Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch
na webovém portálu Senivia.cz
2013
Obsah
1.
1.1
Představení portálu
Proč spolupracovat právě se Senivia.cz
2.
Reklamní balíčky
3.
Reklamní plochy
3.1
Bannerová reklama
3.2
Zvýraznění vaší služby, produktu
3.3
Inzerce
3.4
PR článek
3.5
Sponzoring newsletteru
4.
Kontaktujte nás
Senivia.cz – portál pro seniory
2
1. Představení portálu
Portál Senivia je projekt společnosti Senior holding s. r. o. Zakladateli této společnosti jsou čeští a rakouští partneři – RS Development a Senecura. Senior holding
s. r. o. se dlouhodobě zaobírá poskytováním různorodých služeb pro seniory (od
přímé asistence až po stavbu seniorských domů). Tyto služby představují především
kvalitní péči poskytovanou s úctou, vážností a empatií k potřebám zmíněné cílové
skupiny. Portál Senivia podtrhuje komplexnost nabízených služeb.
Senivia se zaměřuje zejména na občany České republiky starší 55 let, kterým nabízí nejen všeobecné zpravodajství, tipy pro volný čas, pracovní nabídky, ale i pomoc
fundovaných poradců či vytvoření osobního profilu. Komplexní služby jsou však určeny i rodinným příslušníkům této cílové skupiny. V blízké budoucnosti bychom rádi
spustili i službu virtuálního sociálního pracovníka, který poradí s jakoukoli situací
týkající se sociální problematiky a e-shop se specializovaným a rozmanitým zbožím
určeným přímo pro tuto cílovou skupinu.
Senivia má potenciál širokého růstu. Máme ambici stát se největším a nejoblíbenějším portálem pro danou cílovou skupinu. Toho chceme dosáhnout jak kvalitním obsahem, tak i poskytovanými službami, které budou komplexní a unikátní. Cílem je
postarat se o všechny potřeby seniora, kvalitně a za výhodných podmínek a tím
získávat jméno i stále větší a větší uživatelskou základnu. Díky takto širokému záběru našeho poslání nemusí být naše spolupráce zaměřena pouze na oblast reklamy
a rádi ji navážeme s komerčními subjekty, které se zaměřují na spoluobčany starší 55
let, i ve formě poskytování exkluzivních služeb pro naše uživatele. Využijte nás jako
spolehlivého partnera pro nabídku vašich služeb a získejte mnoho nových klientů.
Posláním projektu Senivia je vytvoření uživatelsky přívětivého a nápomocného webového portálu, který se bude významně podílet a přímo podporovat rozvoj aktivního, společenského a spokojeného života seniorů.
Senivia.cz – portál pro seniory
3
1.1 Proč spolupracovat právě se Senivia.cz
Demografická fakta prokazují, že populace stárne. Předpokládaný vývoj do budoucna predikuje mírný nárůst populace, avšak její výrazné zestárnutí. Česká republika
bude patřit mezi země s nejrychleji stárnoucí populací. Již v roce 2030 má mít ČR nejstarší populaci v Evropské unii. Poskytování služeb pro starší spoluobčany je nedostatečné a rozvoj těchto služeb je zanedbáván. V budoucnu však vliv a potřeby této
zvětšující se tržní skupiny budou prudce růst. Situaci si uvědomujeme, a proto
již nyní vyvíjíme portál, který bude seniorům „ušitý na míru“. Mezi hlavní přednosti
Senivie patří zejména:
vysoká konkurenční výhoda – komplexnost služeb, která je na Senivii, neposkytuje
žádný český portál zaměřující se na seniory,
jednoduchý, přehledný a atraktivní design webu, který je uzpůsobený přesně pro
cílového uživatele,
vysoká míra zacílení na danou cílovou skupinu – již několik let poskytujeme služby
seniorům, známe jejich potřeby,
intuitivní a snadná orientace pro návštěvníky,
několik možností, jak propagovat své služby a produkty určené této cílové skupině,
zvyšující se počítačová gramotnost cílové skupiny určuje dobré výchozí podmínky
pro budování vysoké návštěvnosti portálu.
Senivia.cz – portál pro seniory
4
Obr. 1 – titulní strana Senivie
Senivia.cz – portál pro seniory
5
2. Reklamní balíčky
Chcete být seniorům na očích? Hledáte efektivní způsob, jak o sobě a svých produktech či službách dát vědět v této zajímavé cílové skupině? Prezentujte se na důvěryhodném portálu, který spolupracuje s prestižními firmami i s neziskovými organizacemi zaměřenými na seniory. Náš portál nabízí variaci možností bannerové a
textové reklamy, kterou si můžete sami navolit, nebo využít našich výhodných balíčků. K dispozici jsou tři typy dle objemu reklamy a inzerce.
Název balíčku
Popis
Cena (bez DPH)
Start –
vyzkoušejte, jak dobrá je inzerce u nás
1x banner Rectangle
přednostní výpis ve vyhledávání
2x inzerce v rubrice Práce či Volný čas
prodej v rubrice Nákupy
1 999 Kč za 3 měsíce
(samostatně 2 850 Kč)1
Standard –
větší nároky přináší
i větší výsledky
1x banner Leaderboard
1x banner Rectangle
přednostní výpis ve vyhledávání
přednostní zobrazení v rubrikách Volný čas, Práce,
případně Nákupy (dle preference)
5x inzerce v rubrice Práce, Volný čas (lze kombinovat)
prodej v rubrice Nákupy
1x PR článek (dodaný)
6 999 Kč za 3 měsíce
(samostatně 8 010 Kč)1
Intensive –
nepřehlédnutelný
partner všude na
prvních pozicích
1x banner Leaderboard
1x banner Rectangle
1x banner Half Page Ad
přednostní výpis ve vyhledávání
1x reklamní pozice Nepřehlédněte
přednostní zobrazení v rubrikách Volný čas, Práce,
případně Nákupy (dle preference)
1x inzerce v rubrice Poradna
10x inzerce v rubrice Práce, Volný čas (lze kombinovat)
prodej v rubrice Nákupy
1x PR článek (námi zpracovaný)
14 999 Kč za 3 měsíce
(samostatně 18 270 Kč)1
1
Cena při samostatném nákupu jednotlivých reklamních pozic.
Popis jednotlivých reklamních pozic včetně ukázek naleznete na dalších stránkách.
Těšíme se na váš zájem!
Senivia.cz – portál pro seniory
6
3. Reklamní plochy
Internetový portál Senivia nabízí celou řadu možností, jak propagovat vaší službu či
produkt. Základní možností je standardní bannerová reklama v několika variantách,
k dispozici jsou ale i další reklamní formáty, především zvýraznění produktu nebo
služby v obsahu webu, textová inzerce a PR článek.
3.1 Bannerová reklama
Nabízíme celou řadu citlivě a přitom velmi viditelně umístěných reklamních ploch.
Ceny za bannerovou reklamu odvozujeme od počtu zobrazení – CPT (cost per thousand), tedy ceny za tisíc zobrazení. V případě, že na jednu bannerovou pozici je více
zájemců, umožňujeme zobrazování až 5 odlišných bannerů. Váš banner však může
obsadit i zcela výhradní pozici nebo pozici na titulní straně portálu.
Portál Senivia nabízí následující bannerové formáty:
Typ banneru
Rozměry
Ukázka
CPT cena
(bez DPH)
Minimální
objednávka
Příplatky za nadstandardní
zobrazení
Pozice na
titulní straně
Výhradní
pozice1
Leaderboard
970x210 px
obr. 2
50 Kč
500 Kč
příplatek 25 %
dvojnásobek
celkové ceny
Leaderboard
970x100 px
obr. 3
45 Kč
450 Kč
příplatek 25 %
dvojnásobek
celkové ceny
Rectangle
480x300 px
obr. 4
30 Kč
300 Kč
příplatek 25 %
dvojnásobek
celkové ceny
Half Page Ad
300x600 px
obr. 5
30 Kč
300 Kč
příplatek 25 %
dvojnásobek
celkové ceny
1
Vámi vybraná pozice bude obsazena výhradně vaší reklamou.
Senivia.cz – portál pro seniory
7
Obr. 2 – Leaderboard 970x210 px
Obr. 3 – Leaderboard 970x100 px
Senivia.cz – portál pro seniory
8
Obr. 5 – Rectangle 480x300 px
Obr. 5 – Half Page Ad 300x600 px
Senivia.cz – portál pro seniory
9
3.2 Zvýraznění vaší služby, produktu
Pokud chcete mít jistotu, že právě váš subjekt (služba, produkt) bude ten první, který
návštěvníci portálu Senivia uvidí, využijte možnost prezentace a zvýraznění na titulní
straně či přednostního výpisu.
Typ zvýraznění
Ukázka
Popis
Cena (bez DPH)
Nepřehlédněte
obr. 6
Vypsání objektu v horní části titulní strany v panelu
Nepřehlédněte s malou fotografií a krátkým textem (až
100 znaků). Službu mohou využívat nejvýše 3 subjekty
najednou, proto si včas rezervujte tento prostor pro
sebe. Název, celý text i fotografie fungují jako aktivní
odkaz přímo na stránku s vaším PR článkem.
499 Kč za 1 týden
Přednostní
zobrazení
(rubriky Volný
čas, Nákupy)
obr. 7
Přednostní zobrazení zajišťuje prezentování vašeho
objektu vždy na začátku seznamu všech objektů v dané
kategorii (Volný čas, Nákupy). Objekt s přednostním zobrazením má stejný vzhled jako jiné objekty, ale je oproti
nim barevně zvýrazněn. Služba přednostního zobrazení
je limitována: 2 pozice/1 rubrika/1 měsíc pro zobrazování. Na těchto dvou pozicích se však může střídat až
10 subjektů, které tuto službu využijí a které budou náhodně generovány. V případě příplatku je opět možné
zajistit si pevnou pozici přednostního zobrazení.
499 Kč za 1 měsíc
Přednostní
zobrazení
(rubrika Práce)
obr. 8
Přednostní zobrazení zajišťuje prezentování vašeho
objektu vždy na začátku seznamu všech objektů v dané
kategorii (Práce). Objekt s přednostním zobrazením má
stejný vzhled jako jiné objekty, ale je oproti nim barevně
zvýrazněn. Služba přednostního zobrazení je limitována:
2 pozice/1 rubrika/1 měsíc pro zobrazování. Na těchto
dvou pozicích se však může střídat až 10 subjektů, které
tuto službu využijí a které budou náhodně generovány.
V případě příplatku je opět možné zajistit si pevnou
pozici přednostního zobrazení.
50 Kč za 1 měsíc
Přednostní výpis
ve vyhledávání
obr. 9
Přednostní výpis zajistí zvýraznění vaší služby či produktu na začátku seznamu relevantních výsledků v případě
vyhledávání. Objekt s přednostním výpisem má stejný
vzhled jako jiné objekty, ale je oproti nim barevně zvýrazněn. Služba přednostního výpisu je limitována: 2 pozice/1 měsíc pro zobrazování. Na těchto dvou pozicích
se však může střídat až 10 subjektů, které tuto službu
využijí a které budou náhodně generovány.
499 Kč za 1 měsíc
Senivia.cz – portál pro seniory
10
Obr. 6 – zvýraznění v boxu Nepřehlédněte
Obr. 7 – zvýraznění formou přednostního zobrazení (ukázka z rubriky Volný čas)
Senivia.cz – portál pro seniory
11
Obr. 8 – zvýraznění formou přednostního zobrazení (ukázka z rubriky Práce)
Obr. 9 – zvýraznění formou přednostního výpisu ve vyhledávání
Senivia.cz – portál pro seniory
12
3.3 Inzerce
Formu běžné inzerce nabízíme v rubrice Práce, kde můžete zveřejňovat vaše pracovní nabídky vhodné pro seniory, v rubrice Volný čas, kde můžete propagovat vaše
akce, a v rubrice Poradna, kde lze zajímavou formou doporučit vaší službu nebo produkt. V případě dlouhodobé spolupráce nabízíme výhodnější cenovou nabídku.
Typ inzerátu
Ukázka
Popis
Cena (bez DPH)
Práce
obr. 10
obr. 11
Textový inzerát (místo, minimální vzdělání, profese,
mzda, smluvní vztah, popis do 800 znaků včetně mezer, kontakt) s možností uvedení loga (120x120 px).
49 Kč za 1 měsíc
Volný čas
obr. 12
Textová reklama (datum, čas začátku a konce, místo,
vstupné, další informace – např. webové stránky,
popis do 800 znaků včetně mezer, fotogalerie (až 12
obrázků 320x320 px).
99 Kč za 1 měsíc
Poradna
obr. 13
Textová reklama – cílený dotaz s odpovědí propagující
vaše služby či produkty (dotaz do 200 znaků včetně
mezer, odpověď do 800 znaků včetně mezer).
249 Kč za 1 měsíc
Senivia.cz – portál pro seniory
13
Obr. 10 – textový inzerát v rubrice Práce
Obr. 11 – detail textového inzerátu v rubrice Práce
Senivia.cz – portál pro seniory
14
Obr. 12 – textový inzerát v rubrice Volný čas
Obr. 13 – detail textového inzerátu v rubrice Poradna (product placement)
Senivia.cz – portál pro seniory
15
3.4 PR článek
Máte stejnou cílovou skupinu? Hledáte spolehlivého a fungujícího partnera pro zviditelnění vašich služeb či produktů? Chcete o sobě informovat ve větším rozsahu?
Využijte služby PR článku, který zveřejníme v relevantních rubrikách Aktuálně. Článek můžete dodat sami, nebo jeho zpracování nechat na nás.
Typ
PR článek
Ukázka
obr. 14
Popis
Článek (nadpis do 60 znaků včetně mezer, perex
do 200 znaků včetně mezer, fotografie nebo obrázek s rozměry 560x310 px, text článku do 3000
znaků včetně mezer). V článku je možné používat
také podnadpisy (nadpisy druhé úrovně).
Cena (bez DPH)
Dodaný
článek
Zpracovaný
článek
499 Kč
999 Kč
Obr. 14 – detail PR článku
Senivia.cz – portál pro seniory
16
3.5 Sponzoring newsletteru
Pokud chcete oslovit naše registrované uživatele přímo, můžete umístit svůj banner,
textovou reklamu či PR článek do našich e-mailových newsletterů, které měsíčně rozesíláme. Taktéž je možné objednat si rozeslání newsletteru přesně na míru, tj. s možností selekce určitého regionu, pohlaví či věku adresátů. Reklama je pak perfektně
zacílena na danou skupinu.
Typ služby
Popis
Cena (bez DPH)
Perex
Rozsah textu do 200 znaků včetně mezer. Odkaz vede
přímo na cílovou stránku nebo na PR článek umístěný
na našem portálu. Periodicita rozesílání je 1x měsíčně, je zde kapacitní omezení.
2 Kč za odeslání jednomu
příjemci
Banner
Banner rozměru 468x60 px.
1,50 Kč za odeslání jednomu
příjemci
Senivia.cz – portál pro seniory
17
4. Kontaktujte nás
Mgr. Marek Nebesář
Pozice: manažer projektu
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 777 835 440
Mgr. Žaneta Skálová
Pozice: koordinátor projektu, reklama, inzerce
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 724 900 350
Provozovatel
Senior Holding s. r. o.
Sídlo: Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5
IČ: 246 77 035, DIČ: CZ24677035 (jsme plátci DPH)
Telefon: +420 257 314 218
E-mail: [email protected]
Web: www.seniorholding.cz
Portál Senivia
Web: www.senivia.cz
Senivia.cz – portál pro seniory
18
Download

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch