Download

Úplné znění zápisu z členské schůze ze dne 6.12