Výstupní modul BX-O1.
Output Module BX-O1.
• Reléový výstup s programovatelnou funkcí Fail-Safe • nízká
spotřeba • vysoká odolnost vůči chybám s pomocí speciálního
managementu • integrovaný zkratový izolátor • ochranný kryt
splňující třídu krytí IP 66.
• Relay output with programmable fail-safe position • Low
power consumption • High resistance against faults thanks to
special energy management • Integrated short circuit resistor
• Case fulfils criteria for protection class IP 66.
Popis
Description
Výstupní modul BX-O1 je určený pro zapojení do kruhové linky X-LINE.
The BX-O1 output module is suitable for connection
to the Integral X-LINE.
Modul obsahuje jeden bezpotenciálový reléový výstup
se zatížitelností až 2A a pro napětí až 230V (max. 60W).
V případě ztráty napětí na kruhové lince je možné relé
překlopit do „fail-safe“ stavu zabezpečené polohy.
It contains a potential-free bistable relay output for
switching loads of up to 2A and up to 230V (max.
60W). In the event that voltage is lost in the loop, a failsafe position can be programmed for the output.
Modul BX-O1 obsahuje zkratový izolátor, který zaručuje v případě poruchy vedení (přerušení nebo zkratu
vedení) plnou funkčnost kruhové linky a zároveň snadnou lokalizaci místa poruchy, doplňkově také interní
monitorování poklesu napětí na kruhové lince.
The BX-O1 contains a short circuit isolator, which
ensures in the event of a wire break or a short circuit
that the fault is localised and that the loop circuit remains fully operational, with the voltage on the loop
circuit being internally monitored for under voltage.
Modul BX-O1 se montuje do plastové krabice s krytím
IP 66, kterou lze podle potřeby osadit řadou různých
typů kabelových průchodek.
The BX-O1 is fitted in an IP 66 protection class plastic
case, which can be fitted with various different cable
inlets as required.
Pro instalaci je doporučené použít stíněné kabely
zejména tam, kde lze předpokládat občasnou nebo
trvalou přítomnost rušivých elektromagnetických polí
nebo tam, kde jsou rušivé vlivy jako následek periodických pracovních procesů.
It is recommended to use a shielded fire alarm cable, in
particular in areas where there are sources of EMC
disturbance continuously present, or where such disturbances might occur periodically as a result of working processes.
Při aplikaci je nezbytné dodržet všechny národní předpisy a doporučení pro návrh a instalaci systémů EPS
The country-specific regulations for the planning and
installation of automatic fire detection and fire alarm
systems apply for planning the system.
Výstupní modul BX-O1.
Output Module BX-O1.
Připojení:
Zkratový izolátor:
Krytí:
Teplota okolí:
Relativní vlhkost:
Rozměry:
Kryt:
Barva:
Schválení VdS:
Certifikát CPD:
12 až 30 VDC
typ. 480 µA
sériový, 2 vodičová technika
bistabilní reléový kontakt
230 V/2 A, (max. 60 W)
šroubovací svorky, max. 1,5 mm²
integrovaný
IP 66 v krabici
-20° až +60°C
5 až 95% bez kondenzace
67 x 67 x 20 mm
(v krytu 94 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, bezhalogenový
šedá (RAL 7035)
požádáno
požádáno
Operating voltage:
Current consumption:
Signal transmission:
Relay output:
Connection:
Short circuit isolator:
Protection class:
Ambient temperature:
Relative air humidity:
Dimensions:
Case:
Colour:
VdS approval:
CPD certificate:
12 to 30 VDC
typ. 480 µA
serial, 2 wire technology
bistable change-over contact
230 V/2 A, (max. 60 W)
Screw clips, max. 1.5 mm²
integrated
IP 66 with case
-20° to +60°C
5 to 95% without condensation
67 x 67 x 20 mm
(with case 94 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogen-free
grey (RAL 7035)
applied for
applied for
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further information can be obtained from the technical documentation.
Provozní napětí:
Klidový proud:
Přenos signálu:
Reléový výstup:
Technical data
© Schrack Productions – B-DB0111DE –EN - BX-O1 - V1.0 – 01.2012
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications
Technická data
Download

Výstupní modul BX-O1. Output Module BX-O1.