VAŠE SPŘÍZNĚNÁ DUŠE:
Jak si najít a udržet partnera na celý život
Autor: Tara Springett
Vazba: Paperback
Počet stran: 207
Rozměr: 126 x 198 mm
ISBN: 978-80-905568-0-5
Koupíte v knihkupectví NeoLuxor
nebo objednávejte na webu: www.hodnaholka.com
Cena: 220 Kč
ANOTACE
Tato kniha je určená všem, kteří si chtějí najít partnera – svou spřízněnou duši,
či chtějí zásadně zlepšit stávající partnerský vztah. Opravdové vztahy spřízněných duší
jsou sice mimořádně vzácné, nicméně vypěstovat si takový vztah ve svém životě může
každý, kdo pochopí principy jeho fungování a vybere si k tomu vhodného partnera.
V knize Vaše spřízněná duše najdete vše, co o tom potřebujete vědět a co je k tomu třeba se naučit.
Její autorka Tara Springett poskytuje jednoduchá vodítka a cvičení, která vám pomohou rozpoznat
vzorce chování, jež vás dovedou k ideálnímu životnímu partnerovi, k vytvoření a udržení vztahu
plného souznění a spokojenosti. Myslíte si, že více obětavosti vám přinese více lásky?
Ne, ve vztahu je zásadní dodržovat zákon rovnováhy!
Myslíte si, že rozdíly mezi mužským a ženským principem jsou příčinou nesouladu?
Naopak, jsou podmínkou souladu! Právě překvapivost odhalení Tary Springett bude
možná hybnou silou, která vás jiným pohledem na vztahy přivede k jiným vztahům.
RECENZE
„Chtěl jsem jen vybrat pár zajímavých pasáží pro web Psychologie.cz, ale nedokázal jsem text odložit
a u každé další kapitoly jsem cítil potřebu sdílet myšlenky a formulace autorky nejen se čtenáři,
ale i se svojí spřízněnou duší. Knihu daruji své Markétě místo květiny.“
— Jan Majer, šéfredaktor portálu Psychologie.cz
„První manuál o vztazích, který se čte jako švédská detektivka!
Abyste žili spokojeně se svým partnerem po celý život, nepotřebujete ani tak
štěstí jako spíš rozum – nebo spíš rozumy obsažené v této knize.“
— Michaela Kramárová, šéfredaktorka časopisu Žena a život
„Přestáváte věřit knihám o vztazích, protože vás žádná nikdy nikam
neposunula? Tara, to je něco jiného. Funguje! A úžasně se čte.“
— Marek Prchal, idea maker a novinář
„Celý text je velmi kvalitní, za nejkvalitnější však považuji upozornění na skutečnost,
že pokud hledáme spřízněnou duši, musíme také něco udělat pro úroveň duše vlastní.
Významný je i důraz, který autorka klade na přijetí rozdílu mezi ženskou a mužskou polaritou,
rozdílu, který nesnižuje ani jednu z obou, který je však třeba vzít v úvahu,
máme-li se dobrat trvalého harmonického vztahu.“
— MUDr. Radkin Honzák, CSc., klinický psychiatr
Download

VSD presskit.indd