední útočníci to mají těžké
i v národním týmu, do něhož jste
se, ani navzdory své nynější fazoně,
nedostal?
Samozřejmě. Navíc všichni moc
dobře vědí, že na tom nejsem nějak excelentně s bruslením. A reprezentace
je o bruslení. Možná bych v národním
týmu nestíhal. Na bruslení pracuji neustále a pořád se mi to nedaří. Jsem
podsaditý, krátké nohy mám geneticky dané. Osel koně nikdy nepředběhne. Pokud však bude slušně kličkovat,
může ho potrápit. Musím ještě lépe
číst hru, vyrazit o vteřinu rychleji,
S RODINOU. Na ledě jsem Jokerem, doma manželem a tátou, říká o sobě Jiří Polanský. abych byl konkurenceschopný jiným
hráčům.
@@ Váš partner z útoku Martin
Adamský se do národního mužstva
vloni probojoval.
Martin je typově vhodnější hráč do reprezentace než já. Kličkovat a přihrát
v reprezentaci umí každý, ale tam jsou
zapotřebí také bruslení a zkušenosti.
@@ Trenér národního výběru Hadamczik měl o vás prohlásit něco
ve smyslu, že jste pro reprezentaci
ještě nedospěl.
Trenéra Hadamczika a jeho výběr
hráčů naprosto respektuji. Je olympijská sezona, za tři měsíce se hraje v Soči.
Není prostor zkoušet nějakého Polanského, který do Soči ani na mistrovství
stejně nepojede. Šanci by měli dostat
hráči, kteří odehráli více turnajů, což je
naprosto v pořádku. Já v nominaci ani
nedoufal, jsem soudný.
@@ V této situaci vám nezbývá nic
jiného, než se dál bavit hokejem
v Třinci.
To je můj cíl. V Třinci jsem hokejově
vyrostl a jednou bych tady chtěl zakončit kariéru. To se poštěstí jen málokomu, spokojeny musejí být obě strany. Já
spokojený jsem, ale musí být i vedení,
trenéři a fanoušci. Třinec je můj klub,
všechny tady znám. Vím, komu mám
MEZI DĚTMI. Jiří Polanský (v červeném) je tradičním účastníkem různých oddílových promo akcí. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
zavolat, když se mi porouchá auto, nebo
když mám nemocné dítě. Třinec je jako
můj domov. Přišel jsem sem v šestnácti,
brzy mi bude dvaatřicet. To je polovina
života, tu jenom tak nesmažu.
@@ Co pro vás znamená skutečnost,
že jste nejproduktivnějším hráčem
Ocelářů? Nepřijde vám to poněkud
zavazující?
Je to příjemné. Lhal bych, kdybych
řekl, že to nesleduji. Spoluhráči si mě
pořád dobírají, když se mi na tréninku něco nepovede, připomínají mi, že
jsem lídrem bodování a zajímají se, kdy
zaplatím nějakou svačinu. Přitom mě
neustále hecují. Počítají s tím, že když
jdu na led, něco na něm předvedu. Není
to pouze o nějakých privilegiích, ale
především o povinnostech. Cítím zodpovědnost za tým, který se na mne spoléhá, že připravím šance pro kamarády.
Pokud skončí zápas a já v něm na dvě tři
nepřihraji, jsem zklamán.
@@ Nemohu se nezeptat na vaše
zpětné přihrávky od zadního mantinelu před bránu. Najíždějící spoluhráče periferně vidíte, nebo jim
zadovky servírujete naslepo?
Obojí dvojí dohromady. Kluci vědí,
že jim to tam přihraji. Přiznám se, že
na Ádu (Martina Adamského) hraji
naslepo, tak nějak ho tam cítím. Kubu
Orsavu ještě trochu hledám. On to
z nás tří dotáhne nejdále. Orsavský je
moderní hráč do reprezentace, roste
z něj skvělý hokejista. Jistě se zeptáte,
proč Orsavský. Řekl jsem mu, že pokud
chce s námi hrát, musí se přejmenovat,
aby to vypadalo dobře (útok Orsavský,
Polanský, Adamský – pozn. red.). On
na to ale nějak nechtěl slyšet.
@@ Vaší silnou stránkou jsou samostatné nájezdy. Proti Spartě jste
proměnil hned dva. Věděl jste předem, jaké zakončení zvolíte?
Ptal jsem se Adama Rufera, co mám
udělat. S ním a Radimem Matušem
každý den ráno trochu cvičíme techniku hole na takovém speciálním velkém linoleu. Naolejovali jsme je bowlingovou pastou, aby to klouzalo jako
na ledu. Kluci mi přihrávají puky, vědí,
jaké zakončení mi jde. Adam Rufer mi
poradil, jakou věc mám udělat jako první a já ho poslechl. Vyšlo to, takže mu
musím koupit něco dobrého.
@@ Váš parťák z útoku Martin Adamský s vámi na linoleu netrénuje?
Každý hráč má nějakou přednost.
Áda trénuje jiné věci a myslím si, že to
dělá dobře. Jeho hra je založena na něčem jiném než na vyšťourávání puků
od mantinelu a přihrávání. Každý ať se
zdokonaluje v tom, co jej v hokejovém
životě dostalo tak daleko. I když já budu
denně trénovat sto hodin bruslení, nikdy ho nedobruslím.
Neustále mě
hecují. Počítají
s tím, že když
jdu na led,
něco na něm předvedu.
@@ Hlasitým tématem posledních
dnů je Joker. Proč jste se stylizoval
do postavy jednoho z nejznámějších super zločinců současné populární kultury?
Chtěl jsem, aby to vyjádřilo dvě rozdílné polohy mé osobnosti. Snažím se
být spořádaným manželem a tátou,
který se těší na své děti a užívá si je.
Jakmile však přijdu na zimák, stávám
se někým jiným. Rvu se v brankovišti,
píchám hokejkou, ubližuji protihráčům, aby můj tým vyhrál. Joker se
mi v tom filmu nezdál jako zločinec.
Připadalo mi, že on se tím vysloveně bavil, že z toho měl radost. Stejně
jako já, z hokeje mám opravdu radost.
Když všechno klape, když spoluhráči
dávají góly a bodují, je to pro mě nejvíce. Můžu ukončit sezonu s jednou nahrávkou, když vím, že kluci si to užili
a byl jsem pro ně přínosem.
@@ Do křížku s protihráči se coby
Joker dostáváte poměrně často,
občas dokonce šermujete rukama,
ale nikdy jste se pořádně neporval.
Chystáte se to změnit?
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Rvačka mě neláká. Nastanou situace,
kdy si vyčítám, že jsem se neporval. Třeba v Chomutově po zákroku na Lukáše
Zíba. Doma jsem na to myslel, mrzelo
mě to. Na ledě jsme byli další čtyři hráči,
jeden z nás měl okamžitě shodit rukavice a srovnat toho kluka, který ho srazil.
Takhle by to bylo v NHL. Rozhodčí
řekli, že to ale faul nebyl. Před bránou
je to často boj. Soupeři mě občas chtějí
vyprovokovat, stejně jako naši hráči je.
Kdybych se někdy popral, tak jedině
v rukavicích, abych se nějakou šarvátkou zbytečně nevyautoval.
@@ Ještě bych se vrátil k vašemu
vztahu k Třinci. Zpečetil jste jej
stavbou rodinného domu.
V Třinci jsem spokojen nejenom já,
ale i moje manželka. Oběma se nám
tady líbí, místní lidé nás přijali. Pokaždé, když žena někam přijde a něco potřebuje, pomůžou jí. Třeba u doktorky,
kam chodíme s našimi malými dětmi,
když jsou nemocné. Pamatuji si, jako
kdyby to bylo včera: vyhráli jsme titul
a nám se narodila dcera. Teď najednou
chodí do šatny, fandí, mává šálou a křičí
doma Třinec do toho! To jsou věci, kvůli
nimž se musím ještě více snažit, poutají
mě k Třinci ještě více.
@@ Mistrovský titul jste vyhrál, barák postavil, strom zasadil, ale syna
jste prozatím nezplodil. Chystáte
se to napravit?
Stromů, dubů, buků, rychle rostoucích topolů a vánočních stromků jsme
s manželkou na našem pozemku zasadili několik tisíc, dům jsme postavili,
titul jsem vyhrál. Kluk mi nechybí, protože mám tři nádherné dcery. Obávám
se, že kdybychom měli syna, vodil bych
ho na hokej, trénoval s ním a věnoval
mu více času než holkám. Takhle svůj
volný čas spravedlivě rozdělím mezi
své dcery. Každý táta jde do porodnice
s přáním, aby se mu narodilo zdravé
dítě a jeho žena byla zdravá, a ne, aby
se mu narodil kluk. Je pravdou, že jsme
půl roku četli do břicha životopis Wayne Gretzkého, protože jsme si mysleli,
že se nám narodí kluk. A nakonec se
nám narodila skvělá holčička.
ROMAN BASELIDES
STRANA 14
19. LISTOPADU 2013
Dohráno, hlásí také krajský přebor. Vendryni čeká poklidná zima, Český Těšín bezesné noci
Import tří bodů zajistil šutér Stoszek
REGION / Rovněž týmy
krajské soutěže završily
podzim jarní předehrávkou.
Český Těšín v ní prohrál
u nováčka v Břidličné, zato
další benjamínek z Vendryně
triumfoval v Dětmarovicích.
BŘIDLIČNÁ – ČESKÝ TĚŠÍN 4:3
Pro hosty skončilo utkání stejně jako
většina předchozích, tedy porážkou.
Domácí vsítili z přísné penalty za ruku
vedoucí branku, jenže hosté v rozmezí
několika minut skóre obrátili – Hradečný vybídl ke skórování Trybulce
a Koper napálil do brány odražený míč.
Za dvě minuty bylo vyrovnáno, po špatném odkopu následovala výstavní rána
k tyči. Hosté ve druhém dějství útočili,
jenže domácí je srazili dvěma brejky.
Porážku Č. Těšína zmírnil Przyczko,
naskočil si na rohový kop Kopera a hlavou zavěsil. „Položily nás trestuhodné
individuální chyby a brejky, rychlonozí
útočníci nám dělali problém. I přesto
si myslím, že Břidličná byla nejslabším
soupeřem, proti němuž jsme na podzim hráli,“ řekl vedoucí českotěšínského týmu Zbigniew Nowak.
BRANKY: Trybulec, Koper, Przyczko.
Poločas: 2:2.
Č. TĚŠÍN: Stach – Bolek, Stanowski,
Kupczak, Rusek – Przyczko – Koneč-
ný (77. Guznar), Koper, Šlavka (70.
Lojek), Hradečný – Trybulec. Trenér:
Kročil.
SCHÁZEL. V závěru podzimu se fotbalisté Českého Těšína museli obejít bez Iva Kantora (vpravo). kam za sportem?
FOTBAL
Pondělí 25. listopadu
FK Fotbal Třinec U 21 – FC Hradec
Králové (13.30)
FUTSAL
Pátek 22. listopadu
SKP Likop Třinec – FC Torf Pardubice
(20.00 hala ve Smilovicích)
HOKEJ
Úterý 19. listopadu
HC Oceláři Třinec – Rytíři Kladno
(17.00)
Pátek 22. listopadu
HC Oceláři Třinec – HC Slavia Praha
(18.20)
Neděle 24. listopadu
HC Oceláři Třinec – HC Kometa Brno
(15.00)
HOKEJBAL
Sobota 23. listopadu
HBC Enviform Třinec – HBT Vlašim
(16.00)
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
DĚTMAROVICE – VENDRYNĚ 1:3
Dětmarovice v prvním dějství zahrozily
pouze Macečkem, hosté byli o poznání
nebezpečnější – Stoszek s Kajfoszem při
napadání získali míč a prvně jmenovaný
otevřel skóre. Sostřonek vzápětí Martinčíkův centr nezužitkoval, ale Stoszek
po skvělé kolmici Buzka naservíroval
míč Kajfoszovi a ten zvýšil na 0:2. „V prvním poločase jsme vyloženě excelovali.
Těžko říct, zda nás domácí podcenili,
vždyť už jednou proti nám hráli,“ přemítal kouč Vendryně Zdeněk Černek a dodal: „O pauze si k tomu v kabině asi něco
řekli, protože ve druhé půli viditelně přidali.“ Csikán se měl co ohánět, zneškodnil tři tutovky, ale po střele přes hlavu
kapituloval. V závěru Ploszek vyhrál souboj s obráncem, přihrál Stoszkovi, ten si
prohrál se zadákem i brankářem a uklidil
míč do prázdné brány.
BRANKY: L. Stoszek 2, Kajfosz. Poločas: 0:2.
VENDRYNĚ: Csikán – Buzek (70.
Gurecký), Chlebek, Sostřonek, Fojcik – Kohut, Baron (60. Broda), Martinčík, Mikula (90. Chwastek) – Sztoszek, Kajfosz (80. Ploszek). Trenér:
Černek.
(BA)
fakta & výsledky
Pořadí třetí ligy žen: 1. Nové Sady
21, 2. Bruntál 20, 3. Lubina 19,…10.
ČESKÝ TĚŠÍN 12,…13. Pržno 1, 14.
Studénka 0.
Pořadí I. A třídy: 1. Šenov 28, 2.
Albrechtice 27, 3. Čeladná 23,…12.
Petřvald 12, 13. BYSTŘICE 9, 14.
Havířov 6.
Pořadí krajské soutěže: 1. Vítkovice
35, 2. Rýmařov 33, 3. Pustá Polom
30…8. VENDRYNĚ 23,…14. ČESKÝ TĚŠÍN 11, 15. Háj ve Slezsku 10,
16. Brušperk 8.
Pořadí I. B třídy: 1. Dobratice 29,
2. Staré Město 26,…5. PÍSEK 19, 6.
JABLUNKOV 18,…9. NÝDEK 17,…
11. MOSTY 15, 12. HNOJNÍK 14,
13. HRÁDEK 14, 14. Lučina 12.
Pořadí okresního přeboru: 1. Ostravice 30, 2. SMILOVICE 26, 3. Palkovice 24,…10. NEBORY 14,…12.
BUKOVEC 11, 13. Frýdlant „B“ 9,
14. Metylovice 9.
Pořadí okresní soutěže: 1. Vojkovice
22, 2. VENDRYNĚ „B“ 19, 3. Tošanovice 18,…5. OLDŘICHOVICE 16,…8.
MILÍKOV 7, 9. NÁVSÍ 6, 10. Paskov 4.
otázka pro...
...trenéry regionálních fotbalových celků z nižších soutěží:
@@ Jak hodnotíte podzimní účinkování vašeho mužstva?
Sylva Bajtková, ČESKÝ TĚŠÍN
„Moje pocity jsou takové smíšené.
Ve vyrovnané tabulce třetí ligy jsme
chtěly být výš. V některých prohraných
utkáních jsme mohly bodovat, v některých vítězných nám přálo štěstí. Někdy
jsem byla překvapená, jindy zklamaná, prostě půl na půl. Jakmile vsadíme
na defenzívu, je to docela slušné, ale
střílení branek je katastrofální. Hrajeme prakticky bez útoku, to se pak vyhrává těžko.“
Zbigniew Nowak (vedoucí
mužstva), ČESKÝ TĚŠÍN
„Podzimní část byla strašně slabá, 11
bodů z 16 utkání je hrozně málo. V létě
jsme se jakoby posílili, ale něco prostě
nefungovalo. Na mužstvu a jeho hře se
negativně podepsaly i změny trenérů
(Smatanu vystřídal V. Kula a toho Kročil
– pozn. aut.). Doprovázela nás mizerná
střelecká potence a hrubé chyby v obraně. Nejvíce gólů jsme dostávali ze standardních situací, špatně jsme je bránili.“
Zdeněk Černek, VENDRYNĚ
„Nesmírně mě těší, že jsme náš předsezonní cíl, hrát ve středu tabulky, bezezbytku splnili. Bodovou hranici jsme si
nestanovili, nechtěli jsme hráče dostat
pod tlak. Mým tajným snem bylo uhrát
20 bodů, máme jich dokonce 23. Propadli jsme pouze s Vítkovicemi, jinak
nás nikdo nepřehrál, v organizaci hry
jsme se soupeřům vyrovnali a byli jsme
konkurenceschopným týmem. Vládne
u nás spokojenost.“
Miloš Koloničný, BYSTŘICE
„Cítím absolutní zklamání, devět bodů
po podzimu je hrozně málo. V přípravě
to vypadalo dobře, jenomže pak jsme nechytili začátek soutěže a mužstvo se sesypalo. Nikdo netušil, že bez zkušených
Baumana, Lachowicze a Kluze dopadneme tak špatně. Inkasovali jsme hodně
branek, málo jsme jich dávali. Čeká nás
těžká zima a poté perné jaro, pro které
budeme potřebovat posily.“
David Grygar, HNOJNÍK
„Po šestém kole jsme byli skoro
na prvním místě, pak jsme však pět
utkání v řadě prohráli a jsme třetí čtvrtí
od konce. Hlavní příčina je ta, že jsme
nezvládli domácí zápasy, uhráli jsme
jen čtyři body. Venku se nám docela dařilo, nasbírali jsme deset bodů. Myslím
si, že bychom mohli být kolem pátého
místa, mančaft na to máme. Během
podzimu nás trénovalo málo, museli
jsme si to trochu vyříkat.“
Marian Kuczynski, HRÁDEK
„Zklamala mě slabá tréninková docházka. Loni v zimě se pořádně netrénovalo
a v létě to pokračovalo. Pak se to podepsalo na našich výsledcích. Na to, kolik jsme
toho odtrénovali, je naše umístění docela
dobré, odpovídá tomu, na co v současné
době máme, byť nám občas přálo štěstí.
Je to pro nás takové ponaučení, že pokud
se nezačne pořádně trénovat, výsledky
i výkonnost půjdou dolů.“
Jan Gomola, JABLUNKOV
„Až na některé zápasy jsem byl
s podzimem spokojen. Nelíbilo se mi
slabé utkání s Nýdkem a pak také zářez v Písku, kde jsme však výtečně nehráli. Škoda čtyřzápasového výpadku,
kdy jsme postupně prohráli v Hrádku,
s Dobraticemi, s Hnojníkem a ve Fryčovicích. Pomohl nám příchod Martina
Hudzieczka, který vyztužil obranu. Těší
mě, že nás fanoušci chválili za snahu
o kombinační fotbal.“
odpovídající přístup hráčů, o kterém
se mluví pořád dokola. Snad jediným
pozitivem byl návrat Petra Kufy, jinak
opravdu nic.“
Pavel Mazurek, NÝDEK
„S umístěním spokojený jsem, s počtem bodů, kterých máme sedmnáct,
nikoliv. Myslím si, že o takové tři čtyři
body jsme mohli mít více. Vybouchli jsme v Dobré, jinak to bylo celkem
v pořádku. Tabulka je tak nesmírně
vyrovnaná, letos není jasný kandidát
na postup ani na sestup. Myslím si, že
to tak i zůstane. Stačí dvakrát prohrát
a jsme poslední, třikrát zvítězit a hrajeme o postup.“
Vladislav Ligocki, PÍSEK
„Jako nováček jsme si před začátkem
sezony dali za cíl uhrát 15 bodů. Máme
jich nad plán, takže v klubu můžeme
být vcelku spokojeni. Já jako trenér ale
nejsem, protože vidím, kolik bodů jsme
poztráceli zcela zbytečně. Nebýt toho,
prali bychom se teď s Dobraticemi.
Zpočátku nám to šlo lehce, kluci hráli
dobře a věřili si, ale od zápasu s Jablunkovem to bylo z naší strany takové upracované.“ (BA)
Stanislav Kluz, MOSTY
„S podzimem jsem velice nespokojen.
Bodů máme málo, dopouštěli jsme se
hrubých chyb v obranné fázi, chybovali
jak jednotlivci, tak celý mančaft. To je
důvod, proč jsme dostávali tolik gólů.
V zimě je třeba na tom zapracovat a odstranit co, k čemuže bude zapotřebí
STŘELEC. Lukáš Marosz z Jablunkova (vpravo) během podzimu rozvlnil síť pětkrát. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
STRANA 15
19. LISTOPADU 2013
Fotbalisté Třince podali v Sokolově velmi dobrý výkon. Stačil jim však jen na bezgólovou plichtu
O vítězství je připravil gólman Krbeček
TŘINEC / V předehrávaném
jarním 16. kole NFL ukořistili
fotbalisté Třince bod v Sokolově.
Dovedli tam velmi dobrou práci
a nebýt nepřekonatelného
brankáře Krbečka, odvezli
by si zasloužené vítězství.
FK BANÍK SOKOLOV 0
FK FOTBAL TŘINEC 0
V prvním vzájemném měření sil byl
úspěšnější Sokolov. Ačkoliv hrál v Třinci přes 80. minut o desíti bez vyloučeného Vondráčka, zásahy Vaněčka a Hofmanna si zajistil vítězství 1:2. Naplno
chtěl bodovat také v domácí odvetě, ale
o třech bodech si mohl nechat jen zdát.
Šamánek nastřelil břevno a ostatní
spletité situace ve spolupráci s obránci
vyřešil brankář Třince Bruk, který vychytal čtvrtou nulu v sezoně.
„Do utkání jsme vstoupili špatně,
v jeho průběhu jsme hráli špatně a zakončili jsme je taky špatně. Nepodali
jsme dobrý výkon ani v jedné z řad, to
znamená, že jsme nebránili dobře a neprosazovali se v útoku. Soupeř byl nebezpečnější než my, takže se získaným
bodem musím být spokojen. Vděčíme
za něj Lukáši Krbečkovi,“ shrnul derniéru lodivod Sokolova Aleš Jindra.
Vývoj zápasu předznamenala rána
Rekiše do břevna z jeho úvodu. Běloruský fotbalista se dostal do dalších tří
gólovek, ale pokaždé mu zkazil radost
deset, doma získal pouze pět. Generální manažer Kula, který v posledních
čtyřech zápasech nahradil Pavla Hajného, si moc přál, aby jeho tým v první
části sezony nastřádal o pět bodů více.
V posledních šesti kolech si však připsal
pouze dvě remízy.
„Doma jsme ztratili hodně bodů se soupeři, s nimiž bychom na svém hřišti body
ztrácet neměli. V zimě se musíme důkladně připravit na jaro a odčinit podzimní
sezonu, která mohla být lepší. Důležitý
bude její závěr, pokud udržíme podzimní
umístění, budeme mít důvod ke spokojenosti,“ řekl Kula a poinformoval, že prozatím není rozhodnuto, zda povede mužstvo i v jarních odvetách, nebo jeho místo
na lavičce zaujme nový trenér.
ROZHODČÍ: Lerch, ŽK: Čada, Čelůstka. Diváci: 533.
TŘINEC: Bruk – Velner, Malík, Čelůstka, Matoušek – Malíř (79. Joukl),
Hupka, Ceplák, Rekiš – Gulajev (88.
Málek), Juřena (74. Gavlák). Trenér:
Kula.
ROMAN BASELIDES
ROH. Třinecký záložník Pavel Malíř zahrává rohový kop. výtečný brankář Krbeček, jenž zabránil
ve skórování rovněž Gulajevovi a v závěru také střídajícímu Jouklovi.
Kulu mrzely domácí ztráty
„Utkání jsme odehráli zodpovědně,
za předvedený výkon jsme si minimálně
bod zasloužili. V prvním poločase byla
hra vyrovnaná, diváci viděli po jedné
šanci na každé straně, obě střely skončily na břevnu. Ve druhé půli jsme měli
daleko větší příležitosti než domácí,
škoda jen, že jsme nevstřelili branku,“
litoval trenér Třince Karel Kula a dodal:
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
„ Ze Sokolova se vozí body těžce, proto jsem rád, že po posledních zápasech
venku nejedeme domů s prázdnou.
Čeká nás těžké jaro, ale poslední výkony ukázaly, že máme na čem stavět.“
Třinec stráví zimní pauzu na dvanácté
příčce s patnácti body. Venku jich uhrál
Pořadí druhé ligy po 16. kole: 1.
Táborsko 32, 2. Hradec Králové 30, 3.
Varnsdorf 29, 4. Ústí nad Labem 29, 5.
České Budějovice 27, 6. Most 25, 7. Sokolov 25, 8. Žižkov 24, 9. Karviná 23,
10. Pardubice 21, 11. Frýdek Místek
20, 12. TŘINEC 15, 13. Vlašim 15, 14.
Zlín 14, 15. Bohemians Praha 14, 16.
Vltavín 9.
Futsalisté prohráli derby s VŠB Ostrava
TŘINEC / Ve druhé futsalové
lize došlo i na dosud
nepokořený Likop Třinec.
V souboji o první místo
prohrál posud vedoucí celek
tabulky v hale VŠB Ostrava.
VŠB-TU OSTRAVA 6
SKP LIKOP TŘINEC 5
Dost možná rozhodující situaci přineslo druhé dějství. Csikán za stavu
1:2 spálil tutovku, domácí se vydali
do protiútoku, který skončil kuriózním
vyrovnáním. „Kdybychom přidali třetí
čtvrtý gól, bylo by po zápase. Csikán
dostal přihrávku před prázdnou bránu,
jenomže místo zakončení placírkou ránou ze tří metrů rozvlnil pouze ochrannou síť. Domácí rychle rozehráli, jeden
z našich hráčů napálil soupeře, načež
odražený míč směroval na naši bránu.
Gólman Sikora se ho snažil odkopnout,
jenže promáchl a míč skončil v síti.
V tu chvíli jsem si myslel, že se zvednu
a odejdu pryč,“ láteřil sportovní ředitel
třineckého Likopu Josef Cieslar starší.
Úvodní část hry se Třineckým povedla dokonale, brankami Buryana
(nahrával mu Stoszek) a Opluštila ji
vyhráli 2:1. „První poločas byl z naší
FOTBAL
Nováček juniorské ligy z Třince prohrál v Olomouci, ale následně ukázal svou
sílu na domácím trávníku – skolil na něm pražskou Spartu.
SK SIGMA OLOMOUC
– FK FOTBAL TŘINEC 2:0
„I navzdory šesti změnám oproti poslednímu utkání jsme odehráli, s výjimkou dvou inkasovaných gólů, jeden z nejlepších poločasů v sezoně. První půli
jsme vyhráli na rohy 5:0, na střely mezi tyče to bylo 3:3, bohužel na góly 0:2,“
vylíčil kouč třineckého celku Kamil Papuga a pokračoval: „Do prvního gólu
jsme hráli velmi dobře a soupeře jsme kromě střely do břevna k ničemu nepustili. Zápas se rozhodl před šestnáctkou a v ní, kde byli domácí jednoznačně
nebezpečnější. Každý druhý hráč Olomouce měl zkušenosti z mládežnické
reprezentace.“
BRANKY: 31. Holub, 37. Langer. Rozhodčí: Zadinová, ŽK: Vavřík, Můčka –
Byrtus. Poločas: 2:0.
TŘINEC: Brych – Byrtus, Samek, Trajkovski (76. Kufa), Hála, Vlachovič (60.
Švábík), Velner, Christu (89. Machala), Voves, Musiol, Dostál (76. Dawid).
Trenér: Papuga.
FK FOTBAL TŘINEC
– AC SPARTA PRAHA 1:0
Třinecká jedenadvacítka bodovala už v osmém zápase na svém hřišti, v domácím prostředí zkrátka umí. Tentokrát se o tom v oboustranně kvalitním střetnutí přesvědčila pražská Sparta. Ústřední postavou včerejšího duelu se stal
třinecký záložník Martin Vlachovič – v prvním dějství jeho hlavičku kryl brankář, po změně stran trefil z penalty nařízené za ruku pouze tyč a o pár minut
později po stříleném centru Lisického vstřelil jedinou branku utkání.
BRANKA: 62. Vlachovič. Rozhodčí: Proske, ŽK: Dostál. Poločas: 0:0.
TŘINEC: Rohel – Lisický, Samek, Preči, Musiol – Voves, Hála – Dostál, Vlachovič (75. Kufa), Trajkovski (46. Švábík) – Adamek (80. Dawid). Trenér:
Papuga.
strany ligový. Výtečně chytal brankář
Sikora, hráli jsme soustředěně, nechyběla nám agresivita, napadání, rychlost
ani přesné přihrávky, zkrátka fantazie.
Jenom vyrovnávající gól byl nešťastný,
jeho autor (Manďák, svého času hrával
v Třinci – pozn. aut.) ho dal hrudí,“ vrátil se Cieslar k prvnímu dějství.
Finiš Třince přišel pozdě
Druhá půle přinesla jiný obraz hry.
Po již zmíněném vyrovnávajícím gólu
na 2:2 sice hrající trenér Cieslar dostal
Třinecké znovu do vedení, jenomže pak
začali trefovat „zařízení“ domácí hráči.
„Stoszek se nechal obejít u lajny a bylo
vyrovnáno, Kalfas si nepohlídal protihráče a rázem jsme prohrávali. Začali
jsme hrát bez brankáře, jenže Csikánovu
rozehrávku zachytil jeden z protihráčů
a zavěsil. To nebylo všechno, Opluštil
neodhadl vysoký míč a bylo to 6:3,“ odhalil Cieslar kiksy svých svěřenců.
V power-play hosté snížili na rozdíl jediné branky, prosadili se Baron
s Opluštilem, ale to bylo z jejich strany
všechno. „Pokud byl první poločas ligový, druhý byl stěží divizní. Srazila nás
hrubka jinak dobře chytajícího gólmana, přestali jsme si věřit. Vypadalo to,
jako kdyby hráči úplně vypnuli. Do stavu 2:3 jsme to měli pod kontrolou, jenomže poté jsme zápas, jenž mohl skončit
našim vítězstvím, nebo přinejmenším
remízou, nakonec ztratili a soupeř nás
v tabulce předskočil,“ mračil se Cieslar.
V pátek od 20.00 hodin se jeho tým
předvede ve Smilovicích, soupeřem mu
budou Pardubice.
BRANKY A NAHRÁVKY: Buryan
(Stoszek), Opluštil, Cieslar, Baron
(Opluštil), Opluštil (Baron). Poločas: 1:2.
TŘINEC: Sikora – Stoszek, Csikán,
Cieslar, Buryan – Opluštil, Baron, Kantor, Kalfas. Trenér: J. Cieslar ml. (BA)
Kladno rozhodlo v úvodu
TŘINEC / Extraligoví
hokejbalisté Třince prohráli
už čtvrté střetnutí v řadě.
Několikanásobný mistr
republiky z Kladna jim nedal
žádnou šanci, vyhrál jasně 5:0.
HBC ALPIQ KLADNO 5
HBC ENVIORM TŘINEC 0
Kladenští měli excelentní vstup
do utkání, po dvou minutách dostal
míček za Smolkova záda Nosek a prakticky ihned po rozehrání jej napodobil
Hnízdil. Než se hosté z Třince stačili
vzpamatovat, Pražák je dorazil třetí
brankou.
Druhé dějství Středočechům přineslo
dvojitou radost, v jeho úvodu se střelecky prosadil Štěpaník a před koncem
rovněž Hnízdil. Poslední třetina se odehrála spíše jen z povinnosti, Kladenští
si bez problému pohlídali svůj náskok
a nedovolili soupeři ani čestný úspěch.
V sobotu se třinečtí hokejbalisté představí svým příznivcům naposledy v letošním roce, od 16.00 hodin se popasují
s mistrovskou Vlašimí.
BRANKY A NAHRÁVKY: 2. Nosek
(Pražák), 2. Hnízdil, 4. Pražák (Vondrák), 16. Štěpáník (Hnízdil), 25.
VÝPRASK. Na hřišti Kladna prohráli třinečtí hokejbalisté 5:0.
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Schnaubelt (Šrámek, Soukup). Rozhodčí: Fiala. Vokurka, vyloučení: 5:6,
bez využití. Třetiny: 3:0, 2:0, 0:0.
TŘINEC: L. Smolka – Filipek, Konvička, Liboska, Mišun, Ochman, Sa-
mek, Turoň, Chowaniec, Žuffa, Podešva, Cieslar, Palkovský, D. Říman,
M. Říman, R. Smolka, Szotkowski,
Toman, Zvejška, Tomis. Trenér: Hořák.
(BA)
STRANA 16
19. LISTOPADU 2013
Třinečtí hokejisté zdolali vedoucí Spartu. Vzápětí ale padli s Litvínovem a v Karlových Varech
Oceláři poopravili historické anály
TŘINEC / V pátečním duelu
s Litvínovem (0:2) skončila 88
zápasová šňůra třineckých
hokejistů, kdy v utkání vsítili
aspoň jednu branku. Ve Werk
aréně vyšli Oceláři střelecky
naprázdno po 55 duelech.
V duelu Třinec versus Litvínov, který
hosté vyhráli díky čistému kontu brankáře Francouze 0:2, skončila jedna
dlouhatánská série Ocelářů. Poslední
zápas, v němž nedokázali ani jednou
skórovat, sehráli 29. února 2012 ve Zlíně, kde v úvodním střetnutí předkola
play-off prohráli 3:0. V každém z následujících 88 klání třinečtí hokejisté zasáhli gólový terč aspoň jednou. Po 89.
se jim to už nepovedlo…
Poslední utkání ve Werk aréně,
v němž třinečtí hokejisté nepotěšili své
příznivce aspoň jedním gólem, se datuje do roku 2011, kdy 9. prosince prohráli 0:1 se Zlínem. Na svém kluzišti vyšli
střelecky naprázdno po 55 zápasech.
Do statistiky se nezapočítává střetnutí
JUBILANT. Jan Peterek nastoupil
v Karlových Varech k 1100. duelu v nejvyšší soutěži. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
s Plzní (30. prosince 2011). Oceláři vyhráli 3:0, ale výsledek byl posléze kontumován ve prospěch protivníka.
K Ocelářům se váže ještě jedna záporná statistika. V nedělním klání na ledě
Karlových Varů (3:1) skončila jejich
jedenáctizápasová vítězná série s tímto
soupeřem. Energetici naposledy vyzráli
na Třinec 19. listopadu 2010, navíc jen
v samostatných nájezdech.
HC OCELÁŘI TŘINEC 3
HC SPARTA PRAHA 2
„Porazili jsme obrovsky silného
soupeře, který svou kvalitu prokázal
na ledě, moc si toho vítězství vážíme.
Celé mužstvo zasluhuje pochvalu za to,
jak celý zápas zvládlo, dvakrát jsme
dotáhli vedení Sparty. Nájezdy jsou loterie, štěstí se v nich přiklonilo na naši
stranu,“ konstatoval trenér Ocelářů
Pavel Marek.
BRANKY A NAHRÁVKY: 23. Květoň
(Roth, Varaďa), 45. Polanský (Adamský), rozh. náj. Polanský - 18. Kumstát
(Pech), 24. Rolinek (Piskáček). Rozhodčí: Hradil, Hrubý. Vyloučení: 5:7,
navíc J. Hlinka (Sparta) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3160.
Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0 – 0:0.
TŘINEC: Hrubec – Hrabal, Galvas,
Roth, Linhart, Krejčí, Kania, Lojek, Foltýn – Martin Růžička, Zagrapan, Rákos
– Orsava, Polanský, Adamský – Květoň,
Peterek, Varaďa – Matuš, Marek Růžička, Rufer. Trenéři: Kalous a Marek.
HC OCELÁŘI TŘINEC 0
HC VERVA LITVÍNOV 2
„Z naší strany to byl po všech stránkách velmi špatný výkon. Před prvním
gólem hrubá chyba při naší přesilovce,
před druhým zase v našem obranném
pásmu,“ poukázal na přehmaty trenér
Ocelářů Jiří Kalous a pokračoval: „Celkově to z naší strany byla křeč, s výko-
KNÍR. Do listopadové dobročinné akce Movember podporující boj s rakovinou prostaty se zapojil mimo jiné útočník Ocelářů Martin Růžička. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
nem jsem velmi nespokojený. Navíc
jsme podruhé za sebou inkasovali gól
při naší přesilovce, takže si nad tím musíme sednout, protože tohle se nemůže
opakovat.“
BRANKY A NAHRÁVKY: 13. Černý
(Piroš), 30. Ručinský (Majdan) Rozhodčí: Čech, Husička. Vyloučení: 6:6,
bez využití, v oslabení: 0:1 Diváků:
3489. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:0.
TŘINEC: Hrubec – Hrabal, Galvas,
Roth, Linhart, Krejčí, Kania, Lojek, Foltýn – Martin Růžička, Zagrapan, Rákos
– Orsava, Polanský, Adamský – Květoň,
Peterek, Varaďa – Matuš, Marek Růžička, Rufer. Trenéři: Kalous a Marek.
HC ENERGIE KARLOVY VARY 3
HC OCELÁŘI TŘINEC 1
„Posledně jsme dostali studenou
sprchu od Litvínova. Zřejmě jsme ale
potřebovali sprchu ledovou, která přišla dnes. Doufám, že nás probere a odrazíme se k lepším výkonům,“ řekl trenér Ocelářů Jiří Kalous.
Třinecký útočník Jan Peterek odehrál
na ledě Karlových Varů 1100. zápas
v nejvyšší soutěži. V jedenácti stovkách ligových duelů nasbíral 42letý
centr hrající s číslem 11 na dresu 760
kanadských bodů za 280 branek a 480
asistencí. Většinu extraligových startů
Peterek zaznamenal v barvách Oce-
lářů – konkrétně 636 zápasů, v nichž
si připsal 434 bodů za 153 gólů a 281
nahrávek.
BRANKY A NAHRÁVKY: 7. Kytnár
(Doležal, Drtina), 39. Gulaši (Rýgl),
58. Vlach (Hovorka) – 60. Zagrapan
(Květoň). Rozhodčí: Hribik, Homola.
Vyloučení: 3 – 4. Využití: 1:0. Diváci:
2537. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:1.
TŘINEC: Hrubec – Hrabal, Galvas,
Roth, Linhart, Krejčí, Kania, Lojek,
Foltýn – Martin Růžička, Zagrapan,
Rákos – Orsava, Polanský, Adamský
– Květoň, Peterek, Varaďa – Matuš,
Marek Růžička, Rufer. Trenéři: Kalous
a Marek.
(BA)
začali počátkem prázdnin, trénovali téměř denně. Niedobová, která studuje prvním rokem logopedii na UP v Olomouci,
získala vloni s Vysloužilem bronzovou
medaili na republikovém šampionátu
do 21 let v latinskoamerických tancích.
V letošní sezoně startují mezi dospělými,
chystají se lednové mistrovství ČR.
venství. Přestože družstvo trenéra Jana
Cymorka bylo ze všech 12 účastníků
druhé české i moravské ligy nejlepší,
kvalifikace o postup do elitní soutěže se
nezúčastní. Důvodem je rekonstrukce
sportovní haly STaRS, v níž mají úspěšní vzpěrači své zázemí. Teď se budou
přechodně připravovat v prostorách
třineckého gymnázia. V patnáctičlenné
celostátní lize juniorů obsadil Třinec
sedmou pozici. Šestičlenné finále, během něhož se bude bojovat o titul, uteklo
svěřencům kouče Cymorka jen o vlásek.
fakta & výsledky
KRASOBRUSLENÍ
Výsledky krasobruslařů oddílu HC
Oceláři Třinec-kraso – Velká cena Ostravy: zlatá medaile: Laura Raszyková
(seniorky), stříbrná medaile: Radek
Machač (nejmladší žáci), 5. místo:
Aneta Janiczková, 9. místo: Lucie
Drozdová (obě juniorky), 21. Natálie
Szottková, 23. Zora Polášková (mladší
žačky).
SPORTOVNÍ STŘELBA
Výsledky závodníků OLZA Třinec
– Oblastní střelecká liga v Karviné
(kulturní dům Juventus), první kolo –
kategorie ženy, dorostenci, 40 ran: 1.
Miroslav Zawada 344, 2. Izabela Sobková 341, kategorie muži a junioři, 60
ran: 1. Jiří Sliwka 551, 2. Jan Walica
543. Oblastní střelecká liga v Karviné je pětikolový střelecký závod, který
bude probíhat až do února a vyvrcholí
březnovým mistrovstvím republiky,
na které se už s předstihem kvalifikovali Miroslav Zawada (mladší dorost),
Izabela Sobková (starší dorost), Jolana
Sobková (juniorka) a mužské trio Pawel Pustowka, Jiří Sliwka a Jan Walica.
Vítkovická diabolka, druhé kolo (Ostrava-Vítkovice), vzduchová pistole,
40 ran: 2. Miroslav Zawada (mladší
dorost), 335, 2. Jolana Sobková (juniorky) 350.
ŠACHY
Výsledky druhého kola Česko – Polské ligy veteránů ve stolním tenise: Sokol Chotěbuz – Sila Ustroň 10:6, Sokol
Ropice – KST Dolní Lomná 5:10, DK
Pogwidzow – EB Bielsko-Biala 5:10.
Pořadí po 2. kole: 1. Chotěbuz 6, 2.
Bielsko-Biala 4, 3. Ustroń 4, 4. Dolní
Lomná 4, 5. Ropice 4, 6. Brušperk 1, 7.
Pogwizdow 1.
V premiérovém střetnutí nové extraligové sezony třinečtí šachisté těsně
prohráli s ostravským Labortechem.
Následně si však zajeli do Poruby pro
první vítězství v ročníku.
TJ TŽ TŘINEC – LABORTECH OSTRAVA 3,5:4,5
TŘINEC: Michalík 0,5, Štohl 0,5, Petrík 0,5, Plát 0,5, Pisk 0,5, Chytílek 0,5,
Langner 0,5, Walek 0.
SLAVOJ OSTRAVA PORUBA – TJ
TŽ TŘINEC 3:5
TŘINEC: Michalík 0,5, Štohl 0,5,
Petrík 1, Plát 1, Pisk 0,5, Chytílek 0,5,
Langner 0,5, Walek 0,5.
SQUASH
TANEC
Třinecký hráč Viktor Byrtus, vedoucí hráč evropského žebříčku 13letých,
navazuje na předchozí sezonu, během
níž ovládl tři Super Série – nejvýše hodnocené turnaje. Ve švédském Malmö
Byrtus ztratil pouze jediný set a suverénně obhájil prvenství z loňska. Byrtus
triumfoval rovněž v turnaji Belgian Junior Open v Herentalsu. V semifinále se
zapotil, musel svést pětisetovou bitvu.
Katarzyna Niedobová z oddílu TK Elán
Třinec a její partner Radim Vysloužil
se před nedávnem zúčastnili světového
šampionátu v latinskoamerických tancích do 21 let ve španělském městě Platja
D´Aro, kde v konkurenci 97 tanečních
dvojic obsadili 28. příčku. Umístění v první třicítce pro ně bylo příjemným překvapením, podle slov Niedobové se jim nejvíce povedl jive. S přípravou na mistrovství
STOLNÍ TENIS
HÁZENÁ
ORLOVÁ – TŘINEC 16:14 (10:9)
TŘINEC: David Kobielusz – Bednář 2, Doucha, Dudek, Hudzieczek 1,
Daniel Kobielusz, Martynek, Pleško,
Rzyman 3, Šidlo 5, Špok 3, Zamarski.
Trenér: Balwar.
KRMELÍN – TŘINEC 34:14 (14:4)
TŘINEC: Tabara – Bystrianský, Doucha 4, Hála 2, Daniel Kobielusz, Martynek, Pleško, Rzyman,Šidlo 4, Zamarski. Trenér: Balwar.
VZPÍRÁNÍ
Vzpěrači TJ TŽ Třinec vyhráli druholigovou soutěž družstev. Ve všech třech
kolech druhé nejvyšší soutěže se třinečtí
vzpěrači umístili na druhé příčce a ta jim
v šestičlenné soutěži vynesla celkové pr-
BASKETBAL
RESTART HAVÍŘOV – SLAVOJ
ČESKÝ TĚŠÍN 89:72
Poločas: 41:36.
Č. TĚŠÍN: Bosák 19, M. Ježek 18,
Kubień 18, Fukala 6, Balek 4, Valošek
4, Pavlady 3, Hecl. Trenér: J. Ježek.
SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN – LABRADOR OSTRAVA 88:70
Třetiny: 27:20, 47:36, 71:52.
Č. TĚŠÍN: M. Ježek 24, Domajer 22,
Kubień 19, Bosák 13, Beier 4, Fukala 3,
Pavlady 3, Balek, Smola, Valošek. Trenér: J. Ježek.
(BA)
 Vydává PROREPO a. s., Třinec, IČ 61974528  Šéfredaktorka: Zuzana Sedláčková, [email protected]  Redaktoři: Jana Gartnerová, [email protected],
Halina Szczotka, [email protected] Roman Baselides, [email protected], Česlav Gamrot, [email protected]  Redakce a inzerce: nám.
Svobody 527, 739 61 Třinec, (Hotel Steel, 11. patro) Tel.: 558 997 222, 608 332 286, fax: 558 997 221, e-mail: [email protected]  Plošná inzerce: Karel Beličin,
Tel.: 733 612 811, [email protected]  Sídlo vydavatele: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec  Vychází každé úterý na spádovém území měst Třinec, Jablunkov a Český Těšín.  Tiskne Ringier
Axel Springer Print CZ a.s.  Rozšiřuje Severomoravská distribuční.  Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská
38/9, 225 99 Praha 3. Příjem objednávek a reklamací: www.postabo.cz, bezplatná telefonní linka 800 300 302, e-mail: [email protected]  Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatilem se řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.  Cena pro předplatitele 9 Kč.  Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.  Otištěné materiály nemusí vyjadřovat názor redakce.  Horizont je
vysázen převážně písmem Lido STF Střešovické písmolijny  Sazba: David Stypka  Za obsah inzerátů odpovídá objednatel.  Registrační značka MK ČR E 12358 ISSN 1213-3426
Download

Opozice jásá. Dostala místo ve zpravodaji