Download

8. VY_12_INOVACE_CJ_CGA8, Práce s textem – funkční styl