Kontakt na službu OASA
Děkujeme za pomoc, podporu a spolupráci:
Bc. Jolana Goluchová, DiS.
koordinátor služby
mobil: 775 644 245
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice • Městský obvod Hrabová
Kateřina Klosová
zástupce koordinátora
mobil: 774 244 088
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Lenka Riemlová, DiS.
zástupce koordinátora
mobil: 775 244 249
tel.:
552 301 407
e-mail: [email protected]
osobní konzultace každé první úterý v měsíci
od 13.00 do 16.30 hod. (mimo červenec a srpen)
nebo dle telefonické domluvy
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Projekt VÝZVA – služba OASA
Syllabova 19
703 86 Ostrava-Zábřeh
Doprava:
tram č. 2, 3, 12, 13
tram č. 7, 11, 12
bus č. 26, 36, 57, 59
Městský obvod Ostrava-Jih • Městský obvod Poruba
Městský obvod Polanka nad Odrou
Městský obvod Svinov • Městský obvod Stará Bělá
Statutární město Frýdek-Místek • Statutární město Havířov
Obec Albrechtice • Obec Dobrá • Obec Dolní Benešov
Obec Hať • Obec Horní Suchá • Obec Kobeřice
Obec Petrovice u Karviné • Obec Písek • Město Příbor
Obec Sedliště • Obec Trnávka • Obec Vendryně
Biskupství ostravsko-opavské
Úřady práce
Vyšší odborná škola sociální Ostrava
OU – Katedra rehabilitace a ergoterapie
OU – Katedra psychologie a sociální práce
UPOL – Katedra aplikovaných pohybových aktivit
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadace CHARTY 77 – Konto bariéry
Nadační fond Kousek po kousku
Eko-info centrum Ostrava EICO • Klaunské divadlo MIMO
Brabantické lahůdky – Lukáš Močoch
Auto Heller s.r.o. • EUROVIA CS, a.s. • Hadr & Kyblík s.r.o.
ha-vel family s.r.o. • ha-vel internet s.r.o.
Ing. Vladimír Hodina – INTENA
Knihtisk s.r.o. • Makyča INTERIÉRY
OC GALERIE Ostrava-Třebovice
Restaurace Eucalyptus • družstvo SeePOINT
STAPRO s.r.o. • Svítidla Králův Dvůr a.s.
Kateřina Hurníková • Marek Matula
Roman Němejc • Drahomíra Rysová
MUDr. Milan Řehořek • Ing. Jiří Třetina
manželé Čadanovi • Hodečkovi
Kolouchovi • Kunčarovi • Mikovi
CENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI z. s.
OASA
osobní asistence
u dětí a mladých lidí do 30 let
se zdravotním postižením
a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
Ředitelství Vítkovic
Palkovského
Ředitelství Vítkovic
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č.ú.: 1660723399/0800
OASA je jednou ze sociálních služeb
Projektu VÝZVA
Poslání služby OASA
Posláním služby OASA je poskytovat osobní
asistenci dětem a mladým lidem do 30 let
se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby, a pomáhat jim žít
běžným způsobem života jejich vrstevníků.
OASA je jednou ze služeb Projektu VÝZVA, který je
součástí Centra pro rodinu a sociální péči z. s.
Cíle služby OASA
Cílová skupina
Projekt VÝZVA
Uživatelem služby OASA se může stát osoba do
30 let věku se zdravotním postižením, a jejíž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Uživatelem služby se může stát imobilní osoba
s hmotností i nad 15 kg, pokud je zajištěna
spolupráce nebo kompenzační pomůcky.
Uživatelem služby se může stát i osoba, jejíž
agresivní chování je osobní asistent schopen
zvládnout s použitím povolených úchopů.
poskytuje
dětem
a
mladým
lidem
se zdravotním postižením a jejich pečujícím
rodinám podporu prostřednictvím sociálních
služeb a aktivit:
Cena služby
 napomáhat k rozvoji jeho schopností
a dovedností
 podporovat rozšiřování jeho životních možností
a využívání volného času
 přispívat k rozvoji komunikačních schopností
a rozvíjení sebeobslužných činností
Jak probíhá osobní asistence
Osobní asistenci zajišťujeme podle potřeb uživatelů
služby.
Paušální platby za službu
při osobní asistenci poskytované
8 hodin denně:
7 700,- Kč/měsíc (54 Kč/hod.)
6 hodin denně:
6 600,- Kč/měsíc (61 Kč/hod.)
4 hodiny denně: 5 000,- Kč/měsíc (70 Kč/hod.)
při pobírání sociálního příplatku
8 hodin denně:
5 900,- Kč/měsíc (41 Kč/hod.)
6 hodin denně:
5 000,- Kč/měsíc (46 Kč/hod.)
4 hodiny denně: 3 900,- Kč/měsíc (54 Kč/hod.)
Hodinové sazby za službu
do 80 hodin/měsíc:
nad 80 hodin/měsíc:
so+ne+sv+noční (od 21.00 do 6.00)
odborné sociální poradenství a podpora při
řešení obtížné životní situace osobě se
zdravotním postižením do 35 let, její rodině
a osobám pečujícím, tel.: 774 244 256
OASA
dle způsobu využívání služby:
 podporovat uživatele služby v samostatnosti
a v soběstačnosti
RODINNÝ PRŮVODCE
80 Kč/hod.
70 Kč/hod.
90 Kč/hod.
osobní asistence u dětí a mladých lidí do 30 let
se zdravotním postižením a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, tel.:
775 644 245
RESPIT
terénní a ambulantní odlehčovací služba
osobám, které pečují o dítě nebo mladého
člověka od 1 roku do 35 let se zdravotním
postižením, tel.: 774 244 258
Integrační klub BRÁNA
sociálně aktivizační činnosti a volnočasové
aktivity pro děti a mladé lidi od 7 do 35 let
s tělesným postižením, tel.: 774 244 081
Zajišťujeme pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu a pomoc při podávání stravy
a při chodu domácnosti.
Projekt VÝZVA je jedním ze středisek Centra
pro rodinu a sociální péči z. s.
Osobní asistent doprovází uživatele všude tam, kde
tráví svůj čas, do školy, zájmových kroužků, na
kulturní a sportovní akce, k lékaři či rehabilitaci,
pomáhá při cvičení.
www.prorodiny.cz
Služba je dostupná pro uživatele služby žijící na
území Moravskoslezského kraje.
Download

propagační letáček služby OASA - Projekt VÝZVA