Základní škola Vendryně
Vendryně 236
okres Frýdek – Místek
Telefon: 558 554 311
www.zsvendryne.cz
Konzultační hodiny preventisty sociálně – patologických jevů –Mgr. Jiří Krhut
úterý 13:25 - 14:15 nebo po telefonické domluvě - pro rodiče
individuálně po domluvě - pro žáky
Vážení rodiče,
Náboženství
V letošním školním roce nabízíme výuku katolického a evangelického náboženství, termíny
si dohodnou vyučující se žáky. Výuka bude zahájena v měsíci říjnu.
právě se Vám dostal do rukou „Zpravodaj pro
rodiče“, ve kterém najdete, stejně jako loni, základní
důležité informace týkající se chodu školy, organizace
školního roku a dalších školních aktivit.
Na webových stránkách školy také naleznete školní a
klasifikační řád, kontaktní údaje a informace o dění ve
škole. Nejen o akcích, které se již konaly, ale především
aktualizovaná data týkající se školních aktivit.
Dále bych vás chtěla informovat, že od letošního
školního roku budeme o prospěchu, chování a docházce
dětí na druhém stupni informovat pouze prostřednictvím
elektronické žákovské knížky. Papírová podoba žákovské
knížky je zachována především jako omluvný list.
Žádám Vás, abyste respektovali rozvrh hodin a pokud
potřebujete hovořit s kterýmkoli členem sboru, učinili
tak pouze v jeho konzultačních hodinách nebo po
skončení vyučování.
Zároveň Vám chci poděkovat za Vaši spolupráci se
školou a přála bych si, abychom i v letošním školním roce
společně dětem vytvořili příjemné a podnětné prostředí.
Budete-li potřebovat jakékoliv přesnější informace,
rádi Vám je poskytneme.
Školní jídelna – vedoucí školní jídelny Renáta Filipková (tel. 558 554 314)
Obědy se vydávají každý den od 11:35 do 14:00 hod. Odhlášky - nejpozději v den odhlášení
obědu do 7:30 hod (telefonicky). Platba - obědy je možné hradit v hotovosti během
posledních tří pracovních dnů v měsíci nebo převodem z účtu.
Mgr. Bohuslava Burá
ředitelka školy
Konzultační hodiny výchovné poradkyně – Mgr. Alena Bazgierová
pro rodiče - každý čtvrtek od 13,00 - 14,00 hod nebo po telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě
Konzultační hodiny třídních učitelů a ostatních pedagogů
Dle telefonické domluvy.
Školní družina
Provoz: ranní
6:15 – 7:45 hod
(příchod žáků možný do 7:15 hod)
odpolední 11:30 – 16:15 hod
Měsíční paušál pro dítě přihlášené do družiny je 60,- Kč (splatnost do pátého dne
následujícího měsíce). Možno platit i pololetně – 300,- Kč.
Žákovská knihovna
Všichni žáci školy si mohou vypůjčit knihy v úterý od 13:00 do 14:00 hod u paní učitelky
Kukutschové nebo paní učitelky Kukuczkové.
Kroužky
Školní sbor (300 Kč) pro žáky 2. – 5. tř.
Mgr. Bocková a Mgr. Danyśová
Keramika (500 Kč)
pro žáky 2. – 7. tř.
Mgr. Mainková a Mgr. Roszková
Šachový kroužek (200 Kč)
pro žáky od 2. tř.
Mgr. Otto Chvastek
Výtvarný kroužek (300 Kč)
pro žáky 2. stupně
Mgr. Roszková
Výtvarný kroužek (300 Kč)
pro žáky 1. stupně
Mgr. Bocková
Vybíjená (300 Kč)
pro žáky 4. a 5. tř.
Mgr. Kukutschová
Házené (300 Kč)
pro žáky 4. a 5. tř.
Mgr. Szwarcová
Hra na zobcovou flétnu (300 Kč) pro žáky 2. a 3. tř.
Mgr. Kukuczková
Angličtina (500 Kč)
pro žáky 1. a 2. tř.
Mgr. Lysková, Mgr. Kajzarová
Uvedená cena kroužku je na jedno pololetí.
I v letošním školním roce budou moci žáci 2. stupně využívat počítačovou učebnu
k studijním účelům po vzájemné domluvě s paní učitelkou Bazgierovou.
Popela
Sběr papíru – ve středu od 7:00 do 7:45 hod – p. uč. Kajzarová a p. uč. Kukuczková.
Vedení školy
Burá Bohuslava
Mgr., ředitelka
Humpolcová Olga Mgr., zástupce ředitele
Učitelé 1. stupně
1.A Lysková Iva
1.B Kalinská Petra
2.tř. Močkořová Radmila
3.A Kukutschová Iva
3.B Szwarcová Alžběta
4.A Mainková Kristina
4.B Kukuczková Petra
5.A Kajzarová Dana
5.B Chodurová Dagmar
Dudová Kateřina
Heczková Jaroslava
Učitelé 2. stupně
6.A Bocková Lucie
6.B Roszková Marie
7.A Danyśová Jan
7.B Rezková Eva
8.tř. Krhut Jiří
9.A Macek Vítězslav
9.B Humpolec Jaromír
Organizace školního roku 2014/2015
Harmonogram hlavních akcí
Začátek školního roku: pondělí 1. září 2014
Konec 1. pololetí:
čtvrtek 29. ledna 2015
Konec 2. pololetí:
úterý 30. června 2015
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
asistentka pedagoga
Bc., Ing., asistentka pedagoga
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitel
Mgr., učitel
Mgr., učitel
Bazgierová Alena
Kantorová Danuta
Pietaková Erika
Šloncová Karla
Školní družina
Martynková Karin
Heczková Jaroslava
vychovatelka
Bc.,Ing., vychovatelka
Provozní pracovníci
Czyžová Zdeňka
Černeková Lydie
Kawuloková Uršula
Pilchová Alena
Pavlusová Lydie
Čmiel Jiří
sekretářka
školnice
uklízečka
uklízečka
uklízečka
údržbář, topič, správce tělocvičny
Prázdniny
Podzimní:
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní prázdniny:
Ředitelské volno:
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Mgr., učitelka
Sosňáková Adriana vychovatelka
Dudová Kateřina
vychovatelka
Školní jídelna
Filipková Renáta
vedoucí školní jídelny
Martynková Lenka hlavní kuchařka
Mitrengová Libuše kuchařka
Jalovičorová Marie pracovnice provozu
Borská Marta
pracovnice provozu
Šestáková Marcela pracovnice provozu
Výbor SRPŠ pro školní rok 2014/2015
Volba členů SRPŠ proběhne na plenární schůzi dne 18. listopadu 2014.
pondělí 27. října a středa 29. října 2014
pondělí 22. prosince 2014 – pátek 2. ledna 2015
(vyučování začne v pondělí 5. 1. 2015)
pátek 30. ledna 2015
pondělí 2. března 2015 – pátek 6. března 2015
čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015
od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015
čtvrtek 7. května 2015
Termíny pedagogických rad
Zahajovací pedagogická rada:
1. čtvrtletí:
1. pololetí:
3. čtvrtletí:
Závěrečná pedagogická rada:
pátek 29. srpna 2014
čtvrtek 13. listopadu 2014
čtvrtek 22. ledna 2015
čtvrtek 16. dubna 2015
úterý 23. června 2015
Informace o prospěchu a chování
Třídní schůzky + informace k el. ŽK:
Třídní schůzky + plenární schůze SRPŠ:
1. konzultace:
2. konzultace:
Závěrečné konzultace:
úterý 9. září 2014
úterý 18. listopadu 2014
úterý 13. ledna 2015
úterý 21. dubna 2015
úterý 9. června 2015
Humanitární den
V průběhu školního roku proběhnou dva humanitární dny – 12. září 2014 a v jarním termínu.
Lyžařský výchovně výcvikový kurz
Uskuteční se pro žáky 7. třídy od 2. února do 6. února 2015 na chatě Polanka v Beskydech.
Cena bude upřesněna.
Škola v přírodě
Pro žáky 3. tříd od 22. září do 26. září 2014 na chatě Hrádek Energetika Třinec, pro žáky 4.
tříd v jarním termínu.
Konzultační hodiny ředitele školy – Mgr. Bohuslava Burá
PO a ČT 8,00 – 14,00 nebo po telefonické domluvě.
Download

Základní škola Vendryně Vendryně 236 okres Frýdek – Místek www