Download

Základní pojednání o snímačích, čidlech a měření teploty obecně.