SLOVO ÚVODEM
INTRODUCTION
Vážený zákazníku,
představujeme Vám nabídku našich výrobků.
Firma Kv. Řezáč, s.r.o. navazuje na stoletou tradici textilní
výroby a padesátileté zkušenosti výroby uzlových sítí. Jako ryze
česká soukromá firma fungujeme od roku 1992, vyrábíme sítě
a provaznické výrobky podle evropských norem a standardů
a z kvalitních surovin a materiálů. Firma si upevnila svoji pozici
nejen na českém, ale i na evropském trhu.
Naší prioritou je dodávat kvalitní výrobky s dlouhou životností
a v krátkých dodacích lhůtách.
Sortiment standardních výrobků každý rok obohacujeme
o novinky, sledujeme nové trendy na trhu a snažíme se vyjít vstříc
požadavkům našich zákazníků.
Rostoucí počet spokojených zákazníků v České republice
a v zahraničí nás motivuje k modernizaci technologií, vyšší
výkonnosti a k celkovému rozvoji firmy.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a věříme, že naše výrobky splní
Vaše očekávání.
Dear customer,
we would like to introduce you our product range.
Company Kv. Rezac, s.r.o. follows on from the hundred- year
tradition in textile production and fifty years of experience with
knot netting. We re- established Kv. Rezac as an entirely Czech
private company in 1992, and we manufacture nets and rope
products according to European norms and standards ever since.
We have been intesifying our market position as well as our
reputation in and out The Czech republic and the whole European
community, of course.
Our priority is to deliver only the best quality products only, with
a longlife quarantee and in short delivery terms.
A year to year we improve the range of our products following
the latest trends and we are constantly trying to meet all our
customers requests.
The growing number of our satisfied customers in The Czech
republic but also abroad motivates us to energize our technology
progress, boosts our higher performance efficiency and naturally
supports the development of our company.
We are looking forward to cooperation with you and believe
that our products realize your highest expectations.
Dipl Ing. Martina Kyselková
.
.
.
2
Ředitelka a majitelka firmy / Company Director
VÝROBNÍ PROGRAM
PRODUCTION SCHEDULE
0,7 mm PA
černá/black
2,0 mm PP
bílá/white
2,0 mm PP
černá/black
3,0 mm PP bílá/white
1,2 mm PA
bílá/white
2,0 mm PP
červená/red
3,0 mm PP černá/black
2,0 mm PP
modrá/blue
1,2 mm PA
khaki/khaki
2,0 mm PP
žlutá/yellow
3,0 mm PP červená/red
2,0 mm PP
zelená/green
3,0 mm PP zelená/green
3,5 mm PA bílá/white
4,0 mm PP zelená/green
4,0 mm PP bílá/white
4,0 mm PP černá/black
5,0 mm PA bílá/white
5,0 mm PP zelená/green
.
.
.
3
OBSAH
TABLE OF CONTENTS
SPORTOVNÍ SÍTĚ • SPORT NETS
.............................................. 5
ČESKÁ HÁZENÁ • CZECH HANDBALL [11] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
HÁZENÁ • HANDBALL [12] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SKÁKACÍ TRÉNINKOVÝ ŽEBŘÍK • TRAINING SKIPPING LADDER [04] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
FOTBAL • FOOTBALL [14] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VOLEJBAL • VOLLEYBALL [15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BEACH VOLLEYBALL [15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BEACH TENNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KOŠÍKOVÁ • BASKETBALL [16] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FLORBAL • FLOORBALL [18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TENIS • TENNIS [21] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
STOLNÍ TENIS • TABLE TENNIS [22] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
BADMINTON [23] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VODNÍ PÓLO • WATER POLO [00] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
LEDNÍ HOKEJ • ICE HOCKEY [31] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
POZEMNÍ HOKEJ • FIELD HOCKEY [32] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
BASEBALL [00] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
GOLF [00] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
LYŽOVÁNÍ • SKIING [45] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
LANOVÉ SÍTĚ PRO SKOKANSKÉ MŮSTKY • SNOW FIX NET FOR SKI JUMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
OCHRANNÉ SÍTĚ • PROTECTION NETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
PRO HRU A ZÁBAVU • FOR FUN AND PLEASURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Polyamid ∅ 0,7 mm, 0,9 mm, 1,2 mm [81, 82, 83] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Polypropylen ∅ 2 mm, 3 mm, 4 mm, Polyamid ∅ 3,5 mm [85, 86, 87, 89] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SÍTĚ NA ŽELEZNIČNÍ VAGÓNY • RAILWAY WAGON NETS [37] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
OCHRANNÉ SÍTĚ NA SKLÁDKY • PROTECTIVE NETS FOR WASTE DUMPS [47] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SÍTĚ NA KONTEJNERY • CONTAINER NETS [44] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PROVAZOVÝ ŽEBŘÍK POLYAMIDOVÝ • NYLON ROPE LADDER [04] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ZÁCHYTNÉ BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ • SAFETY AND CATCHING NETS [88] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ŠPLHACÍ LANA • CLIMBING ROPES [03] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
HOUPACÍ LANA • CLIMBING ROPES [03] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PŘETAHOVACÍ LANA • TUG-OF-WAR ROPES [03] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ŠPLHACÍ ŽEBŘÍKY • CLIMBING LADDERS [04] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ŠVIHADLA • SKIPPING ROPES [06] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ŠPLHACÍ SÍTĚ • CLIMBING NETS [91] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
LANOVÉ SÍTĚ • ROPE NETS [94] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ŠPLHACÍ SÍTĚ, LANA A ŽEBŘÍKY Z OCELOVÉHO LANA HERKULES • CLIMBING NETS, ROPES
AND LADDERS MADE OF HERCULES-ROPE [92] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ŠPLHACÍ LANA HERKULES • CLIMBING ROPES HERCULES [25] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ŠPLHACÍ ŽEBŘÍK HERKULES • CLIMBING LADDER FROM HERCULES-ROPE [24] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
DEKORAČNÍ SÍTĚ • DECORATIVE NETS [85] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SÍTĚ NA MÍČE • BALL CARRYING NETS [33] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HOUPACÍ SÍTĚ • HAMMOCKS [34] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
VÝPLET TRAMPOLÍNY • WEAVE OF TRAMPOLINE [93] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SPECIÁLNÍ SÍTĚ • SPECIAL NETS
.
.
.
4
- Rybářské sítě / Fishing nets
- Pěstitelské sítě / Growing nets
- Sítě na dětskou postýlku / Nets for cot
Informace o sortimentu najdete na našich webových stránkách www.kvrezac.cz nebo Vám je poskytneme
telefonicky.
You can find information on our web sites www.kvrezac.cz or you can call our sales department to be
informed about these nets.
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
ČESKÁ HÁZENÁ
CZECH HANDBALL
[11]
číslo výrobku
product number
rozměry (m)
dimensions (m)
11 975 190
11 975 191 záclonka/shock absorbing net
a
2,0
2,0
b
2,4
2,4
c
0,8
d
1,2
síla - materiál
twine thickness
velikost ok
mesh size
barva
colour
3 mm PP
100 mm
bílá/white
bílá/white
HÁZENÁ • HANDBALL
[12]
číslo výrobku
product number
rozměry (m)
dimensions (m)
síla - materiál
twine thickness
velikost ok
mesh size
barva
colour
12 105 103
12 925 177
12 935 272
12 995 459
12 935 275
12 025 840
12 025 841
12 055 824
12 055 861
12 975 387
12 975 388
a
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2 mm PP
2 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
4 mm PP
4 mm PP
3,5 mm PA
3,5 mm PA
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
zelená/green
zelená/green
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
záclonka/shock absorbing net
záclonka/shock absorbing net
záclonka/shock absorbing net
záclonka/shock absorbing net
záclonka/shock absorbing net
b
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
c
d
0,8 1,2
0,8 1,2
1,0 1,5
0,8 1,2
0,8 1,2
0,8 1,2
Dodáváme i ochranné sítě za branky (viz Ochranné sítě).
We also deliver protective nets behind goals (see Protective nets).
SKÁKACÍ TRÉNINKOVÝ ŽEBŘÍK
TRAINING SKIPPING LADDER
číslo výrobku
product number
délka (m)
length (m)
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
O4 025 447
O4 045 500
04 075 173
4,8
5
9
400
500
nastavitelná/adjustable
[04]
04 025 447
Tento skákací žebřík je výbornou pomůckou pro trénování rychlosti a dynamiky nohou. Užívají
ho hráči pro trénink útoku i obrany v různých sportech. Je lehký, skladný, mobilní a odolný
proti poškození. Je bezpečný. Tento žebřík se vyrábí z barevných popruhů v různých délkách
i barvách.
This ladder is an excellent tool for training of legs to swiftness and dynamic. Used for training
of defensive and offensive in various sports. It is light, space saving, mobile and damage
resistant. It is safe for use. This ladder is made of color straps in various lengths and colors.
04 075 173
.
.
.
5
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
FOTBAL • FOOTBALL
číslo výrobku
product number
rozměry (m)
dimensions (m)
14 025 632
14 965 195
14 055 826
14 005 337
14 085 124
14 935 024
14 935 023
14 985 242
14 055 828
14 965 309
14 015 591
14 965 304
14 025 624
14 965 328
14 045 165
14 025 633
14 025 634
14 065 552
a
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
5,0
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
b
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
c
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
2,0
2,0
2,5
1,5
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
d
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,2
2,1
2,0
2,0
2,5
2,0
2,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
síla - materiál
twine thickness
velikost ok
mesh size
barva
colour
2 mm PP
3 mm PP
4 mm PP
3 mm PP
4 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
4 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
4 mm PP
2 mm PP
3 mm PP
4 mm PP
2 mm PP
3 mm PP
4 mm PP
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
barevná/coloured
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
Dodáváme sítě pro různé typy a rozměry fotbalových branek.
Standardní provedení je většinou v bílé barvě, ale lze na přání
zákazníka také vyrobit sí barevnou nebo barevnou kombinaci.
Pokud standardní výrobky nevyhovují rozměrům Vaší
branky, lze vyrobit rovněž sí na míru.
Dodáváme také ochranné sítě za branky (viz Ochranné sítě).
We produce nets for various types and dimensions of football
goals. The standard colour is white, however, we are also able
to manufacture a colour net for the customer.
If your goal requires dimensions differ from our
standard ones, we can produce a custom net meeting
your requirements.
We also deliver protective nets behind goals (see Protective net).
.
.
.
6
14 965 309
[14]
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
VOLEJBAL • VOLLEYBALL
15 935 107 bílá/white
15 935 108 černá/black
15 935 004 barevná/coloured
15 935 005 zelená/green
Volejbalová sí pro volný čas.
Uzlová síovina z polypropylenu
2 mm, oko 10 cm. Nahoře PP bílá
páska 5 cm protažená šňůrou o délce
12,5 m. 4 úvazky. Dole obšití.
Rozměry: 9,5 × 1,0 m
Volejbalová sí pro volný čas.
Uzlová síovina z polypropylenu
2 mm, oko 10 cm, barva: žlutomodro-červeno-bílá. Bez pásky, jen
obšití, 4 úvazky, délka šňůry 12,5 m.
Rozměry: 9,5 × 1,0 m
Volleyball net for leisure time
or for practice. Knot netting from
polypropylene 2 mm, mesh size
100 mm. Top: polypropylene white
headband 50 mm, cord head line 12,5
m, 4 tension ropes.
Dimension: 9,5 × 1,0 m
Volleyball net for leisure time. Knot
netting from braided polypropylene
2 mm, mesh size 100 mm, colourmix: yellow-blue-red-white. Without
bands, only seamed border. 4 tension
ropes, cord head line 12,5 m.
Dimension: 9,5 × 1,0 m
15 935 096 bílá/white
15 935 097 černá/black
[15]
Tréninková sí pro školy. Uzlová
síovina zelená z polypropylenu
2 mm, oko 10 cm. Bez pásky,
jen obšití, 4 úvazky.
Rozměry: 9,5 × 0,5 m.
Practice nets for schools.
Green knot netting made from
polypropylene 2 mm, mesh size
100 mm. Without band, only seamed
border, 4 tension ropes.
Dimension: 9,5 × 0,5 m
15 955 431 Volejbal, nohejbal černá/black
Volejbalová sí pro běžné účely.
Uzlová síovina z polypropylenu
2 mm, oko 10 cm. Nahoře PP bílá
páska 5 cm protažená ocelovým
lankem o délce 12,5 m, na jednom
konci lanka je smyčka. 4 úvazky.
Dole obšití.
Rozměry: 9,5 × 1,0 m
Sí pro volejbal a nohejbal. Uzlová síovina
z polypropylenu 3 mm, oko 10 cm. Nahoře PES bílá
páska 5 cm, na okrajích zpevněná 20 cm PVC–páskou.
Protaženo ocelové lanko obstříknuté (PVC ochranný pláš)
s jednou smyčkou délky 12,5 m.
Dole obšití, u okrajů zpevněno 25 cm dlouhou PP-páskou
černou, 4 úvazky.
Rozměry: 9,5 × 1,0 m
Match volleyball net made from knot
netting from polypropylene 2 mm,
mesh size 100 mm, colour white
or black. Top: polypropylene
headband 50 mm, steel rope 12,5 m.
4 tension ropes.
Dimension: 9,5 × 1,0 m
Match volleyball net made from knot netting from
polypropylene 3 mm, mesh size 100 mm, colour: black.
Top: Polyester headband 50 mm, PVC–coated steel
rope 12,5 m.
Bottom: 250 mm from each side is reinforced with
polypropylene black band, 4 tension ropes.
Dimension: 9,5 × 1,0 m
.
.
.
7
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
15 945 048
Anténky (pár) s úchytkou
(pro použití bez pouzdra),
d. 1,8 m, ∅ 10 mm.
15 025 530
15 015 801 Ligová černá/Profi black
15 025 530 Ligová EXTRA černá/Profi EXTRA black
Volejbalová profesionální sí pro
vrcholové soutěže, vyrobená dle
mezinárodních norem, otestována
německou volejbalovou federací označení DVV1. Uzlová síovina
z polypropylenu 3 mm, oko 10 cm.
Nahoře PES bílá páska 7 cm, dole
PES bílá páska 5 cm, na bocích
vyztužení laminátovou tyčkou.
Protaženo kevlarem s 2 smyčkami
o délce 12,5 m, 6 úvazků. U sítě
EXTRA je k úvazkům přidán plastový
upínák pro lepší a rychlejší vypnutí
sítě.
Rozměry: 9,5 × 1,0 m
Pozn.: Můžeme zajistit potisk horní
i dolní pásky, i ve více barvách.
Match volleyball net for the
professional competitions made
according FIVB specifications, tested
by German Volleyball Federation labeled with DVV1. Made from knot
netting from polypropylene 3 mm,
mesh size 100 mm, colour black.
Top: White polyester headband
70 mm, kevlar rope 12,5 m.
Bottom: White polyester band 50 mm.
Sides: Black polyester pockets with
fibreglass brace rod. 6 tension ropes,
by 15025530 with 6 tightener-clam
cleats.
Dimension: 9,5 × 1,0 m
(We can arrange the print of your logo
to the top- and bottom-band,
multicoloured).
Antenna (pair) with cleat
(for using without sheath),
made from fibreglass diam.
10 mm, length 1,8 m.
15 965 030
Anténky do pouzder.
Antenna (pair) into sheaths.
15 015 876
Pouzdra na anténky
s jednoduchým připnutím
pomocí suchého zipu, délka
1 m. Upevněné pouzdro
nahrazuje vytyčovací pásku.
Sheath for antenna, length
1 m. Easy mounting through
Velcro-tape. Fastened sheaths
substitute the marking tapes.
.
.
.
8
15 025 530
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
BEACH VOLLEYBALL
15 015 898 PROFI 6 bílá, modrá, žlutá / white, blue, yellow
15 055 221 PROFI 6 EXTRA bílá, modrá, žlutá / white, blue, yellow
Sí na soutěžní plážový volejbal,
vyrobená dle mezinárodních
norem.
Uzlová síovina z polypropylenu
3 mm, oko 10 cm. Nahoře a
dole bílá nebo barevná PVC
páska 8 cm, na bocích černá
PP páska vyztužená laminátovou tyčkou. Protaženo kevlarem
s 2 smyčkami o délce 12,5 m,
6 úvazků.
U sítě EXTRA jsou k úvazkům
přidány plastové upínáky pro
snadnější a rychlejší vypnutí
sítě.
Rozměr: 8,5 × 1,0 m.
Pozn.: Můžeme zajistit potisk
horní i dolní pásky, i ve více
barvách.
Match net for professional beach
volleyball competition made
according FIVB specifications.
Knot netting from polypropylene
3 mm, mesh size 100 mm,
colour black. Top: PVC or PES
headband 80 mm, kevlar rope
12,5 m.
Bottom: PVC or PES band
80 mm. Sides: Black
polypropylene pocket with
fibreglass brace rod 6 tension
ropes, by 15 055 221 with
6 tighteners-clam cleats.
Dimension: 8,5 × 1,0 m.
(We can arrange the printing
of your logo on the top- and
bottom-band, multicoloured.)
15 015 898
15 055 221
15 055 221
.
.
.
9
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
15 095 029 PROFI 4 modrá, oranžová / blue, orange
15 095 040 PROFI 4 EXTRA modrá, oranžová / blue, orange
15 095 029
Sí na soutěžní plážový volejbal,
vyrobená dle mezinárodních norem.
Uzlová síovina z polypropylenu
3 mm, oko 10 cm. Olemovaná
oranžovou nebo modrou páskou 8 cm.
Boky vyztuženy laminátovou tyčkou.
Protaženo kevlarem o délce 12,5 m,
4 úvazky. U sítě EXTRA jsou
k úvazkům přidány plastové upínáky
pro snadnější a rychlejší vypnutí sítě.
Rozměr: 8,5 × 1,0 m.
Pozn.: Můžeme zajistit potisk horní
i dolní pásky, i ve více barvách.
Match net for professional beach
volleyball competition made
according FIVB specifications.
Knot netting from polypropylene
3 mm, mesh size 100 mm, colour
black. Edge from orange or blue PVC
band 80 mm, kevlar rope 12,5 m.
Sides are reinforced with fibreglass
rod, 4 tension ropes, by 15 095 040
with 4 tighteners-clam cleats.
Dimension: 8,5 × 1,0 m.
(We can arrange the printing of your
logo on the top- and bottom-band,
multicoloured).
15 095 040
15 085 373 oranžová / orange
Beachvolejbalová sí pro běžné účely.
Uzlová síovina z polypropylenu 2 mm,
oko 10 cm. Olemovaná oranžovou
páskou 8 cm. Protažena ocelovým
lankem o délce 12,5 m. 4 úvazky.
Rozměr: 8 × 1,0 m
.
.
.
10
15 085 373
Beachvolleyball net made from knot
netting from polypropylene 2 mm,
mesh size 10 cm. Edge from orange
PVC band 8 cm, steel rope 12,5 m.
4 tension ropes.
Dimension: 8 × 1,0 m
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
15 995 564 bílá, oranžová, modrá
white, orange, blue
15 945 048
Anténky (pár) s úchytkou
(pro použití bez pouzdra),
d. 1,8 m, ∅ 10 mm.
Pouzdra na anténky, které jsou
připevněny k síti šňůrkami.
Pozn.: možnost potisku.
A pair of antennas with cleat
(for using without sheath),
made from fibreglass diam.
10 mm, length 1,8 m.
Sheaths for antennas are fasted
to the net with mounting
cords. We can arrange
the printing of your logo.
15 965 030
15 095 038 bílá, oranžová, modrá
white, orange, blue
Anténky do pouzder.
Vytyčovací pásky se suchým
zipem.
Antenna (pair) into sheaths.
Demarcating band with velcro.
15 085 512 modrá / blue
Taška na sí.
Bag for net.
15 015 213 zelená, červená, modrá
green, red, blue
Lajny na vytyčení hřiště, v rozích
je ukotvení a vypínací přezka
Rozměry: 8 × 16 m
Pozn.: Možnost jednobarevného
potisku.
Beach lines made from woven
polyester band 50 mm. There
are anchoring and tension fastener
in the corners.
Dimension: 8 × 16 m
(We can arrange the printing
of your logo in one colour).
15 095 041 oranžová, modrá
orange, blue
Chránič úvazků, délka 0,4 m
(lze vyrobit jiné délky).
Tension rope protector, length
0,4 m (we can produce
according to your
requirements).
15 065 361 modrá / blue
Chránič sloupku, délka 2 m
(lze vyrobit jiné délky).
Post protector, length 2 m
(or any length according
to your inquiry).
15 065 361
.
.
.
11
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
15 095 875 Rekreační beach souprava
Set for leisure time
Rekreační souprava obsahuje
sí 15 095 853, lajny
15 095 874 a tyče k lehké
a snadné instalaci v přírodě.
Vše v praktické tašce.
15 095 853 Beach volejbal se šňůrou
Beachvolleyball cord head line
Beachvolleyball portable set for leisure
time. Folds away into carrying bag.
In set: net 15 095 853, lines
15 095 874 and steel poles for easy
installation on grass or sand.
15 095 874 Rekreační lajny
Lines for leisure time
Beachvolejbalová sí pro volný čas. Barevná uzlová
síovina z polypropylenu 2 mm, oko 100 mm.
Nahoře PES bílá páska 50 mm protažená šňůrou
o délce 12,5 m. 4 úvazky. Dole obšití.
Rozměry: 8,5 × 1,0 m.
Lajny na vytyčení hřiště z červeného
polyesterového popruhu 30 mm.
V rozích se kotví pomocí bezpečných
kolíků.
Rozměry: 8 × 16 m.
Beachvolleyball net for leisure time. Coloured knot
netting from polypropylene 2 mm, mesh size
100 mm. Top: polyester white headband 50 mm,
cord head line 12,5 m, 4 tension ropes.
Dimension: 8,5 × 1,0 m.
Beach lines made from woven
polyester band 30 mm in red.
They are anchored with safe pegs
in the corners.
Dimension: 8 × 16 m.
BEACH TENNIS
21 095 548 Beach tennis
Sí na soutěžní plážový tenis. Uzlová
síovina z polypropylenu 2 mm,
oko 45 mm. Olemovaná oranžovou
páskou 8 cm.
Boky vyztuženy laminátovou tyčkou.
Protaženo kevlarem o délce 12,5 m,
4 úvazky.
Rozměr: 8,5 × 1,0 m.
Pozn.: Můžeme zajistit potisk horní i
dolní pásky, i ve více barvách.
.
.
.
12
Match net for professional beach
tennis competition. Knot netting
from polypropylene 2 mm, mesh
size 45 mm, colour black.
Edge from orange PVC band
80 mm, kevlar rope 12,5 m.
Sides are reinforced with fibreglass
rod, 4 tension ropes.
Dimension: 8,5 × 1,0 m.
(We can arrange the printing of your
logo on the top- and bottom-band,
multicoloured).
21 095 548
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
KOŠÍKOVÁ • BASKETBALL
číslo výrobku
product number
délka (m)
length (m)
16 107 000
0,55
16 111 004
0,55
16 055 427 Koš - kovová obroučka/Basket - metal ring
[16]
síla - materiál
twine thickness
barva
colour
4 mm PA
4 mm PA
bílá/white
červeno-modro-bílá/red-blue-white
oranžová/orange
Všechny síky jsou vyrobeny z kvalitního polyamidu a jsou vyráběny ručně.
We deliver nets for basketball in white or red-white-blue colors, hand made of quality polyamide.
16 111 004
16 107 000
FLORBAL • FLOORBALL
číslo výrobku
product number
rozměry (m)
dimensions (m)
18 085 930 certifikát IFF/certificate IFF
18 085 931
18 035 343 002
18 035 343 001
18 035 344 001 záclonka/shock absorbing net
18 035 345 001
18 985 426 001 záclonka/shock absorbing net
18 045 062 001
a
1,6
0,9
1,6
1,6
1,6
0,9
0,9
0,6
b
1,15
0,6
1,15
1,15
1,2
0,6
0,6
0,45
c
0,4
0,2
0,4
0,4
d
0,65
0,3
0,65
0,65
0,2
0,3
0,25 0,25
[18]
síla - materiál
twine thickness
velikost ok
mesh size
barva
colour
konstrukce+sí/construction+net
konstrukce+sí/construction+net
3 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
černá/black
černá/black
bílá/white
černá/black
bílá/white
černá/black
Vyrábíme i sítě na
netypizované branky
podle rozměrů udaných
zákazníkem. Barva
černá, bílá je možná.
Different dimensions
for nonstandard goals
are available.
Colors: black, white
is possible.
18 085 930
.
.
.
13
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
TENIS • TENNIS
[21]
Všechny tenisové sítě jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polypropylenu, vrchní páska je z polyesteru, jsou protaženy ocelovým lankem
o délce 14 m s jednou smyčkou. Standardní rozměry sítě: 12,72 m × 1,07 m, velikost ok 45 mm.
All tennis nets are made from high quality polypropylene braided cord, knot netting. Headband is made from woven polyester band
50 mm, steel tension rope 14 m. Standard dimension: 12,72 × 1,07 m, mesh size 45 mm.
21 015 340 černá/black
Sí je vyrobena z 2 mm polypropylenu. Ocelové lanko
pozinkované, bez obstřiku.
Black net from polypropylene 2 mm. Galvanised steel rope.
21 055 053 černá/black
21 005 215 zelená/green
Sí ze 3 mm polypropylenu. Ocelové lanko obstříknuté.
Zdvojené horní řady.
.
.
.
14
Net from polypropylene 3 mm in black or green colour.
PVC coated steel rope. Double netting on 6 top lines.
21 055 863 černá/black
21 055 864 zelená/green
Sí ze 3 mm polypropylenu. Ocelové lanko obstříknuté.
Net from polypropylene 3 mm in black or green colour.
PVC coated steel rope.
21 075 051 černá/black
21 075 052 zelená/green
Sí ze 4 mm polypropylenu. Ocelové lanko obstříknuté.
Net from polypropylene 4 mm in black or green colour.
PVC coated steel rope.
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
21 925 152
Wimbledon (středová páska)
s kovovým napínákem.
Polyesterový popruh.
Centre tape from woven
polyester band with steel
adjuster.
21 005 215
21 965 308
Wimbledon s plastovou
sponou, polyesterový popruh.
Centre tape from woven
polyester band with plastics
fastener.
21 965 308
21 075 099
21 955 194
Náhradní polyesterový popruh
k wimbledonu.
Spare tape from woven polyester.
21 945 342
21 075 419
Náhradní polyesterový popruh
se sponou.
Spare tape from woven polyester band
with plastic fastener.
21 945 342 zelená, zastínění 90% /green, screening 90%
21 075 099 zelená, zastínění 80% /green, screening 80%
Tenisová zástěna 2 × 12 m. Plachtovinové kroužky každých 50 cm po celém obvodu
sítě. Potisk možno zajistit.
Tennis screen 2 × 12 m. Eyelets every 0,5 m round the net. We can arrange the print.
.
.
.
15
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
21 975 298
21 995 556 náhradní sí/spare net
Stahovák kurtu. Dřevěná výztuha.
Sí uzlová 2 mm. Náhradní sí
ke stahováku 2 × 1,5 m.
Tennis court drag net with wooden
brace. Spare net, knot netting,
2 × 1,5 m.
21 015 785
21 005 583 náhradní sí/spare net
21 015 786
21 005 584 náhradní sí/spare net
Stahovák kurtu s pogumovanou
síovinou užší - normal. Náhradní
pogumovaná sí ke stahováku
2 × 1,5 m - normal.
Stahovák kurtu s pogumovanou
síovinou širší - extra.
Náhradní pogumovaná síovina
ke stahováku 2 × 1,5 m - extra.
Tennis court drag net with rubberised
net - quality normal. Spare net,
rubberised net 2 × 1,5 m - quality
normal.
Tennis court drag net with rubberised
net - quality extra. Spare net,
rubberised net 2 × 1,5 m - quality
extra.
STOLNÍ TENIS • TABLE TENNIS
číslo výrobku
product number
rozměry (m)
dimensions (m)
materiál
material
22 119 007
1,77 x 0,145
PES
22 995 557 souprava na stolní tenis (síka + stojánky) /set for table tennis (net + stands)
Dodáváme síku standardních rozměrů nebo set se stojánky.
Sí je vyrobena z pevné PES bezuzlové síoviny s pevnou
bavlněnou horní páskou a bočními zpevňujícími pásky
z pogumované tkaniny.
22 119 007
.
.
.
16
[22]
velikost ok
mesh size
barva
colour
8 mm
černá/black
We deliver small nets with standard dimensions or a set with
stands. The net is made from strong PES with a knotless mesh
with strong cotton upper strap and a reinforcing side straps
from rubberized fabric.
22 995 557
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
BADMINTON
[23]
23 975 064
23 015 344 zelená/green
Rekreační sí na badminton, vyrobená
z bezuzlové polyethylenové síoviny.
Rozměry: 6,02 × 0,76 m.
Net for leisure time, made from
knotless netting from polyethylene
in green colour.
Dimension: 6,02 × 0,76 m
23 015 209 černá/black
23 015 344
23 975 064 set s rekreační sítí/set for leisure time
23 055 122 set s profi sítí/set profi
Rekreační souprava obsahuje sí 23 015 209
nebo 23 015 344 a tyče k lehké a snadné instalaci
v přírodě. Baleno v praktickém látkovém vaku.
Badminton portable set for leisure time.
Folds away into carrying bag.
In set: net 23 015 209 or 23 015 344 and steel
poles for easy installation on grass or sand.
Profi badmintonová sí z uzlové
síoviny, materiál polyamid o síle
0,7 mm, velikost oka 18 mm, nahoře
polyesterová páska, protažená černou
pletenou šňůrou, 4 úvazky.
Rozměry: 6,02 × 0,76 m
Badminton net for professional
competition made according
international rules. Knot netting from
polyamide 0,7 mm, mesh size
18 mm, colour black. Top: polyester
headband, headline from braided cord
4 tension ropes.
Dimension: 6,02 × 0,76 m
VODNÍ PÓLO • WATER POLO
Brankové sítě vyrobíme na míru dle požadavků zákazníka.
The goal nets are tailor-made according to customer’s requirements.
.
.
.
17
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
LEDNÍ HOKEJ • ICE HOCKEY
číslo výrobku
product number
rozměry (m)
dimensions (m)
31 075 362
31 075 363
31 975 184
31 975 185
31 965 359
31 965 360
31 025 016
31 985 324
31 935 244
a
1,88
1,80
1,88
1,80
1,88
1,80
3,78
1,23
4,10
záclonka/drop net
záclonka/drop net
záclonka/drop net
chránič puků/puck protector
chránič podpěry/support protector
chránič sítě/net protector
b
1,24
1,20
1,24
1,20
1,24
1,20
[31]
síla - materiál
twine thickness
velikost ok
mesh size
barva
colour
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
c
2,58
d
4,18
5 mm PA
35 mm
2,58
4,18
3,5 mm PA
35 mm
2,58
4,18
3 mm PP
35 mm
Dodáváme rovněž ochranné sítě za branku a kolem hal
(viz Ochranné sítě).
We produce protective nets behind goals and around
the hall (see Protective nets).
31 985 324
31 935 244
31 025 016
31 075 362
POZEMNÍ HOKEJ • FIELD HOCKEY
Můžeme vyrobit brankové sítě dle požadavků zákazníka.
.
.
.
18
We are able to make a goal nets meeting special requirements of customers.
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
BASEBALL
Sítě pro baseball dodáváme tuzemským i zahraničním klubům. Jde o tzv. tréninkové tunely (batting cage).
Podle zkušeností našich zákazníků doporučujeme pro tyto účely vysokopevnostní polypropylen o síle 2 nebo
3 mm, velikost ok 45 nebo 50 mm. Dále vyrábíme ochranné sítě pro nadhazovače (L- Pitching Screen, Square
Screen), pro které doporučujeme polyamidový materiál o síle 3,5 mm, velikost ok 50 mm, a ochranné sítě
(backstop) z 2 mm polypropylenu, velikost ok 45 nebo 50 mm.
Sítě se vyrábí na míru dle požadavků zákazníka.
We deliver baseball nets both for domestics clubs and for clubs abroad. This involves so-called training
tunnels (batting cages). Based on the experience of our customers we recommend a high-strength 2 or 3 mm
thick polypropylene for these purposes, mesh size 45 or 50 mm. We also produce pitching screens, where
we recommend material 3,5 mm thick (polyamide), mesh size 50 mm for, and backstop made of 2 mm thick
polypropylene, mesh size 45 or 50 mm.
These nets are tailor-made based on customer’s requirements.
GOLF
Ochranné a tréninkové sítě pro golf a minigolf - sítě jsou vyráběny
z UV stabilizovaného polyamidu o síle 1,2 mm, velikost ok
20 nebo 25 mm. Nyní také z polypropylenu 2 mm s oky 30 mm
v zelené barvě.
Sítě se vyrábí na míru dle požadavků zákazníka.
We produce protective and training nets for golf and minigolf.
The nets are made of 1,2 mm thick polyamide, the mesh size
is 20 or 25 mm or of 2 mm polypropylene, mesh size 30 mm
in green colour.
The nets are tailor-made based on customer’s requirements.
Reference:
Arrows Ostrava
Krč Altron
Olympia Blansko
Praotci Roudnice
Technika Brno
Tempo Praha
Laso Kladno
SNAILS Kunovice
Reference:
GOLF GATE Praha
Sokrates Golf & Country Club
PRAGOLF Praha
Golfový Klub Líšnice
CZ Golf Praha
Golf Club Olomouc
Golf resort Brno CZ
Golf Club Uherské Hradiště
GOLF BRNO
GOLF GATE Kamenice
Golf Beřovice
Hotel Čechie Praha
Unlimited Golf CZ Ústí nad Labem
Valašský golfový klub
Městský golfový klub Nový Jičín
CITY GOLF & RACING CLUB Karlovy Vary
Prosper golf Čeladná
.
.
.
19
SPORTOVNÍ SÍTĚ
SPORT NETS
LYŽOVÁNÍ • SKIING
číslo výrobku
product number
rozměr sítě (m)
dimension (m)
[45]
síla - materiál
twine thickness
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
45 985 463
1,0 × 10
2 mm PP
100 ×100
45 985 464
1,0 × 25
2 mm PP
100 ×100
45 095 541
1,0 × 10
3 mm PE
100 ×100
45 095 542
1,0 × 25
3 mm PE
100 ×100
45 075 178 sada s tyčemi/set with poles 1,0 × 10
PE, 1,7 m tyč/pole
30 × 50
45 075 838 sada s tyčemi/set with poles 1,0 × 10
PE, 1,4 m tyč/pole
30 × 50
45 075 811 sada s tyčemi/set with poles 1,0 × 25
PE, 1,7 m tyč/pole
30 × 50
45 075 954 sada s tyčemi/set with poles 1,0 × 25
PE, 1,4 m tyč/pole
30 × 50
45 025 762 šňůra s barevnými praporky 10 m/cord with neon flags, 10 m
45 025 836 šňůra s barevnými praporky 25 m/cord with neon flags, 25 m
45 025 722 laminátová tyč s horním i dolním úchytem a kovovou špicí 1,4 m/fibreglass pole with metal spike and plastics hooks, 1,4 m
45 025 724 laminátová tyč s horním i dolním úchytem a kovovou špicí 1,7 m/fibreglass pole with metal spike and plastics hooks, 1,7 m
barva
colour
červená/red
červená/red
červená/red
červená/red
oranžová/orange
oranžová/orange
oranžová/orange
oranžová/orange
červená/red
červená/red
Ochranné sítě jsou určené na vytyčení a ohraničení lyžařských
sjezdovek a tratí. Laminátové tyče jsou ukončeny kovovou
zapuštěnou špičkou. Háčky na upevnění sítí jsou vyrobeny ze
speciálního plastu odolného vůči extrémním teplotám. Sítě a tyče
lze vyrobit na míru.
Protective nets are used for demarcation and limitation of the ski
slopes and tracks. Fibreglass poles have a metal tip at the end.
Plastic hooks are made of special plastics, resistant to extreme
temperatures. We are able to supply tailor-made nets.
45 075 178
45 025 762
45 985 463
LANOVÉ SÍTĚ PRO SKOKANSKÉ MŮSTKY
SNOW FIX NETS FOR SKI JUMP
Tyto sítě fixují sněhovou pokrývku pod skokanským můstkem před sesutím. Vyrábí se
z polypropylenového lana o průměru 18 mm. Velikost ok je obvykle 300 nebo 350 mm.
Sítě jsou vyráběny podle individuálních rozměrů.
.
.
.
20
These nets fix the snow-layer against snow sliding under the ski jump. These nets are made
of polypropylene rope, diam. 18 mm. Mesh size 300 or 350 mm. Nets are tailor-made.
OCHRANNÉ SÍTĚ
PROTECTION NETS
Ochranné sítě:
Firma Kv. Řezáč nabízí výrobu sítí podle individuálních
rozměrů udaných zákazníkem. Vyrábíme sítě převážně
z polyamidu a z polypropylenu, v malém množství
i z polyethylenu. Na venkovní použití doporučujeme
používat polypropylen (není nasákavý, je lehký
a odolný). Ochranné sítě mají pevný okraj, na přání
můžeme dodat i sítě bez obšití. Všechny použité
materiály jsou UV stabilizovány, uzly jsou chemicky
a mechanicky fixovány. Naším cílem je dodávat
zakázkové sítě v dobré kvalitě a krátké lhůtě.
Našim zákazníkům nabízíme i široký sortiment montážních prvků.
ZOO Dvůr Králové - voliéra
Protection nets:
The company Kv. Rezac produces protection nets
meeting special requirements of customers. We use
mainly polypropylene, polyamide, partly polyethylene.
We recommend the nets from polypropylene for
outdoor use (PP is water-resistant, it is light and
durable). Protection nets are delivered with the sewed
edge, however we could deliver these nets without
edge on request. All materials are UV stabilized, knots
are chemically and mechanically treated for fixing. Our
aim is to supply tailor-made nets in best quality and
short delivery term.
We can offer a wide range of accesories for installation.
Oravský hrad - záchytná sí
Stadion Sigmy Olomouc
Hřiště 21. ZŠ Plzeň
.
.
.
21
OCHRANNÉ SÍTĚ
PROTECTION NETS
OCHRANNÉ SÍTĚ • PROTECTION NETS
síla - materiál
twine thickness
barva
colour
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
[83] 1,2 mm PA
bílá, khaki zelená/white, khaki green
bílá, khaki zelená/white, khaki green
bílá, khaki zelená/white, khaki green
bílá, khaki zelená/white, khaki green
bílá, khaki zelená/white, khaki green
bílá, khaki zelená/white, khaki green
18 ×
20 ×
25 ×
30 ×
40 ×
50 ×
18
20
25
30
40
50
[85] 2 mm PP
zelená/green
30 × 30
bílá, černá, zelená/white, black, green
45 × 45
modrá, červená, žlutá/blue, red, yellow
50 × 50
bílá, černá/white, black
80 × 80
bílá, černá, zelená, modrá, červená, žlutá/
white, black, green, blue, red, yellow
100 × 100
bílá, zelená/white, green
120 × 120
[86] 3 mm PP
35 ×
40 ×
45 ×
50 ×
80 ×
35
40
45
50
80
bílá/white
bílá/white
černá, zelená/black, green
bílá/white
bílá, černá, zelená/white, black, green
bílá, černá, zelená, červená/
white, black, green, red
bílá, zelená/white, green
bílá, zelená/white, green
100 × 100
120 × 120
150 × 150
červená/red
červená/red
50 × 50
100 × 100
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
35 × 35
50 × 50
80 × 80
100 × 100
černá, zelená/black, green
bílá/white
bílá, černá, zelená/white, black, green
bílá, zelená/white, green
bílá, zelená/white, green
45 × 45
50 × 50
100 × 100
120 × 120
150 × 150
[84] 3 mm PE
[87] 3,5 mm PA
[89] 4 mm PP
[98] 5 mm PP
zelená/green
.
.
.
22
45 × 45
[83,84,85,86,87,89]
Polyamid ∅ 1,2 mm
Tyto sítě jsou vyráběny pro různé účely - voliéry,
bažantnice, rybářské sítě, golfové sítě, ochranné sítě pro
squash, ochrana balkonů, ochrana pískoviš atd.
Materiál je UV stabilizovaný, vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Polyamidové vlákno se vyznačuje velkou
pevností a trvanlivostí.
These nets are made for various use - aviaries,
pheasantries, fishing nets, nets for golf, protective nets
for squash, protection for balcony, protection for
sandboxes etc.
Material is UV stabilised, it is designed for indoor and
outdoor use. Polyamide yarn is very strong and durable.
Polypropylen ∅ 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
Polyethylen ∅ 3 mm
Polyamid ∅ 3,5 mm
Tyto sítě vyrábíme na míru udanou zákazníkem pro
různé účely (např. ochranné a dělící sítě pro haly,
tělocvičny, kurty a hřiště, ochrana schodiš, dětských
postýlek, apod.).
Všechny materiály jsou UV stabilizované a určené pro
vnitřní i venkovní použití.
These nets are made based on dimensions indicated
by customers for various uses (e.g. separating and
protective nets for halls, sports fields, gyms, courts,
protection of cots or stairways and banisters etc.).
Materials are UV stabilized, designed for indoor and
outdoor use.
OCHRANNÉ SÍTĚ
PROTECTION NETS
Stadion Slovanu Liberec
Víceúčelové hřiště Osvětimany
Atletický stadion Vyškov
Víceúčelové hřiště Malhostovice
Tenisové kurty Deblín
Rekreační areál Sloup
.
.
.
23
OCHRANNÉ SÍTĚ
PROTECTION NETS
Montáž / Installation
5037
5013
5012
5040
5010
5033
5041
5053
5016
5038
5001
5039
ocelové lanko 2 mm, obal PVC/steel rope 2 mm, PVC covered
ocelové lanko 3 mm/steel rope 3 mm
ocelové lanko 3 mm, obal PVC/steel rope 3 mm, PVC covered
ocelové lanko 5 mm, obal PVC/steel rope 5 mm, PVC covered
smyčka na ocelovém lanku/loop on steel rope
karabinka/hook
karabinka nerezová/stainless hook
karabinka nerezová/stainless hook
svorka (pro smyčky)/clam (for loop)
svorka Duplex (pro smyčky)/clam Duplex (for loop)
napínák M10/turnbuckle M10
napínák M6/turnbuckle M6
Detail použití montážních prvků
5001
5012
5041
5013
5033
5053
5010
5016
5040
5037
.
.
.
24
5038
Použití zátěžové pásky
5039
Boční uchycení sítě
OCHRANNÉ SÍTĚ
PROTECTION NETS
SÍTĚ NA ŽELEZNIČNÍ VAGÓNY
RAILWAY WAGON NETS
[37]
číslo výrobku
product number
rozměry (m)
dimension
síla - materiál
twine thickness
37 055 037 Role/Rolls
37 085 652
3,87 ×500
3,87 × 14
PP
PP
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
30 × 30
30 × 30
These nets are used for open wagons designated for transport
of solid materials. Mesh size 30 mm is recommended
for international transport according the EU-rules. For frequent
use we recommend the rolls of plastics PP nets in black in the
length of 500 m.
Tyto sítě se používají v železniční dopravě na ochranu
přepravovaného materiálu v otevřených nákladních vagonech.
Podle předpisů EU pro mezinárodní přepravu jsou povolena
pouze oka 30 mm. Pro větší množství doporučujeme role
s návinem 500 m v černé barvě.
OCHRANNÉ SÍTĚ NA SKLÁDKY
PROTECTIVE NETS FOR WASTE DUMPS
[47]
číslo výrobku
product number
rozměry (m)
dimensions (m)
síla - materiál
twine thickness
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
barva
colour
47 935 057
47 935 059
3 × 25
4 × 25
2 mm PP
2 mm PP
45 × 45
45 × 45
bílá, černá, zelená/white, black, green
bílá, černá, zelená/white, black, green
Sítě s širokým použitím v oblasti ekologie průmyslových skládek
(zabraňují úletu odpadků). Mohou být vyráběny podle individuálního požadavku zákazníka.
These nets are widely used for industrial dumps (prevent escape
of waste). Nets are made according the individual request
of customers.
SÍTĚ NA KONTEJNERY • CONTAINER NETS
číslo výrobku
product number
rozměr sítě (m)
dimension (m)
síla - materiál
twine thickness
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
barva
colour
44 935 249
44 935 250
44 935 206
44 955 170
44 015 253
44 015 350
3,5 × 5
3,5 × 7
3,5 × 5
3,5 × 7
3,5 × 5
3,5 × 7
3 mm PP
3 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
50 × 50
50 × 50
45 × 45
45 × 45
80 × 80
80 × 80
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
bílá/white
[44]
Sítě pro kontejnery na nákladních autech přepravujících materiál. Uvedené rozměry mají v sobě již
zahrnut boční přesah, na konci jsou opatřeny
gumovým lanem pro snadné upevnění na kontejner.
Dodáváme v provedení ze silnějšího a slabšího
materiálu, který se volí dle druhu přepravovaného
materiálu.
Container nets for trucks transporting solid materials.
The standard dimensions of nets include side overlap.
They have edging rubber rope for easy fixing to the
container. We deliver made of thinner or thicker
material, which is selected based on the type of the
material transported.
.
.
.
25
OCHRANNÉ SÍTĚ
PROTECTION NETS
PROVAZOVÝ ŽEBŘÍK POLYAMIDOVÝ
NYLON ROPE LADDER
04 005 200
2 – 35 m
9 mm PA
ZÁCHYTNÉ BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ
SAFETY NETS
číslo výrobku
product number
síla - materiál
twine thickness
88 050 060
3,5 mm PA
88 080 060
3,5 mm PA
polyamidové lano ∅ 14 mm/PA rope ∅ 14 mm
88 065 636 poutko/loop 12 mm
88 065 637 poutko/loop 12 mm
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
barva
colour
50 × 50
80 × 80
bílá/white
bílá/white
1m
2m
bílá/white
bílá/white
Sítě slouží k zachycení padajících osob nebo těžkých předmětů. Využívají se na
stavbách, pro práci ve výškách, pro zachycení pádu balvanů u jeskyní a skal apod.
Sítě jsou v obvodu zpevněny 14 mm polyamidovým lanem. Sítě odpovídají bezpečnostní evropské normě EN 1263-1. Dodáváme s bezpečnostním certifikátem.
26
A
T E
S
Y
.
.
A F E T
R
C E
.
These nets serve the cause of catching a falling person or heavy
material. Nets are used for safeguarding of high-rise building
sites, in caves and rocks against falling stones, etc. Nets are
reinforced by polyamide rope, diameter 14 mm, in border.
All nets are provided with the safety certificate. According
to Czech standard and EN 1263-1.
T I
F I C
Y
These polyamide ladders satisfy the most strict safety criteria for use in industry, fire and rescue brigades, etc.
The steps are made of strong plastics. We deliver in various lengths. Each ladder is provided with a safety certificate.
A F E T
R
C E
Tyto polyamidové žebříky splňují nejnáročnější bezpečnostní kritéria pro použití v průmyslu, hasičských a záchranných sborech, apod. Stupačky jsou vyrobeny z pevného plastu. Dodáváme je v různých délkách. Ke každému žebříku
dodáváme bezpečnostní certifikát.
T E
průměr lana
rope diameter
A
délka
lenght
S
číslo výrobku
product number
[04]
T I
F I C
[88]
PRO HRU A ZÁBAVU
FOR FUN AND PLEASURE
ŠPLHACÍ LANA • CLIMBING ROPES
[03]
materiál
material
∅ lana (mm)
rope diameter (mm)
délka (m)
length (m)
03 935 154
juta/jute
juta/jute
juta/jute
25
25
25
2,0
2,5
3,0
HOUPACÍ LANA • CLIMBING ROPES
03 035 850
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
35
35
35
35
35
35
35
35
25
25
25
2,0
2,5
3,0
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
2,0
2,5
3,0
03 035 851 s uzly / with knots
A F E T
T E
délka (m)
length (m)
S
∅ lana (mm)
rope diameter (mm)
Y
materiál
material
R
C E
číslo výrobku
product number
[03]
A
číslo výrobku
product number
T I
F I C
Dodáváme šplhací lana pro školy
v několika délkách. Houpací lana pro
dětská hřiště a houpací lana s uzly
splňují bezpečnostní předpisy pro
provozování dětských hřiš a sportoviš
a jsou opatřena bezpečnostním certifikátem.
We deliver climbing ropes for playgrounds and gyms in several nets.
The ropes are equipped with metal rings
for suspension, the other end is reinforced or provided with knots. These
climbing ropes are made according
safety rules for children sport- and playgrounds. Climbing ropes 03 035 850
and climbing ropes with knots 03 035
851 are provided with the safety
certificate.
03 035 850
03 035 851
PŘETAHOVACÍ LANA • TUG-OF-WAR ROPES
číslo výrobku
product number
materiál
material
∅ lana (mm)
rope diameter (mm)
délka (m)
length (m)
03 935 259
03 935 260
juta/jute
bavlna/cotton
25
25
10
10
[03]
.
.
.
27
PRO HRU A ZÁBAVU
FOR FUN AND PLEASURE
ŠPLHACÍ ŽEBŘÍKY • CLIMBING LADDERS
číslo výrobku
product number
04 935 164
04 935 202
04 955 007
04 965 231
jednodírový/one hole
třídírový/three holes
pyramida/climbing pyramid
jednodírový/one hole
materiál
material
délka (m)
length (m)
PA
PA
PA
PP
2,0
2,0
1,9
2,0
[04]
Tyto krátké šplhací žebříky a pyramidy využívají dětská hřiště a sportoviště. Mají dřevěné stoupačky, liší se způsobem uchycení. Na konci
jsou opatřeny jedním nebo dvěma kovovými kroužky na upevnění.
Ke každému žebříku dodáváme bezpečnostní certifikát.
.
.
28
04 935 164
04 935 202
04 995 007
A
T E
S
Y
.
A F E T
R
C E
These short climbing ladders and pyramids are designed for playgrounds and sport facilities. The steps are
made of wood and they differ with the fixation method (see pictures). They are equipped with one or two metal
rings for suspension.
Each ladder is delivered with a safety certificate.
T I
F I C
PRO HRU A ZÁBAVU
FOR FUN AND PLEASURE
ŠVIHADLA • SKIPPING ROPES
[06]
číslo výrobku
product number
materiál
material
délka (m)
length (m)
06 935 258
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
juta/jute
bavlna/cotton
∅ 10 mm PP barevné/coloured
1,5
2,0
2,5
3,0
5,0
2,8
2,8
06 975 258 gymnastické/ for gymnastics
Dodáváme švihadla kónická z juty, která jsou opatřena dřevěným držadlem. K objednání jsou v různých délkách. Dále barevná
polypropylenová gymnastická švihadla na konci s uzlem, která mají standardní délku 2,8 m (na přání i jiná délka) a dají se lehce přizpůsobit
na požadovanou výšku sportovce.
Conical skipping ropes are made of jute, delivered with wooden handles in various lengths. Gymnastic skipping ropes are made of color
polypropylene, delivered with knotted ends in the standard length of 2,8 m (different lengths available). They are easy adjustable to required
height of the athlete.
06 935 258
06 975 258
06 975 258
.
.
.
29
PRO HRU A ZÁBAVU
FOR FUN AND PLEASURE
ŠPLHACÍ SÍTĚ • CLIMBING NETS
[91]
materiál
material
∅ lana (mm)
rope diameter (mm)
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
barva
colour
PA
PA
16
16
250
300
bílá/white
bílá/white
Šplhací sítě vyrábíme dle bezpečnostních předpisů z 16 mm silného polyamidového UV stabilizovaného lana. Velikost ok je 250 nebo 300 mm.
Šplhací sí je možno zakončit zapletením kroužků na pověšení nebo háků se šroubem na upevnění do rámu.
Ke každé síti dodáváme bezpečnostní certifikát.
[94]
materiál
material
∅ lana (mm)
rope diameter (mm)
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
barva
colour
PA
PA
8
8
150
200
bílá/white
bílá/white
Nejsou určeny k lezení a šplhání! Tyto na míru vyráběné sítě slouží především
jako transportní sítě pro těžké materiály. Vyrábí se z 8 mm silného polyamidového
lana.
These nets are not designed for climbing! These nets are used primarily as
transport nets for heavy materials. They are made of 8 mm thick polyamide rope.
.
.
.
30
A
T E
Y
LANOVÉ SÍTĚ • ROPE NETS
R
C E
We produce climbing nets according to the safety regulations using 16 mm nylon rope, UV stabilized. The mesh
size is 250 or 300 mm. It is possible to finish these nets by weaving the rings or hooks for attachment to frame.
Each net is supplied with a safety certificate.
S
A F E T
T I
F I C
PRO HRU A ZÁBAVU
FOR FUN AND PLEASURE
[92]
Y
A
T E
S
A F E T
R
C E
ŠPLHACÍ SÍTĚ, LANA A ŽEBŘÍKY Z OCELOVÉHO
LANA HERKULES
CLIMBING NETS, ROPES AND LADDERS
MADE OF HERCULES-ROPE
T I
F I C
Sítě na dětská hřiště jsou vyrobena z 16 mm lana s ocelovým
jádrem a obalem z polypropylenu v barvě modré, červené
a žluté. Sítě jsou vyráběny na míru.
Climbing nets for children playgrounds are tailor-made
of 16 mm Hercules-rope (steel core and PP cover) in blue,
red and yellow.
.
.
.
31
PRO HRU A ZÁBAVU
FOR FUN AND PLEASURE
ŠPLHACÍ LANA HERKULES
CLIMBING ROPES HERCULES
[25]
25 075 943
25 075 942
25 075 942
Šplhací lano Herkules s ocelovým jádrem, prům. 18 mm, modrá barva.
Standardní délka 2 m, jiná délka na základě individuální objednávky, maximální délka 7 m. Lana delší
než 3 m nemohou viset kolmo, pouze šikmo.
25 075 943
Šplhací lano Herkules s ocelovým jádrem, prům. 18 mm modré s červenými
plastovými uzly.
Standardní délka 2 a 3 m. Lana jsou vhodná na volně přístupná hřiště, provedení je odolné
proti poškození (antivandal).
25 075 942
Climbing rope Hercules with steel core, diam. 18 mm, blue.
Standard length 2 m, other length on request, maximal length 7 m.
Ropes longer than 3 m cannot be installed vertically, but only diagonally.
25 075 943
Climbing rope Hercules with steel core, diam. 18 mm blue with red plastics knots
Standard length 2 or 3 m. Ropes are suitable for public children playgrounds, anti-vandalism
version.
Y
R
C E
A
T E
S
A F E T
T I
F I C
ŠPLHACÍ ŽEBŘÍK HERKULES
[24]
CLIMBING LADDER FROM HERCULES-ROPE
24 075 940
Šplhací žebřík z lana Herkules s dřevěnými příčkami
Šplhací žebřík je vhodný na volně přístupná dětská hřiště. Je vyroben z lana Herkules o průměru
16 mm. Barvy lana modrá, červená, žlutá. Dřevěné příčky z přírodního buku o délce 400 mm.
Standardní délka 2 m, 6 příček. Jiné délky na objednávku, maximální délka 5 m.
Žebříky delší než 3 m nemohou viset kolmo dolů, ale musí být instalovány v šikmém směru.
24 075 941
24 075 940
Climbing ladder made of Hercules-rope, diam. 16 mm, blue with wooden rungs
This climbing ladder is suitable for public children playground (anti-vandalism version). Rope colour
blue, red, yellow. The rungs are made of natural beech, length 400 mm.
Standard length 2 m, 6 rungs. Other length on request, maximal length 5 m.
Ladders longer than 5 m cannot be installed vertically, but only diagonally.
24 075 941
Šplhací žebřík z lana Herkules s plastovými příčkami
.
.
.
32
A
T E
S
Y
24 075 941
Climbing ladder from Hercules rope, diam. 16 mm, blue with plastics rungs
R
C E
Šplhací žebřík je vhodný na volně přístupná dětská hřiště. Je vyroben z lana Herkules o průměru 16 mm.
Barvy lana modrá, červená, žlutá. Příčky z červeného plastu o délce 400 mm.
A F E T
Standardní délka 2 m, 6 příček. Jiné délky na objednávku, maximální délka 5 m.
Žebříky delší než 3 m nemohou viset kolmo dolů, ale musí být instalovány v šikmém směru.
T I
F I C
This climbing ladder is suitable for public children playground (anti-vandalism version). Rope colour
blue, red, yellow. The rungs are made of red plastic, length 400 mm.
Standard length 2 m, 6 rundles. Other length on request, maximal length 5 m.
24 075 940
Ladders longer than 5 m cannot be installed vertically, but only diagonally.
PRO HRU A ZÁBAVU
FOR FUN AND PLEASURE
DEKORAČNÍ SÍTĚ • DECORATIVE NETS
[85]
číslo výrobku
product number
rozměr (m)
dimension (m)
síla - materiál
twine thickness
velikost ok (mm)
mesh size (mm)
barva
colour
85 045 000 120
85 045 700 121
85 050 500 158
85 050 600 481
85 050 300 580
1×2
1×2
1×2
1×2
1×2
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
45 × 45
45 × 45
50 × 50
50 × 50
50 × 50
bílá/white
zelená/green
červená/red
modrá/blue
žlutá/yellow
85 045 000 122
85 045 700 123
85 050 500 135
85 050 600 484
85 050 300 586
1×3
1×3
1×3
1×3
1×3
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
45 × 45
45 × 45
50 × 50
50 × 50
50 × 50
bílá/white
zelená/green
červená/red
modrá/blue
žlutá/yellow
85 045 000 124
85 045 700 125
85 050 500 192
85 050 600 482
85 050 300 588
2×2
2×2
2×2
2×2
2×2
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
45 × 45
45 × 45
50 × 50
50 × 50
50 × 50
bílá/white
zelená/green
červená/red
modrá/blue
žlutá/yellow
85 045 000 126
85 045 700 127
85 050 500 157
85 050 600 463
85 050 300 587
2×3
2×3
2×3
2×3
2×3
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
45 × 45
45 × 45
50 × 50
50 × 50
50 × 50
bílá/white
zelená/green
červená/red
modrá/blue
žlutá/yellow
85 100 000 117
1×5
2 mm PP
100 × 100
barevná/coloured
Dekorační sítě slouží například jako nástěnka. Jsou velmi oblíbené na zákldaních a mateřských školách.
These nets are often used as wall boards. They are very popular especially in basic schools and kindergartens.
.
.
.
33
PRO HRU A ZÁBAVU
FOR FUN AND PLEASURE
SÍTĚ NA MÍČE • BALL CARRYING NETS
číslo výrobku
product number
počet míčů
number of balls
síla - materiál
twine thickness
barva
colour
33 915 074
33 105 104
33 935 231
33 935 232
33 106 104
33 107 104
33 005 408
1
3
7
10
15
25
1 ∅ 750 mm
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
3 mm PP
barevná/coloured
barevná/coloured
barevná/coloured
barevná/coloured
barevná/coloured
barevná/coloured
černá/black
[33]
Sítě na míče jsou vyráběny ručně a slouží k přepravě a uchovávání míčů pro různé sporty.
Ball carrying nets are handmade and serve for transport and storage of balls for various sports. The largest
bag can hold up to 25 balls. We are able to make these nets of thicker material on a special request.
33 105 104
HOUPACÍ SÍTĚ • HAMMOCKS
[34]
číslo výrobku
product number
délka (m)
length (m)
délka výztuhy (mm)
length of brace (mm)
síla - materiál
twine thickness
barva
colour
34 935 013
34 995 252
34 935 022
34 055 092
34 055 093
34 055 865
1,75
2,10
2,10
1,75
2,10
2,10
750
750
bez/without
750
750
bez/without
2 mm PP
2 mm PP
2 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
3 mm PP
barevná/coloured
barevná/coloured
barevná/coloured
barevná/coloured
barevná/coloured
barevná/coloured
VÝPLET TRAMPOLÍNY • WEAVE OF TRAMPOLINE
číslo výrobku
product number
rozměry (mm)
dimension (mm)
materiál
material
93 955 009
93 955 276
710 × 510
700 × 700
polyamidový popruh/nylon strap
polyamidový popruh/nylon strap
[93]
Vyrábíme výplet pro dva standardní druhy trampolíny. Výplet je proveden z pružných polyamidových pásků, které jsou propleteny
a zpevněny sešitím.
.
.
.
34
We produce strings for two standard types of trampolines. The string is made of flexible polyamide straps, which are interlaced
and reinforced by sewing.
KONTAKTY
CONTACTS
Obchodní oddělení:/Business department:
Alena Chromá
[email protected]
Alena Procházková
[email protected]
Kv. Řezáč s.r.o.
U Svratky 780, 666 01 Tišnov, Czech Republic
tel.: +420 549 410 084
tel./fax: +420 549 410 085, +420 549 410 350
e-mail: [email protected]
GPS: 49°20'29.777"N, 16°25'24.018"E
www.kvrezac.cz
JABARA reklama a podpora prodeje
Petr Kovařík
[email protected]
Download

Katalog sítí