Direct Mail – Rozesílejte newslettery a hromadné zprávy profesionálně
Direct Mail modul je součástí Edee CMS - systému vyvinutého společností FG Forrest pro správu internetového
obsahu.
Direct Mail modul je nástroj umožňující rychlé a spolehlivé rozesílání hromadné elektronické korespondence.
Direct Mail modul poskytuje uživatelsky přívětivou a srozumitelnou administraci pro rozesílání e-mailů, a to i uživateli
bez hlubších znalostí internetových technologií.
Direct Mail modul je vždy přizpůsoben konkrétnímu projektu tak, aby jeho uživatelé měli k dispozici profesionálně
vytvořené šablony obsahující pouze položky potřebné pro daný typ zprávy.
Direct Mail modul umožňuje rozesílání zpráv registrovaným uživatelům (webu, konkrétní
služby) nebo na adresy z vlastní databáze.
Výhody
•S Direct Mail modulem je rozesílání zpráv umožněno i laikům. Pro rozeslání
e-mailů není třeba IT specialisty. Uživatel je systémem veden tak, aby odeslání
e‑mailu bylo maximálně jednoduchou a při častějším používání rutinní záležitostí.
•Direct Mail modul umožňuje vytvořit zprávu snadno a rychle. Pro Direct Mail
lze vytvořit značný počet různých šablon, do kterých následně vložíte obsah
(text, doplňující obrázky, přílohy, odkazy), aniž byste se museli zabývat grafickou
úpravou a technickými aspekty zpráv.
•Direct Mail modul nabízí konkrétní adresování každé zprávy. Pro každý
e-mail lze vybrat konkrétní cílovou skupinu adresátů, každá skupina uživatelů
může obdržet jiný typ zprávy.
•Direct Mail modul nabízí správu odběratelů zpráv. Interní databázi adresátů
lze administrovat podle aktuálních potřeb. Profil každého uživatele lze kdykoli
editovat, změnit jeho nastavení, zrušit oprávnění k odběru zpráv, či toto oprávnění později znovu obnovit.
•Direct Mail modul nabízí podrobné statistiky a historii rozesílání. Každá
rozeslaná zpráva je v modulu archivována. Kdykoli v budoucnu tak lze zjistit,
kdy a kterým uživatelům byl daný e-mail rozeslán.
Direct Mail – Rozesílejte newslettery a hromadné zprávy profesionálně
Vybrané implementace
Direct Mail
AC Sparta Praha (newslettery www.sparta.cz)
Komerční banka – KB EU Point news
(newslettery www.kb.cz)
Komerční banka – G2.cz (newslettery www.G2.cz)
Lagarde‘ re Active ČR
(koule.cz, frekvence1.cz, evropa2.cz, radiobonton.cz)
McDonald’s (newslettery www.mcdonalds.cz)
T-Mobile (novinky T-Mobile Czech Republic)
Detaily Direct Mail modulu
Souhrn vlastností
•Rychlá editace obsahu – snadné a rychlé
vkládání textu a dalšího obsahu do připravených
šablon.
•Personalizace šablon – pro různé typy zpráv lze
připravit odlišné šablony. Pro odeslání lze následně zvolit šablonu, která přesně vyhovuje obsahu
dané zprávy. Personalizovat lze rovněž obsah
šablony, např. formou oslovení adresáta.
•Text i HTML – rozesílané zprávy mohou být v textovém nebo HTML formátu, případně v obou.
•Připojení příloh – k e-mailům lze připojovat
přílohy (pdf dokumenty, zip archivy a další).
•Kontrola e-mailů před odesláním – vytvořené
zprávy lze odesílat (i opakovaně) na testovací
adresy a zkontrolovat tak podobu a obsah vytvářeného e-mailu.
•Kontrola během odesílání – v průběhu odesílání
lze kontrolovat stav rozesílání, počty odeslaných
e-mailů a další parametry.
•Kontrola po odeslání – pro každou odeslanou
zprávu lze zpětně získat její statistické údaje,
jakými jsou např. počet rozeslaných e-mailů,
počet přečtení zprávy či statistiky využití odkazů
umístěných v obsahu e-mailu.
•Komunikace FG Forrest s nejvýznamnějšími
freemailovými servery – rozesílání velkého
počtu zpráv může být portály, na kterých je re-
gistrováno větší množství adresátů, klasifikováno
jako spam. Při odesílání ze serverů spravovaných
FG Forrest je toto riziko eliminováno spoluprací
s nejvýznamnějšími freemailovými portály (např.
Seznam.cz).
•Nastavení priority zpráv – různým e-mailům lze
nastavit různou prioritu. Nejdůležitější zprávy tak
lze odesílat přednostně před dalšími e-maily.
•Samostatný modul, nebo součást systému pro
správu webu – modul Direct Mail lze využívat
jako samostatný modul, nebo jako jednu ze
součástí systému pro správu webů Edee CMS.
V takovém případě lze v modulu přímo využívat
databáze uživatelů registrovaných na stránkách
webu.
Edee CMS
•Edee CMS je systém vyvinutý společností
FG Forrest pro správu obsahu webů prostřednictvím internetového prohlížeče.
•Edee CMS umožňuje uživatelsky přívětivou a srozumitelnou správu obsahu webových stránek.
Editaci zvládnou i lidé bez znalostí internetových
technologií. Uživatelé připravují obsah stránek
s využitím profesionálně vytvořených šablon, v jakékoli fázi před publikací mohou stránku zobrazit
v její reálné podobě formou náhledu.
•Edee CMS je vždy přizpůsoben konkrétnímu
internetovému projektu tak, aby jeho uživatelé
měli k dispozici pouze funkce potřebné pro
správu vybraných stránek. Je vhodný pro jednoduché prezentace i rozsáhlé projekty s vysokou
návštěvností.
•Edee CMS splňuje nároky na přístupnost webů
státní správy a požadavky SEO (optimalizace pro
vyhledávače). Usnadňuje tvorbu a další vývoj
webových stránek a plně odděluje obsah webu
od jeho vzhledu.
Shrnutí
•Maximální jednoduchost – Direct mail umožňuje rozesílat hromadné e-maily a newslettery
snadno a jednoduše. Obsluha nevyžaduje detailní
znalosti internetových technologií, ovládání je
intuitivní a snadno zapamatovatelné.
•Šablony – při tvorbě obsahu zprávy je třeba řešit
pouze obsah, který je následně modulem Direct
mail automaticky vložen do zvolené šablony.
•Přílohy – ke zprávám lze vkládat přílohy.
•Personalizace – různým skupinám uživatelů
(nebo i jednotlivcům) lze zasílat odlišné zprávy.
•Správa uživatelů – interní databázi adresátů
zpráv lze administrovat podle aktuálních potřeb,
a to včetně dočasného nebo trvalého odstranění
uživatelů ze seznamu adresátů.
•Prověřeno v praxi – řada realizovaných projektů,
stovky tisíc rozeslaných e-mailů.
Cyklus rozeslání zprávy s modelem Direct Mail
1)
Implementace
Edee
Obsah
e-mailu připravený
uživatelem
Texty e-mailu
Obrázky e-mailu
Přílohy e-mailu
1)
Implementace
Edee
Edee
CMS – modul
Direct Mail
Šablona e-mailu
Direct Mail modul
Databáze adresátů
1)
Implementace
Rozeslání
e-mailůEdee
Rozeslané e-maily
Kontaktujte nás
FG Forrest, a.s., Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 242 204
web: www.edee-cms.cz, www.fg.cz
e-mail: [email protected]
Direct Mail – Rozesílejte newslettery a hromadné zprávy profesionálně
Statistiky rozeslaných zpráv
Download

Direct Mail – Rozesílejte newslettery a hromadné