kalendář akcí
říjen 2014
1. 10.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS)
2. 10.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
3. 10.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
Odečty vodoměrů do 12. 10. 2014 (více: SMJ)
Uzávěrka přihlášek na Noc mezi knihami (více: Knihovna)
4. 10.
So
5. 10.
Ne
Brigády rybářů každou sobotu
7.00 h.
Brigády hasičů každou sobotu a neděli
8.00 h.
Knihovna otevřena + burza knih (více: Knihovna) 9.00 - 12.00 h.
Rally Příbram – rychlostní zkouška (více: Z činnosti...) 8.30 - 15.15 h.
SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS)
16.00 h.
6. 10.
Po
7. 10.
Út
8. 10.
9. 10.
14.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
15.30 h.
Týden knihoven – burza knih (více: Knihovna)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Týden knihoven – burza knih (více: Knihovna)
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
Beseda Z historie a současnosti VVP – 5. část
(více: Knihovna)
9.00 - 17.00 h.
16.00 h.
9.00 - 17.00 h.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
17.00 h.
17.30 h.
St
Týden knihoven – burza knih (více: Knihovna)
Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS)
9.00 - 17.00 h.
16.00 h.
Čt
Týden knihoven – burza knih (více: Knihovna)
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Přednáška Kamily Polákové (více: MC Jinečáček)
9.00 - 15.00 h.
9.30 - 11.30 h.
18.00 h.
10. 10. Pá
Týden knihoven – burza knih (více: Knihovna)
9.00 - 15.00 h.
VOLBY 2014 (více: Městys)
14.00 - 22.00 h.
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
Uzávěrka výtvarné soutěže knihovny
Týden knihoven – Noc mezi knihami (více: Knih.) 19.00 - 8.00 h.
11. 10. So
VOLBY 2014 (více: Městys)
8.00 - 14.00 h.
HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ TRHOVÁNÍ (více: Z činnosti...)
8.00 h.
Posvícenské posezení v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova) 19.00 h.
12. 10. Ne
13. 10. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
14. 10. Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30 h.
Senior-klub (SCJS)
14.00 h.
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
17.00 h.
Tvořivá dílna s Markétou pro veřejnost (více: MC Jineč.) 20.00 h.
2
16.00 h.
15. 10. St
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
16. 10. Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30 h.
Hlasová terapie s Šárkou Pexovou (více: MC Jinečáček) 18.00 h.
17. 10. Pá
Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na listopad
15.00 h.
17.00 h.
18. 10. So
19. 10. Ne
20. 10. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
21. 10. Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
Beseda s Antonínem Roháčkem (více: Knihovna)
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
16.00 h.
22. 10. St
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
23. 10. Čt
Zájezd do Polska se RUŠÍ (více: KS)
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
24. 10. Pá
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
25. 10. So
4. HUBERTSKÝ DEN (více: Z činnosti...)
Popcorn párty v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova)
11.00 h.
21.00 h.
27. 10. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Prázdniny ve škole
16.00 h.
28. 10. Út
STÁTNÍ SVÁTEK
29. 10. St
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Podzimní miniturnaj v šachu pro všechny zájemce (SCJS) 16.00 h.
Prázdniny ve škole
30. 10. Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
31. 10. Pá
Šachový oddíl (SCJS)
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
26. 10. Ne
9.30 - 11.30 h.
17.00 h.
LISTOPAD – více v příštím čísle JZ
1. 11.
So
Drakiáda mateřského centra (více: MC Jinečáček)
14.30 h.
5. 11.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
6. 11.
Čt
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
8. 11.
So
Turnaj nadějí a Přebor MŠ a ZŠ v šachu (více: Pionýr)
9. 11.
Ne
Zájezd na trhy v Ředhošti (více: KS)
15.30 h.
v jednání
5.30 h.
11. 11. Út
Den válečných veteránů
v jednání
11. 11. Út
Martinská světýlka (více: MC Jinečáček)
3
v jednání
přehled
říjen 2014
Společenská kronika
....................................................
strana
5
................................................................
strana
7
...................................................
strana
25
........................................................
strana
28
.....................................................................
strana
34
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
40
Z činnosti společenských a zájmových organizací
.........
strana
43
...............................................
strana
47
.............................................................
strana
50
Městys Jince
Služby městyse Jince
Kulturní středisko
Knihovna
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
Základní škola Jince
.....................
50
...................................................
52
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
58
..................................................
strana
59
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
60
Policie informuje
.........................................................
strana
61
...........................................................................
strana
62
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
63
Zprávy z Ohrazenice
....................................................
strana
66
Kultura v Hořovicích
....................................................
strana
68
.......................................................
strana
69
........................................................................
strana
70
13. dělostřelecký pluk
Sport
Kultura v Příbrami
Inzerce
4
společenská kronika
říjen 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti
do dalších let přejeme našim spoluobčanům,
kteří slaví svá životní jubilea.
Kabátníková Jaroslava – 85 let
Růžičková Marie – 86 let
Narození
Černý Kryštof
ROZLOUČILI JSME SE
Souchová Jana
Milec Jiří
5
VZPOMÍNKY
Tam na druhém břehu je někdo mému srdci milý,
co dal mi svou něhu v nejednu těžkou chvíli.
Dne 28. září 2014 tomu byly tři roky,
co nás navždy opustila naše maminka a sestra
paní Miroslava Hartmanová.
Věnujte jí, prosím, společně s námi
tichou vzpomínku.
Rodina Fenikova, dcery a syn s rodinami.
Dne 19. října 2014 tomu bude již 9 let,
co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Miroslav Holý.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Anna,
syn Miroslav s manželkou Katkou
a vnučky Natálka, Anička a Terezka.
Dne 19. října 2014 uplynou 4 roky,
co nás navždy opustil bratr, strýc a švagr,
pan Jan Holý.
Stále vzpomínají sestry Naa, Jana s rodinami
a neteř Lenka s rodinou.
20. října 2014 uplyne jeden smutný rok,
co navždy utichlo předobré a laskavé srdce
paní Evy Helclové.
Moc nám chybí a nikdy na ni nezapomeneme.
Manžel a děti s rodinami.
K tiché vzpomínce na kamarádku Evičku
se připojují kolegyně z práce.
Dne 29. října 2014 uplyne 18 let,
co nás navždy opustil milovaný manžel a tatínek
pan Jaroslav Kymla z Jinec.
S láskou v srdci nikdy nezapomeneme.
Manželka Ivana a syn Tomáš.
6
Městys Jince
říjen 2014
VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV
a 1. kolo senátních voleb
1. Volby do Zastupitelstva městyse Jince a volby do Senátu Parlamentu
České republiky se konají:
v pátek
10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 11. října 2014 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově ZŠ Jince,
Slavíkova č. p. 26
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově ZŠ Jince,
Slavíkova č. p. 26
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Rejkovicích č. p. 7
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Běříně č. p. 22
Veškeré další informace o volbách, včetně kandidátních listin a volebních programů, jsou uvedeny v brožurce „Volby 2014“, která byla
(nebo v nejbližších dnech bude) doručena prostřednictvím České pošty,
s. p. do všech domácností v Jincích, Rejkovicích a Běříně. Brožura je
k dispozici i ve Společenském centru Josefa Slavíka a na Úřadě městyse
Jince.
Hlasování do přenosné volební schránky
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat obecní
úřad (ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. Členové volební komise navštíví voliče doma
s přenosnou volební schránkou. Pokud vám zdraví neslouží, využijte
této možnosti hlasování.
7
Výpis ze zprávy o činnosti
Rady městyse Jince
od 14. 5. 2014 do 27. 8. 2014
Vyhodnocení, příprava zastupitelstva
Od posledního jednání zastupitelstva 14. května t. r. se rada sešla ke svým
jednáním sedmkrát – 21. 5., 9., 16. a 23. 6., 14. a 28. 7. a 18. 8.
V rámci svých jednání se rada zabývala vyhodnocením zastupitelstva
14. 5. a přípravou zastupitelstva 27. 8., pravidelně probíhá i kontrola zápisů a usnesení z jednání rad.
Program rozvoje městyse, výstavba
Na všech jednáních byly projednávány záležitosti týkající se akcí zařazených do Programu rozvoje městyse:
V současné době je jednou z nejsledovanějších akcí realizace projektu
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince“ – v této otázce rada
• zmocnila starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace s ROP Střední
Čechy na financování projektu;
• byla informována o přípravě výběrového řízení, seznamovala se s podklady k výzvě k podání nabídek; v rámci přípravy pověřila starostu
k projednání připomínek k podkladům výzvy se zpracovatelem výzvy,
schválila text výzvy pro zadávací řízení na dodavatele akce, byla informována o jednáních komisí výběrového řízení a následně schválila
výsledek výběrového řízení, vítěz výběru INVESSALES, s. r. o. vyzván
k uzavření smlouvy v rozsahu nabídky;
• pověřila starostu městyse k podpisu smlouvy o dílo s INVESSALES,
s. r. o. na akci „Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince“ – po uplynutí
lhůty na odvolání proti výsledku výběrového řízení na dodavatele –
a k předání staveniště.
V souvislosti s přípravou rekonstrukce MŠ byla připravována i výměna
zdroje vytápění – akce „Instalace OZE – Mateřská škola Jince“ –
rada schválila text výzvy pro zadávací řízení na dodavatele akce, do výběrového řízení byly podány dvě nabídky, ani jedna však dle zprávy hodnotící
komise nesplňovala podmínky výzvy (vyšší nabídková cena než stanovená
předpokládaná hodnota), rada z tohoto důvodu schválila zrušení výběrového řízení a následně i zrušení žádosti o podporu z OPŽP – akce
8
cz.1.02/3.1.00/13.19779 Instalace OZE – Mateřská škola Jince - projekt
bude odložen do dalšího plánovacího období.
Rada se zabývala i možností úprav ZŠ Jince, které by měly snížit energetickou náročnost školy – schválila zadat přípravu projektové dokumentace akce „Realizace energetických úspor ZŠ Jince“ v souladu s požadavky
OPŽP Ing. Kábovi a oslovit společnost REVEL Příbram, s. r. o. ke zpracování projektu na rekonstrukci vytápění v budovách ZŠ; vzala na vědomí
oznámení SFŽP OPŽP - zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci „Základní škola - Instalace OZE“.
Vedle zásadních rekonstrukčních prací se rada zabývala i zajištěním
menších oprav a údržbových prací v objektu MŠ i ZŠ – výmalba
tříd MŠ, izolace budovy ZŠ podél chodníku – práce zajišované vlastními
pracovníky (brigádníci, SMJ), schválila zadat položení chodníku kolem
budovy ZŠ p. Haltufovi.
Další připravovanou akcí je rekonstrukce chodníků na Zborovské
– rada schválila zadat přípravu výběrového řízení Ing. Běhounovi, následně schválila text výzvy na tuto veřejnou zakázku – k výběru dodavatele
stavebních prací – výzva zaslána třem firmám a uveřejněna na úřední desce. Na základě doporučení komise pro otevírání obálek schválila zrušení
prvního zadávacího řízení z důvodu podání pouze jedné nabídky, která
navíc nesplňovala požadavky zadavatele, proto byla z důvodu nesplnění
kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci vyloučena; následně schválila vyhlášení nového zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací včetně úpravy zadávacích podmínek (navýšení
max. nabídkové ceny). Výzva zaslána 3 stavebním firmám a uveřejněna na
úřední desce městyse (i v elektronické podobě).
Oprava komunikací a protizáplavová opatření – rada schválila
podání žádosti o dotaci z Ministerstva dopravy ČR na opravu komunikací
po povodních (záplavách) v r. 2013 a protizáplavová opatření (vč. výčtu
dotčených komunikací) – v této souvislosti schválila uzavření smlouvy o
poradenské činnosti s KPW Projekt s. r. o. na zpracování projektové žádosti o dotaci - žádost městyse Ministerstvo dopravy neshledalo důvodnou.
Rekonstrukce hasičárny – rada byla průběžně informována o stavu
prací, schválila zakoupení tří infrapanelů pro temperování garáží a dílny
hasičárny dle nabídky Ing. Sládka – STAVOPLAN.
Koupaliště – vzala na vědomí studii dispozičního řešení zázemí koupaliště.
9
Zeleň Zborovská – vzhledem k podmínkám udržitelnosti projektu rada
schválila postup při údržbě výsadby zeleně na Zborovské – odbornou pomoc (metodický dohled) zadat p. Kubátové, údržbu stávající výsadby zajistit prostřednictvím pracovníků SMJ, doplňující výsadbu za zničené či chybějící rostliny (dle seznamu pův. dodavatele) realizovat v září 2014.
Rada vzala na vědomí i informaci o připravovaných nových výzvách ze
SFŽP a FROM – možné využití pro rekonstrukci a zateplení budov zdravotního střediska.
Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření
Rada byla informována na základě finančních výkazů o plnění rozpočtu
(k 31. 5., 30. 6. a 31. 7.); schválila:
- rozpočtová opatření č. 7 (úprava rozpočtu v rozsahu pravomoci rady,
8 a 9 (úpravy rozpisu rozpočtu);
- návrh rozpočtového opatření č. 10 – předložit ke schválení zastupitelstvu;
- zohlednit připomínky provozovatelů k pohledávce za fakturaci spotřeby
vody a elektřiny na provoz koupaliště v letních sezónách 2010, 2011
(spotřeba vody a elektřiny při rekonstrukci koupaliště a čerpadlo do
areálu fotbalového hřiště);
- proplacení úborů pro zahrádkáře;
- příspěvek 10 tisíc Kč na vydání nové CD nahrávky Rožmitálské Venkovanky;
- snížení platby za služby spojené s pronájmem zubní ordinace po dobu
omezeného provozu ordinace z důvodu čerpání rodičovské dovolené o 40 %;
vzala na vědomí rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o částečném
prominutí daně – odvod za porušení rozpočtové kázně (nedodržení termínu
dokončení akce – Jince, zeleň II) s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že akce
byla fyzicky dokončena včas a prodlení bylo způsobeno administrativním
předáním akce v termínu vyhovujícím všem stranám o tři dny později oproti termínu dle dotačních podmínek (po konzultaci a odsouhlasení SFŽP),
bude zbývající částka daně v celkové výši 7.421 Kč uhrazena z rozpočtu
městyse.
Bytové záležitosti
Rada schválila
- prodloužení nájemních smluv k bytům č. 3/165, 9/98 a 3/32;
- přidělení uvolněného bytu 3/98 na dobu určitou dle návrhu bytové komise
(sjednocena doba pronájmu na dobu určitou do 30. 9. 2014);
10
- odložení opravy výtahu v č. p. 98 na r. 2015;
- stanovisko k žádosti o úhradu podílu za přepojení elektrorozvodů na bytovém domě č. p. 291, 292, kde městys vlastní dva byty – městys se bude
podílet pouze za podmínky, že se na úhradě budou poměrnou částkou za
byt podílet i vlastníci ostatních bytů;
Rada vzala na vědomí:
- informace ředitelky SMJ o nutných opravách v obecních bytech (2/165 kuchyňská linka, 2/171 - výměna radiátoru) a opravách plechování
a omítek v č. p. 98;
- výměnu staré kuchyňské linky v bytě 4/171 za kuchyňskou linku pořízenou nájemcem bytu;
pověřila ředitelku SMJ projednáním uvolnění prostorů společného schodiště
v č. p. 165 s nájemníky bytů v č. p. 165.
Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních
organizací a spolků
Kulturní středisko, knihovna, kulturní komise:
- vzala na vědomí informaci o organizačním zajištění akce ROCK FEST
Jince;
- byla informována o přípravě 5. Jineckých slavností, následně seznámena
s jejich vyhodnocením;
- schválila vyřazení knih z místní knihovny dle seznamu předloženého
knihovnicí.
Služby městyse Jince:
O problematice řešené touto příspěvkovou organizací informuje ředitelka
SMJ na každém jednání rady a přijatá usnesení se promítají v ostatních
oblastech projednávané problematiky.
Rada vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace SMJ
k 30. 6. 2014.
Rada městyse schválila pozastavení činnosti SBJ od 1. 9. 2014.
Základní škola a mateřská škola Jince:
Rada vzala na vědomí návrhy ředitele ZŠ a MŠ Jince pro možné zapojení
do připravovaného projektu k rozvoji výukových kapacit mateřských
a základních škol.
Neschválila investici na nákup IT vybavení pro třídu 6. A – doporučila
využít interaktivní tabuli z MŠ, která se stane po instalaci nového vybavení MŠ nadbytečnou.
11
Zájmové organizace:
Rada městyse se opakovaně zabývala možností řešení rekonstrukce Sokolské zahrady - vzala na vědomí informaci o jednání valné hromady TJ
Sokol Jince k možnosti prodeje Sokolské zahrady městysi a navrženému
jednání k této otázce; na základě výsledku tohoto jednání schválila návrh
ceny pro odkup Sokolské zahrady pro jednání s členy výboru TJ Sokol
Jince – cenu stanovit úředním odhadem. Pověřila starostu městyse k jednání s Tělovýchovnou jednotou Jince o možném odkupu budovy sauny
v areálu Sokolské zahrady v Jincích a k vyžádání znaleckého posudku
na pozemky a budovu v areálu Sokolské zahrady v Jincích.
MAS Brdy:
Rada vzala na vědomí informaci o dotaci pro MAS Brdy z programu OPVK,
v rámci které bude část prostředků vyčleněna pro ZŠ Jince (venkovní učebny
- altány).
Organizační záležitosti
Smlouvy: Vedle smluv ke stavebním a dotačním akcím projednala
a schválila rada v uvedeném období uzavření následujících smluv:
• provozování koupaliště s p. Janem Krnáčem na letní sezónu 2014,
následně do 30. 9. 2017;
• s Geodetickou kanceláří Pardubice na zajišování služeb souvisejících
s provozováním mapového projektu městyse v rámci aplikace G-obec;
• o zřízení věcného břemene – služebnosti se Správou železniční dopravní
cesty, s. o. (komunikace k nádraží Jince);
• o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby – ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. č. IV-12-6017442/VB/02;
• o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby mezi
městysem a ČEZ Distribuce a. s., zastoupenou firmou Elektrostav Strakonice (Jince, kNN pro p. č. 1536/7);
• předložit zastupitelstvu městyse návrh na zřízení věcného břemene pro
pozemky v k. ú. Jince č. parc. 833/1, 867/1, 872/1, 876/6 a 876/12 v souvislostí s realizací stavby „Jince – Královky, kNN p. 872/3 a pro pozemek v k. ú. Jince parc. č. 1208/7 v souvislosti s realizací stavby „Jince,
kNN, Křešínská, p. 1536“.
Vzhledem k definici věcného břemene dle nového občanského zákoníku
bude schválení uvedených věcných břemen předmětem jednání zastupitelstva.
• o zřízení práva stavby na pozemku 27/1 k. ú. Jince (kanalizační přípojka);
12
• s RWE GasNet s. r. o. o pronájmu plynárenského zařízení v ulici Za Černým mostem;
• s Českou poštou, s. p. o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb;
• o poskytování právních služeb s Mgr. Martinem Kainem od 10. 6. 2014 –
v této souvislosti vzala na vědomí skončení smlouvy s AK JUDr. Černohorské;
• o propagaci loga firmy při Jineckých slavnostech s Pražskými vodovody
a kanalizacemi, a. s.;
• uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě s ČPP, a. s. Vienna Insurance Group.
Rada pověřila starostu k uzavření smluv o:
- poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek –
Podpora obecních knihoven ev. č. KUL/POK/018579/2014;
- poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS - Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic ev. č. HAS/
ZBR/017258/2014;
- poskytnutí dotace ze Středočeského FROM – Podpora obnovy venkova
ev. č. FRO/POV/018582/2014.
Zabezpečení voleb:
Vzala na vědomí informace o přípravě podzimních voleb do zastupitelstev
obcí – jednotlivým volebním stranám bude umožněno představit své kandidáty a volební program v Jineckém zpravodaji (případné další informace
volebních stran budou brány jako placená inzerce).
Zabezpečení veřejného pořádku:
Rada se zabývala podnětem k řešení opakovaných stížností na rušení nočního klidu provozem a chováním některých návštěvníků SAFARI BARU - proběhla schůzka se stěžovateli k této záležitosti za účasti zástupce PČR OO
Příbram-venkov, pozván i provozovatel, který se však schůzky neúčastnil.
Na základě této schůzky rada schválila předložit zastupitelstvu městyse záměr přijmout OZV, která by časově upravila dobu pro provozování hudebních produkcí a restauračních zařízení (návrh do 23.00 hodin). Se závěry
jednání ohledně této problematiky seznámen provozovatel doporučeným dopisem. Rada následně pověřila tajemnici úřadu přípravou návrhu OZV
k řešení problematiky provozní doby pohostinských a obdobných zařízení.
Majetkové záležitosti
Převody, pronájmy, využití pozemků:
- rada se zabývala propagací prodeje pozemků – vzala na vědomí nabídku
M+M reality na inzerci stavebních pozemků v lokalitě A10 (neodsouhla-
13
sila exkluzivitu prodeje); schválila možnou propagaci prodeje na velkoplošných obrazovkách OD Skalka v Příbrami;
- schválila uzavření smlouvy o prodeji pozemku v lokalitě A10 parc.
č. 1635/16 + 1634/3 – celková výměra 1200 m2 za cenu 780.000 Kč (podmínky prodeje dle usnesení zastupitelstva ze dne 10. 6. 2009);
- vzala na vědomí žádost ÚZSVM o zaslání stanoviska ohledně případného způsobu převodu pozemků v k. ú. Jince č. parc. 444/1, 444/2 a 444/3
do vlastnictví městyse s tím, že má zájem na bezúplatném převodu uvedených pozemků;
- byla informována o jednáních s Agenturou pro hospodaření s nemovitým majetkem MO ČR k převodu pro armádu nepotřebného majetku,
pověřila starostu k dalším jednáním o možném převodu zdrojů pitné
vody pro zásobování Jinec na městys, o fyzickém předání pozemku
č. 711/2 k. ú. Jince od armády; dále o jednáních k návrhu převodu parc.
č. 882 k. ú. Jince v Brdech na městys a ke kontrole dodržování závazků
městyse vyplývajících ze smluv o bezúplatném převodu vlastnictví –
následně schválila stanovisko k návrhu Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na změnu vlastnictví pozemků p. č. 882 a 878/1 k. ú. Brdy:
s převodem na městys souhlasí s tím, že navrhuje řešit převod těchto pozemků současně s převodem vodohospodářského majetku – bude projednáno zastupitelstvem;
- schválila záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o přenechání pozemku
k dočasnému užívání ze dne 26. 5. 1989, k postoupení smlouvy na třetí
osobu a následně uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě – sjednání
oprávnění uživatele postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na třetí
osobu;
- byla informována o jednáních se spol. RUBENDYAN k prodeji projektu
a pozemku pro výstavbu 48 b. j. Zborovská.
Rada schválila předložit zastupitelstvu návrh na úpravu Územního plánu
městyse Jince – zařazení pozemku vedle areálu ČOV.
Vodohospodářský majetek:
- průběžně byla rada informována o postupu prací při rozšiřování kanalizace a vodovodu – ul. Pod Újezdem;
- vzala na vědomí informaci o přípravě výměny vodovodu a odkanalizování ulice Sadová – pokud se nepodaří domluvit finanční spoluúčast majitele pozemků určených k zástavbě podél této ulice, souhlasí rada s tím,
řešit napojení na novou kanalizaci a výměnu vodovodu pouze pro stávající objekty;
14
- vzala na vědomí návrh dohody o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů s AČR, pověřuje ředitelku SMJ k dalšímu
jednání se zástupci AČR ohledně ceny dodávané vody, kdy městys trvá
pro rok 2014 na zachování stávající ceny vody.
Dodávka energií
Rada se zabývala zabezpečením dodávky energií pro rok 2015
- schválila zajistit dodávku elektřiny i plynu pro zařízení městyse prostřednictvím stávajícího dodavatele RWE;
- na základě nové nabídky schválila účast v dalším kole aukce na dodavatele elektrické energie pro rok 2015 pro městys Jince s tím, že pokud by
výsledek aukce byl výhodnější než stávající nabídka RWE, bude usnesení rady o tom, že dodavatelem elektřiny bude pro rok 2015 nadále RWE,
přehodnoceno a bude uzavřena smlouva s dodavatelem dle výsledku aukce. V aukci byla předložena výhodnější nabídka, proto rada schválila
uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny pro rok 2015 na základě výsledku
elektronické aukce se společností EUROP EASY ENERGY.
Personální záležitosti
Rada schválila:
- podání žádosti o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanosti – projekt „Městys Jince – středisko podpory zaměstnanosti“ –
zřízení 10 pracovních míst s udržitelností 6 měsíců (věková skupina
do 25 let a starší 50 let);
- přijetí 8 brigádníků po dobu letních prázdnin k realizaci pomocných prací při akcích zajišovaných pracovníky SMJ a při údržbě veřejné zeleně
a 1 brigádníka na přípravu převzatého vozidla záchranné služby na přestavbu pro SDH;
- vyhodnocení práce ředitelky p. o. SMJ, ředitele ZŠ a MŠ Jince, tajemnice ÚM.
Ostatní záležitosti
Rada schválila
- podpořit konání 1. ročníku „Tour de intelekt“ poskytnutím zázemí pro
účastníky akce ve dnech 28. a 29. 7. (pomoc při zajištění ubytování,
stravování účastníků) – následně byla seznámena s průběhem akce;
- umožnit týmu TOYOTA Dolák s. r. o. pořádání kulturní akce se soutěžemi pro děti dne 27. 8. na části parkoviště u kovárny – vzhledem k charakteru akce nebude využití veřejného prostranství zpoplatněno.
Neschválila vyhovět žádosti o umožnění výstavby skleníku ve starém sídlišti.
15
Rada městyse Jince pověřila starostu městyse k vyžádání stanoviska projektanta, zabývajícího se projektováním jezů, k možnostem řešení přívodu
vody z Litavky do náhonu k rybníku Kopáčov vzhledem k havarijnímu
stavu jezu na Litavce a k jednáním se správními orgány ohledně možností
financování opravy.
Rada vzala na vědomí:
- výzvu MÚ Hořovice odboru výstavby a životního prostředí k účasti na
závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Lochovice – kVN, TS, kNN směr
Rejkovice“;
- rozhodnutí KÚ Středočeského kraje OŽP – souhlas ke vstupu do zvláště
chráněného území přírodní památky Vinice;
- návrh železničního jízdního řádu trasa č. 200 Zdice Protivín pro období
od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015;
- předvolání k jednání o změně opatrovníka jinecké občanky dlouhodobě
umístěné v léčebně Dobřany – souhlasí s pověřením Mgr. Kaina k zastupování městyse v této věci;
- návrh řešení stavby energetického zařízení „Jince, Pod Plešivcem, v. v.
NN ap. 235, EP-12-6002500 – neměla připomínky;
- návrh trasy etapy závodu Rally Příbram s cílem na katastru městyse –
k navržené trase nemá námitky;
- oznámení MÚ Příbram OŽP o udělení pokuty firmě se sídlem v Jincích
za nesplnění ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech;
- usnesení Okresního státního zastupitelství v Příbrami ve věci poškození
květinové výsadby na veřejných prostranstvích v Jincích dne 6. 7. 2014;
- oznámení SÚ Jince o zahájení společného územního a stavebního řízení
„Přístavba a stavební úpravy objektu č. p. 101 v Jincích.
Věra Kadeřábková
tajemnice ÚM
Výpis usnesení Zastupitelstva městyse Jince
ze dne 27. 8. 2014
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve
složení: Václav Zeisek, Jiří Švamberg.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu:
Františka Gajance, Miroslava Jandíka.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání
zastupitelstva – rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
16
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
rady městyse za období od 14. 5. 2014 do 27. 8. 2014.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o plnění rozpočtu městyse k 31. 7. 2014.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 10 – dle přílohy zápisu.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse, včetně informace
o dotačních akcích.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o vyhodnocení svého volebního období v letech 2010 – 2014.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej dvou
pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Jince:
- parc. č. 1635/71 zastavěná plocha o výměře 5 m2 dle GP č. 923-85/2014
ze dne 28. 7. 2014;
- parc. č. 1635/70 zastavěná plocha o výměře 6 m2 dle GP č. 922-87/2014
ze dne 28. 7. 2014
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem
Ing. Krcha ze dne 26. 8. 2014 (č. 4373/14) v celkové výši 6.100 Kč. Náklady spojené s prodejem ponese kupující.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemků
v k. ú. Jince zasahujících pod komunikaci ul. Ke Koupališti - dle zaměření
GP č. 928-115/2014 ze dne 19. 8. 2014:
- parc. č. 82/2 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 vzniklý
oddělením z původního pozemku parc. č. 82 zapsaného na LV 128;
- parc. č. 1307/3 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 238 m2 zapsaného na LV 283;
- parc. č. 1312/12 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 vzniklý
oddělením z původního pozemku parc. č. 1312/3 zapsaného na LV 476;
- parc. č. 1313/7 o výměře 20 m2 a 1313/8 o výměře 5 m2 – oba ost. plocha,
ostatní komunikace vzniklé oddělením z původního pozemku 1313/1
zapsaného na LV 603;
- parc. č. 1313/9 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 vzniklý
oddělením z původního pozemku 1313/5 zapsaného na LV 586.
Cena dle znaleckého posudku č. 1945-45/2014 Ing. Žemlíka 136,222 Kč/m2
(celkem 42.910,- Kč).
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince
1. rozhoduje v souladu s § 44 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
o pořízení změny územního plánu Jince, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
17
2. schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost městyse Jince o pořízení změny územního plánu Jince obcí s rozšířenou působností
Příbram;
3. určuje dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 4, § 51 odst. 1
a § 53 odst. 1 stavebního zákona starostu městyse Josefa Hálu ke spolupráci s pořizovatelem na pořízení změny územního plánu Jince;
4. schvaluje zveřejnit záměr pořízení změny územního s výzvou případným
zájemcům k předložení žádostí o zahrnutí jejich pozemků do připravované změny do 31. 10. 2014 s tím, že se budou finančně podílet na nákladech spojených s požadovanou změnou.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr odkupu
a následné rekonstrukce areálu Sokolské zahrady v Jincích. V této souvislosti pověřuje Radu městyse Jince
- oslovit Tělocvičnou jednotu Sokol Jince s nabídkou odkupu pozemků
č. parc. 219/1 a 218, oba k. ú. Jince za cenu dle znaleckého posudku Ing.
Nohejla ze dne 27. 8. 2014 v celkové ceně 2.687.748 Kč;
- oslovit Tělovýchovnou jednotu Jince s nabídkou odkupu objektu sauny
postavené na pozemku parc. č. 218 k. ú. Jince za cenu dle znaleckého
posudku Ing. Nohejla 665.859 Kč.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zřízení věcného
břemene – služebnosti – spočívající v umístění a provozování distribuční
soustavy podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1208/7 k. ú. Jince
v rozsahu vymezeném GP č. 920-140650/2014 ve prospěch ČEZ Distribuce,
a. s. (vč. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6003531/
VB01).
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IP-12-6007120, Jince, kNN pro p. č.1536/7 k realizaci výstavby zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 1537 k. ú. Jince.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zřízení věcného
břemene – služebnosti – spočívající v umístění a provozování součásti distribuční soustavy podzemního vedení NN, TS a přípojkových skříní SV
201 a SS100 na pozemcích parc. č. 883/1, 867/1, 872/1, 876/6 a 876/12 –
vše v k. ú. Jince v rozsahu vymezeném GP č. 918-140650/2014 ve prospěch
ČEZ Distribuce (vč. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126002330/VB01).
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje Radu městyse Jince k řešení věcných břemen spočívajících ve zřízení služebnosti „k tíži“
18
městyse (inženýrské sítě umísované na obecním pozemku) – postup dle
§ 102 odst. 3 zák. o obcích.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr regulace
provozní doby pohostinských zařízení za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného prostranství prostřednictvím Obecně závazné vyhlášky
vč. návrhu OZV dle přílohy zápisu. Návrh OZV bude zaslán k posouzení
územnímu pracovišti odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra a budou s ním seznámeni provozovatelé hostinské činnosti.
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o organizačním zajištění chodu městyse v období od voleb nového zastupitelstva do zvolení nových orgánů zastupitelstva městyse (starosta, místostarosta, rada).
Věra Kadeřábková, tajemnice ÚM
Vážení občané,
za několik dní proběhnou komunální volby a současnému Zastupitelstvu městyse Jince končí volební období.
Rád bych tedy poděkoval za spolupráci těm, kteří se rozhodli dále
nekandidovat.
Bylo mi ctí dlouhá léta pracovat s Marií Houškovou, Jiřím Švambergem
a Jozefem Moravčíkem, s kterými jsme táhli za jeden provaz“ dvě volební období, v nichž jsem působil jako starosta městyse, ale i dříve, kdy
jsem i já byl zastupitelem. Též děkuji Miloslavu Horkému, Renatě Haškové, Kateřině Smolové a Václavu Pužmanovi.
A samozřejmě děkuji za dobře odvedenou práci zastupitelům, kteří
budou kandidovat i nadále.
Přeji všem hodně úspěchů v další práci a v osobním životě klid, pohodu
a hlavně zdraví.
Obyvatelé Jinec, Rejkovic a Běřína, navštivte ve dnech 10. a 11. října
2014 (v případě II. kola senátních voleb i 17. a 18. října) volební místnosti a volte to uskupení nebo kandidáty, kterým věříte a o nichž jste
přesvědčeni, že budou hájit zájmy vás, občanů. Třeba právě ten váš
hlas rozhodne. Děkuji.
Josef Hála
Fotogalerie „Dvě volební období starosty Jinec Josefa Hály“:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Dve_volebni_obdobi_starosty_Jinec_Josefa_Haly/
Fotogalerie „Rekonstrukce mateřské školy v Jincích“:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Rekonstrukce_materske_skoly_v_Jincich/
19
Protipovodňová opatření pro městys Jince
V těchto dnech finišuje realizace projektu „Protipovodňová opatření pro
městys Jince“, financovaného v rámci Operačního programu životního prostředí. Celý projekt v sobě zahrnuje lokální varovný systém a digitální
povodňový plán, který nahradí stávající dPP z roku 2010. Součástí lokálního varovného a informačního systému je bezdrátový rozhlas, informační
panel pro občany s poruchou sluchu u domu č. p. 98, elektronická siréna
na sídlišti Zborovská a v Rejkovicích, s možností přenosu hovoru z paměti
nebo mikrofonu, přijímač – hlásič (srážkoměr) napojený na IZS, umístěný
na ČOV a vodočetné latě na Pstruhovém potoku u koupaliště (ta navíc
s manometrickou sondou pro měření stavu hladiny) a pod mostní konstrukcí přes Litavku u ČOV a modul SMS zpráv na vybraná telefonní čísla. Informační a varovný systém bude napojen na JSVV a IZS StČ kraje.
V samotném městysi Jince bylo instalováno 48 ks bezdrátových hlásičů
se 144 ks reproduktorů, v místní části Beřín 6 ks bezdrátových hlásičů
s 18 ks reproduktorů a v místní části Rejkovice 11 ks bezdrátových hlásičů
s 33 ks reproduktorů. Vysílací a řídící pracoviště je umístěno v budově
Úřadu městyse Jince.
Cílem celého projektu je poskytnout včas občanům Jinec,
Rejkovic a Běřína potřebné informace (výstraha ČHMÚ)
o blížícím se nebezpečí dešů,
povodní, silných větrů, či jiných závažných událostech na
teritoriu obce, jako jsou požár,
havárie, uzávěrky silnic apod.
V rámci začlenění do integrovaného záchranného systému
budou probíhat standardní prověrky sirén v první středu
v měsíci ve 12,00 hodin, spouštěné centrálním dispečinkem
OPIS HZS.
20
V zájmu využití bezdrátového rozhlasu budou občanům poskytovány i další informace o připravovaných a probíhajících událostech na území obce.
Věříme, že občané plně pochopí a ocení význam tohoto projektu zejména
v případech blížících se přírodních živlů, ale také pro běžný život.
Po úplné realizaci a odzkoušení budou informace o dPP a PPO v potřebném rozsahu uveřejněny na webových stránkách městyse Jince a případně
i v Jineckém zpravodaji.
Ján Vavrek, místostarosta
Poděkování občanské komisi
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala paní matrikářce Lubomíře
Endrštové a členkám občanské komise Janě Provazníkové, Gabriele Sklenářové, Lence Kozákové a Michaele Provazníkové za jejich dlouholetou
práci v komisi a popřála jim do dalšího života hodně zdraví, spokojenosti
a úspěchů v osobním životě i v práci pro obec.
Poděkování patří též všem dětem z mateřské školy i žákyním základní
školy, které se za celou tuto dobu na občanských obřadech podílely.
Marie Houšková
stávající předsedkyně občanské komise
Ohlédnutí předsedy kulturní komise
za uplynulým obdobím
Blíží se konec volebního období. Dovolte mi, abych se v krátkosti pozastavil nad činností kulturní komise Rady městyse Jince. Před čtyřmi lety
jsem byl zvolen předsedou kulturní komise a snažil jsem se vybrat si
k sobě lidi, se kterými bych vnesl mezi naše spoluobčany více kulturního
a společenského vyžití. Myslím, že během této doby se nám podařilo společně i s dalšími společenskými organizacemi a spolky vykonat kus prospěšné práce. Poděkováním za naši snahu nám alespoň částečně byla účast
občanů na námi pořádaných akcích. V dnešní hektické době lidé tak trochu zapomínají nebo snad nemají čas na to, aby si trochu odpočinuli a šli
se společně pobavit a odreagovat. Je samozřejmé, že jsme nemohli kápnout
do noty všem Jinečákům, ale věřím, že stoupající zájem o dění v obci bude
i nadále pokračovat a budeme se potkávat třeba na „Jineckých slavnostech“ nebo na „Zahájení adventu“.
21
Chtěl bych poděkovat za stále aktivní práci Marii Kratochvílové, která se
účastnila prakticky všech akcí, které jsme pořádali - a to byl třeba „Obecní ples“, „Pálení čarodějnic“ nebo „Dětský maškarní karneval“, kde se
svými kolegyněmi z Českého svazu žen věnovala čas našim dětem. Stejně
tak děkuji Renatě Vainerové, Anně Nováčkové za práci, kterou odvedly při
pořádání všech akcí komise, jako bylo např. „Jinecké ro©kování“, „Pouová zábava“, pořad „ Na stojáka“, „Vánoční koncert Ginevry“. Další
poděkování patří Milanovi Raškovi, který vnesl do naší činnosti nový prvek - „Hubertský den“ a věnoval vždy svůj čas a zkušenosti i se svým
kroužkem „U koní“. Svoji pomoc nikdy neodmítli rybáři Mirek Domanský
a Renda Kenardžiev. Děkuji jineckým hasičům za jejich velkou a přínosnou spolupráci a Honzovi Hakenovi, členovi kulturní komise. V neposlední řadě chci svůj dík směřovat do Společenského centra J. Slavíka za Irenou Ungrovou a Zuzanou Belanskou. Zuzka se osvědčila i jako vedoucí na
„Příměstských táborech“, které jsme pořádali pro děti o jarních prázdninách a byla velkou oporou při přípravě a realizaci akcí. Společně se Sokolem Jince, za vedení Jiřího Šilingera, jsme se též podíleli na organizaci
„Velikonočních a Vánočních turnajů ve florbalu“. Veškerá činnost se nám
v poslední době dařila zkoordinovat i za součinnosti s okolními obcemi.
Jsem rád, že jsme našli společnou řeč se všemi jineckými organizacemi
a spolky a tato spolupráce se svazem žen, rybářů, chovatelů, zahrádkářů,
s hasiči, se Sokolem, s TJ, s Pionýrem, s Mateřským centrem a samozřejmě Armádou ČR bude nadále jen vzkvétat.
Přeji všem jineckým občanům hodně příjemných chvil strávených při dalších kulturních a společenských projektech.
Václav Zeisek, předseda KK
Děkuji
všem starostům, členům zastupitelstev a rad, které jsem za dobu svého
působení v těchto orgánech poznala. Bylo mi velkou ctí s nimi pracovat.
Všem jim, i těm, kteří teprve zaujmout svá místa v nově zvoleném zastupitelstvu, přeji hodně pevné nervy – někdy je skutečně budete potřebovat,
hodně správných rozhodnutí - protože nikdo nejsme neomylný. V osobním
životě přeji hodně zdraví a štěstí.
Marie Houšková
dlouholetá členka zastupitelstva
a Rady městyse Jince
22
Archeologický výzkum pozůstatků pálení
dřevěného uhlí v Čenkově
Ve dnech 14. - 24. 7. 2014 proběhl v Čenkově, na zalesněné stráni nad
bývalými strojírnami archeologický výzkum, zaměřený na pozůstatky historického pálení dřevěného uhlí. Výzkum prováděla Univerzita Karlova
s pražskou archeologickou firmou Prospecto za podpory Úřadu městyse
Jince. Předmětem výzkumu byly plošiny o velikosti většinou 8 - 12 x 7 - 9 m,
na kterých v minulosti pálili uhlíři v lese dřevěné uhlí.
S výrobou dřevěného uhlí v lese se dnes již běžně nesetkáváme, ale určitou
představu si můžeme udělat z filmu Pyšná princezna z roku 1952. Podstatně důkladnější informace o historii pálení dřevěného obsahují například
lesnické příručky z 19. století nebo národopisné studie o posledních uhlířích z počátku 20. století.
Rozkvět uhlířského řemesla nastal ve 14. - 16. století v souvislosti s těžbou a zpracováním železa a dalších kovů. Nejvýznamnějším obdobím pálení dřevěného uhlí byl však až novověk, konkrétně prvá etapa průmyslové
revoluce v 18. - 19. století. Ohromné množství dřevěného uhlí bylo tehdy
spotřebováváno v železářských hutích a dalších provozech – v hamrech,
při výrobě litiny, v kovárnách atd. Poslední dřevouhelné pece zanikly
Sondáž uhlířské plošiny pod Komorskem.
23
Foto autor
v Čechách ve 20. letech 20. století, až do 60. let minulého století však udržovali uhlířskou tradici ojedinělí uhlíři vyrábějící dřevěné uhlí především
pro malé kovářské provozy.
Původně se dřevěné uhlí vypalovalo v jamách, v novověku se již dřevo
vypalovalo v nadzemních milířích, u nás se pálilo v milířích kupolovitých
na kruhovém půdorysu.
Pálilo se zpravidla co nejblíže ke zdroji dřeva, tj. v lese nebo na kraji lesa.
Uhlířskou plošinu bylo možné vybudovat v jakémkoliv terénu – na rovině
i ve svahu. V takovém případě bylo třeba plošinu do svahu zakopat. Tyto
plošiny jsou dodnes ve svažitých lesních terénech velmi dobře patrné. Nad
Čenkovem jsme skutečně několik plošin nalezli v těsné blízkosti potoka.
Když bylo dřevo i pracovní plošina připravena, bylo možné zahájit stavbu
milíře. Velikost milířů bývala proměnlivá, od průměru 2 – 3 m po průměry
až 20 m. Na stráni pod Komorskem se soudě podle velikosti plošin pálily
většinou milíře o průměru 4 – 5 m. Podle velikosti trvalo vypálení milíře
zpravidla od 3 do 7 dnů. Na závěr bylo třeba milíř opatrně rozhrabat, nechat uhlí vychladnout a následně odvézt ke spotřebiteli.
V průběhu letošního výzkumu jsme zdokumentovali na stráni nad Čenkovem celkem 86 uhlířských plošin. Botanický výzkum prokázal, že v lesích
nad Čenkovem a Jincemi se v novověku pálil především dub, jedle, borovice, buk a smrk.
Výsledky letošního výzkumu v Čenkově můžeme srovnat s výsledky studia
uhlířských plošin v Branově na Křivoklátsku, kde jsme prováděli výzkum
v letech 2012-13. Branovské uhlířské plošiny pocházejí ze stejného období
jako čenkovské a tamní uhlíři pracovali také pro nedaleké železárny. Přesto jsme nalezli dost podstatné rozdíly. Především hustota uhlířských plošin v lesních porostech je v údolí Litavky výrazně vyšší než na Křivoklátsku. Také uhlířské plošiny jsou zde v průměru větší a mají poněkud odlišné tvary. Výsledky však bude třeba ještě důkladně zkoumat, než je budeme
moci publikovat v odborném archeologickém nebo botanickém časopise.
S panem starostou jsme se dohodli, že naše spolupráce bude i nadále
pokračovat. V plánu jsou přednášky ve školách i pro širší veřejnost a nelze vyloučit, že by se v příštím roce mohlo pálení dřevěného uhlí v údolí
Litavky obnovit.
prof. Václav Matoušek
Katedra sociální a kulturní ekologie
Fakulty humanitních studií UK
Pro obsáhlost zkráceno. Celé znění článku na www.jince.eu
24
Služby městyse Jince
říjen 2014
V období od 3. října do 12. října 2014
budou prováděny odečty vodoměrů za 3. čtvrtletí
tohoto roku.
V případě, že nebudete v daném termínu přítomni,
je potřeba si včas domluvit dobu odečtu na tel. čísle
773 830 703 nebo 773 830 706.
Nabídka služeb obyvatelům Jinec, Rejkovic a Běřína
Níže jmenované služby budou poskytovány v případě volné kapacity,
při zajištění všech prací zahrnutých do hlavní činností Služeb městyse Jince
Výkon
přistavení a odvoz kontejneru
pronájem kontejneru max. na 48 hodin
jízda - multikára
multikára
drtič s obsluhou
doprava drtiče
BOBCAT s obsluhou
bagr s obsluhou
jízda AVIA
AVIA
pomocné práce - ruční
příplatek za práci po pracovní době:
pracovní den
sobota
neděle
pronájem
pronájem
pronájem
pronájem
pronájem
- stojanu na odpad
párty stanu
setů (stůl, dvě lavice)
párty stanu a setů současně
lešení
jednotka
ks
den
km
hod.
hod.
km
hod.
hod.
km
hod.
cena bez DPH
350,50,11,350,390,11,600,550,18,300,-
za započatou hod.
100,-
za započatou hod.
za započatou hod.
za započatou hod.
25,50,100,-
ks/den
ks/den
ks/den
ks/den
den
10,1.000,100,1.050,100,-
K uvedeným cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů o DPH.
25
Košíčky na třídění biologicky rozložitelného odpadu
Městys Jince nabízí k prodeji košíčky na
třídění biologicky rozložitelného odpadu
z domácností. Objem 8 l, rozměr: výška
22 mm, šířka 25 mm, hloubka 21 mm.
Součástí košíčku je 60 ks papírových, biologicky rozložitelných sáčků. Cena 273 Kč.
Více na www.kompostuj.cz
V případě zájmu kontaktujte
pracovníka SMJ J. Šimka,
email: [email protected],
nebo tel. 773 835 144.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa
sobota
13.00 – 16.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
ROZPIS SVOZŮ SKO 2014
1x7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu, 11. a 25. prosince 2014.
KOMBI od 25. září do 24. prosince 2014 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 2., 9., 16., 23. a 30. října, 6., 13., 20.
a 27. listopadu, 4., 11., 18. a 25. prosince.
1 x 30
9. října
6. listopadu
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
26
4. prosince
MĚSTYS JINCE
nabízí k prodeji
POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY
CO ZÍSKÁTE?
romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny
plně zasíované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace),
nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí,
občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta, obchody),
kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus),
rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem)
pozemek - parcelní číslo
1635/10 (zamluveno)
1635/16 +1634/3
1635/28 (zamluveno)
1635/30
1635/33
1635/35 +1634/4
1635/40
1635/38
1635/37
1635/36 +1634/5
1635/42
1635/43
1635/44
velikost pozemku v m2
1 156
1 200
1 660
1 217
1 222
1 376
1 220
1 274
1 301
1 655
1 536
1 429
1 321
27
cena pozemku celkem v Kč
751 400
780 000
1 079 000
791 050
794 300
894 400
793 000
828 100
845 650
1 075 750
998 400
928 850
858 650
Kulturní středisko
říjen 2014
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která se
bude konat ve středu 1. října 2014 od 14 hodin. Další schůzka se uskuteční 5. listopadu.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském centru
J. Slavíka, která se bude konat ve čtvrtek 2. října 2014 od 15.30 hodin.
Další schůzka se uskuteční 6. listopadu.
Děti navštívily Zeměráj
Kulturní středisko ve spolupráci s Českým svazem žen Jince pořádají každý
rok dva tradiční výlety pro děti – první je ke Dni dětí a druhý jako rozloučení s prázdninami. V červnu se jelo do ZOO Praha a první zářijový
víkend se uskutečnil zájezd do zážitkového parku Zeměráj v Kovářově
u Orlíka.
Rozlehlý areál
skýtal rozmanitá
dobrodružství.
Děti hledaly za
pomoci
mapy
a různých úkolů
cestu k pokladu,
v bludišti objevovaly schované
myši, v archeologickém nalezišti
vykopávaly pradávné
šperky
a kosterní pozůstatky. V historické
vesnici
Hruškov si kluci
a holky měli Největší úspěch mezi dětmi měla stezka naboso.
28
možnost vyzkoušet na hrnčířském kruhu vytočit nádobu nebo pomáhali
hospodyňce s přípravou těsta na obilné placky. Na vlastní oči se přesvědčili, jak se v dávných dobách skromně žilo a že naši předkové se obešli i bez
technických vymožeností. Malé i velké doslova nadchla stezka naboso, kdy
se muselo bez bot projít bahnem, potokem, po kamení, po šiškách, kládách,
mechu, klacíkách a zdolat další překážky. Někteří si trasu pro velký
úspěch zopakovali. V areálu zážitkového parku, včetně hospůdky Pod Hrází,
se platilo speciální měnou, tzv. smíšky. K snědku si děti daly něco
z originálního menu, inspirovaného obdobím raného středověku – luštěninovou kaši, placky se zelím nebo s medem, pečené maso a další dobroty.
Na velké louce bylo rozeseto mnoho hlavolamů a her, takže se nenudil
vůbec nikdo. A kdeže byl ukrytý poklad? V temném sklepení starého mlýna, kam se odvážili ti nejstatečnější. Ale museli postupovat opatrně a potichu, aby nevzbudili spící vílu. Zlaák si nakonec odnesl každý a všichni si
domů navíc odváželi spoustu nezapomenutelných zážitků.
Více foto: http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Zajezd_do_zazitkoveho
_parku_Zemeraj_u_Kovarova/
Ung.
Kulturní středisko chystá aktualizované vydání ADRESÁŘE
Instituce, obchodníci, firmy, zástupci spolků, společenských
a zájmových organizací, podnikatelé a živnostníci, kteří máte
zájem o uveřejnění kontaktu v připravovaném aktualizovaném
Adresáři Jince a okolí, zašlete telefonní čísla, e-mailové adresy
a odkazy na vaše webové stránky na [email protected]
Děkujeme za spolupráci.
Kulturní středisko Jince připravuje zájezd na muzikál:
FANTOM OPERY (GOJA MUSIC HALL Praha)
Cena vstupenky 1. kat. 799 Kč, 2. kat. 699 Kč
Vstupenky jsou objednány na duben – květen příštího roku, námi požadovaná
místa zatím nejsou k dispozici.
Přihlášky na tel. 318 692 322 nebo 773 830 708.
29
SLAVÍKOVY JINCE 2014
Koncert k uctění památky jineckého rodáka,
geniálního houslisty Josefa Slavíka se koná
v neděli 5. října 2014 od 16 hodin
ve Společenském centru JS.
Skladby na housle a violu přednese Michal Foltýn, klavírní spolupráce
prof. Daniela Foltýnová.
Program:
P. Nardini: Sonáta f moll pro violu
a klavír
- Allegro moderato
- Andante
- Allegro
G. Bacewicz: „Kaprys Połski“
pro violu sólo
G. F. Händel:
Sonáta A-dur pro housle a klavír
- Adagio
- Allegro
- Largo
- Allegro
B. Martinů:
Sonatina (1937) pro housle a klavír
- Moderato
- Andante
- Poco allegretto
F. Kreisler: Siciliana a Rigodon pro housle a klavír
N. Paganini: Capriccio č. 16 op. 1 pro housle sólo
H. Wieniawski: Brilantní polonéza A dur op. 21 pro housle a klavír
Do programu je také zařazena ukázka z připravovaného II. dílu knihy
Ludmily Zenkové Koncert srdce svého (životní příběh houslisty Josefa
Slavíka).
Po skončení hudebního vystoupení Michala Foltýna bude následovat beseda
s autogramiádou autorky knihy o Josefu Slavíkovi L. Zenkové. První díl
publikace je v prodeji ve Společenském centru JS za 160 Kč.
Všichni jste srdečně zváni.
30
ZÁJEZD na předvánoční nákupy v Polsku
se pro malý zájem R U Š Í .
Jako náhradu nabízíme 9. listopadu 2014 zájezd na oblíbené
a hojně navštěvované
NEDĚLNÍ TRHY V ŘEDHOŠTI (z Jinec cca 90 km).
Každou neděli od 7.00 do 12.00 hod. zde probíhá prodej drůbeže a zvířectva, bleší trhy, zboží pro kutily a zboží vojenské, najdete tu krámky
s krmivem pro domácí mazlíčky, keramiku, zahradní potřeby, železářské
a vojenské zboží, speciality ze zvěřiny, výrobky pekárny Bečov, výkup kůží,
výkup a prodej zvířátek a mnoho dalšího. Stylová hospoda Stodola nabízí
občerstvení.
http://www.trhyredhost.cz/
Přihlášky v kulturním středisku do 17. října 2014.
Cena zájezdu: 100 Kč/os.
Odjezd z Jinec v 5,30 hod. – od hotelu Kratochvíl, Sokolovna,
náměstí (u pečov. domu) a dále dle dohody.
Fotogalerie kulturních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Společenské centrum Josefa Slavíka Jince
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Jinečtí hasiči
Skupiny Jinecko pro pamětníky, Brdské lesy
Ráda bych touto cestou pochválila Tomáše
Kvapila z 8. třídy jinecké základní školy. Potěšil mě jeho zájem o historii našeho kraje a pověsti s ním spojené. Nejen, že studuje knihy s touto
tématikou, ale přispívá také do výše uvedených
skupin a jednu dokonce založil. To m e , j e n t a k
dál!
Ung.
31
Čtenáři píší...
Děkuji touto cestou Městysi Jince za přání a milou pozornost
k mým narozeninám.
Jitka Vaisová
Milí dvounozí přátelé,
dovoluji si vás oslovit jménem všech pejsků v naší obci
Jmenuji se Matylda a mnozí z vás mne znají, mnozí se na mne a moji psí
kamarádku Růženku chodí dívat k plotu, někteří odvážlivci se nás snaží
i pohladit.
PROSÍM, raději k nám za plot ruce NESTRKEJTE – jsme jen psi, kteří
také mívají své dny jako vy lidé, a nikdy nevíte, co se nám v našich hlavách semele.
Někteří z vás nás dokonce chodí
krmit. Věřte, jsme opravdu psi,
ne kachny, ne kapři v rybníce, dokonce nejsme ani popelnice na zbytky. Sice
se na vás těšíme, sice vaše - jistě dobře
míněné pamlsky (rohlíky, chléb, tatranky, buřtíky a salámy, či dokonce
kosti a zbytky od oběda apod.) –
zbaštíme dřív, než mrknete okem, ale nedělají nám dobře. Máme pak průjem, bolí nás nafouklá bříška. Míša od kostela nedávno štěkal, že má alergii na lepek a po pečivu, co zhltne, má problémy se srstí a s kůží. Kosti
nám mohou v nejlepším případě ucpat střeva, v nejhorším nás mohou zabít. Hubneme a skrz tyto problémy pak nechceme jíst granule pro nás
určené, nemluvě o tom, že následná léčba stojí naše páníčky pěkný balík
peněz. Zrovna te má Růženka velké problémy se zažíváním, trápí ji průjmy a hrozně zhubla...
Páníčci nás krmí dobře, dostáváme kvalitní granule určené pro nás, přizpůsobené našemu věku, velikosti a potřebě energie. Nijak nestrádáme,
a pokud máte pocit, že jsme podvyživení, že jsme týraní – nahlaste to na
příslušné odbory.
Pokud už chcete páníčkům s naší výživou pomoci, zazvoňte a zeptejte se,
jaké dobré psí granulky nám můžete koupit. Přineste pytel a páníček nám
pak bude zkušeně granulky dávkovat, abychom dál byli zdraví, krásní,
mohli jste se na nás dál koukat, abychom dál dělali radost našim páníčkům.
32
Milé děti, vám posílám speciální prosbu – opět začala škola a dostáváte od
rodičů svačiny. Téměř každý školní den páníčci chodí a sbírají obaly, igeliáky a krabičky, nadávají a rozčilují se. Letos v květnu slupla Růžena
(je to ještě hloupé štěně) svačinu nějakého chytráka, který ji hodil ještě
zabalenou v igelitovém sáčku – neumíte si představit jakou práci, jakou
bolest a jaké nervy si Růžena prožila, než sáček z těla dostala. A bylo to
štěstí, protože jí také mohl ucpat střeva a místo dobrot byste dávaly Růžence kytičky na hrobeček. Nedělejte to, když svačinu nechcete, dejte
ji svému dvounohému kamarádovi, doneste ji zpět domů, nebo řekněte mamince, a vám takovou nedělá, že ji nejíte.
Děkuji vám tímto za všechny čtyřnohé kamarády v celé naší obci!
vaše Matylda Čábelková
Jince si oblíbilo několik slavných osobností. Např. noblesní divadelní a filmová herečka Růžena Nasková (28. 11. 1884 – 17. 6. 1960) udržovala minimálně od roku 1907 do r. 1941 přátelství s Poldinkou Kocianovou z Jinec
(která dle vyprávění pamětníků bydlela v ul. Pod Plešivcem). Foto archiv KS
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. října 2014.
J i n e c k ý z p r a v o d a j k e s t a ž e n í n a www.jince.eu
33
Knihovna Jince
října 2014
Informace
Nezapomeňte, knihovna je v říjnu otevřena i v sobotu 4. 10.
2014 od 9.00 do 12.00 hodin, kdy začíná již 10. burza knih.
Dotace z Projektu Česká knihovna 2014
Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v letech 2011 – 2013, připojila k projektu Ministerstva kultury ČR podporující nákup nekomerčních
titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti
a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné knihovny.
Z tohoto projektu jsme objednali 35 titulů knih v celkově částce 5.932,- Kč
+ 6 titulů knih v rezervě. K dnešnímu dni nám bylo dodáno 26 titulů.
Úplný seznam všech nových knih (z dotace, nakoupených, darovaných čtenáři i výměnné soubory Knihovny Jana Drdy Příbram)
najdete na internetových stránkách www.jince.knihovna.cz.
Vyšlo nové PODBRDSKO
V naší knihovně si můžete zapůjčit další číslo sborníku PODBRDSKO XXI/
2014, který vydal SOA Praha – Státní okresní archiv Příbram a Hornické
muzeum Příbram.
V tomto čísle najdete mimo jiné články a studie:
Věra Smolová: O rychtě, rychtářích a útrpném právu v městě Příbrami
Petr Kolář: Jan Jiří a Ferdinand z Gryspachu. Gryspekové na Podbrdsku
František Stehlík: Proměny Vysokopeckého rybníka
Hana Pátková: Několik poznámek k okolnostem smrti Jakuba Jana Ryby
Josef Velfl: Z dějin protinacistického odbojového hnutí na Hřebenech
František Bártík: Cesta do táborů nucených prací (vzpomínky Jaroslava
Vojtěcha na tábor Vojna)
… a mnoho dalšího zajímavého čtení.
Co všechno se nám podařilo od uzávěrky
posledního JZ?
Výtvarná dílna 3. 9. 2014 – Ptáčci z potravinové folie
Jak už název napovídá, ke zhotovení „ptačí dekorace“ nám postačila obyčejná potravinová folie, barevný papír k vytvoření peříček a šikovné ruce
našich malých výtvarnic.
34
Den otevřených dveří v knihovně
U příležitosti 3. výročí otevření nově zrekonstruovaných prostor Společenského centra Josefa Slavíka a tedy i Místní lidové knihovny proběhl 6. 9.
2014 Den otevřených dveří. Ten, kdo se přišel podívat, mohl si prohlédnout, některé výrobky našich malých výtvarníků, dostat informace o poskytovaných službách, které mimochodem opět rozšíříme, ale taktéž zhlédnout naši fotogalerii.
V rámci této akce proběhla další výměna knih, tentokráte žánrově sci-fi
a fantasy literatury, na podporu projektu Dáváme jim další šanci.
Výtvarná dílna 10. 9. 2014 – Šnečí hra
Při této naší
dílničce jsme si
vyrobili společenskou deskovou hru, kterou
mohou
hrát už ty nejmenší dětičky.
Šnečí
ulita
nám posloužila
jako hrací plocha, na níž
jsme položili
malé sladkosti
a za pomoci
taktéž vytvořené hrací kostky, o ně soutěžili. Dokonce se k nám přidala i Anička Šimpachová, která
se o poschodí výše zúčastnila akce Pionýr open – otevřená klubovna
s prezentací činnosti šachového kroužku vedeného panem Maršálkem
Miroslavem.
Výtvarná dílna 17. 9. 2014 – Notebook „Želvík“
Stará lepenková krabice, tužka, barevné papíry a už jen trošku šikovnosti
a dílo se podaří. Želví notebook, na kterém se sice nedají „mastit“ počítačové hry, ale je rozhodně mnohem hezčí a zbytečně nás nezdržuje od toho,
abychom se raději šli ven proběhnout, dokud to počasí stále ještě dovoluje.
35
Vyhodnocení 49. výtvarné a literární soutěže na téma:
Cestujeme křížem krážem
kategorie dětí:
MŠ:
Daneček Maršálek
Dýšina:
Radovan Maršálek
ZŠ:
1. třída
2. třída
3. třída
Vanda Zárybnická, Jan Korec
Lucka Pokorná
Jára Hejnal
Zvláštní cena:
1. třída
Markétka Vejrová
2. třída
Simonka Vejrová
Cena poroty:
1. třída
Kačenka Chvojková
1. třída
Klárka Sklenářová a Tonička Tomečková (společná práce)
2. třída
Anička Maršálková
Knihovnice Zuzana Belanská seznámila přítomné s výrobky, které děti tvoří
na výtvarných dílnách.
36
Připomínáme:
6. – 12. 10. 2014
Týden knihoven - 18. ročník
vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
V letošním roce budou v rámci této celostátní akce představeny knihovny
muzeí a galerií.
Hlavním tématem je 100. výročí začátku 1. sv. války.
V rámci Týdne knihoven proběhne:
10. burza knih od 4. – 10. 10. 2014
Otevřeno: sobota
pondělí, úterý, středa
čtvrtek, pátek
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
13.00 – 15.00
V knihovně funguje tzv. stálá burza, kde si můžete vybrat z přinesených
titulů po celý rok.
Noc mezi knihami
Sraz nocležníků bude před KS v pátek 10. října 2014 v 19.00 hod.,
konec akce je plánován na sobotu v 8 hodin.
Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která je k dispozici
v knihovně, uzávěrka přihlášek v pátek 3. 10. 2014.
Akce je kapacitně omezená a vhodná pro děti od 7 let.
Z historie a současnosti VVP Brdy
5. závěrečná část přednášek
p. Romana Kováře
7. 10. 2014 od 17.30 hod. v zasedací místnosti
Společenského centra Josefa Slavíka
Soutěž pro děti na měsíc ŘÍJEN
Téma:
Odevzdání
Vyhodnocení
PET lahev 100x jiná
do 10. října 2014
17. října 2014 od 15 hod.
v zasedací místnosti SCJS
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás
v knihovně, nezapomeňte připsat jméno a věk.
37
Říjnové výtvarné dílny v době od 15.00 hod. do 16.45 hod.
1. 10. 2014 – Podzimní závěs
15. 10. 2014 – Plastové květiny
22. 10. 2014 – Větrný mlýn z PET láhve
29. 10. 2014 – Květiny z obrysů dlaní
Beseda s Antonínem Roháčkem
nad jeho novou knihou
S tímto autorem jste se mohli
setkat již v roce 2010 v tehdejším
kulturním středisku a dále v loňském roce při besedě nad knihou
Zázraky přírody. Nyní nám autor
představí závěrečný díl brdské
trilogie - Zelené Brdy.
Beseda spojená s autogramiádou knihy Zelené Brdy se
koná v úterý 21. 10. 2014 od
17 hodin v zasedací místnosti Společenského centra Josefa Slavíka.
Kniha Zelené Brdy již k prodeji ve SCJS za 230 Kč.
Připravujeme:
Nová soutěž pro děti na měsíc LISTOPAD
Téma:
Martinská světýlka
Odevzdání
do 14. listopadu 2014
Vyhodnocení
21. listopadu 2014 od 15 hod.
v zasedací místnosti SCJS
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás
v knihovně, nezapomeňte připsat jméno a věk.
38
Listopadové výtvarné dílny v době od 15.00 do 16.45 hod.
5. 11. 2014 – Oddělovač do knihovny
12. 11. 2014 – Rytířský erb – štít
19. 11. 2014 – Papírová zelenina
26. 11. 2014 – Telefon na vzkazy
Dokážeš to také ty – 13?
Předvánoční prodejní výstava všeho možného, co dokážou vytvořit šikovné
„holky zlatoručky“. Neváhejte, kapacita zasedací místnosti Společenského
centra Josefa Slavíka je omezená. Bližší informace přímo v knihovně, tel.
321 322 159.
Přihlášky nových prodejců do 31. 10. 2014.
Termín:
Otevřeno:
28. – 29. 11. 2014
pátek
09.00 – 17.00 hod.
sobota 09.00 – 17.00 hod.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již VIII. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven
na 29. listopadu 2014.
K té jsme pro Vás připravili již t r a d i č n í
prodejní výstavu nových knih všech žánrů
Tuto akci opět pořádáme ve spolupráci s naším „dvorním dodavatelem“
knižních novinek panem Janem Hofferem z Tábora.
Termín:
1. – 5. 12. 2014
Otevřeno: pondělí, úterý, středa
čtvrtek
pátek
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 hod.
9.00 – 12.00
Fo t o z e v š e c h k n i h o v n i c k ý c h a k c í n a j d e t e
n a http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Pokud není uvedeno jinak,
je autorkou fotografií
Zuzana Belanská.
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
39
Mateřské centrum Jinečáček
říjen 2014
Milí Jinečáčči,
než vás pozveme na akce pořádané mateřským centrem,
ohlédneme se ještě na konec prázdnin.
Poslední prázdninový čtvrtek se 53členná skupina vypravila ke Smaragdovému jezírku hrát si na indiány. Indiánská
stezka započala na Klínku, kam nás velice ochotně a „na
černo“ přiblížil pan Přibyl svým autobusem. Na začátku trasy si děti
vyrobily indiánské čelenky a na krk pověsily amulet, aby je na cestě
ochraňoval. Pomalovaly si obličej barvami a pěkně si protáhly tělo. Když
dětičky vypadaly jako praví indiáni, zahájily svou výpravu indiánským
obřadem a tancem. Během cesty k jezírku se učily indiánským dovednostem – rýžovaly zlato, donášely indiánskou poštu, překonávaly určenou
vzdálenost indiánským během, poznávaly stopy zvěře a ptáků, stavěly týpí,
lovily zvěř a samozřejmě hledaly poklad. V náročném terénu u Smaragdového jezírka se indiánské náramky ukrývaly pod kořenem stromu. Indiáni
byli skvělí, téměř šestikilometrovou trasu zdolali bez úhony a s elánem
v nohách. A navíc to byla skvělá parta, která snad bude navždy dodržovat
indiánské sedmero: nelži, pomáhej ostatním, chraň přírodu, bu slušný,
poslouchej dobré rady starších, bu kamarád a každý den udělej něco dobrého.
40
V září jsme nezaháleli. Tvořili jsme pomocí samolepek obrázky a přáníčka,
cvičili i zpívali. Trochu nás mrzí, že se zatím příliš nedaří přilákat maminky, babičky, tetičky i opačná pohlaví a všechny odpůrce nicnedělání v podvečerních a večerních hodinách do prostor herny, kde se pro širokou veřejnost konají zajímavé besedy, workshopy či rukodělné chvilky. Tak doufáme, že si z říjnové nabídky vyberete.
9. 10. od 18:00 hod. se koná ve Společenském centru J. Slavíka (herna MC
Jinečáček) přednáška paní Kamily Polákové na téma: ŽIJI V PŘÍTOMNOSTI. Dozvíte se, co znamená žít v přítomnosti a proč je to důležité, či proč nám neslouží obavy z budoucnosti. Přednáška trvá 11/2 – 2 hodiny, vstupné 60 Kč (více: www.polakova-kineziologie.ic.cz).
V úterý 14. 10. od 20:00 hod. můžete strávit příjemný večer plný rukodělného tvoření. Co si pro vás Markéta Freitová připraví tentokrát?
Vstupné 40 Kč bude použito na materiál.
Ve čtvrtek 16. 10. od 18:00 hod. proběhne v mateřském centru další lekce
hlasové terapie s Šárkou Pexovou. Zváni jsou i začátečníci. Naučíte
se správně dýchat, ovládat nejen své hlasivky, ale také břišní a hrudní
svaly zapojující se do dýchání.
41
A co plánujeme na listopad?
1. 11. od 14:30 hod. v lokalitě Na Vyhlídce proběhne 3. ročník Drakiády,
11. 11. pak Martinská světýlka a koncem listopadu plánujeme výlet pro
veřejnost. Bližší informace budou známy v příštím čísle, na plakátech či
na facebooku MC Jinečáček.
Kdo chce tedy zatočit s nudou, neostýchejte se, nekoušeme,
prostě jen přijte!
I. Ch.
Datum
Akce
2. 10.
(9:30 – 11:30)
Herna dle domluvy
7. 10.
(od 17:00)
Tanečky s Denisou
7. 10.
(8:30-11:30)
Zpívánkové dopoledne s Šárkou Pexovou
+ herna
9. 10.
(9:30 – 11:30)
Herna dle domluvy
9. 10.
(18:00 – 20:00)
Přednáška Kamily Polákové pro veřejnost
– Žiji v přítomnosti (vstupné 60 Kč)
14. 10. (od 17:00)
Tanečky s Denisou
14. 10. (9:30 – 11:30)
Pohybové dopoledne s Ivčou + herna
14. 10. (9:30 – 11:30)
Tvořivé dopoledne s Markétou + herna
14. 10. (od 20:00)
Tvořivá dílna s Markétou pro veřejnost
(vstupné 40 Kč)
16. 10. (9:30 – 11:30)
Herna dle domluvy
16. 10. (od 18:00 h)
Hlasová terapie – workshop s Šárkou P. –
(vstupné 60 Kč)
21. 10. (od 17:00)
Tanečky s Denisou
23. 10. (9:30 – 11:30)
Herna dle domluvy
28. 10. státní svátek
Herna zavřena
30. 10. (9:30 – 11:30)
Herna dle domluvy
Z důvodu malé kapacity herny MC Jinečáček ve SCJS budou
v říjnu tanečky pro nejmenší každé úterý od 17 hodin v Sokolovně.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřského centra Jinečáček.
42
z činnosti společenských a zájmových organizací
říjen 2014
Rybáři zvou na BRIGÁDY ,
které se konají:
4., 11., 18. a 25. října 2014
Sraz v 7.00 hod. na domečku u Barbory.
Kroužek malých hasičů
zahajuje svoji činnost
První schůzka budoucích malých hasičů se uskutečnila v pátek 19. září
2014. Nábor byl zahájen již na letošních Jineckých slavnostech. Tentokrát
přišli většinou kluci z Jinec, Rejkovic a Ohrazenice. Tomáš Kvapil a Jakub Šimáček dokonce přikvačili v hasičském oblečení. Ale dostavila se
i jedna dívka, druhá se ještě přidá. Za přítomnosti starosty městyse Jince
Josefa Hály je přivítal zástupce Sboru dobrovolných hasičů v Jincích Jan
Krnáč. V klubovně v právě rekonstruovaném hasičském domě se mladí
zájemci dozvěděli, co všechno je čeká, pokud se rozhodnou se tomuto zajímavému koníčku věnovat trvale. Prohlédli si Hasičské noviny, poháry na
stolech, tabla na stěnách, například z roku 1947.
Byli upozorněni i na to, že se nebude jednat pouze o zábavu, ale i o prospěšnou a často i namáhavou činnost. V začátcích se nováčci budou muset
hodně připravovat. Pak teprve se budou moci plně zapojit do práce dobrovolných, později třeba i profesionálních hasičů, když už máme nedaleko
hasičskou školu.
Adepti si vyzkoušeli, jak těžká je část vybavení dýchacího přístroje. Ale to
jim nestačilo. Nakonec si vynutili i důkladnou prohlídku moderního hasičského auta, kterou jim pomohl zprostředkovat další starší kamarád Patrik Gocala.
Jinečtí hasiči dosáhli v letošních okrskových závodech na Ohrazenici velkého úspěchu, když získali oba poháry pro družstva mužů. Snad to bude
velká motivace pro nové zájemce, aby zabojovali v kategorii žáků. Sešlo se
jich dost na vytvoření družstva, další uchazeči jsou vítáni. Zatím se počítá
43
Foto z první schůzky.
Foto Miroslav Maršálek
se schůzkami jednou týdně v pátek odpoledne, ale to se může ještě přizpůsobit potřebám kolektivu. Takže i další malí příznivci mají příležitost.
Pro Periskop Miroslav Maršálek
Další foto:
http://mim-jince.rajce.idnes.cz/Prvni_schuzka_malych_hasicu_Jince_2014
Klub střelců z kuší děkuje
všem svým sponzorům za přispění ke zdárnému průběhu 6. mistrovství republiky. Jmenovitě pak starostovi
městyse Josefu Hálovi, Haně Tyllové, Tomáši Znojilovi
a firmě ARIKA. Samozřejmě i Zdeně Krčmové a Libuši
Havlicové za nakrmení a napojení všech střelkyň
a střelců.
za klub Vladimír Havlice
Nenechte si ujít...
26. Cibulový jarmark v Hořovicích: 4. října 2014
44
Rychlostní zkouška 11/14
OHRAZENICE – JINCE
délka 5,83 km
Začátek uzávěrky
Konec uzávěrky
5. 10. 2014
5. 10. 2014
08:30 hod.
15:15 hod.
Start RZ je na konci vojenského prostoru směr od Valdeku a po III/03012 na začátek
obce Ohrazenice, kde odbočíme na MK a po těchto komunikacích pojedeme po MK
na komunikace ve vojenském prostoru a okolo sídla vojenské policie do cíle u kasáren.
Na všech vjezdech na uzavřené komunikace bude podle významu vjezdu na uzavřenou komunikaci dopravní značka nebo páska s upozorněním na konanou akci.
Dotčené OÚ vydaly souhlas s pořádáním akce a občané dotčených obcí jsou
informováni oznámením.
Více informací o Rally Příbram: http://www.rally-pribram.cz/novinky
Český zahrádkářský svaz Jince p o ř á d á
3. HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ
TRHOVÁNÍ
JINCE - náměstí
sobota 11. října 2014 od 8.00 hod.
-
bohatá nabídka zboží a výrobků všeho druhu
výstava v objektu vinárny Penzionu EŠKA
prezentace pivovaru Stočes Rokycany
doprovodný program Rádia BLANÍK:
■ 13.00 – 13.10 hod. úvod moderátorem
■ 13.10 – 13.20
taneční vystoupení country skupiny Dupačky
■ 13.20 – 13.30
soutěž Rádia BLANÍK
■ 13.30 – 13.50
soutěž v pojídání utopenců na čas, soutěž v přetahování
provazem
■ 13.50 – 14.00
zprávy Rádia BLANÍK
■ 14.00 – 14.20
vystoupení hudební skupiny Čenkomor
■ 14.20 – 14.30
rozhovor se Štěpánem Kojanem ze sk. KEKS
■ 14.30 – 14.55
vystoupení Štěpána Kojana
■ 14.55 – 15.00
závěr programu Rádia BLANÍK
Zájemci, kteří chcete dát svoje výpěstky na podzimní výstavu, doneste je
v pátek 10. 10. 2014 ve 14.00 hod. do vinárny Eška - v PET sáčku,
označené jménem pěstitele a odrůdou. Děkujeme za spolupráci.
45
Kulturní komise Rady městyse Jince,
MO Českého rybářského svazu
a Pionýrská skupina Jince – kroužek U koní
pořádají v sobotu 25. října 2014 od 11 hod.
v okolí klubovny rybářů
(bývalá čistička za Černým mostem)
4. HUBERTSKÝ DEN
Dne 25. října 2014 se u klubovny rybářů (bývalá čistička) uskuteční
4. ročník Hubertského dne.
Po krátkém zahájení v 11 hodin se vydají první hlídky na loveckou stezku, kde je čeká plnění několika úkolů a překonání vodního toku na koni,
ale zejména je tato část programu směrována na rodinnou vycházku krásnou krajinou v okolí řeky Litavky.
Pro děti bude jako vstupenka sloužit jejich kreslený nebo jiný výtvor
na téma: pole, louky, les, voda, zvířata a lidé. Dílka bude hodnotit komise
a stanoví pořadí nejlepších, nejzdařilejších prací, které budou oceněny věcným darem.
Vlastní program započne ve 13 hodin. V něm uvidíte ukázku práce člověka
se psem, skoky koní v podání členů kroužku U koní, také se uskuteční
dostih. Účastníci se mohou zapojit do turnaje o Jineckého rytíře, kde budou plnit rytířské turnajové disciplíny. Celá družstva s libovolným počtem
členů, nejméně však 3členná, se zúčastní soutěže v plnění loveckých disciplín a jedné speciální, vyžadující pěkný kus odvahy. Na závěr Huberstského dne proběhne halali pro děti a dospělé, na jehož konci bude čekat odměna - pro děti sladká, pro dospělé tekutá.
Během programu je zajištěno občerstvení s možností opékání buřtů
a ochutnávkou grilovaného prasete. Na závěr posezení u dobré „živé“
country muziky.
Zveme všechny příznivce přírody a hezkých zážitků spojených se zdravým
pohybem na čerstvém vzduchu na tuto akci, organizovanou kulturní
komisí a kroužkem U koní, ve spolupráci s dalšími organizacemi. Dobrou
náladu vezměte s sebou. Snad i to počasí vyjde. Lovu zdar.
za pořadatele Milan Raška
Český zahrádkářský svaz zve:
14. listopadu: KVĚTINOVÝ CANDRBÁL
v Sokolovně Jince, bližší info příště.
46
Pionýrská skupina Jince
říjen 2014
Letní miniturnaje 2014 se těšily
zájmu mladých
I v letošním roce se uskutečnilo deset turnajů,
z nichž pět se započítávalo
do závěrečného hodnocení.
Oproti loňskému roku se
podstatně zvýšil počet hráčů, ale navíc se jednalo
především o žáky, což je
velmi potěšitelné.
V celkovém pořadí obsadil
první místo Miroslav Maršálek. Bylo to především
Svého dědečka vyfotila Anna Maršálková.
tím, že ho soupeři příliš
neohrožovali. S výjimkou Martina Šilhánka v prvním turnaji, který soutěž po prvních dvou kolech vedl, ale později klesl na konečné druhé místo.
Teprve poslední dvě neděle rozhodly o tom, že bronzovou příčku vybojoval
Jakub Šmejkal. Ten zároveň slavil vítězství v kategorii žáků. Následovala
Tereza Lísková a třetí místo obsadil Filip Kadeřábek – překvapivě, ale
zaslouženě.
Miniturnaj na zahájení
školního roku
Na začátek školního roku,
i jako první akci zařazenou
do celostátního festivalu PIONÝR OPEN, jsme v neděli
7. září uspořádali Pionýrský šachový miniturnaj pro žáky
do 15 let. Bojovalo se o hodnotnější ceny než obvykle a nejlepších pět hráčů obdrželo barevné
diplomy. S přehledem zvítězil
Jakub Šmejkal, který nedal ni-
Jakub Šmejkal, Daniel Veselý
a Anna Šimpachová
47
komu šanci. Následovali Daniel Veselý s Michalem Krejčou. Nejvýše nasazená úřadující mistryně Čech do 8 let Tereza Lísková obsadila jako nejlepší
dívka 4. místo. Turnaj byl důležitý kvůli nominaci hráčů na nejbližší soutěže v úvodu sezóny.
Otevřeli jsme klubovnu veřejnosti
PIONÝR OPEN 2014
Hlavní akce probíhala ve Společenském centru Josefa Slavíka ve středu 10. září 2014.
V sále byly promítány na televizních obrazovkách dvě prezentace fotografií z činnosti Pionýrské skupiny Jince - jedna
ze šachových, druhá z kulturních, sportovních, turistických
a dalších událostí, při nichž
jsme byli. K prohlédnutí zde
byla i foto alba z uskutečněných akcí šachového kroužku
i kroužku U koní. Návštěvníci
si měli možnost vyzkoušet různé hry a soutěže. Největší
úspěch měly „opičky“, kterou
zabezpečil Petr Šámal a stavebnice modelů vozidel, na kterou
dohlížel Filip Kadeřábek.
V odpoledních hodinách proběhla v klubovně šachového
kroužku ve druhém patře budovy řešitelská šachová soutěž
o ceny, při níž bylo úkolem najít ve třech pozicích to nejsprávnější řešení. Losování
úspěšných řešitelů řídila vedoucí kulturního střediska
Pořadateli i dětem se tato akce povedla.
Zklamala je jen nízká účast veřejnosti.
Foto M. Maršálek a Ung.
48
Irena Ungrová. Šastnými výherci se stali: Ondřej Fürst, Filip Kadeřábek,
Jakub Kašpárek, Ondřej Kočárek, Michal Krejča, Tereza Lísková, Anna
Maršálková, Jan Maier, Václav Vejr a Anna Šimpachová.
Mezi hosty byl také starosta městyse Jince Josef Hála, který členům jinecké pionýrské skupiny v zápise poděkoval za jejich pomoc při zkvalitňování
kulturního a společenského života v Jincích.
Na druhé straně byli organizátoři, většinou žáci 1. – 3. třídy ZŠ, zklamáni,
jak málo obyvatel Jinec se přišlo na vlastní oči přesvědčit, co dělají a jaké
mají výsledky.
Fotogalerie „Otevřená klubovna Pionýra 2014“:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Otevrena_klubovna_Pionyra_2014/
Některé připravované akce
4. října – Praha, Zborovská 44: Turnaj všech generací o pohár Haló
novin – předvolební, kategorie: 1994 a 1964 a mladší, 1944 a starší,
JEDEME
29. října – Jince, klubovna: Podzimní miniturnaj, pro všechny zájemce bez ohledu na věk a výkonnost
8. listopadu – Turnaj nadějí a přebor ZŠ a MŠ Jince, *2000
a mladší – D O P O R U Č U J E M E !
14. – 16. listopadu – Harrachov: Mistrovství Čech do 8 a 10 let,
otevřená soutěž pro všechny dívky (*2005 a ml.) a pro chlapce do 8 let
(*2007 a ml.), jede Terezka Lísková a mohou chlapci do 8 let
Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných
akcích včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
Text:
Pionýrská skupina Jince
Miroslav Maršálek (MiM)
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
49
ze života školy
říjen 2014
Mateřská škola Sluníčko
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
My jsme velké dětičky,
pilné jako včeličky.
Máme rádi sluníčko,
prolétnem se maličko.
Po krásných prázdninách začal nový školní rok a děti i paní učitelky se
mohly vrátit do naší „sluníčkové“ školky.
Začátek školního roku je ve znamení rozsáhlé přestavby kuchyně, školní
zahrady, ale hlavně budováním nové třídy. Ty ostatní přes prázdniny byly
vymalovány a pokryty novým linem a koberci. Třídy jsou krásně barevné
a září z nich pohoda a radost. Dětem se v nich velice líbí a hned si nových
změn s nadšením užívají. Jsou spokojeny, i když u nováčků ještě nějaká
slzička ukápne. Věříme, že si rychle zvyknou a budou chodit do naší školky
rády a s úsměvem.
50
Prvního září jsme se rozloučili se školáky, kteří se za doprovodu paní učitelky Martiny Hrkalové nemohli dočkat příchodu do první třídy. Přejeme,
aby se jim ve škole líbilo a byli spokojeni.
Na začátku září jsme do našich tříd pozvali i všechny rodiče na třídní informační schůzky. Chtěli jsme, aby se seznámili s prostředím, které jejich
děti navštěvují. Představili jsme jim Školní vzdělávací program a veškeré
dokumenty. Probírali jsme i organizační záležitosti týkající se tohoto školního roku.
A co my kluci a holčičky?
Pro nás nejmenší je
nejdůležitější zvládnout odloučení od rodičů, učit se sebeobsluze nebo dodržovat
pravidla, která máme
ve své třídě (domluvit
se, neubližovat si, naučit se vnímat a respektovat ostatní kamarády…). My starší
děti si povídáme o počasí, a také o vlaštovkách, které odlétají do teplých
krajin, chodíme pozorovat podzimní les, sbíráme podzimní plody a učíme
se o všem, co nám podzim nabízí.
Nejstarší děti se vydaly prozkoumat hmyzí říši. Pozorujeme hmyz na vycházkách, hledáme v atlasech a encyklopediích. Vydali jsme se na polodenní výlet do lesa na Ohrazenici, kde jsme našli plný košík hub. Ve školce
jsme udělali z hub malou výstavku a učili jsme se je pojmenovat. S radostí
cvičíme jógu – umíme pozdravit sluníčko a některá další cvičení na podporu správného držení těla.
… a co nás čeká?
- Včeličky budou přednášet miminkům na vítání nových občánků
- přijede k nám hudební divadélko Lenky Hamajdové
- budeme se fotografovat
- chceme podniknout i nějaký polodenní podzimní výlet,
dovolí-li počasí
Markéta Jančijová a Gabriela Sklenářová
učitelky MŠ
51
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
Začal nový školní rok
Stejně jako ve všech školách, i v Jincích začal 1. září 2014 nový školní
rok. Je tradicí, že se budoucí prvňáčci, kteří navštěvovali jineckou mateřskou školu, naposledy sejdou ve známém prostředí, aby se rozloučili se
svými mladšími kamarády, učitelkami a ostatním personálem a seznámí se
s panem ředitelem základní školy Jiřím Havlátem a svou třídní učitelkou.
Ani letos tomu nebylo jinak. První třídu pro tento školní rok „vyfasovala“ Martina Hrkalová. Za doprovodu starosty městyse Josefa Hály, rodičů
a prarodičů se slavnostní průvod vydal ke škole, kde už na děti čekali jejich budoucí spolužáci z deváté třídy. Předali prvňáčkům květiny a doprovodili je do učebny, kde budou trávit následujících deset měsíců. Tak a jim
to učení jde pěkně od ruky a škola je baví.
Fotogalerie „První školní den“:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Prvni_skolni_den/
Ung.
52
V září zářily Světlušky
Ve dnech 9. – 11. 9. 2014 se nejen v Jincích konala sbírka „světlušek“,
přispívající na speciální pomůcky, díky kterým nevidomé děti mohou navštěvovat běžné školy atp. Sbírka financuje projekty neziskových organizací, které rozvíjí schopnosti a talent nevidomých a slabozrakých lidí.
Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrakově postižené studenty, umělce a sportovce. Za symbolickou částku si mohli v tyto dny jinečtí
občané zakoupit od žákyň základní školy náramek, tykadla či „placku“
a dostali informační letáček s bližšími informacemi o této sbírce.
Ung.
OPVK: Už vím, čím budu? Aneb co se v mládí naučíš…
CZ.1. 07/1.1.32/01.0038
V uplynulých třiceti měsících byl v naší škole realizován projekt OPVK
(Operační program pro konkurence schopnost) s názvem „Už vím, čím
budu? Aneb co se v mládí naučíš...“
Po celé období pracuje ve škole 15 zájmových kroužků, podpořených výše
zmíněným projektem. Tyto kroužky jsou zaměřeny na rukodělné činnosti,
seznamují žáky s různými profesemi a pomáhají jim tak při volbě povolání.
53
V průběhu více než dvou let se žáci účastnili exkurzí s různým tematickým zaměřením. Navštívili například keramičku nebo výrobnu porcelánu,
rodinnou firmu na výrobu svíček v Šestajovicích u Prahy, firmu Detoa na
výrobu dřevěných hraček v Albrechticích. Starší žáci navštívili burzu
středních škol v Českých Budějovicích s názvem Vzdělání a řemeslo, dále
SOU Hluboš a SPŠ Příbram, s cílem lepší orientace při rozhodování
o svém profesním směřování.
Na tomto projektu spolupracujeme se SOU Hluboš – mimo výše zmíněných kroužků fungují ještě dva dřevařské kroužky, jejichž činnost spočívá
především v seznámení se s prací se dřevem a dalšími materiály a následné
zdokonalení nabytých vědomostí a zkušeností. A to vše pod vedením mistra odborného výcviku z partnerské školy.
Také učitelky naší školy měly a stále mají možnost zdokonalovat se
v mnoha rukodělných kurzech s nejrůznějším zaměřením - od práce s kovem,
přes tzv. madeiru (vrtání vaječných skořápek) a ještě jemnější práci s hedvábím, korálky, pedigem až po plstění vlny. Poznatky z těchto kurzů využívají při práci s dětmi na rukodělných kroužcích, které na škole pracují.
Součástí projektu byly i tři týdenní pobyty na Slovensku. Celkem 40 žáků
mělo možnost navštívit spřátelené školy v Prešově, účastnit se různých
aktivit v rámci zde pořádaných kroužků. Také se zde zapojili do výuky,
která byla zaměřena na pracovní činnosti. Nakonec své slovenské vrstevníky sami naučili některé kreativní činnosti – např. výrobu plstěných
šperků.
Na konci tohoto kalendářního roku bude projekt ukončen, přesto nastavené aktivity budou pokračovat i nadále. Především díky materiálnímu
zajištění jednotlivých kroužků a dále za podpory nově vzniklých „nápadníků“, které vytvářely paní učitelky v průběhu prázdnin.
Projektu se účastní všichni žáci a většina učitelů naší školy, dále někteří
žáci a mistři odborného výcviku SOU Hluboš. Obě školy získávají prostřednictvím projektu finanční a materiální zajištění, které by si jinak
nemohly dovolit. Při realizaci projektu nám po celou dobu pomáhá zřizovatel školy Městys Jince. Pan starosta Josef Hála se aktivně účastnil
poslední přípravné schůzky na prešovských školách. Dále zaštioval neformální setkání zástupců těchto škol s realizátorkami projektu z naší školy,
které se konalo v prešovském hotelu Átrium. Byla to jediná možnost poděkovat slovenským kolegům za nezištnou pomoc při realizaci našeho projektu.
54
Přehled kroužků pro rok 2014/15 v rámci projektu OPVK
„Už vím, čím budu? Aneb co se v mládí naučíš…“
CZ.1. 07/1.1.32/01.0038
Teplá kuchyně I., II.
Mgr. Pospíšilová
středa
čtvrtek
14.00 - 15.30
14.00 - 15.30
Keramické techniky
Mgr. Vyskočilová
středa
15.00 - 16.30
S radostí a chutně
Mgr. Vyskočilová
úterý
15.00 - 16.30
Pečení, cukrářství
Mgr. Benešová
úterý
13.00 - 14.30
Zdravý životní styl
Mgr. Pilíková
středa
čtvrtek
Mladý zdravotník
Mgr. Pilíková
pondělí
pondělí
7.00 - 7.45
12.45 - 13.30
Pěstitelství
Mgr. Hůlová
středa
13.00 - 15.00
Keramika I., II.
Mgr. Nováčková
pondělí
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00
Dekorační techniky
Mgr. Lukešová
úterý
13.30 - 15.00
Tvořivá dílna
Mgr. Půlkrábková
úterý
13.00 - 14.30
Ruční práce
Mgr. Ženíšková
pondělí
úterý
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
Dramatický kroužek
PaedDr. Šmejkalová čtvrtek
13.30 - 15.00
Divadelní kroužek
Mgr. Obluková
úterý
13.30 - 15.00
Dřevo, kov a já I., II.
Ing. Lysá,
Bc. Lisý
pondělí
čtvrtek
13.30 - 15.00
13.30 - 15.00
za vedení projektu
Jaroslava Půlkrábková, Anna Nováčková,
učitelky ZŠ Jince
55
7.00 - 7.45
7.00 - 7.45
Škola žákům nabízí smysluplné využití volného času formou četných
kroužků, např. vaření a pečení.
Foto Ung.
Základní škola dál velmi aktivní
Základní škola je dál velmi aktivní v zapojení se do nových projektů. Novinkou letošního školního roku je i zapojení se do nového projektu v rámci místní akční skupiny MAS Brdy, který začíná od tohoto září pod názvem
Studentské minipodniky pod Brdy. Naše škola v rámci tohoto projektu vytvoří dvě fiktivní firmy, konkrétně sociální minipodnik „Ekologické zahradnictví“ a minipodnik „Redakce – žurnalistika“. Tato aktivita by měla
škole pomoci také obnovit některé části IC technologií a dovybavit i venkovní prostory v celém školním areálu. Tento program zahrnuje spolupráci s dalšími venkovskými školami regionu zapojenými v rámci uskupení
MAS Brdy, a to konkrétně Základní školou Komárov, ZŠ Zaječov, ZŠ
a Spolkovým domem Obecnice, zapojena je i jedna z příbramských základních škol – 5. ZŠ.
56
Aktivity jsou plně financovány z operačního projektu bez spoluúčasti, proto ani škola ani obec nebudou mít s realizací žádné další náklady. Dotace
pro naši školu by měla představovat částku 2,58 milionu korun. Velká
část půjde na vybavení školy, další část na exkurze žáků do firem a podniků a celou realizaci projektu včetně spolupráce s již uvedenými partnerskými školami regionu.
Držte nám palce a podporujte nás v našich dalších aktivitách. Škola se stále mění a dotváří v moderní a plně vybavený objekt, i když mnoho dalších
plánů čeká na realizaci a nové se rodí. Každý, kdo chce, změny vidí a ocení. Moc nás těší pochvalná slova našich už dávno bývalých žáků při srazech, které jako svou součást obvykle i prohlídku školy mají a obdivem
nešetří. Ocitujme zde i slova poslední zprávy ČŠI z jara tohoto roku:
„Škola se aktivně zapojuje do projektů a efektivně je využívá zejména
k rozvoji materiálního zabezpečení. Především byla úspěšná při získávání
finančních prostředků z OPVK. Žákům nabízí smysluplné využití jejich
volného času formou četných atraktivních kroužků, příkladně rozvíjí čtenářské a sociální kompetence žáků. Oblast partnerství školy je rovněž
nadstandardní. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou odborně kvalifikovaní.“
Myslíme si, že podnikavost je hlavní hybnou silou inovace, soutěživosti
a růstu, a proto vidíme tyto žákovské minipodniky i jako účinný způsob
pro rozšiřování podnikatelského myšlení. Celý způsob je založen na vzdělávání se prostřednictvím přímé zkušenosti a vzájemné spolupráce žáků
i učitelů zapojených škol a obcí. Naše obec zde samozřejmě zaujímá významné místo. Tento projekt by měl být ukončen se závěrem tohoto školního roku.
za realizační tým
Jiří Havlát a Božena Vyskočilová
V pondělí 27. a ve středu 29. října 2014 jsou
PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
zdroj:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2014-2015
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
57
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
říjen 2014
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
HUDEBNÍ
učitelé
TANEČNÍ
učitelé
přípr. hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti
od 5 do 7 let
hud. nauka, hra na housle, zobcovou flétnu (sopránová,
altová), trubku, pozoun (trombón), lesní roh, klarinet,
saxofon, klavír, akustickou kytaru
Pavel Hrubý (zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh),
Dagmar Eisenreichová (klavír), Alena Packová (PHV,
hudební teorie a hudební nauka), Jiří Vébr (akustická kytara), Tomáš Bláha (zobcová flétna, pozoun, lesní roh,
trubka), Karel Ambruš (zobcová flétna, klarinet, saxofon),
David Štěch (zobcová flétna a trubka)
přípr. taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava –
1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, tanec lidový, klasický, současný, taneční techniky (hl. jazz, dance, street
dance), dějiny tance
Barbora Zaciosová, Alena Králová (klavírní korepetice
tanečního oboru)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – ZÁKLADY DIVADLA
učitelé Ivana Procházková
Již te plánujeme dva vánoční koncerty našich žáků, a to ve středu
17. prosince 2014 v Posádkovém domě armády Jince.
Od 10 hod. dopoledne pro Základní školu Jince (hudební, taneční a literárně-dramatický obor) a od 17 hod. pro veřejnost - hudební obor
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
58
13. dělostřelecký pluk
říjen 2014
Vojáci uctili památku svého kamaráda
Roční výročí tragického úmrtí svého kolegy a kamaráda pana
rotného Mariana Mutla si v pátek 19. září 2014 připomněli
vojáci 13. dělostřeleckého pluku společně s jeho nejbližšími
z rodiny. Součástí pietního aktu k uctění jeho památky bylo
i odhalení pomníku na čestném místě v areálu jineckých kasáren.
Pan Marian Mutl podlehl 6. září
minulého roku těžkému zranění,
které utrpěl při cvičení se 42. mechanizovaným praporem ve Vojenském výcvikovém prostoru Boletice.
„V jeho osobě Armáda České republiky a především náš útvar
ztratily člověka, na kterého bylo
vždy spolehnutí, vojáka, jenž svoji
práci bral velice vážně, dělal ji
s velkým zájmem a s obrovským nasazením,“ shrnul v krátkosti mínění
a postoj vojáků 13. dělostřeleckého pluku jejich velitel plukovník Jan Třináctý, který následně dodal: „Vojáci z jeho jednotky v něm vždy viděli čestného a statečného člověka, který se nebál ozvat, když se něco dělalo špatně nebo se někomu dělo příkoří.“
„A jako dobrý, čestný a spravedlivý člověk budeš žít v našich srdcích
a myslích i nadále, nikdy na Tebe, Mariane, nezapomeneme,“ uvedl na
závěr své modlitby kaplan nadporučík Pavel Brichta.
Vojáky i Marianovu rodinu přišel v tento den podpořit také starosta Jinec
Josef Hála.
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií Michal Abrhám.
Další informace:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
tel. 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
59
vojenský újezd Brdy
říjen 2014
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci ŘÍJEN 2014 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
09,00
09,00
09,00
do
15,00
15,00
12,00
od
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
17,00
17,00
17,00
17,00
12,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
17,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
13,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
17,00
15,00
10,00
16,00
Neprůjezdné
komunikace
do
X
X
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby! Pro vlastní bezpečnost
se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Střelby na SRPEN 2014 najdete na www.vojujezd-brdy.cz
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy pplk. Petr Šorm
60
Policie informuje
říjen 2014
➮ Od začátku roku do konce srpna se stalo na příbramských silnicích celkem 797 nehod, což je o 73 více než za stejné období loňského roku.
Zemřelo šest lidí, 40 osob bylo těžce zraněno a 170 lehce. Za období
prázdnin jsme evidovali 230 havárií.
➮ V měsíci srpnu řešili příbramští policisté celkem 118 nehod. Jejich nejčastější příčinou byl nesprávný způsob jízdy a následně přílišná rychlost, ta sehrála roli u 17 karambolů. Nedání přednosti v jízdě bylo důvodem 14 nehod. U jedné havárie byl řidič pod vlivem alkoholu. Přibývá
nehod se zvěří, evidovali jsme 27 střetů s vozidly, to je téměř dvakrát
tolik než loňský srpen. Na automobilech vznikla při haváriích škoda
ve výši téměř pěti milionů korun.
➮ Dne 16. srpna 2014 ráno se stala nehoda v Jincích, a to na křižovatce
ulic Zborovská a Pod Královkou. Čtyřiačtyřicetiletý řidič nedal přednost
v jízdě jinému osobnímu automobilu. Hmotná škoda byla odhadnuta na
50 tisíc korun. Viník nehody navíc neměl na autě platnou technickou
prohlídku a nepředložil ani doklad o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla.
➮ Nárazem do stromu zakončila svou jízdu 19letá dívka. Dne 21. srpna
ráno jela mezi obcemi Běštín a Jince. V levotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu komunikace a na drobném štěrku následně dostala smyk. S neovladatelným vozidlem přejela na levou krajnici,
poté sjela mimo vozovku a havarovala do vzrostlého stromu. Řidička
utrpěla při nehodě lehké zranění a byla převezena do nemocnice v Hořovicích. Způsobená škoda činí 30 tisíc korun.
➮ Neznámý pachatel odcizil dne 9. září motocykl, r. z. 3S3 796. Poškozený
muž z Jinecka mu ho zapůjčil ke zkušební jízdě, protože měl v úmyslu
dopravní prostředek prodat. Zloděj s ním odjel, ale zpět se již nevrátil.
Majiteli motorky krádeží vznikla škoda ve výši 20 tisíc korun.
➮ V katastru obce Běřín, na odstavné ploše zvané Klínek pod Plešivcem,
vykradl neznámý zloděj dne 10. září zde zaparkované vozidlo. Rozbil
okénko zadních dveří a z přihrádky v palubní desce vzal 10 CD disků
s hudbou a angličtinou. Vzniklá škoda je ve výši dvou tisíc korun.
Monika Schindlová
OŘ PČR Příbram
61
sport
říjen 2014
Cvičení s Katkou
v Mateřské škole Jince
úterý
čtvrtek
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
PILATES pro začátečníky
a mírně pokročilé
PILATES pro středně pokročilé
TRIDANOME
18:30 - 20:00
BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ
ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích:
úterý
7:30 - 8:30
JÓGY PRO ŽENY
v Sokolovně TJ Sokol Jince:
čtvrtek
15:00 - 16:00
16:00 - 17:30
INFORMACE:
TANČENÍ pro holčičky, maminky,
tetičky, babičky i prababičky
cvičení všestrannosti
pro mladší žactvo
Katka Dendysová
tel. 773 209 123 •
www.azted.cz
62
zprávy z Čenkova
říjen 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví své narozeniny:
Líznerová Miroslava
Zprávičky z malé školičky
„Naše školka, pěkná školka,
rádi do ní chodíme,
tam si spolu pohrajeme,
potom zase cvičíme.
Sluníčko nám pěkně svítí
do té naší školičky,
usmívá se, pokukuje,
na ty hodné dětičky…“
Ti nejmenší se sice neobešli bez slziček, ale zvykají si a my starší se o ně
rádi postaráme.
Také naše vlastní vyprávěné příběhy o vzájemné pomoci všechny přesvědčily, že už víme, jak se k sobě chovají správní kamarádi! Odměnou pak pro
každého byla medaile „POMOHL JSEM KAMARÁDOVI“. Měli jsme z ní
velkou radost! Stejně jako z úsměvné loutkové pohádky divadla Zvoneček
„O třech prasátkách“. Vždy zlého vlka přemohla právě svým přátelstvím
a vzájemnou pomocí.
Příhody malé myšky Hrabalky nám přiblížily pěstování a sklizeň obilí,
a že bez „zlatých klásků“ bychom neměli voňavý chléb ani koláče. Tradičně jsme si zahráli na mlynáře a na pekaře a na upečených obilných placičkách si pak pochutnali kapříci v Kopáčově. Při vycházkách jsme se také
dostatečně vyskotačili na balíkách slámy a v polích pak hledali myší díry
a cestičky. A papírové „myšky parádnice“, které jsme si vyrobili s paní uč.
Magdou, zase zdobí naši školku.
63
„Ovoce a zelenina,
to je život, to je síla…“ bylo téma, při kterém jsme se učili poznávat
a jmenovat podzimní plody ze zahrad a zahrádek a vyprávěli si o jejich významu pro naše zdraví.
Škoda jen, že někteří z nás mají „mlsné jazýčky“ a ty dobroty nechtějí ani
ochutnat!!!
V polovině září začaly nejstarší děti jezdit společně s MŠ a ZŠ v Hluboši
na plavání do Příbrami a v bazénu si to pochvalují.
Závěr měsíce bude patřit pohádkám „z lesa“ a s dětmi z hlubošské školky
navštívíme „Muzeum strašidel“ v Plzni. Už se moc těšíme!!!
Kluci a holky
z čenkovské školky
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřské školy Čenkov.
64
Premiéra nové hry Divadla Za Vodou
13. září jsme, jako již tradičně, hráli v Příbrami na Dni železnice. V železničním vagónu jsme uvedli hru Bedřich Hrozný a od 17 hodin i volné pokračování příhod výpravčího
Bedřicha Hrozného na stanici Kňoury, Nový život.
Rádi bychom pozvali naše příznivce i na divadelní představení, která odehrajeme v říjnu a zejména pak na premiéru naší nové hry H index 22
na začátku listopadu.
V pátek 3. 10. 2014 se chystáme do Tochovic s hrou Nový život a stejnou
hru uvedeme také na festivalu v Chaloupkách 17. 10. Hned den poté si
zahrajeme v Cekově pohádku Kouzlo na draka.
Konečně 1. listopadu 2014 na domácí scéně v Čenkově v hospodě Za Vodou
zúročíme naše půlroční snažení a všichni naši fanoušci se budou moci přijít podívat na hru H index 22, který je sondou do práce archeologického
ústavu. Rádi bychom touto cestou upozornili naše diváky, že tato hra, stejně jako většina ostatních, není vhodná pro malé děti.
Bližší informace k představením najdete na našich strankách
www.divadlozavodou.cz.
Lída Boudová
Hospoda Za Vodou Čenkov
Pořádáme:
11. 10. 2014 POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ s hudbou od 19.00 hod.
25. 10. 2014
29. 11. 2014
POPCORN PÁRTY od 21.00 hod.
Oldiesové pecky 70. – 90. let hraje DJ Sunny,
akce na drinky.
TANEČNÍ ZÁBAVA
se skupinou LUCIE REVIVAL
od 21.00 hod.
Zdeněk Ulman
65
zprávy z Ohrazenice
říjen 2014
Zbirožské Tatrování 2014
V sobotu 6. září 2014 se hasiči z Ohrazenice zúčastnili čtvrtého ročníku
Zbirožského Tatrování. Své Tatry přivezli profesionální i dobrovolní hasiči. Z 61 vozů vybrala odborná porota Tatru 815 CAS, kterou představil
SDH Domažlice - ta se stala ,,Miss Tatra 2014“. Návštěvníci svým hlasováním upřednostnili Tatru 138 CAS 32, sboru dobrovolných hasičů z Mníšku pod Brdy.
Posádky Tater
soutěžily
také
v náročné soutěži
ve výměně kola na
Tatře 815. Loňský
rekord 4 minuty
23 vteřin drželi
naši hasiči Michal
Král a Jan Frühauf. Překonat
tento čas se snažilo osm dvoučlenných posádek. Nakonec se to podařilo čtyřem, které
se dostaly do finále. Na prvním místě byl SDH Zbiroh v čase 4 minuty 12 vteřin. Druzí profesionální hasiči z HZS Královéhradeckého kraje a třetí místo patřilo SDH
Mníšek pod Brdy. Na čtvrtém místě skončili hasiči z Ohrazenice v čase
4 minuty 21 vteřin. Klání bylo velice napínavé a náročné.
Bohatý program zpestřili malí hasiči svým vystoupením. Soptíci z Němcovic přijeli vlastním hasičským autem a předvedli ukázky z přípravy hasičů
a hašení požáru. Na vystoupení měli i svoji komentátorku, která byla
úžasná a získala si velký obdiv. Do Zbirohu se přišlo podívat více než 2.000
návštěvníků. O dobrou náladu se postarala hudební skupina Bonton
Band. Počasí nezklamalo, bylo nádherné, a i proto jsme prožili ve Zbirohu
příjemný den.
za SDH Ohrazenice
Dana Králová
66
Vítání podzimu
Každým rokem vítáme na Ohrazenici podzim. Začátkem naší letošní akce
začalo pršet.
To neodradilo nás a ani děti s rodiči. Jejich návštěva byla velká.
Úvodem jsme zhlédli divadelní
představení s loutkami. Pohádka to byla klasická, o perníkové chaloupce. Dětem se
podle jejich reakcí líbila.
Potom jsme s ohledem na
počasí museli improvizovat.
Měli jsme připravené hry
ven, ale děti soutěžily v zasedací místnosti, na chodbě a
v místnosti v patře. Každý
dostal za soutěže dárečky.
Děti vyráběly náramky z gumiček a malé plastové letadýlko.
Hodně využitý byl i malý bazárek, kde jsme si za symbolickou cenu mohli
koupit hračku. Zde patří poděkování dětem, které do bazárku přispěly svými hračkami: Honzíkovi a Míšovi Fantišovým, Elišce Cintlové a Elle Borovkové.
Další akcí, která se již léta při
Vítání podzimu opakuje, byla
ochutnávka domácích specialit maminek. Vždy je na určité téma, tentokrát to bylo pečení z medu.
Ochutnávka byla výborná. Závěrem, kdy již přestalo pršet, jsme si
opekli vuřty na ohýnku.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, protože bez nich by se akce
nedala zvládnout.
Těšíme se na další akce kulturní
komise. ☺
za kulturní komisi OÚ
Kamila Poláková
67
kultura v Hořovicích
říjen 2014
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké nám. 198 • e-mail: [email protected] • www.klublabe.cz
Středa 1. 10., od 19:00 hodin - HOŘOVICE NA FILMU
Téma: BRDY PODRUHÉ. Za krásami našich brdských lesů, o nichž se
v současnosti tolik diskutuje, ale také za jejich tajemstvími. Večerem provede
a doprovodný komentář doplní Václav Merhaut.
Středa 8. 10., od 19:00 hodin - TRABANTEM HEDVÁBNOU STEZKOU
- beseda spojená s projekcí
Přednáší Dan Přibáň - milovník ozubených koleček, novinář, šéfredaktor
časopisu VTM Science, nadšený cestovatel a filmař. Závěr trabanácké trilogie.
Pátek 10. 10., od 20:30 hodin - AKCENT po deseti letech
+ host: Michal Šindelář & Martin Juha
Středa 15. 10., od 19:00 hodin - PŘÍBĚH METEORITU ŽEBRÁK
Přednáška spojená s projekcí + pozorování před budovou Klubu
Labe - Hvězdárna Žebrák
Právě v říjnu přesně před 190 lety dopadl do oblasti poblíž dnešní Hvězdárny
Žebrák meteorit. Pojte spolu s Vladislavem Slezákem poodhalit všechna
tajemství s meteoritem související.
Středa 22. 10., od 19:00 hodin - WALESA: Člověk naděje – filmová
projekce
Životopisný film, Polsko, 2013, 127 min. Režie: Andrzej Wajda. Hrají:
Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska, Zbigniew Zamachowski.
Pátek 24. 10., od 20:00 hodin - DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
+ POLETÍME?
Bendžo Túr
Spojení těchto dvou kapel zaručuje velmi vydatný a bujarý večírek.
Sobota 25. 10., od 18:00 hodin - KREV A JINÉ LÁSKY MÍNY
Repríza představení divadla Na holou
Kdo neviděl, nenechte si ujít. Kdo viděl, bude vítán zas.
Malá návštěva v Transylvánii aneb Bram Stoker by se divil.
68
kultura v Příbrami
říjen 2014
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
st
pá
so
út
čt
1.
3.
4.
7.
9.
10.
10.
10.
10.
10.
so
11. 10.
ne
12. 10.
ne
čt
pá
ne
po
12.
16.
17.
19.
20.
st
čt
29. 10.
30. 10.
pá
3. 10.
st
8. 10.
út
19. 10.
po
út
20. 10.
28. 10.
pá
31. 10.
10.
10.
10.
10.
10.
VELKÁ SCÉNA
Hrdý Budžes – sk. R
19:00
Válka Roseových
19:00
Obraz
19:00
Červený a černý – sk. KMD
17:00
No Name – pronájem
20:00
Akustický koncert skupiny NO NAME na podporu
Občanského sdružení Chci pomoci. Výtěžek akce bude věnován
dvěma těžce nemocným dětem z Příbramska. Pronájem, pořádá
Občanské sdružení Chci pomoci. Více informací na www.chci-pomoci.cz
Rande s duchem
19:00
Česká premiéra. Hrají Eva Holubová, Oldřich Vízner,
Anna Fixová a Vojtěch Záveský. Režie Milan Schejbal.
Rychlé šípy – derniéra
14:00
Jaroslav Foglar
Rychlé šípy 2 – Sněhová mise – derniéra
17:00
Obraz – zadané představení
16:00
Prokletí nefritového škorpióna
10:00
Pipi Dlouhá punčocha – sk. D – Divadlo Apllause
15:00
Vztahy na úrovni – sk. E – Divadelní společnost Háta
19:00
Hrají Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová/Olga Želenská/Vlasta Žehrová,
Viktor Limr, Martin Sobotka/Martin Zounar, Monika Absolonová/
Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Vlasta
Žehrová, Pavel Nečas/Zbyšek Pantůček. Režie Antonín Procházka.
Tartuffe – sk. F
19:00
Deštivé dny – sk. N – Divadlo Ungelt
19:00
Hrají Richard Krajčo a David Švehlík. Režie Janusz Klimsza.
MALÁ SCÉNA
Klubový večer Ginevry
19:00
Večer plný písní a povídání s možností diváckých dotazů
jak na skupinu, tak na jejího hosta.
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – sk. A
19:00
Podzim na Malé scéně 2014
Láska práce, láska práce – Činoherák Ústí
19:00
Podzim na Malé scéně 2014
Pochodem ŤAP! – Pohadlo
9:00, 10:30
Proč si nezatančíte? – Divadlo Viola
19:00
Podzim na Malé scéně 2014
Písničkáři sobě
19:30
69
inzerce
říjen 2014
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
70
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KO N TA K T: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
71
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
72
mobil: 606 157 295
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
PETR SMETANA
/ OHRAZENICE 130
tel. 603 24 55 25
PROVÁDÍM:
• zemní a výkopové práce
pásovým minibagrem
• odvoz domovního odpadu,
sutě a zeminy (+ uskladnění)
• přistavení kontejneru
• dovoz písku, štěrku, drtí a stavebního materiálu
• likvidace odpadních vod
73
PRŮVODCOVSTVÍ:
TANEC - CVIČENÍ - MASÁŽE
•
•
•
•
•
Pohybové lekce
Dornova metoda
Théta léčení
Přirozená antikoncepce
Příprava na mateřství
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
AKCE na ŘÍJEN:
Théta léčení 450 Kč / hod.
JINCE, Slunečná ul. 372 (vedle lékárny u mateřské školy)
Katka Dendysová, tel. 773 209 123 • www.azted.cz
PRODEJ
PALIVOVÉHO
DŘEVA
C E N A : 950 Kč/metr
R O Z V O Z : 20 Kč/km
K o n t a k t : tel. č. 605 975 130
74
PRODEJ
KUŘIČEK
(ČERVENÉ)
STÁŘÍ 20 týdnů
středa 2. října 2014
ve 14.45 hod.
JINCE - NÁMĚSTÍ 1. MÁJE
Termín dalšího prodeje 31. 10. 2014
Možno objednat na tel. 602 115 750
FIRMA
NOVÁ
Radom
K
yšl
PRODEJ SLEPIČEK
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK ,
firma Dráb opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Stáří 15-20 týdnů, cena 149 - 185 Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
z našeho chovu.
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 23. října 2014
ve 12.30 hod. v Jincích – parkoviště u penzionu Eška
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek – cena dle poptávky
P ř í p a d n é b l i ž š í i n f o r m a c e : po - pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
75
Jince 396, 262 23 Jince
tel. 318 692 535, 723 907 977
[email protected]
www.BODASY.cz
www.motointegrator.cz
AUTOSERVIS
• kompletní servis osobních a užitkových vozidel
+ diagnostika všech značek
• garanční prohlídky vozidel v záruce
• sleva na pravidelné servisní prohlídky včetně ND
• příprava a provedení STK + emise
• smluvní partner pojišoven - vyřízení pojistných událostí
• autorizované montážní středisko tažných zařízení a Defend-Lock
• náhradní vozidla
• moderní laserová geometrie
• servis klimatizace + dezinfekce
PNEUSERVIS
• prodej pneu a disků (velké skladové zásoby)
• sezónní uskladnění
• PNEU BAZAR
Odtahová a asistenční služba NON-STOP / tel. 723 360 260
NOVĚ ZAHÁJEN
PRODEJ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
(v prodejně autodílů, Slavíkova 113, Jince)
AKCE: Ocelové disky
Škoda Octavia II 6J x 15, 5 x 112 x 57 ET47
Škoda Fabia II 5J x 14, 5 x 100 x 57 ET43
Škoda Citigo 5J x 14, 4 x 100 x 57 ET35
490 Kč /ks (možno použít Audi, VW, Seat)
platí do vyprodání zásob
AKCE na říjen - listopad
GEOMETRIE (kontrola + seřízení) 300 Kč
• při kompletním přezutí pneu 4 ks
• při koupi 4 ks nových pneu
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
76
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
ládání
k
s
A
M
R
A
ZD
ravníku
pomocí dop
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
77
Roman Hošek
Jiráskova 422, 262 23 Jince
Prodej a servis
výpočetní techniky
- stavba a prodej počítačových sestav na zakázku
- záruční i pozáruční servis
- archivace a těžba dat z havarovaných disků
- prodej HW komponent a počítačových periferií
- upgrade PC, reinstalace operačních systémů
a SW zákazníka
- bezplatné poradenství a osobní přístup
Dále nabízíme
- tvorbu webových stránek na vlastní doméně
- pomoc s připojením k internetu
- příjem pozemního i satelitního TV vysílání pomocí PC
- napojení PC na váš domácí audio/video systém
Kontakt:
tel. 608 607 081
e-mail: [email protected]
www.hobbyland.cz
78
KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
IVA ŘACHOVÁ
od 1. 9. 2014
v nově otevřené provozovně v Rejkovicích
(místo obchodu s akvaristikou)
KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské
společenské a svatební účesy
prodlužování vlasů
brazilský keratin, profesionální vlasové kůry a zábaly
prodej vlasové kosmetiky MATRIX, BIOLAGE, BES
dárkové balíčky a poukazy
KOSMETIKA
celkové ošetření pleti ultrazvukovým přístrojem
hluboké čištění ultrazvukovou špachtlí
vmasírování aktivních látek hluboko do pokožky ultrazvukovou hlavicí
světelná terapie
masáž obličeje, krku a dekoltu
enzymatický a chemický peeling
líčení společenské, svatební
trvalá na řasy
poradenství, prodej kosmetiky RYOR
OBJEDNÁVKY na tel. 723 962 718
Těším se na Vaši návštěvu.
79
80
FRANTIŠEK SOUČEK
Pod Plešivcem 144, 262 23 JINCE
PRODEJ A ROZVOZ
PALIV
➠
➠
➠
➠
OŘECH 1
OŘECH 2
KOSTKA
BRIKETY
Skládka paliv dopravníkem ZDARMA
PRODEJ A ROZVOZ
PÍSKU A DRTÍ
NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
➠ Sklápěcí kamiony, sklápěč AVIA
✆
602 960 482, 606 614 690,
606 149 632
81
Download

Jinecký zpravodaj - říjen 2014