Download

4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a