LEDNICKO VALTICKÝ
AREÁL
kulturní kalendář
2013

Břeclav

Podivín

Bulhary

Přítluky

Hlohovec

Rakvice

Ladná

Valtice

Lednice

Velké Bílovice
2
LEDEN
BŘECLAV
Tříkrálová sbírka 2013: Tříkrálový průvod na koních
Termín: 4. 1. 2013, začátek v 16.00 hodin
Místo konání: průvod městem od gymnázia k MÚ Břeclav
Organizátor: Oblastní charita Břeclav, Svatoplukova 1018/18, 690
02 Břeclav, tel.: 519 331 440, e-mail: [email protected],
www.breclav.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
Charakteristika: Slavnostní povolení sbírky starostou MUDr. Oldřichem Ryšavým, požehnání koledníkům děkanem P. Mgr. Josefem Ondráškem. Průvod za doprovodu dechové hudby Malá Charvatčanka. V programu vystoupí folklorní kroužek při MŠ Okružní,
Trio JAKAJA, občerstvení, charitativní svařák….
Jahneral Sound Crew
Termín: 4. 1. 2013
Místo konání: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18
Organizátor: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18, 690 02
Břeclav, tel.: 776 254 427, e-mail: [email protected],
www.piksla.cz
HC Lvi Břeclav – Spartak Pelhřimov
Termín: 5. 1. 2013, začátek v 17.00 hodin
Místo konání: Alcaplast aréna ( zimní stadion), Zámecké náměstí
2, 690 02 Břeclav
Organizátor: HC Lvi Břeclav, s. r. o., e-mail: [email protected], www.hcbreclav.cz
Charakteristika: druholigový hokejový zápas
Irnis, Do zdi, First Step to Paradise
Termín: 5. 1. 2013
Místo konání: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18
Organizátor: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18, 690 02
Břeclav, tel.: 776 254 427, e-mail: [email protected],
www.piksla.cz
Charakteristika: koncert rockových kapel z Břeclavi a okolí
BŘECLAV
Světem Jane Austenové a sester Bronteových
Termín: 10. 1. 2013, začátek v 16.00 hodin
Místo konání: literární kavárna
Organizátor: Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9, 690
02 Břeclav, tel.: 519 372 437, e-mail: [email protected],
www.knihovna-bv.cz
Charakteristika: kavárnu věnujeme zajímavým životům spisovatelek a jejich ještě zajímavějším románům – pro velký zájem přidán
druhý termín
Drowe & Skill
Termín: 11. 1. 2013
Místo konání: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18
Organizátor: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18, 690 02
Břeclav, tel.: 776 254 427, e-mail: [email protected],
www.piksla.cz
Den otevřených dveří
Termín: 12. 1. 2013, začátek v 9.00 hodin
Místo konání: SPŠ Břeclav, Komenského nábřeží 1 a Obchodní
akademie Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
Organizátor: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, Komenského nábřeží1, 690 25 Břeclav,
www.spsbv.cz
Charakteristika: přijďte se podívat na naši moderní školu a seznámit se s obory, které naše škola nabízí
Depeche Mode Revival
Termín: 12. 1. 2013
Místo konání: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18
Organizátor: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18, 690 02
Břeclav, tel.: 776 254 427, e-mail: [email protected],
www.piksla.cz
Věra Špinarová a kapela Adama Pavlíka
Termín: 14. 1. 2013, začátek v 19.30 hodin
Místo konání: Kulturní dům DELTA Břeclav, 17. listopadu 1
(estrádní sál)
Slavnostní novoroční koncert
Organizátor: Vítězslav Chromek – Vichr Production, Traplice 174,
Termín: 6. 1. 2013, začátek v 16.00 hodin
687 04, e-mail: [email protected], www.vichr.cz
Místo konání: synagoga
Charakteristika: Náhradní termín koncertu (přeloženo z 24. 11.
Organizátor: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břec- 2012 – nachlazení zpěvačky). Cena vstupenky Kč 370,lav, www.breclav.eu
(nemístenková). Vstupenky v předprodeji např. v Turistickém inCharakteristika: novoroční koncert Břeclavského komorního orformačním centru Břeclav (tel.: 519 326 900, e-mail: inchestru
[email protected]).
Světem Jane Austenové a sester Bronteových
Termín: 8. 1. 2013, začátek v 16.00 hodin
Místo konání: literární kavárna
Organizátor: Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9, 690
02 Břeclav, tel.: 519 372 437, e-mail: [email protected],
www.knihovna-bv.cz
Charakteristika: kavárnu věnujeme zajímavým životům spisovatelek a jejich ještě zajímavějším románům
Hradišťan
Termín: 8. 1. 2013, začátek v 19.00 hodin
Místo konání: kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné
Organizátor: Kino Koruna, U Tržiště 1, 690 02 Břeclav, tel.:
519 370 818, e-mail: [email protected], www.kinobreclav.webnode.cz
Charakteristika: hostem bude Slovácký krúžek Charvatčané, vstupné Kč 250,- (předprodej v kině Koruna)
HC Lvi Břeclav – NED Hockey Nymburk
Termín: 16. 1. 2013, začátek v 18.00 hodin
Místo konání: Alcaplast aréna ( zimní stadion), Zámecké náměstí
2, 690 02 Břeclav
Organizátor: HC Lvi Břeclav, s. r. o., e-mail: [email protected], www.hcbreclav.cz
Charakteristika: druholigový hokejový zápas
DJ Provarené
Termín: 18. 1. 2013
Místo konání: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18
Organizátor: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18, 690 02
Břeclav, tel.: 776 254 427, e-mail: [email protected],
www.piksla.cz
3
LEDEN
BŘECLAV
HC Lvi Břeclav – HC Lvi Chotěboř
Termín: 19. 1. 2013, začátek v 17.00 hodin
Místo konání: Alcaplast aréna ( zimní stadion), Zámecké náměstí
2, 690 02 Břeclav
Organizátor: HC Lvi Břeclav, s. r. o., e-mail: [email protected], www.hcbreclav.cz
Charakteristika: druholigový hokejový zápas
Znouzectnost
Termín: 19. 1. 2013
Místo konání: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18
Organizátor: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18, 690 02
Břeclav, tel.: 776 254 427, e-mail: [email protected],
www.piksla.cz
Krojový ples
Termín: 19. 1. 2013
Místo konání: kulturní dům, Poštorná
Organizátor: Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“, tel.:
724 979 558 (Milan Studený), 603 179 557 (Karel Grandič),
e-mail: [email protected], www.konare.cz
Charakteristika: již tradiční zábava spojená s tombolou, dobrou
náladou a tancem
BŘECLAV
HC Lvi Břeclav – KLH Vajgar Jindřichův Hradec
Termín: 26. 1. 2013, začátek v 17.00 hodin
Místo konání: Alcaplast aréna ( zimní stadion), Zámecké náměstí
2, 690 02 Břeclav
Organizátor: HC Lvi Břeclav, s. r. o., e-mail: [email protected], www.hcbreclav.cz
Charakteristika: druholigový hokejový zápas
Insania – hard core legenda z Brna
Termín: 26. 1. 2013
Místo konání: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18
Organizátor: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18, 690 02
Břeclav, tel.: 776 254 427, e-mail: [email protected],
www.piksla.cz
Velký maškarní karneval sportovců
Termín: 26. 1. 2013, začátek v 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Charvátská Nová Ves, ul. Tyršův sad 4
Organizátor: TJ Sokol Charvátská Nová Ves o. s. – oddíl kopané,
tel. 728 061 211 (Jan Chyla), e-mail: [email protected],
www.charvatska.jex.cz, www.ch.webgarden.cz
Charakteristika: tradiční maškarní karneval. Nejlepší masky budou
odměněny!
Dětský maškarní karneval
Termín: 27. 1. 2013, začátek ve 14.00 hodin
Místo konání: sokolovna Charvátská Nová Ves, ul. Tyršův sad 4
Společenský ples
Organizátor: TJ Sokol Charvátská Nová Ves o. s., tel. 728 061 211
Termín: 19. 1. 2013, začátek ve 20.00 hodin
(Jan Chyla), e-mail: [email protected],
Místo konání: Kulturní dům DELTA Břeclav
www.charvatska.jex.cz, www.ch.webgarden.cz
Organizátor: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchod- Charakteristika: tradiční maškarní karneval. Nejlepší masky budou
ní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav, tel.:
odměněny!
519 326 345, e-mail: [email protected], www.oabv.cz,
www.spsbv.cz
Dětský krojový ples
Charakteristika: Zahájení polonézou, občerstvení a bohatý kulturní Termín: 27. 1. 2013, začátek ve 14.00 hodin
program zajištěn. Vstupenky je možné zakoupit přímo na místě,
Místo konání: Kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
v budově OA Břeclav v kanceláři školy, ve třídě 3. C nebo
Organizátor: Dětský národopisný soubor Břeclavánek, tel.: 602
v budově SPŠ E. Beneše Břeclav u dr. Ing. Otrhalíkové.
134 864 (Ing. Fikr), e-mail: [email protected],
www.breclavanek.cz a Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. ŠimThe Spankers
ka 53, 690 03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777
Termín: 25. 1. 2013
271 489 (Anna Gergelová), e-mail: [email protected],
Místo konání: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18
www.slovackykruzek.cz
Organizátor: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18, 690 02
Břeclav, tel.: 776 254 427, e-mail: [email protected],
www.piksla.cz
Dětský krojový ples
Termín: 20.1.2013
HC Lvi Břeclav – KLH Vajgar Jindřichův Hradec
Místo konání: Kulturní dům Bulhary
Termín: 26. 1. 2013, začátek v 17.00 hodin
Organizátor: Národopisný soubor Hrozének Bulhary
Místo konání: Alcaplast aréna ( zimní stadion), Zámecké náměstí Kontakt: [email protected],
2, 690 02 Břeclav
www.hrozenek.estranky.cz
Organizátor: HC Lvi Břeclav, s. r. o., e-mail: hcCharakteristika: akce pro veřejnost, akce pro děti
[email protected], www.hcbreclav.cz
Charakteristika: druholigový hokejový zápas
BULHARY
HLOHOVEC
Insania – hard core legenda z Brna
Termín: 26. 1. 2013
Místo konání: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18
Organizátor: Kafé Piksla Břeclav, Národních hrdinů 18, 690 02
Břeclav, tel.: 776 254 427, e-mail: [email protected],
www.piksla.cz
Krojový ples
Termín: 19.1.2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: Krojovaná chasa a obec Hlohovec
Kontakt: +420 519 354 103(p. Sítková)
Charakteristika akce:
4
LEDEN
LEDNICE
Mau Mau speciality
Termín: 15. 1. – 28. 2. 2013
Místo konání: Grand Moravia Restaurant
Organizátor: My Hotel Lednice s.r.o.
Kontakt: +420 519 340 130, www.grandmoraviarestaurant.cz
Charakteristika: Gastronomická akce, více: http://
www.grandrestaurantfestival.cz/restaurace-detail/grand-moravia
Lednický megaples 2013
Termín: 26. 1. 2013, od 19:30
Místo konání: Zámecký hotel Lednice
Organizátor: Český svaz zahrádkářů Lednice, obec Lednice
Kontakt: +420 723 045 719 (pan Pavlů)
Charakteristika: K tanci a poslechu hrají 2 hudební skupiny, skupina Apollo a skupina J.A.Z.Z. V renovovaném sklepě bude hrát
cimbálová muzika Folklorika. Připravena bohatá tombola, vstupné
VELKÉ BÍLOVICE
XII. reprezentační ples Města Velké Bílovice
Termín: 12. 1. 2013
Místo konání: Kulturní dům ve Velkých Bílovicích
Organizátor: Město Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Ples SRPŠ při ZŠ Velké Bílovice
Termín: 19. 1. 2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: Sdružení rodičů a přátel školy
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Dětský krojovaný ples
Termín: 26. 1. 2013
Místo konání: kulturní dům
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
ÚNOR
PODIVÍN
BŘECLAV
Hasičský ples
Termín: 19.1.2013
Místo konání: Sokolovna Podivín
Organizátor: Sdružení dobrovolných hasičů Podivín
Kontakt: +420 519 344 203, www.podivin.cz
Charakteristika: tradiční hasičský ples, bohatá tombola
Hromniční dílničky
Termín: 2. 2. 2013
Místo konání: synagoga
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
[email protected], www.muzeumbv.cz
Charakteristika: výroba svíček a svícnů v různých variantách (akce
pro děti)
Den otevřených dveří badmintonu
Termín: 26.1.2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: Pavel Kavan
Kontakt: +420 723 608 446
Charakteristika: den otevřených dveří
RAKVICE
Školní ples
Termín: 25.1.2013, od 20:00
Místo konání: sokolovna Rakvice
Organizátor: ZŠ a MŠ Rakvice
Kontakt: www.skolarakvice.cz
Charakteristika akce: Hraje skupina R- Boom, předtančení žáků 9.
třídy, bohatá tombola.
VALTICE
Školní ples
Termín: 18.1.2013
Místo: hotel Hubertus, Zámek 1, Valtice
Organizátor: Klub rodičů a přátel školy (KRAP)
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
[email protected], www.zs.valtice.indos.cz
Košt ovocných pálenek z Valticka
Termín: 26.1.2013 od 13,00 hod
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: J. Foukal ve spolupráci s Městským sklepem
Informace: e-mail: [email protected], tel.: +420 723 211 327,
www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Ochutnávka domácích ovocných pálenek a likérů.
Po celou dobu koštu speciální neutralizační menu k ochutnávání
pálenek. Kulturní program.
Krojový ples
Termín: 2. 2. 2013, začátek ve 20.00 hodin
Místo konání: kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
(Anna Gergelová), e-mail: [email protected],
www.slovackykruzek.cz a chasa Stará Břeclav
Charakteristika: hraje dechová hudba, bohatá tombola; smyslem
akce je prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení tradiční
zimní zábavy
Intenzivní přípravný kurz: Státní maturita – jazyk anglický
Termín: 2. 2. 2013 od 13.30 do 19.30 hodin
Místo konání: SVČ Duhovka, Lidická 4
Organizátor: Jana Riegerová, tel.: 776 676 081, e-mail: [email protected] (zašleme letáček)
Charakteristika: kurz zaměřený na všechny tři povinné části
zkoušky jednotné úrovně obtížnosti
HC Lvi Břeclav – SC Kolínští Kozlové
Termín: 2. 2. 2013, začátek v 17.00 hodin
Místo konání: Alcaplast aréna ( zimní stadion), Zámecké náměstí
2, 690 02 Břeclav
Organizátor: HC Lvi Břeclav, s. r. o., e-mail: [email protected], www.hcbreclav.cz
Charakteristika: druholigový hokejový zápas
5
ÚNOR
BŘECLAV
Fašank v Poštorné
Termín: 9. 2. 2013
Místo konání: ulice Poštorné, kulturní dům Poštorná
Organizátor: Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“, tel.:
724 979 558 (Milan Studený), 603 179 557 (Karel Grandič),
e-mail: [email protected], www.konare.cz
Charakteristika: fašank probíhá v ulicích, večer pak v kulturním
domě taneční zábava s pochováváním basy; smyslem akce je prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení tradiční fašankové
zábavy
Starobřeclavský fašank
Termín: 10. 2. 2013, začátek ve 13.00 hodin
Místo konání: ulice Staré Břeclav, Kulturní dům „Na Obecní“,
Stará Břeclav
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
(Anna Gergelová), e-mail: [email protected],
www.slovackykruzek.cz a chasa Stará Břeclav
Charakteristika: fašank probíhá v ulicích, večer pak v kulturním
domě taneční zábava s pochováváním basy; smyslem akce je prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení tradiční fašankové
zábavy
HC Lvi Břeclav – HC Moravské Budějovice 2005
Termín: 13. 2. 2013, začátek v 18.00 hodin
Místo konání: Alcaplast aréna ( zimní stadion), Zámecké náměstí
2, 690 02 Břeclav
Organizátor: HC Lvi Břeclav, s. r. o., e-mail: [email protected], www.hcbreclav.cz
Charakteristika: druholigový hokejový zápas
Krojový ples
Termín: 16. 2. 2013
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves
Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané, tel.: 603 555 636
(Martin Radkovič), www.charvatcane.cz
Charakteristika: předtančení českou besedou, hraje dechová hudba,
bohatá tombola
BŘECLAV
Kdo by se konce bál?
Termín: 21. 2. 2012, začátek v 19.00 hodin
Místo konání: Kulturní dům Delta Břeclav, 17. listopadu 1, Břeclav
Organizátor: Skupina Screamers, e-mail: [email protected], www.screamers.cz
Charakteristika: Nové divadelní představení travesti skupiny Screamers z Prahy, semifinalisty televizní soutěže Česko Slovensko
má talent. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Břeclav (tel.: 519 326 900, 731 428 235), cena vstupenky Kč
100,- (1. – 4. řada), ostatní řady Kč 250,-.
6. společenský ples školy
Termín: 22. 2. 2013, začátek v 19.30 hodin
Místo konání: Kulturní dům, Poštorná
Organizátor: ZŠ Břeclav, Komenského 2, 691 41 Břeclav 4, tel.:
519 372 155, e-mail: [email protected], www.zspostorna.cz
Charakteristika: Tradiční společenský ples školy zahájený slavnostní polonézou žáků 9. ročníku, v průběhu večera zpestřený kulturním vystoupením. Vyvrcholením je slosování o hlavní ceny
bohaté tomboly. K tanci a poslechu hraje skupina Apollo.
Rybářský ples
Termín: 23. 2. 2013, začátek ve 20.00 hodin
Místo konání: Kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: MRS MO Břeclav, o. s., Třída 1. máje 1, 690 02
Břeclav, tel.: 519 373 441, 721 868 456 (Mgr. David Starnovský),
www.mrs.breclav.cz
Charakteristika: tradiční rybářský ples, hraje hudební skupina Graf
HC Lvi Břeclav – SHK Hodonín
Termín: 23. 2. 2013, začátek v 17.00 hodin
Místo konání: Alcaplast aréna ( zimní stadion), Zámecké náměstí
2, 690 02 Břeclav
Organizátor: HC Lvi Břeclav, s. r. o., e-mail: [email protected], www.hcbreclav.cz
Charakteristika: druholigový hokejový zápas
XXIV. ročník Břeclavské ceny v krasobruslení
Termín: 23. – 24. 2. 2012, začátek v 8.00 hodin
Místo konání: zimní stadion
Organizátor: KRASO Břeclav, Pod Zámkem 2881/5, 690 02
Břeclav, tel.: 775 245 381, e-mail: [email protected],
www.krasobreclav.unas.cz
Charakteristika. závod pořádaný v rámci Českého poháru, kterého
se každým rokem účastní více jak 150 krasobruslařů z celé České
republiky ve věku od 6-ti do 19-ti let
Intenzivní přípravný kurz: Státní maturita – jazyk anglický
Termín: 16. 2. 2013 od 13.30 do 19.30 hodin
Místo konání: SVČ Duhovka, Lidická 4
Organizátor: Jana Riegerová, tel.: 776 676 081, e-mail: [email protected] (zašleme letáček)
Charakteristika: kurz zaměřený na všechny tři povinné části zkouš- Ples Gumotexu, akciové společnosti
ky jednotné úrovně obtížnosti
Termín: 26. 2. 2013
Organizátor: Gumotex, a. s., Mládežnická 3A, 690 02 Břeclav,
7. ročník závodu zimních plavců Břeclavský bobr 2013
tel.: 519 341 111, e-mail: [email protected], www.gumotex.cz
19. kolo Českého poháru v zimním plavání 2012/2013
Termín: 16. 2. 2013
Místo konání: řeka Dyje v areálu Slováckého veslařského klubu
Fašank - cimbálka Brnkačka - Hrozének
Břeclav (Nad Splavem)
Termín: 9. 2. 2013
Organizátor: Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav,
Místo konání: v obci
oddíl zimního plavání Břeclavští bobři, Národního odboje 5, 690
Organizátor: Národopisný soubor Hrozének Bulhary
02 Břeclav, Mgr. Milan Vojta (tel.: 608 558 569), e-mail: nauKontakt: [email protected],
[email protected], www.nautilus-ksp.cz
Charakteristika: závodní tratě na 100, 250, 500, 750 a 1.000 metrů www.hrozenek.estranky.cz
pro registrované, neregistrovaným umožněn start na trati 100 me- Charakteristika: akce pro veřejnost
trů
BULHARY
6
ÚNOR
BULHARY
Rybářský ples
Termín: 16.2.2013 od 20:00
Organizátor: Moravský rybářský svaz Bulhary
Kontakt:
Charakteristika: rybářský ples s bohatou tombolou
HLOHOVEC
Krojový ples
Termín: 2.2.2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Kontakt: +420 736 637 374
Charakteristika akce:
Dětský karneval
Termín: 24.2.2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: SRPŠ Hlohovec
Kontakt: +420 519 354 107 (Sítková H.)
Charakteristika akce:
LADNÁ
Fašankové veselí
Termín: 9.2.2013
Místo konání: obec
Organizátor: obec Ladná, OS Chasa Ladná
Kontakt: +420 519 324 502
Charakteristika: Průvod masek obcí doprovázený CM, obecní zabíjačka
LEDNICE
Mau Mau speciality
Termín: 15. 1. – 28. 2. 2013
Místo konání: Grand Moravia Restaurant
Organizátor: My Hotel Lednice s.r.o.
Kontakt: +420 519 340 130, www.grandmoraviarestaurant.cz
Charakteristika: Gastronomická akce, více: http://
www.grandrestaurantfestival.cz/restaurace-detail/grand-moravia
Lednický fašank
Termín: 2. 2. 2013
Místo konání: Zahradní restaurace „Pergola pod platanem“ – areál
My hotelu Lednice
Organizátor: My hotel Lednice
Kontakt: +420 519 340 130, www.myhotel.cz
Charakteristika: zabíjačka, fašankový průvod, fašanková veselice.
Gurmánský valentýnský večer (rezervace nutná)
Termín: 13. 2. 2013
Místo konání: ****SPA hotel Miroslava - restaurace
Organizátor: ****SPA hotel Miroslava
Kontakt: +420 515 554 100, [email protected]
Charakteristika: Gurmánské menu s vínem a valentýnskými specialitami
LEDNICE
Valentýnské speciality
Termín: 15. - 17. 2. 2013
Místo konání: ****SPA hotel Miroslava - restaurace
Organizátor: ****SPA hotel Miroslava
Kontakt: +420 515 554 100, [email protected]
Charakteristika: Gastro víkend plný lásky
Lázeňská zabijačka se svařákem
Termín: únor 2013
Místo konání: před budovou lázeňského domu Perla
Organizátor: Lázně Lednice, obec Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Zabijačkové speciality, slivovice, svařák a dobrá
muzika…
PODIVÍN
Pochovávání basy
Termín: 8.2.2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: Farnost Podivín – p- Křivý Pavel
Kontakt: +420 736 529 307
Charakteristika: taneční zábava se scénkami, na koci se pochovává
basa
Krojový ples
Termín: 16.2.2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: OS chasa Podivín
Kontakt: +420 725 246 656
Charakteristika: krojový ples s předtančením besedy
Maškarní ples
Termín: 23.2.2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: TJ Slavoj Podivín
Kontakt: +420 603 785 341
Charakteristika: tradiční maškarní ples s vyhlášením nejlepší masky
RAKVICE
Krojový ples
Termín: 2.2.2013
Místo konání: sokolovna Rakvice
Organizátor: stárci a chasa
Kontakt:
Charakteristika akce: Krojový ples s předtančením besedy
VALTICE
Krojovaný ples
Termín: 2.2.2013
Místo: kulturní dům, Hlohovec
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Informace: e-mail: [email protected], www.chasa-valtice.cz
Charakteristika: taneční zábava s předtančením České besedy.
Hraje dechová hudba Vacenovjáci a cimbálová muzika Kapura
7
ÚNOR
VALTICE
Valtický vinařský fašank
Termín: 9.2.2013
Místo: začátek u Domova seniorů na ul. Modřínová, Valtice
Organizátor: Valtická krojovaná společnost a Město Valtice
Informace: e-mail: [email protected], www.chasa-valtice.cz,
TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail: [email protected]
Charakteristika: tradiční lidová slavnost, obchůzka fašankového
průvodu městem, návštěva hospodářů, zábava a pochovávání basy
ve víceúčelové hale SOŠV na ul. Střelecká. !!!!Akce vhodná pro
rodiče s dětmi!!!!
5. mažoretkový ples
Termín: 16.2.2013
Místo: hotel Hubertus, Zámek 1, Valtice
Organizátor: Klub mažoretek Valtice
Informace: tel.: +420 774 661 501, e-mail: [email protected],
www.mazoretky-valtice.cz
Charakteristika: k tanci hraje skupina Graf
Maškarní discoples
Termín: 16.2.2013
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: [email protected], tel.:
+420 731 157 026
VELKÉ BÍLOVICE
IX. reprezentační myslivecký ples
Termín: 2 2. 2013, začátek ve 20.00 hodin
Místo konání: kulturní dům Velké Bílovice
Organizátor: ČMMJ OMS Břeclav
Kontakt: +420 723 190 019
Krojový ples
Termín: 9.2.2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: stárci a chasa
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Ples Sokolské jednoty
Termín: 16.2.2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: TJ Sokol Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Ples Tenisového klubu
Termín: 23.2.2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: Tenisový klub V.B.
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
BŘEZEN
BŘECLAV
Daniel Lyčka: Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu
Termín: 21.2.2013
Místo: hotel Apollon, Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail:
[email protected], www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: přednáška
Reprezentační ples školy
Termín: 1. 3. 2013, začátek ve 20.00 hodin
Místo konání: hotel Terezka, Jana Palacha 22
Organizátor: SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Slovácká 1a,
690 02 Břeclav, tel.: 519 326 067 (Mgr. Ottová, Mgr. Trubačová),
e-mail: [email protected], www.mzbv.cz
Charakteristika: 20. reprezentační ples školy
Snoubení valtických vín s místními specialitami
Termín: 22.2.2013 od 18,00 hod
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: [email protected], tel.:
+420 723 211 327, www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Hledání kombinací valtického vína se speciálními
místními a historickými jídly.
Vinný košt
Termín: 2. 3. 2013
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves
Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané, tel.: 603 555 636
(Martin Radkovič), www.charvatcane.cz
Školní karneval
Termín: bude upřesněn
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice, Kinopolis a Město Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
[email protected], www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: zveme všechny malé děti z Valtic
Recitační soutěž
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice - kulturní místnost
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
[email protected], www.zs.valtice.indos.cz
Workshop „Zdraví pohyb a krása“
Termín: 9. 3. 2013, začátek v 9.00 hodin
Místo konání: hala TJ Lokomotivy Břeclav, Veslařská 1
Organizátor: Soukromá škola bojových sportů Břeclav, tel.:
602 211 720 (Věra Krásná), www.budobreclav.cz
Charakteristika: Tříhodinová forma cvičení – body form, power
joga, zdravotní cvičení. Bude zde i možnost úpravy obočí od profesionální kosmetičky a prezentace nových kosmetických přípravků.
Country bál
Termín: 9. 3. 2013, začátek v 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Charvátská Nová Ves, ul. Tyršův sad 4
Organizátor: TJ Sokol Charvátská Nová Ves o. s., tel.: 728 061
211 (Jan Chyla), www.charvatska.jex.cz, taneční oddíl Country
Rebels, e-mail: [email protected],
www.countryrebels.estranky.cz
Charakteristika: country zábava, tradiční scénka, tanec, kvalitní
country kapela
8
BŘEZEN
BŘECLAV
Mezinárodní den žen
Termín: 10. 3. 2013, začátek ve 14.00 hodin
Místo konání: Dům školství, 17. listopadu 1a
Organizátor: KSČM Břeclav, Svatoplukova 620/16, 690 02 Břeclav, tel.: 519 321 303, 605 830 429, e-mail: [email protected],
www.kscmbreclav.cz
Charakteristika: připomenutí svátku žen
XIV. Reprezentační ples Města Břeclav
Termín: 15. 3. 2013
Místo konání: Kulturní dům DELTA Břeclav
Organizátor: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, tel.: 519 311 111, e-mail: [email protected], www.breclav.eu
HLOHOVEC
Ples vinařské školy
Termín: 8.3.2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: SVŠ Valtice
Kontakt: +420 724 772 731
Charakteristika akce:
Výstava vín
Termín: 31. 3. 2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: ZO ČZS Hlohovec
Kontakt: +420 721 187 963 (p. Michalica)
Charakteristika akce: Tradiční košt vín
LEDNICE
Taneční a hudební večery
Termín: 1. 3., 15. 3. 2013
Místo konání: budova Lázní Lednice
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní
Lednice.
Břeclavská Romance 2013
Termín: 16. 3. 2012
Místo konání: sokolovna Charvátská Nová Ves, ul. Tyršův sad 4
Organizátor: OS Morava, 1. května 98, 692 01 Mikulov, tel. 602
508 279 (Václav Kosmák), e-mail: [email protected],
www.tsmorava.cz
Charakteristika: mezinárodní soutěž ve sportovním tanci dětí, juniTradiční ples sportovců
orů a mládeže
Termín: pátek 9. 3. 2013 v 19:30 hod.
Místo konání: prostory Zámeckého hotelu v Lednici
Josefovský šmajd
Organizátor: TJ Moravan Lednice
Termín: 23. 3. 2013, sraz ve 13.00 hodin u Shopping Centra
Kontakt: +420 723 141 878 (Roman Lukášek)
Trasa: Břeclav – Pohansko (8 km)
Charakteristika: ples sportovců, k tanci a poslechu hrají skupina
Organizátor: KČT Slovan Břeclav MSK Břeclav – turistika, tel.:
APOLLO Jaromíra Janoty a cimbálová muzika LÁLIA z Velkých
737 786 681 (Josef Kaman)
Charakteristika: společný pochod – zahajovací akce; pro zdatnější Bílovic, bohatá tombola, vstupné 200,- Kč.
trasa prodloužená Pohansko – Boří les – Poštorná – Břeclav (12
Taneční zábava – První jarní
km)
Termín: 22. 3. 2013 ve 20:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Mezinárodní den žen
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
Termín: 9.3.2013 od 15:00
„DUHA BAND“.
Místo konání: Kulturní dům Bulhary
Organizátor: Český svaz žen Bulhary
Gurmánský velikonoční večer (rezervace nutná)
Kontakt:
Termín: 27. 3. 2013
Charakteristika: akce pro veřejnost
Místo konání: ****SPA hotel Miroslava - restaurace
Organizátor: ****SPA hotel Miroslava
Košt vína
Kontakt: +420 515 554 100, [email protected]
Termín: 16.3.2013
Charakteristika: Gurmánské menu s vínem a velikonočními speciMísto konání: kulturní sál
alitami
Organizátor: ZO ČZS Bulhary
Kontakt: +420 602 203 569 (Dostál Stanislav), staniVelikonoční speciality
[email protected]
Termín: 29. 3. – 1. 4. 2013
Charakteristika: košt vín s vyhodnocením nejlepších vín a vinařů
Místo konání: ****SPA hotel Miroslava - restaurace
Organizátor: ****SPA hotel Miroslava
Kontakt: +420 515 554 100, [email protected]
Charakteristika: Gastronomická akce
Školní ples
Termín: 1.3.2013
Velikonoční pobyt v Lednici
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Termín: 29. 3. -1. 4. 2013
Organizátor: ZŠ a MŠ Hlohovec, OS Petrklíč Hl., ZŠ Lednice
Místo konání: penzion Onyx Lednice
Kontakt: +420 519 354 107 (Sítková H.)
Organizátor: penzion Onyx Lednice
Charakteristika akce:
Kontakt: +420 519 340 068, [email protected] ,
BULHARY
HLOHOVEC
www.penzion-ubytovani-lednice.cz
Charakteristika: nabídka tradičního programu /cimbálová muzika,
harmonikář, degustace vín, soutěže/, gastronomické speciality /
opékané sele na rožni, moravská vína/
9
PODIVÍN
BŘEZEN
LEDNICE
Velikonoční zastavení na Rybničním zámečku
Termín: 30. 3. – 1. 4. 2013
Místo konání: Rybniční zámeček
Organizátor: Mendelova univerzita Brno, Obec Lednice
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz, (prof. Jindřich Neruda, [email protected])
Charakteristika: Již tradiční, v pořadí páté Velikonoční zastavení
na Rybničním zámečku, umožní malým i velkým návštěvníkům
přivítat jaro v romantickém prostředí klasicistního zámečku a potěšit se prohlídkou jeho prostor slavnostně vyzdobených tématickými květinovými instalacemi. V pondělí bude akce zakončena vytrubováním trubačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Drobné občerstvení zajištěno. Zájemcům doporučujeme sledovat aktuální informace na adrese: http://
www.mendelu.cz.
Vítání jara v Lednici – zahájení 15. plavební sezóny
Termín: 30. 3. 2013
Místo konání: Přístaviště pod zámkem
Organizátor: 1. Plavební, Okrašlovací spolek Lednice, Obec Lednice
Kontakt: +420 603 516 358, www.plavby-lednice.cz
Charakteristika: Tradiční akce k zahájení nové turistické i plavební
sezóny v Lednici. Od oběda bohatý kulturní program, malý velikonoční jarmark i předvádění jarních lidových zvyků a obyčejů.
Velikonoční zábava na Myslivně
Termín: 31. 3. 2013 ve 20:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
„DUHA BAND“.
Velikonoční večeře
Termín: 31. 3. 2013
Místo konání: restaurace lázeňského domu Perla
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Speciální velikonoční menu, dobré víno a k tomu
cimbálová muzika.
PODIVÍN
Turnaj ve florbalu
Termín: 3.3.2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: Leopold Görner
Kontakt: +420 608 400 755
Charakteristika: turnaj ve florbalu
Školní ples
Termín: 8.3.2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: ZŠ Podivín
Kontakt: +420 519 344 207
Charakteristika: Školní ples s předtančením polonézy 9. třídy
Krajský přebor v badmintonu
Termín: 10.3.2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: Pavel Kavan
Kontakt: +420 723 608 446
Charakteristika: krajský přebor mladších žáků
Discoples
Termín: 16.3.2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: Mgr. Jana Crhová
Kontakt: +420 519 344 603
Charakteristika: retro disco ples
Výstava vín
Termín: 31. 3. 2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: město Podivín, sdružení vinařů při ZO ČZS Podivín
Kontakt: +420 519 344 511, 420 602 890 803
Charakteristika akce: Velikonoční košt vín
RAKVICE
Výstava vín
Termín: 31. 3. 2013
Místo konání: sokolovna Rakvice
Organizátor: Vinaři z Rakvic
Kontakt: +420 602 450 053, www.vinari-rakvice.cz
Charakteristika akce: Velikonoční košt vín
Maškarní ples
Termín: březen 2013, bude upřesněn
Místo konání: sokolovna
Organizátor: stará Garda
Kontakt: +420 519 349 208, www.rakvice.cz
VALTICE
Valtický košt
Termín: 2.3.2013 od 10.00 do 22.00 hod.
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000
Informace: www.vinarivaltice.cz, e-mail: [email protected], tel.: +420 607 618 783, +420
777 618 783
Charakteristika: ochutnávka vín z Valtic a blízkého okolí
Otevření degustační expozice 13. ročníku Salonu vín ČR
Termín: 2.3.2013 od 10.30 hod.
Místo: státní zámek Valtice – Salon vín ČR
Organizátor: Národní vinařské centrum, o.p.s.
Informace: www.salonvin.cz, e-mail: [email protected], tel.: +420 519 352 744, +420 519 352
072
Charakteristika: pro veřejnost otevření expozice Salonu vín 2013
s nově připravenou kolekcí TOP 100 vín České republiky
Jarní rovnodennost
Termín: 22. – 23.3.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: výstava výtvarného umění
Valtický půlmaraton
Termín: 24.3.2013
Místo: Fotbalové hřiště FK Valtice, trať po lesních cestách směrem k zámečku Tři grácie
Organizátor: Jiří Foukal, Zdeněk Palaš a Město Valtice
Informace: www.valtice.eu, e-mail: [email protected],
[email protected], tel.: +420 739 923 026
10
BŘEZEN
DUBEN
VALTICE
BŘECLAV
Valtický půlmaraton
Termín: 24.3.2013
Charakteristika: klasický závod na 21 100 m pro dospělé, 4 000 m
pro děti, trať lze absolvovat během i na kole. Pro děti poníci, pro
dospělé degustace valtických vín, opékané klobásky. !!!!Akce
vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Seminář JU JUTSU
Termín: duben 2013, bude upřesněn
Místo konání: hala TJ Lokomotivy Břeclav, Veslařská 1
Organizátor: Soukromá škola bojových sportu Břeclav, tel.:
731 210 187 (Radek Viktorin), e-mail: [email protected],
www.budobreclav.cz
Charakteristika: seminář bojového umění za účasti mezinárodního
instruktora
PhDr. Miroslav Geršic: František Josef II. z Liechtensteinu
Termín: 28.3.2013
Místo: hotel Apollon, Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail:
[email protected], www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: přednáška
Velikonoční otevřené sklepy
Termín: 30.3.2013
Místo: vybrané vinné sklepy a vinotéky, Valtice
Organizátor: Cech valtických vinařů
Informace: tel.: +420 720 484 884, e-mail: [email protected]
Charakteristika: putování hlavním městem vína, otevřené vinné
sklepy a vinotéky - degustace vín
VELKÉ BÍLOVICE
Country ples
Termín: 2.3.2013
Místo konání: Kulturní dům ve Velkých Bílovicích
Organizátor:
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Dětský maškarní ples
Termín: 9.3.2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: Město Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Ples Zahradnické fakulty Mendelovy university
Termín: 15.3.2013
Místo konání: Kulturní dům ve Velkých Bílovicích
Organizátor: ZF Mendelovy university
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Putování za vínem „Ze sklepa do sklepa“
Termín: 23.3.2013
Místo konání: sklepní trati Belegrady, Pod Předníma, Púrynky
Organizátor: Velkobílovičtí vinaři o.s.
Kontakt: Zapletal Fr., 602 738 538
Charakteristika: Putování za vínem vychází z dávné tradice obcházení sklepů a „koštování“ vín ve sklepech. Při této akci je v jednom dni otevřeno okolo 50 sklepů. Akce je pořádána vždy na jaře,
poprvé se pod tímto názvem uskutečnila v roce 2006. Pro registraci návštěvníků jsou otevřena dvě informační centra. Každý účastník dostane po zaplacení mapu s vyznačenými otevřenými sklepy,
informační katalog zúčastněných vinařů, degustační sklenici
s logem akce a kupony pro vstup do sklepů. Ty ho opravňují
k ochutnání z nabídky a dle možnosti i k nákupu některého vybraného vína. Pro pohodlnější přesun návštěvníků z městečka do
sklepních uliček je zajištěna kyvadlová autobusová doprava a koňské povozy.
Alois Mikulka
Termín: 4. 4. – 5. 5. 2013
Místo konání: muzeum pod vodárnou
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
[email protected], www.muzeumbv.cz
Charakteristika: výtvarná výstava k 80. narozeninám břeclavského
výtvarníka
O malovaný tulipán Boženy Šebetovské
Termín: 7. 4. 2013, začátek ve 14.00 hodin
Místo konání: Kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: Dětský národopisný soubor Břeclavánek, tel.: 602
134 864 (Ing. Fikr), e-mail: [email protected],
www.breclavanek.cz a Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690 03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777
271 489 (Anna Gergelová), e-mail: [email protected],
www.slovackykruzek.cz
Charakteristika: Soutěžní přehlídka dětských zpěváčků z oblasti
Podluží. Soutěží s jednou lidovou písní (většinou z Podluží) za
doprovodu cimbálové muziky souboru Břeclavan. Výkony dětí
posuzuje odborná porota složená z pedagogů a lidových zpěváků.
Toulavý kilometr, aneb sejdeme se u Tří Grácií
Termín: 13. 4. 2013
Organizátor: KČT Slovan Břeclav MSK Břeclav – turistika, tel.:
737 786 681 (Josef Kaman)
Charakteristika: I. část seriálu – dostaň se jak umíš ke Třem Gráciím v době od 12.00 do 15.00 hodin (upomínka pro všechny účastník; ti, co absolvují celý seriál navíc diplom)
Nepál – hory
Termín: 15. 4. (vernisáž v 17.00 hodin) – 9. 6. 2013
Místo konání: synagoga
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
[email protected], www.muzeumbv.cz
Charakteristika: výstava ve spolupráci s Česko-nepálskou společností
Benefiční koncert
Termín: 21. 4. 2013, začátek ve 14.00 hodin
Místo konání: Pohansko
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747 , 690 02 Břeclav, tel.: 519 323 050, 519 324 493, e-mail:
[email protected], www.muzeumbv.cz
Charakteristika: zahraje cimbálová muzika Hudci
11
DUBEN
LEDNICE
Dostihy chrtů - Vítání jara
Termín: 13. 4. 2013
Místo konání: závodní dráha
Evropští velikáni
Organizátor: Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Termín: 25. 4. (vernisáž v 17.00 hodin) – 31. 8. 2013
Kontakt: +420 606 700 313, www.chrtilednice.cz ;
Místo konání: Lichtenštejnský dům, U Tržiště 8
Charakteristika: bodovací dostih. Začátek rozběhů chrtů od 10:30
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdi- hodin, finále cca od 13:30 hodin. Zápis a veterinární přejímka od
nů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
8:30 do 9:30 hodin.
[email protected], www.muzeumbv.cz
Charakteristika: výstava fotografií hor – fotografové: Petr Ludva, Lázeňské hudební večery
Ivo Konečný, Boris Novotný
Termín: 25. 4. 2013
Místo konání: **** SPA hotel Miroslava - kavárna
Slet čarodějnic
Organizátor: **** SPA hotel Miroslava
Termín: 27. 4. 2013, začátek ve 14.00 hodin
Kontakt: +420 515 554 100, [email protected]
Místo konání: Kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Charakteristika: Hudebně taneční večer v lázeňské kavárně
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
Dětský maškarní bál
(Anna Gergelová), e-mail: [email protected],
Termín: duben 2013, bude upřesněn
www.slovackykruzek.cz
Místo konání: Penzion Myslivna
Charakteristika: tradiční zábava pro děti i dospělé
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice, obec Lednice, MO ČSSD
Lednice
Jarní „májový“ koncert
Kontakt: +420 519 340 220, www.myslivna-lednice.cz
Termín: 28. 4. 2013, začátek v 16.00 hodin
Charakteristika: akce pro děti i rodiče
Místo konání: synagoga
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdi- Dětský karneval Nejdek
nů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
Termín: duben 2013, bude upřesněn
[email protected], www.muzeumbv.cz
Místo konání: Nejdecká hospoda
Organizátor: MVO Nejdek, obec Lednice
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz
Charakteristika: Dětský karneval, připraven bohatý program, souPálení čarodějnic
těže o ceny, začátek v 15:00 hodin
Termín: 30.4.2013
Místo konání: za kulturním domem
Memorial Karla Elsnera
Organizátor: Národopisný soubor Hrozének Bulhary
Termín: duben 2013, bude upřesněn
Kontakt: [email protected],
Místo konání: hala ZŠ Lednice
www.hrozenek.estranky.cz
Organizátor: Stolní tenis Lednice, obec Lednice
Charakteristika: akce pro veřejnost
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz ;
Charakteristika: turnaj ve stolním tenise
BŘECLAV
BULHARY
HLOHOVEC
Cyklistický závod, Velká cena Hlohovce
Termín: duben 2013 , bude upřesněno
Místo konání: obec Hlohovec
Organizátor: Sportcomplex Club Břeclav
Kontakt: +420 603 474 894 (Beneš)
Charakteristika akce:
LEDNICE
Pálení čarodějnic
Termín: konec dubna 2013, bude upřesněn
Místo konání: paliště Nejdek
Organizátor: MVO Nejdek, obec Lednice
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz ;
Charakteristika: akce pro děti i dospělé s bohatým programem.
Rybářské závody pro děti a dospělé
Termín: konec dubna 2013, bude upřesněn
Místo konání: Černá Dyje
Organizátor: MO MRS Lednice, obec Lednice
Kontakt: +420 607 884 854, www.mrslednice.cz
Charakteristika: Tradiční rybářské závody, začátek v 6:00, ukončení v 11:00, vyhodnocení.
Taneční a hudební večery
Termín: 5. 4., 19. 4. 2013
Místo konání: budova Lázní Lednice
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní Led- Místní výstava vín
nice.
Termín: konec dubna 2013, bude upřesněn
Místo konání: Genobanka Zahradnické fakulty (bývalý sklep "Pod
Lázeňské hudební večery
dubem")
Termín: 11. 4. 2013
Organizátor: ledničtí vinaři, obec Lednice, MO Český zahrádkářMísto konání: **** SPA hotel Miroslava - kavárna
ský svaz
Organizátor: **** SPA hotel Miroslava
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz
Kontakt: +420 515 554 100, [email protected]
Charakteristika: Již tradiční vyhodnocení práce vinařů.
Charakteristika: Hudebně taneční večer v lázeňské kavárně
12
DUBEN
PODIVÍN
Silový trojboj
Termín: 6. 4. -7. 4. 2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: Vladimír Svoboda
Kontakt: +420 732 498 329
Charakteristika akce: Mistrovství ČR v silovém trojboji
Velká cena města Podivína - Armwrestling
Termín: 13. 4. 2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: Rostislav Svačina
Kontakt: +420 734 548 983
Charakteristika akce: soutěž v páce
Turnaj v badmintonu
Termín: 20. 4. -21. 4. 2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: Pavel Kavan
Kontakt: +420 723 608 446
Charakteristika: turnaj přípravek a mladších žáků
RAKVICE
Otevřené vinné sklepy
Termín: 27. 4. 2013
Místo konání: sklepy Rakvice
Organizátor: Vinaři z Rakvic
Kontakt: +420 602 450 053, www.vinari-rakvice.cz
Charakteristika akce: Ochutnávka vín v místních sklepech
VALTICE
Žákovský velikonoční koncert
Termín: 4.4.2013 od 17.00 hod.
Místo: sál ZUŠ, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: ZUŠ Valtice
Informace: tel.: +420 602 979 709
!!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
VALTICE
Veletrh fiktivních firem
Termín: 17.4.2013
Místo: ZŠ Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
[email protected], www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: Přijďte výhodně nakoupit. Žáci představují fiktivní firmy.
Valtické Podzemí – zahájení turistické vinařské sezóny a den
otevřených dveří
Termín: 20.4.2013 od 18.00 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: [email protected], www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: slavnostní otevření unikátního labyrintu historických vinných sklepů, novinky 2013, speciality, degustace medailových a oceněných vín Lednicko-valtického areálu, dražba výjimečných a archivních vín. Prvních 10 návštěvníků zdarma!
Ing. Přemysl Krejčiřík: Belveder – jeho včlenění do krajiny
Lednicko-valtického areálu
Termín: 25.4.2013
Místo: procházkou k Belvederu, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail:
[email protected], www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: přednáška s procházkou
Předslet čarodějnic
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
[email protected], www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: přijďte se podívat na rej čarodějnic. !!!!Akce
vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Den Země
Termín: bude upřesněn
Místo: Valtice a okolí
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
[email protected], www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: nejsme lhostejní k životnímu prostředí – pomoci
může každý. !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Festival turistiky
Termín: 6.4. 2013
Místo: Náměstí Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice, obec Schrattenberg
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail:
[email protected], www.valtice.eu
Charakteristika: Zahájení turistické sezony ve Valticích spoluprací
s obcí Schrattenberg na turistických aktivitách. Kulturní program,
koncert Blaskapelle Schratteberg. Ochutnávka vín Valtice, Schrat- Setkán chrámových sborů
Termín: 22. 4. 2012
tenberg, místní moravské a rakouské gastronomické speciality.
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: SK Hrozen a město Velké Bílovice
Den otevřených dveří muzea
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Termín: 6.4.2013
VELKÉ BÍLOVICE
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: [email protected], www.muzeumopony.cz
Charakteristika: prohlídka zdarma pro malé i velké, možnost vidět
„zákulisí“ muzea a prostory, které zůstávají běžným návštěvníkům
utajené. !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Výstava vín
Termín: 28. 4. 2012
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: SK Hrozen a město Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
13
BŘECLAV
DUBEN
Muzejní týden
Termín: 18. 5. – 25. 5. 2013
Místo konání: muzeum pod vodárnou, synagoga, Pohansko, Lichtenštejnský dům
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
[email protected], www.muzeumbv.cz
Charakteristika: Den muzeí – vstup zdarma
VELKÉ BÍLOVICE
Pokus o vytvoření českého rekordu
Termín: druhá polovina dubna 2013, bude upřesněn
Místo konání: náměstí před kulturním domem
Organizátor: Michal Tetur
Kontakt: +420 775 595 561
Charakteristika: II. ročník , první ročník byl konán v roce 2007
Merkur – dětství se šroubky
Termín: 18. 5. (vernisáž v 15.00 hodin) – 15. 9. 2013
Místo konání: muzeum pod vodárnou
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747 , 690 02 Břeclav, tel.: 519 323 050, 519 324 493, e-mail:
[email protected], www.muzeumbv.cz
Charakteristika: výstava výrobků ze stavebnice Merkur a souvisejících historických doplňků, vývoj hračky a konstrukce sběratele
Jiřího Mládka
KVĚTEN
BŘECLAV
1. máj 2013
Termín: 1. 5. 2013, začátek v 10.00 hodin
Místo konání: Dům školství, 17. listopadu 1a
Organizátor: KSČM Břeclav, Svatoplukova 620/16, 690 02 Břeclav, tel.: 519 321 303, 605 830 429, e-mail: [email protected],
www.kscmbreclav.cz
Charakteristika: oslava svátku práce spojená s ochutnávkou vína
našich vinařů
Muzejní noc na Pohansku
Termín: 25. 5. 2013
Místo konání: Pohansko
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
[email protected], www.muzeumbv.cz
Otevírání Lichtenštejnských stezek
Termín: 1. nebo 2. sobotu v květnu 2013
Místo konání: Lichtenštejnské stezky, areál před kostelem
v Poštorné (slavnostní zahájení)
Organizátor: Petr Hynek, tel.: 777 667 041, www.stezky.com,
www.lichtenstejnske-stezky.cz
Charakteristika: cykloakce po Lichtenštejnských stezkách
BULHARY
Mužácké kosení louky na Číně – Pulgárčané
Termín: 4.5.2013 od 9.00
Místo konání: Na Číně
Organizátor: Mužácký sbor Pulgárčané Bulhary
Kontakt: +420 731 461 091, +420 519 340 747 (Bedřich Pola),
www.pulgarcane.estranky.cz
Charakteristika: akce pro veřejnost
Včelín – Jaro 2013
Termín: 4. 5. 2013, začátek v 6.00 hodin
Místo konání: areál MRS MO Břeclav, o. s. Na Včelíně
Organizátor: MRS MO Břeclav, o. s., Třída 1. máje 1, 690 02
Břeclav, tel.: 519 373 441, 721 868 456 (Mgr. David Starnovský),
www.mrs.breclav.cz
Charakteristika: tradiční rybářské závody
Pálavský okruh
Termín: 4. 5. 20123
Tradiční historický vlak na trati: Brno hl. n. – Novosedly – Mikulov – Valtice město – Lednice; Lednice – Valtice město – Mikulov; Mikulov – Břeclav – Brno hl. n.; Lednice – Břeclav – Brno hl.
n.
Informace: ČD centrum Brno hl. n., tel.: 725 886 395, e-mail:
[email protected], www.cd.cz/zazitky (vlakem za zážitky)
Charakteristika: Tradiční vyjížďka parním vlakem na výlet pěšky
nebo s jízdním kolem na Pálavu nebo do Lednicko-valtického areálu. Parní lokomotiva 475,101 „Šlechtična“, historická dieselová
lokomotiva T 478.1001, historické vozy, vozy s přepravou jízdních
kol – přeprava jízdních kol včetně tandemových a vícemístných
zdarma!
Včelín – Jaro 2013
Termín: 5. 5. 2013, začátek v 7.00 hodin
Místo konání: areál MRS MO Břeclav, o. s. Na Včelíně
Organizátor: MRS MO Břeclav, o. s., Třída 1. máje 1, 690 02
Břeclav, tel.: 519 373 441, 721 868 456 (Mgr. David Starnovský),
www.mrs.breclav.cz
Charakteristika: tradiční rybářské závody mládeže
Rybářské závody muži
Termín: 18.5.2013
Místo konání: Dyje
Organizátor: Moravský rybářský svaz Bulhary
Kontakt:
Charakteristika: soutěž v rybaření
Rybářské závody děti
Termín: 19.5.2013
Místo konání: Dyje
Organizátor: Moravský rybářský svaz Bulhary
Kontakt:
Charakteristika: soutěž v rybaření
Ženské sbory - cimbálka Brnkačka - Hrozének
Termín: 18.5.2013, čas bude upřesněn
Místo konání: Kulturní dům Bulhary
Organizátor: Národopisný soubor Hrozének Bulhary
Kontakt: [email protected],
www.hrozenek.estranky.cz
Charakteristika: akce pro veřejnost
HLOHOVEC
Májové krojové hodky
Termín: 18. 5. 2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: Krojovaná chasa a obec Hlohovec
Kontakt: +420 519 354 103 (pí. Sítková)
Charakteristika akce: Tradiční krojované hodky
14
KVĚTEN
LEDNICE
Na výlet do Lednice historickými motoráčky
Termín: soboty, neděle a svátky od 11. 5. 2013 do 29. 9. 2013
Charakteristika: České dráhy, a.s. pořádají jízdy historických moDostihy chrtů – Lednický pohár
toráčků (M 131 „Hurvínek“) po LVA. Jízdné 30,- Kč jeden směr,
Termín: 1. 5. 2013
45,- Kč tam i zpět (děti 6 – 15 let sleva 50%, držitelé průkazu ZTP
Místo konání: závodní dráha
a ZTP/P sleva 75%). V prvním vlaku z Břeclavi (odj. v 9:10 h.) a
Organizátor: Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
posledním z Lednice (odj. v 16:25 h.) přeprava jízdních kol zdarKontakt: +420 606 700 313, www.chrtilednice.cz ;
ma! Držitel Rodinného pasu může v neděli cestovat s dítětem
Charakteristika: bodovací dostih, CACT. Začátek rozběhů chrtů od zdarma!
10:30 hodin, finále cca od 13:30 hodin. Zápis a veterinární přejímka od 8:30 do 9:30 hodin.
Taneční a hudební večery
Termín: 17. 5., 31. 5. 2013
Lázeňské hudební večery
Místo konání: budova Lázní Lednice
Termín: 2. 5., 9. 5., 23. 5., 30. 5. 2013
Organizátor: Lázně Lednice
Místo konání: **** SPA hotel Miroslava - kavárna
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Organizátor: **** SPA hotel Miroslava
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní
Kontakt: +420 515 554 100, [email protected]
Lednice.
Charakteristika: Hudebně taneční večer v lázeňské kavárně
VI. Výstava vín Lednicko-valtického areálu
Májová slavnost
Termín: 17. – 18. 5. 2013
Termín: 4. 5. 2013
Místo konání: kemp Apollo Lednice - Břeclav
Místo konání: před budovou lázeňského domu Perla
Organizátor: kemp Apollo za spoluúčasti odborné veřejnosti
Organizátor: Lázně Lednice, obec Lednice
Kontakt: +420 777 187 160 Ing. Irena Sadílková), inKontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
[email protected]
Charakteristika: Slavnostní zahájení lázeňské sezóny - svěcení
Charakteristika: Již šestým rokem pořádáme výstavu vín Lednicko
pramene, bohatý program pro děti i dospělé, jarmark, dobré jídlo a -valtického areálu za spolupráce s odbornou veřejností. Jako kažpití.
doročně i letos očekáváme 500 soutěžních vzorků a 150 vzorků
reprezentující jednotlivá úspěšná vinařství regionu.
Pálavský okruh
Vítězové vín obdrží ceny, které předají jednotlivý zástupci obcí
Termín: 4. 5. 2013
LVA.
Místo konání: trasa Brno- Novosedly – Mikulov – Valtice město – Celá akce probíhá dva dny pátek 17.5. od 14:00 do 22:00 a sobota
Lednice, Lednice - Valtice město - Mikulov, Mikulov- Břeclav –
18.5. od 10:00 do 22:00 a je doprovázena cimbálovou muzikou.
Brno, Lednice- Břeclav - Brno
Organizátor: České dráhy, a.s.
Lednické parní léto
Kontakt: +420 725 886 395, www.cd.cz
Termín: 25. 5., 29. 6., 27. 7, 31. 8, 28. 9. 2013
Charakteristika: Netradiční návštěva na kole i pěšky LednickoMísto konání: trasa Břeclav – Lednice, zpět
valtického areálu, Pálavy a kulturních památek. Parní lokomotiva Organizátor: České dráhy, a.s.
475.101 „Šlechtična“, historické vozy, vozy s přepravou jízdních Kontakt: +420 725 885 638, www.cd.cz
kol. Historická dieslová lokomotiva T 478.1001 „Bardotka“ NáCharakteristika: České dráhy, a.s. pořádají jízdy parního vlaku
vrat do Brna ze dvou směrů – přímé vlaky z Lednice i z Mikulova (lokomotiva 433.001 „Skaličák“) po LVA. Jízdné 60,- Kč jeden
Ve vlaku bude zařazen vůz s občerstvením, upomínkovými před- směr, 90,- Kč tam i zpět (děti 6 – 15 let sleva 50%, držitelé průkaměty a s nabídkou jihomoravských vín. Přeprava jízdních kol včet- zu ZTP a ZTP/P sleva 75%). Držitel Rodinného pasu může
ně tandemových a vícemístných zdarma! Občerstvení formou spe- v neděli cestovat s dítětem zdarma! Občerstvení formou specialit z
cialit z domácí zabíjačky v Lednici na nádraží.
domácí zabíjačky v Lednici na nádraží.
LEDNICE
Dětský maškarní bál ČSSD na Myslivně
Termín: 5. 5. 2013 ve 14:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
„COUNTRIO“.
Májová zábava
Termín: 11. 5. 2013 ve 20:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
„COUNTRIO“.
Na výlet do Lednice historickými motoráčky
Termín: soboty, neděle a svátky od 11. 5. 2013 do 29. 9. 2013
Místo konání: trasa Břeclav – Lednice, zpět
Organizátor: České dráhy, a.s.
Kontakt: +420 725 885 638, www.cd.cz (Vlakem za zážitky)
PŘÍTLUKY
Výstava obrazů
Termín: 11.5.2013
Místo konání: Vinařsko –turistický areál Přítluky
Organizátor: Vinařství Přítluky
Kontakt: +420 605 366 215
Charakteristika: Výstava obrazů Růženy Nešporové a místní lidové tvorby
Výstava vín
Termín: květen 2013, bude upřesněn
Organizátor: Vinaři Přítluky
Kontakt: +420 519 349 303, www.pritluky.cz
Rybářské závody
Termín: květen 2013, bude upřesněn
Organizátor: Rybáři Přítluky
Kontakt: +420 519 349 303, www.pritluky.cz
15
KVĚTEN
RAKVICE
Rybářské závody
Termín: 25.5.2013
Místo konání: Trávníky
Organizátor: Rybáři Rakvice
Kontakt: +420 732 643 944, (Průdek Tomáš)
Charakteristika akce: Soutěž v chytání ryb - dospělí
Rybářské závody pro děti
Termín: 26.5.2013
Místo konání: Trávníky
Organizátor: Rybáři Rakvice
Kontakt: +420 732 643 944, (Průdek Tomáš)
Charakteristika akce: Soutěž v chytání ryb - děti
Svátek matek
Termín: květen 2013, bude upřesněn
Místo konání: sokolovna
Organizátor: Rakvická Osma
Kontakt: +420 519 349 208, www.rakvice.cz
VALTICE
Zahájení muzejnické sezóny
Termín: 1.5.2013
Místo: Městské muzeum, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail:
[email protected], www.muzeum.webnode.cz.
Jarní experimentální výpal keramiky
Termín: 1. – 5.5.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742. !!!!Akce
vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
O putovní pohár hasičského sboru – 10. ročník
Termín: 5.5.2013 od 10.00 hod.
Místo: ul. Pod zámkem (zatravněná plocha před hasičskou zbrojnicí), Valtice
Organizátor: Sbor dobrovolných hasičů Valtice
Informace: tel.: +420 608 461 248, e-mail:
[email protected], www.sdhvaltice.webnode.cz
Charakteristika: soutěž mladých hasičů v požárním útoku
Toulky krajinou pod Pálavskými kopci
Termín: 8. – 26.5.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: výstava obrazů
Valtické vinné trhy – 46. ročník
Termín: 10. - 11.5.2013
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Společnost Valtické vinné trhy a SOŠV Valtice
Informace: www.vvtvaltice.cz, e-mail: vinnetrhy.valtice@seznam.cz, tel.: +420 721 021 317, TIC Valtice –
tel.: +420 519 352 978
Charakteristika: nejstarší, největší a nejprestižnější soutěžní přehlídka vín v ČR s mezinárodní účastí vystavovatelů
VALTICE
Koncert ke Dni matek
Termín: 12.5.2013
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Petra Machálková
Informace: www.borovenka.cz, tel.: +420 733 510 989
Charakteristika: společné vystoupení dětského národopisného souboru Borověnka a cimbálové muziky Valtičánek. !!!!Akce vhodná
pro rodiče s dětmi!!!!
Otevření stezky „Bosou nohou“
Termín: 18.5.2013
Místo: Nově zbudovaná rakouská stezka Bosou nohou vedoucí ze
Schrattenbergu ke Kolonádě Reistna
Organizátor: Obec Schrattenberg
Informace: www.schrattenberg.at, e-mail: gemeinde@schrattenberg.gv.at,
Charakteristika: Letní turistická slavnost v okolí Kolonády Reistna, slavnostní otevření nové stezky. !!!!Akce vhodná pro rodiče
s dětmi!!!!
Vína našich sousedů
Termín: 18.5.2013 od 13.00 do 22.00 hod.
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000
Informace: www.vinarivaltice.cz, e-mail: stepanek.valtice@centrum.cz, tel.: +420 607 618 783, +420
777 618 783
Charakteristika: ochutnávka slovenských a rakouských vín z oblastí Weinviertel a Burgenland
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – 10. ročník
Termín: 25.5.2013
Místo: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Klub mažoretek Valtice
Informace: tel.: +420 774 661 501, e-mail: mazovalt@email.cz,
www.mazoretky-valtice.cz
Charakteristika: semifinále. !!!!Akce vhodná pro rodiče
s dětmi!!!!
Slavnosti růžového vína
Termín: 25.5.2013
Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Informace: tel.: +420 519 361 331, e-mail: odbyt@vsvaltice.cz,
www.vsvaltice.cz
Charakteristika: degustace růžových vín a míchaných nápojů
z růžového vína a čerstvého ovoce, speciality k vínu, doprovodný
kulturní program
Jarní koncert – Valtický Modrásek
Termín: bude upřesněn
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
zs.valtice@worldonline.cz, www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: pro přátele hezkého zpívání - vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Valtice.
!!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Turnaj v košíkové - 27. ročník
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
zs.valtice@worldonline.cz, www.zs.valtice.indos.cz
16
BŘECLAV
KVĚTEN
Toulavý kilometr, aneb sejdeme se u sv. Huberta
Termín: 15. 6. 2013
Organizátor: KČT Slovan Břeclav MSK Břeclav – turistika, tel.:
737 786 681 (Josef Kaman)
Charakteristika: II. část seriálu – dostaň se jak umíš ke sv. Hubertu
v době od 13.00 do 16.00 hodin (upomínka pro všechny účastník;
ti, co absolvují celý seriál navíc diplom)
VELKÉ BÍLOVICE
Turnaj v minikopané sokolské župy Slovácké
XII. ročník běhu bílovským vinohradem
Termín: 1. 5. 2013
Místo konání: na Křástelce
Organizátor: Sokol Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Zlatá šedesátá
Termín: 16. 6. 2013 od 15.00 do 18.00 hodin
Místo konání: Pohansko
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747 , 690 02 Břeclav, tel.: 519 323 050, 519 324 493, e-mail:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: tradiční retro-odpoledne se skupinou The Teachers
Koncert ZUŠ ke dni matek
Termín: 12.5.2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: ZUŠ a město V.B.
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
ČERVEN
BŘECLAV
Den otevřených dveří a Den dětí
Termín: 1. 6. 2013, začátek v 10.00 hodin (náhradní termín 2.
6. 2013)
Místo konání: letiště Aeroklubu Břeclav
Organizátor: Aeroklub Břeclav o. s., letiště Břeclav, P. O. Box 11,
690 71 Břeclav, tel.: 534 001 823, 602 957 931 (Ing. Roman Mrázik), e-mail: info@aeroklubbreclav.cz, www.aeroklubbreclav.cz
Charakteristika: Jedná se o regionální akci na níž se především
zaměřujeme na malá sportovní letadla, letadla vlastních konstrukcí, historické repliky vojenských a jiných letadel a současně vyráběná malá civilní letadla. Letošní ročník bude obohacen o zajímavé různé atrakce pro děti i dospělé jako je jízda na vznášedle, vyhlídkové lety s letadly a vrtulníkem, souboje replik vojenských
stíhačů z I. sv. války.
Výtvarná dílna k výstavě Nepál – hory
Termín: 3. 6. 2013
Místo konání: synagoga
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: doprovodná akce k výstavě
GP Včelín 2013 – X. ročník
Termín: 8. 6. 2013, začátek v 5.30 hodin
Místo konání: areál MRS MO Břeclav, o. s. Na Včelíně
Organizátor: MRS MO Břeclav, o. s., Třída 1. máje 1, 690 02
Břeclav, tel.: 519 373 441, 721 868 456 (Mgr. David Starnovský),
www.mrs.breclav.cz
Charakteristika: prestižní rybářské závody v lovu kaprů
Den otců – Vezmi tátu na Merkur
Termín: 15. 6. 2013
Místo konání: muzeum pod vodárnou
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: doprovodná akce Merkur (vzpomínkový a tvůrčí
den)
Břeclavský drak 2013
Termín: 22. 6. 2013
Místo konání: areál Slováckého veslařského klubu „Nad splavem“
Organizátor: Slovácký veslařský klub v Břeclavi, Haškova 2710,
690 02 Břeclav, tel.: 739 555 060 (František Pafkovič), e-mail:
f.pafkovic@seznam.cz, tel.: 602 731 691 (Slávka Kouřilová),
email: kourilova@kovi.cz, dracilode@svkbreclav.cz,
www.svkbreclav.cz, www.dragonboats.svkbreclav.cz
Charakteristika: 4. ročník závodu dračích lodí na řece Dyji
Závod kol s pevným převodem „O dušu“
Termín: 22. 6. 2013
Místo konání: start a cíl před hospodou „U Buvola“, LVA
Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané, tel.: 603 555 636
(Martin Radkovič), www.charvatcane.cz
Charakteristika: tradiční závod kol s pevným převodem, historické
nebo recesistické kostýmy vítány
Krojový výlet
Termín: 29. 6. 2013, začátek ve 20.00 hodin
Místo konání: Kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
(Anna Gergelová), e-mail: info@slovackykruzek.cz,
www.slovackykruzek.cz
Charakteristika: krojový výlet za doprovodu dechové hudby;
smyslem akce je prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení
tradiční letní slavnosti
BULHARY
Mezinárodní den dětí - pochod pohádkovým lesem
Termín: 1.6.2013
Místo konání:
Organizátor: Český svaz žen Bulhary
Kontakt:
Charakteristika: akce pro veřejnost
Rybářské závody - Ženy
Termín: 23. 6. 2013
Místo konání: Dyje
Organizátor: Moravský rybářský svaz Bulhary
Kontakt:
Charakteristika: soutěž v rybaření
17
ČERVEN
HLOHOVEC
Benátská noc
Termín: červen 2013, bude upřesněn
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: TJ Sokol Hlohovec
Kontakt: +420 775 138 366, (Koryčánek)
LADNÁ
Guláš cup
Termín: červen 2013, bude upřesněn
Místo konání: park Rasovna
Organizátor: Pohostinství U Parku
Kontakt: +420 774 096 161
Charakteristika: III.ročník soutěže ve vaření gulášů, které se zúčastní ladenské týmy, začíná ve 12.00hod, konzumace gulášů v
17.00hod. Večer následuje taneční zábava..
LEDNICE
Lázeňské hudební večery
Termín: 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.2013
Místo konání: **** SPA hotel Miroslava - kavárna
Organizátor: **** SPA hotel Miroslava
Kontakt: +420 515 554 100, recepce@hotel-miroslava.cz
Charakteristika: Hudebně taneční večer v lázeňské kavárně
Taneční zábava na Myslivně
Termín: 8. 6. 2013 ve 20:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
„COUNTRIO“.
LEDNICE
Červnová noc na Myslivně
Termín: 22. 6. 2013 ve 20:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
„DUHA BAND“.
Festiválek hudby z časů našich babiček
Termín: 30. 6. 2013
Místo konání: venkovní areál SPA Hotelu Miroslava
Organizátor: SPA Hotel Miroslava, Okrašlovací spolek Lednice
Kontakt: +420 515 554 100, www.lazne-lednice.cz, recepce@hotel-miroslava.cz
Charakteristika: Odpolední koncerty retroorchestrů v příjemném
prostředí lázeňského areálu.
Dostihy chrtů – Lednický zajíc
Termín: 30. 6. 2013
Místo konání: závodní dráha
Organizátor: Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Kontakt: +420 606 700 313, www.chrtilednice.cz ;
Charakteristika: bodovací dostih. Začátek rozběhů chrtů od 10:30
hodin, finále cca od 13:30 hodin. Zápis a veterinární přejímka od
8:30 do 9:30 hodin.
Nejdecká vlna, aneb den plný zábavy a her
Termín: červen 2013
Místo konání: paliště Nejdek
Organizátor:MVO Nejdek, Obec Lednice
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz
Charakteristika: Akce pro děti s bohatým programem, tentokrát na
téma Piráti z Karibiku.
Lednická Olympia
Termín: červen 2013
Místo konání: sportovní hala ZŠ Lednice
Organizátor: Klub silového trojboje Lednice, obec Lednice, ZŠ
Lednice
Kontakt: +420 732 817 093, www.lednickaolympia.cz
Charakteristika: Přehlídka mužských vypracovaných těl.
Taneční a hudební večery
Termín: 14. 6., 28. 6. 2013
Místo konání: budova Lázní Lednice
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní Led- Dětský den, aneb pohádková zastavení
nice.
Termín: červen 2013
Místo konání: areál lázní Lednice
Lázeňské dřevosochání
Organizátor: Obec Lednice, Lázně Lednice, ZŠ Lednice, MO
Termín: 17. 6.-22. 6. 2013
ČSSD Lednice, MO KDU-ČSL
Vernisáž: 22. 6. 2013
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz
Místo konání: před budovu lázeňského domu Perla
Charakteristika: Akce pro děti s bohatým programem
Organizátor: Lázně Lednice, obec Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Týdenní akce umělců a dřevosochařů. Kteří budou
celý týden před budovu lázní vyrábět sochy ze dřeva, letos na téma Koncert skupiny Amulet
„Andělská znamení“. V sobotu podvečer proběhne slavnostní ver- Termín: 15.6.2013
nisáž s bohatým kulturním programem, dražbou soch. Čeká nás
Místo konání: Vinařsko –turistický areál Přítluky
venkovní a vnitřní vernisáž zúčastněných umělců, ohňová show,
Organizátor: Vinařství Přítluky
tradiční jarmark, skvělé občerstvení.
Kontakt: +420 605 366 215
Charakteristika: Folková skupina a jejich hosté
Hudba hradní stráže a Policie ČR
Termín: 22. 6. 2013, od 17:00
Den dětí
Místo konání: čestné nádvoří zámku Lednice
Termín: červen 2013, bude upřesněn
Organizátor: Hudba Hradní stráže a Policie České republiky
Organizátor:
Kontakt: +420 974 836 193, hudbahs@mvcr.cz
Kontakt: +420 519 349 303, www.pritluky.cz
Charakteristika: Pod záštitou místostarosty Ing. Leoše Tržila. Hudba Hradní stráže a Policie České republiky je velký dechový orchestr, který již více než šedesát let vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma, ale i v zahraničí.
18
PŘÍTLUKY
ČERVEN
RAKVICE
Guláše
Termín: 1.6.2013
Místo konání: reprezentační sklep Víno Rakvice s.r.o.
Organizátor: Víno Rakvice s.r.o.
Kontakt: www.vinorakvice.cz
Charakteristika: Soutěž ve vaření gulášů v kotlích
Letecký den
Termín: 8.6.2013
Místo konání: Letiště ZD
Organizátor: LMK Rakvice
Kontakt: +420 728 224 390
Charakteristika: Přehlídkové lety leteckých modelů
Volejbalový turnaj
Termín: 8.6.2013
Místo konání: sokolovna Rakvice
Organizátor: volejbalisté Rakvice
Kontakt:
Charakteristika: turnaj 6 mužstev ve volejbale
Hody
Termín: 22.- 24. 6. 2013
Místo konání: sokolovna Rakvice
Organizátor: Stárci a chasa
Charakteristika akce: Tradiční krojované letní hody
Výstava obrazů
Termín: 22.6.-24.6.2013
Místo konání: přístavba ZŠ a MŠ Rakvice
Organizátor: Petr Hejzlar
Kontakt:
Charakteristika: výstava obrazů malíře Petra Hejzlara
Hodky
Termín: 29. 6. 2013
Místo konání: sokolovna Rakvice
Organizátor: Stárci a chasa
Charakteristika akce: Tradiční krojované letní hodky
Dětský den
Termín: červen 2013, bude upřesněn
Místo konání: sokolovna
Organizátor: Mikro Trading a.s.
Kontakt: +420 519 349 208, www.rakvice.cz
VALTICE
Absolventský koncert žáků
Termín: 6.6.2013 od 17.00 hod.
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: ZUŠ Valtice
Informace: tel.: +420 602 979 709 !!!!Akce vhodná pro rodiče
s dětmi!!!!
František Navrátil – Sochy a kresby
Termín: 7. – 30.6.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: výstava
VALTICE
Martino Hammerle - Bortolotti
Café Concerto – pěvecký recitál
Termín: 8.6. a 9.6.2013 - od 15.00 hod.
Místo: Valtická vinárna – taneční sál, nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail:
tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Charakteristika: rakouský koncertní a operní pěvec zpívá nejkrásnější světové salónní písně – klavírní doprovod
PhDr. Miroslav Geršic: František I. z Liechtensteinu, diplomat
Termín: 20.6.2013
Místo: hotel Apollon, Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail:
mestskemuzeum@seznam.cz, www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: přednáška
Velké letní chutnání pěšky i na kole
Termín: 22.6.2013
Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Informace: tel.: +420 519 361 331, e-mail: odbyt@vsvaltice.cz,
www.vsvaltice.cz
Charakteristika: výlet na kolech, soutěže o nejrychleji dosažený
vrchol, odpolední volná degustace, chutnání vín v Zámeckém sklepě.
Valtické Podzemí - Noc otevřených sklepů
Termín: 22.6.2013 od 18.00 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz, www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: celonoční vinařský mejdan a zážitková turistika
v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Vína, speciality, cimbálová muzika. Východ slunce se sabráží a přípitkem na
Kolonádě, ranní procházka rozkvetlými vinohrady. Zakončení do
8.00 hod. vyprošťovací snídaní.
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae – 18. ročník
Termín: bude upřesněn
Místo: bude upřesněno
Organizátor: Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, www.valtice.eu,
www.concentus-moraviae.cz
Charakteristika: koncert v rámci festivalu na téma Italské slunce
Školní akademie
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
zs.valtice@worldonline.cz, www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: Čím nás děti překvapí?
VELKÉ BÍLOVICE
Den dětí
Termín: 2.6.2013
Místo konání: Sportovním areálu na Fabianě
Organizátor: město Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
19
ČERVEN
VELKÉ BÍLOVICE
Závěrečný koncert ZUŠ Velké Bílovice
Termín: 7.6.2013 a 21.6.2013
Organizátor: ZUŠ Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Miss víno Morava 2013
Termín: 28.6.2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: Vinařství U Kapličky s.r.o.
Kontakt: +420 608 131 013
Charakteristika: Připravili jsme pro vás spoustu novinek, určitě se
máte na co těšit. Finále moderované Leošem Marešem.
Country večer Pod Předníma
Termín: 29. 6. 2013
Místo konání: Sklepní lokalita Pod Předníma
Organizátor: vinaři z trati Pod Předníma
Kontakt: +420 777 701 661, Rybecký Karel
Charakteristika: Nová akce zařazená do letního programu akcí,
poprvé pořádána v loňském roce. I toto setkání je důkazem toho,
že u vína se dá zpívat a tančit nejen za doprovodu cimbálové muziky.
Folkový festival „Úlety“
Termín: polovina června 2013, bude upřesněn
Místo konání: Sklepní lokalita Pod Předníma
Organizátor: Kralovič Josef
Kontakt: +420 775 030 547
ČERVENEC
BŘECLAV
Cyrilometodějské slavnosti na Pohansku
Termín: 5. 7. 2013
Místo konání: Pohansko
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747 , 690 02 Břeclav, tel.: 519 323 050, 519 324 493, e-mail:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: oslavy k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
Kulturní léto u Koruny
Termín: 7. 7. , 14.7., 21.7., 28.7.2013
Místo konání: prostranství u kina Koruna
Organizátor: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 02 Břeclav, tel.: 519 311 402, e-mail: posta@breclav.eu, www.breclav.eu
Tradiční poštorenské hodky
Termín: 7. 7. 2013
Místo konání: před kostelem v Poštorné, pokračování Na Rovnici
Organizátor: Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“, tel.:
724 979 558 (Milan Studený), 603 179 557 (Karel Grandič),
e-mail: milan.studeny@seznam.cz, www.konare.cz
BŘECLAV
Slavnosti piva
Termín: 20. 7. 2013, začátek ve 14.00 hodin
Místo konání: kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
(Anna Gergelová), e-mail: info@slovackykruzek.cz,
www.slovackykruzek.cz
Charakteristika: prezentace méně známých piv spojená se zábavou
a soutěžemi pro děti i dospělé
Babské hody v Poštorné
Termín: 27. 7. 2013
Místo konání: před kostelem v Poštorné, pokračování Na Rovnici
Organizátor: Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“, tel.:
724 979 558 (Milan Studený), 603 179 557 (Karel Grandič),
e-mail: milan.studeny@seznam.cz, www.konare.cz
IX. Břeclavské klobáskobraní
Termín: 27. 7. 2013, začátek ve 20.00 hodin
Místo konání: areál MRS MO Břeclav, o. s. Na Včelíně
Organizátor: MRS MO Břeclav, o. s., Třída 1. máje 1, 690 02
Břeclav, tel.: 519 373 441, 721 868 456 (Mgr. David Starnovský),
www.mrs.breclav.cz
Charakteristika: festival klobásků a netradičních soutěží, který
doprovází hudba country skupiny Čtyřlístek
BULHARY
Posezení u cimbálu
Termín: 6.7.2013
Místo konání: Bude upřesněno
Organizátor: Mužácký sbor Pulgárčané Bulhary
Kontakt: +420 731 461 091, +420 519 340 747 (Bedřich Pola),
www.pulgarcane.estranky.cz
Charakteristika: akce pro veřejnost
Červencová noc
Termín: červenec 2013, bude upřesněn
Místo konání: za kulturním domem
Organizátor: ZO ČZS Bulhary
Kontakt: +420 602 203 569 (Dostál Stanislav), stanislavsen@seznam.cz
Charakteristika: akce pro veřejnost
LADNÁ
Uliční fotbalový turnaj
Termín: červenec 2013, bude upřesněn
Místo konání: hřiště TJ Sokol Ladná
Organizátor: obec Ladná
Kontakt: +420 519 324 502
Charakteristika: II. Ročník turnaje v malém fotbale mezi týmy
občanů z ladenských ulic.
LEDNICE
Lázeňské hudební večery
Termín: 4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7. 2013
Místo konání: **** SPA hotel Miroslava - kavárna
Organizátor: **** SPA hotel Miroslava
Kontakt: +420 515 554 100, recepce@hotel-miroslava.cz
Charakteristika: Hudebně taneční večer v lázeňské kavárně
Prázdninový kurz lidových tanců
Termín: 7. 7. , 14.7., 21.7., 28.7.2013 od 20.00 do 21.30 hodin
Místo konání: Dům školství, 17. listopadu 1a
Organizátor: Jaroslav Švach ve spolupráci s OS Old Stars Břeclav,
tel.: 606 727 242, e-mail: svachjar@seznam.cz,
www.oldstarsbreclav.cz
Charakteristika: výuka lidových tanců pro začátečníky a mírně
pokročilé
20
PODIVÍN
ČERVENEC
Hodky
Termín: 13. 7. 2013
Místo konání: Městská hala Podivín
Organizátor: Občanské sdružení chasa Podivín
Kontakt: +420 725 246 656
Charakteristika akce: Tradiční krojované letní hodky
LEDNICE
Taneční zábava na Myslivně
Termín: 4. 7., 6. 7., 13. 7., 20. 7. 2013 ve 20:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
4.7.,13.7.„COUNTRIO“, 6.7. J.A.Z.Z. a 20.7. „DUHA BAND“.
PŘÍTLUKY
Otevřené sklepy v Přítlukách
Termín: 6.7.2013
Místo konání: Vinařsko –turistický areál Přítluky
Organizátor: Vinařství Přítluky
Kontakt: +420 605 366 215
Charakteristika:
Cyrilometodějská mše
Termín: 5. 7. 2013
Místo konání: kaple sv. Cyrila a Metoděje na ulici Mikulovská
Organizátor: farnost Lednice, obec Lednice
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz
Posezení s cimbálovou muzikou a opékání selete
Termín: 5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7. 2013
Místo konání: penzion Onyx Lednice
Organizátor: penzion Onyx Lednice
Kontakt: +420 519 340 068, penzion@onyx.made.cz ,
www.penzion-ubytovani-lednice.cz
Pentague utkání
Termín: 13.7.2013
Místo konání: Vinařsko –turistický areál Přítluky
Organizátor: Vinařství Přítluky
Kontakt: +420 605 366 215
Charakteristika: mezinárodní utkání družstev v Pentague.
Dostihy chrtů – Grand Prix EUKANUBA CZ
Termín: 7. 7. 2013
Místo konání: závodní dráha
Organizátor: Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Kontakt: +420 606 700 313, www.chrtilednice.cz ;
Charakteristika: CACIL, CACT. Začátek rozběhů chrtů od 10:30
hodin, finále cca od 13:30 hodin. Zápis a veterinární přejímka od
8:30 do 9:30 hodin.
RAKVICE
Turnaj v kopané
Termín: 5.7.2013
Místo konání: sportovní areál - hřiště
Organizátor: Stará garda
Kontakt: +420 519 349 208, www.rakvice.cz
Charakteristika: Turnaj kopané starých pánů
Letní koktejl párty
Termín: 13. 7. 2013
Místo konání: před budovou lázeňského domu Perla
Organizátor: Lázně Lednice, obec Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Přijďte do lázní a ochutnejte vynikající koktejly za
bezkonkurenční cenu, nechte se zvěčnit našimi karikaturisty, přijďte si zatančit a pobavit se.
Túfarankafest
Termín: 13.7.2013
Místo konání: sokolovna
Organizátor: Túfaranka
Kontakt: +420 519 349 208, www.rakvice.cz
Charakteristika: Přehlídka dechových hudeb
Myslivecká noc
Termín: červenec 2013, bude upřesněn
Místo konání: myslivecká střelnice
Organizátor: Myslivecké sdružení MO
Kontakt: +420 519 349 208, www.rakvice.cz
Taneční a hudební večery
Termín: 19. 7., 27. 7. 2013
Místo konání: budova Lázní Lednice
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní Lednice.
Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a
jeho terroir
Lednické krojované hody
Termín: každý čtvrtek v červenci od 19.00 hod.
Termín: 27. - 28. 7. 2013
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Místo konání: průvod obcí, Zámecké náměstí
Organizátor: Městský sklep Valtice
Organizátor: obec Lednice, Penzion Myslivna
Informace, objednávky míst: www.mestskysklep.cz, e-mail: inKontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz
fo@mestskysklep.cz, tel.: +420 723 211 327
Charakteristika: Obnova tradičních lednických hodů s dechovou
Charakteristika: cca 1,5 hod. řízená ochutnávka a diskuze ke 12
hudbou a krojovanou zábavou. Hrají 27.7. Večerka a DUHA
vínům valtických vinařů se základním degustačním soustem pro
BAND, 28.7. Večerka a J.A.Z.Z.
prázdninové návštěvníky Valtic. Prodej lahvových vín v cenách
vinařství.
VALTICE
PODIVÍN
Hody
Termín: 6.- 7. 7. 2013
Místo konání: sólo u městské haly Podivín
Organizátor: Občanské sdružení chasa Podivín
Kontakt: +420 725 246 656
Charakteristika akce: Tradiční krojované letní hody
Valtické víno a cimbálová muzika
Termín: každou prázdninovou sobotu od 19.00 hod.
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.:
+420 723 211 327, www.mestskysklep.cz
21
ČERVENEC
VALTICE
Valtické víno a cimbálová muzika
Termín: každou prázdninovou sobotu od 19.00 hod.
Charakteristika: ochutnávka vín valtických výrobců z portfolia
Městského sklepa, místní speciality k vínu, CM vždy od 19 –
23,00 hod. Prodej lahvových vín v cenách vinařství.
VALTICE
Předhodové zpívání
Termín: 20.7.2013
Místo: bude upřesněno
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Informace: e-mail: valkrojspol@seznam.cz, www.chasa-valtice.cz
Charakteristika: zpívání mužských a ženských sborů
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
2. koncert 7. ročníku
Lukáš Hurtík – varhany
Keramické dny
Termín: 20.7.2013 od 17.00 hod.
Termín: 5. – 7.7.2013
Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, ValMísto: státní zámek Valtice - nádvoří
tice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742 !!!!Akce vhod- Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, ená pro rodiče s dětmi!!!!
mail:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Tři Grácie
Hranice 2013 – Den bezpečí v areálu Muzea železné opony
Termín: 5. – 28.7.2013
Termín: 20.7.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - SchratOrganizátor: Galerie Reistna
tenberg
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: výstava obrazů, grafiky, fotografií, soch a kerami- Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: inky inspirované sousoším Tří Grácií
fo@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: celodenní bohatý program pro celé rodiny vás
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
vrátí do historie a zároveň ukáže náročnou činnost policistů a zá1. koncert 7. ročníku
chranářů. Bojová ukázka z r. 1938, akce zásahové jednotky a hasiJan Čižmář - loutna
čů.
Termín: 6.7.2013 od 17.00 hod.
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Pétanque Cup
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Termín: 27.7.2013 od 14.14 hod.
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, eMísto: zámecký park, Valtice
mail:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Organizátor: FBC Valtice
Informace: www.fbcvaltice.cz
Noc za oponou
Charakteristika: petankový turnaj pro širokou veřejnost v rámci
Termín: 6.7.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrat- zábavy a letní pohody !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
tenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Zpívání pro radost na Belegradech s CM Guráš
Charakteristika: bohatý program včetně her pro děti, stezky odva- Termín: 6. 7. 2013
hy, speciální noční prohlídky muzea za svitu lucerny
Místo konání: areál sklepů Belegrady, nám. Sv. Urbana
VELKÉ BÍLOVICE
Mezinárodní letní škola staré hudby – 25. ročník
Termín: 6. – 14.7.2013
Místo: Valtice – areál státního zámku, farní kostel
Organizátor: Společnost pro starou hudbu (ČR), Město Valtice a
státní zámek Valtice
Informace: www.early-music.cz, e-mail: valtice.kursy@centrum.cz, TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978,
www.valtice.eu
Charakteristika: nejstarší a nejrozsáhlejší kurz staré hudby v ČR,
veřejné večerní koncerty účastníků
Úvalské hody
Termín: 12. – 13.7.2013
Místo: hostinec U Dvořáků, Valtice - Úvaly
Organizátor: Úvalský hodový výbor
Informace: www.uvaly.webnode.cz
Charakteristika: tradiční krojované hody. V pátek v 17.00 hod.
stavění máje, v sobotu ve 12.00 hod. slavnostní mše, od 13.00 hod.
vyhrávky po dědině, od 20.00 hod. hodová zábava
Organizátor: Belegradští vinaři
Kontakt: +420 723 036 762, Zemánek Pavel
Charakteristika: Zpívání pro radost je název akce, při které se sejdou vinaři a jejich hosté spolu s příznivci lidových písní při cimbálové muzice. Toto setkávání u cimbálu, kde si každý může zazpívat, se stalo už téměř desetiletou tradicí.
SRPEN
BŘECLAV
Memoriál Ivana Hlinky 2013
Termín: srpen 2013
Místo konání: zimní stadion – Alca Plast aréna
Informace: TEREZA Břeclav, Pod Zámkem 5, 690 02 Břeclav,
tel.: 519 372 165, www.tereza-breclav.cz
Charakteristika: světový pohár juniorů do 18 let v hokeji
Kulturní léto u Koruny
Termín: 4. 8., 11.8., 18.8., 25.8. 2013
Místo konání: prostranství u kina Koruna
Organizátor: +420 519 311 402, www.breclav.eu
22
SRPEN
HLOHOVEC
Túlání po Pulgárských sklepech
Termín: 23. 8. 2013
Místo konání: sklepy Bulhary
Prázdninový kurz lidových tanců
Organizátor: Spolek vinařů Bulhary
Termín: 4. 8., 11.8., 18.8., 25.8. 2013 od 20.00 do 21.30 hodin
Kontakt: +420 724 266 695 (Osička Jiří), supjiri@seznam.cz,
Místo konání: Dům školství, 17. listopadu 1a
www.vinarizbulhar.cz
Organizátor: Jaroslav Švach ve spolupráci s OS Old Stars Břeclav, Charakteristika: akce pro veřejnost
tel.: 606 727 242, e-mail: svachjar@seznam.cz,
Krojované hody 2013
www.oldstarsbreclav.cz
Termín: 24.8.2012
Charakteristika: výuka lidových tanců pro začátečníky a mírně
Místo konání: Kulturní dům Bulhary
pokročilé
Organizátor: Chasa
Kontakt:
Letní hodky v Charvátské Nové Vsi
Charakteristika: akce pro veřejnost
Termín: 17. 8. 2013
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves, Tyršův sad 4
Hodový košt - cimbálka T. Svačiny - Hrozének
Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané, tel.: 603 555 636, eTermín: 25.8.2013
mail: martin.radkovic@email.cz, www.charvatcane.cz
Místo konání: Kulturní dům Bulhary
Charakteristika: k tanci a poslechu hraje dechová hudba
Organizátor: Národopisný soubor Hrozének Bulhary
Kontakt: Hrozenek.Bulhary@seznam.cz,
Toulavý kilometr, aneb sejdeme se u Randez-vous
www.hrozenek.estranky.cz
Termín: 17. 8. 2013
Charakteristika: košt vín s vyhodnocením nejlepších vína vinařů
Organizátor: KČT Slovan Břeclav MSK Břeclav – turistika, tel.:
BŘECLAV
737 786 681 (Josef Kaman)
Charakteristika: III. část seriálu – dostaň se jak umíš k Randezvous v době od 13.00 do 16.00 hodin (upomínka pro všechny
účastník; ti, co absolvují celý seriál navíc diplom)
Muzejní dílničky – Cesta do pravěku
Termín: 28. 8. – 30. 8. 2013
Místo konání: Pohansko
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: tajemná noc na Pohansku, táborák, stezka odvahy
(akce pro děti)
Večer plný duet
Termín: 30. 8. 2013
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves – dvůr, Tyršův sad 4
Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané, tel.: 603 555 636, email: martin.radkovic@email.cz, www.charvatcane.cz
Charakteristika: vystoupení ženských sborů, mužských sborů a
sólistů, beseda u cimbálu po skončení koncertu, účinkují: SK Charvatčané a hosté, doprovází cimbálová muzika Notečka
Bartolomějské krojové hody
Termín: 25. – 26. 8. 2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: Krojovaná chasa a obec Hlohovec
Kontakt: +420 519 354 103 (pí. Sítková)
Charakteristika akce: Tradiční krojované hodky
Krojové hodky
Termín: 31.8.2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: Krojovaná chasa a obec Hlohovec
Kontakt: +420 519 354 103 (pí. Sítková)
Charakteristika akce: Tradiční krojované hodky
LEDNICE
Lázeňské hudební večery
Termín: 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8.2013
Místo konání: **** SPA hotel Miroslava - kavárna
Organizátor: **** SPA hotel Miroslava
Kontakt: +420 515 554 100, recepce@hotel-miroslava.cz
Charakteristika: Hudebně taneční večer v lázeňské kavárně.
Slované opět na Pohansku
Termín: 31. 8. – 1. 9. 2013
Místo konání: Pohansko
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: ukázky řemesel, dobového ležení, bojů
Posezení s cimbálovou muzikou a opékání selete
Termín: 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8. 2013
Místo konání: penzion Onyx Lednice
Organizátor: penzion Onyx Lednice
Kontakt: +420 519 340 068, penzion@onyx.made.cz ,
www.penzion-ubytovani-lednice.cz
Slovácká regata 2013
Termín: 31. 8. – 1. 9. 2013
Místo konání: areál Slováckého veslařského klubu „Nad splavem“
Organizátor: Slovácký veslařský klub v Břeclavi, Haškova 2710,
690 02 Břeclav, tel.: 739 555 060 (František Pafkovič), e-mail:
f.pafkovic@seznam.cz, tel.: 602 731 691 (Slávka Kouřilová),
email: kourilova@kovi.cz, www.svkbreclav.cz
Charakteristika: tradiční veslařské závody na řece Dyji
Taneční zábava na Myslivně
Termín: 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8. 2013
ve 20:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
3.8., 31.8. J.A.Z.Z. , 10.8., 24.8.„COUNTRIO“ a 17.8. „DUHA
BAND“.
23
SRPEN
VALTICE
Valtické víno a cimbálová muzika
Termín: každou prázdninovou sobotu od 19,00 hod.
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Taneční a hudební večery
Organizátor: Městský sklep Valtice
Termín: 9. 8., 23. 8.2013
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.:
Místo konání: budova Lázní Lednice
+420 723 211 327, www.mestskysklep.cz
Organizátor: Lázně Lednice
Charakteristika: ochutnávka vín valtických výrobců z portfolia
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Městského sklepa, místní speciality k vínu, CM vždy od 19 –
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní Led- 23,00 hod. Prodej lahvových vín v cenách vinařství.
nice.
Valtické vinařské slavnosti
Klasika pod hvězdami – La Traviata
Termín: 2. – 3.8.2013
Termín: 10. 8. 2012, od 20:30
Místo: areál státního zámku Valtice
Místo konání: Zámek Lednice, zámecký park
Organizátor: Cech valtických vinařů
Organizátor: ArtTriton, spol.s r.o. http://www.arttriton.cz/klasika- Informace: tel.: +420 720 484 884, e-mail: milanhrapod-hvezdami,
dill@seznam.cz
Charekteristika: 4. ročník Klasiky pod hvězdami přinese slavCharakteristika: přehlídka a ochutnávka valtických vín, gastrononou operu Giuseppe Verdiho
mické speciality, folklórní program
Vstupenky lze zakoupit v síti TicketArt
nebo na pokladně zámku Lednice.
Irské dny
Termín: 2. – 4.8.2013
Dostihy chrtů – Letní pohár
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Termín: 17. 8. 2013
Organizátor: Galerie Reistna
Místo konání: závodní dráha
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Organizátor: Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Charakteristika: tradice, tanec, degustace whiskey
Kontakt: +420 606 700 313, www.chrtilednice.cz ;
Charakteristika: CACIL. Začátek rozběhů chrtů od 10:30 hodin,
Letní putování po vinařských stezkách Valticka
finále cca od 13:30 hodin. Zápis a veterinární přejímka od 8:30 do Termín: 3.8.2013, registrace 9.00 – 11.00 hod., start v 10.00
9:30 hodin.
hod.
Místo: start na nám. Svobody, Valtice
Volejbalový turnaj
Organizátor: Nadace Partnerství a Město Valtice
Termín: konec srpna 2013
Informace: www.vinarske.stezky.cz, e-mail: lubos.kala@nap.cz,
Místo konání: Nejdecké hřiště
tel.: +420 777 184 172, TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978
Organizátor: Místní vodácký oddíl Nejdek
Charakteristika: jeden z nejkrásnějších výletů po vinařských stezKontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz
kách ve Valticích a okolí. Na kole nebo pěšky zdatní turisté i rodiCharakteristika: Turnaj ve volejbale.
ny s dětmi budou moci zažít atmosféru léta mezi vinicemi Lednicko-valtického areálu, ochutnat zdejší vína a vyhrát zajímavou cenu.
LEDNICE
PODIVÍN
Rozloučení s prázdninami
Termín: 25. 8. 2012
Místo konání: hodové sólo Městská hala
Organizátor: město Podivín
Kontakt: +420 519 344 203, www.podivin.cz
PŘÍTLUKY
Hody v Přítlukách
Termín: srpen 2013, bude upřesněn
Organizátor: obec Přítluky
Kontakt: +420 519 349 303, www.pritluky.cz
VALTICE
Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a
jeho terroir
Termín: každý čtvrtek v srpnu od 19,00 hod.
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: www.mestskysklep.cz, e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420 723 211 327
Charakteristika: cca 1,5 hod. řízená ochutnávka a diskuze ke 12
vínům valtických vinařů se základním degustačním soustem pro
prázdninové návštěvníky Valtic. Prodej lahvových vín v cenách
vinařství.
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
3. koncert 7. ročníku
Martin Jakubíček – varhany, Tomáš Matula - trubka
Termín: 3.8.2013 od 17.00 hod.
Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, email:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Valtické krojované hody
Termín: 17. – 18.8.2013
Místo: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Informace: e-mail: valkrojspol@seznam.cz, www.chasa-valtice.cz
Charakteristika: průvod šohajů – zvaní na hody, krojovaný průvod
od Domova seniorů směrem na náměstí, žádání starosty o povolení
hodů, taneční zábava !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
4. koncert 7. ročníku
Slovanské kvarteto
Termín: 24.8.2013 od 17.00 hod.
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, email:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
24
SRPEN
ZÁŘÍ
VALTICE
BŘECLAV
Motosraz Valtice – Memoriál Jána Vychodila
Termín: 31.8.2013
Místo: zahrádka hostince Pančava, Rudé armády 355, Valtice
Organizátor: Paulína Hažmuková
Informace: tel.: +420 606 288 811, e-mail: paulinkah@volny.cz,
www.facebook.com/MotosrazValtice
Charakteristika: vystoupení rockových kapel, slavnostní vyjížďka
motorkářů věnovaná památce Jána Vychodila
Včelín – Podzim 2013
Termín: 7. 9. v 6.00, 8. 9. 2013.v 7:00
Místo konání: areál MRS MO Břeclav, o. s. Na Včelíně
Organizátor: MRS MO Břeclav, o. s., Třída 1. máje 1, 690 02
Břeclav, tel.: 519 373 441, 721 868 456 (Mgr. David Starnovský),
www.mrs.breclav.cz
Charakteristika: tradiční rybářské závody
Noc za oponou
Termín: 31.8.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: bohatý program včetně her pro děti, stezky odvahy, speciální noční prohlídky muzea za svitu lucerny
Klubová a Speciální výstava bobtailů – 17. ročník
Termín: 31.8. – 1.9.2013
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Bobtail club – Renáta Kňákalová
Informace: www.bobtailclub.cz, e-mail: knakos@volny.cz, tel.:
+420 604 565 416
Charakteristika: výstavy staroanglických ovčáckých psů
VELKÉ BÍLOVICE
Oslava 480. výročí vzniku Charvátské Nové Vsi a Poštorné
Termín: 8. 9. 2013
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves – dvůr, Tyršův sad 4
Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané, tel.: 603 555 636, email: martin.radkovic@email.cz, www.charvatcane.cz
GP RACIO Břeclav 2013
Termín: 21. 9. 2013, začátek ve 13.00 hodin
Místo konání: ulice Jana Palacha
Organizátor: Sportcomplex Club o. s., Jana Palacha 121/8, 690 02
Břeclav, tel.: 603 474 894 (Petr Beneš), www.sportcomplex.cz
Charakteristika: cyklistické kritérium pro všechny věkové kategorie
Dny evropského dědictví
Termín: 22. 9. 2013, začátek v 15.00 hodin
Místo konání: židovský hřbitov
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: komentované prohlídky židovského hřbitova a
kaple
Setkání u cimbálu na nám. Sv. Jana Pod Předníma
Termín: 3.8.2013
Libor Juřena
Místo konání: Náměstí Sv.Jana Pod Předníma
Termín: 27. 9. – 10. 11. 2013
Organizátor: vinařiz trati Pod Předníma
Místo konání: muzeum pod vodárnou
Kontakt: +420 777 701 661, RybeckýKarel
Charakteristika: Tento večer je vždy příležitostí pro setkání lidí, Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
k zastavení v čase či k zazpívání u cimbálu.
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: výstava současné tvorby autora
Zahrávání hodů
Termín: 11.8.2013
Místo konání: náměstí před kulturním domem
Organizátor: velkobílovická chasa
Charakteristika: Tato akce je konána zpravidla čtyři týdny před
tradičními krojovanými hody.
Výstava drobného zvířectva
Termín: 9.8.-11.8.2013
Místo konání: za starou školou
Organizátor:
Charakteristika:
XXII. Břeclavské svatováclavské slavnosti
Termín: 27. – 29. 9. 2013
Místo konání: areál pod zámkem
Organizátor: Město Břeclav, tel: 519 311 111, email: posta@breclav.eu, www.breclav.eu
Charakteristika: bohatý kulturní program, jarmark lidových řemesel, taneční zábava….
Mobilizace
Termín: 28. 9. 2013
Místo konání: Pohansko
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdiZarážání hory
nů 2747 , 690 02 Břeclav, tel.: 519 323 050, 519 324 493, e-mail:
Termín: 24.8.2013
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Místo konání: sklepní ulička Horenského práva
Charakteristika: tradiční retro odpoledne ve spolupráci s Klubem
Organizátor:
Charakteristika: Zarážání hory“ je starobylá tradice, vycházející ze vojenské historie Břeclav
středověkého způsobu řízení prací na vinici a ochrany vinic či jeO Zlatý hrozen jižní Moravy – 37. ročník
jich úrody. Jednotlivá nařízení jsou zakotvená již v Horenském
právu dědiny Bílovic z roku 1550, které je odvozeno z horenských Termín: 28. 9. 2013
Organizátor: KČT Slovan Břeclav MSK Břeclav – turistika, tel.:
práv Falkensteinských.
737 786 681 (Josef Kaman)
Charakteristika: mezinárodní etapový pochod a cykloturistika,
akce v celostátním turistickém kalendáři
25
LEDNICE
ZÁŘÍ
Lázeňské vinobraní
Termín: 21. 9. 2013
Místo konání: před budovou lázeňského domu Perla
Organizátor: Lázně Lednice, obec Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Celodenní akce před budovu lázní s jarmarkem
lidové tvořivosti. Požehnání vína a přání dobré úrody a bohatý
kulturní program. Den otevřených dveří.
BULHARY
S Burčákem u cimbálu
Termín: 28.9.2013
Místo konání: za kulturním domem
Organizátor: Mužácký sbor Pulgárčané Bulhary
Kontakt: +420 731 461 091, +420 519 340 747(Bedřich Pola),
www.pulgarcane.estranky.cz
Charakteristika: akce pro veřejnost
Svatováclavská kachnička v restauraci Onyx
Termín: 27. - 29. 9. 2013
Místo konání: Restaurace Onyx Lednice
Organizátor: restaurace Onyx Lednice
Kontakt: +420 608 600 556, restaurace.onyx@seznam.cz
Charakteristika: přijďte ochutnat speciality naší kuchyně, ale také
mladá vína 2013 a samozřejmě Svatováclavskou kachničku,
http://restaurace-onyx-lednice.cz/
HLOHOVEC
Vinobraní
Termín: 14. 9. 2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: Občanské sdružení Hlohovčané
Kontakt: +420 732 318 989 (p. Hajda)
Charakteristika akce: Tradiční akce s bohatým kulturním programem
Festival Cyklospecialit – Mistrovství ČR Brompton
Termín: září 2013
Místo konání: u Janova hradu
Kontakt: +420 544 525 303, www.cyklospeciality.cz
Charakteristika: Pod záštitou místostarosty Ing. Leoše Tržila. Závod na skládacích kolech Brompton, otevřený závod šlapohybů,
testovací jízdy elektrokol, soutěže pro děti i pro dospělé, přehlídka
cyklistických kuriozit.
LADNÁ
Krojové hody
Termín: září 2013, bude upřesněn
místo konání: park Rasovna
Organizátor: obec Ladná
Kontakt: +420 519 324 502
Charakteristika: Tradiční krojové hody s průvodem obcí, začátek
ve 14.00hod.
VALTICE
Výstava tykví, cuket a patizonů
Termín: září 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz,
www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: 2. ročník výstavy probíhající v rámci Dýňobraní !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Krojové hodky
Termín: září 2013, bude upřesněn
místo konání: park Rasovna
Organizátor: obec Ladná
Kontakt: +420 519 324 502
Charakteristika: Tradiční krojové hodky.
LEDNICE
Lázeňské hudební večery
Termín: 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9.2013
Místo konání: **** SPA hotel Miroslava - kavárna
Organizátor: **** SPA hotel Miroslava
Kontakt: +420 515 554 100, recepce@hotel-miroslava.cz
Charakteristika: Hudebně taneční večer v lázeňské kavárně
Taneční a hudební večery
Termín: 6. 9., 27. 9.2013
Místo konání: budova Lázní Lednice
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní Lednice.
Dostihy chrtů – Mistrovství Moravy
Termín: 14. 9. 2013
Místo konání: závodní dráha
Organizátor: Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Kontakt: +420 606 700 313, www.chrtilednice.cz ;
Charakteristika: Začátek rozběhů chrtů od 10:30 hodin, finále cca
od 13:30 hodin. Zápis a veterinární přejímka od 8:30 do 9:30 hodin.
Burčáky Valtice
Termín: 6. – 7.9.2013
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz, www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu
historických vinných sklepů. Atraktivní program pro celou rodinu.
Odrůdové burčáky z burčákomatů a vína Lednicko-valtického
areálu včetně medailových a oceněných. Sezónní speciality, cimbálová muzika.
Valtické cyklobraní
Termín: 13. – 14.9.2013
Místo: státní zámek Valtice, zámecký park, nám. Svobody
Organizátor: Junior Golf Club Břeclav, o.s.
Informace: www.kolopro.cz, e-mail: kbalga@yahoo.com, tel.:
+420 602 333 829
Charakteristika: 15. díl největšího seriálu závodů horských kol
Kolo pro život – pro širokou veřejnost, soutěž dětí Junior Trophy
v zámeckém parku !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Dýňobraní Valtice
Termín: 13 – 14.9.2013
Místo: Valtické podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, www.valtickepodzemi.cz
26
VALTICE
ZÁŘÍ
Štafetové běhy Emila Zátopka
Termín: bude upřesněn
Místo: Valtice - hřiště SOŠV, zámecký park
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
zs.valtice@worldonline.cz, www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: mladší žáci – 5 000 m, starší žáci – maratón
VALTICE
Dýňobraní Valtice
Termín: 13 – 14.9.2013
Charakteristika: tisíce vyřezávaných dýní, možnost vyřezávání na
místě, odrůdové burčáky z burčákomatů, dýňové speciality, dýňový jarmark, volba Miss Dýňobraní, soutěže pro děti, cimbálová
muzika, vína Lednicko-valtického areálu. !!!!Akce vhodná pro
rodiče s dětmi!!!!
VELKÉ BÍLOVICE
Výstava vyřezávaných dýní a keramiky
Termín: 13. – 15.9.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742 !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Tradiční ruční stavění máje
Termín: 7.9.2013
Místo konání: náměstí před kulturním domem
Organizátor: velkobílovická chasa
Tradiční krojované hody
Termín: 8. -10. 9. 2013
Místo konání: náměstí před kulturním domem
Organizátor: velkobílovická chasa
Podzimní experimentální výpal keramiky
Charakteristika: Největší svátek ve Velkých Bílovicích pořádaný
Termín: 16. – 22.9.2013
chasou, kterého se účastní přes padesát krojovaných párů, je předMísto: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
zvěstí vinobraní. Konají se v září první neděli po svátku Narození
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742 !!!!Akce vhod- Panny Marie (8. 9.). V sobotu před hody je k vidění ruční stavění
máje, skutečné hody začínají v neděli hodovým průvodem a zábaná pro rodiče s dětmi!!!!
vou na sóle při dechovce. Pondělí má obdobný průběh, doplněný
v podvečer obřadním tancem zvaným „Zavádka“, kterého se
Valtické burčáky ve Valtickém Podzemí
účastní více než stovka krojovaných. Úterní večerní zábava pak
Termín: 20. – 21.9.2013
přináší hody naruby a program s maškarním pojetím.
Místo: Valtické podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Tradiční krojované hodky
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: inTermín: 22. 9. 2013
fo@valtickepodzemi.cz, www.valtickepodzemi.cz
Místo konání: náměstí před kulturním domem
Charakteristika: odrůdové burčáky z burčákomatů, krajové a seOrganizátor: velkobílovická chasa
zónní speciality, cimbálová muzika, vína Lednicko-valtického
areálu. Zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu historic- Charakteristika: Hodky jsou vnímány jako dozvuky tradičních
hodů a ukončením léta.
kých vinných sklepů.
Mistrovství světa ve sběru hroznů
Termín: 21.9.2013
Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Informace: tel.: +420 519 361 331, e-mail: odbyt@vsvaltice.cz,
www.vsvaltice.cz
Charakteristika: Mistrovství světa ve sběru hroznů, soutěž o největší plíce, odpolední volná degustace, ochutnávka vín
v Zámeckém sklepě
Valtické Hudbobraní & Burčáky
Termín: 26. - 27.9.2013
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz, www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: festival mladých a nadějných hudebních skupin
regionu, odrůdové burčáky z burčákomatů, vína Lednickovaltického areálu, gastronomické speciality. Zážitková vinařská
turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Dny valtických burčáků
Termín: 27. – 28.9.2013
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Cech valtických vinařů
Informace: tel.: +420 720 484 884, e-mail: milanhradill@seznam.cz
Charakteristika: ochutnávka valtických burčáků, folklórní program, gastronomické speciality
ŘÍJEN
BŘECLAV
Turnaj mladých bojovníků
Termín: říjen 2013, začátek v 11.00 hodin
Místo konání. hala TJ Lokomotivy Břeclav, Veslařská 1
Organizátor: Soukromá škola bojových sportů Břeclav, tel.:
602 211 720 (Věra Krásná), www.budobreclav.cz
Charakteristika: soutěž judo, ve které soutěží judisté od 6 do 15 let
Seminář JU JUTSU
Termín: říjen 2013
Místo konání: hala TJ Lokomotivy Břeclav, Veslařská 1
Organizátor: Soukromá škola bojových sportu Břeclav, tel.:
731 210 187 (Radek Viktorin), e-mail: raviktorin@gmail.com,
www.budobreclav.cz
Charakteristika: seminář bojového umění za účasti mezinárodního
instruktora
Závody v JUDU
Termín: říjen 2013
Místo konání: hala TJ Lokomotivy Břeclav, Veslařská 1
Organizátor: Soukromá škola bojových sportu Břeclav, tel.:
731 210 187 (Radek Viktorin), e-mail: raviktorin@gmail.com,
www.budobreclav.cz
Charakteristika: závody dětí a mládeže v judu
27
ŘÍJEN
BŘECLAV
Předhodové zpívání
Termín: 26. 10. 2013, začátek ve 20.00 hodin
Místo konání: kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Den seniorů v muzeu
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
Termín: 1. 10. 2013
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
Místo konání: muzeum pod vodárnou, synagoga, Pohansko, Lich- (Anna Gergelová), e-mail: info@slovackykruzek.cz,
tenštejnský dům
www.slovackykruzek.cz
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdi- Charakteristika: prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení
nů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
tradiční podzimní besedy u cimbálu
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: speciální komentované prohlídky, další doprovod- Koncert Základní umělecké školy Břeclav
ný program – pro seniory vstup zdarma
Termín: 27. 10. 2013
Místo konání: synagoga
Dýňování
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdiTermín: 5. 10. 2013
nů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
Místo konání: muzeum pod vodárnou
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: výroba strašáků z dýní a přírodních materiálů –
Lampionový průvod
akce pro děti
Termín: 25.10.2013
Místo konání: Obec Bulhary
Organizátor: Český svaz žen Bulhary
Podzimní hody v Ch. N. Vsi
Kontakt:
Termín: 6. – 7. 10. 2013
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves
Charakteristika: akce pro veřejnost
Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané, tel.: 603 555 636
(Martin Radkovič), www.charvatcane.cz
Charakteristika: tradiční hodová zábava
Lázeňské hudební večery
Termín: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 27. 10.2013
Hody v Poštorné
Místo konání: **** SPA hotel Miroslava - kavárna
Termín: 13. – 14. 10. 2013
Organizátor: **** SPA hotel Miroslava
Místo konání: Na Rovnici a kulturní dům, Poštorná
Kontakt: +420 515 554 100, recepce@hotel-miroslava.cz
Organizátor: Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“, tel.:
Charakteristika: Hudebně taneční večer v lázeňské kavárně
724 979 558 (Milan Studený), 603 179 557 (Karel Grandič),
e-mail: milan.studeny@seznam.cz, www.konare.cz
Charakteristika: krojová zábava jako dík za skončení roboty, věno- Koulení kola z Lednice do Brna
Termín: 5. 10. 2013
vaná patronce kostela sv. Terezii
Místo konání: Zámecké náměstí v Lednici, Brno
Organizátor: KČT Kudrna,
Veletrh vzdělávací nabídky středních škol – 17. ročník
Kontakt: tel.: +420 533 433 701, +420 776 221 749,
Termín: 15. 10. 2013 (od 10.00 do 18.00 hodin) – 16. 10.
www.kudrna.cz, www.lednice.cz
2013 (od 9.00 do 17.00 hodin)
Charakteristika: Jedinečný závod - rekonstrukce běhu legendárnípo oba dny (od otevření výstavy do 13.00 hodin) praktické
ho koláře Jiřího Birka. Tříčlenná družstva koulí dřevěné kolo od
ukázky práce škol na pódiu v sále
žebřiňáku malebnou krajinou pod Pálavou po cyklostezce z LedniMísto konání: Dům školství, Břeclav
Organizátor: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělá- ce do Brna. Akce se koná pod záštitou starosty obce Lednice RNvání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, Dr. Libora Kabáta.
tel.: 519 330 440 (Mgr. Ludmila Ratajská), e-mail: ratajTaneční a hudební večery
ska@sssbrno.cz, www.sssbrno.cz
Charakteristika: Představí se veškeré typy škol z celé jižní Moravy Termín: 11. 10., 25. 10.2013
i s praktickými ukázkami své práce ve stáncích i na pódiu v sále – Místo konání: budova Lázní Lednice
účesová tvorba, módní přehlídky, předlékařská první pomoc, umě- Organizátor: Lázně Lednice
lecké rytí do dřeva, lovecké fanfáry, montáž kabelové spojky, bar- Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní
manská show aj.
Lednice.
Gabriela Dubská
Zvěřinové speciality na Myslivně
Termín: 24. 10. 2013 – leden 2014
Termín: 17. - 20. 10.2013
Místo konání: synagoga
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdi- Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
nů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: tradiční gastroakce.
Charakteristika: výstava volné i ilustrační tvorby autorky
BŘECLAV
BULHARY
LEDNICE
28
ŘÍJEN
LEDNICE
VALTICE
Ing. Přemysl Krejčiřík: Zednářská zahrada
Termín: 10.10.2013
Místo: zámecký park, Lednice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail:
mestskemuzeum@seznam.cz, www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: procházka s přednáškou
Dostihy chrtů – Zlatý box + Mistrovství ČR
Termín: 19. 10. 2013
Místo konání: závodní dráha
Organizátor: Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Kontakt: +420 606 700 313, www.chrtilednice.cz ;
Charakteristika: bodovací dostih, CACT, mistrovský. Začátek roz- Drakiáda
běhů chrtů od 10:30 hodin, finále cca od 13:30 hodin. Zápis a vete- Termín: bude upřesněn
Místo: fotbalové hřiště, Valtice
rinární přejímka od 8:30 do 9:30 hodin.
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
Tradiční zvěřinové speciality v restauraci Onyx
zs.valtice@worldonline.cz, www.zs.valtice.indos.cz !!!!Akce
Termín: 25. - 28. 10. 2013
vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Místo konání: restaurace Onyx Lednice
Organizátor: restaurace Onyx Lednice
Kontakt: +420 608 600 556, restaurace.onyx@seznam.cz
Charakteristika: výběr z více jak 30-ti zajímavých pokrmů ze zvěSetkání cimbálových muzik
řiny http://restaurace-onyx-lednice.cz/
Termín: říjen 2013, bude upřesněn
Místo konání: Kulturní dům Velké Bílovice
Festival ptactva
Organizátor: Cimb. muzika Guráš
Termín: říjen 2013
Místo konání: Zámecké náměstí, lednické rybníky
Organizátor: Český svaz ochránců přírody Lednice, Česká společnost ornitologická, obec Lednice
Kontakt: +420 607 813 487 (Vlastimil Sajfrt)
Charakteristika: ukázka odchytu a pozorování ptactva. Akce bude
zakončena opékáním špekáčků.
Tradiční hody ve Staré Břeclavi
Vstupné dobrovolné, s sebou teplé oblečení a obuv, dalekohled,
Termín: 10. – 11. 11. 2013, začátek ve 13.00 hodin
teplé pití.
Místo konání: Kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav a Stará
Břeclav
Kuličkohraní
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
Termín: říjen 2013
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
Místo konání: areál parkoviště, ulice 21. dubna
Organizátor: obec lednice, ZŠ Lednice, MŠ Lednice, Gabriela Tot- (Anna Gergelová), e-mail: info@slovackykruzek.cz,
www.slovackykruzek.cz a starobřeclavská chasa
ková, rodiče dětí
Charakteristika: prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení
Kontakt: tel.: +420 519 340 986
Charakteristika: Soutěž pro malé i velké o pěkné ceny, doprovod- tradičních hodových slavností, zahájení hodů slavnostním průvodem, k tanci a poslechu hraje dechová hudba
ný program s hudbou, občerstvení, táborák s opékáním a hlavně
VELKÉ BÍLOVICE
LISTOPAD
BŘECLAV
dobrá nálada.
Akce se koná pod záštitou starosty obce Lednice RNDr. Libora
Kabáta a předsedy kulturní komise Jana Vodáčka.
PŘÍTLUKY
Jablečno-dýňový dýchánek
Termín: říjen 2013, bude upřesněn
Organizátor:
Kontakt: +420 519 349 303, www.pritluky.cz
VALTICE
Valtické vinobraní
Termín: 4. – 5.10.2013
Místo: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice a SOŠV Valtice
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, email:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Charakteristika: Tradiční vinařská slavnost. V pátek kulturní
gastrovečer, v sobotu hlavní kulturní program, krojovaný průvod
městem, prodej burčáků a vína, jarmark, bohatý doprovodný program.
Deskové hry – Fenomén moderní společenské hry
Termín: 14. 11. – 24. 11. 2013
Místo konání: muzeum pod vodárnou
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: výstava vývoje deskových her
Hodky ve Staré Břeclavi
Termín: 16. – 17. 11. 2013
Místo konání: kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
(Anna Gergelová), e-mail: info@slovackykruzek.cz,
www.slovackykruzek.cz a starobřeclavská chasa
Charakteristika: prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení
tradičních hodových slavností
XXX. Hudecké dny
Termín: 22. – 23. 11. 2013, v pátek začátek v 20.00 hodin,
v sobotu začátek ve 19.30 hodin
Místo konání: kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
(Anna Gergelová), e-mail: info@slovackykruzek.cz,
www.slovackykruzek.cz
29
LEDNICE
LISTOPAD
Taneční a hudební večery
Termín: 15. 11., 29. 11. 2013
Místo konání: budova Lázní Lednice
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní
Lednice.
BŘECLAV
XXX. Hudecké dny
Termín: 22. – 23. 11. 2013, v pátek začátek v 20.00 hodin,
v sobotu začátek ve 19.30 hodin
Charakteristika: přehlídka lidových/cimbálových muzik Slovácka;
cílem je na několika koncertech a besedách u cimbálu poskytnout
posluchačům a divákům obraz vývoje lidové hudby a písně
v jednotlivých částech Moravy
Svatomartinská husa s cimbálovou muzikou ve vinném sklepě
penzionu Onyx
Termín konání: 16. 11. 2013
Místo konání: penzion Onyx Lednice
Adventní inspirace
Organizátor: penzion Onyx Lednice
Termín: 30. 11. 2013
Kontakt: +420 519 340 068, penzion@onyx.made.cz ,
Místo konání: synagoga
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdi- www.penzion-ubytovani-lednice.cz
Charakteristika akce: přijďte ochutnat Svatomartinské menu
nů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
z pravé domácí husičky, ale také mladá svatomartinská vína při
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: charitativní akce, ukázky a prodej vánoční floris- poslechu cimbálové muziky
tické dekorace, prodej perníků….
Lázeňská podzimní módní přehlídka
Termín: 22. 11. 2013
Místo konání: prostory lázeňského domu Perla
Organizátor: Lázně Lednice, obec Lednice
Myslivecký večer
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Termín: listopad 2013, bude upřesněn
Charakteristika: krásné ženy, krásné šaty, módní doplňky a drink
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
na uvítanou – prostě akce i pro muže i pro ženy.
Organizátor: OS Hlohovčané
Kontakt: +420 728 133 197 (Hřebačka)
Víkend pro ženy
Charakteristika akce: Tradiční krojované hodky
Termín: 22. - 24. 11. 2013
Místo konání: prostory lázeňského domu Perla
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Pravá domácí zabíjačka v penzionu Onyx
Charakteristika: Víkend plný módních trendů, líčení a procedur a
Termín: 9. 11. 2013
zábavy pro všechny ženy.
Místo konání: restaurace Onyx Lednice
HLOHOVEC
LEDNICE
Organizátor: restaurace Onyx Lednice
Kontakt: +420 608 600 556, restaurace.onyx@seznam.cz
Charakteristika: domácí zabíjačka – celodenní program zaměřený
na výrobu zabíjačkových specialit s posezením ve vinném sklepě
s cimbálovou muzikou
Martinská husa v lázních
Termín: 11. 11. 2013
Místo konání: restaurace lázeňského domu Perla
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Ochutnejte Svatomartinská vína a nejlepší Martinskou husičku společně s CM Longa.
Martinská husa a Martinské víno na Myslivně
Termín: 11. - 17. 11. 2013
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: tradiční gastroakce.
Svatomartinská husa v restauraci Onyx
Termín: 14. - 17. 11. 2013
Místo konání: restaurace Onyx Lednice
Organizátor: restaurace Onyx Lednice
Kontakt: +420 608 600 556, restaurace.onyx@seznam.cz
Charakteristika akce: Přijďte ochutnat speciality nejen z pravé
domácí husičky, ale také mladá svatomartinská vína a další speciality http://restaurace-onyx-lednice.cz/
Pravá domácí zabíjačka v penzionu Onyx
Termín: 23. 11. 2013
Místo konání: penzion Onyx Lednice
Organizátor: penzion Onyx Lednice
Kontakt: +420 519 340 068, penzion@onyx.made.cz ,
www.penzion-ubytovani-lednice.cz
Charakteristika akce: domácí zabíjačka – celodenní program zaměřený na výrobu zabíjačkových specialit s posezením ve vinném
sklepě s cimbálovou muzikou.
PŘÍTLUKY
Degustace svatomartinských vín
Termín: 11.11.2013
Místo konání: Vinařsko –turistický areál Přítluky
Organizátor: Vinařství Přítluky
Kontakt: +420 605 366 215
Charakteristika: ochutnávka prvních vín s cimbálkou
Světluškový den
Termín: listopad 2013, bude upřesněn
Organizátor:
Kontakt: +420 519 349 303, www.pritluky.cz
30
LISTOPAD
RAKVICE
Kateřinská výstava vín
Termín: 22. 11. 2013
Místo konání: Víno Rakvice s.r.o.
Organizátor: Reprezentační sklep Víno Rakvice s.r.o.
Kontakt: +420 602 450 053, www.vinorakvice.cz
Charakteristika akce: Ochutnávka mladých vín
Kateřinské hody
Termín: 23. 11. 2013
Místo konání: sokolovna Rakvice
Organizátor: Stárci a chasa
Kontakt:
Charakteristika akce: Tradiční zimní hody
VALTICE
Svatomartinský víkend & valtická vína v Městském sklepě
Termín: 8. - 11.11.2013
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.:
+420 723 211 327, www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Ochutnávka mladých a Svatomartinských vín valtických výrobců, starosvětské a místní husí speciality k vínům,
kulturní program. Prodej lahvových vín v cenách vinařství.
Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém
Podzemí
Termín: 11.11.2013 od 11.11 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz, www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: Jaký bude ročník 2013? Gastronomické svatomartinské speciality, cimbálová muzika. Zážitková martinská turistika
v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Husí hody a valtická vína v Městském sklepě
Termín: 15. - 16.11.2013
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.:
+420 723 211 327, www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Pečená husina, starosvětské a místní husí speciality. Ochutnávka mladých a Svatomartinských vín valtických výrobců, kulturní program. Prodej lahvových vín v cenách vinařství.
Putování za svatomartinskými a mladými víny po valtických
sklepech
Termín: 16.11.2013
Místo: vybrané vinné sklepy a vinotéky, Valtice
Organizátor: Cech valtických vinařů
Informace: tel.: +420 720 484 884, e-mail: milanhradill@seznam.cz
Charakteristika: otevřené vinné sklepy - ochutnávka svatomartinských a mladých vín
Svěcení vína
Termín: 16.11.2013 od 15.00 do 22.00 hod.
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000
Informace: www.vinarivaltice.cz, e-mail: stepanek.valtice@centrum.cz, tel.: +420 607 618 783, +420
777 618 783
VALTICE
Svěcení vína
Termín: 16.11.2013 od 15.00 do 22.00 hod.
Charakteristika: ochutnávka mladých vín z Valtic a blízkého okolí,
občerstvení, cimbálová muzika
Koncert kapel
Termín: 16.11.2013
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.:
+420 731 157 026
Charakteristika: program bude upřesněn
Vzpomínka na nesvobodu
Termín: 17.11.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: netradiční prohlídky muzea se svařákem
Dívčí vínek
Termín: 23.11.2013
Místo: stará tělocvična SOŠV „Novostavba“, ul. Sobotní, Valtice
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Informace: e-mail: valkrojspol@seznam.cz, www.chasa-valtice.cz
Charakteristika: taneční zábava s tématickým předtančením chasy
Florbal Cup
Termín: bude upřesněn
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: FBC Valtice
Informace: www.fbcvaltice.cz
Charakteristika: turnaj pro firmy a nadšence florbalu, počet týmů
omezen
Informace: e-mail: valkrojspol@seznam.cz, www.chasa-valtice.cz
Charakteristika: taneční zábava s tématickým předtančením chasy
VELKÉ BÍLOVICE
Benefiční koncert pro KRTKA
Termín: 8.11.2013
Místo konání: kulturní dům Velké Bílovice
Organizátor: Nadační fond dětské onkologie Brno
Charakteristika: Akce je zaměřená na pomoc malým pacientům při
léčbě a terapii těžkého onemocnění.
Svatomartinská slavnost na Púrynkách
Termín: 16.11.2013
Místo konání: sklepní lokalita Púrynky, nám. Sv. Jana
Organizátor: vinaři z trati Púrynky
Kontakt: +420 774 944 214, (Sedlák Milan)
Charakteristika: Svátek svatého Martina označuje konec sklizně,
završuje hospodářský rok a oznamuje začátek zimy. Postupem
času vznikla především tradice podávat mladé víno ke svátku svatého Martina, což umožnilo dát oslavě mladého vína slavnostnější
ráz. Součástí této slavnosti vždy bývá přípitek vinařů mladým
Martinským vínem k jeho svátku a na dlouholeté přátelství
s občany ze sousední obce Vrbice.
31
BŘECLAV
LISTOPAD
Silvestr 2013 v sokolovně Ch. N. Ves
Termín: 31. 12. 2013, začátek v 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves
Organizátor: Organizátor: TJ Sokol Charvátská Nová Ves o. s.,
tel.: 728 061 211 (Jan Chyla), www.charvatska.jex.cz
VELKÉ BÍLOVICE
Soutěž ve vaření zelňačky s Adventním jarmarkem
Termín: 23.11.2013
Místo konání: náměstí před kulturním domem
Organizátor: město Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111
Charakteristika: Soutěž je součástí partnerské spolupráce se slovenskou obcí Šenkvice, kde se stalo vaření tohoto pokrmu tradicí.
Akce je spojena s vánočním jarmarkem a letos bude pořádán její
čtvrtý ročník.
5. ročník závodu v zimním plavání z ČR do Rakouska „Dyje –
Schengen 2013", Český pohár v zimním plavání sezóny
2013/2014
Termín: 15. 12. 2013
Místo konání: řeka Dyje pod Břeclaví v úseku státní hranice
s Rakouskem, nedaleko zámečku Pohansko
Organizátor: Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav,
Národního odboje 5, 690 02 Břeclav, Mgr. Milan Vojta (tel.: 608
558 569), e-mail: nautilus@nautilus-ksp.cz, www.nautilus-ksp.cz
Charakteristika: závodní tratě 200, 500 a 900 metrů
Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb
Termín: 24.11.2013
Místo konání: Kulturní dům Velké Bílovice
Organizátor: ZUŠ Velké Bílovice
Charakteristika: Přehlídka umu, dovednosti a talentu mladých muzikantů u příležitosti svátku Sv. Cecilie, patronky muzikantů.
BŘECLAV
Vánoční zpívání
Termín: 21. 12. 2013
Místo konání: kulturní dům, Poštorná
Organizátor: Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“, tel.:
724 979 558 (Milan Studený), 603 179 557 (Karel Grandič),
e-mail: milan.studeny@seznam.cz, www.konare.cz
Charakteristika: tradiční předvánoční zpívání koled
Patchwork
Termín: 3. – 8. 12. 2013
Místo konání: synagoga
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: přehlídka textilních prací břeclavského patchworkového klubu
Vánoční koncert
Termín: 21. 12. 2013
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves
Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané, tel.: 603 555 636
(Martin Radkovič), www.charvatcane.cz
Charakteristika: tradiční vánoční koncert v Ch. N. Vsi, vystoupí
slovácký krúžek Charvatčané, Charvatčánek a cimbálové muziky
Rosénka a Notečka
Jarmak sv. Lucie
Termín: 13. – 14. 12. 2013
Místo konání: Na Rovnici, Poštorná
Organizátor: Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“, tel.:
724 979 558 (Milan Studený), 603 179 557 (Karel Grandič),
e-mail: milan.studeny@seznam.cz, www.konare.cz
Charakteristika: vánoční prodejní trhy spojené s ochutnávkou vánočního punče, zabíjačkových specialit a koledováním
Živý Betlém
Termín: 21. 12. 2013, začátek v 17.00 hodin
Místo konání: kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
(Anna Gergelová), e-mail: info@slovackykruzek.cz,
www.slovackykruzek.cz a NS Břeclavánek
Charakteristika: ukázka některých tradičních vánočních zvyků se
zaměřením na děti
PROSINEC
Vánoční koncert
Termín: 14. 12. 2013, začátek v 15.00 hodin
Místo konání: Kulturní dům, Poštorná
Organizátor: Senior klub Břeclav – Poštorná, Hraniční 34, 691 41
Břeclav, tel.: 728 550 332 (Marie Horňáková)
Charakteristika: vánoční koledy
Vánoční koncert
Termín: 23. 12. 2013, začátek v 19.00 hodin
Místo konání: kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: Slovácký krúžek Stará Břeclav, Gen. Šimka 53, 690
03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák), 777 271 489
(Anna Gergelová), e-mail: info@slovackykruzek.cz,
Vánoční dílnička
www.slovackykruzek.cz a Dětský národopisný soubor BřeclaváTermín: 14. 12. 2013 od 14.00 do 17.00 hodin
nek, tel.: 602 134 834 (Ing. Fikr), e-mail: breclavanek@email.cz,
Místo konání: muzeum pod vodárnou
www.breclavanek.cz
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdi- Charakteristika: tradiční předvánoční vystoupení dětských souborů
nů 2747, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 493, 519 323 050, email:
spolu se členy Slováckého krúžku Stará Břeclav
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz
Charakteristika: akce pro děti
Poslední kilometr, aneb tradiční rozloučení s rokem
Termín: 26. 12. 2013, start účastníků v 9.00 hodin u zimního
36. ročník Vánočního turnaje
stadionu
Termín: 14. 12. 2013
Organizátor: KČT Slovan Břeclav MSK Břeclav – turistika, tel.:
Místo konání. Dům školství, 17. listopadu 1a
737 786 681 (Josef Kaman)
Organizátor: TJ Tatran Poštorná, Lesní 878/10, 691 41 Břeclav,
Charakteristika: společný pochod k Janohradu a zpět (15 km)
tel.: 519 373 965
Charakteristika: šachový turnaj pro děti do 15 let
32
PROSINEC
BŘECLAV
39. ročník závodů v distančním ploutvovém plavání „Vánoční
kilometr 2013“
Termín: 26. 12. 2013
Místo konání: řeka Dyje v areálu Slováckého veslařského klubu
Břeclav (Nad Splavem)
Organizátor: Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav,
Národního odboje 5, 690 02 Břeclav, Mgr. Milan Vojta (tel.: 608
558 569), e-mail: nautilus@nautilus-ksp.cz, www.nautilus-ksp.cz
Charakteristika: závodní tratě na 100, 250, 500 a 750 metrů pro
registrované zimní plavce, neregistrovaným umožněn start na trati
100 metrů; hlavní závod „O Putovní pohár“ na 1.000 metrů pro
ploutvové plavce, zimní plavce, freedivery a potápěče
BULHARY
Mikulášská besídka – ČSŽ
Termín: 7.12.2013
Místo konání: Kulturní dům Bulhary
Organizátor: Český svaz žen Bulhary
Kontakt:
Charakteristika: akce pro veřejnost
Vánoční koncert - cimbálka Brnkačka - Hrozének
Termín: 21.12.2013
Místo konání: Kulturní dům Bulhary
Organizátor: Národopisný soubor Hrozének Bulhary
Kontakt: Hrozenek.Bulhary@seznam.cz,
www.hrozenek.estranky.cz
Charakteristika: akce pro veřejnost
Svěcení vín Spolek vinařů a Pulgárčané
Termín: Bude upřesněn
Místo konání: Sklep ZD Bulhary
Organizátor: Spolek vinařů Bulhary
Kontakt: Jiří Osička, Pola Bedřich, www.vinarizbulhar.cz
Charakteristika: akce pro veřejnost
HLOHOVEC
Svěcení vína
Termín: 27. 12. 2013
Místo konání: kulturní dům Hlohovec
Organizátor: Občanské sdružení Hlohovčané
Kontakt: +420 732 318 989 (p. Hajda)
Charakteristika akce: Tradiční akce s bohatým kulturním programem
LADNÁ
LEDNICE
Mikulášská zábava na Myslivně
Termín: 6. 12. 2013 ve 20:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
„COUNTRIO“.
Taneční a hudební večery
Termín: 7. 12., 13. 12.2013
Místo konání: budova Lázní Lednice
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Večer s hudbou a tancem, více na webu lázní
Lednice.
Vánoční zastavení na Rybničním zámečku
Termín: 13. 12. - 15. 12. 2013
Místo konání: Rybniční zámeček
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně a obec Lednice
Kontakt: Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz, (prof. Jindřich Neruda, neruda@mendelu.cz)
Charakteristika: Již tradiční, v pořadí šesté Vánoční zastavení na
Rybničním zámečku, umožní malým i velkým návštěvníkům navštívit v předvečer Vánoc romantické prostředí klasicistního zámečku a potěšit se prohlídkou jeho prostor slavnostně vyzdobených tématickými květinovými instalacemi. V neděli bude akce
zakončena vánočním vytrubováním trubačů Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Drobné občerstvení zajištěno. Zájemcům doporučujeme sledovat aktuální informace na adrese: http://www.mendelu.cz.
Adventní jarmark
Termín: 15. 12. 2013
Místo konání: Zámecké náměstí
Organizátor: obec Lednice
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz
Charakteristika: Jarmark tradičních řemesel, bohatý program.
Štěpánská zábava na Myslivně
Termín: 26. 12. 2013 ve 20:00 hodin
Místo konání: Penzion Myslivna
Organizátor: Penzion Myslivna Lednice
Kontakt: +420 604 564 111, www.myslivna-lednice.cz
Charakteristika: taneční a hudební zábava, hraje hudební skupina
„DUHA BAND“.
Silvestr v lázních
Termín: 31. 12. 2013
Místo konání: prostory lázeňského domu Perla
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: Přijďte s námi oslavit konec roku – čeká Vás Oldies párty, slavnostní večeře, sekt a skvělá zábava.
Mikulášská nadílka
Termín: 5.12.2013
místo konání: prostranství kostela
Organizátor: Sdružení občanů Ladné
Silvestr 2013 ve vinném sklepě penzionu Onyx
Kontakt: +420 519 324 502 (obec Ladná)
Charakteristika: Příjezd Mikuláše s nadílkou. Rozsvěcení vánoční- Termín: 31. 12. 2013
Místo konání: penzion Onyx Lednice
ho stromu a zpívání koled.
Organizátor: penzion Onyx Lednice
Kontakt: +420 519 340 068, penzion@onyx.made.cz ,
www.penzion-ubytovani-lednice.cz
Charakteristika akce: přivítejte s námi Nový rok 2014 ve vinném
Mikulášské zpívání
sklepě s cimbálovou muzikou
Termín: 5. 12. 2013
Místo konání: Zámecké náměstí
Organizátor: obec Lednice
Kontakt: +420 519 340 986, www.lednice.cz
Charakteristika: akce pro děti i dospělé, Mikulášská nadílka
33
LEDNICE
PROSINEC
PODIVÍN
Setkání s Mikulášem
Termín: prosinec 2013, bude upřesněn
Místo konání: hodové sólo Městská hala
Organizátor: město Podivín
Kontakt: +420 519 344 203, www.podivin.cz
Charakteristika: akce pro děti
Podivínský Štěpán
Termín: 26. 12. 2013
Místo konání: Městská hala
Kontakt: +420 777 984 373, www.podivinskystepan.webnode.cz
Charakteristika: tradiční turnaj v halové kopané
PŘÍTLUKY
Silvestr v Přítlukách
Termín: 31.12.2013
Místo konání: Vinařsko –turistický areál Přítluky
Organizátor: Vinařství Přítluky
Kontakt: +420 605 366 215
Charakteristika: bohatý program s půlnočním svařákem
Mikulášská besídka
Termín: prosinec 2013, bude upřesněn
Organizátor:
Kontakt: +420 519 349 303, www.pritluky.cz
Zabíjačkové speciality
Termín: prosinec 2013, bude upřesněn
Organizátor:
Kontakt: +420 519 349 303, www.pritluky.cz
RAKVICE
Vánoční jarmark
Termín: prosinec 2013, bude upřesněn
Místo konání: náměstí
Organizátor: ZŠ a MŠ Rakvice
Kontakt: +420 519 349 208, www.rakvice.cz
Předvánoční zpívání
Termín: prosinec 2013, bude upřesněn
Místo konání: Kostel sv. Jana Křtitele
Organizátor: Sbor pro občanské záležitosti
Kontakt: +420 519 349 208, www.rakvice.cz
VALTICE
Valtický advent
Termín: 1.12.2013
Místo: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail:
tic@valtice.eu, www.valtice.eu, tel.: +420 734 567 130
Charakteristika: slavnostní rozsvícení vánočního stromu starostou
města, vánoční jarmark, vystoupení dětí z Valtic !!!!Akce vhodná
pro rodiče s dětmi!!!!
VALTICE
Advent
Termín: 6. – 8.12.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: prodejní výstava na téma české Vánoce !!!!Akce
vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Mikulášský košt archivních vín
Termín: 7.12.2013 od 15.00 do 22.00 hod.
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000
Informace: www.vinarivaltice.cz, e-mail: stepanek.valtice@centrum.cz, tel.: +420 607 618 783, +420
777 618 783
Charakteristika: ochutnávka tříletých a starších vín
Vánoční žákovský koncert
Termín: 12.12.2013 od 17.00 hod.
Místo: sál ZUŠ, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: ZUŠ Valtice
Informace: tel.: +420 602 979 709 !!!!Akce vhodná pro rodiče
s dětmi!!!!
Adventní koncert
Termín: 22.12.2013
Místo: bude upřesněno
Organizátor: Petra Machálková
Informace: www.borovenka.cz, tel.: +420 733 510 989
Charakteristika: společné vystoupení dětského národopisného souboru Borověnka a cimbálové muziky Valtičánek !!!!Akce vhodná
pro rodiče s dětmi!!!!
Štědrovečerní diskotéka
Termín: 24.12.2013 od 23.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.:
+420 731 157 026
Štěpánská diskotéka
Termín: 26.12.2013 od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.:
+420 731 157 026
Šťastní a veselí na hranici
Termín: 28.12.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: netradiční rozloučení s končícím rokem. Klidné
Vánoce mohou být někdy bojem o život. Muzeum plné hraček
z dob komunismu a koledy, které už mnozí z nás ani nepamatují.
Silvestr – oslava příchodu nového roku
Termín: 31.12.2013 od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.:
+420 731 157 026
Charakteristika: diskotéka
34
PROSINEC
VALTICE
Silvestr ve vinném sklepě
Termín: 31.12.2013 od 19,00 hod
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.:
+420 723 211 327, www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Klasický vinařský Silvestr se spoustou autentických dobrůtek a záplavou valtických vín.
Mikulášská veselice
6. ročník srazu všech Mikulášů, andělů a čertů
Termín: bude upřesněn
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice, Kinopolis a Město Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.:
+420 731 157 026
Charakteristika: soutěže, dětská diskotéka !!!!Akce vhodná pro
rodiče s dětmi!!!!
Mikulášská nadílka
Termín: bude upřesněn
Místo: Valtice – ZŠ, MŠ, nemocnice, Domov důchodců, Dům
s pečovatelskou službou
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
zs.valtice@worldonline.cz, www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: děti ze ZŠ dělají radost ostatním !!!!Akce vhodná
pro rodiče s dětmi!!!!
Vánoční koncert – Valtický Modrásek
Termín: bude upřesněn
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
zs.valtice@worldonline.cz, www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Valtice !!!!
Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
VELKÉ BÍLOVICE
Zpívání u vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
Termín: 2.12.2013
Místo konání: náměstí Osvoboditelů
Organizátor: město Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.valkebilovice.cz
Adventní koncert v kostele Narození Panny Marie
Termín: 8.12.2013
Místo konání: Kostel
Organizátor: Chrámový sbor V.B.
Kontakt: +420 519 367 111, www.valkebilovice.cz
Vánoční koncert ZUŠ Velké Bílovice
Termín: 13.12.2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: město Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.velkebilovice.cz
Vánoční koncert Kumpanovi muzikanti
Termín: 21.12.2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: DH Kumpanovi muzikanti
Kontakt: +420 519 367 111, www.valkebilovice.cz
Vánoční koncert města
Termín: 29.12.2013
Místo konání: náměstí Osvoboditelů
Organizátor: město Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.valkebilovice.cz
Silvestr
Termín: 31.12.2013
Místo konání: kulturní dům
Organizátor: město Velké Bílovice
Kontakt: +420 519 367 111, www.valkebilovice.cz
Vánoce, Vánoce přicházejí …
Termín: bude upřesněn
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz,
www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: tradiční vánoční výstava !!!!Akce vhodná pro
rodiče s dětmi!!!!
Termíny se mohou měnit dle
časových možností pořadatelů!!!
Vánoční jarmark ZŠ Valtice
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice - nádvoří
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail:
zs.valtice@worldonline.cz, www.zs.valtice.indos.cz !!!!Akce
vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
VŠECHNY ZMĚNY VYHRAZENY!
35
Zpracovalo:
DSO LVA
Zámecké náměstí 70
Lednice 691 44
Tel./fax: 519 340 330
e-mail: kancelar@lednice.cz
www.lednice.cz
Kontakty TIC:
Turistické informační centrum Lednice
Zámecké náměstí 68
Lednice 691 44
Tel./fax: 519 340 986
e-mail: tic@lednice.cz
www.lednice.cz
Turistické informační centrum Valtice
Nám. Svobody 4
Valtice 691 42
Tel.: 519 352 978
e-mail: tic@valtice.eu
www.valtice.eu
Turistické informační centrum Břeclav
U Tržiště 8
Břeclav 690 02
Tel.: 519 326 900
e-mail: info@breclav.eu
www.breclav.eu
36
Download

kalendář LVA 2013.pdf - Lednicko