Profil sKUPINY EUROVIA CS 2014
EUROVIA CS GROUP profile 2014
5
Obsah Contents
6
Slovo generálního ředitele CEO editorial
8
Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure
10
Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations
12
Obchodní a finanční výsledky Business and financial results
14
Silnice a městské komunikace Motorways and municipal roads
16Mosty Bridges
18
Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones
20
Železnice a tramvajové trati Railway and tram tracks
22
Vodohospodářské stavby Water-management project
24
Cyklostezky a stavby místního významu Cycling trails and structures of local significance
26
Obalovny a lomy Asphalt plants and quarries
28
Zahraniční projekty Foreign projects
30
Výrobky a technologie Products and Technologies
32Laboratoře Laboratories
34
Společenská odpovědnost Social responsibility
36Certifikáty Certificates
38
Naši zaměstnanci Our employees
40
Dosažené úspěchy Achievements
42Kontakty Contacts
www.eurovia.cz www.eurovia.sk
6
7
Slovo generálního ředitele
CEO editorial
Vážení,
vstoupili jsme do druhé šedesátky působení Skupiny
EUROVIA CS na českém a slovenském stavebním trhu. Navíc
tomu bylo již 5 let, co jsme změnili název na stavební Skupinu
EUROVIA CS. Bohužel krize ve stavebnictví stále pokračuje.
V České a Slovenské republice nejsou vypisovány nové
projekty, a proto jsme se více zaměřili na nabízení našich
služeb za hranicemi České republiky, a to v Litvě a dalších
evropských zemích.
Abychom zůstali pro naše klienty dobrými partnery v České
a Slovenské republice i za hranicemi, rozhodli jsme se
na začátku roku 2014 změnit svou vnitřní strukturu. Stále máme
síť regionálních závodů, které jsou vždy po ruce klientům, ale
navíc jsme založili specializovanou oblast Železniční stavby
a mosty. K tomu disponujeme oblastí Obalovny a lomy, jež
sdružuje 30 lomů, 25 obaloven a 5 pískoven napříč Českou
a Slovenskou republikou. Věřím, že změny nám pomůžou udržet
si vedoucí pozici v dopravně-inženýrském stavitelství a i nadále
budeme stavět zajímavé silniční a železniční projekty. Chceme
budovat protipovodňové bariéry, revitalizovat náměstí, budovat
nové cyklostezky, vodohospodářská díla a mnoho dalšího.
generální ředitel
Ing. Martin Borovka
finanční ředitel
Ing. Luboš Trojánek
obchodní ředitel
Ing. Zdeněk Synáček
ředitel oblasti
Čechy střed
Ing. Pavel Jiroušek
ředitel oblasti
Čechy západ
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti
Žel. stavby a mosty
Ing. Petr Dohnálek
ředitel oblasti
Morava
Ing. Ján Špaňo
To, co se nám podařilo v oblasti stavební i společenské v roce
2013, naleznete na následujících stránkách. Za všemi uvedenými
projekty stojí zkušení a schopní lidé, moderní technologie,
zkušenosti, tradice a profesionální přístup.
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva a generální ředitel
Chairman of the Board of Directors and General Manager
Dear Reader,
We have embarked on the seventh decade of operation of
the EUROVIA CS Group on the Czech and Slovak construction
market. Furthermore, five years have already passed since
we changed the name to EUROVIA CS Group. Unfortunately,
the crisis in the construction industry is still continuing. No
new projects are being undertaken in the Czech Republic
and Slovakia, and we have therefore focused more on offering
our services beyond the borders of the Czech Republic,
particularly in Lithuania and other European countries.
In order to remain good partners for our clients in the Czech
Republic and Slovakia as well as beyond their borders, we
decided at the beginning of 2014 to change our internal
structure. We still have our network of regional plants,
which are always available to our clients, but we have also
established a specialised Railway and Bridge Division, for
which we have the Asphalt Plants and Quarries Division,
which associates 30 quarries, 25 asphalt plants and five sand
quarries across the Czech Republic and Slovakia. I believe that
these changes can help us to maintain our leading position
in transportation-engineering construction and we will
continue to build interesting road and railway projects. We
want to construct anti-flood barriers, revitalise city squares,
build new cycling trails and water-management facilities, and
much more.
On the following pages you will see what we accomplished
in the areas of construction and society in 2013. Experienced
and capable people, modern technologies, experience,
tradition and a professional approach are behind all of the
projects presented here.
personální ředitelka
Mgr. Lenka Zachová
technický ředitel
Ing. Michal Sýkora
ředitel oblasti
Obalovny a lomy
Ing. Martin Pekáček
ředitel oblasti
Slovensko
Róbert Šinály
8
9
Struktura Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group structure
EUROVIA CS, a. s.
Ing. Martin Borovka
EUROVIA Services, s. r. o.
Ing. Martin Borovka
Finanční ředitel
Ing. Luboš Trojánek
Vedoucí informatiky
Ing. Jaroslav Valenta
Vedoucí útvaru právní
podpory a pojištění
Mgr. Petr Doubrava
Technický ředitel
Ing. Michal Sýkora
Investiční ředitel
Ing. Zdeněk Langer
Vedoucí útvaru nákupů
Ing. Radim Hliňák
Personální ředitelka
Mgr. Lenka Zachová
Obchodní ředitel
Ing. Juraj Dančišín
Oblast Slovensko
EUROVIA SK, a. s.
Ing. Róbert Šinály
Oblast Čechy západ
Ing. Zdeněk Novák
Oblast Železniční
stavby a mosty
Ing. Petr Dohnálek
Oblast Čechy střed
Ing. Pavel Jiroušek
Oblast Morava
Ing. Ján Špaňo
závod Dopravné stavby
Ing. Ladislav Macura
závod Plzeň
Ing. Jan Muzika
závod Železniční stavby
Ing. Miroslav Trnka
závod Liberec
Ing. Miroslav Slatinka
závod Zlín
Ing. Josef Štafa
EUROVIA
Kamenolomy, a. s.
Dipl. Ing. Michael Junge
závod Bratislava
Ing. Karol Bohunický
závod Ústí nad Labem
Ing. Roman Hek
závod Mosty a konstrukce
Ing. František Mašek
závod Čechy východ
Ing. Michal Šumpík
závod Morava jih
Ing. Ludvík Šumbera
EUROVIA
Kameňolomy, s .r. o.
Ing. Peter Gajdzica
závod Košice
Ing. Štefan Bálint
závod Prešov
Ing. Sergej Galajda
závod Stred
Ing. Marián Kmeť
závod Operation
Ing. Ivan Očenáš
závod Obalovne
Ing. Marcel Baláž
UNIASFALT s. r. o.
Ing. Martin Máté
závod Karlovy Vary
Ing. Josef Král
závod České Budějovice
Ing. Pavel Vrba
EUROVIA Silba, a. s.
Josef Matoušek
závod Praha západ
Ing. Jan Tříška
GJW Praha spol. s r. o.
Ing. Milan Koudelka
OK Třebestovice, a. s.
Ing. Tomáš Chlasták
Prefa PRO, a. s.
Ing. František Kozel
*
*
závod Praha východ
Ing. Tomáš Juna
závod Emulze Kolín
Ing. Leoš Bešťák
závod Ostrava
Ing. Tomáš Vítek
Oblast Obalovny a lomy
Ing. Martin Pekáček
Obchodní ředitel
Ing. Zdeněk Synáček
závod Obalovny CZ
Ing. Antonín Hnízdo
6 provozoven:
Dalovice, Černovice, Úžín,
Středokluky, Klecany, Česká
OBALOVNA
LETKOV, spol. s r. o.
Václav Sinkule
Jihočeská
obalovna, spol. s r. o.
Jan Mašek
Pražská obalovna
Herink, s. r. o.
Roman Kadlec
VČO – Východočeská
obalovna, s. r. o.
Petr Červinka
Vysvětlivky:
Notes:
oblast
operations
OMT – Obalovna
Moravská Třebová, s. r. o.
Ing. Jiří Jůn
ředitelství společnosti
company headquarters
Liberecká
obalovna, s. r. o.
Zdeněk Zeman
závod
construction office
SILASFALT s. r. o.
Ing. Tomáš Bortl
dceřiná společnost
subsidiary company
Olomoucká obalovna
Hněvotín, s. r. o.
Pavel Samson
*Od 1. 7. 2014.
from 1 July 2014
10
Působení Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group locations
Horní Řasnice
Hradec Králové
Karlovy
Vary
Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group’s batch mix plants and quarries
Liberec
Ústí
nad Labem
Praha
Říčany
11
Kolín
Pardubice
Ostrava
Moravská
Třebová
Plzeň
Hněvotín
Brno
Machnín (LO)
Královec
Dubnice
Liberec
Bezděčín
Dolánky ÚžínChlum
Tachov
Košťálov
Chomutov Libochovany
Červený
Děpoltovice
Kostelec (LO)
Chraberce
Dalovice
Klecany Hradec Králové – Plačice (VČO)
Straškov
Rvenice
Horní Tašovice
Praha
Plaňany
Středokluky
Velká Černoc
Chrtníky
Chomutovice
Třebnuška
Herink
Těškov
Pňovany
Letkov
Litice
Zlín
Svrčovec
Jihlava (OOH)
Planá (JČO)
České
Budějovice
Bystřec
Borušov (OMT)
Ostrava-Kunčice
Jakubčovice nad Odrou
Staré Město
Chornice
Šenov u Nového Jičína
Hněvotín (OOH)
Česká u Brna
Zádveřice
dceřiná společnost kamenolom /
/ subsidiary company quarry
ředitelství / headquarters
dceřiná společnost obalovna /
/ subsidiary company batch mix plant
oblast / area of operation
závod / construction office
provozovna kamenolom / quarry
dceřiná společnost / subsidiary company
Žilina
provozovna pískovna / sand quarry
Poprad
Banská Bystrica
Prešov
Malužiná
Košice
Sekier
Nitra
Kvetnica
Dubná skala
Šelpice
Uniasfalt
Bratislava
Liptovská
Mara
Žilina
provozovna obalovna / batch mix plant
Šelpice
Beladice
Hanišberg
Dubiná
Vydumanec
Borovník
Juskova Voľa
Hradová
Zbudza
Sedlice
Šemša
Vígľaš
Brehov
12
13
Obchodní a finanční výsledky
Business and financial results
Konsolidované výkony [v mil. Kč]
Consolidated results [in millions of CZK]
Dle účetních standardů IFRS / According to IFRS
Struktura zákazníků v roce 2013 [%]
Client structure in 2013 [%]
30 000
Konsolidovaný hospodářský výsledek [v mil. Kč]
Consolidated group financial results [in millions of CZK]
Rentabilita tržeb; ROS
1 500
5,4 %
4,2 %
3,7 %
25 000
1 000
7
20 000
500
15 000
35
58
10 000
0
2011
25 270,9
2012
15 084,9
2013
2011
2012
2013
13 187,6
1 359,6
640,3
484,6
stát | kraje, města a obce | soukromý sektor
state government | regional governments, towns and municipalities | private sector
Počet zaměstnanců (k  31. 12. 2013)
Number of employees (as of December 31, 2013)
Struktura stavebních prací v roce 2013 [%]
Structure of construction contracts in 2013 [%]
18
10
57
15
4 500
5 000
4 000
4 000
3 500
3 000
3 000
2 000
2 500
1 000
2 000
silnice, dálnice, měst. kom. | železnice a tramvajové trati | mosty | ostatní
roads | railways and streetcar track lines | bridges | other
Kapacita samofinancování [v  mil. Kč]
Capacity for self-financing [in millions of CZK]
0
2011
2012
2013
2011
3 599
2 950
2 718
2 219,2
2012
1 163,8
2013
1 047,9
15
Termín dokončení
stavby jsme museli ladit
podle postupu prací
na polské straně.
We had to adjust the
deadline for completion of
construction according to
the progress of work on
the Polish side.
Silnice a městské komunikace
Motorways and municipal roads
Páteřní dálniční komunikace České republiky je hotova. Po několika desetiletích
dospěla D1 až ke státním hranicím s Polskem. Poslední přes 6 100 metrů dlouhý úsek
z Bohumína k hraniční čáře dokončila EUROVIA CS v minulém roce. Řidiči dále mohou
pokračovat po polské dálnici A1 až do Katovic.
Rekonstrukce ulic Obránců
míru, Husova, Trutnov
Součástí hotového díla je 21 mostů, z toho je 9 dálničních, 3 vedou nad dálnicí, v jednom
případě jde o lávku pro pěší. Plocha vozovek zabrala celkem 149 400 m2. Samozřejmostí
jsou protihlukové stěny a další ochranná vegetační a protiemisní opatření.
Nový úsek dálnice má význam nejen pro tranzitní dopravu, ale v dané lokalitě
představuje převedení nákladní dopravy a odlehčení dopravnímu zatížení dotčených obcí.
The backbone motorway of the Czech Republic is finished. After
several decades, the D1 now extends to the border with Poland. At
more than 6,100 metres long, the final section from Bohumín to the
border was completed by EUROVIA CS last year. Drivers can continue
their journeys in Poland on the A1 motorway to Katowice.
Ing. Zbyněk Brát
hlavní stavbyvedoucí, závod Ostrava
Project Manager, Ostrava
Výstavba příhraničního úseku dálnice D1
Stavebné úpravy
miestnych komunikácií
vo vlastníctve mesta
Stará Ľubovňa
The finished work includes 21 bridges, of which nine are motorway
bridges, three pass over the motorway and one is a pedestrian
bridge. The surface area of the lanes is 149,400 m2 in total. Of course,
anti‑noise barriers and other protective vegetation and anti-emissions
measures were put in place.
The new section is important not only for passenger traffic, but
also because it constitutes the rerouting of freight traffic and thus
reduction of the traffic burden of the affected municipalities in the
given location.
Dopravní terminál
Mariánské Lázně
17
Nová lávka prepojí nielen
susedné obce v kraji, ale je
aj súčasťou cezhraničnej
cyklotrasy Košice–Sárospatak.
New bridge connects not only
towns in the region, but is also
part of the Košice–Sárospatak
cross-border cycling trail.
Mosty
Bridges
Mosty bývají označovány za symbol spojení. Cyklistická lávka přes řeku
Hornád v obci Trstené pri Hornáde je toho důkazem. Je součástí cyklostezky
Košice–Sárospatak vedoucí ze Slovenské republiky do Maďarska. Slouží
k volnočasovým aktivitám, při kterých se lidé baví.
Most ev. č. 14611-1
Ledenice
Lávka je navržena jako visutá lanová konstrukce s mostovkou na závěsech.
Hlavní pilíře jsou tvořené dvojicí mírně šikmých ocelovo-betonových sloupů
s celkovou výškou 11,23 metru. Šířka lávky je 3,5 metru, dřevěnou vozovku
doplňuje ocelové zábradlí.
Nová lávka kromě sportovního vyžití nabízí i pohodlnější propojení Košic
a Sárospataku, rozvoj cestovního ruchu a s tím nové příležitosti pro
místní podnikatele.
Bridges are seen as symbols of togetherness. The cycling bridge
across the Hornád River in the town of Trstené pri Hornáde is evidence
of that. It is part of the Košice–Sárospatak cycling trail leading from
Slovakia to Hungary. It serves for leisure-time activities in which people
can enjoy themselves.
Ing. Dušan Dvorčák
hlavní stavbyvedoucí, závod Košice
Project Manager, Košice
Cyklotrasa Košice–Sárospatak, lávka cez rieku Hornád
Silnice I/11 Mokré Lazce –
hranice okresu Opava, Ostrava –
most a navazující komunikace
spojující obec Hrabyně
s obcí Háj ve Slezsku
The bridge was designed as a cable suspension structure with the
bridge deck on suspenders. The main pylons are composed of slightly
inclined twin reinforced-concrete columns with the total height of
11.23 metres. The bridge is 3.5 metres wide. The wooden deck surface
is complemented with steel railing.
In addition to use for sport, the new bridge offers a convenient
connection between Košice and Sárospatak, as well as development of
the travel industry and thus new opportunities for local businesses.
Most přes Svitávku
v Kunraticích u Cvikova
19
Vrátili jsme
předměstí Plzně
původní tvář.
We returned this
suburb of Plzeň to
its original form.
Náměstí a průmyslové zóny
Squares and industrial zones
Hlavním účelem obnovy historické části obce Plzeň-Koterov bylo zachování
kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu. Pracovníci
EUROVIA CS vytvořili nové silnice, parkovací plochy, rynek, příjezdové cesty, chodníky
a provedli parkové úpravy. Práce na revitalizaci návsi doplnili o vybudování nových
inženýrských sítí – dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu. Nakonec nainstalovali
lavičky, pítko, informační cedule, rozcestníky a interaktivní informační tabule.
Farebná asfaltová úprava
na Námestí SNP
v Banskej Bystrici
Při rekonstrukcích městských zón začala EUROVIA CS využívat také novinku v podobě
barevných asfaltů. Pro renovaci pražského Malešického parku použila červený
koberec na přípravu cyklookruhu, v Banské Bystrici zase mají zelený asfalt dovezený
až z Nizozemska na náměstích přímo v centru města.
Vítězslav Havlíček
hlavní stavbyvedoucí, závod Plzeň
Project Manager, Plzeň
Obnova historické části obce Plzeň-Koterov
The main purpose of refurbishing the historical district of
Plzeň‑Koterov was preservation of the local cultural and historical
heritage and expansion of the travel industry. EUROVIA CS workers
built new roads, parking places, a square, access roads and sidewalks,
and undertook park modifications. Work on revitalisation of the village
square also included the construction of new utilities networks –
a rainwater-drainage and sewerage system and water mains. The
project culminated with the installation of benches, a drinking fountain,
information signs, guideposts and an interactive information board.
During the refurbishment of urban zones, EUROVIA began using a new
feature in the form of coloured asphalts. For the renovation of Malešice
Park in Prague, a red carpet was used in the preparation of the cycling
track, while in Banská Bystrica green asphalt was imported from the
Netherlands for use on the squares in the city centre.
Revitalizace Malešického
parku, Praha
Revitalizácia centrálnej
mestskej zóny Hriňová
21
Pracovali jsme rychle
a bezpečně navzdory
skalám, bahnu
a nepřízni počasí.
We worked quickly
and safely despite
the rocks, mud and
inclement weather.
Železnice a tramvajové trati
Railway and tram tracks
Modernizace úseku IV. železničního koridoru Votice – Benešov u Prahy zahrnovala
kompletní rekonstrukci kolejiště, železničního svršku i spodku, nástupišť, umělých
staveb a modernizaci zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení.
Na trase se nachází pět tunelů, čtyři ražené a jeden hloubený. Ve stanicích Votice
a Olbramovice se rekonstruovaly výpravní budovy, vznikla zde nová nástupiště
s mimoúrovňovým přístupem s přístřešky. Výhybna Tomice a železniční stanice
Bystřice byly přestavěny na zastávky s novými nástupišti.
Modernizace trati České
Budějovice – Nemanice
Podstatou akce bylo zdvojkolejnění stávajícího jednokolejného úseku trati. Využití
nové trati pomůže ke zkrácení cesty z Prahy na jih Čech a navýšení rychlosti
projíždějících souprav až na 160 km/h.
Ing. Radek Filip
hlavní stavbyvedoucí, závod Železniční stavby
Project Manager, Railway Engineering Construction Office
Modernizace železniční trati Votice – Benešov u Prahy
Modernisation of section IV of the Votice–Benešov u Prahy rail
corridor involved the complete refurbishment of the tracks including
the permanent way and track foundation, platforms, man-made
structures and modernisation of the safety, communication and highvoltage equipment. Five tunnels – four bored and one cut-and-cover
are located along the route. Dispatch buildings were renovated at the
Votice and Olbramovice stations, where new platforms with roofed,
elevated passageways were constructed. The Tomice turnout and
Bystřice railway station were converted to stops with new platforms.
The fundamental element of the project was the conversion of the
single-track section of the railway to two-track. Use of the new tracks
will help to shorten the trip from Prague to southern Bohemia and
increase the permissible speed of trains to 160 km/h.
Rekonstrukce stávajícího
železničního úseku Kaunas
(Palemonas) – Gaižūnai, Litva
Tramvajová zastávka
Karolina, Ostrava
23
Využili jsme zcela ojedinělé
technologie speciálního
zakládání staveb vodního
stavitelství u nás i ve světě.
We used a technology for
a special foundation of hydroengineering architecture that
is completely unique both
here and in the world.
Vodohospodářské stavby
Water-management project
Jeden rok úpravy hráze přehrady Karolinka na Vsetínsku. Dílo postavené v roce
1985 již potřebovalo opravu. Průzkumy totiž ukázaly, že závady způsobené již
při stavbě díla vedou k průsakům a v budoucnu by mohly situaci zhoršit. Akce
představovala kompletní rekonstrukci odpadní štoly a kolenového přelivu do
odpadní štoly, provedení nové těsnicí clony hráze vč. modernizace monitoringu
a uvedení koruny hráze do původního stavu.
Výstavba kanalizace
a čistírny odpadních vod,
Dolní Poustevna
Opravy navíc zvýšily kapacitu přehrady, aby zadržela i desetitisíciletou vodu.
Přehrada hluboká 36 metrů slouží k zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou
a nachází se na severních svazích Javorníků v údolí říčky Stanovnice.
This was a one-year project involving modification of the Karolinka
reservoir dam in the Vsetín district. The dam built in 1985 was already
in need of repair. Research had indicated that defects which arose in the
course of construction would lead to seepage and the situation could
worsen in future. The project represented a complete reconstruction
of the tail-race gallery and of the kneepipe spillway thereto, building
a new sealing blanket for the dam incl. an upgrade of monitoring, plus
restoration of the crown of the dam to its original condition.
Bohdan Petura
hlavní stavbyvedoucí, závod Zlín
Project Manager, Zlín
Rekonstrukce vodárenské nádrže v Karolince
Lužická Nisa, Hrádek nad
Nisou, obnova vodního
toku, ř. km 0,00–5,55
In addition, the repairs increased the reservoir’s capacity so that it will
retain ten-thousand-year floodwaters. The 36-metre-deep reservoir
supplies the Vsetín district and surrounding areas with high-quality
water and is located on the northern slopes of the Javorník Mountains,
in the Stanovnice Creek basin.
Kanalizační systém a ČOV
aglomerace Dolní Cerekev
a Kostelec u Jihlavy
24
25
I přes náročné budování
podchodu pod silnicí
I/33 jsme stavbu předali
v termínu.
Despite difficulties with
construction of the pedestrian
underpass under Road I/33,
we managed to hand over the
construction project on time.
Cyklostezky a stavby místního významu
Cycling trails and structures of local significance
V létě na kole nebo bruslích, v zimě na běžkách. Na takové vyžití je připravena rovinatá
26 km dlouhá cyklostezka podél Labe, která přivede sportovce z Hradce Králové
až na zámek Kuks. Svým profilem je vhodná hlavně pro rodinnou rekreaci. Trasa je
součástí dálkové Labské stezky. Její přínos ale spočívá především v propojení řady
historických památek.
Rekonštrukcia a revitalizácia
parkov v meste Košice:
Mestský park
Zcela jiný úkol měli kolegové v Košicích při obnově tamního Mestského parku, která
spočívala v obnově chodníků, osvětlení, mostku, mobiliáře, drobné architektury včetně
fontány s potůčkem a úpravě terénů. V parku přibyly oddychové zóny pro děti či majitele
psů stejně jako zařízení pro aktivní pohyb. Hlavní promenáda mezi železniční stanicí
a centrem města se proměnila v plochu k prezentaci různých kulturních aktivit.
On a bicycle or roller skates in the summer, on cross-country skis in
the winter. These are the uses for which a level, 26 km cycling trail is
being prepared along the Elbe River. The trail will take athletes from
Hradec Králové to the Kuks chateau. Due to its profile, it is suitable
mainly for family recreation. The route is part of the long-distance
Elbe trail. However, its benefit consists mainly in the interconnection
of a number of historic monuments.
Marek Buřval
hlavní stavbyvedoucí, závod Čechy východ
Project Manager, Hradec Králové
Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks
Colleagues in Košice had a completely different task in the
refurbishment of the local City Park, which involved renovation of
sidewalks, lighting fixtures, a small bridge, park furniture, small
structures including a fountain with rivulet and land-modification
works. Relaxation zones for children and dog owners were added
to the park, as were facilities for active movement. The main
promenade between the railway station and the city centre was
converted into a space for various cultural activities.
Rekreační areál města Blatná,
Jižní Čechy – revitalizace
zanedbaného areálu
na občanskou vybavenost
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní –
rekonstrukce školního hřiště
26
27
Obalovny a lomy
Asphalt plants and quarries
Nudí vás černý asfalt? Představte si, že jdete po zeleném
nebo červeném povrchu. Barevný asfalt začíná být čím
dál častěji trendem při výstavbě a renovaci městských
vozovek a chodníků, sportovních či jiných užitných staveb.
EUROVIA CS například v loňském roce zpestřila cyklistický
okruh v pražském Malešickém parku nebo povrchy
v centru Banské Bystrice do červené, respektive zelené.
Are you bored by black asphalt? Imagine travelling on a green or
red surface. Coloured asphalt is becoming an increasingly common
trend in the construction and refurbishment of municipal streets
and sidewalks, as well as sports and other useful structures. For
example, last year EUROVIA CS livened up the cycling track in
Prague’s Malešice Park and surfaces in Banská Bystrica with red
and green asphalt, respectively.
Právě oddělení jednotlivých typů komunikací je jedním
z hlavních důvodů, proč si investoři tuto technologii
objednávají. Citlivé zasazení do různých typů extravilánů
napomáhá lepší orientaci chodců, řidičů nebo cyklistů
a zvyšuje jejich bezpečnost. Kromě toho plní i jistou
architektonickou funkci.
Particularly the differentiation of individual types of roads is one
of the main reasons why investors are ordering this technology.
Careful placement in various types of non-urban areas helps to
improve the orientation and thus safety of walkers, drivers and
cyclists. In addition, it serves a certain architectural purpose.
O podobné výrobky se stará závod Obalovny CZ (ČR –
sídlo Praha) a Závod Obaľovne (Slovensko – sídlo Poprad).
Tyto provozy disponují obalovnami (vlastními nebo
dceřinými společnostmi), které pokrývají celé území ČR
a SR. Zaměřují se mimo jiné na šetrné dopady výroby
na životní prostředí. Vyrábí i specifické směsi, jako je
VIAPHONE® (snižují hluk), nízkoteplotní směsi (snižují
emise), studené směsi CANADER, směsi s R-materiálem
a taktéž litý asfalt.
Pokud chcete být jako stavbaři úspěšní, neobejdete
se bez kvalitních surovin. Tradiční součástí stavební
Skupiny EUROVIA CS je i v Čechách společnost EUROVIA
Kamenolomy, a. s., a na Slovensku EUROVIA-Kameňolomy,
s. r. o. Jde o významné a tradiční výrobce a dodavatele
drceného a těženého kameniva.
The Obalovny CZ plant (Czech Republic – headquarters in Prague)
and Závod Obaľovne plant (Slovakia – headquarters in Poprad) are
responsible for similar products. These operations have asphaltmixing facilities (their own or those of subsidiaries) that cover the
entire area of the Czech Republic and Slovakia. Among other things,
they focus on minimising environment impacts of production.
They produce specific mixtures such as VIAPHONE® (for noise
reduction), low-temperature mixtures (for emissions reduction),
CANADER cold mixtures, mixtures with R-material and cast asphalt.
If you want to be a successful builder, do not work without
high-quality raw materials. A traditional part of the EUROVIA CS
construction group consists of EUROVIA Kamenolomy, a.s. in the
Czech Republic and EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. in Slovakia,
which are significant and traditional producers and suppliers of
crushed and quarried gravel.
Rail Baltica
Tallinn
29
ESTONSKO
Riga
LOTYŠSKO
LITVA
Kaunas
Zahraniční projekty
Foreign projects
V roce 2013 dokončila EUROVIA CS rekonstrukci
stávajícího železničního úseku Kaunas (Palemonas) –
Gaižūnai v Litvě. Šlo o jeden z několika zahraničních
projektů, na kterých v loňském roce pracovala.
Rozšíření aktivit za hranice České republiky je nejen
šancí na získání zajímavých zakázek a zkušeností, ale
v době stavební krize v ČR i ekonomickou nutností.
Litevská modernizace jednokolejové železniční tratě
o rozchodu 1 520 mm v celkové délce 25 km začala
v roce 2012. Obnova zahrnovala také rekonstrukci
deseti mostů, pěti železničních přejezdů a úpravy
nástupišť. Nové nástupiště vzniklo ve stanici
Kalnienai. Modernizací prošlo též celé sdělovací
a zabezpečovací zařízení.
EUROVIA CS v Litvě realizuje také mezinárodní projekt
s názvem Rail Baltica, který má za cíl propojit pobaltské
země s Polskem a Finskem. Jde o modernizaci 26,9 km
dlouhého úseku mezi Kazlu Ruda – Mauručiai, kde je
v konsorciu s AB Eurovia Lietuva.
In 2013 EUROVIA CS completed the refurbishment of an existing
section of the Kaunas (Palemonas)–Gaižūnai railway in Lithuania.
This was one of several foreign projects on which the company
worked last year. Expansion of activities beyond the Czech border
is not only an opportunity to gain interesting commissions
and experience, but also an economic necessity during the
construction crisis in the Czech Republic. The modernisation
of the section of Lithuanian single-track railway with 1,520 mm
gauge and total length of 25 km began in 2012. The project also
included refurbishment of ten bridges, five rail crossings and
modification of platforms. A platform was constructed in the
Kalnienai station. All communication and safety equipment was
also modernised.
EUROVIA CS is implementing another project in Lithuania
called Rail Baltica, which has the objective of connecting the
Baltic countries with Poland and Finland. This involves the
modernisation of the 26.9 km section between Kazlu Ruda and
Mauručiai, where the company is working in consortium with AB
Eurovia Lietuva.
Díky intenzivní technické spolupráci
se sítí výzkumných laboratoří skupiny
VINCI zavedla stavební Skupina
EUROVIA CS kromě řady moderních
technologií při provádění staveb i vlastní výrobu nové generace asfaltových
emulzí a modifikovaných asfaltů.
30
Výrobky a technologie
Products and Technologies
Prefabrikované filigránové panely
Filigránové prefabrikáty lze využívat jako ztracené
bednění nosné konstrukce mostů. Jedná se
o perspektivní metodu pro zrychlení a zlevnění výstavby
mostních konstrukcí. Eliminuje se tak časově náročné
bednění a odbedňování monolitické spřažené desky.
V roce 2013 byl tento postup použit na mostě přes
Svatavu a železniční trať, který je součástí stavby
obchvatu Sokolova, II/210 Západní obchvat Sokolov –
Svatava. Uvedený most je spojitý nosník o pěti polích.
Nosná konstrukce je spřažená ocelobetonová. Spřažená
železobetonová deska tloušťky 300 mm je tvořena
filigránovými deskami tloušťky 90 mm, které slouží
jako ztracené bednění, a monolitickou dobetonávkou
tloušťky 210 mm. Filigránové desky jsou zalomené,
výztuž tvoří vždy dva žebříčky a vázaná výztuž. Filigrány
jsou navrženy s nadvýšením, tak aby po osazení
a betonáži monolitické části desky měly projektovaný
definitivní příčný sklon. Spolehlivost návrhu byla
prokázána zatěžovací zkouškou, která předcházela
sériové výrobě.
Tempera®
Tato technologie umožňuje vyrábět směsi při nižší
teplotě, oproti směsím vyrobeným standardními
postupy. Tyto směsi patří do kategorie takzvaných NTAS
(nízkoteplotní asfaltové směsi). Hlavním přínosem takto
vyráběných směsí je snížení emisí PAU (polycyklických
aromatických uhlovodíků), redukce skleníkových plynů
a s tím spojené snížení nákladů za topné médium
a omezení stárnutí pojiva během výroby. Výhodou
je také zlepšení přilnavosti asfaltu ke kamenivu
a lepší odolnost směsí vůči vodě, a to díky přísadě
Evotherm MA3. Uvedená technologie s přísadou MA3
byla použita v rámci výstavby tunelového komplexu
Blanka v Praze.
Prefabricated filigreed panels
Filigreed prefabricated panels can be used as leave-in-place
formwork for the load-bearing structure of bridges. This is
a prospective method for accelerating and reducing the costs of
bridge construction. It thus eliminates time-consuming formwork
and form removal involving composite monolithic slabs.
In 2013 this process was used on the bridge across the Svatava
River and the railway that is part of the Sokolov bypass, the
Sokolov – Svatava II/210 Western Bypass. The aforementioned
bridge is a continuous span of five panels. The load-bearing
structure is composite steel-reinforced concrete. The composite
300 mm thick reinforced-concrete slab is composed of 90 mm
thick filigreed panels, which serve as the leave-in-place
formwork, and a 210 mm thick monolithic concrete slab The
filigreed panels are rabbeted; reinforcement always comprises
two ladders and fixed reinforcement. Filigrees are designed
with a camber so that the monolithic parts of the slab have the
definitive designed transverse incline after fitting and concreting.
The design’s reliability was proven in stress tests that preceded
series production.
Tempera®
This technology makes it possible to produce mixes at low
temperature, unlike those produced using standard methods.
These mixes are in the WMA (Warm Mix Asphalt) category.
The main benefits of mixes produced in this way is reduction
of polycyclic aromatic hydrocarbons, reduction of greenhouse
gases associated with costs reduction of the heating medium
and reduced binder ageing, especially during mixing. Another
advantage is improvement of binder to aggregate adhesion
and better water sensitivity of the mixture due to the Evotherm
MA3 ADDITIVE. The above-mentioned technology with the
MA3 additive was used in the construction of the Blanka tunnel
complex in Prague.
Na začátku roku 2013 jsme zahájili
výrobu profilovaného nástupištního
obrubníku určeného pro zastávky
autobusové a trolejbusové městské
hromadné dopravy.
Thanks to intensive technical cooperation with the VINCI group’s network of
research laboratories, the EUROVIA CS
Group has introduced its own production of a new generation of asphalt
emulsions and modified asphalts, in addition to a range of modern technologies
in the execution of construction projects.
At the beginning of 2013, we
commenced production of a formed
platform curb intended for bus and
tram stops in the municipal mass
transit system.
Nízkoteplotní asfaltová směs Tempera®
byla položena i v tunelu Blanka v Praze.
The Tempera® warm-asphalt mix was
laid in the Blanka Tunnel in Prague.
VIASPHALT® BT – jedná se
o nízkoteplotní litý asfalt, citlivý
k člověku i životnímu prostředí, který
je vhodné používat pro chodníky,
vozovky, parkoviště či izolace
proti vodě.
VIASPHALT® BT – This is warm mastic
asphalt that is sensitive to humans or
the environment. It is suitable for use
in sidewalks, carriage ways, parking lots
and insulation against water.
„Naše laboratoře mají zkušený
personál i tým odborníků, kteří se
podílejí na výzkumných úkolech doma
i v cizině, na tvorbě rezortních norem
a předpisů, sledují nejnovější trendy
a poznatky uplatňují při zavádění
nových technologií nejen v ČR, ale
i dalších východoevropských zemích,
kde Eurovia působí. Již několikrát
získaly Cenu inovací VINCI, naposledy
vloni za implementaci technologie
VIAPHONE® – nízkohlučné asfaltové
vrstvy – v celé České republice.“
33
Laboratoře
Laboratories
Jiří Kašpar, vedoucí centrální laboratoře
Laboratoře Skupiny EUROVIA CS jsou
aktivní ve všech regionech České
a Slovenské republiky.
The EUROVIA CS Group's laboratories
are active in all regions of the Czech
and Slovak Republics.
“Our laboratories have experienced
staff and a team of specialists who
participate in research work both at
home and abroad, as well as in the
formulation of technical standards and
regulations. They also monitor the latest
trends and apply their findings in the
introduction of new technologies not
only in the Czech Republic, but also in
other Eastern European countries where
Eurovia operates. They have already won
several VINCI Innovation Awards, most
recently last year for dissemination
of the VIAPHONE® technology, which
involves low-noise asphalt layers,
throughout the Czech Republic.”
Jiří Kašpar, head of the central laboratory
Laboratorní zařízení Wirtgen WLB 10
na výrobu pěnoasfaltu pro směsi
recyklované za studena.
Wirtgen WLB 10 – laboratory
equipment used to make foamed
asphalt for cold-recycled mixes.
Laboratoře EUROVIA CS poskytují komplexní zkušební, kontrolní
a poradenskou činnost v oboru pozemních komunikací. Spolupracují
také s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi
působícími v oboru pozemních komunikací. Laboratoře jsou vybaveny
špičkovou technikou zejména pro zkoušení asfaltových pojiv,
emulzí a asfaltových směsí a rovněž např. pro zjišťování přítomnosti
dehtu v recyklátu. Disponují také speciálním zařízením na výrobu
pěnoasfaltu a asfaltových emulzí, což umožňuje průběžně vyvíjet
a testovat jejich nové druhy.
EUROVIA CS’s laboratories perform comprehensive testing, inspection
and consulting activities in the field of road construction. The
laboratories cooperate with universities, the state administration and
professional organisations operating in the road-construction sector.
They are equipped with top-quality technology intended especially for
testing asphalt binders, emulsions and asphalt mixes as well as other
applications such as determining the presence of tar in RAP (Reclaimed
Asphalt Pavement) materials. The laboratories also possess special
equipment for manufacturing foamed asphalt and asphalt emulsions,
which enables continual development and testing of new types of
such products.
34
Společenská odpovědnost
Social responsibility
Stavební společnost EUROVIA CS, a.s., získala cenu
ve 3. ročníku Ankety společenské odpovědnosti ČR
a SR pro rok 2012. Vítězství si připsala v kategorii
firem nad 250 zaměstnanců za podporu projektu
„Rozhlédni se!“. Školení dětí v bezpečnosti silničního
provozu zaštiťuje nadační fond Kolečko, EUROVIA CS je
generálním partnerem projektu.
Projekt „Rozhlédni se!“ učí děti, jak se mají bezpečně
pohybovat v silničním provozu. Stojí na pěti základních
pravidlech správného chování při pohybu na silnici, ať
už se ho dítě zúčastní jako spolujezdec v autě, cyklista,
chodec, nebo například bruslař.
Rozhlédni se!
Připoutej se!
Buď vidět!
Pomáhej!
Chraň se!
Cílem projektu je srozumitelné a přesvědčivé podání
a okamžité využití získaných vědomostí při praktických
zkouškách. Projekt se zaměřuje na děti ve věku od 6 do 10 let. Zábavnou formu projektu dávají postavičky
Lucie, jejího mladšího bratra Matěje a „mimoně“
Rajčete, které děti provázejí celým příběhem
„Rozhlédni se!“.
Nejde však o naši jedinou aktivitu. V roce 2013 jsme
se znovu stali partnerem Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech. Podporu od nás v roce
2013 získaly regionální kluby hokejistů, fotbalistů,
basketbalové kluby a bruslařský klub v Liberci. Tradičně
rovněž podporujeme tenis na vozíku. Velmi rádi již
několik let spolupracujeme také s Nadací Dagmar
a Václava Havlových – VIZE 97. V rámci vzdělávání
podporujeme odborné konference.
The construction company EUROVIA CS, a.s., won first
place in the third annual Social Responsibility Survey of
the Czech Republic and Slovakia for 2012. The company
took the top honours in the category of firms with more
than 250 employees for its support of the “Look Out!”
project, which is sponsored by the Kolečko Foundation
and is focused on training children in the area of traffic
safety. EUROVIA CS is the general partner of the project.
The “Look Out!” project teaches children how to safely
conduct themselves in traffic. The project is founded on
five basic rules of correct behaviour when using roads,
whether as a passenger in a car, cyclist, pedestrian or, for
example, when skating.
Look out!
Buckle up!
Be visible!
Help!
Protect yourself!
The objective of the project is comprehensible and
convincing provision and immediate use of acquired
knowledge in practical trainings. The project has a fun,
entertaining nature thanks to the characters Lucie, her
younger brother Matěj and Mr. Tomato, who guide the
children through the whole “Look Out!” story.
However, that is not our only activity. In 2013 we were
a partner of the Karlovy Vary International Film Festival.
Regional hockey, football and basketball clubs, as
well as the ice-skating club in Liberec also received
support from us in 2013, and we traditionally support
wheelchair tennis. We have been pleased to cooperate
with the Dagmar and Václav Havel Foundation –
VIZE 97 for the past several years. We also support
professional conferences in the area of education.
37
Certifikáty
Certificates
Jednou z priorit je pro společnost EUROVIA CS bezpečnost zaměstnanců,
a proto věnuje velkou pozornost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. Zavázala se vyvinout veškeré úsilí k dosažení nulové úrazovosti
na všech pracovištích. Dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje četnost
a závažnost pracovních úrazů ve Skupině. Provádí specializovaná školení,
na kterých se snaží identifikovat možné úrazy a předcházet jim.
EUROVIA CS vlastní certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.
Vedení společnosti si uvědomuje, že stavebnictví je obor, který svou činností
zanechává výrazné stopy v krajině. Proto se EUROVIA CS snaží nacházet
a využívat takové pracovní postupy a technologie, které minimalizují
negativní dopady stavebních prací na životní prostředí a vedou k lepšímu
využívání vstupů a minimalizaci odpadů. Společnost je držitelem certifikátu
systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a systému
environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001.
One of the priorities of EUROVIA CS is the safety of its employees, and much
attention is therefore focused on the area of occupational health and safety.
The company is committed to exerting every effort in order to achieve a zero
injury rate at all workplaces. It has long monitored and evaluated the number
and seriousness of work related injuries within the group and conducts
specialised trainings aimed at identifying and preventing possible injuries.
EUROVIA CS has occupational health and safety management system
certification pursuant to the ČSN OHSAS 18001 standard.
The company’s management is aware that construction is an industry that
leaves significant traces of its activity on the environment. Therefore, EUROVIA
CS strives to find and use such work processes and technologies that
minimise the negative impacts of construction works on the environment and
lead to better use of input materials and minimisation of waste. The company
is a holder of a quality-management system certificate pursuant to the
ČSN EN ISO 9001 standard and an environmental-management system
certificate pursuant to the ČSN EN ISO 14001 standard.
38
Naši zaměstnanci
Our employees
EUROVIA CS staví svůj úspěch na dlouhodobých
zkušenostech svých zaměstnanců, jejich odborných
znalostech a svědomitém přístupu.
EUROVIA CS has built its success on its employees’ extensive
experience, professional knowledge, skills and conscientious
approach to their work.
Tak, jak si společnost váží lidské práce, snaží se
neustále zlepšovat standardy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Podporuje profesní kulturu BOZP
mezi vlastními pracovníky i subdodavateli, a to díky
prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání,
minimalizaci rizik, osvětovým kampaním a intenzivním školením.
As a company that values the work of people, EUROVIA
CS strives to continually improve occupational health and
safety standards. The company supports the professional
OHP culture among its own workers as well as its
suppliers through prevention of work-related injuries and
illnesses, minimisation of risks, educational campaigns and
intensive training.
V loňském roce zahájila kampaň „Nahlaš skoronehodu, zabráníš úrazu!“, kdy se zaměřuje na upozorňování na potenciální rizika při práci. Za klíčové v této
oblasti považuje chvilkovou nepozornost během pracovního výkonu a předcházení možným následkům.
Last year brought the launch of the “Report Near-Accidents,
Prevent Injuries!” campaign, which is focused on reporting
potential risks at work. Momentary inattentiveness at work
and prevention of possible consequences are considered to
be key aspects in this area.
EUROVIA CS si rovněž klade za cíl své zaměstnance
nadále vzdělávat a umožnit jim další profesní
růst. V rámci mezinárodní skupiny Eurovia pořádá
výměnné stáže.
EUROVIA CS also has the goal of continually educating its
employees and enabling their further professional growth.
The company organises exchange assignments within the
international EUROVIA group.
Bezpečná práce
MYSLETE
I NA SVÉ
KOLEGY
41
Dosažené úspěchy
Achievements
Čestné uznání za ekologický přínos
realizovaného projektu, Silnice II/154
konec obce Branná – začátek města
Třeboň a stavba mostu ev. č. 154-014
a 154-015.
Stavba Dopravní terminál
v Mariánských Lázních získala
cenu SFDI za rok 2012.
Certificate of merit for the ecological
benefit of the implementation of the
project titled “Highway II/154 Branná
City Limit – Třeboň City Limit and
Construction of Bridge ref. no. 154-014
a 154-015”.
Certificate of merit from the City of
Hriňová for outstanding service in the
implementation of the “Revitalisation
of the Hriňová City Centre” project.
Certificate of merit for a project in the
category of transportation, utilities and
water-management construction –
Sports Bridge across the Olše River.
2012 Olomouc Region Construction Project
of the Year, construction of highways
II/448 and II/446 Olomouc – roundabout
intersection of Dobrovského and
Na Střelnici Streets.
2012 Vysočina Region Construction
Project of the Year, Increase
of the Capacity of the Jihlava
River Bed in Třebíč.
Čestné uznanie od Mesta Hriňová
za zásluhy pri realizácii projektu
„Revitalizácia centrálnej mestskej
zóny Hriňová“.
Čestné uznání za stavbu
v kategorii dopravní, inženýrské
a vodohospodářské stavby –
Sportovní lávka přes řeku Olši.
Stavba roku 2012 Olomouckého kraje,
stavba II/448 a II/446 Olomouc – okružní
křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici.
Titul Stavba roku kraje Vysočina
2012, Zvýšení kapacity koryta řeky
Jihlavy v Třebíči.
Čestné uznání Presta, prestižní cena
jižních Čech, získal projekt Přeložka
silnic II/156 a II/157 v Českých
Budějovicích, 1.2 etapa, úsek
Rudolfovská–Pekárenská a 2.1 etapa,
úsek Rudolfovská–Vrbenská.
Presta certificate of merit, a prestigious
award of South Bohemia, was
presented to EUROVIA CS for the
project titled “Relocation of Highways
II/156 and II/157 in České Budějovice,
Phase 1.2, Rudolfovská–Pekárenská
Section and Phase 2.1,
Rudolfovská–Vrbenská Section”.
The “Transport Terminal Mariánské
Lázně” project won the SFDI award
for 2012.
EUROVIA CS získala 1. místo ve veřejném
hlasování 3. ročníku Ankety společenské
odpovědnosti ČR a SR pro rok 2012.
EUROVIA CS won first place in the third
annual Social Responsibility Survey of the
Czech Republic and Slovakia for 2012.
42
Kontakty
Contacts
EUROVIA CS, a. s.
ředitelství společnosti
Company Headquarters
Národní 10, 110 00 PRAHA 1
T/ +420 224 952 022
[email protected]
www.eurovia.cz
EUROVIA Services, s. r. o.
Národní 10, 110 00 PRAHA 1
T/ +420 224 952 222
[email protected]
oblast Čechy západ
Western Bohemian Operations
Lobezská 74, 326 00 Plzeň
T/ +420 378 771 671
závod Plzeň
Plzeň Construction Office
Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 376 901 255
[email protected]
závod Ústí nad Labem
Ústí nad Labem Construction Office
U Dálnice 261, 403 39 CHLUMEC
T/ +420 475 656 295
[email protected]
závod Karlovy Vary
Karlovy Vary Construction Office
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
T/ +420 353 225 231
[email protected]
závod České Budějovice
České Budějovice Construction Office
P.O.BOX 151 / Planá 72
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
T/ +420 387 203 417
[email protected]
EUROVIA Silba, a. s.
Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 377 457 384
[email protected]
oblast Čechy střed
Central Bohemian Operations
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 293 347 737
závod Praha východ
Prague-East Construction Office
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 296 347 735
[email protected]
závod Praha západ
Prague-West Construction Office
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY
T/ +420 235 005 112
[email protected]
závod Liberec
Liberec Construction Office
Londýnská 564, 460 11 LIBEREC
T/ +420 485 252 311
[email protected]
závod Emulze Kolín
Emulze Kolín Construction Office
Plynárenská 889, 280 02 KOLÍN 4
T/ +420 321 737 111
[email protected]
závod Čechy východ
Hradec Králové Construction Office
Piletická 498
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
T/ +420 495 859 111
[email protected]
oblast Železniční stavby a mosty
Railway and Bridge Engineering
Operations
Brožíkova 564, 530 09 PARDUBICE
T/ +420 466 046 662
[email protected]
OK Třebestovice, a. s.
Tovární 164, 289 12 Třebestovice
T/ +420 325 510 111
Prefa PRO, a. s.
Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem
T/ +420 326 377 800
oblast Morava
Moravian Operations
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 547 212 157
závod Zlín
Zlín Construction Office
Louky 330, 763 02 ZLÍN
T/ +420 577 116 913
[email protected]
závod Železniční stavby
Railway Engineering
Construction Office
Brožíkova 564, 530 09 PARDUBICE
T/ +420 466 046 662
[email protected]
závod Ostrava
Ostrava Construction Office
Vratimovská 658/77
718 00 Ostrava-Kunčičky
T/ +420 596 709 111
[email protected]
závod Mosty a konstrukce
Bridges and Structures
Construction Office
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY
T/ +420 235 005 400
[email protected]
závod Morava jih
Moravia-South Construction Office
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 547 428 811
[email protected]
GJW Praha, s. r. o.
P.O.Box 86 / Mezitraťová 137/46
198 21 PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN
T/ +420 281 090 811
[email protected]
oblast Obalovny a lomy
Asphalt Plants and Quarries
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 255 707 867
závod Obalovny CZ
Obalovny CZ Construction Office
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 255 707 861
[email protected]
Obalovna Letkov, spol. s r. o.
Letkov 171, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 377 456 030
[email protected]
Jihočeská obalovna, spol. s r. o.
P.O .Box 76 / Planá 76
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
T/ +420 387 203 450
Pražská obalovna Herink, s. r. o.
Herink 26
251 01 ŘÍČANY
T/ +420 323 617 416
[email protected]
VČO – Východočeská
obalovna, s. r. o.
Kutnohorská 227, 500 04
HRADEC KRÁLOVÉ – PLAČICE
T/ +420 495 454 010
[email protected]
OMT – Obalovna
Moravská Třebová, s. r. o.
Borušov 1
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
T/ +420 461 619 761
www.omtsro.cz
Liberecká obalovna, s. r. o.
Hradecká 247
460 01 LIBEREC 33 – MACHNÍN
T/ +420 482 725 844
[email protected]
Silasfalt, s. r. o.
Štěpaňákova 693
719 00 OSTRAVA-KUNČICE
T/ +420 596 238 145
[email protected]
Olomoucká obalovna
Hněvotín, s. r. o.
Hněvotín 431, 783 47 HNĚVOTÍN
T/ +420 585 944 682
[email protected]
EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI – Růžodol I
T/ +420 485 251 911
[email protected]
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o.
Hlinská 40, 011 18 Žilina
T/ +421 415 171 796
[email protected]
oblasť Slovensko
Slovak Operations
EUROVIA SK, a. s.
riaditeľstvo spoločnosti
Company Headquarters
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 101
[email protected]
www.eurovia.sk
EUROVIA Services, s. r. o.
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 101
[email protected]
závod Košice
Košice Construction Office
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 328
[email protected]
závod Prešov
Prešov Construction Office
Jelšová 24, 080 05 PREŠOV
T/ +421 517 733 433
[email protected]
závod Bratislava
Bratislava Construction Office
Pri trati 25a, 821 06 BRATISLAVA
T/ +421 240 203 715
[email protected]
závod Stred
Stred Construction Office
Medený Hámor 4A
974 01 Banská Bystrica
T/ +421 483 211 342
[email protected]
závod Operation
Operation Construction Office
Partizánska cesta 118/A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
T/ +421 907 786 048
[email protected]
závod Dopravné stavby
Dopravné stavby Construction
Office
Partizánska 681/26
058 01 POPRAD
T/ +421 527 721 911
[email protected]
závod Obaľovne
Obaľovne Construction Office
Halatova 2
058 01 POPRAD
T/ +421 908 774 139
[email protected]
UNIASFALT, s. r. o.
Šelpice 136, 919 09
T/ +421 902 986 327
[email protected]
Design a zlom | Design: Bison & Rose s. r. o.
Texty | Text: EUROVIA CS, a. s., Bison & Rose s. r. o.
Fotografie | Photographs: Adéla Bartoníčková, Peter Kovaľ,
Martin Malý, Radek Mládenka, Petr Sznapka, archiv EUROVIA CS
Vydala | Published by: EUROVIA CS, a. s., 2014
Tisk | Printed by: ASTROPRINT, s. r. o.
Download

Profil společnosti 2014