BŘEZEN 2012
Nenechte si ujít Běh pro Paraple
Stolní tenis vozíčkářů
Pozvání do Českého Švýcarska
Ohlédnutí za lyžařskými kurzy
Č A S O P I S
P R O
K L I E N T Y
A
P Ř Á T E L E
C E N T R A
P A R A P L E
Inzerce
A
K
N
I
V
O
N
Actreen® Lite Mini
Lubrikované močové katétry pro ženy
Krátký univerzální konektor
Praktická délka - katétr dlouhý 9 cm
ƒ Hygienické použití
(nedochází ke kontaktu s toaletou)
ƒ Otvory na konci katétru
umožňují rychlé vyprázdnění
ƒ Snadná manipulace
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
Actreen Lite Mini_185x129_5_0212.indd 1
1.3.2012 15:01:32
3
Úvodník
Milí čtenáři,
úvod letošního prvního jarního nebo spíš předjarního čísla
by asi měl být optimistický, veselý, plný naděje. Proto
možná téma, které Vám nabídnu, bude působit trochu
zvláštně, možná až nepatřičně. Ale myslím si, že toto téma
si právě v téhle době pozornost zaslouží. A pokud se do něj
pustíme společně a nejen v úvodníku tohoto čísla našeho
časopisu, možná by někomu i naději mohlo přinést.
Všude se šetří. Stát si utahuje opasek, státní úředníci je
utahují nám (a často nic jiného nezbývá), redukují se indikační seznamy pacientů na lázeňskou péči, redukují se
Nenechte si ujít Běh pro Paraple - 14. června v Praze
Zveme vás na naši pravidelnou sportovní a společenskou akci Běh pro
Paraple. Letos se uskuteční ve čtvrtek 14. června od 15:00 do 18:30
hod. v Praze 6, v Letenských sadech. Již tradičně bude jeho součástí
i program pro děti. Od 19:00 do 20:00 hod. nám bude hrát Jiří Macháček a hudební skupina MIG 21 – z přátelství a bez nároku na honorář.
Děkujeme!
příspěvky sociální péče. Firmy šetří a snižují stavy zaměstnanců. Sponzoři omezují své rozpočty na to, co obvykle
nazývají společenská odpovědnost.
Centrum Paraple je tady proto, aby poskytovalo služby, jeho
úkolem je ale také získávat podporu veřejnosti pro občany
s poškozením míchy, kteří vstřícnost a podporu potřebují.
Proto bychom v současné době rádi upozornili veřejnost i firmy: Máte-li Vy problém, větší mají ti, kteří si ani
v nedávné době nemohli moc „vyskakovat“. Jsou to lidé na
vozíku, ale také nevidomí, a třeba i útulky pro opuštěná zvířata a mnohé další podobné subjekty.
Potřebovali bychom vědět, jak a v čem Vy cítíte dopady
současné situace na Vás a Vaše nejbližší. Napište nám
to, prosím, pokud možno konkrétně. Potřebujete osobní
asistenci? A můžete si ji finančně dovolit? Potřebujete jiné
služby? Začal Vás víc než dřív zatěžovat provoz auta? Rádi
bychom s podporou Vašich údajů veřejnost oslovili, připomněli, že ve dnech dostatku se dělí snadno, ale dar nebo
foto zde a na titulní straně: Martin Salajka
podpora v dobách horších teprve vypovídá o společenské
zodpovědnosti dárce a má mnohem větší význam – pro
Obsah
obdarovaného i pro dárce.
Aktuality CP, důležité informace ................................................... 4
Věřím, že naše společné úsilí nebude zbytečné a že se
Sport v životě ........................................................................... 5
nám vědomí společenské odpovědnosti podaří probouzet
navzdory horším časům.
Legislativa................................................................................ 6
O nás, užitečné informace .......................................................... 7
Sport, auto-moto ....................................................................... 8
Přeji nám všem rychlý příchod vlídného jara, hodně sil
Sport, ohlasy na kurzy ............................................................... 9
a naději na to, že se dokážeme postarat o to, aby se časy
CZEPA .................................................................................. 10
Inzerce.................................................................................. 11
zase zlepšily.
Tipy z Revue:
Pozvánka do Českého Švýcarska .................................................. I
Alena Kábrtová
ředitelka Centra Paraple
Mimořádný vánoční dárek ............................................................ I
Cestovatelské tipy .................................................................... III
X
Aktuality
CP / Důležité informace
4
Víte, že Centrum Paraple
nabízí také tyto služby?
Pozvání na kurz Máma,
táta na vozíku
Vzdělávací kurzy
v Centru Paraple
v I. pololetí roku 2012
Respitní péče (odlehčovací služby)
Služba je určena lidem po poranění míchy, kteří využívají k zajištění
své soběstačnosti v běžných denních činnostech ve svém domácím
prostředí pomoc druhé osoby –
rodinných příslušníků nebo jiných
osobních asistentů. Cílem služby je
zajistit klientovi potřebnou zdravotní,
ošetřovatelskou a asistenční péči
v době, kdy tyto služby nemá k dispozici ve svém domácím prostředí
(onemocnění rodinných příslušníků
nebo asistentů, dovolená nebo
odpočinek rodinných příslušníků
nebo asistentů, potřeba na chvíli
uvolnit vztah vzájemné závislosti).
Klientům jsou nabízeny 1 - 3
týdenní pobyty v Centru Paraple.
Součástí respitní péče je ubytování, celodenní strava, potřebná
zdravotní, ošetřovatelská a asistenční péče, služby sociálních
pracovníků a aktivizační činnosti
(odpolední skupinové cvičení, terapie v terénu). Po konzultaci s fyzioterapeuty a sportovními terapeuty
může klient využívat služeb posilovny. Klient má možnost za poplatek využít program mechanoterapie
(motomed, vertikalizace, lymfoven,
pneuven apod.).
Uživatelům služby je v rámci pobytu
k dispozici 24 hodinová péče.
Alena Kyselová
manažerka služeb CP
foto: Martin Salajka
březen 2012
Centrum Paraple vám v první
polovině roku 2012 nabízí vzdělávací kurzy, které jsou financovány
z prostředků ESF Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR,
v rámci projektu „Program přípravy na zaměstnání pro vozíčkáře
s poškozením míchy“. Mimopražští
klienti s poškozením míchy platí
90,- Kč za den, ostatní zájemci se
mohou kurzu zúčastnit dle ceníku
CP, v případě nenaplnění kurzu
Ani v letošní jarní nabídce připravocílovou skupinou. Kurzy probíhají
vaných programů pro vás nechybí
vždy od pondělí do pátku mezi 9.
kurz Máma, táta na vozíku, který
až 16. hodinou.
se uskuteční v posledním dubnovém týdnu (26. – 29. 4. 2012) Na první pololetí roku 2012 jsme
v Centru Paraple. Pro účastníky pro vás naplánovali tyto kurzy:
kurzu budou připraveny odborné
přednášky lékařů a psychologů, Účetnictví
workshopy, i čas pro sdílení zku- 5. 3. - 16. 3. 2012
šeností rodičů. Pro malé účastníky
kurzu nebude chybět doprovodný
program (loutkové divadélko i tradiční čarodějnická oslava).
Linux & Open Office
& opensourcová řešení
26. 3. - 30. 3. 2012
Hlasové ovládání PC
- Newton & My Dictate
16. 4. - 20. 4. 2012
Základy PC & MS Office
30. 4. - 4. 5. 2012
Digitální fotografie
14. 5. - 18. 5. 2012
Redakční systémy
4. 5. - 8. 5. 2012
Adobe InDesign
18. 6. - 22. 6. 2012
Účetnictví
Dvoutýdenní kurz zabývající se
komplexní agendou firmy a vedením podvojného účetnictví, včetně
daňové problematiky. Úplný začátečník po absolvování kurzu získá
přehled o vedení podvojného
účetnictví soukromé firmy a to jak
klasicky ručně, tak i s využitím
počítače. Dovede vytvořit účetní
uzávěrku, archivovat účetní doklady
i vyplnit daňové přiznání.
Linux, Open Office
& opensourcová řešení
Rádi byste přešli na jiný operační
systém a kancelářský balíček nebo
nemáte dostatek finančních prostředků pro zakoupení komerčního
softwaru? Pak se přihlašte na kurz
zaměřený na opensourcové možnosti, které vás jistě mile překvapí
svojí praktickou a profesionálně
využitelnou alternativou k placeným produktům. Seznámíte se tak
s prostředím Linuxu, Open Office
a dalších užitečných freewarových
programů, které jsou ke stažení na
internetu zcela zdarma.
Hlasové ovládání PC
Kurz "Hlasové technologie" je
zaměřen na ovládání PC pomocí
hlasu. Účastníci se zde naučí psát
texty v počítači prostřednictvím
programů MyDictate a NEWTON
Dictate prostřednictvím hlasu
a kombinovat tak možnost klasického a hlasového ovládání PC,
ideálního řešení při psaní delších
textů nebo při problematické
práci s klávesnicí, z důvodu zhoršené jemné motoriky. Tyto technologie vám mohou podstatně
zjednodušit život.
Redakční systémy
Máte zájem o vytváření vlastních
webových stránek? I bez znalosti programovacích jazyků toho
můžete docílit, pokud se zúčastníte našeho kurzu "Redakční
systémy", kde se naučíte vytvářet
a spravovat web prostřednictvím
redakčního systému CMS Made
Simple. Předpokladem je pouze
uživatelská úroveň práce s PC se
zájmem o prezentaci soukromých
či pracovních aktivit na webu.
Těšíme se na vaši účast!
Kontakt: Patrik Zalmay
koordinátor počítačových kurzů CP
Email: [email protected]
Tel: 274 771 478
Základy realistické kresby
(začátečníci)
Srdečně vás zveme na připravovaný kurz základů realistické
kresby, který se uskuteční v Centru Paraple 11. – 13. 5. 2012. Na
kurzu „Kreslení pravou mozkovou
hemisférou“ se naučíte nejprve
vidět! Uvidíte, co jste doteď neviděli! Pochopíte, proč kreslíte věci
jinak, než vypadají. Dozvíte se,
v čem vám pomáhá a v čem naopak
„škodí“ levá mozková hemisféra
a co dokáže pravá, když jí dáme
prostor. Budete se podivovat, jak
úžasně kreslíte. Jen je potřeba
obelstít levou hemisféru, která per-
březen 2012
X
Důležité
informace / Sport v životě
lávání či řešení obtížných životních
situací.
V rámci programu Nový start, je
osobám krátce po úrazu či jiné
nevratné změně zdravotního stavu,
poskytován příspěvek na uhrazení zvýšených životních nákladů
Ilustrační foto
a nezbytných výdajů na pomůcky,
fektně čte, píše, mluví a počítá, bezbariérové úpravy či jiné potřeby.
ale kreslit - kreslit opravdu neumí Maximální výše příspěvku je 100
:-) Budeme žasnout společně! tisíc korun.
Lektorkou kurzu bude paní Projekt Sport bez bariér je zaměMgr. Alena Andrysová.
řen na podporu hendikepovaných
Kontakt: Centrum Paraple, o.p.s., sportovců, pořízení sportovních
Ovčárská 471, Praha 108, 108 00, pomůcek a podporu sportovních
e-mail: [email protected]; tel.: akcí. Veškeré informace o mož274 001 325, nebo zanechte nostech získání podpory naleznete
na webových stránkách www.konvzkaz na tel.: 274 771 478.
tobariery.cz.
Zuzana Korbelová
ergoterapeut senior CP
Zajímavé informace a „čtení pro
hlavu i srdce“ můžete najít v „časopise pro ty, kteří se nevzdávají“.
Jak získat nadační či
Koupí časopisu Můžeš podpoříte
Konto Bariéry, k dostání je na pošsponzorské dary?
tách nebo si časopis můžete předBezbariérové úpravy bytu, rehabi- platit na www.muzes.cz. Několik
litační a kompenzační pomůcky, výtisků je také k nahlédnutí v Cenauto či sportovní pomůcky, asis- tru Paraple.
tenční pes či elektrický skútr jsou
Významným dárcem je také Nadační
pro vozíčkáře nezbytnostmi, které
fond J&T, který podporuje děti,
jsou velmi finančně náročné. Pro
dospělé i organizace v mnoha oblasmnoho lidí jsou z důvodu vysoké
tech. Informace pro žadatele nalezceny nedostupné. Řešením může
nete na webu a žádost je možné
být získání sponzorských či dobročinných darů. Přinášíme vám pře- podat elektronicky na webové
hled, jak je možné získat finanční adrese http://www.nadacnifondjt.
cz/zadost-o-prispevek-z-nadacnihoprostředky z různých zdrojů.
fondu.html.
Nadace a nadační fondy shromažďují dary organizací i jednotlivců. Seznam nadací a nadačních fondů
Jmění nadací a fondů je pak pra- je k dispozici na úseku sociální
videlně rozdělováno, podle pře- práce v Centru Paraple.
dem daných kritérií na konkrétní
účel, ve prospěch určené cílové
skupiny. Dospělým osobám se
zdravotním postižením přispívají:
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadační fond J&T, Nadace
správného životního stylu, Nadace
Zdraví pro Moravu, Výbor dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové, Mandre Group, Nadační fond Sounáležitost a jiné.
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry je významným dárcem v oblasti
podpory zdravotně postižených.
Organizuje několik různých projektů, které svým zaměřením podporují hendikepované sportovce,
studenty, děti, dospělé žadatele
a organizace zabývající se podporou zdravotně postižených.
V rámci projektů Konta Bariéry
mohou jednotlivci žádat o příspěvky na pomůcky, stipendia,
bezbariérové úpravy, úpravy automobilu, úhradu nákladů na vzdě-
Další možností, jak získat finanční
prostředky na důležité pomůcky,
jsou příspěvky a sponzorské dary
od firem a organizací. Velké společnosti mají často vlastní nadační
fondy zaměřené na konkrétní projekty, cílovou skupinu nebo podporují například občany z regionu své
působnosti v rámci společenské
odpovědnosti firem. Menší firmy
často poskytují drobné sponzorské dary. Máte-li potíže s financováním pomůcky nebo odstraňováním bariér, oslovte firmy v místě
vašeho bydliště nebo se pokuste
nalézt organizaci, která se na
tento typ pomoci zaměřuje. Například Nadace ČEZ v rámci projektu
Oranžové schody podporuje zpřístupňování školských zařízení. Při
hledání vhodného dárce se můžete
obrátit na sociální úsek Centra
Paraple.
Andrea Preclíková
sociální pracovnice CP
Stolní tenis vozíčkářů
Stolní tenis je mezi vozíčkáři rozšířený sport, jehož výhodou je, že
se dá provozovat i se „zdravými“
hráči a že nejsou potřeba speciální pomůcky a prostředí (jen
nesmí být do herny moc schodů).
Hendikep hráče na vozíku není tak
velký, jak by se dalo předpokládat,
řada hráčů - „choďáků“ se o tom
již mnohokrát přesvědčila. Někteří
hráči na vozíku hrají v současnosti
soutěže zdravých a mají výborné
výsledky. Existuje i silná reprezentace, která je schopna konkurovat
těm nejlepším hráčkám a hráčům
v zahraničí a vozí medaile z Mistrovství Evropy, světa ale i z Paralympijských her. K těmto výsledkům ale vedla dlouhá a mnohdy
trnitá cesta.
Asi první mezinárodní turnaj, na
kterém hráli stolní tenis českoslovenští vozíčkáři, byly Mezinárodní
hry paraplegiků ve Vídni v roce
1966. V té době velká specializace
hendikepovaných sportovců na
sporty nebyla a tak všichni dělali
všechno – od atletiky přes jízdy
a střelbu z luků až po stolní tenis.
V naší republice to byla sportovní
setkání - Kladrubské hry a Memoriál Dr. Knapka. Pravděpodobně
prvním hráčem, který se více zabýval stolním tenisem, byl v šedesátých letech P. Bulej. Postupně
začala vznikat skupina vozíčkářů,
která měla zájem více hrát stolní
tenis a tak začala jezdit na turnaje,
které pořádali méně tělesně postižení sportovci. U těchto turnajů
byl mnohdy problém s bezbariérovostí prostředí (schody, WC)
a tak postupně vznikaly turnaje,
pořádané vozíčkáři pro vozíčkáře.
Ať to byl turnaj v Žacléři, Vratislavicích, Svobodě nad Úpou, Pardubicích či Hronově. Byl to začátek budoucích úspěchů našich
hendikepovaných stolních tenistů.
Díky specializovaným sportovcům
5
(např. V. Rozum a další) vzniklo
v osmdesátých letech samostatné mistrovství republiky
v tomto sportu (Zámostí – Blata).
Naše snažení vyústilo účastí na
Mistrovství Evropy v roce 1989
ve Vídni, kde nás reprezentovali
J. Bubla, V. Vašíček, J. Koščo,
P. Hricko a M. Pilárová. V té
době začínal hrát stolní tenis
Michal Stefanu, talent, velký
dříč a pozdější několikanásobný
mistr světa, olympijský vítěz,
mistr Evropy. Po roce 1990
začali stolní tenisté jezdit na turnaje do zahraničí, Portogruaro
(Itálie), Bielefeld (Německo)
Piešťany (Slovensko), Amsteten
(Rakousko). I domácí scéna se
mění, turnaje se nyní hrají ve
třech kategoriích – ženy, muži
para a muži kvadru. Rok od roku
přibývá účastníků turnajů a vznikají i nová místa, kde se turnaje
konají. Po rozdělení republiky se
začíná uvažovat o organizačním
zkvalitnění stolního tenisu vozíčkářů. V roce 1995 vznikla nová
sportovně technická komise
- STK ČR, kde jsou zástupci
všech deseti, v tu dobu existujících klubů. Byl dohodnut nový
soutěžní řád a v roce 1996 byl
odehrán první ročník Českého
poháru ve dvou skupinách a to
bez rozdílu postižení a pohlaví.
Ve skupině „A“ je 20 nejlepších
hráčů a hráček, ostatní hrají ve
skupině „B“. Protože se během
roku zúčastňovalo více než 85
soutěžících, bylo nutno vytvořit
i skupinu „C“. Turnaje podporoval finančně i Svaz paraplegiků.
Byla to doba poznávání, učení
a nakonec i velkých úspěchů
ve formě medailí z mistrovství
světa, olympiád. Reprezentaci
postupně tvořili J. Pivarčiová,
M. Zvolánek, T. Přibyl, F. Glazar,
M. Stefanu, L. Trčka a R. Tauš.
Trenérem byl pan L. Havel, který
celá léta patří neodmyslitelně
ke stolnímu tenisu vozíčkářů.
6
Bez něj a „jeho hráčů“ bychom
určitě nedosáhli tak výrazných
úspěchů:
• Světové hry 1994 Anglie
(1x zlatá, 1x bronz).
• ME 1995 Dánsko (3x bronz).
• ME 1997 Švédsko
(4x zlato, 1x stříbro).
• MS 1998 Francie
(2x zlato, 1x stříbro, 2x bronz).
• ME 1999 Slovensko
(3x bronz).
• OH 2000 Austrálie
(1x zlato, 1x stříbro, 3x bronz).
• ME 2003 Záhřeb
(3x zlato, 1x stříbro, 1x bronz).
• OH 2004 Řecko
(1x zlato, 1x stříbro).
• ME 2005 Itálie
(1x zlato, 1x stříbro).
Za těmito úspěchy se skrývá
práce řady lidí, kteří byli a jsou
fandy stolního tenisu, organizují
turnaje a pomáhají těm úspěšným naplnit jejich sny reprezentovat naši zemi. K těmto průkopníkům patřil J. Koštejn, neúnavný
bojovník za stolem a organizátor
řady sportovních podniků.
Stolní tenis vozíčkářů má pevné
místo ve sportovních aktivitách
vozíčkářů a i letos se naši reprezentanti - R. Tauš a J. Suchánek
zúčastní Paraolympiády v Londýně. Přejme jim mnoho úspěchů.
Bohumil Kábrt
vedoucí úseku správy a údržby CP
Vývoj v sociální reformě
Vážení čtenáři Světa s Parapletem,
přinášíme vám aktuální informace
týkající se sociální reformy. Příspěvek na mobilitu vám bude přiznán
na základě platného průkazu ZTP
či ZTP/P nebo na základě posouzení v oblasti mobility či orientace.
Tato dávka je vyplácena měsíčně
po dobu platnosti průkazu. Na příspěvek na mobilitu nevzniká nárok
pouze pokud využíváte sociální
služby jmenovitě v domově pro
osoby se zdravotním postižením,
v domově pro seniory, v domově
se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Toto omezení však pravděpodobně
bude zrušeno.
březen 2012
Sport v životě / Legislativa
Příspěvky na schodolez, schodišťovou plošinu a stropní zvedací
systém se již neposkytuje, ale
úřady práce tyto pomůcky poskytují formou zápůjčky. Prodloužení
lhůty z 5 na 10 let u příspěvku
na pořízení motorového vozidla
u žadatelů, kterým neuplynula do
konce roku 2011 pětiletá lhůta,
bylo novelizací zrušeno. O příspěvek na pořízení motorového vozidla
je tedy možné znovu požádat po
pěti letech od posledního přiznání
příspěvku a příspěvek (až do výše
200 tisíc korun) bude poskytován
na dobu 10 let.
riích, novelizovaný v loňském roce
zákonem č. 458/2011. Loterijní
společnosti mají povinnost odvádět nemalou část příjmů státu,
obcím a na veřejně prospěšné
účely. Většina prostředků byla využita na sport, některé společnosti
přispívaly neziskovému sektoru,
významné množství prostředků
však končilo v neprůhledných
účelově zřízených občanských
sdruženích, která sloužila k vyvádění financí. Obcím náleželo z celkového objemu odvodů loterijních
společností v roce 2010 zhruba
14%.
Sociální karta neboli sKarta, která
bude sloužit také jako průkaz
mimořádných výhod a u účelových
dávek bude mít platební funkci, se
začne vydávat Českou Spořitelnou do konce června 2012. Bezplatné bude vydání karty jednou za
4 roky. Zdarma bude jeden výběr
z bankomatu nebo bezhotovostní
převod za měsíc. Lze předpokládat, že stávající žádosti o průkazy
mimořádných výhod nebudou
vypořádány dříve než v polovině
tohoto roku.
Novelizace od ledna 2012 stanovuje loterijním společnostem
povinný odvod ve výši 20% z rozdílu mezi vsazenými částkami
a vyplacenými výhrami ve prospěch státu a obcí. Tento odvod
bude v roce 2012 odhadem
8 miliard korun. Příjmem obcí
bude poplatek za výherní automaty a dále 80% výše uvedeného odvodu bude náležet obcím
z výherních automatů, které
mohou na svém území také povolovat, 30% odvodu bude obcím
náležet z loterijních her, které
povoluje Ministerstvo financí (loterie, videoloterijní terminály, sázkové hry či kurzové sázky). Zbytek
odvodů bude příjmem státního
rozpočtu. Tyto prostředky by měly
být použity na veřejně prospěšné
účely. Nutno podotknout, že
v roce 2012 budou rozděleny prostředky vybrané podle předchozí
právní úpravy a výnosy z hazardu
v tomto roce budou rozděleny
v roce 2013. Pro neziskový sektor je novela spíše nevýhodná,
protože primárně budou o využití těchto prostředků rozhodovat
obce a stát.
Sociální reforma přinesla mnoho
změn, z nichž některé jsou vyloženě diskriminační, nesystémové
či chybné. Na základě protestů
poškozených skupin je zde evidentní vůle exekutivy tyto problémy
řešit a chyby napravovat. Proto je
velmi důležité, aby se osoby, jichž
se opatření negativně dotýkají,
veřejně projevily, aby stížnosti
zdravotně postižených osob byly
slyšet. V Centru Paraple bychom
rádi shromažďovali vaše zkušenosti
a postřehy, připomínky a doporučení týkající se sociální reformy.
Napište nám vaše zkušenosti
z úřadů práce s podáváním a vyřízením žádostí o příspěvky, potíže
při jednání se zdravotní pojišťovnou či náměty na řešení sporných
bodů reformy. Váš názor je pro nás
důležitý. Napsat nám můžete na
email [email protected]
Veřejně prospěšnými účely se
rozumí podpora sportovních, kulturních, zdravotních, sociálních,
ekologických či vzdělávacích činností či akcí a podpora nadací.
Obce mohou tyto příjmy využívat
také ve prospěch osob s postižeAndrea Preclíková ním, proto se vyplatí se ve vašem
sociální pracovnice CP
městě či obci informovat, jak jsou
tyto prostředky využívány.
Odvody loterijních
společností ve prospěch
hendikepovaných
Česká republika je hazardní velmoc, tržby hazardních společností
dosáhly v roce 2010 objemu 125
miliard Kč. Provozování loterií upravuje Zákon 202/1990 Sb., o lote-
Jan Koláčný
vedoucí úseku sociální práce CP
Andrea Preclíková
sociální pracovnice CP
Jaké jsou vaše zkušenosti
se službami a dávkami
pro zdravotně postižené
v roce 2012?
Napište nám o tom. Od některých
čtenářů víme, že nový rok nezačal v různých pohledech růžově.
Někteří zápasí s rušením sociálních
služeb (např. ukončení projektu
osobní asistence některých organizací), jiní podávají nové žádosti
o znovuposouzení zdravotního
stavu, v kontextu přiznání mimořádných výhod a nově příspěvku na
mobilitu. A možná se dostáváte do
obtížné finanční situace se ztrátou
práce někoho v rodině či zvyšujícími
se náklady na provoz automobilu,
energií a potravin. Rádi bychom se
v úsilí o zlepšení situace angažovali
více a upozorňovali veřejnost na to,
co je pro vás aktuální.
Pavla Habrdová
redaktorka bulletinu Svět s Parapletem
[email protected]
Program mobility Vládního
výboru pro zdravotně
postižené občany
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro
všechny vyhlašuje I. kolo výzvy
k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro
rok 2013 s termínem předložení
záměrů do 11. května 2012.
Základními dvěma oblastmi, na
které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí
a odstraňování bariér v dopravě.
Více o programu mobility včetně
potřebných kontaktů a instrukcí
pro předkládání záměrů najdete na
www.vlada.cz v odkazu pracovní
a poradní orgány, zdravotně postižení, program mobility.
Zdroj: www.vlada.cz
Formuláře žádostí o dávky
zdravotně postiženým
v roce 2012
Zdroje:
Ministerstvo financí ČR
www.mfcr.cz
Na této adrese najdete aktuální formuláře žádostí o dávky zdravotně
postiženým a další užitečné tiskopisy pro rok 2012.
Česká televize - www.ct24.cz
http://portal.mpsv.cz/forms/
březen 2012
Paraple revue
České Švýcarsko
objektivem vozíčkářů
Hendikep a sexualita
na Jednom světě
Také letos chystá obecně prospěšná společnost České Švýcarsko fotografický workshop pro
milovníky fotografie a přírody. Kurz
je určen začátečníkům i pokročilým fotografům a všem, kteří
rádi proniknou do světa přírody
a krajiny, která je pro tuto oblast
typická. Tedy krajinu pískovcových
skal a věží, rozeklaných hlubokých
údolí, krásných lesů a vyhlídek.
Na festivalu dokumentárních filmů
Jeden svět pořádaným organizací Člověk v tísni, který je zaměřen na tematiku lidských práv, byl
k vidění dokument Šarlatová cesta.
Dokument zachycuje úsilí Rachel
Wotton, sympatické Australanky,
o legalizaci a rozšíření placených
sexuálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením. Rachel
za tímto účelem založila nevládní
organizaci Touching Base, která
pořádá semináře o lidech s postižením a jejich přístupu k sexu.
Ve filmu vystupují také dva klienti
Rachel, kteří vysvětlují význam, jaký
pro ně možnost intimního vyjádření
představuje. Film režisérky Catherine Scott boří mýty a tabu spojená s lidmi s hendikepem i s lidmi
poskytujícími sexuální služby.
Opět budete mít možnost vyzkoušet si profesionální fotografickou
techniku od partnera programu
Centrum FotoŠkoda.
Termín: 2. - 3. června 2012
Místo: Krásná Lípa
Více informací na: www.
ceskesvycarsko.cz/fotoworkshop/.
Přihlášky: Romana Kořínková,
tel. 777 819 913, e-mail:
[email protected]
-ap-
Pozvání do Českého Švýcarska Mimořádný vánoční dárek!
Ráda bych se s vámi podělila
o jednu úžasnou událost, kterou je
narození mého syna Jaroslava. Přišel na svět v prosinci, takže to byl
téměř dárek pod stromeček. Můžu
říct, že nic krásnějšího jsem si ani
přát nemohla. Považuji za velký
zázrak, že jsem celé těhotenství
zvládla jen s minimálními komplikacemi. Mám velké problémy s křečemi v nohách, k tomu mě trápí
syringomyelické dutiny v míše,
které způsobují značné bolesti,
což se řešilo poměrně vysokými
dávkami léků, které musely být
v těhotenství značně omezeny.
I když těhotných žen po úrazu
míchy přibývá, stále je nás málo
a leckdy vzbudíme údiv, nejen
u laické veřejnosti, ale i v odbortext a foto Aleš Černohous ných kruzích. Předsudky jsou běž-
Přijměte prosím pozvání na sever
naší republiky do Národního parku
České Švýcarsko a jeho okolí.
Průvodcem vám může být brožura
České Švýcarsko bezbariérové,
která se k vám dostává právě
s tímto novým číslem bulletinu
Svět s Parapletem. Tato publikace
nabízí výběr toho nejzajímavějšího
a zároveň pro vozíčkáře nejdostupnějšího, co můžete v tomto
regionu navštívit. Na své si přijdou
jak milovníci přírodního nebo kulturního bohatství, tak i vyznavači
aktivního vyžití. Naleznete zde také
další turisticky důležité informace,
včetně doporučených tras nebo
tipů na výlety. Věříme, že se vám
u nás bude líbit.
I
Inzerce
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
III
březen 2012
Paraple revue
Za vidění jistě stojí i secesní interiér
Obecního domu. Další informace
o Obecním domě, o výstavách
Využívám této možnosti, abych
a dalších kulturních akcích nalezpoděkovala prostřednictvím vašeho
nete na www.obecnidum.cz.
časopisu, za záchranu svého života
panu H. L. z východních Čech.
Málokdo věří mému neobvyklému,
ale pravdivému příběhu.
Díky za život…
Oba jsme byli pacienty Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy
a vraceli jsme se ve sváteční den
6. 7. 2011 z domova. Přijela jsem
autobusem před 14 hod. a vystoupila na zastávce Slapy Motorest II,
poněkud unavena marným sháněním trekkingových holí v Praze pro
známou pacientku.
ným jevem a tak se musíte obrnit
nejen trpělivostí, ale zároveň vědět
o těhotenství po úraze co nejvíce,
abyste mohla pohotově reagovat na
případné dotazy zvědavců či doplnit nevědomost zdravotnického
personálu. Přesto musím říct, že
jsem měla veliké štěstí na doktory
kolem sebe, kteří se mi věnovali
téměř vždy s maximální pozorností.
I když jsem celá léta, co jsem na
vozíčku, sháněla informace o těhotenství žen po poranění míchy,
nebylo jich mnoho k dispozici.
Za velmi přínosné proto považuji
kurzy pořádané Centrem Paraple,
„Máma, táta na vozíku“. Na podzim jsem měla možnost tento kurz
absolvovat a můžu ho všem vřele
doporučit. Kromě cenných rad
odborníků, kteří mají zkušenosti
s těhotenstvím po poranění míchy,
jsem se mohla sdílet s lidmi, kteří
jsou po úraze a již se rodiči stali.
Protože jsem z jižních Čech, rozhodla jsem se pro porodnici v krajské nemocnici v Českých Budějovicích. Předem jsem si zde dohodla
schůzku na oddělení rizikového
těhotenství, abychom probrali způsob vedení porodu a případnou
asistenci manžela při hospitalizaci. Porodnice je téměř bezbariérová, ale dostat se například na
WC bez asistenta není možné, do
sprchy to samé. Řešením byl nadstandardní pokoj, který má vlastní
sociální zařízení. I když se vozíčkář
bez pomoci do sprchy nedostane,
záchod je dost prostorný a nechybí
zde madla. Ačkoliv jsem měla termín porodu 21. prosince, byl mi
naplánován císařský řez o něco
dříve. Původně jsem chtěla rodit
spontánně, to mi ale nebylo doporučeno. Chtěla jsem tedy rodit alespoň při částečné anestezii, abych
byla při vědomí, až bude malý na
světě. I to jsme nakonec vyloučili,
aby se předešlo případným komplikacím. Můžu říct, že poslední
dny před porodem jsem se už moc
těšila, až bude mimčo na světě a já
si ulevím od stále intenzivnějšího
kopání, těžkého břicha a nekončícího pálení žáhy. Velké obavy
jsem měla ale z toho, jak zvládnu
pobyt v porodnici a zda u mne
bude moci být manžel. Všechny
tyto obavy se ukázaly nakonec jako
zbytečné. Manžel se mnou mohl
být od nástupu do porodnice jako
asistent. Měli jsme zmíněný nadstandardní pokoj, kde mi se vším
pomáhal – s přesuny do sprchy, na
postel a podobně. Doprovázel mne
i na všechna vyšetření. Po porodu
jsem strávila 2 dny na JIP, poté
mne opět přeložili na „náš“ pokoj,
kde už s námi mohl být po celou
dobu i Jaroušek. Veškerý personál v porodnici byl velmi vstřícný
a ochotný, neměla jsem žádné větší
výhrady k péči. Ovšem bez manžela
jako asistenta by zde bylo vše podstatně těžší. Například na JIP se
také nelze do sprchy dostat, proto
mne tam nosil manžel v náručí. Sestřičky se vždy ptaly, s čím potřebuji
pomoci a snažily se mi vyjít vstříc,
taktéž doktoři. Ani jeden z nás
neplatil za nadstandard, což po nás
původně chtěli, i když na internetu
je zde pobyt pro vozíčkáře prezentován bez poplatků. Celkový dojem
z pobytu v porodnici je tedy spíše
pozitivní. Jsem moc šťastná, že se
Jaroušek narodil zdravý, na světě
se mu daří dobře a každým dnem
můžu sledovat drobné pokroky.
I když měl nižší porodní váhu, tedy
2,52 kg, všechno rychle dohání a je
moc šikovný. Chtěla bych povzbudit
všechny, kdo se rozhodnou pro
rodičovství, aby se rozhodně nebáli
a šli do toho, protože to určitě stojí
za to!
Pan H. L. si všiml, že stará žena
na stanici autobusu vypadá velmi
špatně a tušil její vážnější onemocnění. Předjel ji autem, zastavil,
představil se jako vozíčkář a nabídl
jí místo ve svém autě. Sám od sebe
u brány léčebny objednal ambulanci a dovezl ji až na místo.
Emil Filla: Zápas šelmy s býkem, olej na
plátně, 146 x 114 cm, Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně.
Já jsem do té doby necítila žádné
bolesti a sama bych lékařskou
pomoc nevyhledala.
Po
prohlídce
v
ambulanci
následoval okamžitý převoz do
Thomayerovy nemocnice v Praze
a brzy jsem byla v akutním stavu
operována.
Pan H. L. neměl ani tušení, že
mně svým pohotovým jednáním
zachránil život. Je to vnímavý,
pohodový a skromný člověk, který
je platným členem naší společnosti. Přeji mu, aby i nadále vedl
plnohodnotný život, aby se mu vše
dařilo a dále rozvíjel své mimořádné schopnosti.
Karel Myslbek: Býčí zápas
foto: zdroj www.obecnidum.cz
Výstava The Human Body
V areálu holešovického Výstaviště bude od března do června
k vidění výstava The Human Body
(lidské tělo), která přináší desítky
zcela nových exponátů. Svým rozHana Bernardová sahem vysoce přesahuje vše, co
bylo dosud v ČR k vidění. Výstava
Kulturní tipy
Výstava v Obecním domě
Jedno sobotní odpoledne vyrazila
skupinka klientů Centra Paraple
společně s našimi dobrovolníky
na terapii v terénu (TT) do Obecního domu. Od poloviny prosince
je zde k vidění zajímavá výstava
TAUROMAQUIA - TVÁŘÍ V TVÁŘ
BÝKU. Jedná se o výstavu tématicky zaměřenou na býčí zápasy
neboli koridu. K vidění jsou díla
Pabla Picassa, Salvadora Dalího či
Francisca Goyy. Z českých umělců
stojí za zmínku Emil Fila či Karel
Čapek, který je na výstavě zastoupen díky své sbírce fejetonů Cesta
do Španěl. Všem účastníkům TT se
Hedvika Sovadinová výstava líbila a mohou ji doporučit.
foto: zdroj www.humanbody.cz
zve návštěvníky na detailní cestu
po lidském těle přes kosterní systém, svalstvo, reprodukční orgány,
dýchací orgány, krevní oběh a další
části lidského těla. Podobná
výstava již v České republice
k vidění byla, ale nejednalo se
o bezbariérovou akci, jelikož se
březen 2012
Paraple revue
konala v sále Lucerny. Expozice
na Výstavišti je přístupná i lidem na
vozíku a naši dobrovolníci a klienti
se výstavy jistě zúčastní při terapii
v terénu. Více informací mohou
případní zájemci o tuto ojedinělou výstavu najít na http://www.
humanbody.cz.
-ed-
Do Phoenixu pro električák
Americká firma Sunrise Medical ukončila vývoz elektrického
vozíku Quickie P-222 do střední
Evropy. Není to dobrá zpráva pro
mnohé spokojené uživatele tohoto
vozíku v ČR. Jsem jeden z nich.
Před několika týdny jsem nalezl na
internetu, za velmi zajímavou cenu
téměř nový vozík Quickie P-222.
Stalo se tak ve chvíli, kdy jsem
naléhavě řešil problém s pořízením
nového vozíku pro můj každodenní
život. V minulosti jsem již jednou
Quickie P-222 přes internet pořídil, shodou okolností taktéž v USA.
Jak to bylo letos?
Jak tohleto začalo?
Ťukal by sis na čelo!
Předně, když chceš získat vozík v ČR,
řešíš to vždy se svým Dr.
Já to s Dr. zavčas řešil,
houby napsal, slovem hřešil.
Na malém okénku se vločky třpytí,
sosám si white víno i vodu k pití.
www.svozikemnacestach.cz/
Databáze různých cestovatelských tipů v ČR:
Atlanta je tady, už jsem za louží.
Ne ale za vodou, myšlenka krouží.
http://www.praguecityline.cz/
sekce/bezbarierove-ubytovani
http://www.neposedime.cz
Tipy na bezbariérové
ubytování v zahraničí
Možnosti cestování vlakem:
www.vtt.cz/informace/nabidkabezbarierovych-kapacit-ck-vtt
Tipy na zahraniční výlety
Ručiček pohyby mi zavíraj oči,
tady ve Phoenixu má cesta končí.
Za sebou kiláku tisíců deset
a hodin pod kůží čtyřiadvacet.
Vozíček už vidím, on i já tady,
má krásný motory, úžasné vnady.
Za pomoc s transportem díky ti, chlape,
radost mou ze slov mých čtenář chápe!
Přežít tu noc ještě musím já Venda
v gejtu na koberec pomohla Brenda.
V Arizoně svítá, už není tma,
vstříc cestě domů, přestupy dva.
Minneapolis, můj další cíl,
nálada dobrá, jen ubývá sil.
Na levém boku mezi spánkem a koma
Evropa, Amsterdam, to už je doma.
Vyjíždím z Ruzyně a vidím bráchu,
vyšlo to...! Neboj se strachu!
Vašek Uher
http://www.youtube.com
Prague x Phoenix
Cestovatelské tipy
pro blížící se sezónu
Jak Dumb and Dumber na babetě
proletím se po planetě,
Přestože jaro teprve ťuká na dveře,
připravili jsme pro vás malý informační cestovatelský rozcestník,
který by Vám mohl pomoci při
plánování letošní cestovatelské
sezóny. Mnozí máte svá osvědčená „odpočinková“ místečka,
jiní poznáváte rádi místa nová.
Z dostupných prověřených materiálů a vašich referencí přinášíme
alespoň několik tipů a webových
odkazů, které by pro vás mohly být
užitečné. A pokud můžete doporučit jiná místa vhodná pro vozíčkáře,
podělte se s námi o ně.
volný jak divoká husa.
Z nebe prohlédnu si USA.
Tipy na bezbariérové
ubytování v ČR
Řek jsem díky a šel dom,
zadal Ebay tečka com
Zajímal mě rychlej quick,
potěšil mě šestej click.
Prima model za pár kaček,
je v tom ale malej háček.
Ten sen s koly má svá deka
a z Phoenixu je to štreka.
Začal jsem řešit dopravu,
a nápad pad mi na hlavu.
Od nápadu k té mé cestě
musím lítat v zimní vestě.
Předně není má devíza
v kapse mít hned pas a víza,
do soboty sbalit kufr,
byl to zkrátka pěknej fofr.
Dvě noci snů a dva dny práce,
pomodlit se už jen krátce.
Opouštím ranvej, už jsem v mracích,
cesta má tkví v proudech hnacích.
IIII
http://www.senior-park.cz/
cestovani/vozickar.pdf
http://ligavozick.skynet.cz/ip/
volnycas.php?oblast=168
klikni.idnes.cz/
Cestovani-turistika/
Ubytovani-a-rekreace/
Bezbarierove-ubytovani/index.htm
http://www.aktivnizivot.cz/
aktivni-zivot/vylety-bez-barier/
www.cd.cz/scripts/
Možnosti bezbariérového ubytování detail.php?pgid=284
a přístupu k moři (Řecko) od ces- www.regiojet.cz
tovní kanceláře Vítkovice Tours:
Rakouskem na vozíku:
Tipy na výlety v ČR
http://vseorakousku.cz/
informace_pro_vozickare/
Šumava:
http://www.npsumava.cz/
cz/1446/sekce/
trasy-pro-vozickare/
Krkonoše bez bariér:
http://www.krnap.cz/krkonosebez-barier-1/
Krkonoše pro všechny:
www.krkonose.eu
Chorvatskem na vozíku:
http://hupt.hr/tourist-e.html
Databáze různých zahraničních
cestovatelských tipů:
www.neposedime.cz
Tipy pro cestování na vozíku
v angličtině:
www.apparelyzed.com/
wheelchair-traveller.html
České Švýcarsko:
http://www.ceskesvycarsko.cz/
na-koleckach/
Tipy na organizace, které
provozují cestování s vozíčkáři
Jizerské hory:
http://www.jizerky.cz/o-regionu/
content/vozickari/
Kolečka na cestách:
Beskydy:
Užitečný život:
http://ubytovani.beskydy.cz/
content/ubytovani_list.aspx?
abstraktid=46&piktoid=7&tctr1=1
http://www.uzitecny-zivot.cz/
Český Ráj:
Pozvání na Pragomediku
a Non Handicap
http://www.cesky-raj.info
http://koleckanacestach.cz/
-ph-, -ap-
Vysočinou na vozíku:
www.vysocinounavoziku.ji.cz/
Praha:
http://www.presbariery.cz/
bezbarierova-praha/default.htm
http://www.dpp.cz/
bezbarierove-cestovani/
http://www.flyabout.cz
Památky bez bariér
– Jak dobýt hrad:
http://rezervace.npu.cz/pamatkybez-barier/
Společnost Incheba Praha zve na
pražské Výstaviště Holešovice na
34. ročník mezinárodního zdravotnického veletrhu Pragomedika
a 16. ročník specializované výstavy
pomůcek pro zdravotně postižené
Non Handicap. Veletrh a výstava
se budou konat 3. - 5. 4. 2012
od 10 do 17 hodin. Více o připravovaných akcích i doprovodném programu najdete na www.
incheba.cz.
-ph-
IVI
březen 2012
Paraple revue
soutěže a hry či ukázky bojových
umění. Občerstvení a let bude pro
hendikepované zdarma, pro veřejnost a příbuzné je vstup zdarma,
občerstvení je nutné hradit. Doprovod může využít vyhlídkového letu
pouze, pokud je nezbytná asistence na palubě. Je nutné vyplnit
souhlas s letem a mít ho potvrzený
od lékaře, tato potvrzení musejí být
předkládána ministerstvu.
Cesta za sny „našich dětí“
Vozíčkář Volf pojede
do Norska za 18 dětí
Handicapovaný
neprofesionální
sportovec Heřman Volf (46) se
chystá na čtvrtou a závěrečnou
cestu v rámci projektu CESTA ZA
SNEM. Na speciálně upraveném
kole na ruční pohon hodlá pokořit vzdálenost dvou tisíc kilometrů
mezi Prahou a norským Oslem.
Letošní cesta bude opravdu výjimečná. Heřman Volf chce pomoci
18 handicapovaným dětem splnit
jejich sny.
V pondělí 13. března byly ve spolupráci s Nadačním fondem Cesta
bezpečí a Českou abilympijskou
asociací oslovena všechna Speciální pedagogická centra (SPC)
v ČR s výzvou pro děti s poruchou pohybového aparátu a jejich
rodiče. „Požádali jsme děti, aby
nám napsali a namalovali, o čem
sní a po čem touží. Dopisy mohou
posílat do 30. března. Po tomto
datu zástupci pedagogických center vyberou přání a předají je nám,“
říká Aurin Nedbalová, ředitelka
Nadačního fondu Cesta bezpečí.
Heřmana Volfa a zástupce z řad
organizátorů, sponzorů a mediálních partnerů pak čeká nelehký
úkol - z desítek a možná stovek
dětí musejí vybrat 18. „Vzhledem
k tomu, že trasa do Osla bude složena z 18 etap, můžeme splnit jen
18 dětských snů. Každá z etap
ponese jméno dítěte a Heřman Volf
ji pojede právě pro něj. Vybrané
peníze z „prodeje“ etap sponzorům
poputují dětem například na nákup
hudebního nástroje, letenek do
vysněné země nebo hrnčířského
kruhu a pece na keramiku nebo
třeba na honorář osobního asistenta. Půjde zatím o nejosobnější
a zřejmě i nejemotivnější pomoc
v historii projektu Cesta za snem,“
prozradila Ivana Dolečková, ředitelka České abilympijské asociace.
Start je předběžně plánován na
15. června 2012 z Mariánského
náměstí v Praze. Cesta bude trvat
jednadvacet dní. Čtvrtá a závěrečná výprava bude zase o něco
náročnější než ty předchozí. Heřman hodlá pokořit magickou hranici dvou tisíc kilometrů, se svým
doprovodem procestuje pět států,
čeká ho etapa o rekordní délce
162 kilometrů a plánuje také
dosáhnout zatím nejvyššího výškového bodu, cca. 1700 metrů nad
mořem, pod vrcholem hory Gaustatoppen v Norsku.
Uděláme vše, co bude v našich
silách, abyste se dobře bavili a na
každého se dostalo, což nemůžeme zaručit, i když budou splněny
všechny podmínky. Akce bude
trvat od rána do pozdního odpoledne, popř. večera. Pro skupinky
z ústavů či jiných sdružení stačí
soupis jmen, dat narození, města,
typ postižení (abychom znali počty
vozíčkářů) do jedné tabulky a jedno
potvrzení od lékaře pro výše zmiňované. Další informace naleznete
„Svůj sen jsem si už splnil. Teď na www.lshk.cz
bych rád pomohl plnit sny druhým.
Marta Bergmanová
Jet za konkrétní děti bude úžasné.
tel.: 732 807 428
Bude to sice veliká zodpovědnost,
[email protected]
ale moc se na to těším,“ komenzdroj: Helpnet
tuje nadcházející expedici vozíčkář
Heřman Volf.
http://www.cestazasnem.cz/
Vyhlídkové lety pro
hendikepované zdarma
V sobotu 23. června se pod záštitou ministra obrany Alexandra Vondry uskuteční vyhlídkové lety na
letišti v Hradci Králové.
Akce bude přístupná od 9 hodin
a program by měl začít od 9:30.
Součástí programu budou vyhlídkové lety, historická vojenská
technika a seskok parašutistů,
doprovodný program bude tvořit vystoupení hudebních skupin,
diskotéka, ukázka Policie ČR,
kou. Cílem projektu Krkonoše bez
bariér bylo vytipování, zmapování
a vyznačení vybraných tras v regionu Krkonoš, které mohou využít
handicapované osoby. Všechny
vytipované a vyzkoušené trasy jsou
v současnosti vyznačeny turistickými značkami s logem vozíčkáře,
označeny v letáku a zaneseny na
mapovém serveru Správy KRNAP.
Ve druhé kategorii ocenila porota
nestátní organizaci Globus ČR,
která v rámci svého projektu „Cesty
k lidem“ předala neziskovým organizacím 16 speciálně upravených
vozidel pro přepravu tělesně postižených klientů.
Vítězem třetí kategorie se stali
manželé Alena a Jaromír Krpálkovi za 20letou organizaci národních abilympiád. Ocenění z rukou
Zdeňka Škromacha převzal pan
Krpálek. „S pořádáním národních abilympiád jsme začali
s manželkou hned po převratu,
Udílení cen MOSTY 2011
„Není pravdou, že existují jenom
špatné zprávy. Dobrou zprávou
je, že stále existují takovéto akce,
které oceňují dlouhodobou, cílenou a systémovou pomoc osobám se zdravotním postižením,“
prohlásila manželka prezidenta
České republiky, paní Lívia Klausová, a zahájila tak slavnostní udílení cen Národní rady zdravotně
postižených – Mosty 2011.
MOSTY, symbolizující pomyslné
propojení života lidí, oceňují mimořádný čin, projekt nebo osobnost,
jež významným způsobem zlepšují
postavení a kvalitu života osob se
zdravotním postižením. Letošní,
v pořadí již devátý ročník, konaný
13. března 2012 v pražském Top
Hotelu, moderoval Aleš Cibulka.
Celkem bylo nominováno 67 projektů a osobností, ale pouze 20
z nich se během slavnostního udílení cen ucházelo o prvenství.
Jako nejlepší projekt instituce
veřejné správy ocenila porota z řad
členů předsednictva NRZP Správu
Krkonošského národního parku, za
projekt Krkonoše bez bariér. Ocenění z rukou Lívie Klausové, patronky akce, převzal ředitel Správy
KRNAP Jan Hřebačka spolu
s autorem projektu Michalem Skal-
kdy byl dán prostor zdravotně
postiženým snažit se vlastními
silami změnit tehdejší nepříznivou situaci. Olympiády jsou takovým naším dítkem a získaného
ocenění si nesmírně vážíme,“
řekl pan Krpálek po převzetí ceny
v podobě skleněného mostu. Cena
tak poputuje do Pardubic, centra
České abilympijské asociace, kde
se každoročně v květnu koná soutěžní přehlídka pracovních a volnočasových dovedností a schopností
lidí se zdravotním postižením.
Jako pravdivá se pro tento slavnostní podvečer ukázala slova
náměstka primátora hlavního
města Prahy, Ivana Kabického,
jenž zdůraznil, že k budování
nových mostů není třeba stavebních materiálů v podobě ocele
a kamene, ale pouze vřelosti
lidských srdcí. Mohli bychom si
proto přát, aby toto spojení fungovalo i nadále, a mosty mezi lidmi
zdravými a zdravotně postiženými
se nejen podporovaly, ale také
nadále udržovaly, a dokázaly tak
neochvějně přestát i zlé časy.
Romana Procházková
Převzato z helpnet.cz
březen 2012
O nás / Důležité informace
cek. Mnoho sportovních pomůcek
si v Centru Paraple mohou i zapůjčit. Velmi důležitou součástí práce
sportovního úseku je také vyhledávání vhodných lokalit pro sportovní
kurzy, získávání nových sportovních
pomůcek, spolupráce se sportovními středisky, sportovními firmami
a organizacemi, školami a získávání
a zaškolování dobrovolníků.
Den otevřených dveří
sportovního úseku
Centra Paraple
lizačními chorobami. Dále slouží
jako psychická podpora ve fázi
adaptace na úraz/onemocnění,
zlepšuje koncentraci a náladu.
V neposlední řadě je integračním
prostředkem a možností jak vyplnit volný čas. Sportovní aktivity
jsou v Centru Paraple určeny všem
klientům naší cílové skupiny bez
omezení výše léze.
Sportovní kurzy a pravidelné sportovní aktivity pro klienty Centra
Paraple a také svůj specializovaný
program Zdravý životní styl představili pracovníci Centra Paraple na
Dnu otevřených dveří sportovního Úkolem sportovních terapeutů je
úseku ve čtvrtek 9. 2. 2012.
motivovat klienty k vhodné pohySportovní terapeuti Centra Paraple bové aktivitě, vzdělávat je v oblasti
Mgr. Lenka Honzátková (vedoucí tělovědy a osvojení si regeneračních
sportovního úseku) a Mgr. Jiří a kompenzačních metod (strečink,
Pokuta připravili pro návštěv- posilování, kompenzační cvičení).
níky powerpointové prezentace.
Návštěvníci si dále vyzkoušeli speciální sportovní pomůcky (handbiky, krankcycly, monoski apod.),
navštívili posilovnu vybavenou
posilovacími stroji pro vozíčkáře,
shlédli ukázku cvičební jednotky na
krankcyclech a absolvovali komentovanou prohlídku Centra Paraple.
Pravidelné sportovní aktivity
Centra Paraple - cvičení v posilovně, stolní tenis, boccia, taneční
terapie, lukostřelba, quadrugby,
potápění, florbal, plavání, hippoterapie a další…
Sportovní kurzy – lyžařský, cyklistický, vodácký, potápěčský, všeobecný sportovní kurz, vodní lyžování, vodní sporty.
Kurzy Zdravý životní styl jsou
čtyřtýdenní, stejná skupina 15
účastníků absolvuje vždy 2 dvoutýdenní pobyty v roce.
Více o sportovní terapii
v Centru Paraple
Proč je sportovní terapie tak důležitá? Slouží k osvojení a rozvíjení
základních pohybových dovedností
(obratnost, stabilita, správné držení
těla, síla, vytrvalost, rychlost, koordinace), což se v důsledku projeví jako zlepšení celkové fyzické
kondice. Pravidelný pohyb má
také preventivní význam před civi-
Průběžně se snažíme o rozšiřování a zkvalitňování služeb v oblasti
sportovních aktivit. V uplynulé
etapě se nám např. podařilo
nabídnout našim klientům nový
druh docházkové sportovní aktivity – taneční terapii a připravit
další sportovní kurz, tentokrát na
téma Vodní sporty. Kurz bude
typově odlišný, jelikož účastníkům
nabídne vodní sporty na moři –
kiting, jachting, jízdu na mořském
kajaku a vodní lyžování. Pro využití
v zimní sezóně jsme zakoupili nové
dualski, biski, monoski a běžku pro
vozíčkáře. Dále jsme pořídili handbike a podařilo se nám také dovybavit některá sportoviště v Centru
Paraple. S výše popsaným souvisí
i rozšíření týmu sportovních terapeutů o Bc. Jakuba Krátkého.
Od roku 2011 poskytujeme našim
klientům možnost cvičení ve specializované posilovně pro vozíčkáře. Posilovna je vhodná i pro
vozíčkáře s těžkým postižením.
Mohou ji využívat klienti, kteří jsou
v Centru Paraple na pobytu, lze ji
však navštěvovat také ambulantně.
Pojme maximálně čtyři klienty
najednou. Denně se v posilovně
vystřídá průměrně 12 klientů a při
cvičení se jim vždy věnuje sportovní
terapeut. Posilovací stroje (silové
i vytrvalostní) jsou speciálně navržené tak, že umožňují najet s vozíkem až ke stroji a posilovat tak
bez nutnosti přesedání. Obecným
cílem pravidelného cvičení v posilovně je zlepšení fyzické kondice
(síly, vytrvalosti, rychlosti, obratnosti). Zlepšení fyzické kondice je
důležitým faktorem pro soběstačnost a samostatnost našich klientů.
Pohledem sportovního terapeuta
většině klientů pomáhá ke zlepšení hybnosti, držení těla, stability
trupu a sedu. Posilovna je našimi
klienty velmi vyhledávanou formou
terapie.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a náš sportovní program
podporují. Děkujeme Nadačnímu
fondu AVAST, který je hlavním partnerem sportovních aktivit Centra
Paraple.
Činnost sportovního úseku Centra
Paraple je ale mnohem širší, než
jen samotné seznamování a provázení klientů Centra Paraple různými
sportovními aktivitami. Klienti často
využívají možnost poradenství při
výběru sportů a vhodných pomů-
• asistované nákupy včetně poradenství
Více o kurzu Zdravý životní styl
Zdravý životní styl se nerovná dieta.
Nejen o tom se snažíme přesvědčit
účastníky uvedeného kurzu. Jeho
hlavním cílem je úprava životního
stylu účastníků. A to jak po stránce
výživové, tak pohybové. Na základě
intenzivní a individuální spolupráce
s výživovými poradci a sportovními terapeuty se účastníci snaží
o osvojení vhodných stravovacích návyků a nalezení přiměřené
pohybové aktivity, a tím o zlepšení
svého zdravotního stavu, zlepšení
kondice a redukci váhy.
Ukázka náplně čtrnáctidenního
kurzu:
• tělesná měření - voda, tuk, svaly,
spirometrie, zátěžové testy
• vzdělávání v základech racionální stravy
• škola zdravého vaření
• poradenství nutričního terapeuta
• psychologická podpora
• motivace k tělesné aktivitě
7
• konzultace se sportovním
terapeutem a fyzioterapeutem
o vhodné pohybové aktivitě
• konzultace s ergoterapeutem
Zdravý životní styl je směr, kterým
se chce Centrum Paraple ubírat ve
všech svých programech.
Věříme, že se nám vysoký standard
služeb sportovního úseku podaří
udržet a zvyšovat i nadále.
Alexandra Šilhánová
a Pavla Habrdová
Foto: Kateřina Kotasová
Co je tzv. Terapie
v terénu?
Program „Terapie v terénu“ zajišťovaný s pomocí dobrovolníků
poskytuje klientům Centra Paraple možnost navštívit výstavy,
kina a divadla a projít se Prahou.
Terapie v terénu je součástí rehabilitačního programu a často klientům po úraze poskytuje první
příležitost pohybovat se ve veřejném prostoru a vyzkoušet si například jízdu MHD. V současné době
máme 15 aktivních dobrovolníků
a hledáme další, neboť dobrovolníci přicházejí a odcházejí častěji
než běžní zaměstnanci. Naši dobrovolníci před přijetím do dobrovolnického programu absolvují
víkendový výcvik, kde je naučíme
vše potřebné ke zvládání základní
osobní asistence a manipulace
s vozíkem v terénu. Naše dobrovolníky máte možnost potkat i při nejrůznějších akcích Centra Paraple,
od sportovních kurzů po Běh pro
Paraple.
Eliška Drbohlavová
koordinátorka dobrovolníků CP
foto: Marek Ptáček
Zdravotní cvičení
pro ženy a powerjóga
Centrum Paraple nabízí služby také
zájemcům z řad vašich blízkých,
přátel či veřejnosti. Nově jsou
to zdravotní cvičení pro ženy
a powerjóga. Budeme rádi, když
případné zájemce o nabízená
cvičení na tuto možnost upozorníte.
8
Cvičení žen
Cvičení žen pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Hany Vatěrové
je zaměřeno na:
• protažení a posílení svalů
• udržení celkové fyzické
kondice
• odstranění bolesti zad
• úlevu při bolestech kloubů
KDY: každé úterý od 18:00 do
19:00 hodin.
CENA: 90,- Kč/hod. při zakoupení permanentky, 120,- Kč/
hod. při platbě za jednotlivé
lekce. První hodina zdarma!
Powerjóga
KDY: úterý 19:00 - 20:00 hod.
(Mgr. Hana Vatěrová), středa
17:00 - 18:00 hod. (Mgr. Lenka
Kratochvílová).
CENA: 115,- Kč/hod. při
zakoupení permanentky 130,Kč/hod. při platbě za jednotlivé
lekce. První hodina zdarma!
Cvičení a Powerjóga probíhá
v tělocvičně Centra Paraple,
o.p.s., Ovčárská 471, Praha 10.
INFO: [email protected],
tel. 274 771 478.
Městem bez bariér
Dopravní podnik Praha vydal na
sklonku ledna novou brožuru
Městem bez bariér, která obsahuje základní informace o možnostech bezbariérového cestování
Městskou hromadnou dopravou
v Praze.
Oproti starému vydání najdete
v publikaci nově i mapu linek denních tramvajových spojů s vyznačením stupně přístupnosti jednotlivých zastávek. Brožura je k mání
březen 2012
X
Auto-moto
v infocentrech Dopravního podniku
nebo v kanceláři POV na adrese
Benediktská 6. Na stránkách
www.dpp.cz je prozatím ke stažení
pouze stará verze publikace.
Program nabízí pro zdravotně handicapované řidiče možnost zvýhodněného, pravidelného či jednorázového servisu v servisním zařízení
Auto ESA, které má dlouholeté
zkušenosti s opravami všech značek a typů osobních a užitkových vozidel. Součástí servisu je
i špičkově vybavený pneuservis.
Servis Auto ESA realizuje ročně
asi 10 000 zakázek jak předprodejního charakteru, tak pro stálé
zákazníky. Samozřejmostí je výkup
staršího vozidla za hotové nebo na
protiúčet.
Podle slov Jana Urbana z DPP
bude také v nejbližší době spuštěn očekávaný program, který
doplňuje vyhledávač spojení na
internetových stránkách Dopravního podniku informacemi o stupni
přístupnosti tramvajových zastávek. „Ve vyhledávači by pak měly
být tramvajové zastávky rozděleny
na přístupné, částečně přístupné
a nepřístupné. U částečně pří- Více informací o projektu najdete
stupných bude možné dále „roz- na samostatných webových stránkliknout" soubor s podrobnější kách www.handycar.cz.
informací, případně ilustrativní fotografií.
Zdroj: http://www.presbariery.cz
Auto ESA připravilo
program pro osoby
se zdravotním
postižením Handycar
Nová taxi služba
pro vozíčkáře
Od Nového roku mohou vozíčkáři
v Praze a středních Čechách využít
nově vzniklé služby, která je ve větších zahraničních městech naprosto běžná, avšak ve středočeském regionu téměř nedostupná.
Podobný projekt sice vnikl již
v Brně a Olomouci, v Praze a okolí
ovšem není dle našich informací
aktuálně ani jedno vozidlo s integrovanou nájezdovou plošinou,
Překlenutí platby DPH, zvýhod- které by mohlo vozíčkáře rychle
něné servisní služby, asistenční a bezpečně naložit a převážet.
program zdarma.
V současné době společnost disAuto ESA připravilo pro osoby ponuje dvěma vozidly Volkswagen
s těžkým zdravotním postižením
Caddy, které jsou vybaveny nájezprogram Handycar, který zvýhoddovou plošinou a speciálními bezňuje nákup kvalitních ojetých autopečnostními pásy s elektronickým
mobilů. Partnery a podporovateli
jištěním. Převážená osoba si může
projektu Handycar Auto ESA jsou
sama zvolit, jestli zůstane během
ACA 1213, Sportovní klub vozíčcesty sedět na svém vozíku, či si
kářů, Helpnet.cz, Medicco s.r.o.,
AIM Insurance a Josef HURT – přesedne na sedadlo. Vozidla jsou
přestavěna a homologována tak,
ruční ovládání.
aby byla schopna převézt osobu
Handicapovaným zájemcům o koupi
na vozíku a další 2 pasažéry.
vozu nabízí Auto ESA obsluhu
v bezbariérovém prostředí, zpro- Překvapilo nás, že nápad taxi pro
středkování úprav řízení na místě, vozíčkáře vznikl vlastně jen shodou
možnost získání zvýhodněného náhod. Jakou, na to jsme se zeptali
spotřebitelského úvěru, asistenční ředitele projektu Jakuba Poboprogram zdarma či sníženou sazbu řila. „Před několika měsíci mi
volal zoufalý mimopražský známý,
pojištění.
Dalšími zvýhodněními pro handi- který se pohybuje na elektrickém
capované zákazníky jsou překle- vozíku, že má defekt na ovládání,
nutí DPH, jehož zaplacení vyřídí jestli bych mu nemohl sehnat
Auto ESA s příslušným finančním odvoz. Původně totiž plánoval,
úřadem za kupujícího, či pojištění že přespí u kamaráda v Praze. Po
státního příspěvku na zakoupení bezvýsledném hledání převozu,
automobilu. Součástí programu který by fungoval ve večerních
Handycar je i odborné poradenství hodinách, jsem nakonec do své
a pomoc při výběru vhodného typu dodávky naložil dvě fošny a za
vozu v závislosti na druhu zdravot- vydatného úsilí jsem vozík i znáního postižení a předpokládaného mého dostal domů. Tehdy jsem
vývoje onemocnění.
při cestě domů začal přemýšlet,
jak mají vozíčkáři komplikované,
když chtějí večer vyrazit s přáteli
do restaurace, za kulturou či na
návštěvu a nechtějí či nemohou
přesně stanovit čas, kdy budou
chtít odvézt domů.“
V některých médiích bylo již
o Vašem připravovaném projektu
slyšet. Jak jste dokázali v relativně
krátkém časovém úseku vybudovat službu, která na našem trhu
chyběla a jaké služby vlastně nabízíte? „V počátcích, kdy nápad
začal mít konkrétní formu, jsme
stáli před zásadním rozhodnutím. Máme se pokoušet vybudovat projekt, který bude závislý na
dotacích, příspěvcích a sponzorech, či máme financování řešit
jinak? Zvolili jsme druhou variantu a díky zahraničnímu investorovi začínáme již dnes. Zároveň
tímto vřele děkuji všem mediálním partnerům a spřáteleným
webům, kteří nám poskytli prostor
pro PR a inzerci, neboť bez jejich
nezištné pomoci by byly počátky
velmi složité.“
„Kromě standardní přepravy osob
v rámci Prahy a středočeského
regionu nabízíme také odvoz do
lázní, na dovolenou, celodenní
výlety a další balíčky na míru.
Velmi mne těší, že již nyní máme
v diáři na leden klientku, která
by ráda s kamarádkami navštívila vinný sklípek na Moravě
a dokonce volal i pán, že by se
rád po letech s manželkou podíval
do Itálie k moři. Bylo až dojemné,
s jakou radostí pán začal spřádat
plány na dovolenou, když jsem
mu potvrdil, že i takovéto služby
poskytujeme“ uzavírá s hřejivým
úsměvem ředitel projektu.
Přejeme tedy projektu mnoho
úspěchů a věříme, že tato dosud
chybějící svoboda cestování alespoň trochu usnadní a zpříjemní
život hendikepovaným.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.taxiprovozickare.cz
či na tel. +420 776 44 00 44.
Jana Novotná
foto: Jakub Pobořil
březen 2012
Ohlasy na kurzy
Lyžování s Parapletem
V lednu a únoru pořádalo Centrum Paraple kurzy lyžování. Zimní
sporty si letos užilo celkově dvacet klientů (z toho dva instruktoři)
za pomoci osmnácti asistentů.
Osvědčené bezbariérové rekreační
středisko Bílá Vrána v Bedřichově
v Jizerských horách poskytlo
pohodlné ubytování a místní sjezdařský areál vhodné podmínky pro
lyžařské začátečníky i pokročilé
sjezdaře. V tomto čísle bulletinu se
o letošním lyžování dočtete ještě
více přímo od účastníků kurzů.
Lyžařský kurz s Centrem
Paraple - Bedřichov 2012
Konečně přišel čas lyžařského
výcviku, na který jsem se velice
těšil a jistě i ostatní účastníci
kurzu. S napětím jsem sledoval
sněhové podmínky v Bedřichově
a přál jsem si, aby napadl nový
sníh. To se nám vyplnilo vrchovatě.
Po příjezdu na penzion Bílá Vrána
padal sníh s malými přestávkami od
soboty až do úterního dopoledne,
takže sněhové podmínky na sjezdovce byly vynikající. O to horší to
měli instruktoři a asistenti, kteří nás
museli dopravit na sjezdovku a zpět
do penzionu. Za to jim patří poděkování a obdiv, s jakým nasazením
se o nás starali. Večer po lyžování jsme sledovali záběry našich
kameramanů a prohlíželi jsme
chyby, které děláme při lyžování
a občas jsme se i pořádně zasmáli.
I na zábavu byl čas. Navštívili jsme
bowling, někteří bazén a poseděli
v horské chatě při různých debatách. Po týdnu jsme se museli
rozloučit a již se těšíme na další
akce, které pro nás vozíčkáře Centrum Paraple připravuje. Závěrem
chci ještě jednou všem instruktorům, asistentům a dobrovolníkům
poděkovat za nádherné zážitky při
pobytu na horách.
Střípky z hor
jsem letos v lednu na lyžařském
kurzu v Bedřichově a zažila část
kurzu lyžování pořádaného Lenkou, Jirkou a Kubou, zaměstnanci
sportovního úseku Centra Paraple
a mnoha asistenty a dobrovolníky.
To mě inspirovalo, napsat o tom
pár řádků.
Přijímáme vás na pozici, na které
je třeba se obětovat. Velkou částí
bude především fyzická dřina
a odříkání si i 10 minut odpočinku, protože vás prostě váš
lyžař na vozíčku bude potřebovat.
Buďte téměř nadšeni, že můžete
pomáhat v jakoukoliv dobu, i když
jste po lyžování znaveni.
Dále předpokládáme osobnostní
zralost a sílu, protože není
vhodné a ani adekvátní, abyste,
sic pod vlivem únavy či nezdaru
v lektorování lyžování, na svého
svěřence své emoce vylívali, křičeli atp.
Současně je ve vaší náplni práce
obsažena samozřejmost. Abyste
uspěli, požadovanou práci provádějte, prosím, samozřejmě, bez
nároku na vděk či nadstandardní
ocenění z jakékoliv strany. Pokud
přijde, přejeme vám to, ale jako
výchozí postoj je třeba, abyste
byli nastaveni do modu: „vykonáJiří Miňovský vám tuto práci s lehkostí a samoúčastník kurzu zřejmostí“ jako by se nechumelilo, a to i když venku zrovna
chumelit bude.
Jela jsem na hory se sportovním
úsekem Centra Paraple, kde se ze
mě stala Alenka v říši divů. Možná
vám budu připadat naivní a to, co
chci napsat, je pro vás běžné,
samozřejmé, ale i proto to chci
napsat, protože v dnešní výkonové době se zapomínáme zastavovat, reflektovat a chválit. Byla
všichni pochválit, někdo více, spontánně. Všímejme si a chvalme.
někomu stačí troška. U počinů, Bez toho to prostě nejde!
jako je uspořádat lyžařský kurz pro
Helena Šaldová
lidi na vozíčku, je škoda šetřit slovy
psycholog CP
chvály, která se ze mě navíc derou
foto: Martin Salajka
Je jasné, že pracujeme-li v pomáhajících profesích, jsme nastaveni
lidi více méně podporovat, zajímat
se, být k dispozici, tak, jak velí
naše pracovní pozice a jak naše
srdce chce. Kdybych měla udělat výběrové řízení „sporťáků“ na
základě toho, jak jsem je viděla na
horách makat, úspěšný kandidát
by vypadal asi takto:
Abyste to celé mohli dělat,
pořádně se do sebe ponořte,
protože jediný motor, který za
tím vším může stát je, že spatřujete smysl svého konání, které
se někdy skládá jen z dřiny,
makačky, nedostatku spánku,
hodně práce, bolavých svalů a to
celé je tzv. „never ending story“.
Chci vzdát hold těm, kteří pořádají
nevšední dny pro klienty CP. Bez
té dřiny, která je na konci sladká,
by to prostě nešlo. Chci vzdát hold
i vám všem, kteří bez mrknutí oka,
nebo i s mrknutím, dennodenně
pomáháte svým blízkým, kamarádům, klientům na vozíku. Bez vás
by to prostě nešlo. Jsme stvořeni
tak, že čas od času potřebujeme
9
Inzerce
10
X Česká asociace paraplegiků
březen 2012
bou. Dovolte, abychom vás pozvali
k návštěvě webu, kde najdete
zajímavé a užitečné informace,
pozvánky na akce, nabídky služeb
a kde můžete sami nabídnout své
tipy, názory, těžce nabyté zkušenosti a další. Zásadním přínosem
pro uživatele Vozejkova je to, že
si informace můžete vybírat podle
vašeho regionu či místa, které vás
zajímá. Těšíme se na vaši návštěvu
i na vaše názory, neváhejte a registrujte se.
pravila Zdeňka Faltýnková. Nově
jsme získali souhlas k jejich uveřejnění. Jednotlivé video programy
nahráváme na webové stránky
postupně, časem rádi nabídneme
všechny dostupné. Pro vás se
tak otevřela možnost prohlédnout
si program, který vás zajímá, na
kanále CZEPA.TV a poté si požadované DVD u nás objednat v plné
kvalitě.
Nová členská karta všem
24hodinový závod v přírodním
víceboji dvojic Survival bez hranic
a s ním i druhý ročník vozíčkářů
spolupořádá opět CZEPA. Tentokrát se Survival uskuteční v termínu
8. – 10. června 2012.
Survival bez hranic 2012
Vzhledem k novému názvu organizace jsme zadali do výroby novou
členskou kartu všem členům
s uhrazeným příspěvkem. Tedy
i těm, kdo mají stávající platnou
kartu v nových barvách organiAdaptia - kalhoty
zace (zelená, modrá, černá, bílá),
ale s původním názvem Svaz para- pro vozíčkáře můžete
plegiků. Karty budeme rozesílat vyzkoušet v kanceláři
již v druhé polovině února těm
CZEPA
“Ředitelka CZEPA Alena Jančíková přebírá čestné uznání od ministra Leoše Hegera.“
členům, kteří mají v pořádku příMezi vybranými organizacemi bylo spěvky. Pokud máte v platbách Pokud máte cestu přes Prahu,
Čestné uznání pro Svaz
i naše občanské sdružení. Děku- nejasnosti, pište na email: sixtova@ nabízíme nově možnost vyzkoušet
si vzorové kalhoty Adaptia v kanjeme za významný dar. Automobil czepa.cz.
paraplegiků
celáři CZEPA. Momentálně máme
vybavíme plošinou a ručním řízek dispozici na vyzkoušení pánské
Vládní výbor pro zdravotně posti- ním. K zapůjčení bude sportovcům Video na webu CZEPA
džíny a manžestery v klasické i prožené občany předal 5. 12. 2011 – vozíčkářům a dalším členům,
Svazu paraplegiků čestné uznání kteří by upravený mikrobus krát- Webové stránky www.czepa.cz dloužené délce. Vzhledem k tomu,
za osvětový videoklip „Chceš moje kodobě potřebovali (např. rodinná mají rubriku „foto/video“. Tam je že máme od každé velikosti jeden
postižení?“ Video se týká proble- dovolená apod.).
v levém menu uveden videokanál kus, doporučujeme vaši návštěvu
matiky parkování na místech pro
CZEPA.TV, kterým se prokliknete po předchozí domluvě. Dámský
střih společnost dokončuje, proto
vozíčkáře a zneužívání parkovacích
do nabídky konkrétních filmů.
Nový název organizace
dámské kalhoty zatím nemáme
karet.
V současné době zde najdete 3
Od 1. 1. 2012 Svaz paraplegiků spoty („Vozejkov.cz“ z přípravy k dispozici.
Velkoprostorový automobil plně přechází na nový název – komunitní sítě; Vládním výborem Adaptia je nově vzniklá česká
Česká asociace paraplegiků – oceněné „Chceš moje postižení?“ společnost, jejímž programem je
pro členy CZEPA
CZEPA. Webové stránky zůstávají a „Sport handicapovaných“ – výroba oblečení pro vozíčkáře.
o možném využití velkoprostoro- Oděvy vyrábí výhradně v ČR se
Konto Bariéry spolu se společností nadále www.czepa.cz.
vého vozidla Fiat Ducato) a také značkou český výrobek. Adaptia
Globus v prosinci 2011 slavnostně
první čtyři edukační DVD pro- nabízí převážně kalhoty, které jsou
ukončili projekt Cesty k lidem. Vozejkov
svým střihem a provedením vyvigramy.
V rámci tohoto projektu získalo
15 předem vybraných organizací Komunitní server www.vozejkov.cz Právě na edukační videa bychom nuty přímo pro sedící osoby.
velkoprostorový vůz Fiat Ducato. je spuštěn s novou grafickou podo- vás rádi upozornili. V minulém bulletinu jsme uvedli soupis všech Česká asociace
DVD programů (domácí rehabili- paraplegiků - CZEPA
tace, bezbariérová úprava prostředí Ovčárská 471, 108 00 Praha 10,
apod.), scénáře většiny z nich při- www.czepa.cz, tel.: 775 980 952
Náhled na komunitní server www.vozejkov.cz v novém grafickém vzhledu
březen 2012
Inzerce / Zaměstnání
Soukromá inzerce
Prodám lehké skládací nájezdy
pro čtyřkolku nebo elektrický
Prodám nájezdovou rampu a plo- vozík, v celkové délce 2 m. Cena
šinu (firma Altech, viz foto). Zůstat- 5000 Kč. Tel.: 777 190 554 (Praha).
ková hodnota obou produktů cca
230 - 240 tis. Kč. Lze zažádat o příspěvek na pomůcku u příslušného Prodám skládací vozík Meyra
magistrátu. Prodám i jednotlivě. chrom., odnímatelná kola. Cena
U nájezdové rampy je zůstatková dohodou. Tel.: 777 190 554 (Praha).
cena cca 45 tisíc Kč u plošiny cca
190 tisíc Kč.
Pracovní nabídka
Tel.: 721 586 440, 326 721 085.
Pracovník v oblasti ochrany
a ostrahy - bezpečnostní pracovník.
• ostraha objektu včetně pochůzek - ochranka parkingu
můžete nalézt na portálu Práce
postižených. Tento web prezentuje
Ochrannou známku Práce postižených, naleznete zde katalog
zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením. Ochranná známka
je projektem Nadačního fondu pro
podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, kde můžete
také nalézt mnoho užitečných
informací k zaměstnávání OZP.
www.pracepostizenych.cz
www.nfozp.cz
Aktivní politika zaměstnanosti
• vyučení v jakémkoli oboru, v České republice podporuje
trestní bezúhonnost
možnosti pracovního uplatnění
• vhodné pro OZP (OZZ, ČID)
pro osoby se změněnou pracovní
• práce na plný nebo zkrácený schopností prostřednictvím chráněných pracovních míst u běžných
úvazek, vícesměnný provoz
zaměstnavatelů, v chráněných pra• datum nástupu - ihned
covních dílnách či výrobních druž• lokalita pracoviště Praha 7
stvech invalidů. Na provoz či zří• minimální vzdělání - střední zení chráněného pracovního místa
přispívají úřady práce.
odborné učiliště
• mzdové podmínky - základní Katalog zaměstnavatelů, kteří mají
více než 50% zaměstnanců se zdramzda od 8 000,- Kč / měsíc
votním postižením, můžete nalézt
Kontakt: tel.: 739 306 711,
na portálu MPSV v sekci [email protected]
nost, Pro zaměstnavatele, Zaměstnávání OZP, přímý odkaz zde:
Přehled portálů
nabízejících zaměstnání
zdravotně postiženým
a jiné možnosti
pracovního uplatnění
Rádi bychom vám předali v tomto
čísle bulletinu, kromě jiného, také
několik užitečných tipů pro hledání
vhodného zaměstnání. Ať již hledáte
práci z domova nebo s dojížděním
do zaměstnání, můžete podle zvolených kritérií hledat například na
těchto webových portálech, které
aktuální nabídky shromažďují.
Prodám vůz Citroen Xsara 2.0
HDi combi, rok výroby 1999,
najeto 220 000 km,
stříbrná http://burzaprace.kontobariery.cz
barva, zimní a letní pneumatiky,
zahrádka, možnost ručního řízení http://www.svaztp.cz/zamestnani
na brzdu a plyn.
http://www.prace.cz/ozp/
Další informace na
tel. 737 253 430,
Další portály, kde lze hledat
Email: [email protected]
zaměstnání se zadáním kritéria
práce pro OZP:
portal.mpsv.cz/sz/
zamest/zamestnaniosob/
katalogorganizaceozp
Můžete také využít katalog členů
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených:
www.azzp.cz/seznam-clenu/
clenove
pracovní rehabilitace, agentur podporovaného zaměstnávání nebo
sociálně terapeutických dílen.
V Praze se podporovaným zaměstnáváním zabývají například organizace Rytmus nebo Asistence o. s.,
v Brně a okolí například Liga vozíčkářů. Seznam organizací, které se
zabývají podporovaným zaměstnáváním, můžete nalézt zde:
http://www.unie-pz.cz/3-pz/
23-poskytovatele-sluzby-pz.html
Poskytovatele služeb sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace je možné nalézt v Registru
poskytovatelů sociálních služeb na
adrese www.iregistr.mpsv.cz.
-ph-, -ap-
Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo:
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471, Praha 10
Tel.: 274 771 478, www.paraple.cz
e-mail: [email protected]
Registrace MK ČR E 17771
Redakce si vyhrazuje právo texty krátit
a upravovat. Uveřejňované texty nemusejí vyjadřovat názory a postoje redakce
a vydavatele.
Uzávěrka tohoto čísla byla 15. 2. 2012
Další číslo vyjde v červnu,
uzávěrka 16. 5. 2012
Náklad 850 ks
Vytiskla tiskárna:
Artprint, Tomsova 6, Praha 10
Katalog výrobních družstev invalidů
naleznete zde:
Vydání připravily:
Pavla Habrdová (ph),
[email protected]
[email protected]
http://www.scmvd.cz/vdi2.asp
Zuzana Joachimsthalová,
[email protected]
Katalog chráněných dílen je zpracován také zde:
www.praceprozp.cz/
hledani-prace/
odkazy-chranene-dilny.html
www.nahradniplneni.cz/firmy.php
http://www.careerjet.cz/
http://www.jobs.cz/
11
http://ligavozick.skynet.cz/ip/
prace.php?oblast=200
Informace k zaměstnávání osob se Další možností, jak nalézt uplatzměněnou pracovní schopností, nění, je využití služeb sociální či
Mgr. Andrea Preclíková
[email protected]
Za příspěvky děkujeme:
Centrum Paraple: Bc. Alena Kyselová,
PhDr. Alena Kábrtová, Mgr. Veronika
Janečková, Patrik Zalmay, Mgr. Zuzana
Korbelová, Mgr. Andrea Preclíková (ap),
Bc. Jan Koláčný, Ing. Bohumil Kábrt,
Eliška Drbohlavová (ed),
DiS., Mgr. Helena Šaldová.
Česká asociace paraplegiků:
Alena Jančíková, Hana Sixtová.
Další: Aleš Černohous, Hedvika
Sovadinová, Hana Bernardová, Vašek
Uher, Jana Novotná, Jiří Miňovský.
Administrace: Alexandra Šilhánová
Grafická úprava: Vít Franta
březen 2012
Inzerce
12
Progeo
aktivní vozíky modely 
Nechcete už dělat kompromisy?
Přestaňte o životě jen snít, ale žijte své sny! Nová kolekce přináší celou
řadu inovací, revolučních řešení a designových perliček. PROGEO opět
dokazuje, že je absolutní světovou špičkou v oboru udávající trend.
Dáte přednost nejlehčí superskládačce na trhu JOGA EGO, originálně
řešenému pevnému rámu JOKER EVOLUTION nebo se necháte
zlákat celokarbonovým rámem NOIR z jednoho kusu?
EGO
EVOLUTION
NOIR
možnost nezávazného a bezplatného vyzkoušení, více informací naleznete na:
www.dmapraha.cz
DMA Praha s. r. o., Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: [email protected]
Download

březnové vydání