Tisková zpráva
XXIV. Reprezentační slavnosti piva a minerálních vod v Táboře
16.1. 2014
Předprodej vstupenek na slavnosti začíná už v pondělí 20. ledna
Vstupenky na Slavnosti piva v Táboře se budou prodávat v táborském městském Infocentru na
Žižkově náměstí od pondělí 20. ledna 2014 od 8 hodin ráno. Vstupenky v předprodeji stojí od 120 do
140 korun podle konkrétního dne. Na místě pak lidé zaplatí za lístek 150 korun. Infocentrum na
Žižkově náměstí v Táboře je otevřené každý den od 8 do 16 hodin.
Hlavním dějištěm svátku všech milovníků piva je opět Hotel Palcát na třídě 9. května v Táboře.
Vstupenky tzv. „na místo” se vystavují do prostor kongresového sálu, přísálí a P clubu. Ostatní jsou
volné a umožňují využívat prostory restaurace, lobby baru i celého prvního patra. Počet prodávaných
vstupenek je omezen počtem míst k sezení.
Návštěvníci se mají na co těšit - na slavnostech si budou moci vybírat ze 130 tradičních i málo
známých druhů piva. Kromě českých budou k dostání například piva z Belgie, Německa, Holandska,
Dánska, Norska, Nizozemí, Irska, Skotska a poprvé i z Maďarska.
Kulturní program na jednotlivé dny:
středa 12. února 2014 – Budvarka, Diskotéka Rádia Blaník, Pitt Band, PiňaKoláda, vstupné 120 Kč
čvrtek 13. února 2014 – Keramička, Chlapi v sobě, PiňaKoláda, vstupné 140 Kč
pátek 14. února 2014 – PM Band, Kapela TOX, PiňaKoláda, vstupné 140 Kč
sobota 15. února 2014 – Melody Band, Flying Parties, Švejk Duo, vstupné 120 Kč
Podrobnosti o slavnostech piva podá Alois Srb na čísle 603 542 281, případně je najdete na
webových stránkách www.pivnipecet.cz.
Nad konáním mezinárodní akce převzali záštitu: ministr zemědělství České republiky Ing. Miroslav
Toman, CSc., ministr pro místní rozvoj České republiky Mgr. František Lukl, MPA, hejtman Jihočeského
kraje Mgr. Jiří Zimola, generální ředitel Czech Tourismu Ing. Rostislav Vondruška, rektor Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Slezské univerzity v Opavě prof.
PhDr. Rudolf Žáček Dr. a prof.Ing. Miloslav Šoch, CSc, děkan Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích.
Download

Předprodej vstupenek na slavnosti začíná už v pondělí 20. ledna