ŘÍDICÍ SYSTÉMY A DISPLEJE
ŘÍDICÍ SYSTÉMY A DISPLEJE
Jednotný programovací software pro PLC
Automation Organizer
5. Konfigurace zpráv
ɜ součástí hardwaru
ɜ snadné programování – nastavení i složitějších komunikací
je otázkou několika kliků
ɜlze programovat v ladder diagramu nebo pomocí funkčních bloků
(FDB), jednoduše konfigurovat data, měnit parametry a monitorovat
program on-line
1. Kalendář
6. Správa programů
Snadné programování
zpráv pro LCD displej
(u typu Pro).
Funkce podprogramu umožňuje vytvoření programů
v závislosti na programové funkci a provozu.
2. Protokolování dat
7. Skripty
8. Programování ve funkčních blocích
Konfigurace dat
protokolu je snadná.
Nastavením
dialogového
okna lze snadno
naprogramovat
roční a týdenní
časové rozvrhy.
Pozn.
Data protokolu se
u PLC Pro/Lite
ukládají na
paměťovou SD kartu.
SmartAXIS umožňuje přehledné programování pomocí skriptů.
3. Seznam vlastností
4. Simulace
9. Monitorování
Parametry lze měnit bez otevření
dialogového okna.
8282
PLC SmartAXIS Pro/Lite je též možno
programovat ve funkčích blocích.
Funkci programů lze u WindLDR
otestovat i bez připojení počítače ke
SmartAXIS.
REMinfo IDEC | rem-technik.cz
10. Sestavování zpráv
Chování SmartAXIS připojeného k PC lze monitorovat on-line.
Jednoduché sestavování zpráv pro sériovou komunikaci
REMinfo IDEC | rem-technik.cz
8383
ŘÍDICÍ SYSTÉMY A DISPLEJE
ŘÍDICÍ SYSTÉMY A DISPLEJE
Jednotný programovací software pro HMI
Automation Organizer
5. Logování dat na USB Flash disk
6. Operation log
ɜ součástí hardwaru
ɜ snadné osvojení vývojového prostředí
je otázkou několika kliků
ɜ využívá proměnné definované pro PLC
ɜ konfigurace alarmů, receptur, textových grup během několika minut
1. Ladder program
2. Obrazovky využívající seznam objektů
Download
programu
pro displej a
integrované PLC
Procesní data je možno ukládat na standardní USB Flash disk ve
formátu CSV pro pozdější zpracování na počítači.
7. Snadná tvorba vícejazyčných obrazovek
WindLDR snadno spustíte z WindO/I-NV3. Program pro
displej a integrované PLC se ukládá a nahrává jako jeden
soubor, což usnadňuje jejich správu.
3. Rozsáhlá grafická knihovna
Povolením funkce Operation log bude SmartAXIS Touch
zaznamenávat na standardní USB Flash disk akce operátora jako
stisky tlačítek, změny přednastavených hodnot atd.
8. Centrální řízení adres zařízení
Ze seznamu objektů je možné načíst promenné, provozní
podmínky a typ příkazu. Během debuggingu se data uložená
v proměnných zobrazují v pop-up oknech, provozní podmínky
mohou být barevně odlišené.
4. Snadné programování
Pomocí textového manageru můžete v rámci téhož projektu
přepnout do libovolného z podporovaných jazyků. Pro jeden
projekt lze naprogramovat až 16 různých jazyků. Překlad je snadný
díky importování nebo exportování souborů ve formátu Unicode.
Adresy zařízení použité v projektu lze snadno
identifikovat pomocí tagů a křížových odkazů.
Změny v tagu se projeví v ladder diagramu, na
kontrolce a spínači.
Ve vlastnostech objektů lze snadno naprogramovat
pracovní podmínky pro tlačítka a kontrolky.
K dispozici je i ladder diagram a skriptování.
Grafická knihovna obsahuje 7 000 grafických motivů.
9090
REMinfo IDEC | rem-technik.cz
REMinfo IDEC | rem-technik.cz
9191
Download

Jednotný programovací software pro PLC