Vážení obchodní přátelé,
Kulturní centrum Pardubice pořádá ve dnech 15. a 16. listopadu 2014 prodejní a vzdělávací
výstavu Ezoterika 2013 – tentokrát s tematickým podtitulem „Cesty ke zdraví“, na které máte
možnost prezentovat své výrobky nebo služby. Celá akce proběhne v prostorách kulturního
domu Hronovická, který se nachází v centru města Pardubic.
EZOTERIKA 2014
„Cesty ke zdraví“
15. - 16. 11. 2014
sobota od 9,00 – 18,00 hodin / neděle od 9,00 – 16,00 hodin
KD Hronovická Pardubice
Festival EZOTERIKA již osmým ročníkem veletrhu zdravého životního stylu. Jde
o akci, jejíž základ tvoří zajímavé přednášky, meditace, relaxace, mantry, tanec,
cvičení a besedy na téma zdravý životní styl. V rámci tohoto festivalu probíhají i
praktické semináře – psychologie, kineziologie, hlubinná terapie, rodinné
konstelace, astrologie, chirologie, jóga, shiatsu, feng-shui, tai-ji, tantra a další.
Součástí tohoto veletrhu je i velká prodejní výstava všeho, co s ezoterikou
souvisí.
Možnosti účasti na této akci:
- nabídka a prodej výrobků souvisejících s EZO a zdravým životním stylem
- hodinová přednáška nebo prezentace služeb
- možnost uspořádání praktických seminářů a dílen
- prodej zdravých biopotravin a zdravých potravinářských výroků
Propagace:
 od měsíce září upoutávky v kulturních přehledech a propagačních materiálech
Kulturního centra Pardubice
 plakáty formátu A2, umístění na výlepových plochách v Pardubicích
 plakáty formát A3 / od října/
 letáky formát A5 / od října /
 upoutávky v místním i celoplošném tisku, v přílohách místních periodik a
v oblastních tiskovinách
 upoutávky v rádiích – kulturní tipy
 informace o výstavě v Radničním zpravodaji města Pardubice
Ceník:
1 prodejní místo určené k nabídce a prodeji výrobků …………………………………..1 200,- Kč
Místo se skládá ze 2 stolů (1 stůl 80x80 cm ) + židle
1 hodinová přednáška, prezentace služeb………………………………………………...…….600,- Kč
Přednáška v délce 1 hodiny bude probíhat v přednáškové místnosti o max. kapacitě 80 míst.
Uspořádání praktického semináře nebo dílny …………………….………..…………………600,- Kč
Prodejní stánek s potrav. výrobky či občerstvením před KD Hronovická....………300,- Kč
Cena za pronájem prodejního místa na 1 den, nutné mít vlastní stánek.
Ceny jsou včetně 21% DPH.
KOMPLETNĚ vyplněnou přihlášku prosím zašlete
do 30. září 2014
mailem či poštou na adresu:
(na neúplně vyplněné přihlášky nebude brán zřetel!!!)
Kulturní centrum Pardubice, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice
e-mail: [email protected]
Koordinátor projektu:
Radek Novák
mobil: +420 773 497 674
tel: +420 466 265 461
e-mail: [email protected]
Odborný poradce:
Irena Korytářová
tel.: +420 774 879 151
[email protected]
Download

PODMÍNKY pro vystavovatele - Kulturní centrum Pardubice