XE-A217W ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA SHARP
Nejlepší volba
do malého bistra






Rychlá jednopásková termotiskárna
Velký, snadno čitelný, 3/6 řádkový LCD displej s naklápěním Vestavěný slot pro paměťové SD karty s kapacitou 4 ‐ 32 GB 50 otevřených stolů GLU Elektronický žurnál s 9000 řádky 99 skupin zboží a 2.000 PLU Vám dává přesný přehled o prodejích Nová řada pokladen XE‐A217W Vám přinese do provozovny moderní technologie, které zpřehlední a zjednoduší její řízení. Jednoduchá obsluha, velká plochá klávesnice a rychlá tiskárna jsou přesně ty vlastnosti, které ocení provozovny rychlého občerstvení. Doporučené použití je například v menší pizzerii, baru, bistru, bufetu, kavárně nebo čajovně. Plochou a před nečistotami chráněnou klávesnici, můžete například ocenit i při prodeji ovoce a zeleniny. XE-A217W ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA SHARP
99 skupin zboží DPT Zboží lze rozdělit do max. 99 skupin. Položky prodávané s použitím kláves skupin lze později vytisknout v přehledu, který ukazuje prodaná množství a částky prodeje rozdělené podle skupin. Tyto informace se hodí pro rozhodování o nákupu dalšího zboží a jiné skladové operace. 2.000 PLU Funkce PLU umožňuje rychlé zadávání položek, kde se cena vyvolá automaticky po zadání kódu položky. Podskupina je druhem „otevřeného PLU“, který vyžaduje po zadání kódu PLU také zadání ceny. Podskupiny se používají pro klasifikaci zboží do menších skupinek v rámci skupin. 50 otevřených stolů GLU Otevřený účet, nebo také stůl zákazníka. Funkce registruje všechny položky na otevřeném účtu. Můžete si vyvolat všechny předchozí položky nebo objednávky a postupně dále objednávat. Při uzavření účtu se vypíší všechny položky účtu včetně celkové částky. LCD displej pro obsluhu Velký 3 řádkový LCD displej pro snadnou práci při registraci, se automaticky změní na 6 řádkový mód při programování a zprávách. Jestliže informace o transakci tvoří více než 2 řádky, můžete obsahem listovat pomocí kurzorových tlačítek. Displej je možné naklánět vzad a vpřed pro dosažení nejlepšího pozorovacího úhlu. Režim práce s SD kartou V režimu práce s SD kartou můžete ukládat data z pokladny na SD kartu, nebo načítat data z SD karty do pokladny. Na kartu SD je možné například ukládat data o prodejích, data elektronického žurnálu nebo data potřebná k programování. Máme i možnost provádění automatické zálohy celé pokladny na kartu, po každé denní uzávěrce. Výhody používání paměťové SD karty: Na SD kartu můžeme velmi výhodně, a také pohodlně ukládat data z pokladny. Nemusíte s sebou nosit žádný kabel na propojení s pokladnou a ani nemusíte mít na PC rozhraní RS‐232. Nové řešení s kartou plně nahradí dosavadní postupy. Můžeme na ni například ukládat následující údaje:  Prodejní data (denní / měsíční) ve formátu CSV.  Data elektronického žurnálu ve formátu ASCII.  Individuální programy jako DPT, PLU, grafické logo, textové logo, DPH.  Všechna naprogramovaná data.  Zálohu celé paměti. Zapnutí/vypnutí tisku pokladního lístku Vypnutím tisku pokladního lístku můžete ušetřit papír. Požaduje‐li zákazník pokladní lístek, stiskne se klávesa FUNC MENU a 5. Tím se vytiskne pokladní lístek. 2 XE-A217W ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA SHARP
Zobrazení elektronického žurnálu na displeji Data transakce jsou ukládána do souboru elektronického žurnálu EJ. Pro jednoduché použití žurnálu slouží tlačítko EJ VIEW, které nám automaticky zobrazí data z posledního pokladního bloku na displeji. Pro náhled předchozích pokladních bloků stiskněte opakovaně klávesu EJ VIEW. Zobrazit můžeme přibližně 11 posledních pokladních bloků. Ve vybraném pokladním bloku můžeme listovat na displeji pomocí šipek kurzoru nahoru a dolů. AUTO (automatická posloupnost kláves) Pomocí autokláves můžeme zautomatizovat mnoho činností, například zřetězit uzávěrky, výpis z EJ, nebo nastavit směnný kurz pro cizí měnu. Jestliže naprogramujete provádění sad často používaných klávesových operací jako klávesu AUTO, můžete provádět tyto operace pouhým stisknutím příslušné klávesy AUTO. Tréninkový režim Tréninkový režim se používá, když si obsluha nebo vedoucí nacvičuje operace pokladny. Když je zvolen prodavač nastavený na tréninkový režim, přejde pokladna automaticky do tréninkového režimu. Je‐li zvolen prodavač, který není nastaven na tréninkový režim, přejde pokladna automaticky do normálního režimu REG. Tréninkové operace platí ve všech režimech. Elektronická kontrolní páska (EJ) Pokladna je vybavena funkcí elektronické kontrolní pásky EJ. Tato funkce je určena pro záznam kontrolních údajů do paměti pokladny namísto tisku na papírovou kontrolní pásku. Pokladna zaznamenává kontrolní údaje v režimech REG, PGM, STORNO, X1/Z1 a X2/Z2. Standardně lze do paměti uložit max. 9000 řádků. EJ může být uložen na SD kartu v ASCII formátu.  Volba SAVE – data se uloží.  Volba SAVE FOR ONLINE – data se uloží a přičtou k existujícímu souboru a vymažou se data EJ v pokladně. K detailnější práci se žurnálem přímo v pokladně, slouží filtrování a tisk údajů podle čísla účtenky, data, času, nebo podle obsluhy. Čtení a nulování prodejů Kompletní data všech registrací stejně jako další informace o transakcích zůstávají uchovány v paměti pokladny, dokud je pokladna napájena. Tyto informace lze vytisknout ve formě přehledů, které vám mohou pomoci při řízení vašeho podnikání. Přehledy X1/Z1 jsou denní přehledy prodeje. Provádíme je každý den. Přehledy X2/Z2 jsou periodické (měsíční) konsolidační přehledy. Provádíme je na konci každého měsíce. Po vynulování dat v Z1 se přesunou výsledky do měsíční úrovně dat Z2. Přehledy X1/X2 pro čtení prodejů Tyto přehledy (náhledy) vypisované v režimu X1/X2 obsahují nashromážděné informace o prodejích. Výpis přehledu X se hodí pro průběžnou kontrolu denních prodejů. Přehledy X můžete tisknout libovolněkrát, protože to neovlivňuje paměť pokladny. 3 XE-A217W ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA SHARP
Přehled pokladníků Slouží k zobrazení informací o transakcích (storna, slevy) a tržbách (hotovost, kredit) pro každého pokladníka (obsluhu). Přehled lze provádět v úrovni X1/Z1. Hodinový přehled Hodinový přehled je velmi vhodný pro optimalizaci prodejní doby, nebo obsluhujícího personálu. V hodinové uzávěrce najdeme údaje o tržbách a počtech zákazníků po jednotlivých hodinách. Přehled lze provádět v úrovni X1/Z1. Doporučená zátěž pokladny Registrační pokladna XE‐A217W je určena do menších provozoven. Doporučené zatížení pokladny je okolo 200 zákazníků denně. Technické informace XE‐A217W Počet DPT skupin: 99 Počet položek PLU: 2000 Počet stolů GLU: 50 Peněžní zásuvka (bankovky/mince): 5B/8M Tiskárna: termotiskárna 1x58 mm Počet tiskových míst: 1 Rychlost tisku: 12 řádků/s Uzávěrky: denní, měsíční Sazby DPH: 4 Klávesnice: restaurační ‐ plochá Připojení k PC: ano Displej obsluhy: 3/6 řádkový, LCD Zákaznický displej: ano Snímač čárového kódu: ne Elektronická váha: ne Paměťová karta SDHC: ano Rozměry (š x h x v) mm: 360x425x365 Hmotnost (kg): 11,0 Rozměry papírové pásky termopapír (šířka / návin max.) mm: 58 / 80 Přehledy Z1/Z2 pro čtení a nulování prodejů Tyto přehledy (nulování) vypisované v režimu Z1/Z2 obsahují stejné informace jako přehledy X1/X2. Při nulování se vytisknou všechny informace o prodeji a vymaže se celá paměť s výjimkou GT1 až GT3, tréninkového GT, počitadla nulování a pořadového čísla. Celkový výpis všech prodejů ‐ hlavní uzávěrka Tato uzávěrka se používá pro získání informací, jako prodeje za jednotlivé skupiny zboží DPT, transakce, slevy, přirážky, storna, refundace, DPH, celková denní tržba, platby hotovostí, bezhotovostní platby kartami, grandtotaly. Pro tuto uzávěrku můžeme použít měsíční úroveň dat Z2. Přehled PLU Přehled PLU slouží ke zobrazení prodejů položek PLU v zadaném rozsahu. Získáte informace o částce a počtu prodaných kusů pro každé PLU. Přehled lze provádět v úrovni X1/Z1. Kontakt: 4 
Download

Prospekt XE-A217W