AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD
Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir sistemle, asansör sektörüne hizmet vermeye başladı.
Akış whose technology is based on the year 1978 started to render a service in elevator sector with an integrated system by bringing the experience and knowledge it obtained together the new investments in the course
of time.
1996 yılında dişlili makine motor imalatı ile başlayan serüven, 2007 yılında frekans kontrollü asansör kumanda panosu imalatı ile devam etti. Bunları takip eden süreçte, 2010 yılında Konya TEKNOKENT‘de geliştirdiği dişlisiz (Gearless) makina projesini tamamlayarak, seri üretimine başlayan akış, 2011 yılında da
Türkiye’nin ilk ve tek uzun mesafeli ve yüksek hızlı flexible kablonun seri üretimine başladı.
Teknolojisine sürekli yatırım yaparak bugün, ülkemizin ve sektörünün en önemli kuruluşlarından biri
haline geldi. Konya Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m²’si kapalı, toplam 106.000 m²’lik alanda kurulu
tesislerinde entegre bir sistemle üretimini sürdürüyor.
Otomatik kalıplamalı modern döküm tesisi, son teknolojiye sahip talaşlı imalat bölümü ve zengin içerikli
kalite kontrol laboratuvarları ile uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirmektedir. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda ürün çeşitliliğini ve ürünlerinin verimliliğini sürekli artırmaktadır.
The adventure started with geared machine motor in 1966 continued in 2007 with the production of frequency-controlled elevator control panel. In the following period of time, Akış that completed gearless machine
project developed at TEKNOKENT, Konya in 2010 and that stated serial production also began serial production
of the first and only long-distance and high speed flexible cables of Turkey in 2011.
Today, it has been one of the most important institutions of our county and of the sector by continuously making
technology investments. It continues manufacturing with an integrated system in its facilities established in
Konya Organized Industrial Zone on 40.000 m² closed area within a total production area of 106.000 m².
It performs the production in international standards with its automatic molding modern foundry , high technology machining department and contentful quality control laboratories. It attached great importance to R&D
works. In this context, it continuously increases product range and product efficiency.
İmalatını yaptığı her ürünü uluslararası standartlara göre belirlediği proseslerle üretmektedir. Üretimini
gerçekleştirdiği her ürünün parçalarını, laboratuvarlarında ayrı ayrı test ve analizlerini yapmaktadır. ISO
9001:2008, CE, GOST, TSEK ve TSE gibi, ulusal ve uluslararası birçok kalite belgesine sahiptir.
It manufactures every product with processes determined in accordance with international standards. It
separately tests and analyzes every single part of products in its laboratories. It has many national and international quality certificates such as ISO 9001:2008, CE, GOST, TSEK and TSE.
Aylık üretim kapasitesi ile ülkemizin ve bölgenin en büyük üreticisi olan Akış, ülkemiz asansör Makina Motor ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Son yıllardaki ihracat atağı ile birlikte 5 farklı kıtada
40 dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
Akış which is the biggest manufacturer of our country and the region with monthly production capacity greatly meets elevator machine motor need of our country. It has been exporting to more than 40 countries in 5
different continents together with the export attack in recent years.
03
04
TEST KULESİ // TESTING TOWER
TEST KULESİ
Akış’ın, 16 katlı 50 metre yüksekliği olan test kulesinde, 4 adet kuyu bulunmaktadır. Bu kuyularda her biri ayrı ayrı aynı anda asansör makine
motoru, hız kontrol panosu, yassı flexible kablo ve sistemdeki diğer
malzemeler test edilmektedir.
TEST TOWER
There are 4 pieces of testing well on a 16-storey and 50 meter of Testing
Tower. In these wells, the elevator machine motor, speed control panel,
flat flexible cable and other materials in system are tested separately in
the same time.
Dişlili makine motorların ve dişlisiz (Gearless) makinelerin 0,63‘m/s
den 4’m/s’ye kadar beyan hızları ile maksimum 5 tona kadar ağırlık
testleri yapılmaktadır. Elde edilen veriler sonucunda mekanik, elektrik
ve elektronik alanlarda Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir.
It also tests gravity up to 5 tons as well as rated speeds of geared machine motors and gearless machine motors from 0,63 m/s to 4 m/s.
As a result of values obtained, R & D works are continued in mechanic,
electric and electronic fields.
TALAŞLI İMALAT
MACHINING
07
08
TALAŞLI İMALAT // MACHINING
TALAŞLI İMALAT:
Akış, talaşlı imalat bölümünde Ar-Ge departmanının elde ettiği
veriler doğrultusunda şekillenen parçalarını, daha güvenli ve
daha konforlu olması için uluslararası standartlara göre belirlenen proseslerine uygun kalitede, yüksek işleme hassasiyeti
olan CNC tezgâhlarında işlemektedir.
MACHINING:
Akış processes the parts shaped in the direction of data obtained by
R&D department on CNC machines with high machining accuracy in
a quality in compliance with processes determined in accordance
with international standards in order to be more reliable and more
confortable.
Modelleme ve dişli hazırlama bölümünde de yüksek hassasiyeti
gözeten Akış, prosese uygun sonsuz vida ve bronz dişlinin açılımı ve taşlaması ile kalıplarda kullandığı modelleri kendi bünyesindeki ileri teknoloji ile donatılmış hattında gerçekleştirir.
Akış which observes high accuracy in modeling and gear preparation division makes expansion/opening and grinding of worm
screw and bronze gear and also the models used in molds on lines
equipped with advanced technology within itself.
09
10
TALAŞLI İMALAT // MACHINING
11
12
TALAŞLI İMALAT // MACHINING
13
14
TALAŞLI İMALAT // MACHINING
15
16
TALAŞLI İMALAT // MACHINING
BOBİNAJHANE
COIL WINDING PLACE
19
20
BOBİNAJHANE // COIL WINDING PLACE
BOBİNAJHANE:
Akış’ta elektrik motoru, ince bir işçilik ve titizlikle hazırlanır.
Sac kesiminden bobinaj sargısına, tüm işlemler hassas ölçümlemelerle sıfır hata ile gerçekleştirilir.
COIL WINDING PLACE:
Electric motors are produced in Akış elaborately and precisely.
All the processes from sheet cutting to coil winding are performed
with precise measurement and with zero error.
Motorların; verimliliğini artıran ve riskleri azaltıcı tüm detaylar
gözetilir ve uygulanır. Test işlemlerinden sonra motor, montaj
hattında makina ile buluşur.
All the details increasing efficiency of motor and reducing the risks
are observed and applied. Motor comes in contact with machine on
assembly line after the test processes.
21
22
BOBİNAJHANE // COIL WINDING PLACE
MONTAJ HATTI
ASSEMBLY LINE
25
26
MONTAJ HATTI // ASSEMBLY LINE
27
28
7
MONTAJ HATTI // ASSEMBLY LINE
KALİTE KONTROL
QUALITY CONTROL
31
32
KALİTE KONTROL // QUALITY CONTROL
KALİTE KONTROL:
Akış, prosese uygun olarak sağlanan girdilerin ve üretilen her
paçanın teknik analizlerini, kalite kontrolünü, yüksek teknoloji
ürünü kalite ölçüm cihazları ile donattığı laboratuvarlarında
test eder.
QUALITY CONTROL:
Akış tests inputs provided in accordance with process and makes
technical analysis and quality control of every manufactured part
in the laboratories equipped with high technology quality measurement instrument.
33
34
KALİTE KONTROL // QUALITY CONTROL
35
36
KALİTE KONTROL // QUALITY CONTROL
DÖKÜMHANE
FOUNDRY
39
40
DÖKÜMHANE // FOUNDRY
DÖKÜMHANE:
Akış’ta dökümhane kendi içinde entegre bir sistemle çalışır.
Ar-Ge departmanının elde ettiği veriler tasarımcılar tarafından çizgilere dönüşür. Ortaya çıkan tasarımlar, bünyesinde
bulunan, yüksek işleme hassasiyetli CNC işleme tezgâhlarında
modellenir.
Akış, dünyada sayılı tesislerde bulunan, otomasyonlu döküm
hattına sahiptir. Kalıp hazırlamadan, dökülen parçanın kalıptan
ayrılmasına kadar tüm işlemler, bilgisayar kontrollü otomatik
döküm hattında el değmeden gerçekleşir.
Akış, farklı ebat ve ölçülerde her parçanın dökümünü uluslararası standartlarda gerçekleştirir. Sahip olduğu 2 adet 4500
kw’lık indüksiyon ocağının her bir potasında saatte 9 ton madeni döküme hazır hale getirebilen akış, pik ve stero madenlerinin
dökümünü gerçekleştirir.
2 adet 500 kg’lık indüksiyon ocağında, yüksek kalitede bronz dökümü için hazırlanan maden, daha homojen ve daha sıkı bir yapı
için savurma tekniği ile dökülür.
FOUNDRY:
Foundry works with an integrated system in Akis. Data obtained by R&D department are turned into drawings by designers. Revealed designs are modeled on CNC machines with high
machining accuracy within itself.
Akış has automated casting line which is available in a limited
number of plants in the world. All the processes from mould
preparation to mould/die parting are performed in computer
controlled automatic casting line untouched by human hands.
Akış performs casting of ever part in different dimensions and
sizes in international standards. Akış performs cast iron and
nodular cast irons which can make ready 9 tons of metal per
hour in every single ladle of two 4500 kw induction furnaces. In
two 500 kg induction furnaces, metal prepared for high quality
bronze casting is casted with centrifugal technique in a more
homogenous and tighter structure.
41
42
DÖKÜMHANE // FOUNDRY
43
44
DÖKÜMHANE // FOUNDRY
KUMANDA PANOSU
CONTROL BOARD
47
48
VV
0
50
0/
30
TV
-F
AK
IS
HO
5
V3
V3
D3
H6
Akış that manufactures flat flexible cable which it started to produce in 2011 with a quality in accordance with quality and standard
has also many national and international quality certificates such
as CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2003, OSHAS 18001, K-QTSE-ISO-EN
9000, TSE HAR, GOST, RoSH, and REACh
BL
O
2011 yılında üretimine başladığı yassı flexible kabloyu prosese
uygun kalite ve standartta üreten Akış, CE, ISO 9001:2008,
ISO 14001:2003, OSHAS 18001, K-QTSE-ISO-EN 9000, TSE HAR,
GOST, RoSH,ve REACh gibi, ulusal ve uluslararası bir çok kalite
belgesine sahiptir.
KA
Üretimini gerçekleştirdiği frekans kontrollü asansör kumanda
panolarının, devreye alma ve kullanım eğitimini, bünyesindeki
uzman ekipler tarafından verir ve saha elemanları ile kurulum
sonrası teknik destek sağlar.
FREQUENCY-CONTROLLED ELEVATOR CONTROL PANEL and FLAT
FLEXIBLE CABLE
Akış maintains production of frequency-controlled elevator
control panel which it started in 2007 precisely and by using
advanced technology products. Akış gives commissioning and
usage training of frequency-controlled elevator control panels by
the team of experts within itself, and provides technical support
after installation by field staff.
S
FREKANS KONTROLLÜ ASANSÖR KUMANDA PANOSU ve
YASSI FLEXIBLE KABLO
Akış, 2007 yılında başladığı frekans kontrollü asansör kumanda
panosu üretimini, büyük bir titizlik ve ileri teknoloji ürünler
kullanarak sürdürmektedir.
AK
I
7
KUMANDA PANOSU // CONTROL BOARD
www.akisasansor.com.tr
© 2014 AKIŞ ASANSÖR MAKİNA MOTOR DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR / ALL RESERVED
05.2014
ASANSÖR MAKİNA DÖKÜN SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.akisasansor.com.tr
Download

akış tanıtım - AKIŞ Asansör