NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
FN®
VIRY, BAKTERIE, ALERGENY,
ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ,
SBS, SMOG
NANO
ČISTIČKA
VZDUCHU
1
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
„NEVIDITELÁ“ ČISTIČKA VZDUCHU
NANOČISTIČKA
NENÍ PRAKTICKY
VIDĚT A PŘITOM
VELMI ÚČINNĚ
ČISTÍ VZDUCH
2
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
NANOČISTIČKA NA ZDI
• Ultratenká povrchová vrstva s nanočásticemi TiO2
• Pohon světlem (UV záření)
• Jednoduchá instalace – fotokatalytický nátěr FN®
• Vyčistí vzduch od:
– Virů a bakterií
– Alergenů a rakovinotvorných látek
– Zápachu a smogu
3
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
VYSOKÁ ÚČINNOST A DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST
• 1 m2 nanočističky je schopen za rok odstranit
ze vzduchu kilogramy organických škodlivin a
nečistot
• Vysoká čistící schopnost se zachovává
dlouhodobě (roky)
4
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
JAK TO FUNGUJE
PŘI DOTEKU S OSVĚTLENÝM POVRCHEM Z NANOČÁSTIC TiO2 REAGUJE VZDUŠNÝ
KYSLÍK SE ZPLODINAMI (exhalace z průmyslové výroby a automobilové dopravy, molekuly pachů,
viry, bakterie, alergeny i karcinogenní látky apod.)
VZNIKAJÍ MINERÁLNÍ LÁTKY - PRIMÁRNĚ VODA A OXID UHLIČITÝ
ORGANICKÁ LÁTKA
(KOUŘ, MIKROBY, VÝPARY APOD)
+
SVĚTLO
+
NÁTĚR FN®
(TiO2 POVRCH)
+
KYSLÍK
(VZDUCH)
H2O + CO2
5
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
MULTIFUNKČNÍ NÁTĚRY FN®
• FN® nejsou barva !!!
• FN® = speciální sanační suspenze, která na
povrchu vytváří ultratenkou vrstvu, která
funguje jako vysoce výkonná čistička vzduchu
(Nanočistička FN®)
6
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI FN®
Čistění vzduchu Nanočističkou FN® je 30 – 50 x
účinnější než je tomu u povrchů vytvořených tzv.
fotokatalytickými barvami !!!
0% - povrch bez
fotoaktivních
nanočástic TiO2
100% - povrch tvořený
pouze fotoaktivními
nanočásticemi TiO2
0,1 - 3% - povrchy vytvořené
silikátovými a akrylátovými
fotokatalytickými nátěry
1. generace
standardně 60 - 95% povrch vytvořený
fotokatalytickými
nátěry 2. generace FN®
7
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI FN®
Srovnání účinnosti FN® a silikátové fotoaktivní barvy k nanočásticím TiO2 – Degussa
P25
8
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
OBROVSKÁ AKTIVNÍ PLOCHA NANOČISTIČKY FN®
1 m2 plochy nanočističky FN® obsahuje 500 m2
aktivního povrchu, na němž probíhá čistící proces.
To nemá žádný jiný konkurenční fotokatalytický produkt !!!
Fotoaktivní
nanočástice TiO2
uchycené ve vysoce
porózní struktuře
vytvořené
speciálním pojivem
9
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
FN® DLOUHODOBĚ NIČÍ VIRY A BAKTERIE
CCM 3953-Stapthylococus aureus
laboratorní testování
zdravotních ústavů
prokázalo vysokou
účinnost likvidace virů a
bakterií, které si proti
fotokatalytickému
rozkladu nanočističky
FN® nejsou schopny
vybudovat odolnost!!!
po 15.
minutách
po 30.
minutách
Funkční nátěr typu FN-2 A,
Antifungicidní komerční barva -NA
10
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
FN® ČISTÍ VZDUCH MĚST OD EXHALACÍ
FN® - jediný účinný prostředek na eliminaci smogu z
výfukových plynů a průmyslové výroby
100 000 m2 plochy fasád a střech domů je schopno vyčistit městský vzduch od 100 – 250
tun NOx, aromatických uhlovodíků a dalších organických látek za rok. To představuje
minimálně 100 milionů m3 vyčištěného vzduchu.
11
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
FN® ODSTRAŇUJÍ CIGARETOVÝ KOUŘ A
NEPŘÍJEMNÉ PACHY
UPLATNĚNÍ:
•
•
•
•
•
•
byty
restaurace
jídelny
kavárny
kuchyně
kuřárny a další
místnosti , ve kterých se
kouří
12
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
FN®SNIŽUJÍ RIZIKO PŘENOSU INFEKCÍ
Nanočistička FN® snižuje množství patogenních organismů ve vzduchu místností
a tím brání přenosu kapénkových nákaz ve školách, nemocnicích, na
pracovištích a ve veřejných prostorech.
13
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ FN®
• snížení znečištění vzduchu
výpary (výroba plastů, lakovny
atp.)
• eliminace zápachu v
potravinářské výrobě
(zpracování ryb )
• dodržení hygienických limitů v
potravinářské výrobě
• snížení množství patogenních
organismů ve velkochovech
14
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOST FN®
Povrchy ošetřené FN® nají dlouhodobou samočistící schopnost,
obtížně se na nich zachycuje špína, bání usazování a růstu
plísní, řas lišejníků a mechů.
15
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
ANTIGRAFFITI EFEKT
Z povrchu ošetřeného 5-6 nátěry FN® se dají dobře odstraňovat
graffiti a obtížně se na něm zachycují sprejové barvy a fixy
16
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ
17
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
APLIKACE
Použití nátěrů FN 1 a FN2 dle druhů podkladů
Vždy se doporučuje provést test na malé ploše
Podklad/ svrchní vrstva
OUTDOOR
omítka minerální
omítka akrylátová
omítka silikonová
omítka silikátová
FN1
FN2
Doporučený
počet vrstev
optimální
spotřeba
m2/l
x
x
X
X
2
3
10
10
x
x
x
X
Doporučený způsob
nanášení
Váleček/ stříkání
Váleček/ stříkání
Poznámky
nutno vytvořit souvislou vrstvu
hydrofobni podklad-starší povrchy je možno
ošetřit -nutno jednat podle situace
2
10 až 15
Váleček/ stříkání
Při větší tloušťce omítky se může nátěr
oloupat!!! Doporučuje se předem provést test
na malé ploše
menší savost povrchu. FN2 mění vzhled více do
bíla než FN1
omítka vápenná
X
X
2
10
Váleček/ stříkání
betonové povrchy
keramické povrchy
X
X
x
x
2
2
10 až 15
10 až 15
Váleček/ stříkání
Váleček/ stříkání
přírodní kámen
X
x
2
10 až 15
štětec
čerstvé čisté povrchy lze stříkat-nutno vytvořit
souvislou vrstvu
antigraffiti nátěr
x
X
5+
5
Stříkání / váleček
FN1 a FN2 kombinace je vhodna specialné v
mistech styku budovy se zemí
INDOOR
sádrokarton
sádrová omítka
štuková omítka
vápenná omítka
cementová omítka
stěrkové omítky plastové
hlinkové klížene nátěry
x
x
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
x
x
povrchy napadené plísní
X
x
x
x
X
Lze použít podle situace
Lze použít
Doporučeno
3
3
3
3
3
3
3+
10
10
10
10
10
10
8 až 10
Stříkání
Stříkání/ váleček
Stříkání/ váleček
Stříkání/ váleček
Stříkání/ váleček
Stříkání/ váleček
Stříkání
štetec/ váleček
FN2 je optimalizován pro čištění vzduchu-měla
by to být svrchní vrstva
stříkání zajišťuje estetický rovnoměrný vzhled
špatná použitelnost-hrozí oloupání při schnutí
V interiéru při výskytu plísní je optimalní
kombinace obou. FN1 jedna až dvě vrstvy a na ní
minimálně jednu vrstvu FN2
18
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
APLIKACE - INTERIÉR
ABSORPCE UV =>
AKTIVOVANÝ POVRCH TiO2
VIDITELNÉ
SVĚTLO
19
NANOTECHNOLOGY FOR INNOVATION & BETTER LIVE
OBCHODNÍ PARTNEŘI
Stav konec roku 2010
Předpoklad roku 2011-noví
20
Download

NANOtechnologická ČISTIČKA VZDUCHU - Advanced Materials-JTJ