BULLETIN
6/2012
http://libriprohibiti.cz
AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ
VÝSTAVA
Milí přátelé,
zveme vás na výstavu kreseb Pavla Kantorka, která probíhá v Libri prohibiti
do 29. června, Senovážné nám. 2, Praha 1, 3. patro s výtahem. Vystavené exponáty
byly zapůjčeny ze sbírek vydavatele Milana Cimburka z Curychu. Výstavu připravila
Kateřina Volková.
Těšíme se na vás!
Záznam z vernisáže můžete zhlédnout zde:
http://www.stream.cz/uservideo/684639-pavel-kantorek-v-libri-prohibiti
http://www.stream.cz/uservideo/684642-pavel-kantorek-v-libri-prohibiti
http://www.stream.cz/uservideo/684651-pavel-kantorek-v-libri-prohibiti
V červenci a srpnu výstavy nebudou, knihovna má prázdniny. Těšit se však můžete
na 20. září, kdy se uskuteční vernisáž výstavy „Nejen vizuální básně Karla
Trinkewitze“. Výstava potrvá do 8. listopadu. Pozvánky vám včas zašleme.
Knihu Jaroslava Švestky Deník dřevorubce, kterou v dubnu vydala knihovna Libri
prohibiti, můžete u nás stále zakoupit za příznivou cenu 200 Kč.
Rozhovor s editorem knihy Danielem Havránkem pro Český rozhlas:
http://www.rozhlas.cz/cb/matine/_zprava/rebel-jaroslav-svestka-a-jeho-denikdrevorubce--1050281
Rozhovor s Jiřím Gruntorádem pro Český rozhlas.
„Za dlouhé roky, co sbírá samizdaty a exilové publikace, se Jiří Gruntorád v těchto
knihách dokonale vyzná. Navíc je na první pohled zřejmé, že je má rád. Návštěva
jeho knihovny Libri prohibiti na pražském Senovážném náměstí vám může přinést
nečekaná setkání.“
Audiozáznam pořadu naleznete zde do 27. června 2012:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2640959
Informace o pořadu naleznete zde:
http://www.rozhlas.cz/vltava/dokument/_zprava/libri-prohibiti--1058103
Redakce Bulletinu se zúčastnila konference o druhém oběhu v Polsku.
Mnohým z čtenářů neunikla informace o mezinárodní konferenci s názvem Drugi obieg
wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku
(Druhý vydavatelský oběh ve světle samizdatu v zemích sovětského bloku po roce
1956), kterou ve Varšavě uspořádal Institut národní paměti (IPN) několik dnů před
vypuknutím fotbalového šílenství, ve čtvrtek a pátek 31. 5. – 1. 6. 2012. Program
konference byl velmi různorodý a bohatý a se svými příspěvky vystoupily takové
osobnosti jako Andrzej Friszke, profesor historie Institutu politologie Polské akademie
věd, sám spjatý se samizdatovými časopisy jako např. Tygodnik Solidarność, Władysław
Chojnacki, spoluautor bibliografie polské samizdatové literatury v letech 1982-1986,
nebo prof. Alfred Reisch, bývalý analytik Rádia Svobodná Evropa a ředitel
Výzkumného ústavu maďarské sekce RFE.
Panelisté konference druhého oběhu ve Varšavě, druhý zprava prof. A. Friszke.
S problematikou vzniku českého samizdatu a distribuce této literatury v zemi
a pašování exilové literatury do Československa posluchače seznámila dr. Marie
Neudorflová.
Na závěr krátký citát z příspěvku prof. Andrzeje Friszke: „Druhý oběh [samizdat]
v Polsku byl spjat zejména s masovou opoziční činností a vydáváním se zabývaly
opoziční struktury. Nesmíme zapomínat, že provoz tiskáren a jejich ukrývání, shánění
papíru a distribuce vyžadovaly fungování pevné organizační sítě. A polská opozice
ji měla. Snažila se o to např. opozice v Rusku, tam však byly perzekuce disidentů tak
rozsáhlé a intenzivní, že vytvořit podobnou organizaci nebylo možné…“
KARTA
Spolupráce s Ośrodkem Karta ve Varšavě, partnerskou neziskovou organizací, která
se zabývá shromažďováním a uchováváním samizdatové literatury a archivních sbírek
dokumentujících činnost opozice a život obyvatel v komunistickém Polsku, pokračuje!
Díky vzájemné výměně duplikátů samizdatových a exilových knih a časopisů se sbírky
knihovny Libri prohibiti doplnily zejména o tituly historické i esejistické literatury
polské samizdatové produkce a také chybějící překlady české literatury do polštiny.
V prostorách Karty byla naší průvodkyní Joanna Michałowska, vedoucí archivu,
a ukázala nám nejvýznamnější sbírky, které Karta shromažďuje.
Patří k nim zejména Východní archiv
(Archiwum Wschodnie), který
obsahuje dokumenty do roku 1956,
Archiv opozice (Archiwum Opozycji)
z let 1956–1989, dále řada sbírek
tematických, sbírek institucí
i organizací a pozůstalostí (např. Jacka
Kuroně), samizdatové časopisy
a monografie. Sbírky Karty se
neustále rozrůstají, a to v rámci
působení Archivní pohotovosti Karty
(Pogotowie Archiwalne), jejíž
zaměstnanci přebírají a zachraňují
nezřídka unikátní archivní materiály, na které by se jinak zapomnělo. Do Karty se občas
dostanou i předměty spíše muzejního charakteru – mezi zajímavé „úlovky“ tohoto typu
patří třeba pomalovaná košile z internačního tábora v Białołęce z roku 1982.
V posledních několika letech je ve středu zájmu digitalizace. Karta takto zpřístupňuje
řadu dokumentů, kvůli jejichž studiu by mnozí zájemci museli cestovat i stovky
kilometrů. Více informací je možné vyhledat na www.karta.org.pl.
Pomalovaná košile z cely č. 5 internačního tábora v Białołęce z roku 1982 s podpisy
internovaných.
VYBRANÉ NOVINKY Z NAŠICH FONDŮ
SAMIZDAT A EXIL
Celou bednu cenných knih z exilu, hlavně z edice Archa, vydávané Jaroslavem
Kučerou v Německu, jsme dostali od Marka Václavíka z Pasova. Jsou mezi nimi
např. „Fóry do foroty“ (necenzurované vtipy z komunistického Československa)
a Solženicynova „Výstraha“, která vyšla dokonce ve dvou vydáních.
Moc děkujeme !!!
Zásilka pro Libri prohibiti.
I takhle pestrobarevně může vypadat balíček pro naši knihovnu.
Balíček od pana Václava Vostřeze z Hamiltonu.
KULTURNÍ AKCE, KONFERENCE
Knihovna Václava Havla Vás zve na červnové akce: http://www.vaclavhavellibrary.org.
19. června 2012 od 19 hodin na večer v Galerii Montmartre s názvem Můj drahý Josefe,
milý Errole…
Večer věnovaný Josefu Škvoreckému a dvěma ženám, jež mu byly
v posledních letech jeho života – pracovně i lidsky – velmi blízko.
Přítomny budou režisérka a autorka filmového scénáře Zbabělců
Andrea Sedláčková a dramaturgyně Helena Slavíková, které
se Škvoreckým a Zdenou Salivarovou spolupracovaly.
Večer uvádí Jiří Peňás.
20. června 2012 od 19 hodin na večer v Galerii Montmartre s názvem Vyhnání a návrat
Krymských Tatarů.
Krymští Tataři, které v roce 1944 poslal Stalin do vyhnanství,
se domů na Krym mohli vracet až po pádu komunismu. Dnes
ve své vlasti budují nový život…
O minulosti i současnosti Krymských Tatarů bude hovořit
autorka filmu, novinářka a překladatelka, Petruška Šustrová.
25. června 2012 od 19 hodin na večer v Galerii Montmartre s názvem Mistrovské
povídky Jana Zábrany.
Jan Šulc, Aleš Palán a Marie Zábranová. Z autorova díla čte Michal
Švec. Večer k vydání knihy básníka a překladatele Jana Zábrany
Povídky (Torst, 2012). Soubor obsahuje práce již dříve vydané
i dosud zcela neznámé. Hrdiny próz jsou většinou mladí lidé,
pracující na počátku padesátých let v dělnických profesích
či pohybující se na okraji společnosti. Klíčový je též jazyk, v jehož
užívání byl Jan Zábrana suverénním mistrem.
Česká obec sokolská v roce 2012 oslaví 150. výročí svého založení – založení Sokola.
Nejdůležitější z akcí, které se budou při této příležitosti konat, je XV. všesokolský
slet. Tento slet je již čtvrtým sletem od obnovy Sokola v roce 1990.
Podrobný program naleznete zde: http://www.vsesokolskyslet2012.eu/programoslav-150-let/hlavni-program-xv-sletu
Zatčení členek punkového uskupení Pussy Riot.
Tři členky punkového uskupení Pussy Riot, Naděžda Tolokonnikovová, Marija
Aljochinová a Jekatěrina Samucevičová jsou ve vazbě drženy od 21. února 2012, kdy
je policie zatkla po vystoupení v pravoslavném chrámu Krista Spasitele, kde vystoupily
s vlastní písní Bohorodičko, vyžeň Putina. V současnosti soud prodloužil jejich vazbu do
24. června a třem ženám hrozí až 7 let vězení za výtržnictví.
Uvěznění kapely zvedlo všude po světě vlnu podpůrných akcí, včetně České republiky.
Aktuální vývoj v kauze monitorují stránky: http://freepussyriot.org/about
3. ročník undergroundového festivalu na Střelnici v Rožnově pod Radhoštěm ponese
podtitul „Ahoj Magore!"
Akce začne 22. června ve 14 hodin a skončí 24. června v 17 hodin.
Ivan Martin „Magor" Jirous oba předchozí ročníky moderoval, a tak se organizátoři
rozhodli uctít jeho památku večery věnovanými právě tomuto přednímu muži českého
undergroundu.
Program festivalu:
Pátek 22. června 2012:
Houba
Havarna
Děti kapitána Morgana
Jakub Noha band
Ciment
Sobota 23. června 2012:
Spytihněv
Umělá hmota
Dáša Vokatá a Jiří Jelínek
J. H. Krchovský & Krch-off band
DG 307
All Tomorrow's Parties
Festivalem bude provázet František Stárek Čuňas.
Parkování, občerstvení i místo pro stanování zajištěno. Vstupné bude dobrovolné!
Společnost Člověk v tísni zve již na 2. ročník akce s názvem „Den Příběhů bezpráví“.
Pocta obětem komunismu. Pocta těm, kteří vzdorovali.
V den, kdy si připomínáme výročí popravy Milady Horákové, chystá společnost
Člověk v tísni již 2. ročník akce s názvem „Den Příběhů bezpráví“. V tento
den chceme připomenout, že komunismus měl také své aktivní odpůrce, které
spojovalo odhodlání konat v zájmu demokracie a svobody.
Přijďte na vzpomínkový happening, který proběhne 27. června 2012 ve 12 hodin
na Václavském náměstí u sochy svatého Václava.
27. června 2012 zaplní frekventovaná místa Prahy dobrovolníci, kteří budou rozdávat
symbolické stužky. Připnutím stužky budou moci lidé vyjádřit účast se všemi, kteří
v době komunistického Československa našli odvahu a tomuto režimu se postavili.
Knihovna kardinála Berana zahajuje činnost konferencí věnovanou životu a dílu
prof. Josefa Kalvody.
Více informací o konferenci a poslání knihovny naleznete zde:
http://ikaros.cz/knihovna-kardinala-berana-zahajuje-sve-pusobeni-konferenci
Výstava věnovaná životním osudům H. Gordona Skillinga, jeho stykům
s československým prostředím – včetně disentu – a také jeho zájmu o tématiku
nejnovějších čs. dějin je veřejnosti přístupná od 30. května až do 5. srpna 2012
od 10 do 18 hodin v Museu Kampa na Malé Straně.
Více informací o výstavě naleznete zde: http://www.museumkampa.cz/cs/Vystavy15.htm
Představení nové knihy s názvem Korespondence Janouch Vaculík proběhlo na Světě
knihy 18. května 2012 za přítomnosti obou autorů.
Odkaz na záznam naleznete zde:
http://www.youtube.com/watch?v=c1rMo6oTeM8&list=UUDpcqKArkrxdkoR4wzDM
HtA&index=1&feature=plcp
Český rozhlas vyhlásil anketu Zahraniční Čech/Češka roku 2012:
Vítězem ankety se stane osobnost, která dostane od vás, posluchačů, nejvíce hlasů.
Dříve, než dojde k hlasování, posílejte nám návrhy na nominace.
Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli
ocenění získat. Nominovat můžete krajany (v zahraničí narozené), exulanty odešlé
před rokem 1989, i ty, kteří odešli po listopadu 1989 - osobnosti, které dosáhly
významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní
zásluhy. Musí se jednat o žijící zahraniční Češky a Čechy.
Nominace se stručným zdůvodněním posílejte do 30. června 2012 na adresu
[email protected] nebo prostřednictvím tohoto webového formuláře.
Více informací naleznete zde: http://www.rozhlas.cz/styl/zahranicnicech
Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů zve na konferenci:
Milí přátelé, vážení zahraniční Češi,
jménem Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů bychom vás rádi
pozvali na konferenci Krajané a problém generací, která se uskuteční v Praze 26.-28. září
2012. Jak název napovídá, budeme diskutovat o problémech střídání generací
v krajanských komunitách a o tom, jak tyto problémy řešit. První dva dny budeme
jednat od 9 do 18 hodin v nové budově Národního muzea, v pátek 28. září pro vás
připravujeme kulturní program v Praze. Předběžný program, který bude dále
upřesňován, najdete na www.zahranicnicesi.com. Zároveň vás prosíme, abyste
informaci o konferenci rozšířili i ve svém okolí, na webových stránkách, ve vašich
tiskovinách apod.
Registrace byla zahájena, účast můžete již teď potvrzovat e-mailem
[email protected] nebo písemně na adrese MKVZČ, K Zahrádkám 1289, 15500
Praha 5, Česká republika. Letošní konference bude probíhat v rámci širších oslav Dne
české státnosti, který bude letos věnován Čechům v zahraničí. Oslavy vyvrcholí
slavnostním večerem v Národním divadle, kterého se budete moci zúčastnit 28. září
ve 20 hodin večer. Těšíme se na shledanou v září.
Za MKVZČ: Ája Vrzáňová-Steindler, Miroslav Krupička.
V neděli 27. června 2012 při latinských kapitulních nešporách v katedrále sv. Víta
v Praze udělil arcibiskup Dominik Duka stříbrnou medaili sv. Vojtěcha Mons. Pavlu
Kučerovi za duchovní péči o krajany (medaili za nemocného otce Kučeru přebíral
biskup Václav Malý). Rozhovor s Pavlem Kučerou z roku 2009 naleznete zde:
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_zprava/649034
Petr Placák pronáší slavnostní řeč u příležitosti odhalení pamětní desky Zdeňku
Vašíčkovi v Kyjově.
Foto: Petr Hořčička
PUBLIKACE, ČLÁNKY
České sociální vědy v exilu
Miloslav Petrusek
Praha, Slon, 2012
České sociální vědy prošly, podobně jako jiné vědní obory, třemi exilovými vlnami.
Po okupaci Československa v roce 1939, po nástupu komunistického režimu v roce
1948 a po ustavení tzv. normalizace jako důsledku vojenské intervence do obrodného
procesu v roce 1968. V knize jsou zastoupeny jen dvě exilové vlny - poúnorová
a „normalizační". Kniha ukazuje na základě osobních rozhovorů, případně
publikovaných interview, jak se nucení běženci vyrovnávali s novým prostředím,
jak byli přijati a jak postupně dosahovali akademických, případně expertizních pozic
na univerzitách a dalších pracovištích.
Publikace je založena především na dvou základních „stavebních kamenech" - na
vlastních výpovědích českých exilových sociálních vědců (nejen sociologů, ale
i některých historiků a politologů), které reprodukují poměrně věrně dobové ovzduší,
a na ukázkách z jejich děl, jak z dob předexilových, tak z dob strávených v zahraničí.
Publikace snad vhodně doplňuje dosud vydané knihy o českém exilu, protože speciální
pozornost sociálním vědám zatím věnována nebyla. V tomto ohledu chce být kniha
prvním vykročením na cestě k úplnějšímu poznání vývoje české sociologie, z níž exil
nelze vyloučit.
Zdroj: www.kosmas.cz
Bohemian Rhapsodies
Paul Wilson
Praha, Torst, 2012
Kanadský bohemista Paul Wilson je vynikajícím překladatelem české literatury.
V letech 1967–1977 žil v Československu, učil zde angličtinu a byl členem skupiny
The Plastic People of the Universe. Po mnoho let intenzivně píše v anglickém,
kanadském a americkém tisku o české literatuře a kultuře. Soubor jeho esejů a článků
s českou tématikou je pro české čtenáře cenný tím, že jim dává nahlédnout na český
underground, disent, literaturu a politiku zevnitř a současně zvnějšku, že umožňuje
spatřit mnohé z našeho života z nového a neobvyklého úhlu pohledu. Kniha shrnuje –
v překladu Martina Machovce, Aleny Přibáňové, Jaroslava Riedela a Kateřiny Sidonové
– Wilsonovy eseje vůbec poprvé do knižního celku. Wilson se zde představuje jako
výrazný esejista s pronikavým viděním, jako člověk, který pro českou kulturu ve světě
udělal v posledních čtyřiceti letech tolik, jako málokdo jiný. Kniha je doplněna
rozsáhlým rozhovorem Jaroslava Riedela s Paulem Wilsonem, unikátními fotografiemi,
podrobnou ediční poznámkou, rejstříkem a Wilsonovým medailonem z pera Martina
Machovce.
Zdroj: www.kosmas.cz
Jáchymov
Josef Haslinger
Brno, JOTA, 2012
Potkají se náhodou: nakladatel a bývalá tanečnice. Majitel malého vídeňského
nakladatelství Anselm Findeisen si přijede léčit těžkou chorobu pohybového ústrojí
do starého lázeňského hotelu v Jáchymově, kde potká bývalou tanečnici. Ta mu začíná
vyprávět příběh, který ji celý život doprovází. Je to tragédie jejího otce.
Byl jím slavný brankář československé hokejové reprezentace Bohumil „Bóža“ Modrý.
Přestože byl od třicátých let hvězdou týmu, nemohly ho jeho úspěchy ochránit před
svévolí komunistického režimu. Byl zatčen. Deportovali ho do různých vězení
a pracovních táborů v Jáchymově, městečku s uranovými doly v Krušných horách.
Až po pěti letech byl amnestován, avšak se zničeným zdravím, a jako na smrt nemocný
propuštěn. Rodině zbývá jen přihlížet jeho pomalému umírání. Jeho dcera se stává
kronikářkou neurčitých vzpomínek, jimž nedokáže uniknout.
Zdroj: www.kosmas.cz
150 let Sokola
Byli jsme a budem
Agentura Leman, 2012
Knihu můžete zakoupit zde: http://www.vsesokolskyslet2012.eu/e-shop/kniha-ke150vyroci?view=ecwid#ecwid:category=2447011&mode=product&product=10500029
Útěky
Zdeněk Slouka
Praha, Torst, 2011
Významný český předúnorový a posléze exilový politolog a publicista Zdenek Slouka
zaujal české čtenáře v posledních dvaceti letech podnětnými články, zejména
v Literárních novinách. Poté vydal v nakladatelství Academia rozsáhlé paměti s názvem
Jdi po skryté stopě, oceněn byl Cenou Ferdinanda Peroutky. Jeho kniha povídek s názvem
Útěky nepřináší texty jednotlivé, ale prózy, které se vzájemně doplňují tak, aby vytvořily
prokomponovaný celek. Slouka na konkrétních osudech dvanácti mužů vydává
svědectví o českém dějinném údělu ve dvacátém století. Čtenář je postupně vtahován
do Sloukova jazyka, který je svou úsporností velmi sympatický - autor váží každé slovo
a říká přesně jen to, co je říci třeba. Děj povídek se odehrává z počátku v Čechách,
později na mnoha různých místech světa. Slouka jako by chtěl říci: Češi v oné tragické
dějinné době žili všude po světě, ale jejich osudy, tak roztodivné, navzájem se
neprotínající a odloučené, tvořily dohromady cosi společného. A právě to je zachyceno
v této knize, čerpající z mimořádně bohaté autorovy životní zkušenosti.
Zdroj: www.kosmas.cz
Země Lhostejnost
Karel Kryl
Praha, Torst, 2012
Kniha Země Lhostejnost přináší úplný soubor politických komentářů Karla Kryla z let
1990-93. Je nejen splátkou jednoho z výrazných dluhů, které máme vůči jejímu autorovi,
ale i překvapivě aktuálním a výrazným hlasem do diskuse o přítomnosti a budoucnosti
české společnosti, politiky a kultury. Krylovy články ukazují, jak mimořádného
a vskutku nezávislého politického komentátora v něm česká a slovenská společnost
ztratila. Vzhledem k nepřízni rozhlasových a novinových redaktorů na počátku
devadesátých let neměl Karel Kryl možnost své publicistické texty představit širší
čtenářské a posluchačské obci. I proto jeho komentářů vzniklo mezi léty 1990 a 1993
jen dvacet osm. Dosah regionálních periodik Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž
většina těchto textů vyšla, byl minimální. Kniha Země Lhostejnost zásadním způsobem
doplňuje obraz zpěváka, skladatele a básníka Karla Kryla. Ukazuje jej jako výsostně
politického člověka se širokým vzděláním, záběrem zájmů a tvořivě blízkým vztahem
k českému jazyku, který ve své publicistice rozvinul jako málokdo z jeho generace.
Zdroj: www.kosmas.cz
Hledání ztraceného času
Milan Schulz
Praha, Torst, 2012
Známý publicista Milan Schulz shrnul ve svém čtivém vyprávění vlastní život, který byl
pohnutou a přitom velice zajímavou cestou dvacátým stoletím. Popis své životní pouti
pojal v okouzlujícím, poutavém a zábavném duchu. Zachycuje dětství a mládí za první
republiky, v předvečer války i během ní; bohémského otce, jehož nejistotu vyvažovala
stabilnost a serióznost matky; poválečný rozlet při studiích literatury a ruštiny v době,
která přála mládí, ne však zdravému rozumu; literární začátky, pestré prostředí
Literárních novin, přitažlivost divadla, v němž se autorsky uplatnil v kabaretu Paravan
s J. R. Pickem a v roli dramaturga v Semaforu; poté roli hlavního redaktora nově
vzniklého časopisu Orientace. Události konce šedesátých let jej přinutily k odchodu
do mnichovského exilu, kde opět stanul ve středu dění: zblízka se seznamujeme
s prostředím Svobodné Evropy, v níž Milan Schulz po dlouhá léta působil; s podnětným
okruhem lidí kolem opata Anastáze Opaska; s českým exilovým světem a jeho
osobnostmi - zejména s Pavlem Tigridem jako jedním z nejbližších Schulzových přátel.
Posledních dvacet let s možností návratu do svobodné vlasti představovalo další práci
v již přetvořené Svobodné Evropě a četné zážitky cestovatelské. Kniha je doplněna
rozsáhlou fotografickou přílohou a jmenným rejstříkem.
Zdroj: www.kosmas.cz
Webové stránky věnované Bohuslavu Broukovi naleznete zde:
http://bohuslavbrouk.wordpress.com/about/
Stránky jsou věnovány Bohuslavu Broukovi (1912-1978), legendární postavě,
bouřlivákovi a enfant terrible československé avantgardy a bohémy třicátých
a čtyřicátých let.
Najdete na nich biograficko-bibliografické údaje, fotografie, dokumenty, ukázky
z autorových textů, recenze, pozvánky na křty vydávaných publikací atd. Významnými
rubrikami jsou Publikace a Periodika, v nichž je k dispozici ke stažení v naskenované
podobě celá řada vzácných, dnes již téměř nedostupných tisků, z nichž mnohé jsou
výtisky určené pro samotného autora; stejně tak jsou k dispozici některé z Broukových
časopiseckých a novinových příspěvků.
S publikováním veškerých Broukových materiálů souhlasí držitelé autorských práv.
Stránky jsou archivovány v rámci Webarchivu, spravovaného Národní knihovnou ČR.
Web založil a spravuje editor díla Bohuslava Brouka Viktor A. Debnár.
Kontakt: victor(zavináč)sendme.cz.
Spisovatel Milan Kundera v pondělí večer (11. 6. 2012) obdržel za své celoživotní dílo
Cenu Francouzské národní knihovny (Prix de la Bibliotheque nationale de France).
VÝROČÍ
* 18. dubna oslavil 60. narozeniny Josef Vondruška zvaný Vaťák, signatář Charty 77,
básník, textař, prozaik, hudebník a kolážista, spjatý zejména s undergroundovou
skupinou Umělá hmota (a návaznými kapelami).
Více informací poskytne článek Martina Machovce ve Slovníku české literatury:
http://slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=899&hl=Vondru%C5%A1ka
* 1. června 1907 se narodil Jan Patočka, filozof a první mluvčí Charty 77.
Zdroj: ČT24
* 4. června 1931 se narodil Jan Zábrana, český básník, prozaik a významný překladatel
z ruštiny a angličtiny.
Jan Zábrana s Allenem Ginsbergem.
* 6. června 1913 se narodil Jiří Hájek, politik a mluvčí Charty 77.
* 18. června 2012 oslaví 70. narozeniny Ivan Wernisch, český básník, spisovatel,
novinář a překladatel, jehož dílo v období normalizace vycházelo pouze v samizdatu
a v exilu. Srdečně blahopřejeme!
Foto: Barbora Sládečková
* 19. června 1905 se narodil Jiří Voskovec, herec, spisovatel a textař nerozlučně
spojený s Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem.
* 19. června 1941 se narodil Jan Vodňanský, spisovatel, herec, zpěvák, autor textů
písní a signatář Charty 77.
* 22. června 1921 se narodil Petr Hrubý, spisovatel a publicista, zakladatel exilového
časopisu Skutečnost, redaktor Rádia Svobodná Evropa.
Digitální verzi Skutečnosti najdete na internetových stránkách www.scriptum.cz.
* 22. června 1940 se narodil Andrej Stankovič, signatář Charty 77, básník, knihovník,
editor a filmový kritik, jeden z představitelů pražského undergroundu.
Foto: Milan Mrenica
* 23. června 1951 se narodila Anna Šabatová, disidentka a signatářka Charty 77,
aktivistka VONS, zabývající se ochranou lidských práv.
Anna a Jan Šabatovi v roce 1974 po návratu z vězení.
* 25. června 1903 se narodil George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur Blair,
světoznámý britský novinář, esejista a spisovatel.
27. června 1991 opustil Československo poslední sovětský voják a po téměř 23 letech
tak skončila okupace naší země.
Foto: Dana Kyndrová
* 27. června 1946 se narodil Jiří Sozanský, sochař, malíř, grafik, tvůrce
multimediálních projektů.
* 29. června 1914 se narodil Rafael Kubelík, dirigent světového formátu, člověk
vzácného charakteru, velký vlastenec.
Foto: Siegfried Lauterwasser
* 30. června 1899 se narodil František kardinál Tomášek, katolický kněz, pedagog
a teolog, apoštolský administrátor pražské arcidiecéze a 34. arcibiskup pražský
a primas český.
* 3. července 2012 oslaví 75. narozeniny Tom Stoppard, vl. jm. Thomas Straussler,
anglický dramatik českého původu.
* 10. července 1928 se narodil Karel Šiktanc, básník, textař, scenárista, novinář
a překladatel.
Foto: Hana Hamplová
* 15. července 2012 oslaví 86. narozeniny náš vzácný přítel Jarek Vrzala (ve Francii
Verzala). Posíláme pusu a moc blahopřejeme!
* 20. července 1928 se narodil Pavel Kohout, český a rakouský básník, prozaik,
dramatik, překladatel, později významný spisovatel samizdatu a exilu, signatář
Charty 77.
* 23. července 1926 se narodil Ludvík Vaculík, prozaik, fejetonista, publicista, autor
manifestu Dva tisíce slov a zakladatel samizdatové edice Petlice.
Foto: Josef Zeman
* 28. července 1936 se narodil Milan Uhde, český spisovatel, dramatik, scénárista
a politik, signatář Charty 77.
* 4. srpna 2012 oslaví 50. narozeniny Jáchym Topol, básník, prozaik, textař a signatář
Charty 77. Přejeme vše dobré!
* 30. srpna 2012 oslaví 70. narozeniny Eugen Brikcius, akční umělec, filozof
a neolatinský básník, signatář Charty 77. Přejeme vše dobré!
Foto: Pavel Matela
ÚMRTÍ
† 14. června 2012 zemřel Jaroslav Šabata, brněnský disident, signatář a mluvčí Charty
77, v letech 1990 až 1992 ministr vlády České republiky za Občanské fórum.
Foto: Jan Langer
VÝROČÍ ÚMRTÍ
† 21. června 1949 byl ve věznici Plzeň-Bory oběšen generál Heliodor Píka, národní
hrdina – první justiční vražda.
† 26. června 2012 uplyne 13 let ode dne, kdy zemřel v Římě Jiří Pelikán, politik
a publicista, vydavatel významného exilového časopisu Listy.
† 27. června 1950 byla v pankrácké věznici popravena JUDr. Milada Horáková
a spolu s ní Záviš Kalandra, Jan Bouchal a Oldřich Pecl.
† 2. července 2012 uplyne 25 let od úmrtí Václava Černého, literárního kritika,
historika, překladatele a editora, signatáře Charty 77.
Foto: ČTK
† 9. července 1993 zemřel Jan Lopatka, významný český literární kritik, redaktor
a editor, signatář Charty 77.
† 9. července 2005 zemřel Petr Kabeš, český básník, signatář Charty 77.
Bulletin Libri prohibiti připravuje Vít Krobot a Jarmila Štogrová ve spolupráci s Viktorem
A. Debnárem a Dorotou Müller.
Nihil obstat Jiří Gruntorád.
Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:
Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.
Pro zahraniční platby IBAN: CZ9403000000000219642286,
BIC (SWIFT): BACXCZPP
IČO je 45247048.
Děkujeme!
Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou
literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy,
dokumenty a písemné pozůstalosti.
Děkujeme!
Download

Bulletin 2012/06 - Libri prohibiti