Pardubický kraj - v polovině června se mění některé jízdní řády
V neděli 15. června vstupuje v platnost změna jízdního řádu autobusové dopravy. Na základě
podnětů od obcí a občanů dochází k několika úpravám, které by měly přispět ke zlepšení
dopravní obslužnosti. Zároveň dochází k omezení či rušení některých málo využívaných spojů
nebo jejich zajížděk. Do jízdních řádů jsou rovněž zapracována prázdninová omezení jízdy. Na
některých linkách dochází k drobným úpravám jízdních dob a tím i k minutovým posunům
odjezdů spojů.
Změny na Bohdanečsku
Na základě požadavku z Rohovládovy Bělé dochází k posunu odpoledního spoje 1 linky
650635 do Dobřenic o cca 15 minut později. Zlepší se tím nejen návaznost na linku 650607
z Pardubic v Lázních Bohdaneč, ale zejména bude pozdější odjezd lépe vyhovovat dětem ze
ZŠ Rohovládova Bělá.
Do živanické místní části Dědek začne zajíždět několik spojů linky 650620, což potěší zejména
děti dojíždějící do školy v Lázních Bohdanči. Např. tudy projede spoj 9 s odjezdem v 6.55 do
Bohdanče a zpět bude možné jet ve 13.11 nebo 14.17.
Omezení mezi Heřmanovým Městcem a Chrudimí
V období mezi 17. a 18. hodinou dojde ke zrušení jednoho páru spojů mezi Chrudimí a
Heřmanovým Městcem a to na linkách 620711 a 620714. Náhradou bude spoj 31 linky
620710 veden z Chrudimi (17.40) přes Rozhovice a zpět bude možné využít spoje 24 linky
620713, který pojede o 10 minut později z důvodu zajištění přípojů v Heřmanově Městci.
Na Hlinecku změny zejména o víkendu
Na lince 620755 Hlinsko – Svratka – Krouna dochází k časovým posunům některých
víkendových spojů. Ranní spoj ze Svratouchu a Svratky do Hlinska pojede o něco později než
nyní, čímž dojde ke zkrácení přestupních dob na vlak v Hlinsku. Konkrétně v neděli pojede
jako spoj 100 v 7.35 ze Svratouchu a v 7.41 ze Svratky a do Hlinska přijede v 8.09, odkud lze
v 8.16 pokračovat osobním vlakem směr Chrudim a Pardubice. V sobotu pak spoj 110 pojede
v 8.20 ze Svratouchu a 8.26 ze Svratky a do Hlinska přijede v 8.54, přičemž zde budou přípoje
směr Havlíčkův Brod (9.06) i Pardubice (9.02). V sobotu odpoledne pak pojede spoj 107
z Hlinska místo v 17.05 už v 15.05 po dojezdu přípojných osobních vlaků z Pardubic (14.52) a
Havlíčkova Brodu (15.00).
Změny na Dašicku
Na lince 650609 z Horního Jelení přes Dašice do Pardubic dochází u většiny spojů k mírnému
prodloužení jízdních dob ve směru do Pardubic. Spoje tak budou ze zastávek před Dašicemi
vyjíždět o 1 - 3 minuty dříve. Večerní spoj z Pardubic (21.37) nově obslouží i Lány u Dašic.
Nově večer i do Starých Holic
Ke zlepšení obslužnosti v okrajových částech dne a týdne dojde v oblasti Starých Holic.
Zatímco nyní sem jede poslední spoj z Holic krátce před 19. hodinou, nově tudy projedou
večerní spoje linky 650610 z Pardubic do Horního Jelení. Spoj 61 jede z Pardubic v 19.37 a do
Starých Holic dorazí okolo 20.15, spoj 69 pak odjíždí z Pardubic ve 22.37 a Starými Holicemi
projede okolo 23.15. Zlepší se i spojení o víkendu večer, kdy bude možné odjet z Pardubic ve
20.40 a do Starých Holic přijet okolo 21.15 a také o víkendu ráno, kdy Starými Holicemi
projede spoj 102 do Pardubic a to krátce po 6.30.
Změny na Přeloučsku
Dochází ke zrušení linky 650622, jejíž spoje jsou převedeny do linky 650621 Přelouč –
Hlavečník/Labské Chrčice. Zároveň dochází ke zrušení jednoho ranního páru spojů mezi
Přeloučí a Řečanami nad Labem. Dopolední spoj 10 pojede o hodinu dříve, čímž bude
z Kladrub nad Labem, Semína a Břehů zajištěn výhodný přestup v Přelouči (odj. 8.53) na
rychlík do Pardubic. Večerní spoje od Kiekertu pojedou většinou ve 22.23, tj. o 5 minut dříve
než nyní. K určitým drobným časovým úpravám dochází na většině dalších linek na
Přeloučsku. Mění se také trasa spoje, který zajišťuje dopravu z Újezdu u Přelouče přes
Rohovládovu Bělou do Přelouče na noční směnu a zpět z odpolední směny.
Pokračují uzavírky
Zásadní dopad do dopravní obslužnosti mají probíhající uzavírky. K největším změnám tak
došlo již k 2. červnu na linkách v okolí Třemošnice a Prachovic, kde se opravuje mostek u
Starého Dvora. Další uzavírka probíhá v Pardubicích, kde většina spojů z města směr Chrudim
a Heřmanův Městec jezdí po rychlodráze a zastavuje na Hlaváčově ulici.
Další uzavírky jsou v okolí Poličky, Nových Hradů. V Poličce je uzavřena Husova ulice do
konce prázdnin. Do 30.6.2014 je zároveň uzavřena ulice T. Novákové. Ulice jsou uzavřeny
z důvodu oprav kanalizace a pokrytí vozovky novým povrchem. Od 9. 6. 2014 do 31. 10. 2014
je uzavřena silnice Polička – Litomyšl v úseku Lezník - Dolečky, z důvodu pokládky nového
povrchu komunikace. Uzavírka v Nových Hradech probíhá od 1. 6. 2014 do 31.7.2014
v úseku z Proseče do Nových Hradů z důvodu opravy tělesa vozovky.
V průběhu léta je nutno počítat s dalšími uzavírkami na území celého kraje, které budou mít
dopad do dopravní obslužnosti obcí.
Všechny jízdní řády lze již nyní najít na portal.idos.cz.
Download

Popis změn k 15.6.2014