PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
PNP – LITERÁRNÍ ARCHIV
Nabízí možnost studovat osobní, nakladatelské a spolkové fondy z dějin
české literatury a kultury, zejména od 18. století po současnost. K dispozici je fotoarchiv negativů, pozitivů a audiovizuální dokumentace.
tel.: 220 516 695, linka 219
PNP – KNIHOVNA
Zpřístupňuje odborné i laické veřejnosti základní knižní fondy ke studiu
dějin českého písemnictví zejména od konce 18. století po současnost,
obsahuje knihovní celky významných osobností české literatury, exilovou beletrii, literární i kulturní periodika a literárněvědnou literaturu.
Studovna otevřena:
po a st 9.00–16.30 / út a čt 9.00–17.30 / pá 9.00–14.30
tel.: 220 516 695, linka 293
PNP – UMĚLECKÉ SBÍRKY
Obsahují sbírkové fondy grafiky, malby a plastiky od nejstarších dob do
současnosti.
Studovna otevřena po tel. objednání:
út a čt 9.00–12.00 / 13.00–15.00
tel.: 220 516 695, linka 314 a 310
LETOHRÁDEK HVĚZDA
Stálá expozice: Minulost a přítomnost
(stavební vývoj a rekonstrukce stavby z let
1555–1556 a její využití do současnosti)
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc
Otevřeno denně kromě pondělí:
duben až říjen 10.00–18.00
tel.: 235 357 938
HÁJENKA – STUDOVNA KNIHOVNY
Studovna fondů knihovny PNP v areálu obory Hvězda
Sezónní provoz: pro předchozí domluvě
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1
tel.: 220 516 695
e-mail: [email protected]
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
www.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi
0 1 – 0 2 L E D E N–ÚNOR
2 0 1 5 Program výstav, pořadů
Výstava ve spolupráci
Soutěž NČKR: [email protected], 778 529 387
Objednávky pořadů: [email protected], 273 132 553
Pronájmy sálů: [email protected], 273 132 551
Galerie Smečky / 10. 12. 2014 – 31. 1. 2015
PNP – SÁL BOŽENY NĚMCOVÉ
Nabízíme pronájem barokního sálu Boženy
Němcové s dobovou výzdobou a krásným
výhledem na Prahu o kapacitě 100 míst, vhodný pro koncerty, semináře a vzdělávací akce.
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Tram 22 – Pohořelec
Bus 143, 191 – Malovanka
PNP – PELLÉOVA
Přízemí vily z 20. let minulého století je určeno
k pořádání výstav komorního rázu, k programům
s literární tematikou i kulturním a společenským
akcím. Lze využívat i přilehlou zahradu.
Pelléova 20/70, Praha 6
5 minut chůze od stanice metra Hradčanská
VSTUPNÉ NA POŘADY A VÝSTAVY PNP:
tel.: 235 352 600
KABINET EX LIBRIS V CHRUDIMI
Studovna fondů Kabinetu ex libris Památníku národního písemnictví
Objednání na e-mailu: [email protected]
tel.: 469 620 688
ZÁMEK STARÉ HRADY U LIBÁNĚ
Stálá expozice pracoven Elišky Krásnohorské,
Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického
Staré Hrady, 507 23 Libáň
e-mail: [email protected]
Otevřeno duben–říjen: út–pá 9.00–17.00
Studovna literárního archivu: po–pá 8.00–17.00
tel.: 493 598 680
a koncertů
Pořady a výstavy v prostorách PNP na Strahově a v Pelléově ulici:
•
plné: 40 Kč
•
snížené: 30 Kč (studenti, senioři)
•
rodinné: 100 Kč
Výstavy a pořady v letohrádku Hvězda:
•
plné: 75 Kč
•
snížené: 45 Kč (studenti, senioři)
•
rodinné: 150 Kč
•
skupinové: 45 Kč/osoba (pro 11 a více osob)
Zdarma: děti do 6 let, osoby ZTP a ZTP/P, držitelé průkazů AMG, GSA a ICOM, doprovod skupin žáků, studentů a osob se zdravotním
postižením
NetAdmin
Full Service Agency
Koláže Karla Teigeho představuje výstava Plochy snů v Galerii Smečky.
Rozsáhlý soubor koláží je vybranou částí ze sbírky Památníku národního písemnictví. Karlu Teigemu se podobně jako celému českému
surrealismu dostalo v posledních letech mimořádného zájmu. Ve svých
dílech z poloviny dvacátých let minulého století vytváří nejprve obrazové
básně spíše typografického charakteru, v některých případech doplněných koláží nebo fotografií, a věnuje se také knižní grafice, která vychází
z konstruktivistických prvků. Jeho pozdější práce se vyznačují formou
surrealistických koláží s využitím fotografií. Prostor jeho koláží má symbolické prvky kombinované v nové snové obrazy. K výstavě vyšel stejnojmenný katalog.
Kurátorem výstavy je Zdeněk Freisleben.
Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Nejkrásnější české knihy roku 2014
50. ročník soutěže o nejkrásnější českou knihu
Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky zahájily jubilejní 50. ročník
soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Do soutěže
o prestižní ocenění za současný knižní design jsou
každoročně přihlášeny stovky titulů od tuzemských
nakladatelů. Odborná komise, která hodnotí grafické,
ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných
v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách v roce
2014, zasedne v prvním únorovém týdnu. Knihy do soutěže mohou
přihlásit nakladatelé pomocí elektronické přihlášky do 16. 1. 2015.
Informace a přihláška na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
POŘADY PRO DOSPĚLÉ
VÝSTAVY
Konstantin Biebl: Pojedu jednou na dalekou Jávu
Literárně-cestovatelská hodinka o slavném básníkovi a o Indonésii tehdy a teď
DVA! Obrazy a slova
Dalibor Chatrný: Malá retrospektiva
S lodí jež dováží čaj a kávu
pojedu jednou…
Jak to tehdy bylo s Bieblovou cestou na Jávu? Co
ho k cestě vedlo a kde všude byl? Jakým způsobem
cestoval po ostrově? Jak to na Jávě vypadá dnes
a co nesmí chybět, když se pije čaj nebo káva? Vydejte se na cestu po tropickém ostrově ve stopách Konstantina Biebla. Provedou vás jeho texty, nahrávky
a fotografie, které přivezl ve 20. letech minulého století.
Pořad uvádí Michala Tomanová, která rok studovala
v Indonésii a cestovala ve stopách Konstantina Biebla. Vyprávění doplní také fotografie a povídání o Jávě
v 21. století.
Pořad pro studenty, termín po dohodě
tel.: 273 132 553
Pořady na objednávku
VYPRAVĚČI A DOBA
Pořad věnovaný rozboru textů Karla Kryla doplněný úryvky próz spisovatelů Františka Kožíka,
Eduarda Petišky a Jakuba Arbese. Porovnání
s Bohumilem Hrabalem.
Pro studenty gymnázií a jazykových škol
termín po dohodě
LIDSKOST A ČLOVĚČENSTVÍ
BOHUMIL HRABAL A OTOKAR BŘEZINA
Koláž z veršů a próz dvou osobností české literatury
s komentářem, diskusí a promítáním ilustrací k jejich
dílům.
Pro studenty gymnázií / termín po dohodě
JIŘÍ KOLÁŘ – UMĚLEC ALTRUISTA, UMĚLEC VČELA
Pořad PNP ke 100. výročí narození Jiřího Koláře.
Prezentace výtvarného díla, autorovy korespondence i další literární tvorby. Uvádí Zuzana Špůrová, čte
Kajetán Písařovic.
Pro studenty středních škol / termín po dohodě
PROSÍME O REGISTRACI NA POŘADY S TÝDENNÍM
PŘEDSTIHEM: [email protected], tel.: 273 132 553
Pořady obvykle začínají v 10.00, Pelléova 20/70, Praha 6.
Datum a čas pořadů lze po dohodě upravit.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Vychází umění ze slov a slova z obrazů, pohybu,
hudby? Jsou si navzájem rovnocennými partnery?
Nebo se snad jedná o souboj Davida s Goliášem?
Básnířka a architektka Anna Háblová a malíř Patrik
Hábl představí v malé vile PNP v ulici Pelléova 20
svou tvorbu i věci a slova, jež jsou jim inspirací.
Moderátorem večera bude Zdeněk Freisleben.
Pořad ve spojení s výstavou obrazů Patrika Hábla.
Pelléova 20/70, Praha 6 / st 14. 1. od 18.00
Večery evropské literatury
Cyklus s názvem Večery evropské literatury pořádají Institut umění – Divadelní ústav,
Památník národního písemnictví a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa – Kultura. Již čtvrtým
rokem představujeme veřejnosti současnou
evropskou literaturu v širších souvislostech.
25. večer věnujeme komiksu.
Pelléova 20, Praha 6 / út 10. 2. od 19.00
PUBLIKACE
Katalog Rozpravy s geometrií
Památník národního písemnictví ve spolupráci s Galerií 1. patro vydává obrazový katalog
k výstavě Kolíbal, Diviš, Písařík, Štědrý – Rozpravy s geometrií, která se na podzim tohoto
roku konala v letohrádku Hvězda. Rozpravy
s geometrií jsou obecnými rozpravami o historických a estetických souvislostech abstraktního
myšlení a jeho projevu ve výtvarném umění, ale
i zcela konkrétními rozpravami o rozmanitých
formách geometrie v současném českém vizuálním umění. Katalog vychází s průvodními texty
kurátora výstavy Zdeňka Freislebena, matematika Jaroslava Nešetřila,
filozofa a sociologa Jiřího Přibáně a historika umění Ivana Muchky.
STÁLÉ VÝSTAVY A EXPOZICE
Život a dílo Václava Hanky
Stálá expozice v rodném domě Václava Hanky, Hořiněves
Pracovna Ladislava Mňačka
Mňačkova pracovna je instalována v malé vile PNP v Pelléově ulici
přesně podle dobových fotografií ze spisovatelova bytu.
Veřejnosti je přístupná v rámci pořadů PNP, dalším zájemcům po telefonické dohodě.
Vila PNP Pelléova 20 / 4. 12. 2014 – 8. 1. 2015
Dalibor Chatrný (1925–2012) patří k výrazným českých umělcům zabývajícím se konceptuálním uměním. Na umělecké scéně se prosazoval
od 60. let minulého století. Rozhodujícím okamžikem jeho výtvarného
a uměleckého myšlení se stal experiment v užití nových, neobvyklých prostředků a postupů. Výstava Památníku národního písemnictví představuje
tu část umělcova díla, která se svou formou blíží experimentální poezii –
práci s textem, symbolice slov, proměnlivosti významů a jejich charakteru.
Kurátoři výstavy: Vilma Hubáčková a Zdeněk Freisleben
Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR.
Vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6 – Bubeneč / po–pá 10.00–16.00
Josef Váchal: Magie hledání
Dům U Kamenného zvonu / 17. 9. 2014 – 4. 1. 2015
Výstava je věnována zejména vztahu Josefa Váchala k magii a okultismu, pokouší se však ukázat také subtilnější doklady Váchalova zájmu
o esoterismus, které lze najít mimo jiné ve zdánlivě marginálních
a dosud neznámých rukopisech v jeho písemné pozůstalosti.
GHMP, dům U Kamenného zvonu, Praha 1 / út–ne 10.00–20.00
Památník národního písemnictví je spolupořadatelem obou výstav Josefa Váchala, na
které byla zapůjčena výtvarná díla, knihy, fotografie a archivní dokumenty z fondů PNP.
NČKR 2013 v NTM / 15. 10. 2014 – 31. 5. 2015
Výstavu vítězné kolekce Nejkrásnějších českých knih
roku 2013, které tvoří špičku současného českého knižního designu, si návštěvníci mohou prohlédnout v expozici tiskařství v budově Národního technického muzea.
Národní technické muzeum, Praha 7, Kostelní 42
út–pá 9.00–17.30 / so a ne 10.00–18.00
NČKR 2013 v Brně / 3. 10. 2014 – 18. 1. 2015
Knihy oceněné v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2013 jsou
k vidění od 3. 10. 2014 do 18. 1. 2015 v Moravské galerii v Brně. Ve
49. ročníku soutěžilo 250 knižních titulů od 104 nakladatelských subjektů.
Vystaven je užší výběr a oceněné práce.
Download

Výstava ve spolupráci PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ