2918 SAYILI KARAYOLLARI
TRAFİK KANUNU VE UYGULAMA
ALANI
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
AMAÇ VE KAPSAMI
TRAFİK İLE İLGİLİ TANIMLAR
024-0100
Y:1
AMAÇ
024-0100
Y:2
Trafik ile ilgili tanımları ve önemini bilip kavramak
Karayolunun tanımını ve önemini bilip kavramak
Trafik Kanununun uygulama alanını öğrenecek ve karayolu
olarak kabul edilen yerleri tespit edebilmek
Karayolu dışında araç kullanma esaslarını bilmek
Trafik zabıtası ve görevlerini kavrayacak
GİRİŞ TESTİ
024-0100
Y:3
Aşağıdakilerden hangisi 2918 Sayılı KTK 'ya göre karayolu
uygulama alanı içerisinde YER ALMAZ ?
a. Köy yolları ve orman yolları
b. Para ödenerek yararlanılan karayolları
c. Kamuya açık park, bahçe, akaryakıt istasyonlarının taşıt
trafiği için faydalanılan yerleri
d. Şahsın tarlası içinde bulunan ve kendisinin kullandığı yol
e. Bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve
akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu
araçlarına ayrılan kısımları
GİRİŞ TESTİ
Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır ?
a.
Otomobil
b. Arazi taşıtı
c.
İtfaiye
d. İş makinası
e.
Römork
024-0100
Y:4
KONU İLE İLGİLİ TANIMLAR
024-0100
Y:5
TRAFİK : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu
üzerindeki hal ve hareketleri
KARAYOLU:
Trafik için kamunun
yararlanmasına açık
olan arazi şeridi, köprü
ve alanlardır.
KONU İLE İLGİLİ TANIMLAR
024-0100
Y:6
ERİŞME KONTROLLÜ
KARAYOLU
(OTOYOL-EKSPRES YOL )
Transit trafiğe tahsis edilen,
belirli yerler ve şartlar dışında
giriş ve çıkışın yasaklandığı,
yaya, hayvan ve motorsuz
araçların giremediği trafiğin
özel kontrole tabi tutulduğu
yoldur
KONU İLE İLGİLİ TANIMLAR
024-0100
Y:7
KARAYOLU SINIR
ÇİZGİSİ
ŞEV
BORDÜR
DIŞ VE İÇ
ŞEV
YAYA YOLU
BANKET
TAŞIT YOLU
TAŞIT YOLU
KENARI
MÜLK
KARAYOLU PLATFORMU
Kamulaştırılmış, kamuya
terk veya tahsis edilmiş
karayolunda; mülkle olan
sınır çizgisi, diğer
karayollarında; yarmaca,
şevden sonra hendek varsa
hendek dışı kenarı, hendek
yoksa şev üst kenarı, dolguda
şev etek çizgisi yaya yolu
ayrılmış karayolunda ise
yaya yolunun mülkle
birleştiği çizgidir.
KONU İLE İLGİLİ TANIMLAR
024-0100
Y:8
MÜLK : Devlete, kamuya gerçek yada tüzel kişilere ait olan
taşınmaz mallardır.
PARK YERİ : Araçların park etmesi için kullanılan açık
veya kapalı alanlardır.
SERVİS İSTASYONU : Araçların bakım, onarım ve
servislerin yapıldığı açık ve kapalı alanlardır.
AKARYAKIT İSTASYONU : Araçların esas itibariyle
akaryakıt , yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçların sağlandığı
yerdir.
KARAYOLLARI TRAFİK
KANUNU UYGULAMA ALANI
KAMUYA AÇIK PARK- BAHÇE
024-0100
Y:9
KARAYOLLARI TRAFİK
KANUNU UYGULAMA ALANI
024-0100
Y:10
PARK YERİ-GARAJ-SERVİS VE AKARYAKIT
İSTASYONU
KAROYOLLARI TRAFİK
KANUNU UYGULAMA ALANI
024-0100
Y:11
ERİŞME KONTROLLÜ
KARAYOLU
VE PARA ÖDENEREK
YARARLANILAN KAMUYA
AÇIK KESİMLERDE VE
BELİRLİ BİR KARAYOLUNUN
BAĞLANTISINI SAĞLAYAN
DENİZ,GÖL VE AKARSULAR
ÜZERİNDE KAMU HİZMETİ
GÖREN ARAÇLARIN KARAYOLU
ARAÇLARINA AYRILAN
KISIMLARINDA
KAROYOLLARI TRAFİK
KANUNU UYGULAMA ALANI
024-0100
Y:12
•Deniz ve göllerdeki araba vapurlarının araçlara ayrılan yerinde
•Kontrollü kontrolsüz hemzemin geçitlerde
•Kamu kurumunun araçlara ayrılan park yeri veya bahçesi
•İki kara parçasını bağlayan köprüler
•Bir işyerinin, otelin veya okulun park yeri
•Havaalanlarında uçak pistlerinin dışında kalan araçların
kullanılması için ayrılan yerlerde
•Otoyollarda, otoban gişelerinde, otobüs terminallerinde
•Motorlu araç tamirhanelerinde , benzin istasyonlarında
KAROYOLLARI TRAFİK
KANUNU UYGULAMA ALANI
024-0100
Y:13
HAVADA- DENİZDE- DEMİRYOLUNDA OLAN
ZARARLAR HÜKMÜN DIŞINDADIR
Uçağın zorunlu olarak karayoluna inmesi de buna dahildir,
KAMUYA KAPALI YERLER
ASKERİ ALANLAR,
RESMİ ARAÇLARIN GİRİP ÇIKTIKLARI YERLER
APARTMAN SAKİNLERİNE AİT PARK YERLERİ
DENEME SÜRÜŞÜ YAPILAN YERLER
KAROYOLLARI TRAFİK
KANUNU UYGULAMA ALANI
024-0100
Y:14
Bir aracın sebep olması şarttır,
Vinç , teleferik asansör gibi araçlar kanun kapsamı
dışındadır.
El arabası, engellilere mahsus insan gücüyle itilen arabalar,
lunaparktaki çarpışan araçlar ve sadece suda ve havada
hareket eden araçlar da kapsam dışındadır.
Kanun kapsamında olabilmesi için toprak yada toprağa
bağlantısın olması gerekmektedir.
Troleybüs ve tramvaylar otobüs sınıfına dahil edildiğinden
dolayı kanun kapsamındadır.
OTOMOBİL-MİNİBÜS
024-0100
Y:15
Yapı itibariyle,sürücüsünden
dahil en çok 9 oturma yeri olan
ve insan taşımak için imal
edilmiş motorlu taşıttır.
Yapısı itibariyle
sürücüsünden dahil onyedi
oturma yeri olan ve insan
taşımak için imal edilmiş
motorlu taşıttır.
KAMYONET-KAMYON
024-0100
Y:16
İzin verilebilen azami yüklü
ağırlığı 3.500 kg. geçmeyen ve yük
taşımak için imal edilmiş motorlu
taşıttır.
İzin verilebilen azami yüklü
ağırlığı 3.500 kg.dan fazla
olan ve yük taşımak için
kullanılan motorlu taşıttır.
OTOBÜS-ÇEKİCİ
024-0100
Y:17
Sürücüsü dahil en az18
oturma yeri olan ve insan
taşımak için imal edilmiş
motorlu taşıttır.
Römork ve yarı römork
çekme için imal edilmiş olan
yük taşımayan motorlu
taşıttır.
ARAZİ TAŞITI
ÖZEL AMAÇLI TAŞIT
024-0100
Y:18
Karayollarında yolcu veya
yük taşıyabilecek şekilde
imal edilmiş olmakla
beraber bütün tekerlekleri
motordan güç alan motorlu
taşıttır
Bozuk veya hasara
uğramış araçları çekme
ve taşımak kaldırmak
için imal edilmiş
motorlu araçtır.
UMUM SERVİS ARACI
KAPM TAŞITI
024-0100
Y:19
Okul servis araçları ile
personel servis araçlarının
birlikte değerlendirilmesidir
Yük taşınmasında
kullanılmayan iç dizaynı tatil
yapmaya uygun teçhizatlarla
donatılmış,hizmet edebileceği
kadar yolcu taşıyabilen
motorlu taşıttır.
KAMU HİZMETİ TAŞITI
PERSONEL SERVİS ARACI
024-0100
Y:20
Kamu hizmeti için yük veya
yolcu taşıması yapan bütün
taşıtlardır.
Kamu kurum ve kuruluşu
veya özel veya tüzel kişileri
bir akit karşılığı taşıyan şahıs
veya şirketlere ait minibüs ve
otobüs
türündeki
ticari
araçlardır.
RÖMORK-YARI RÖMORK
024-0100
Y:21
Motorlu araçla çekilen
insan veya yük taşımak için
imal edilmiş motorsuz
taşıttır.
Bir kısmı motorlu taşıt veya
araç üzerine oturan,taşıdığı
yükün ve kendi ağırlığının bir
kısmı motorlu araç tarafından
taşınan römorktur.
HAFİF RÖMORK
MOTOSİKLET
AZAMİ 750
İki veya üç tekerlekli sepetli
veya sepetsiz motorlu
araçlardır.
024-0100
Y:22
Azami yüklü ağırlığı 750
kg. geçmeyen römork
veya yarı römorktur.
BİSİKLET
MOTORLU BİSİKLET
024-0100
Y:23
En çok üç tekerleği olan ve
üzerinde bulunan insanın adale
gücü ile pedal veya el ile tekerleği
döndürülmek suretiyle hareket
eden ve yolcu taşımalarında
kullanılmayan motorsuz taşıttır
Silindir hacmi 50 cm. küpü
geçmeyen içten patlamalı
motorla donatılmış ve imal hızı
saatte 50 km.den az olan
bisiklettir.
LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR
İŞ MAKİNELERİ
024-0100
Y:24
Römork ve yarı römork
çekebilen, ancak ticari
amaçla taşımada
kullanılmayan tarım
araçlarıdır.
Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım,
sanayi, Bayındırlık, Milli Savunma ile
çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde
kullanılan; iş amacına göre üzerine
çeşitli ekipmanlar monte edilmiş,
karayolunda insan,hayvan, yük
taşımasında kullanılmayan araçlardır.
TRAMVAY- OKUL TAŞITI
024-0100
Y:25
Genellikle yerleşim birimleri
içerisinde inşan taşımasında
kullanılan , karayolunda tekerlekli
raylar üzerinde hareket eden ve
hareket gücünü dışarıdan sağlayan
araçtır .
Okul öncesi, ilköğretim ve orta
dereceli okulların öğrencileri ile
sadece gözetici ve hizmetlilerin
taşınmalarında kullanılan
taşıtlardır.
TAŞIT KATARI
024-0100
Y:26
Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere
birbirine bağlanmış taşıtlardır.
ARAÇ
MOTORLU
MOTORSUZ
024-0100
Y:27
MOTORLU
ARAÇ
ÖZEL AMAÇLI
TAŞIT
İŞ MAKİNELERİ
LTT
TAŞIT
024-0100
Y:28
TAŞIT
MOTORLU
MOTORSUZ
Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan
araçlardır.
SÜRÜCÜ- ŞÖFÖR
024-0100
Y:29
Motorlu veya motorsuz
bir aracı veya taşıtı sevk
ve idare eden kişidir
Ticari olarak tescil edilmiş
bir motorlu taşıtı süren
kişidir.
ARAÇ SAHİBİ - İŞLETEN
024-0100
Y:30
BENİM
TESCİL
Araç için adına yetkili
idarece tescil belgesi verilmiş
veya sahiplik veya satış
belgesi düzenlenmiş kişidir.
Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta
alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli
kiralama ,ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı,ariyet veya
rehin alan kişi İŞLETEN ’dir.
YOLCU-HİZMETLİ
024-0100
Y:31
Aracı kullanan sürücü ile
hizmetliler dışında araçta bulunan
kişilerdir.
Sürücü hariç araç
veya araç taşıma
hizmetlerinde süreli
veya süresiz çalışan
kişiler ile iş
makinelerinde
sürücüden gayri
kişilerdir.
DURAK-GARAJ
D
Araçların genellikle uzun süre
durmaları için kullanılan
bakım veya servisinin de
yapılabileceği kapalı veya açık
olan yerlerdir.
024-0100
Y:32
Kamu hizmeti yapan
yolcu taşıtlarının yolcu
veya hizmetlileri
bindirmek için
durakladıkları işaretlerle
belirlenmiş yerdir.
TERMİNAL
024-0100
Y:33
İnsan veya eşya taşımalarında araçların , indirme ,bindirme
yükleme boşaltma ,
SERVİS İSTASYONU
024-0100
Y:34
Araçların bakım,onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya
kapalı yerlerdir.
TRAFİK KAZASI
024-0100
Y:35
YARALANMA
ÖLÜM
ZARAR
Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden
fazla aracın karıştığı ölüm-yaralanma ve zararla
sonuçlanmış olaydır.
DURMA
024-0100
Y:36
Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın
durdurulmasıdır.
DURAKLAMA
024-0100
Y:37
Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve
bindirmek eşya yüklemek boşaltmak veya beklemek amacı ile
kısa bir süre için durdurulmasıdır.
PARKETME
024-0100
Y:38
Araçların durma ve duraklaması gereken haller
dışında bırakılmasıdır.
GEÇİŞ HAKKI
024-0100
Y:39
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç
kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik
hakkıdır.
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
024-0100
Y:40
Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal
güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama
veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.
TAŞIMA SINIRI( KAPASİTE)
024-0100
Y:41
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı ve yolcu
sayısıdır.
GABARİ
024-0100
Y:42
4 M.
2.55 M
Araçların , yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli
seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini
belirleyen ölçülerdir.
AZAMİ AĞIRLIK
024-0100
Y:43
50 TON
Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.
YÜKSÜZ AĞIRLIK
024-0100
Y:44
Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt
deposu olan bir aracın taşınması zorunlu alet ,edevat ve
donanımı ile birlikte toplam ağırlığıdır.
DİNGİL AĞIRLIĞI
024-0100
Y:45
Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına
aktarılan ağırlıktır.
AZAMİ DİNGİL AĞIRLIĞI
024-0100
Y:46
AZAMİ
Araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar
vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır.
AZAMİ TOPLAM AĞIRLIĞI
024-0100
Y:47
AZAMİ
Araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar
vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlığıdır.
TRAFİK İŞARETLERİ
024-0100
Y:48
DUR
Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları ,ışıklı
ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya
diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları
hareketlerdir.
İŞARET LEVHALARI
024-0100
Y:49
DUR
Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve
üzerindeki sembol,renk ve yazı ile özel bir talimatın
aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
IŞIKLI VE SESLİ İŞARETLER
024-0100
Y:50
Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli ,sabit veya
taşınabilir elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan
üzerinde çeşitli renk şekil sembol yazı bulunan ve belirli
yanma süresi olan ışık ve sesle özel bir talimatın aktarılmasını
sağlayan tertibattır.
İŞARETLEME
024-0100
Y:51
Taşıt yolu ile bordür,ada ayırıcı,oto korkuluk gibi karayolu
elemanları üzerinde çeşitli renk çizgi,şekil,sembol,yazı ve
yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını
sağlayan tertibattır.
TRAFİKTEN MEN
024-0100
Y:52
Trafik zabıtasınca bu kanunda belirtilen araçla ilgili
belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek
trafikten alıkonulmasıdır.
Download

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE