STYLOVÉ VEČERY 2015 / STYLE EVENINGS 2015
koncertní cyklus/concert cycle
Novoměstská radnice/New Town Hall
(Karlovo náměstí 1, Praha 2)
komorní orchestr HARMONIA PRAGA
chamber orchestra HARMONIA PRAGA
Štefan Britvík
dirigent/conductor
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – VELKÝ SÁL
BIG HALL AT NEW TOWN HALL, (Karlovo náměstí 1, Praha 2)
Miroslav Vilímec
umělecký vedoucí/artistic leader
HARMONIA PRAGA je komorní orchestr variabilního obsazení
dle repertoárových požadavků. Svoji činnost zahájil slavnostním
koncertem v Lobkowiczkém paláci v Praze v roce 2013,
v následujícím roce připravil mimo jiné cyklus tematicky
zaměřených koncertů pod názvem “Stylové večery“. V tomto
cyklu, konaném na Novoměstské radnici v Praze, pokračuje
HARMONIA PRAGA i v roce 2015. Uměleckým vedoucím
souboru je houslista Miroslav Vilímec, HARMONIA PRAGA
spolupracuje s šéfdirigentem orchestru Symphony Prague
Štefanem Britvíkem.
Info, rezervace a prodej vstupenek/
Info, ticket-booking, sale:
Monika Teichmannová, [email protected],
+420 777 317 186, www.harmoniapraga.cz
Předprodej online/Online sales:
www.viamusica.cz, www.bohemiaticket.cz
Večerní pokladna/Evening Box Office:
hodinu před koncertem
v místě konání koncertu na Novoměstské radnici
one hour before the concert in the venue (New Town Hall)
HARMONIA PRAGA is a chamber orchestra, which formation is not
fixed, it varies according to particular demands in the programme and interpretation. HARMONIA PRAGA premiered with a festive concert at
The Lobkowicz Palace in Prague in 2013. In the following year the ensemble
prepared cycle of thematic concerts called „Style Evenings“. In this concert
cycle, held at the New Town Hall in Prague, HARMONIA PRAGA will
continue also in year 2015. Miroslav Vilímec is art leader of the chamber
orchestra Harmonia Praga. The orchestra cooperates regularly with conductor
Stefan Britvík, chief-conductor of the symphonic orchestra Symphony Prague.
Vstupenky/Tickets: 300 Kč/150 Kč (snížená cena/reduced price)
Abonentka na 6 koncertů/Subscriptions for 6 concerts:
1200 Kč/ 800 Kč (snížená cena/reduced price)
Abonentka na 5 koncertů/Subscriptions for 5 concents:
1000 Kč/ 650 Kč (snížená cena/reduced price)
Cyklus koncertů se koná pod záštitou starostky městské části Praha 2
Mgr. Jany Černochové./The concert series is supported by the auspices
of the mayor of Prague 2, Mgr. Jana Černochová.
Partneři:
MEDENICE
komorní orchestr HARMONIA PRAGA/chamber orchestra HARMONIA PRAGA
Art, o.s.
www.FIT-INTERIER.com
KOMORNÍ ORCHESTR
HARMONIA PRAGA
A JEHO SÓLISTÉ
STYLOVÉ VEČERY 2015
KONCERTNÍ CYKLUS
chamber orchestra
HARMONIA PRAGA and its soloists
STYLE EVENINGS 2015, concert cycle
www.harmoniapraga.cz
KONCERTNÍ CYKLUS VĚNOVÁN 125. VÝROČÍ NAROZENÍ BOHUSLAVA MARTINŮ
22/1
čtvrtek/Thursday
19:30/7:30 pm
PERLY ČESKÉ HUDBY
JEWELS OF CZECH MUSIC
P. J. Vejvanovský:
Sonata laetitiae
J. Zach:
Symfonie A dur (1. Presto con brio)/Symphony in A major
B. Martinů:
Serenáda č. 2/Serenade Nr. 2
A. Dvořák:
2 valčíky op. 54/Two valses op. 54
A. Dvořák:
Humoreska op. 101/Humoresque op. 101
L. Janáček:
Suita/Suite
16/4
čtvrtek/Thursday
19:30/7:30 pm
HUDBA NAPŘÍČ STALETÍMI
(koncert k jubileu Jiřího Temla)
MUSIC ACROSS THE CENTURIES
(concert to the jubilee of Jiří Teml)
J. S. Bach:
Air ze Suity D dur/Air from Suite in D major
A. Vivaldi:
Koncert pro fagot a moll/Concerto for bassoon in a minor
B. Martinů:
Smyčcový sextet/String sextetto
J. Teml:
Concerto grosso
L. Bernstein/ J. Teml:
Výběr ze suity West Side Story
Selection from Suite “West Side Story“
Petr Němeček – fagot/bassoon
5/3
čtvrtek/Thursday
19:30/7:30 pm
VIVAT MOZART
W. A. Mozart:
Symfonie č.29 A Dur, KV 201
Symphony Nr. 29 in D major, KV 201
B. Martinů:
Mazurka - Nokturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello
Mazurka - Nocturne for oboe, two violins and violoncello
W. A. Mozart:
Koncertantní symfonie Es dur pro housle a violu, KV 364
Symphony concertante in Es major for violin and viola, KV 364
Jitka Nováková – housle/violin
Ondřej Martinovský – viola/viola
Jan Hoďánek – hoboj/oboe
28/5
čtvrtek/Thursday
19:30/7:30 pm
24/9
čtvrtek/Thursday
19:30/7:30 pm
HUDBA V RYTMU TANGA
MUSIC IN TANGO RHYTHM
A. Piazzolla:
Jaro a Léto ze Čtvera ročních dob
Spring and Summer from “The Four Seasons“
B. Martinů:
Duo pro housle a violoncello č. 1
Duo for violin and violoncello Nr. 1
R. Galliano:
Opal Concerto pro akordeon a smyčcový orchestr
Opal Concerto for accordion and string orchestra
A. Piazzolla:
Libertango
Jarmila Vlachová – akordeon/accordion
David Niederle – violoncello
Miroslav Vilímec – housle/violin
26/11
čtvrtek/Thursday
19:30/7:30 pm
VEČER ITALSKÉ VIRTUOZITY
TRIBUTE TO ITALIAN VIRTUOSITY
KOUZLO SEVERSKÉ HUDBY
MAGIC OF NORDIC MUSIC
A. Corelli:
Sonata da chiesa, a moll/in a minor
L. Borghi:
Houslový koncert C dur/Violin Concerto in C major
B. Martinů:
výběr z díla/Selection from his work
A. Vivaldi:
výběr z díla/Selection from his work
T. A. Vitali:
Chiaconne pro housle a smyčcový orchestr
Chiaconne for violin and string orchestra
J. Sibelius:
Andante festivo
J. S. Svendsen:
Romance pro housle op.26/Romance for violin op. 26
B. Martinů:
výběr z díla/ Selection from his work
Ch. Sinding:
Na večer op. 110, č. 6/“Early in the evening“ op. 110, Nr. 6
E. Grieg:
Suita “Z časů Holbergových“ op. 40/Suite “ From Holberg‘s Time“
Miroslav Vilímec – housle/violin
Miroslav Vilímec – housle/violin
CONCERT SERIES DEDICATED TO THE 125TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF BOHUSLAV MARTINŮ
Download

HARMONIA PRAGA STYLOVÉ VEČERY 2015