ze světa obráběcích strojů
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
prosinec / 2012
Úvodní slovo
reportáž
Historie
Přání generálního ředitele
do nového roku 2013
Mikulášské setkání se
zaměstnanci
Závod za okupace
1940 - 1945
strana 2
strana 9 - 11
strana 16 - 17
www.kovosvit.cz
Nejdelší vánoční řetěz z papíru
vyrobený zaměstnanci
jedné firmy za jednu hodinu
> Úvodní slovo | Trh SNS byl vždy pro naši společnost velice důležitý
na intranetu je zprovozněn odkaz na firemní benefit - potravinové doplňky GS | Krátké zprávy <
se zmíněným projektem.
Pokud bych měl cíle pro rok 2013 shrnout do jistých bodů, je jich pět:
Náklady
Přesun nákladů na provoz společnosti z režijních
nákladů do jejího rozvoje pomocí nárůstu výše
investic. Pro trvalý rozvoj společnosti musíme
investovat a hledat rezervy v režijních nákladech.
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
ke konci roku má každý potřebu
bilancovat uplynulé měsíce a blížící
se nový rok nás vede k vytváření
nových plánů a předsevzetí.
I já bych chtěl aktuálně končící rok zhodnotit a nastínit Vám cíle nové, které vyplývají ze schváleného
business plánu 2013 a vyslovit zde hlavní směr,
kterým se firma bude nadále ubírat.
V oblasti ekonomických výsledků očekávám,
že splníme náš ambiciózní plán pro rok 2012
v rovině tržeb a zároveň i hospodářského
výsledku. Dosažené tržby vidím na minimální
úrovni 1 460 mil. Kč, což představuje překročení
plánované výše.
V oblasti prodeje se podařilo navýšit prodej hi-tech
strojů, což je v souladu s obchodní strategií naší
společnosti.
V provozu montáží se začaly realizovat kroky
ke zvýšení produktivity, resp. zkrácení montážních
operací a zvýšení možnosti konkurenceschopnosti
v dodacích termínech strojů. Konkrétně se jedná
o systém včasného vychystávání dílců a zaměření
na předmontáže větších celků, jako jsou ložata,
saně, stojany pro MCV nebo zásobníky MTC 500.
Jednou ze zásadních událostí v oblasti strategie
a projektů bylo v dubnu letošního roku zahájení
projektu na založení společného podniku s ruským
partnerem MTE Finance, členem skupiny MTE
Group.
Trh SNS byl vždy pro naši společnost velice
důležitý. V současné době je ruský trh obzvláště
zajímavý z důvodů změn ve státní legislativě, která
umožňuje a podporuje rozvoj společných podniků
pro výrobu strojů v SNS. Naše společnost je nyní
mezi prvními výrobci, kteří tuto možnost využívají.
Aktivity v oblasti obchodu a prezentace společného
podniku nyní vedou ke zvýšenému zájmu ze stran
našich zákazníků a očekáváme tím i navýšení
objemů prodeje. Cílem společnosti KOVOSVIT
MAS není přesun celého produktového portfolia
KOVOSVIT MAS do Ruska, ale pouze využití
již zmíněné nové ruské legislativy a potenciálu
prodeje. V souladu s vývojem produktové
strategie KOVOSVIT MAS je nutné se v Sezimově
Ústí zaměřit na výrobu multifunkčních strojů
nebo strojů s vyšší přidanou hodnotou a pro
výrobu strojů základní produktové řady využít
potenciál v kapacitách na ruském teritoriu. Vývoj,
výzkum a rozvoj dalších produktových řad nebo
zpracovávání technologií na klíč bude směřováno
do centrály společnosti v Sezimově Ústí.
Do roku 2013 vstupujeme s jasnými cíly a konkrétními úkoly. Důležitým cílem bude splnění
výhledu tržeb ve výši 1 680 mil. Kč a ziskovosti
v procentuální výši shodné jako v roce 2012. Dále
pak navýšení prodeje zakázkových strojů, zejména
v kategorii strojů Multicut 500 a MCU 630. Co
se týká strategie firmy, hlavním úkolem zůstává
rozvoj projektu společnosti MTE KOVOSVIT MAS.
Realizační skupina, složená z vedoucích klíčových
oddělení, bude zajišťovat nadále úkoly související
Ples Kovosvit mas, a.s.
22. února 2013 | 1900
Sál v Hotelu Palcát | Tábor
02 |
novinky
Prodej zakázkových strojů
Letošní rok prokázal, že firma KOVOSVIT MAS
se etabluje na trhu multifunkčních strojů.
Zákazníci akceptují od KOVOSVITu MAS
stroje z kategorie hi-tech a zvyšují se poptávky
po těchto strojích. Cílem pro rok 2013 bude
pokračovat v tomto trendu v oblasti prodeje.
Komunikace
Co se týká komunikace uvnitř firmy, dosáhnout společného cíle je možné pouze tehdy,
je-li společný cíl znám všem, kteří jej ovlivňují.
Transparentnost v komunikaci a informovanost o výsledcích hospodaření se musí dostat
do všech řídících úrovní společnosti. Nadále
bude rozvíjena vnější komunikace společnosti.
Cílem v této oblasti je dosáhnout skutečnosti,
že KOVOSVIT MAS bude aktivním členem
společenského dění v regionu.
Lidský potenciál
 Zaměstnanec je klíčem k celkovému úspěchu
společnosti, protože je nositelem kvality i know-how. Je nutné umožnit rozvoj zaměstnancům
a podporovat je.
Systémovost
Jestliže nejsou jednotlivé oblasti společnosti
měřeny, tak je není možné řídit. Cílem je efektivně využívat informační systém MAX a pomocí
pravidelných reportů zajistit dohled nad jednotlivými procesy společnosti.
Společnost KOVOSVIT MAS prochází obdobím
rozvoje, ve kterém je nutné využít veškerý potenciál, který firma má v dlouhodobě budované tradici
na poli strojírenství, v know-how svých klíčových
zaměstnanců a přesně a jasně nastavených
procesech.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, na závěr bych
Vám všem chtěl poděkovat za odvedenou práci
v letošním roce, popřát Vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, pevné
zdraví, spokojenost a osobní i pracovní úspěchy.
Bude mi ctí s Vámi nadále rozvíjet a řídit jednu
z hlavních strojírenských firem v Česku, společensky odpovědnou a v regionu prospěšnou firmu –
KOVOSVIT MAS, akciovou společnost. 
Miloslav Kafka / generální ředitel
Krátké zprávy z personálního úseku
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer
Vzhledem k tomu, že od září nastoupilo do KOVOSVITu MAS mnoho nových
zaměstnanců, aktualizuje personální úsek
databázi Vašich fotografií. Postupně si
zveme všechny zaměstnance, kteří v systému fotografii nemají a v našem malém
„foto studiu“ jim pořizujeme snímky.
Doufáme, že se nám celou databázi podaří
doplnit do konce letošního roku. Pokud si
pak na firemním intranetu otevřete stránku pod odkazem http://intranet/telefony/
telefonfoto2.php, objeví se Vám telefonní
seznam a po zadání konkrétního jména
i fotka daného zaměstnance. 
Jak jsme Vás již několikrát informovali,
snažíme se většinu odborného vzdělávání zaměstnanců financovat z fondů EU.
V současné době jsme zapojeni do dvou
projektů. „Vzdělávejte se pro růst!“ je projekt, jehož cílem je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospo-
dářskou recesi a v současné době realizují
svoji činnost v odvětvích s předpokladem
růstu a s významným podílem na tvorbě
HDP. V letošním roce jsme z tohoto projektu čerpali dotace ve výši 396.000,- Kč
a máme schválené žádosti na školení
ve výši dalších 519.000,- Kč. Zároveň jsme
požádali o příspěvek na školení s názvem
„Slévač“, které by mělo proběhnout prostřednictvím projektu „Vzdělávejte se pro
růst v Jihočeském kraji“. 
Od 20. 11. 2012 je na intranetu zprovozněn
odkaz na firemní benefit - potravinové
doplňky GS. Na tomto místě si vždy
budete moci prohlédnout aktuální slevový
leták a v případě, že budete mít zájem
si nějaký produkt objednat, stačí napsat
své přání na email [email protected]
nebo osobně zajít do kanceláře personálního úseku, kde od Vás objednávku
převezmeme. 
Nové tváře ve firmě
Jméno a příjmení
HS
Útvar
Pozice
Milan Bílý
Martina Bočová
Veronika Cibulková
Petr Češpivo
Petr Hrbek
Josef Hůlka
Jaroslava Chladová
Lukáš Janura
Zbyněk Jiránek
Milan Kazda
Jan Klečák
Emil Klema
Gabriel Kollárik
Denis Kořínek
Ondřej Kovář
David Pavličko
Milan Pfauser
Lenka Písaříková
Jan Pumpr
Petr Syřiště
Daniel Šilha
Petr Šimon
Jakub Šteker
Pavel Vrana
HS 101
HS 401
HS 404
HS 102
HS 913
HS 800
HS 404
HS 403
HS 561
HS 901
HS 405
HS 206
HS 561
HS 403
HS 117
HS 915
HS 901
HS 511
HS 931
HS 207
HS 912
HS 300
HS 120
HS 915
Centrální sklad
Kancelář GŘ
Personální úsek
Expedice a sklady
Montáž MT, Si
Strojní konstrukce
Účtárna
Plán výroby
Úsek strategie a investic
Aplik. centrum - soustruhy
Obchodní úsek
Čistírna
Úsek strategie a investic
Technologie a programování
Tepelné zpracování
Montáž MCV 1000 A
Aplik. centrum - soustruhy
Zásobování
Servis
Přípravna
Montáž SP
Modelárna
DVS - Lehká mechanika
Montáž MCV 1000 A
manipulant
administrativní pracovník
personální referent
vedoucí odd. expedice
montér strojní
konstruktér
účetní - specialista
koordinátor plánov. a řízení výroby
referent investic
technolog
obchodní referent
slévárenský dělník
referent investic
technolog
kalič
montér strojní
technolog
nákupčí - zásobovač
referent call centra
slévárenský dělník
montér strojní
slévárenský dělník
obráběč kovů
montér strojní
Krátké zprávy
z činnosti odborové
organizace
připravuje:
František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO
3. 10. 2012 se konala volební konference ZO OS
KOVO KOVOSVIT, která zvolila patnácti členný
výbor ZO OS KOVO KOVOSVIT a čtyřčlennou
dozorčí a revizní komisi.
Pro funkční období 2012 až 2016 byli od výboru ZO zvoleni:
Anděra Vladimír, Černuška Branislav,
Čiháková Jaroslava, Dvořák Miroslav, Hejduk
Martin, Hradílková Jitka, Ing.Hrbek Zdeněk,
Markvartová Eva, Pícha Karel, Ing. Rejdová
Věra, Reis Petr, Ryzka Jiří, Soldát Tomáš,
Šimek Jaroslav, Veselý František.
Do dozorčí a revizní komise:
Ing. Liška Antonín, Mindlová Miloslava, Pištěk
Zdeněk, Zelenka Vladimír
Na ustavující schůzi výboru ZO byli na nové
volební období zvoleni:
Předseda ZO Ryzka Jiří
Místopředseda ZO Veselý František
Místopředseda ZO Černuška Branislav
Hospodářka ZO Markvartová Eva
Organizační pracovník ZO Dvořák Miroslav
Předseda dozorčí a revizní komise:
Mindlová Miloslava
Nově zvolený výbor základní organizace
zahájil svoji činnost přípravou dodatku číslo 8
ke kolektivní smlouvě uzavřené na roky 2010
až 2014. Tento dodatek předložil zaměstnavateli a v současné době probíhá kolektivní
vyjednávání. Zájemci o činnost nebo členství
v odborové organizaci se mohou informovat
nebo přihlásit u nově zvolených funkcionářů
nebo přímo na VZO OS KOVO. 
PODPORUJEME
MATURANTY V REGIONU
KOVOSVIT MAS se stal v období plesů sponzorem maturitních ročníků. Zástupci tříd, kteří
si podali žádost o sponzorský dar, dostali od
KOVOSVITU MAS hodnotné ceny do tomboly. Žádosti o sponzoring maturitních plesů
je nadále možné zasílat na emailovou adresu
[email protected]
KOVOSVIT MAS
srdečně zve své zaměstnance
na firemní ples
hrají: Big Papa a Medicimbal
novinky
| 03
> SPOLUPRACUJEME | STUDENTI U NÁS ABSOLVUJÍ SVOJI POVINNOU ŠKOLNÍ PRAXI
„Soběslavská růže“
s KOVOSVITEM MAS v zádech
Překvapivé a zdánlivě nelogické
je spojení Střední školy řemesel
a Základní školy Soběslav, kde převažují netechnické obory, s přední strojírenskou firmou, jakou je
KOVOSVIT MAS, a. s. Přesto tyto
dva subjekty spolupracují.
Střední škola řemesel v Soběslavi se stará
o zeleň v areálu firmy již třetím rokem a kdo si
pamatuje trávníky, keře či křoví, které zde bylo,
musí uznat, že práce těchto mladých studentů
je v našem areálu vidět. Pomáhají naší firmě
zvelebit areál v rámci svojí odborné praxe.
A co dává KOVOSVIT MAS škole?
Stal se partnerem při celostátní odborné soutěži
ve vazbě a aranžování květin „Soběslavská růže“.
19. ročník této soutěže se uskutečnil ve dnech
15. a 16. listopadu 2012 v Kulturním domě
města Soběslav. Studenti měli v tomto roce tři
zadání.
1. soutěžní úkol – Podzimní truhlík na vnější
parapet okna
1. místo Veronika Gušlbauerová
Střední škola zahradnická Kopidlno
2. soutěžní úkol – Podzimní věnec na dveře
1. místo Lucie Fenclová
Střední škola řemesel a Základní škola Soběslav
3. soutěžní úkol – panel: „Podzimní fantazie
s deštníkem“
1. místo Kristýna Friedlová
Střední škola řemesel a Základní škola Soběslav
Letos poprvé se podařilo v rámci této podpory
vyjednat i prezentaci soutěžních prací u nás
v KOVOSVITU MAS. Po skončení soutěže jsme
práce společně s Lenkou Botkovou, asistentkou
vedení společnosti, a panem Václavem Koubou
z údržby převezli do areálu firmy a vystavili je
pro vás v prostorách jídelny a správní budovy.
S paní Gabrielou Sokolovou Loskotovou ze soběslavské Střední školy byla konzultována také
květinová výzdoba v jídelně a návrh aranžmá
našeho Mikulášského setkání. Věřím, že i nadále
budeme tuto spolupráci rozvíjet. 
Miroslav Smolák / vedoucí údržby
Spolupráce s „COPkou“
Jistě si každý z vás všiml, že se mezi
námi pohybují studenti středních
škol. V současné době se jedná
o studenty VOŠ, SŠ, COP Sezimovo
Ústí, kteří v montážích, zkušebně
a ve skladu absolvují svoji povinnou
školní praxi. Mají tak možnost si
teoretické znalosti získané ve škole vyzkoušet přímo v praxi. Je to
velmi dobrá příprava k tomu, aby se
po ukončení studia snáze uplatnili
na trhu práce.
Spolupráce s COP probíhá i v jiných rovinách.
Abychom do budoucna zajistili přísun mladých
absolventů technických oborů, které jsou pro
naši společnost stěžejní, pomáháme škole
i s náborem nových studentů. Prvním krokem je
pomoc při oslovování žáků základních škol, kteří
v současné době stojí před volbou svého budoucího povolání. Mnozí z nich nemají žádnou
představu, co to znamená studovat technické
obory a jaké by bylo jejich budoucí uplatnění.
Proto jsme se jako partnerská firma se školou
zúčastnili dvou akcí, které byly zacíleny právě
na základní školy. První byla burza středních
škol, která se konala v říjnu v hotelu Palcát,
druhou pak veletrh Vzdělání a řemeslo, který
probíhal ve dnech 21.–23. 11. 2012 na výstavišti v Českých Budějovicích. Spolu s COP jsme
oslovovali žáky, výchovné poradce a rodiče
04 |
novinky
a informovali je, v jakých oblastech spolupracujeme. Zvláště rodiče ocenili, že mají žáci možnost navštívit KOVOSVIT MAS v rámci exkurze,
kdy získají alespoň základní povědomí o chodu
velkého strojírenského podniku. Možnost
vykonávat odbornou školní praxi v našich provozech, ze které si při troše snahy a zájmu mohou
studenti odnést nejen zkušenosti, ale i finanční
odměnu, to bylo další lákadlo, které zaujalo jak
rodiče, tak i budoucí studenty.
V rámci veletrhu v Českých Budějovicích
probíhalo i mnoho odborných soutěží, kterých
se účastnili studenti středních škol a učilišť.
KOVOSVIT MAS se stal partnerem soutěže
v oblasti programování CNC strojů s řídicím
systémem Heidenhain. Studenti dostali jako
zadání výkres, na základě kterého museli
připravit odpovídající program. Vyhodnocení
soutěže proběhlo na podiu v hlavním pavilonu,
kde jsme prvním třem umístěným společně se
zadavatelem úkolu, panem Danielem Kržem,
předali diplomy a věcné ceny, které věnoval
KOVOSVIT MAS. Ráda bych tímto chtěla poblahopřát všem soutěžícím za jejich výkon a zvláště
pak studentovi COP Sezimovo Ústí Miroslavu
Kadlecovi za první místo, které plným právem
obsadil.
Ve spolupráci se středními školami a učilišti
budeme pokračovat i nadále a věřím, že studentů technických oborů bude rok od roku jen
přibývat. 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
Nejvýznamnějším investičním projektem plánovaným pro rok 2013 je modernizace tavírny | napříč firmou <
Investice v areálu společnosti
Každý z vás si zajisté všiml několika
významných investičních akcí realizovaných v areálu KOVOSVITu MAS
v posledním období. Jednoznačně
nejvýraznější je výstavba nové
vrátnice, ve které bude sídlit nově
celý personální úsek včetně mzdové
účtárny a bezpečnostního technika.
Kanceláře personálního úseku budou doplněny
o zasedací a návštěvní místnost. Novinkou pro
všechny zaměstnance bude vstup do areálu přes
systém s elektromechanickými turnikety. V rámci
této investice došlo k renovaci „kovosvitského“
oblouku u vrátnice společnosti. Předpokládané
dokončení přestavby je plánováno na konec
ledna 2013 a finalizace fasády budovy proběhne
ve vhodném počasí.
Další výraznou akcí je výměna oken v 5-ti etážové
budově, která navazuje na 1. etapu z roku 2011.
V této 2. etapě proběhla výměna oken ve 4. a 5.
etáži včetně oken na schodišti a ve výtahové
šachtě.
Postupně také dokončujeme modernizaci závodní
jídelny, kterou jsme upravili na základě připomínek od zaměstnanců společnosti, tímto bychom
za tyto připomínky chtěli poděkovat. Aktuálně
dokončujeme vybavení jídelny okrasnými květinami a rozšiřujeme počet míst k sezení v zóně pro
technické pracovníky.
Investice v oblasti výroby obráběcích strojů
I v roce 2012 pokračovaly investice do strojního
vybavení výroby. Již v minulých Novinkách jsme
informovali o instalaci CNC soustružnického
centra SP 430 SY v prostoru střední mechaniky.
Ve střední mechanice byl v měsíci listopadu instalován další nový stroj, jedná se o hrotový soustruh
s CNC řízením – MASTURN 500i, a do konce roku
bude připraveno k instalaci také pětiosé vertikální
centrum MCV 1000 5AX jako první část výměny
strojních kapacit pětiosého frézování.
Ani těžká mechanika nebude v roce 2012 bez
nového stroje. Dne 10. 12. 2012 byla zahájena
instalace horizontálního obráběcího centra HMC
630, který ve druhé lodi těžkých hal doplní strojní
kapacitu na pracovišti pro horizontální obrábění.
Všechny nově instalované CNC obráběcí stroje
jsou z výrobního programu naší společnosti.
Těžké haly budou v závěru roku posíleny o dalšího
pomocníka, vysokozdvižný vozík značky Yale.
Celkově jde již o čtvrtou investici do manipulační
techniky za poslední tři roky.
Pro pracoviště montáží byl realizován nákup měřící techniky dle specifikace a požadavků pracovníků
montáže. Jde o laser interferometr, stůl pro měření rotačních os, ballbar a přenosnou vyvažovačku.
Cílem nákupu je doplnění měřících přístrojů pro
potřeby přesného měření vlastností strojů větších
rozměrů, například nové řady multifunkčních soustružnicko-frézovacích center MULTICUT 630.
Slévárna – investice
V letošním roce došlo k realizaci několika významných investičních akcí na slévárně. První z řady je
bubnový obraceč forem pro poloautomatickou
linku střední formovny. Nový stroj nahradí stávající zařízení, které je nasazeno do provozu od roku
1963, tudíž slouží téměř úctyhodných 50 let.
Z důvodů komplikované údržby a stále častějším
výpadkům při provozu bude nahrazen novějším a spolehlivějším strojem vyrobeným přímo
na míru požadavkům linky.
Druhou podstatnou investicí je nákup nového bubnového tryskače odlitků, který nahradí
stávající zařízení sloužící také již od roku 1963.
Dodavatelem nového tryskače je český výrobce
KOVO Staněk. Mezi hlavní přednosti nového
stroje patří výrazně větší maximální nosnost
při tryskání odlitků (1000 kg oproti původním
200 kg) a využívání stejných tryskacích hlav jako
na dalších zařízeních ve slévárně, což zjednoduší
pravidelné opravy zařízení. V neposlední řadě
dojde ještě v letošním roce k instalaci dvou
nových jeřábů. Konzolový jeřáb o nosností 6 tun
pro potřeby tavírny slévárny a mostový jeřáb
Foto: rekonstrukce vrátnice
s nosností 3 tuny pro odlévání na automatické
lince Künkel-Wagner.
A co nás čeká v nadcházejícím roce 2013?
Nejvýznamnějším investičním projektem plánovaným pro rok 2013 je modernizace tavírny
ve slévárně společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
Celá investice je rozdělena do dvou etap. I. etapa
plánovaná na rok 2013 obsahuje technologicky
nutné stavební úpravy, instalaci nové tavící pece
a dalších souvisejících technologických zařízení
v prostoru tavírny na slévárně. Středofrekvenční
elektrická tavící pec bude mít kapacitu 6 tun
taveniny za hodinu a díky novému modifikačnímu
boxu (sloužícímu k úpravě chemického složení
taveniny) budeme schopni vyprodukovat vyšší
podíl tvárné litiny, než tomu bylo doposud.
Tímto ale celý projekt nekončí a pokračuje II. etapou, která by měla být realizována v roce 2014.
Jejím obsahem bude vyměněna jedné kupolové
pece za novou - bezvyzdívkovou.
Realizací investičního projektu modernizace tavírny slévárny dojde k posílení konkurenceschopnosti naší slévárny především v oblasti produktivity
a kvality práce. K úspěšnému zvládnutí celého
projektu je sestaven tým odborníků z KOVOSVITu
MAS a externích spolupracovníků z praxe.
Touto cestou bychom rádi poděkovali za vaši
trpělivost v průběhu realizace jednotlivých investičních akcí během roku 2012 a pevně věříme,
že naše práce v následujících letech pomůže
KOVOSVITu MAS v dalším rozvoji. 
Kolektiv pracovníků oddělení investic
Plechárna se má čím pochlubit
Státní svátek 28. 9. byl pro část
DVS pracovním dnem. Pracovníci
zámečnické dílny využili tuto směnu
na ohýbání zatím největších krytů
(rozvinů) v historii KOVOSVITu MAS.
Jednalo se o kryty levé a pravé strany a pojezdových krytů k novému
stroji MULTICUT 630.
vitě účastnili pan Stevan Cvejič, Václav Linhart,
Petr Tecl a Josef Echtner za osobní účasti mistra
zámečnické dílny.
Po čtyřech hodinách plného nasazení jsme
mohli konstatovat, že vše dopadlo velmi dobře.
Pracovníkům, kteří se na ohýbání podíleli, bych
chtěl poděkovat za přístup a preciznost. 
Jaroslav Bělohlav / mistr zámečnické dílny
Celkem se na novém ohýbacím lisu LVD, který
byl zprovozněn v červenci letošního roku, ohýbalo 18 dílců o rozměrech cca 2000 × 3500 mm
a váze od 78 kg do 103 kg. K ohýbání takovýchto
krytů bylo dle technologického postupu zapotřebí čtyř pracovníků. Celý proces vyžadoval
maximální pozornost a souhru, aby nebyly
porušeny zásady BOZP a u dílců byly dodrženy
rozměry dané na výkresu. Této akce se jmenonovinky
| 05
> představujeme | Zkušebna
snižování energetické náročnosti v oblasti obráběcích strojů | téma <
ECODESIGN
Evropská komise vyvíjí aktivity na zavedení legislativy zaměřené na snižování energetické náročnosti v oblasti obráběcích strojů v průběhu jejich celého životního cyklu, tj. od jejich vzniku až po likvidaci.
Obráběcí stroje jsou však na rozdíl od žárovek
velice komplikovaná zařízení rozdílné velikosti,
různého stupně složitosti a navíc každý uživatel
používá stroj jiným způsobem. Za těchto okolností je velmi obtížné stanovit jednotná kriteria
hodnocení energetické náročnosti obráběcích
strojů. Ukazuje se, že nejdůležitějším obdobím
z hlediska spotřeby energií je etapa, kdy na stroji
uživatelé obrábí.
Představujeme Zkušebnu
Oddělení Zkušebna je významným
útvarem technického úseku. Jeho
hlavním posláním je provádět zkoušky na všech nových strojích (prototypech) a na všech nově zaváděných
komponentách do konstrukce obráběcích strojů.
Zároveň je nápomocno při řešení problémů
při výrobě dílců, montáži, servisu a při užití
strojů. Cílem zkušebny je zvýšit kvalitu strojů
KOVOSVIT MAS tak, aby nedocházelo k reklamacím z titulu nevhodné konstrukce, nevhodně
použitých komponentů a nesprávných výrobních
postupů.
V důsledku hluboké krize a nutnosti hledat úspory ve všech oblastech činnosti společnosti byla
v minulých letech zkušebna prakticky rozpuštěna – v roce 2011 pracovali na zkušebně 2 pracovníci. S nástupem nového vedení společnosti byly
zahájeny práce na projektu zkušebny s cílem
obnovit její činnost. Proto bylo započato s výběrem pracovníků a do konce prvního pololetí
letošního roku bylo dosaženo stavu 6 pracovníků, současně je postupně doplňováno přístrojové
vybavení. Pracovníci, kteří nově přišli na zkušebnu , jsou zkušení profesionálové s praxí v oboru
obráběcích strojů. Zkušebna je v současné době
schopná plnit svoji funkci v plném rozsahu.
Jaká je hlavní náplň práce zkušebny?
Zkoušky funkčnosti všech nových výrobků
(funkčních vzorků, prototypů, uzlů, strojních
skupin, prvků) – strojní, elektro.
Zkoušky bezpečnosti všech nových výrobků
(funkčních vzorků, prototypů, uzlů, strojních
skupin, prvků) – strojní, elektro, podle norem
ČSN ISO.
Zkoušky geometrické přesnosti podle norem
ČSN ISO.
06 |
novinky
Ve spolupráci s ÚVZ provádí na strojích nasazených do vlastní výroby zkoušky dlouhodobé
pracovní přesnosti stroje a dlouhodobé spolehlivosti stroje.
Ve spolupráci s OTS se zkušebna podílí na komplexních zkouškách obrábění, maximálního
využití výkonu stroje, odzkoušení všech funkčních režimů stroje při obrábění, vývoji nových
technologií pro obrábění těžkoobrobitelných
materiálů, tvarově náročných a složitých dílců.
Významnou činností zkušebny je technická
pomoc při stavbě prototypů a zavádění výrobků
do sériové výroby a provádění dodatečných
zkoušek vyžádaných ŘKJ.
Dále zkušebna provádí strojní a elektro zkoušky
u významných nově používaných subdodávek
jako jsou vřetenové jednotky, otočné stoly, kolébky, nástrojové hlavy, řídící systémy a pohony,
systémy pro monitorování řezného procesu,
převodovky, kuličkové šrouby, ložiska, periferie
strojů (sondy, dopravníky třísek, chladící jednotky, filtrační stanice…)
Zkušebna se rovněž podílí ve spolupráci s konstrukcí a ŘKJ na definování rozsahu standardních
zkoušek každého stroje po dokončení montáže.
Z jednotlivých zkoušek jsou vydávány „zkušební protokoly“, které jsou důležitým podkladem
pro konstrukci pro proces zlepšování výrobků.
Od června letošního
roku, kdy zkušebna zahájila svou činnost v plném
rozsahu, bylo vydáno 32
zkušebních protokolů.
Zkušebna spolupracuje
s obchodním úsekem,
podílí se na složitějších
servisních zásazích přímo
u zákazníků i na školení
zákazníků.
zleva: Ing. Lubomír Duba, Ing. Tomáš
Strnad, PhD., Ing. Karel Šnajdr, Josef
Dolejš, Ing. Eduard Sýkora, Michal Dlouhý
Z výše uvedeného vyplývá, že zkušebna je
významným útvarem a její dobré fungování
ovlivňuje výsledky společnosti.
Aby tento článek nebyl jen suchým výčtem
jednotlivých činností, uvedu jeden konkrétní
případ, kdy práce zkušebny vedla ke zvýšení
kvality dodávaného výrobku. Prakticky všechny
stroje MCU 2000, MCU 3000 jsou zákazníkům
dodávány s vřetenovou jednotkou POWER, což
je vřetenová jednotka konstruovaná a vyráběná v KOVOSVITu MAS. Pro tuto vřetenovou
jednotku je požadován pracovní rozsah otáček
od 0 do 8000 min-1. Vzhledem k vysokým
vibracím vřetenové jednotky při otáčkách
nad 6 000 min- 1 jsme byli nuceni omezovat
zákazníkům maximální otáčky na 6 000 min-1.
Pracovníci zkušebny provedli komplexní rozbor
chování vřetenové jednotky v celém pracovním
rozsahu a nadefinovali slabá místa v konstrukci
a montáži vřetenové jednotky. Aplikací doporučení zkušebny se snížily vibrace vřetenové
jednotky na povolenou hodnotu a vřetenová
jednotka je dodávána zákazníkům pro využití
v celém otáčkovém rozsahu.
Tlaky na snižování energetické náročnosti vyústily
v aktivity různých institucí po celé Evropě, včetně
České republiky. Jednou z nich je vznik projektu
ECODESIGN, který je podporován MPO. Hlavním
nositelem projektu je ČVUT Praha - Fakulta
strojní. Dalšími členy jsou VUT Brno, KOVOSVIT
MAS, a. s., TAJMAG ZPS Zlín, TOS Varnsdorf,
TOS Kuřim a SST Praha. Jedná se o rozsáhlý
projekt, jehož cílem je snížit spotřebu energií
obráběcích strojů o cca 20 %. Projekt zahrnuje
mnoho dílčích kroků, které by měly postupně
vést k dosažení stanoveného cíle. Mezi stěžejní
úkoly patří vypracovat návrh jednoznačných
zkušebních metod, měřících systémů, strategií
obrábění apod. Ve spolupráci se subdodavateli
je třeba rovněž navrhnout úsporné spotřebiče
a jejich efektivní řízení. Zapojením do projektu
ECODESIGN se chce KOVOSVIT MAS, a. s. aktivně podílet na řešení uvedených úkolů a tím získat
včas důležité informace, které využije pro úpravu
strojů, aby odpovídaly připravované legislativě.
Změna se neuskuteční okamžitě. Legislativa
je teprve ve stadiu zrodu a až budeme znát její
definitivní znění, budeme schopni stanovit její
dopady na rozsah konstrukčních úprav strojů
a na navýšení nákladů. Již nyní je zřejmé, že se
bude jednat o poměrně náročnou etapu, na kterou se připravují všichni výrobci obráběcích strojů
v České republice.
KOVOSVIT MAS, a.s. se v rámci projektu zaměřil
zejména na vytvoření systému sledování a měření
spotřeby energií jednotlivých agregátů obráběcího stroje a na optimalizaci technologie obrábění
s ohledem na snížení energetické náročnosti.
Na následujícím obrázku je vidět porovnání vynucených kmitů před a po úpravách – žlutá čára
vyjadřuje vibrace vřetenové jednotky po všech
provedených úpravách. 
pracovníci zapojení do projektu, je dále usměrňován další postup prací.
Jak bylo uvedeno výše, v rámci projektu se vyvíjejí srovnávací metody, na základě kterých by bylo
možné porovnávat energetickou náročnost strojů mezi sebou. Jedním z možných způsobů řešení je
vyhodnocovat spotřebu strojů při obrábění zkušební součásti, kterou navrhli pracovníci ČVUT Praha
na základě japonské normy TS B 0024-1:2010. Součást je vytvořena tak, aby zahrnovala energeticky
náročné operace, např. hrubování, hluboké vrtání, středové chlazení a podobně a aby se obrábění
opakovalo při různých řezných podmínkách. Na začátku tohoto roku se uskutečnilo zkušební obrábění
i na stroji MCU630.
Zkušební součást
Příkon stroje při obrábění zkušební součásti
Ukazuje se, že rozhodující vliv na celkovou spotřebu stroje nemají pohony stroje, ale pomocné agregáty
– čerpadla chlazení, chlazení motorů a rozvaděče, stlačený vzduch apod.
Spotřeba stlačeného vzduchu v celkové spotřebě energií představuje
významný podíl. Z obrázku je zřejmé,
že stálá spotřeba vzduchu je okolo
200 l/min, což přibližně odpovídá
7,5 kW.
Na základě těchto zjištění jsme se
zaměřili společně s pracovníky ČVUT
Praha na testování chladicích zařízení
stroje. První měření probíhala opět na
Spotřeba vzduchu stroji MCU630V-5X. Stroj pracoval
ve zkušebním cyklu a měřili jsme
spotřebu a účinnost stávajících chladicích zařízení stroje. Následně jsme je nahradili nejmodernějšími
„ECO“ chladicími zařízeními a zkoušky jsme opakovali. Zařízení „ECO“ bylo o cca 30% účinnější než
doposud používané agregáty.
Při dalších měřeních jsme porovnávali dvě lednice, standardní a „ECO“, a to při ideálních podmínkách
mimo stroj. Do chladicího okruhu byl zařazen topný odpor s přepínatelným výkonem. V průběhu
měření byl přepínán výkon topného tělesa a měřila se spotřeba lednic a jejich účinnost. Měření opět
potvrdila, že moderní agregáty „ECO“ mají vyšší účinnost a jsou tudíž úspornější.
Jedním z pomocných agregátů, na který se v nadcházejícím období zaměříme při testování, jsou čerpadla středového chlazení nástrojů. Současná čerpadla jsou vybavena asynchronními motory s kotvou
nakrátko, které neumožňují změnu tlaku a průtoku, zatímco moderní regulační čerpadla jsou schopna
dodávat optimální množství a tlak chladicí kapaliny podle použitého nástroje. Předpokládáme, že zde
můžeme dosáhnout významné úspory elektrické energie.
Eduard Sýkora / vedoucí zkušebny
Měřicí ústředna CONTES
Pro pokusy byl vybrán stroj MCU630V-5X
SPRINT,v. č. 20 s výměníkem palet, který je umístěn v naší výrobě. K tomuto stroji byl připojen
systém sledování a měření spotřeby energií jednotlivých agregátů, který byl navržen a realizován
ve spolupráci s firmou CONTES s.r.o. Průběžně
se měří spotřeby jednotlivých spotřebičů stroje
a získaná data se ukládají na podnikový server.
Na základě analýzy těchto dat, kterou provádějí
Šetřit energie lze i jinými, nepřímými
způsoby, např. komplexním obráběním
součástí na pětiosých strojích s využitím paletové výměny. Oproti současnému způsobu obrábění na více různých strojích dojde k výrazné redukci
vedlejších časů a zrušení mezioperační
dopravy součástí. Odstraní se neproduktivní seřizovací časy, při kterých je
stroj zapnut, ale nevyrábí a zbytečně
spotřebovává energii. Jako příklad uvádím porovnání obrábění suportu X1
strojů SP180/280 při použití stávající technologie obrábění na několika strojích a obrábění na pětiosém
stroji MCU630.
novinky
| 07
> dodavatel | HUTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE
nejdelší vánoční řetěz z papíru | mikulášské setkání <
Významné úspory času i energie jsme schopni dosáhnout použitím moderních, vysoce produktivních
nástrojů. Pro ilustraci uvádím obrábění hřídele osy B
stroje MTC630.
Také výrobci řídících systémů v nových verzích
software nabízejí možnosti řízení spotřeby energií jednotlivých agregátů stroje. Především se jedná o jejich
řízeném „uspávání“ na základě požadavků obsluhy
stroje. U řídících systémů iTNC530 firmy Heidenhain
je to „EnergyOpt“ a u řídících systémů 840Dsl a 828D
firmy SIEMENS „Ctrl+E“.
Metod, pomocí kterých lze dosáhnout úspor energií, je
v oblasti obráběcích strojů celá řada. V tomto článku
bylo uvedeno jen několik ilustrativních příkladů, kterými se zabýváme v KOVOSVITu MAS. 
Mikulášský rekord:
nejdelší vánoční řetěz z papíru
Druhý ročník Mikulášského setkání
zaměstnanců a rodinných příslušníků
s vedením společnosti se nesl v soutěživém duchu. Vytvořili jsme vánoční řetěz z papíru a KOVOSVIT MAS
se nám tak podařilo zapsat do České
knihy rekordů.
Miroslav Kopal / vedoucí elektrokonstrukce
Náš dlouholetý dodavatel
Hüttenes-Albertus Chemische Werke, GmbH
Firma Hüttenes-Albertus je známá ve firmě KOVOSVIT již od začátku devadesátých let a není nutné ji nějak zvlášť
představovat. Přesto bychom chtěli využít příležitost a předložit našim partnerům krátkou a systematickou formou
několik informací o nás.
100 mil. CZK, a firmou HABrinol, která vyrábí
kyseliny sírové především pro slévárenský
průmysl s roční produkcí cca 20 000 t a obratem přes 200 mil. CZK. Stoprocentní dcera
koncernu HA Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. byla
založena v roce 1997 v Brně jako organizační
složka a v roce 1999 se transformovala na společnost s ručením omezeným. V roce 2004
firma přesídlila do Děčína. V Brně zůstává
i nadále vzhledem k centrálnímu umístění pro
slévárenský průmysl technický servis.
Na tomto místě nebudeme již zacházet do dalších detailů, chtěli bychom jen znovu využít
příležitosti a poděkovat jednomu z našich
nejdůležitějších a nejstarších zákazníků, firmě
KOVOSVIT MAS, kde jsme dodavatelem již
od roku 1996, a popřát týmu našich partnerů
i nadále mnoho úspěchů. 
Na celou akci dohlížel komisař z Agentury
Dobrý den Pelhřimov, který naměřil rekordní délku řetězu 1 412 m. Řetěz byl sestaven
z 19 768 papírových proužků o rozměrech
30 × 5,5 cm. Na jeden metr řetězu tak bylo
potřeba 14 kroužků a celkově jsme spotřebovali 4 942 archů velikosti A4 v šesti barvách
– bílé, černé, modré, červené, žluté a zelené.
Na vytvoření rekordu se podíleli úplně všichni
- zaměstnanci, rodinní příslušníci, zapojilo se i
vedení společnosti.
Mikulášské setkání se stejně jako v loňském
roce odehrávalo v prostorách montážní haly
KOVOSVITU MAS. Návštěvnost byla nad
očekávání vysoká a hala se brzy zaplnila. Pro
děti i dospělé byl připraven bohatý program,
ve kterém nechyběli ani Mikuláš, anděl a
čert na chůdách z CHŮDADLA. Nejmenší
návštěvníci si mohli pohrát v dětském koutku,
kde pro ně bylo nachystáno mnoho zábavy.
Za asistence andělů psaly děti dopis Ježíškovi,
malovaly obrázky a tvořily z papíru v Čertovské
dílně. Loutkoherecký soubor DIVADÝLKO
NA SCHODECH ze Sezimova Ústí si pro děti
připravil pohádku „O zpěvavém království“, anděl na chůdách s dětmi tančil Andělský tanec a
děti si zařádily i na dětské diskotéce.
Nadílkou Mikuláš potěšil děti i dospělé. Velké
poděkování patří sponzorům tohoto setkání. Stromeček věnovala firma LESY ČESKÉ
REPUBLIKY, s. p., lesní správa TÁBOR, za
pastelky do dětského koutku děkujeme firmě
FABER CASTELL, nadílku pro dospělé věnovaly firmy KOVOSVIT MAS, GREEN SWAN
PHARMACEUTICALS LTD., RESTAURACE NA
MÝTĚ, BOWLING SOJČÁK, KADEŘNICTVÍ
TOMÁŠ SPADERNA, KOSMETICKÉ SLUŽBY
VĚRA FLÍGROVÁ, KOSMETICKÉ STUDIO
GRAND PAVLA KUKLOVÁ, KADEŘNICKÝ
SALON LADY-LIBUŠE FRANTÍKOVÁ,
BALONEM.CZ s.r.o., FIT STUDIO O.K. OLGY
KUNDRÁTOVÉ.
Vrcholem programu byla Andělská světelná
show, při které se celá hala ponořila do tmy a
návštěvníci sledovali vystoupení se světelnými
diodami. Kdo chtěl, měl možnost si od profesionálního fotografa nechat zhotovit vánočně
laděný snímek. Pro zaměstnance a jejich rodiny
bylo rovněž připraveno občerstvení a celý
Mikulášský podvečer završil krásný ohňostroj
v areálu firmy.
V souvislosti s konaným pokusem o vytvoření
co nejdelšího vánočního řetězu jsme vyhlásili
tipovací soutěž týkající se jeho konečné délky.
Nejblíže se ke skutečné délce svým tipem
145 000 cm přiblížila paní Miloslava Slabá,
která od nás za svůj dobrý odhad obdržela
lahodnou odměnu ve speciální dárkové láhvi
MAS. Celkem se tipovací soutěže zúčastnilo
134 návštěvníků Mikulášského setkání. 
Martina Šímová / specialista marketingu
Marcela Machalová / Hüttenes-Albertus
Na obrázku vlevo jsou vidět skladové kapacity furanové pryskyřice z vlastní produkce.
Obrázek vpravo ukazuje část moderních
výrobních zařízení.
Obě vedoucí firmy na trhu, společnost
Gebrüder Hüttenes, KG, založena 1909,
a Albertuswerke, GmbH, založena 1905, se
v roce 1970 spojily v dnešní firmu HüttenesAlbertus Chemische Werke, GmbH. V mezičase se z typicky německého středně velkého
podniku stal mezinárodní koncern s obratem
ca 140 mil. EUR v Německu, 270 mil. EUR
v Evropě a s celkovým obratem ve světě kolem
800 mil. EUR. Firma se specializuje výlučně na slévárenský průmysl a zde speciálně
na slévárenskou chemii a množství vyrobených produktů je jen v Německu ročně přes
150 000 tun v široké paletě pryskyřic, přes
nátěry, obalované písky až po hotová jádra.
Firma Hüttenes-Albertus je zastoupena
v 32 zemích světa svými dceřinými firmami
a pobočkami, v České a Slovenské republice
třemi firmami – firmou Hüttenes-Albertus CZ
s. r. o. s ročním obratem 630 mil. CZK v roce
2011, firmou HA Kovochem, která vyrábí vtoky
a exotermní nálitky, která má roční obrat přes
08 |
novinky
HA CZ nabízí všechny výrobky z obsáhlého
výrobního programu koncernu HA. Velká
část z toho jsou furanové pryskyřice z vlastní
výroby v množství ca 8.000 tun ročně, dále HA
CZ převzala v roce 2009 z Düsseldorfu výrobu
slévárenských lepidel pro celou skupinu HA.
Celkové množství veškerého zboží, které HA
CZ v roce 2011 distribuovala, je 18 188 tun.
Přes 20 % týmu HA v Německu jsou chemici
s odbornou a vysokou školou, kteří se zabývají
hlavně vývojem nových výrobků. Těžištěm
jsou například systémy furanové pryskyřice
s nízkým obsahem síry, furanové pryskyřice
s méně než 25 % volného furfurylalkoholu,
které nemusí být označeny jako toxické, nové
systémy Cold Box se stále nižšími emisemi
a lepšími technologickými vlastnostmi, v poslední době s anorganickými rozpouštědly, dále
rozvinutý anorganický pojivový systém Cordis,
který se již používá na sériovou výrobu jader
u sléváren Daimler Benz a Volkswagen, speciální písky pro zvláštní účely, jako Kerphalite,
Cerabeads a další.
I my v České republice se zabýváme vývojem,
který se vztahuje na naši výrobu furanových
pryskyřic a koncentruje se na zefektivnění
výrobního procesu a použití modifikátorů.
novinky
| 09
> galerie | MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ | GALERIE <
Mikulášské setkání zaměstnanců
10 |
novinky
novinky
| 11
> REFERENCE | zkrácení celkového výrobního času až o 60%!
4,5× vyšší produktivita | multicut <
Rozhovor s Ing. Markem Milde,
výrobním ředitelem společnosti T Machinery a. s.
Firma T Machinery a.s. je jednou z významných výrobně - engineeringových společností v oblasti důlní techniky, která byla založena v roce 2003. Historicky navázala na tradici výroby v tomto oboru, která na jižní Moravě existuje více
jak 75 let. Ve třicátých letech minulého století byla na tomto místě zahájena na Dole Tomáš mechanizovaná těžba
lignitu pro energetické potřeby koncernu firmy „BAŤA“.
Multifunkční centrum 1 ks MAS MULTICUT
500i S
Odkdy používáte stroje KOVOSVIT MAS?
Nedovolím si přesně odhadnout, ale prvními
byly sloupové vrtačky a některé po různých
generálních opravách využíváme ještě dnes.
Následovaly soustruhy SPT16 a SPT 32. V roce
2008 jsme instalovali MASTURN MT70, dále
2 ks MCV 1016 Quick v roce 2009. Poslední
investice strojů KOVOSVIT MAS byla v roce
2011, to jsme zakoupili 1 ks MULTICUT 500iS,
1 ks SP 280 SY, 2 ks MCV 1270POWER a 1 ks
MASTURN 820/2000. Do konce letošního roku
bychom ještě měli nainstalovat MULTICUT
630S/3000.
Jaká je Vaše zkušenost se stroji
KOVOSVIT MAS?
Stroje Kovosvitu se vždy vyznačovaly svou
robustností a dostatečnou přesností. Mohu
říci, že vybraná zařízení splňují naše požadavky a umožnila zvýšení naší produktivity. Pro
příklad uvádíme technologicky nejkomplexnější
stroj MULTICUT.
Dynamický růst společnosti T Machinery a.s.
dokumentuje její umístění na 12. místě v soutěži Exportér roku v kategorii „Velcí exportéři
(nad 500 mil. korun) - Nárůst exportu v letech
2009-2010“.
Do jakých segmentů průmyslu dodáváte
Vaše výrobky?
Výrobní program firmy tvoří: vývoj a výroba
dobývacích kombajnů pro těžbu hornin, hřeblových dopravníků, podporubových zařízení,
hydraulických výztuží pro zabezpečení těžních
prostor, hydraulických válců, složitých svařenců
včetně jejich opracování a výroba náhradních
dílů atd. Na dodávky zařízení poskytuje firma
T Machinery a.s. komplexní servisní a zaškolovací činnost.
Jaké máte stroje ve výrobě?
Firma má vlastní výrobní program a tomu jsou
přizpůsobeny i technologické možnosti. Mohu
konstatovat, že firma je technologicky téměř
soběstačná. Disponuje CNC zařízeními a stroji
od přípravy materiálu přes sváření obrábění
až po konečnou montáž a zkoušení. Jestliže
hovoříme o třískovém obrábění, v současné
době vlastníme:
Od klasických frézek a soustruhů až po CNC
stroje, tzn. horizontky a portálky
Frézovací a soustružnická centra 3osá
a 5osá
Obrábění a broušení ozubení
Broušení vnitřních a vnějších průměrů,
rovinné broušení
Stroje Kovosvit MAS:
Soustružnická a frézovací centra (4 ks MCV, 1 ks - SP, 2 ks - MASTURN)
12 |
novinky
Proč jste si vybrali stroje KOVOSVIT MAS?
Tato společnost má na českém a evropském
trhu dlouholetou tradici. Se stroji této značky
jsem se setkával po celou dobu svého působení
ve strojírenství. Výběr probíhal poměrně
dlouho a mezi více dodavateli i vzhledem
k složitosti požadované technologie. Většina
firem v současné době nehledá jenom zařízení,
které je schopno splnit požadavky na obrobení.
Hledá partnera, který je schopen poskytnout
součinnost při realizaci jeho potřeb. Je třeba
najít schopnou společnost, která umí rychle
reagovat a má dobré technologické zázemí
připravené na neobvyklé požadavky ze strany
zákazníka a nebojí se čelit i potížím při netradičních řešeních. Za cíl nepovažuji nakoupit
stroj, ale předložit technologii, která posune firmu kupředu a umožní změnit názor a zhodnotit
všechny prostředky vynaložené při realizaci.
A právě v KOVOSVIT MAS jsme takového partnera hledali a doufám, že i do budoucna našli.
Společnost KOVOSVIT MAS má pro rok 2012
jako jednu ze strategických priorit zkvalitnění
služeb servisu, jak Vy vnímáte tuto oblast?
Servis je vždy velmi diskutovanou oblastí
při výběru stroje. Každé zařízení může mít
jednou poruchu, i to nejlepší, a pak je třeba mít
k dispozici rychlé řešení. I v této oblasti dochází
k výrazným změnám a mohu říci, že v posledním roce jsem se servisem naprosto spokojený.
Víte, že KOVOSVIT MAS pořádá kromě
Zákaznických dnů také Dny aplikovaných
technologií? Zajímají Vás podobné akce, jak
je hodnotíte?
Zákaznických dnů jsem se několikrát zúčastnil.
Poprvé to bylo asi v roce 2000. Dle mého názoru úroveň těchto setkání rok od roku stoupá.
Dnů aplikovaných technologií, jsem se bohužel
nezúčastnil, ale i ty v budoucnu rád navštívím.
Jak vnímáte posun trendu v technologii obrábění směrem k multifunkčnímu a pětiosému
obrábění?
Jednoznačně pozitivně. Tento trend je třeba
vnímat i v souvislosti s vývojem nástrojů, kde je
přímá vazba při uvažování o pořízení konečné technologie. Posun je zejména z hlediska
logistiky. Dříve jsme dílec unašeč dělali na 6
pracovištích, dnes pouze na 3, kde první pracoviště je příprava polotovaru (hrubování), druhé
tepelné zpracování a třetí je stroj MULTICUT,
tzn. všechny technologie třískového obrábění
- soustružení, frézování, vrtání, odvalování děláme na jednom stroji. Tím došlo k zásadnímu
zkrácení celkového výrobního času až o 60 %.
Z hlediska řízení jsme schopni mít veškeré
informace lépe pod kontrolou a pracovat s nimi
při plnění požadavků našich zákazníků.
Chcete něco dodat nebo vzkázat našim
čtenářům?
Chci všem poděkovat za dosavadní úspěšnou
spolupráci a popřát KOVOSVITu MAS a spolupracujícím firmám hodně úspěchů i v budoucnosti. Věřím, že tradice značky bude zachována
a inovativní řešení přinesou poptávku po těchto
zařízeních a přibude rovněž zákazníků, kteří
budou potřebovat stroje vyrobené pod hlavičkou KOVOSVIT MAS. České strojírenství nemá
lehkou situaci, ale historie a tradice, která je
za námi, je důvodem, že se do budoucna můžeme dívat s optimismem. Důležité je navázat
spolupráci, rozvíjet dobré vztahy a zachovat si
pokoru a vstřícné jednání. 
Ing. Marek Milde / T Machinery a.s.
Příklad produktivity obrábění dílce "unašeč"
soustružnické
centrum
horizontální
centrum
odvalovací
frézka
vertikální
centrum
92 hodin
doba cyklu:
MUlticut multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum
doba cyklu:
20,5 hodin
4,5 × vyšší produktivita
= 3,5 obrobků, ¼ počtu operátorů
novinky
| 13
> VYSTAVUJEME | DEN TEKNISKE MESSEN
VELETRHY A AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2013 | VYSTAVUJEME <
Skandinávie – obrábění na polárním kruhu
Norsko:
Ve dnech 24. 9. – 28. 9. 2012 se v norském
hlavním městě Oslo uskutečnil technický
a strojírenský veletrh s názvem Den Tekniske
Messen. Výjimečná na uvedené výstavě je
skutečnost, že se koná pouze jednou za 4 roky
a proto se jí v tomto roce zúčastnil úctyhodný
počet 136 firem, KOVOSVIT MAS, a. s. nevyjímaje. Nutno zdůraznit, že KOVOSVIT MAS se
uvedeného veletrhu zúčastnil po 8 letech, a to
s jedním ze svých nejlepších strojů, multifunkčním obráběcím centrem MULTICUT 500, který
byl prezentován naším dlouholetým partnerem v Norsku, firmou P. A. Bachke (zastoupenou panem Knutem Bachke a jeho synem
Knutem Christianem Bachke). Potencionálním
zákazníkům byla na stroji předváděna pokročilá technologie s akcentem na přesnost, rychlost a bezchybnost provedení. Z tohoto důvodu
se výstavy zúčastnil technolog naší firmy, pan
Špalek, který svoji profesionalitou nemalou
měrou přispěl k tomu, že byl o MULTICUT 500
velký zájem, a to nejen ze strany návštěvníků
veletrhu.
Ze 136 vystavovatelů byl MULTICUT 500
jednoznačně největším pětiosým obráběcím
centrem na veletrhu. Logicky a oprávněně přitahoval zaslouženou pozornost. A to i přesto,
že jsme stánek sdíleli s renomovanou značkou,
jakou je firma DOOSAN. Prezentace naší
firmy byla samozřejmě doplněna o projekci
výrobního programu a historie firmy na LED
obrazovkách. V průběhu veletrhu proběhlo
celkem 15 jednání, z nichž 8 bylo věnováno prezentacím a možnostem konkrétních
strojů (výhradně se jednalo o typy MCV 1000
POWER, MASTURN a MULTICUT 500). Zbylá
jednání byla informativní s cílem představit
KOVOSVIT MAS, a. s. a jeho výrobní program.
Zájemcům o MULTICUT 500 byl předán nový
katalog MULTICUT 630 a současně přijali
osobní pozvání do KOVOSVITu MAS, a. s.
Norský, resp. severský trh je díky velkému
potenciálu ropného průmyslu pro firmu typu
KOVOSVIT MAS velmi zajímavý. Jedná se o vysoce rozvinutou průmyslovou zemi s otevřenou
ekonomikou zaměřenou na vývoz. Považuje
se za jednu z nejbohatších zemí světa a patří jí
rovněž jedno z čelních míst v žebříčcích životní
úrovně, délky života, celkového zdraví obyvatel
a úrovně bydlení. Je členem mnoha mezinárodních organizací, avšak jako jediný severský
stát není členem EU. Trh Norska je co do počtu
obyvatel poměrně malý (4,8 mil. obyvatel),
nicméně představuje velkou kupní sílu. A mé
postřehy z návštěvy této země? Norové si
nepotrpí na okázalost, tituly téměř nepoužívají
a při jednání převažuje neformální přístup.
Norové jsou spolehliví a seriózní. Velmi si váží
loajality. Norsko je jednoznačně bohatá země,
ale také země drahá, a to pro cizince i pro domácí. Platy jsou poměrně vysoké – v průměru
100 tisíc korun měsíčně. Co se týče cen potravin, pro příklad uvádím chléb (51,- Kč), pizzu
(zhruba 700,- Kč) a za 200 g čokolády zaplatíte
i 800,- Kč. Pokud dostanete chuť na kapku alkoholu, musíte navštívit specializovaný obchod
14 |
novinky
V roce 2013 se bude společnost
KOVOSVIT MAS přímo nebo nepřímo účastnit
těchto veletrhů a pořádat akce pro své
zákazníky a zaměstnance
Akce, veletrh
Země
Datum
Výstavy a akce KOVOSVIT MAS - přímá účast
Zleva: Knut Christian Bachke, Kristýna Pospíchalová, Knut Bachke
a pouze v určené hodiny. V běžných barech se
tvrdý alkohol nedá sehnat vůbec. Můžete si ale
objednat točené pivo za 250,-Kč/ 0,5 l. Norové
často navštěvují Českou republiku, ale není to
zřejmě pouze kvůli památkám . Pokud chcete
po Norsku cestovat automobilem a poznávat
krásy přírody, zaplatíte za benzín 44,- Kč za litr.
Zde platí, že čím dále od civilizace, tím dražší
je benzín. Bydlení v Norsku také není levné –
za měsíční nájem v nezařízeném bytě o rozloze
60 m2 zaplatíte 25-40 tisíc korun.
Švédsko:
KOVOSVIT MAS, a. s. zapůjčil svůj stroj
MCU 800V – 5X SPRINT na veletrh
Manufacturing and Automation Expo,
který se konal ve dnech 23. – 26. 10. 2012
ve Stockholmu. Švédský zástupce, firma First
Machinery Group, vystavoval na stánku o rozloze 6 m2. S prodejem stroje MCU 800 SPEED
v letošním roce vzrůstá zájem švédského trhu
o pětiosé obráběcí stroje. Stejně jako Norsko
je Švédsko jednou z nejvyspělejších zemí
světa s velmi vysokou životní úrovní a zároveň
tradičně silným sociálním systémem. Švédsko
je podobné České republice jak velikostí trhu
(9,5 mil. obyvatel), tak strukturou ekonomiky,
zejména v orientaci na automobilový průmysl
a strojírenství. České výrobky jsou ve Švédsku
obecně dobře přijímány. Pro Českou republiku
představuje významného obchodního partnera, je cca 14. zemí světa, kam české firmy
nejvíce exportují. 
Kristýna Pospíchalová / obchodní zástupce
MSV Brno
ČR
7. - 11. 10. 2013
MSV Nitra
SR
21. - 24. 5. 2013
MESSE Hannover
SRN
8. - 12. 4. 2013
METALOOBRABOTKA
RU
27. - 31. 5. 2013
Zákaznické dny KMAS 1
ČR
16. - 17. 4. 2013
Distributors days EU+PL
ČR
18. 4. 2013
Distributors days SNS
ČR
19. 4. 2013
Dny aplikovaných technologií 5AX
ČR
t.b.a.
Dny aplikovaných technologii soustružení
ČR
EMO 2013 - Hannover
SRN / IT
PR - Ples KOVOSVIT MAS
ČR
22. 2. 2013
PR - Mikulášská, akce pro zaměstnance
ČR
29. 11. 2013
PR - Den otevřených dveří, odpoledne na Komoře
(XINDL X, RYBIČKY 48, JAKSI TAKSI,…)
ČR
8. 6. 2013
"Týden strojírenství ve Zlíně" Baťova Nadace
Areál bývalých Baťových závodů ve Zlíně"
ČR
13. 5. - 30. 6. 2013
PL
4. 6. - 7. 6. 2013
METAPRO
Belgie
19. - 22. 3. 2013
SHOWROOM MOSER - KEMATEN
Rakousko
t.b.a.
EMO Hannover
Německo
16. - 21. 9. 2013
HVS / TRITECH (Open House)
Německo
t.b.a.
t.b.a.
16. - 21. 9. 2013
Polsko
ITM MACH TOOL Poznaň
SRN, AUT, SUI
Benelux, Francie, Skandinávie
Tampereen Konepalvelu
Finsko
17. - 19. 4. 2013
FMG
Švédsko
únor
P. A. BACHKE
Norsko
t.b.a.
Itálie, Španělsko. Portugalsko
MEC SPE - Parma
Itálie
21.-23. 3. 2013
Balkán
Technical Fair Belgrade
Srbsko
květen
MACHTECH Budapešť
Maďarsko
28.-31. 5. 2013
Forma Tool Celje
Slovinsko
duben
Rusko, Ukrajina, Bělorusko, SNS
Meталлообработка 2012
Moskva
kovoobrábění, strojírenství 2012
Bělorusko
mezinárodní průmyslové fórum
Ukrajina
27. 5. - 31. 5. 2013
10. - 13. 4. 2013
20. - 23. 11. 2013
Asie, Amerika
CIMT Beijing
Čína
22. - 27. 4. 2013
MACTECH Cairo
Egypt
18. - 21. 11. 2013
IMTEX Bangalore
Indie
24. - 30. 1. 2013
Mexiko City, Santa Fé
Mexiko
5. - 8. 3. 2013
novinky
| 15
> ROZHOVOR | ...NA PRAXI MĚ LÁKALY NC STROJE
NOVÝ SPOLEČENSKÝ DŮM VÝZNAMNĚ PŘISPĚL K ROZVOJI SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA | Historie <
Na kávě s…
Vladislavem Melicharem, soustružníkem na automatu HS 120
na SPU20MC a nyní na současných SP180SY,
SP430SY-2. Obsluhoval jsem multifunkční
centrum MULTICUT 500, které mě velice
zaujalo.
Měl jste někdy chuť z firmy odejít?
Tím, že jsem pracoval na těchto strojích, zaučoval na nich nové pracovníky a neustále se přede
mnou objevovaly nové a nové úkoly a výzvy ,
jsem o odchodu nikdy neuvažoval. Myslím si, že
jsem tzv. „Kovosviťák“.
Co považujete ze své pozice za nejdůležitější,
aby výroba jela, jak má?
Snažím se s programátorem připravit celé
pracoviště strojů SP430SY-2 TYC, SP430SY-2
příruba, hřídel a SP180SY tak, aby vyžadovalo
co nejjednodušší a nejrychlejší obsluhu.
Dochází u vás na dílně k nějakým změnám,
které byste rád zmínil?
Za posledních pět let došlo na našem oddělení
k modernizaci strojového parku, což velice
oceňuji.
Odkdy jste zaměstnancem KOVOSVITu MAS?
Zaměstnancem Kovosvitu jsem prakticky již
od učení, tj. od září 1982, kdy jsem nastoupil na
obor mechanik- seřizovač zde v Sezimově Ústí.
Proč jste si vybral zrovna strojařinu
a KOVOSVIT MAS?
V patnácti letech jsem moc nevěděl, co bych
chtěl dělat. Původně jsem si podal přihlášku
na elektrotechniku do Prahy, ale rodiče mě
přesvědčili, že bratranec se učí tento obor a že
je spokojený . Po maturitě jsem byl přidělen
na soustruh, oddělení 123, kde jsem byl asi 3
měsíce. Z hecu jsme si ve 4. ročníku se spolužákem podali přihlášku na Pedagogickou fakultu
do Českých Budějovic, po dvou měsících jsme
to vzdali. Měl jsem možnost se rozhodnout, co
budu dělat. Smlouvou s Kovosvitem jsem nebyl vázán. V učení na praxi mě lákaly NC stroje,
tak jsem šel na osobní a tam mi to umožnili.
Vzpomenete si na první den v KOVOSVITu
MAS?
Vzpomínám si na prohlídku učiliště a školních
dílen. Tenkrát jsme se s našima byli podívat
a zrovna bylo -25 stupňů. Pak také první příchod
na internát - z toho člověk byl tak trochu
přepadený.
Na jakých pozicích jste v KOVOSVITu MAS už
působil?
Jak jsem již zmínil, byl jsem soustružník a pak
jsem veškerý čas strávil na oddělení 124
jako operátor NC strojů, kde jsem začínal
u jednodušších strojů až jsem zakotvil na 20
let u obráběcích center MCSY50 A a MCSY80
A. Tyto stroje pro mě byly velkou výzvou,
dokázaly soustružit, frézovat i vrtat. Jak se
začaly po revoluci vyrábět nové stroje, nechtěl
jsem zůstat pozadu, a tak jsem se s nimi začal
seznamovat a učil se je ovládat. Pracoval jsem
Co pro vás znamená pracovat v KOVOSVITu
MAS?
Asi hlavně jistotu.
Jaké máte koníčky?
Mým hlavním koníčkem je hasičství, dělám
hospodáře sboru na malé vesničce, jsem tam
i členem okrsku. Trénuji družstvo žen. Dále se
věnuji rybaření. Máme ve správě obecní rybník,
kde na jaře dokoupíme nějakou násadu, přes
léto krmíme a na podzim vylovíme.
Jaké je vaše životní motto?
Nejhorší je srážka s blbcem .
Je něco, co byste zde rád zmínil, a nezeptali
jsme se na to?
Blíží se konec roku, tak bych při té příležitosti
chtěl všem popřát veselé vánoční svátky a hlavně hodně zdraví a štěstí v příštím roce. 
Výstavba továrny a obytné čtvrti pokračovala v roce 1940 rychle kupředu. Dokončena byla stavba slévárny, byla
vystavěna nynější budova III. haly, elektrárna, dokončena byla stavba Společenského domu a školy, postaven byl
i domov mužů a celá řada rodinných domků.
Nový Společenský dům významně přispěl k rozvoji společenského a kulturního života. 1. května
roku 1940 proběhlo první slavnostní promítání
filmu v nově zřízeném biografu. V roce 1941 byly
však další stavební projekty postupně zastaveny.
16 |
novinky
V následujícím roce byla ještě postavena část
domků v dnešní Sokolovské ulici, části města,
které známe pod označením Německo. Stavby
zde byly budovány podle německého vzoru, jehož
typickými znaky byla malá okna a špičaté střechy.
Také domov žen musel odpovídat německým
představám o podobě budov. V poslední stavební
etapě se podařilo vybudovat ještě nádraží, nadjezd přes dráhu a pátou halu. Poté byl bohužel
stavební program zastaven a až do konce okupace
nedošlo k jeho obnovení, což podstatně ovlivnilo
Relativně málo byl závod postižen povinností vyrábět přímo zbrojní výrobky. Byl vyroben jen prototyp HILSENAUTOMATU, automatu na obrábění
nábojnic granátů. Do konce války se nepodařilo
dokončit ani jeden stroj. Kromě toho se na jedné
těžké horizontce obráběla kulová lafeta na tank
TIGER – KUGELLAFETE DER KANON. Byl to ocelový odlitek s pancířem 70 mm, těžko obrobitelný.
Další kapitolou byla dílna zvaná spáleniště, kde se
opravovaly letecky poškozené stroje.
Za rozhovor panu Melicharovi děkuje Gabriela Jeřábková
závod za okupace 1940–1945
Začala stavba pětietážové budovy, do níž se
následně dřevěného bloku kanceláří, nazývaného
myslivna, přestěhovala administrativa firmy.
Dřevěný blok bohužel vyhořel a s ním i mnoho
dokladů a fotografií ze začátku výstavby.
problémy se zaměstnanci, neboť musel uvolňovat
pracovníky pro tzv. totální nasazení do zbrojních
firem a zároveň bylo omezeno získávání nových
zaměstnanců, zejména odborníků. Velký vliv
na příliv nových inženýrů mělo samozřejmě
uzavření vysokých škol. Problémy se získáváním
nových pracovníků však nebyly jediné těžkosti,
se kterými se musel podnik vyrovnávat. Obtíže
byly rovněž se zásobováním - od uhlí počínaje až
po barevné kovy.
i fungování Kovosvitu. Nedokončenost výstavby
závodu snižovala totiž jeho provozní schopnost.
Vzhledem k této okolnosti a k tomu, že byl závod
stranou velkých průmyslových center, nebyl
vhodným podnikem pro německou válečnou
výrobu, což ho uchránilo od větší německé rozpínavosti a bez větších zásahů tak prošel potupnou
dobou okupace.
Závod se však přesto musel potýkat s velkými
Nutno připomenout, že i v Sezimově Ústí občané
zakusili stupňující se omezování, perzekuci
a zatýkání. Mezi prvními zatčenými byl 1. 9. 1939
starosta Václav Vesecký, mezi dalšími pak Karel
Hrazánek, František Suchý.
Kronika uvádí, že za okupace bylo celkem
23 zatčených z obou částí obce. Josef Bartoš
a Jaroslav Hruška se nevrátili z pracovního nasazení v Německu, Jan Valenta zemřel při návratu
z koncentračního tábora.
,,V době totálního vypětí a nasazení bylo v továrně nařízeno pracovat 60 hodin týdně,“ uvádí
Antonín Janků. Vzpomíná i na atmosféru událostí
v době heydrichiády, kdy v Táboře probíhalo
šílené vraždění: Museli jsme vyslechnout naše
zrádce- Moravce, Krejčího a Hrubého, byli jsme
hlídáni dalšími táborskými konfidenty v podobě
Trnků a jiných.“
Jedno důležité datum ale kronikář nezaznamenal:
20. 1. 1942 se v Berlíně – Wannsee konala tzv.
Heydrichova konference o konečném řešení
židovské otázky. Jelikož staré způsoby likvidace
byly pomalé, byly stanoveny postupy nové - plynové komory a krematoria. Židé byli shromažďováni do skupin a potom přes Terezín transportováni do koncentračních táborů.
Jak se toto rozhodnutí týká podniku a našeho
města?
V Sezimově Ústí byla v roce 1942, zřejmě v souladu s Heydrichovou konferencí, soustředěna
skupina asi 100 Židů. Byli ubytováni v dřevěném
baráku při zdi Velkého dvora, proti dnešní průmyslové škole, přibližně v místě, kde dnes stojí pošta.
Pracovali na hrubých zemních pracích v kolonii
a v závodě MAS pak při hloubení přípravny písku
u slévárny. Pracovní nasazení jim skončilo tím,
že první část odešla 11. 11. 1942, druhá pak 13.
11. 1942. Obě skupiny byly soustředěny ve škole
Na parkánech v Táboře. Odsud byly vypraveny
celkem tři transporty občanů – Židů do Terezína
a odtud dál do vyhlazovacích táborů. Abychom
si dokázali představit počty odsunutých, uvádím
následující:
4. 9. 1942 - odsunuto 99 osob z okolí Mladé
Vožice – nikdo se nevrátil.
13. 11. 1942 - odsunuto 651 osob, vrátilo se 10
osob.
16. 11. 1942 - odsunuto 618 osob, vrátilo se 18
osob.
Konkrétní údaje o skupině ze Sezimova Ústí
nejsou známy.
V závodě MAS pracoval člověk, o kterém bychom
se na tomto místě měli zmínit, pan Otto Brössler.
Arnošt Hudec ve svých pamětech napsal: Otto
Brössler byl velice schopný montér a mechanik.
Jeho pracoviště v dílně muselo být obehnáno drátěným plotem… I když se udržet Brösslera nepodařilo, byl jeho odsun opožděn tak, že neodešel
s hromadným transportem do vyhlazovacího
tábora. To mu pravděpodobně zachránilo život.
Pamětník Alois Kinc vyprávěl, jak Otta vyřešil potřebu tlakového vzduchu v závodě tím, že vyrobil
kompresor. Udělal to tak, že obrátil funkci starého
Dieslového motoru. Po válce se manželé vrátili,
jejich synek, v té době šestiletý, zahynul. Později
Brösslerovi emigrovali do Izraele.
Ve sborníku HISTORIE KOVOSVITU vydaném
k 60. výročí založení MAS je na třetí straně výrazný titulek: VÁLKA ROZVOJ NEZASTAVILA.“ Není
to ale pravda. Válka rozvoj zastavila jak z hlediska krátkodobého, tak i dlouhodobého. Byla
především zastavena výstavba výrobních ploch
i tovární kolonie. Omezen byl odbyt a prodej, export byl úplně zastaven. Kromě toho byl omezen
i technický rozvoj a bylo zastaveno převádění
zbytku programu MAS do Sezimova Ústí. Ve Zlíně
zůstala výroba frézek, která se po válce stala
jedním z počátků výrobního programu ZPS.
Vlivu 2. světové války lze také přičítat nenaplnění
záměru firmy Baťa, o kterém jsme hovořili v minulých dílech, a to v průběhu 10 let vybudovat
město s 10 000 obyvateli. Touto představou byly
řízeny i práce stavebního oddělení firmy při přípravě projektu na výstavbu závodu MAS a sídliště
v Sezimově Ústí.
Po celou dobu války velká většina zaměstnanců
závodu sledovala postup fronty a celé válečné
dění. Od úst k ústům se v továrně neslo, co
říká Londýn a co říká Moskva. Píše se rok 1945
a továrna se chystá na mírovou výrobu. V konstrukci se připravují nové typy obráběcích strojů,
ve stavebních kancelářích plány výstavby našeho
města. Všem je jasné, že bez této přípravy by
nebyl možný rychlý poválečný přechod k výrobě.
Ale o tom zase příště. 
Toulky do historie KOVOSVIT MAS, a.s.
pro nás připravuje Karel Vrkoč, Bc.
novinky
| 17
> BLAHOPŘEJEME | 3. ROČNÍK DÍLENSKÉHO TURNAJE V BOWLINGU
obrázky budou vystaveny ve vestibulu jídelny | Soutěž <
Tradiční dílenský turnaj v bowlingu
SOUTĚŽ PRO DĚTI — kreslí rády vaše děti?
Letos proběhl 3. ročník dílenského
turnaje v bowlingu. Sešlo se 24 čtyřčlenných družstev, takže konkurence
byla velká a dosáhnout nejvyšší
mety se stalo velmi nelehkým úkolem. Turnaj probíhal ve dvou kolech
(každé kolo dvě hry), po kterých
měla čtyři nejlepší družstva možnost
předvést, čeho všeho jsou schopna
ve dvou finálových hrách.
Obrázek devítileté Angeliky Kiss, dcery Anželiky Valeri Kiss z obchodního oddělení nás inspiroval k vyhlášení soutěže
pro děti. Pokud máte doma šikovné malíře od 3-14 let, vyhlašujeme pro ně soutěž s tématy:
„Stroje, které se vyrábí v kovosvitu mas, a.s.“
nebo
„Jak vypadá pracoviště mojí maminky nebo
tatínka“
Pravidla soutěže:
 obrázek musí být namalovaný na formátu A4 a větší
 děti mohou malovat jakoukoliv technikou – pastelky, fixy, tuž, vodovky, tempery...
 na obrázku musí být uvedeno jméno, příjmení a věk
dítěte
 na zadní straně obrázku kontakt (email, telefon)
na rodiče
 obrázek odevzdají rodiče do 28. 2. 2012 na personální oddělení
Po lítém boji se do finále probojovala tři družstva z montáží a jedno družstvo ze slévárny.
Finálové drama, které rozhodně nebylo určeno
pro slabší povahy, nakonec vyhrál „A“ tým z 914
pod vedením Kamila Šírka s celkovým počtem
1312 sražených kuželek. Borci z montáží tak jen
potvrdili svou formu z předchozích dvou kol.
Druhý skončil tým slévárny Vráti Laciny s více
než stobodovým odstupem – 1181 kuželek,
čímž se mu povedlo „utavit“ tým z 913 Broni
Černušky o celé tři kuželky. Bramborová medaile tak skončila v rukou „B“ týmu ze střediska
914 M. Samka. Finále družstev je doplněno
o jednotlivce na celkový počet 24 hráčů. 
Milena Filipová / účastnice turnaje
Obrázky budou vystaveny ve vestibulu jídelny
KOVOSVIT MAS. Pro všechny děti, které se soutěže
zúčastní, bude v prostorách jídelny uspořádána v dubnu
2013 vernisáž s malým pohoštěním (datum vernisáže
bude upřesněn). Na vernisáži budou odměněny všechny zúčastněné děti a vyhlášeny první tři místa. 
Foto: účastníci finále 3. ročníku dílenského turnaje v bowlingu
výsledky
poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
středisko
914"A"
913
913
914"A"
200
914"A"
120"A"
914"B
403"A"
200
140
919
120"B"
914"A"
130
200
914-403
913
914"B
120"A"
914"B
200
913
914"B
jméno
Sedláček R.
Černuška B.
Podroužek V.
Šírek K.
Filipová M.
Válek J.
Jakubčík J.
Jelínek L.
Ťoupal S.
Novák P.
Uhlíř
Prokeš L.
Smolík
Mašát P.
Šťovík M.
Lacina V.
Němec J.
Sedlák M.
Samek M.
Kovařík J.
Matějko M.
Herviř J.
Kubeš J.
Šetelík F.
poř.
středisko
jméno
1
914 "A"
2
celkem
1090
1039
1011
1001
993
983
935
917
912
904
888
887
879
874
869
852
850
844
842
826
818
777
751
680
průměr
181.7
173.2
168.5
166.8
165.5
163.8
155.8
152.8
152.0
150.7
148.0
147.8
146.5
145.7
144.8
142.0
141.7
140.7
140.3
137.7
136.3
129.5
125.2
113.3
rozehrávky
finále
Naši jubilanti
Blahopřejeme jubilantům, kteří dovršili v říjnu - prosinci
2012 výročí zaměstnání v KOVOSVITu MAS, a.s.
5 a více let
5 let
Jan Halák
obráběč kovů
nástrojárna
Josef Koller
kontrolor jakosti
ŘKJ
Peter Ries
slévárenský dělník
slévárna
Martin Vincenc
montér strojní
montáž
Josef Kubát
kontrolor
slévárna
Milan Hešík
provozní zámečník
slévár.údržba
Jaroslava Čiháková
referent skupiny OTS
OTS
Martin Makovec
vedoucí útvaru controllingu
EÚ
Jiří Hořejší
obráběč kovů
těžká mechanika
Stanislav Špalek
technolog
OTS
Hana Korandová
obchodní referent
slévárna
Luboš Volek
skladník, obráběč kovů
nástrojárna
Josef Kubeš
provozní zámečník
expedice
skladník
centr.sklad
servisní montér
servis
10 let
15 let
20 let
1. kolo
2. kolo
celkem
Šírek K.
1360
1276
2636
1312
200
Lacina V.
1249
1096
2345
1181
Zdena Prokešová
3
913
Černuška B.
1258
1209
2467
1178
40 let
4
914"B"
Samek M.
1228
1057
2285
1072
Libor Havlůj
18 |
novinky
25 let
Krásné vánoce
a barevný nový rok 2013 Vám přeje Redakční rada NOVINEK KOVOSVIT MAS, a.s.
novinky
| 19
Vánoce
Vánoce
středa 19.12. od 15.30 hod.
klubovna Spektrum
6.12.2012 - 6.1.2013, Galerie U Radnice
KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA
Výtvarně tvořivá dílna, kde si děti vyrábí svoje
vlastní loutky z různých materiálů.
vstupné: 30 Kč
Výstava vánočních dekorací, ozdob, pečiva,
výšivek a dřevěných soch a betlémů řezbáře
TOMÁŠE ŠTOLBY
Vernisáž se koná ve středu 5. 12. od 16 hodin.
středa 19.12. od 16.30 hod.
loutkový sál
17 .12. 2012 16:00 - 19:00, Plavecký
stadion Tábor - krytý plavecký bazén
DIVADÝLKO
NA SCHODECH:
O SNĚHULÁCÍCH
VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ
PRO DĚTI
v Sezimově Ústí
Čertům se nelíbí, že je zima.
Přivedou draka, aby svým dechem udělal jaro.
Drak má naštěstí málo síly, a proto udělá jaro
jen na malém kousku země. Probudí však Jarní
vílu. Je třeba dát všechno do pořádku, a o to
se postarají sněhuláci! A kdo již nasbíral pět
razítek za pohádky, dostane od nás dáreček,
takže si letáček nezapomeňte vzít s sebou.
vstupné: 20 Kč
v Táboře
Vánoční výstava
Zábavné soutěžní odpoledne určené pro děti
do 15 let.
Pořádají město Tábor, TZMT Tábor, plavecké
oddíly a plavecká škola TJ Tábor
19.12. 2012, 16:00, MC Mufík
Vánoční dílna
Přijďte si s námi vyrobit čerty, čertíky, anděly
i andílky.
19.12.2012 16:00 - 19.12.2012
čtvrtek 20.12. od 16.00 hod.
nám. T. Bati
Vánoční odpoledne
v Cheironu
ŽIVÝ BETLÉM
Jaké by to byly Vánoce bez Ježíška, bez oslíka,
bez koled... Přijďte se podívat na vánoční
vystoupení dětí ze Základní školy 9. května,
poslechnout si nejen vánoční repertoár kapely
His Masters Voice Band a Music Stars Band,
u stánku se zahřát horkým punčem a těšit
se s námi na Štědrý den. Akci pořádá Měxus
ve spolupráci s místními školami.
pondělí 24.12. od 16.00 hod.
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Tradiční zpívání vánočních koled se Swing
Bandem Tábor.
Sezimovo Ústí I od 16 hodin,
Sezimovo Ústí II od 17 hodin
20. 12. 2012, 19:00
Divadlo Oskara Nedbala
LINHA SINGERS
– ČAS RADOSTI NASTAL
malý sál Divadla Oskara Nedbala Tábor
(česká kantorská vánoční muzika 18.stol.)
Vokálně-instrumentální soubor pod vedením
Jiřího Linhy.
Vstupné 120 Kč a 100 Kč, předprodej v Divadle
Oskara Nedbala.
22.12. 2012, 15:00, Poutní kostel Klokoty
pátek 28.12. od 20.00 hod.
SILVESTROVSKÝ
KABARET
Zdobení stromečku, zpívání a hraní koled, slavnostní rozsvícení betlému, uzavření roku 2012
společně s dětmi a jejich rodiči navštěvující
Komunitní centrum pro Cheiron T.
4. ADVENTNÍ KONCERT
Taneční večer s programem a slosovatelnými
vstupenkami. K poslechu a tanci hraje
věhlasné trio Senior band, o překvapení večera
se postará kouzelník Martin Hruška.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech
„Adventní ztišení“ K. Bubleová-Berková a L.
Šotek
Pořádá Římskokatolická farnost Tábor–Klokoty
Vánoční sen
22. 12. 2012, 15:30 - 22. 12. 2012, 16:55
Kino Svět
Pásmo pohádek pro nejmenší – Půlnoční
příhoda, Vánoce u zvířátek, A byla zima, …
Vstupné 15 Kč
23.12. 2012, 14:00
odpočinková zóna Komora
(Sídliště Nad Lužnicí)
26. 12. 2012, 16:00
Děkanský kostel Proměnění páně
na hoře, Tábor, Žižkovo nám.
ZLATÁ NEDĚLE
NA KOMOŘE
SVÁTEČNÍ VARHANNÍ
KONCERT
Předvánoční pohodové odpoledne s hudbou,
divadlem pro děti, prodejem vánočních
předmětů a stánkovým prodejem s gastro
nabídkou.
V programu vystoupí:
pěvecký sbor DOMINO Tábor, STAROPRAŽSKÁ
PARTIČKA aneb kapela mnoho tváří, Divadlo
Pohádka Praha zahraje „Vánoce s pohádkou“
a „Co se stalo v Betlémě“
STROM VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ – tvořivá dětská
dílnička s přáním pro Ježíška
ŠTĚDREJ VEČER
NASTAL...
Účinkují: Ladislav Šotek – varhany a TAkvintet
Tábor pod vedením Richarda Mlázovského
a Táborský chrámový sbor.
28. 12. 2012, 21:00
Kulhánek - Holeček Razím – Kowacz (blues
rocková kapela)
V. Guma Kulhánek, přední český baskytarista
a člen předních českých skupin (Stromboli,
Flamengo , Etc, Krausberry...) s dalšími
výbornými muzikanty.
Vstupné 120 Kč
24. 12. 2012
SVĚTLO Z BETLÉMA
9.30 hodin
Žižkovo náměstí (u vánočního stromu)
Pásmo koled a vyprávění spojené s rozdáváním betlémského světla
Ve spolupráci s táborskými církvemi.
VÁNOČNÍ
VYTRUBOVÁNÍ
21.30 hodin
Žižkovo náměstí
V podání Žesťového souboru
Swing Bandu Tábor.
PŮLNOČNÍ MŠE
22.00 hodin
Děkanský kostel Proměnění páně
na hoře Tábor, Žižkovo náměstí
Účinkují: Ladislav Šotek–varhany a Táborský
chrámový sbor
PŮLNOČNÍ
VYTRUBOVÁNÍ
KONTAKTY:
KOVOSVIT MAS, a.s.
náměstí Tomáše Bati 419,
391 02 Sezimovo Ústí
www.kovosvit.cz
Prodej obráběcích strojů:
(Kontakty na jednotlivé obchodní
zástupce najdete na www stránkách)
Tel.: +420 381 632 501
Fax: +420 381 633 570
e-mail: [email protected]
Servisní centrum MAS:
23.30 hodin
park Pod Kotnovem
V podání Žesťového souboru Swing Bandu
Tábor.
Tel.: +420 381 74 74 74
http://www.kovosvit.cz/servis/
Obchodně technické služby - OTS:
Tel.: Fax: ŠTĚDREJ VEČER
NASTAL...
24 hodin
kostel sv. Jakuba
„Kapesní rybovka“ - liturgické provedení
slavné vánoční mše Jakuba Jana Ryby "Hej,
Mistře" v komorním provedení.
Pořádá starokatolická církev.
+420 381 74 25 72
+420 384 74 35 71
Prodej slévárna:
+420 381 742 504,
+420 381 742 537
Fax: +420 381 744 519
e-mail: [email protected]
Tel: VYDÁVÁ: KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT: T: +420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA: Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Petr Novák, František Veselý, Jan Chyna, Martina Šímová
REGISTRACE: MK ČR E 17608 | Grafika / tisk: RedGap.cz
http://www.youtube.com/kovosvit
http://www.facebook.com/kovosvit.mas
Download

Nejdelší váNočNí řetěz z papíru vyrobeNý zaměstNaNci jedNé firmy