První český výrobce domácí dorozumívací techniky
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
Společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. se snaží využívat všech dostupných možností,
aby měli zájemci k dispozici technické informace, kdykoliv je potřebují www.czechphone.cz.
Katalog je rozdělen dle jednotlivých systémů:
audio
systémy
klasika
audio
systémy
dvoudrát
video
systémy
skládané
/videosady
příslušenství
VEŠKERÁ ZVONKOVÁ TABLA JSOU POD OMÍTKU I NA OMÍTKU
DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKA – AUDIO / VIDEO
Elektronický vrátný a videovrátný slouží k oboustranné
komunikaci mezi příchozím a obyvatelem domu.
V dnešní době běžný standard pro rodinné a panelové
domy i komerční objekty, kde je použitím domácí
dorozumívací techniky zaručena větší bezpečnost
a kontrola příchozích. Ideální pro rekonstrukce
i nové výstavby. Jednoduchá montáž i obsluha
společně s výhodnou cenou a rychlým servisem,
který začíná návrhem a končí realizací, uspokojí
každého zákazníka od instalační firmy po koncového
uživatele.
DOMOVNÍ ZVONKOVÁ TABLA
Vyrábíme a nabízíme zvonková tabla pod omítku i na omítku
bez potřeby zasekání. Systém umožňuje rozšíření tlačítkového
tabla o modul kódového zámku, Dallas čtečky, nebo BIS.
Dále nabízíme tabla s napojením přes pobočkovou ústřednu
s tlačítky do 6 účastníků a s klávesnicí nad 6 účastníků.
Velikost a uspořádání tlačítkového tabla si zvolíte sami podle
potřeby. Tabla mají viditelné jmenovky i v noci. Pro malé
bytové domy nabízíme i zvonková tabla bez hovorové části
pouze pro vyzvánění, a to na omítku i pod omítku.
SETY DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKY
Audiosety tvoří důležitou část sortimentu a obsahují
vždy vše potřebné pro instalaci. Stačí objednat set
pro daný počet uživatelů a upřesnit, zda je potřeba
rozlišného vyzvánění od vchodových a bytových dveří.
DVOUDRÁTOVÝ SYSTÉM
Současný trend audiokomunikace reprezentuje nový
systém zapojení domácích telefonů po dvou vodičích
- panelové domy do 250 bytů. Vysoký stupeň ochrany
před vnějším poškozením, otevírání elektrického
zámku kódovou klávesnicí, volba požadovaného
domácího telefonu přes kódovou klávesnici nebo
zvonkovým tlačítkem, zajištěná zábrana odposlechu,
možnost součinnosti až 9 vstupů do objektu,
rozšířitelnost o Dallas čtečku či BIS.
2
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
NOVÁ MODELOVÁ ŘADA VERONA S DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIÍ JE KONCIPOVANÁ V MODERNÍM DESIGNU
pro náročného uživatele a nabízí nepřeberné spektrum možností rozšíření systému.
Digitální systém domovních telefonů CZECHPHONE - model VERONA
Technický popis:
Celý systém pracuje na bázi volně programovací po sběrnici i-dům
s programováním přes USB port.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
zábrana odposlechu mezi účastníky
tři druhy vyzvánění (tablo, jiný telefon, bytový zvonek)
volitelné melodie
komunikace mezi účastníky (INTERKOM)
doba otvírání zámku
doba hovoru, varování před koncem hovoru, prodloužení stiskem
tlačítka
komunikace mezi vstupními tably
dotykový a bezdotykový přístupový systém, možnost číselného
kódu
podsvětlené jmenovky a klávesnice s automatickou detekcí
účastníka
rozsvěcení schodišového osvětlení při otevíraní el. zámku jen
za soumraku
doplnění o videotelefon
vyzvánění jednoho tlačítka na více účastníků bez zásahu
do vedení
informace o vstupu do domovních dveří
přesměrování
napojení bezpečnostních čidel
napojení dalších prvků systému i-dům
mnoho dalších možností dle požadavku zákazníka
Celá sběrnice je koncipována tak, že veškerá zařízení jsou napojena
paralelně na sběrnici dvěma komunikačními vodiči a dvěma
napájecími vodiči. U video systému je sběrnice doplněna koaxiálním
kabelem PRG 59.
Doporučená kabeláž: Kabel JY-(ST)-Y 2x2x0,8.
Spoje v rozvodných krabicích pomocí samozařezávacích svorek
WAGO MICRO.
NOVINKA
Možnosti:
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
3
SYSTÉM 17 - DOMÁCÍ TELEFONY
CZECHPHONE 17A 4+n, tlačítko pro otevření elektrického
zámku, bílý, leštěný ABS plast, rozměry 200 x 80 x 60 mm,
elektronické vyzvánění ve sluchátku
VERONA 17A 4+n, tlačítko pro otevření elektrického zámku,
bílý ABS plast, rozměry 193 x 80 x 53 mm, elektronické
vyzvánění ve sluchátku
INTERKOM 2 ŮČASTNÍCI
Audiotelefony slouží k oboustranné hlasové komunikaci jak
se zvonkovým tablem, tak s další protistanicÍ. Každý telefon
je vybaven tlačítkem pro otevírání elektrického zámku,
elektronické vyzvánění ve sluchátku.
CZECHPHONE 17C 1+1, interkom pro 2 účastníky,
otevírání elektrického zámku, bílý, 4+n. Interkom
2 - 6 účastníků VERONA 1+1 až 1+5.
SYSTÉM 1
16
6
Technické parametry: hlasitost vyzvánění 70 - 75 dB, tlačítko pro otvírání
elektrického zámku, možná regulace zpětné vazby mikrofonu a reproduktoru,
montáž na krabici KU68: Czechphone, Verona
CZECHPHONE 16A-MB 4+n, vyzvánění mechanickým bzučákem,
tlačítko pro otevírání elektrického zámku, bílý
CZECHPHONE 16A-BZ 4+n, vyzvánění piezosirénou v DT,
tlačítko pro otevírání elektrického zámku, bílý
CZECHPHONE 16A-GE 4+n, vyzvánění generátorem v DT,
tlačítko pro otevírání elektrického zámku, bílý
CZECHPHONE 16C 1+1 4+n, tlačítko pro otevírání elektrického zámku,
druhé tlačítko volně použitelné, bílý
VERONA 16A-MB 4+n, vyzvánění mechanickým bzučákem,
tlačítko pro otevírání elektrického zámku, bílý
VERONA 16A-BZ 4+n, vyzvánění piezosirénou v DT,
tlačítko pro otevírání elektrického zámku, bílý
DOPLŇKY K DOMÁCÍM TELEFONŮM
Elektrický zvonek slouží jako samostatný vyzváněcí modul. Napájení na 8 - 12 V=.
Přídavný vyzváněč PV 1 je paralelně napojený k domácímu telefonu, vyzvání zároveň
s domácím telefonem. Vyzvánění: 72 - 77 dB. Rozměr (v x š x d) 115 x 70 x 28 mm.
Použití k telefonům
PV 1 - Czechphone 17A, VERONA 17A
PV 1 BZ - Czechphone 16A-BZ, VERONA16A-BZ
PV 1 MB - Czechphone 16A-MB, VERONA 16A-MB
PŘÍDAVNÝ VYZVÁNĚČ PV 2 - OPTICKÁ SIGNALIZACE
PV 2 se používá jako přídavný vyzváněč k domácím telefonům nebo může
sloužit jako samostatný vyzváněcí modul.
Vyzvánění - 90 dB. Rozměr (v x š x d) 115 x 70 x 28 mm.
PŘÍDAVNÝ VYZVÁNĚČ PV 3
PV 3 slouží jako přídavný vyzváněč se zvukovou a optickou signalizací k dom. tel.
nebo jako spínací relé pro další vyzvánění, popřípadě signalizační zařízení. Je možné
ho použít ve všech systémech domácí dorozumívací techniky výrobce ELEKTRO-FA.
PAVELEK, s.r.o. Možnost softwarového nastavení délky a typu vyzvánění (po předchozí
domluvě s výrobcem). Potřeba extérního napájení.
4
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
SETY
Sety tvoří samostatnou nabídku domácí dorozumívací techniky Czechphone. Výrazně jednodušší zapojení,
snadnější montáž a možnost nastavení vlastností komunikace ve zvonkovém table. U setu pro 1 účastníka ve
stříšce upravujeme komunikaci v DT. U setů 2 - 68 účastníků upravujeme komunikaci v elektronice. Zapojení
umožňuje oboustrannou komunikaci domácího telefonu se zvonkovým tablem a použití elektrického zámku.
Typ domácích telefonů - možnost výběru: VERONA, CZECHPHONE.
Každý set pro 1 účastníka
(1 - 2 účastníky ve stříšce) obsahuje
Každý set pro 2 - x účastníků obsahuje
- příslušný počet domácích telefonů s bzučákem
- zvonkové tablo (elektrický vrátný) EV-D-BN ...E-S,
EV-D-LN ...E-S
- montážní krabičku pod zvonkové tablo RZ
- síový napáječ NM 021707
- šroubovák ke zvonkovému tablu
- příslušný počet domácích telefonů s dvoutónovým
vyzváněním do sluchátka
- zvonkové tablo pod omítku (elektrický vrátný)
EV05-D-BN ...E, EV05-D-LN ...E
- montážní krabičku pod zvonkové tablo RZ1 až RZ7
- síový napáječ NM 051716-S, nebo 051716
- šroubovák ke zvonkovému tablu
- pro vyzvánění ode dveří bytu je nutno osadit zv. tablo
přídavným generátorem DPS rozlišného vyzvánění
od bytu (není součástí setu).
1 ÚČASTNÍK
Blokové schéma zapojení sady
Zvonkové tablo
EV-D-BN 9830
5
~230V
5
2
Domácí telefon
VERONA 16A-BZ
Napájecí modul
NM 021707
el. zámek
Domácí telefon
CZECHPHONE 16A-BZ
1 - 2 ÚČASTNÍCI
ÚČASTNÍ
- SET SE STŘÍŠKOU
Zvonkové tablo
EV-S-BN xxE-S
EV-S-LN xxE-S
Napájecí modul
NM 021707
Domácí telefon
VERONA 16A-BZ
Domácí telefon
CZECHPHONE 16A-BZ
Blokové schéma zapojení sady
4+n
5
~230V
4+n
4+n
2
el. zámek
5
2 - 68 ÚČASTNÍKŮ
Napájecí modul
NM 051716-S
Zvonkové tablo
EV 05-D-BN xxE,
EV 05-D-LN xxE
EV-S-BN xxE,
EV-S-LN xxE
Domácí telefon
CZECHPHONE 17A
Blokové schéma zapojení sady
4+n
4+n
4+n
4+n
4+n
4+n
~230V
2
2
el. zámek
Domácí telefon
VERONA 17A
Blokové schéma zapojení sady s vyzváněním od tabla i od bytu
tlačítko
DPS pro vyzvánění
od dveří bytu
(není součástí sady)
tlačítko
5+n
4+n
tlačítko
4+n
5+n
tlačítko
5+n
5+n
4+n
5+n
4+n
5+n
~230V
2
2
el. zámek
DPS pro rozlišné
vyzvánění
6
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
SET S KÓDOVÝM ZÁMKEM
Napájecí modul
NM 051716
Zvonkové tablo
EV 05-D-BN xxE - kódový zámek
EV 05-D-LN xxE - kódový zámek
Domácí telefon
VERONA 17A
Domácí telefon
CZECHPHONE 17A
Blokové schéma zapojení sady
4+n
4+n
4+n
4+n
4+n
4+n
~230V
2
4
el. zámek
SET S PŘÍSTUPOVÝM SYSTÉMEM DALLAS
EV05-D-LNxxE+Dallas,
EV05-D-BNxxE+Dallas
Domácí telefon
CZECHPHONE 17A
Napájecí modul
NM 051716
Blokové schéma zapojení sady
4+n
4+n
4+n
4+n
4+n
Domácí telefon
VERONA 17A
4+n
~230V
2
4
el. zámek
7
ZVONKOVÁ TABLA
•
•
•
•
•
antivandal
v nerezovém provedení
jmenovky jsou trvale podsvětleny u všech typů tabel
pro uchycení dodáváme pod zvonková tabla montážní krabice RZ
jednomodulová tabla a tabla bez elektrického vrátného - dodávka RZ automaticky,
pro větší tabla jen na základě objednávky
Rozklad tabla do omítky
Rozklad tabla (na omítku) se stříškou
ZVONKOVÁ TABLA S ELEKTRICKÝM VRÁTNÝM
pro nové instalace s označením EV-D-BN x..E, EV-D-LN x..E,
EV-S-BN x..E, EV-S-LN x..E, EV05-D-BN x..E, EV05-D-LN x..E
El. Vrátný - Do omítky - Broušená Nerez, El. Vrátný - Stříška - Broušená Nerez
El. Vrátný - Do omítky - Leštěná Nerez, El. Vrátný - Stříška - Leštěná Nerez
El. Vrátný - 05 elektronika - Do omítky - Broušená Nerez
x = počet tlačítek, E - 12 V - Leštěná Nerez
pro výměnu stávajících systémů
EV-D-BN x..E-S, EV-D-LN x..E-S,
EV-S-BN x..E-S, EV-S-LN x..E-S,
EV05-D-BN x..E-S, EV05-D-LN x..E-S
El. Vrátný - Do omítky - Broušená Nerez - ES (kompatibilita 8 V),
El. Vrátný - Stříška - Broušená Nerez - ES (kompatibilita 8 V),
El. Vrátný - 05 elektronika - Do omítky
- Broušená Nerez - ES (kompatibilita 8 V)
- Leštěná Nerez, xE-S = počet tlačítek
El. Vrátný - 05 elektronika - Stříška
Tabla EV05 rozšiřují nabídku
zvonkových tabel s elektrickým vrátným
• zabudovaná elektronika
• výrazně jednodušší montáž s možností odpojení jednotlivých
tlačítkových modulů od elektroniky
• nastavení zpětné vazby mezi mikrofonem a reproduktorem
• nastavení hlasitosti a frekvence vyzvánění
(platí pouze pro novou instalaci, systém 17 - 12 V)
• připojení dalšího vyzváněcího generátoru pro rozlišení
typu vyzvánění od venkovních a bytových dveří
(platí pouze pro novou instalaci, systém 17 - 12 V)
• propojení jednotlivých plošných spojů, mikrofonu
a reproduktoru pomocí kabelu s konektorem
• akustická kontrola vyzvánění
8
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
Zvonková tabla můžeme rozšířit o tyto moduly
KÓDOVÉ ZÁMKY
ZÁMKY
Zvonková tabla dodávaná s kódovým zámkem jsou určená
k oboustranné hlasové komunikaci s domácím telefonem a zároveň
za pomocí numerické klávesnice k ovládání elektrického zámku.
Za pomocí jednoho servisního kódu je možné naprogramovat
šest kódů uživatelských.
Typ
EVKZ 1
EVKZ 2
EVKZ 4
EVKZ 6
EVKZ 8
EVKZ 11
EVKZ 12
Počet tlačítek není omezen
KZ - kód. zámek bez tlačítek
kovová klávesnice
KZ - kód. zámek bez tlač., plastová klávesnice
EVKZ - kód. zámek 1 tlač., kovová klávesnice
EVKZ - kód. zámek 1 tlač., plastová klávesnice
EVKZ - kód. zámek 2 tlač., plastová klávesnice
EVKZ - Elektrický Vrátný Kódový Zámek x-počet tlačítek
BEZKONTAKTNÍ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Charakteristika
Autonomní elektronické zařízení pro otevírání vstupů pomocí
bezkontaktních karet a klíčenek. Modul nemá možnost komunikace
a používá se tedy především na místech, kde není možné realizovat
spojení s počítačem. Pracuje naprosto samostatně bez připojení
na počítač. Seznam oprávněných uživatelů je uložen ve vnitřní
paměti. Ovládá a programuje se pomocí master karty. Vhodný pro
kanceláře, sklady, dílny, rodinné a panelové domy.
Režimy provozu
Odemknutí dveří - po přiložení identifikačního klíče je prohledán
seznam uživatelů. Pokud je přiložený klíč nalezen, dojde k uvolnění
zámku dveří a toto je signalizováno zelenou indikační diodou.
Technické údaje
ID médium
karta, klíčenka
počet uživatelů
aktivních karet až 250, RFID klíčenek
napájecí napětí
DC 12 V
vstupní proud
200 mA (8 - 15 V DC)
externí snímače
NE
krytí
IP 45
pracovní teplota
-20 °C až +50 °C
výstupy
1x spínací relé, max. 100 V 2A
9
ZVONKOVÁ TABLA A MODULY PRO KOMUNIKACI S POBOČKOVOU ÚSTŘEDNOU
ZVONKOVÁ TABLA DO 6 POBOČEK
Zvonková tabla EVPU-D-BN, EVPU-D-LN jsou kompatibilní s jakoukoliv
analogovou pobočkovou ústřednou. Umožňují komunikaci mezi libovolnou
pobočkou (až 6 poboček) a návštěvníkem u domovních dveří. Spojení
lze navázat z pobočkového telefonu i od návštěvníka
pomocí příslušného tlačítka na zvonkovém tablu.
Funkce:
• pulzní i tónová volba
• detekce obsazovacího tónu
• odemykání dveřního zámku
• dálkové programování telefonních čísel
• nastavitelná hlasitost reprodukce
• kvalitní akustické vlastnosti
• jednoduchá instalace
Typ tabla
Provedení
EVPU-D-BN(LN) 1E
do omítky - broušená nerez
EVPU-D-BN(LN) 2E
do omítky - broušená nerez
EVPU-D-BN(LN) 4E
do omítky - broušená nerez
EVPU-D-BN(LN) 6E
do omítky - broušená nerez
El. Vrátný Pobočková Ústředna - Do omítky
- Brouš. Nerez, x-počet tlačítek
El. Vrátný Pobočková Ústředna - Do omítky
- Leštěná Nerez, x-počet tlačítek
ZVONKOVÁ TABLA NAD 6 POBOČEK
Pro větší počet než šest
účastníků nabízíme zvonkové
tablo s klávesnicí.
ZVONKOVÁ TABLA TLAČÍTKOVÁ BEZ ELEKTRICKÉHO VRÁTNÉHO
ZVONKOVÁ TABLA TT-D-BN, TT-D-LN DO OMÍTKY / - NA OMÍTKU
Tabla slouží pouze k vyzvánění na jednotlivé účastníky (elektrické zvonky).
Pro uchycení je pod zvonkové tablo dodávána montážní krabice RZ.
Typy tlačítkových tabel
tlačítkové tablo TT-D-BN(LN) 1E + RZ
tlačítkové tablo TT-S-BN(LN) 1E
tlačítkové tablo TT-D-BN(LN) 2E + RZ
tlačítkové tablo TT-S-BN(LN) 2E
tlačítkové tablo TT-D-BN(LN) 3E + RZ
tlačítkové tablo TT-S-BN(LN) 3E
tlačítkové tablo TT-D-BN(LN) 4E + RZ
tlačítkové tablo TT-S-BN(LN) 4E
Tlačítkové Tablo - Do omítky - Brouš. Nerez, x-počet tlačítek
Tlačítkové Tablo - Do omítky - Leštěná Nerez, x-počet tlačítek
Tlačítkové Tablo - Stříška - Brouš. Nerez (Lesk Nerez)
10
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM DALLAS
Charakteristika
Autonomní elektronické zařízení pro otevírání vstupů pomocí čipů Dallas
umožňuje ovládat jedny dveře jednostranně nebo s použitím externího
snímače EDK oboustranně. Modul nemá možnost komunikace a používá
se tedy především na místech, kde není možné realizovat spojení
s počítačem. Pracuje naprosto samostatně bez připojení na počítač.
Seznam oprávněných uživatelů je uložen ve vnitřní paměti. Ovládá
a programuje se pomocí master klíče. Vhodný pro kanceláře,
sklady, dílny, rodinné a panelové domy.
Režimy provozu
Odemknutí dveří - po přiložení identifikačního klíče je prohledán
seznam uživatelů. Pokud je přiložený klíč nalezen, dojde
k uvolnění zámku dveří a toto je signalizováno zelenou indikační
diodou.
Uzamknutí dveří - pokud je připojen dveřní kontakt, dojde
k uzamknutí dveří po jejich otevření a opětovném zavření, jinak
jsou dveře uzamčeny po uplynutí nastavitelné doby.
Hlídání dveří - s připojeným dveřním kontaktem modul kontroluje
stav dveří a signalizuje jejich násilné otevření nebo nezavření po
průchodu oprávněné osoby.
Evidenční režim - v tomto módu zámek akceptuje všechna přiložená
média. Po přiložení jakékoliv karty dojde k otevření dveří, tuto funkci lze využít
tam, kde je velký pohyb nepravidelných uživatelů. Takový provoz zjednoduší
nastavování oprávnění ke vstupu za cenu snížení ochrany proti cizím osobám.
Technické údaje
ID médium
počet uživatelů
napájecí napětí
vstupní proud
externí snímače
rozměry (v x š x h)
krytí
pracovní teplota
výstupy
čip TM Dallas - DS 1990
250 aktivních čipů
DC 8 - 15 V
35 mA (12 V DC)
1x EDK1, 1x EDK2
80 x 115 x 40 mm
IP 40
-20 °C až +50 °C
1x spínací relé, max. 100 V 2A
Další možnosti - systémy pro větší počet uživatelů, ovládání zámku Dallas
čipem z vnitřní i vnější strany dveří, možnost připojení k PC se sledováním historie
vstupů - na objednávku.
11
AUDIOSYSTÉM DVOUDRÁT
Nový systém zapojení domácích telefonů po dvou vodičích reprezentuje současný trend audio
komunikace pro více uživatelů. Je proto vhodný pro většinu panelových domů. Systém splňuje
náročné evropské standardy. Mezi významné vlastnosti, které zvyšují atraktivitu tohoto systému,
bezpochyby patří kromě současného designu také vysoký stupeň ochrany před vnějším
mechanickým poškozením a v neposlední řadě jednoduchý způsob instalace.
• zvýšení produktivity práce o 35 %
• rychlejší servisní práce
• možnost přenastavení parametrů přes klávesnici nebo přes mobilní počítač
DOMÁCÍ TELEFON
• plná duplexní komunikace prostřednictvím
domácího telefonu se zvonkovým tablem
(elektrickým vrátným)
• zábrana odposlechu (hlasová komunikace pouze
s vyzvoněným domácím telefonem)
• automatické rozpoznání potřebného elektrického
zámku (při součinnosti více vchodů)
• tlačítko pro ovládání elektrického zámku
• nízká proudová spotřeba v klidovém stavu
• akustická signalizace automatického ukončení hovoru
po 3 minutách (programovatelné výrobcem)
• elektronické vyzvánění s možností
změny melodie (programovatelné přes PC
nebo klávesnici)
• spínání přídavného vyzvánění
• snadné vyhledání vadného tel. přístroje
• vadný přístroj neruší ostatní účastníky
a nesnižuje kvalitu celého systému
• vyzvánění od dveří bytu do mechanického
bzučáku v telefonu
• vyzvánění od tabla do sluchátka v telefonu
• zesílení vyzvánění pomocí PIEZO měniče
u DT VERONA
Blokové schéma - dvouvodičové zapojení
bez vyzvánění od dveří bytu
Czechphone
DT - AS 04A
Czechphone
DT - AS 04A
2
2
Czechphone
DT - AS 04A
2
2
Czechphone
DT - AS 04A
2
2
~230 V
8
2
NM 051716
el. zámek
ZT - AS 04A
12
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
ZVONKOVÉ TABLO - ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ
• zábrana blokování celého zvonkového tabla trvalým
vyvěšením některého účastnického telefonu
• akustická signalizace stlačeného tlačítka klávesnice
• spínání napájení pro elektrický zámek pomocí relé
• provozní teplota -25 °C až +50 °C
• ochrana napájecích obvodů komunikační sběrnice
před náhodným zkratem
• ochrana systému před poklesem napětí (WATCHDOG)
• plně duplexní hlasitá komunikace s vyvolaným
domácím telefonem
• volba požadovaného domácího telefonu přes
klávesnici pro vyzvánění
• kódový zámek
• akustická signalizace ukončení hovoru
• možnost součinnosti 10 vchodů
• materiál - broušená, leštěná, nerez
• podsvětlení klávesnice a jmenovek přes pohybové
čidlo
• možnost použíti přístupových systémů (např. Dallas,
bezkontaktní přístup)
• možnost přeprogramování parametrů (doba vyzvánění,
doba otevírání zámku, změna přístupového hesla,
změna typu vyzvánění atd.)
• možnost doplnění záložním zdrojem
Blokové schéma - dvouvodičové
zapojení s rozlišným vyzváněním
tlačítko
od bytu
tlačítko
od bytu
Czechphone
DT - AS 04B
Czechphone
DT - AS 04B
4
4
4
4
4
4
4
Czechphone
DT - AS 04B
4
4
4
tlačítko
od bytu
tlačítko
od bytu
Czechphone
DT - AS 04B
~230 V
8
2
NM 051716
el. zámek
ZT - AS 04A
13
Blokové schéma - více vstupů
- dvoudrát s vyzváněním
od tabla do DT
Czechphone
DT - AS 04A
Czechphone
DT - AS 04A
2
2
2
NM 051716
8
2
el. zámek
NM 051716
ZT - AS 04A
6
4
2
el. zámek
ZT - AS 04A
4
4
4
6
4
2
NM 051716
6
el. zámek
2
el. zámek
NM 051716
ZT - AS 04A
ZT - AS 04A
Blokové schéma - více vstupů
- dvoudrát s vyzváněním od tabla i od bytu do DT
tlačítko
od dveří
Czechphone
DT - AS 04B
tlačítko
od dveří
4
4
tlačítko
od dveří
Czechphone
DT - AS 04B
Czechphone
DT - AS 04B
4
4
4
4
4
NM 051716
ZT - AS 04A
8
2
el. zámek
ZT - AS 04A
6
4
2
NM 051716
el. zámek
4
4
6
4
4
2
NM 051716
6
el. zámek
ZT - AS 04A
14
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
2
NM 051716
el. zámek
ZT - AS 04A
ZVONKOVÉ TABLO - TLAČÍTKOVÝ DVOUDRÁT
• zábrana blokování celého zvonkového tabla trvalým
vyvěšením některého účastnického telefonu
• spínání napájení pro elektrický zámek pomocí relé
• ochrana napájecích obvodů komunikační
sběrnice před náhodným zkratem
• plně duplexní hlasitá komunikace s vyvolaným
domácím telefonem
• možnost doplnění kódovým zámkem
• akustická signalizace ukončení hovoru
• akustická signalizace stlačeného tlačítka na table
• možnost součinnosti 10 vchodů
• provozní teplota -25 °C až +50 °C
• ochrana systému před poklesem napětí (WATCHDOG)
• materiál - broušená, leštěná, nerez
• podsvětlené jmenovky
• možnost použití přístupových systémů
(např. Dallas, bezkontaktní přístup)
• možnost přeprogramování parametrů (doba vyzvánění,
doba otevírání zámku, změna přístupového hesla atd.)
• možnost doplnění záložním zdrojem
Zvonkové tablo
ZT-AS 05A xx
ZT-AS05S xx
Napájecí modul
NM 051716
CZECHPHONE
DT-AS 04A
DT-AS 04B rozlišné
vyzvánění
VERONA
DT-AS 04A
DT-AS 04B rozlišné
vyzvánění
Blokové schéma - dvouvodičové zapojení bez vyzvánění od dveří bytu
Czechphone
DT - AS 04A
Czechphone
DT - AS 04A
2
2
2
2
Czechphone
DT - AS 04A
2
Czechphone
DT - AS 04A
2
~230 V
8
2
NM 051716
el. zámek
ZT - AS 05A
Blokové schéma - dvouvodičové zapojení s rozlišným vyzváněním
tlačítko
od bytu
tlačítko
od bytu
Czechphone
DT - AS 04B
Czechphone
DT - AS 04B
4
4
4
4
4
Czechphone
DT - AS 04B
4
4
Czechphone
DT - AS 04B
4
4
4
tlačítko
od bytu
tlačítko
od bytu
~230 V
8
2
NM 051716
el. zámek
ZT - AS 05A
15
SYSTÉM 17 - DOMÁCÍ
DOMÁCÍ VIDEOTELEFON DVT 0434
Videosystém umožňuje kromě zobrazení a komunikace s osobou
zvonící u vchodu také využití jako domácího telefonu. Automatický
videopřenos poté, co návštěvník zmáčkne tlačítko kamerové jednotky,
vysílá obraz do monitoru uvnitř budovy současně s příjemným tónem
elektronického zvonku. Po zvednutí sluchátka tento systém umožňuje
dvoucestnou komunikaci. Pro zobrazení signálu tento systém využívá
nejmodernější technologie výroby CCD videokamer. Kamerová
jednotka se automaticky přizpůsobuje změně světelných
podmínek a zabudované IR diody zlepšují identifikaci případného
návštěvníka i při slabém osvětlení. Systém umožňuje funkci
ovládání elektrického dveřního zámku jednoduchým zmáčknutím
tlačítka DOOR KEY (zámek je připojen z kamerové jednotky).
Možnost kombinace s audiotelefony 17A.
monitor
spotřeba energie
napájení
rozlišení
rozměry (mm)
váha (g)
černobílý 4“
DC 17 V, 13 W
síový napáječ na DIN lišty
450 TV řádků
230 (v), 190 (š), 52 (h)
1 300
KAMEROVÁ JEDNOTKA EVTAV 9827 XXE
kamera
synchronizace
snímací frekvence
počet snímků
objektivy
výstupní signál
přisvícení IR
spotřeba energie
snímací systém
černobílá 1/3“ CCD
vnitřní
CCIR: 15,62 kHz (H) / 50 Hz (V)
30/sec.
F=2FixedFocus, 92.5° úhel záběru,
PIN-HOLE h 60° (v 50°)
kompozit. video 75 W 1 Vp-p
(auto přisvícení) 0,4 LUX
DC 12 V, 3 W
625 řádků (CCIR)
KAMEROVÁ JEDNOTKA EVTAV 98
9827
27 XXED
snímací prvek
počet bodů
rozlišení
výstup
min. osvětlení
signál/šum
závěrka
gama opr
napájení
spotřeba max.
clona
pracovní rozsah
objektivy
rozměry
16
1/3“ CCD
270 000
>400 TV řádků
1,0 Vp-p/75 Ω
0,1 LUX
více než 40 dB
automatická
0,45
9,5 - 12 V
130 mA
1/50 - 1/100 000 s
-10 °C ~ +50 °C, vlhkost 95 %
104°, 74°, 62°, 42°, 32°, 23°
30 x 30 x 30 mm
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
VIDEOSADA DVS 0435 - VIDEOSADA DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKY
PRO 1 ÚČASTNÍKA
Slouží k oboustranné hlasové komunikaci a k přenosu
obrazu mezi tablem s kamerovou jednotkou
a videotelefonem.
El. zámek – nízkoodběrový 11211, pro zapojení
el. zámku doporučen kabel průměr CU 1 mm
Kabeláž – do vzdálenosti 30 m kamer. jednotky od
videotelefonu doporučuje výrobce použít kabel
s průřezem CU 0,8 mm (JY-S-TY)
Kabeláž - nad 30 m vzdálenosti kamer.
jednotky od videotelefonu doporučuje
výrobce přidat koaxiální kabel 75R.
Možnost dodání videosady
i pro 2 účastníky
- typ DVS 0540
Novinka - inovace zvonkových tlačítek
Zvonková tlačítka mají větší plošku pro stlačení.
Provedením této změny reagujeme na Vaše přání a požadavky.
17
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POUŽÍVANÉ SYSTÉMY OBCH. ZN. CZECHPHONE
Vše do rozvaděče
označení
NM 051716
NM 051716-S
NM 021704D
NM 021707
NM 991792
NM 991790
NM 991700
SM 051766A
EM 991750
GM 991620
RM 031760A
RM 031762A
RM 031763A
RM 031764B
RM 031765
popis
univerzální plný napáječ pro 12 V, 8 V systém
napáječ do sady (1 - 68 úč.) nad 68 úč. je potřeba NM 051716
napáječ pro videotelefony (1 napáječ pro max. 3 videotelefony)
napáječ pro malou sadu 1 - 2 úč., 8 V, relé
napáječ 8 V bez relé
napáječ 8 V s relátkem
napáječ 12 V
spínací modul (dva vstupy v kombinaci s přídavný přístupovým
systémem)
regulace hlasitosti vyzváněcí a hovorové části, pro systém 17
generátor vyzvánění
reléový modul pro intercom
rel. mod. pro 2 vchody, 2 zámky
rel. mod. pro 2 vchody - videotablo
rel. mod. pro 2 vchody + intercom AUDIO
rel. mod. pro 2 vchody + intercom VIDEO
počet modulů
6M
6M
9M
4M
6M
6M
6M
4M
4
2
4
4
4
8
8
Elektrické zámky
EFP 511 el. zám. nastavitelná západka, dlouhá lišta, stej. 360 mA + stř. 230 mA
EFP 511 MB el. zám. nastavitelná západka, lišta, stej 360 mA + stř. 230 mA + mechanická blokáda
Befo 511 - 5 - 12 V
Befo 511MB - 5 - 12 V
Befo 1211 profi standardní, nastav. západka, stej. 600 mA + stř. 300 mA
Befo 1221 profi s moment. kolíkem – impulzní, stej. 600 mA + stř. 300 mA
Befo 11221MB profi, impulzní, stejnosm. 220 - 230 mA, 12 V, mechanická blokáda a moment. kolík
Befo 21211 12V se signal.
Befo 0611 standard, stejn.1.5A + stříd.1.1A, 6 V.
Befo samozamykací zámek SZLD90
Befo 0621 profi, stejnos.1.5A + stříd.1.1A 6 V. momentový kolík
Befo 1221MB profi, stejn. 600 mA + stejn. 300 mA, 12 V, mech. blokáda, moment. kolík
Befo 11211 profi nízkoodběrový stejn. 220 - 230 mA,12 V
Befo 11211MB profi, nízkoodběrový stejn. 220 - 230 mA,12 V, mechanická blokáda
Befo 31211 profi reverzní, stejn. 0,17 A, 12 V, opačná funkce otevření
Befo 321211 profi reverzní se signaliz. otevř. dveří, stejn. 0,17 A, 12 V, opačná funkce otevř. dv.
Befo 32411 reverzní standard
Befo 1211MB
Befo 2411MB 24 V
Lišta tvarovaná k el. zámku Befo
Lišta tvarovaná k el. zámku EFP 511
Lišta rovná k el. zámku EFP 511
DS41N Flex 6 - 12 V (DORCAS)
DS41ND Flex MB 8 - 12 V (DORCAS)
18
Nechte za sebe pracovat
nové technologie
M
M
M
M
M
M
M
Rozměry montážních krabic pod zvonková tabla
Počet tlačítek
1 - 10 tl.
11 - 20 tl.
21 - 30 tl.
31 - 40 tl.
41 - 50 tl.
51 - 60 tl.
61 - 70 tl.
počet modulů
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
/ rámečku tabel
výš. x šíř. x hloub. v mm
215 x 91 x 55
215 x 170 x 55
215 x 242 x 55
215 x 316 x 55
215 x 395 x 55
215 x 470 x 55
215 x 545 x 55
výš. x šíř. v mm
/ 235 x 115
/ 235 x 190
/ 235 x 265
/ 235 x 340
/ 235 x 415
/ 235 x 490
/ 235 x 565
110 x 86 x 36
/ 122 x 100
Montážní krabice pod zvonkové tablo
malé - s el. vrátným EVTAH 9830
a bez el. vrátného TT 1-4 tlač.
RZ3
RZ1
RZ malá
Rozměry zvonkových tabel na omítku - stříška
Počet tlačítek
1 - 10 tl.
11 - 20 tl.
21 - 30 tl.
31 - 40 tl.
41 - 50 tl.
51 - 60 tl.
61 - 70 tl.
počet modulů
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
výš. x šíř. x hloub. v mm
200 x 80
200 x 155
200 x 229
200 x 306
200 x 378
200 x 452
200 x 533
Montážní krabice pod zvonkové tablo malé
- s el. vrátným EVTAH 9830 a bez el. vrátného TT 1-4 tlač.
100 x 80
Stříška 1 M
Stříška 3 M
Stříška malá
Límec 1 M - 7 M
Límec slouží jako ochranná stříška k tablům zapuštěných do zdi.
Provedení: nerez brus a lesk
19
Opava
Český výrobce domácích telefonů:
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
Ostravská 54/327, 747 70 Opava 9
Obchodní značka:
Společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. působí na trhu jako elektromontážní firma
již 17 let, výrobu domácích telefonů zahájila před 11 lety.
Neustále rozšiřuje sortiment v oblasti domácí dorozumívací techniky a nabízí
zákazníkům produkty, které požadují. Snaží se vyhovět každému přání a všechny
požadavky řeší k uspokojení svých zákazníků - od poptávky až po dodávku.
Objednávky, servis:
Zámecká 197, 747 31 Velké Hoštice, okr. Opava
Telefony: 553 663 322
Fax: 553 663 907
Obchodní oddělení: 608 482 011
Manažer obchodu a výroby: 608 422 296
Obchodní zástupci: Morava a Čechy 608 482 010
Čechy 608 482 013
Servisní technik: 777 248 012
Vydáno 10/2009
www.czechphone.cz
Download

Nechte za sebe pracovat nové technologie