Ročník 2 | Číslo 9
Září 2010 | Martek Medical a.s.
www.martekmedical.cz
MARTEK MEDICAL a.s. - Největší distributor dezinfekčních prostředků a zdravotnického materiálu v České republice
Novinky holdingu AGEL a.s.
Vážení kolegové, obchodní partneři,
na úvod mi dovolte uvést deváté číslo
z oblasti ortopedicko - traumatologické, cévní
MARTEK MEDICAL MAGAZÍNU, které se Vám nyní
a kardiologie.
představuje ve zcela novém kabátě. Magazín má
Ústředním tématem letošního kongresu
za sebou již celý rok svého působení a věřím, že
je mezioborová spolupráce při řešení akutních
Vám za tuto dobu přiblížil dění ve společnosti
stavů.
a více seznámil s aktivitami MARTEK MEDICAL
Další příjemná novinka je určena především
a.s., potažmo skupiny AGEL a.s., o jejichž
pacientkám
novinkách Vás budu informovat níže.
kde nově zrekonstruovali mamodiagnostické
Asi nejočekávanější událostí z hlediska
a screeningové centrum. Došlo k celkové
odborných vzdělávacích akcí je bez pochyby
modernizaci centra a zakoupení unikátního
IV. SYMPOZIUM AGEL a.s. Zúčastní se jej celkem
digitálního
čtyři sta lékařů a zdravotních sester nejen
validitu
z České republiky a Slovenska, ale i ze zahraničí.
mamografické vyšetření užitím tohoto přístroje
Vědecko - výzkumné sympozium se uskuteční
se stává pro ženy komfortnější. Mamografické
7. - 8. října v Hotelu Jana, Přerov.
centrum funguje od roku 2002 a do nynější doby
Program tvoří desítky odborných přednášek
zde bylo vyšetřeno více než 40 000 žen.
Vítkovické
mamografu,
výsledku
nemocnice
který
vyšetření,
nejen
ale
a.s.,
zvýší
celkové
Příjemné babí léto přeje
Mgr. Renáta Pešátová
manažer pro marketing a PR
2
nOVINKY
II.celostátní konference
DNY AMBULANTNÍ A PRAKTICKÉ CHIRURGIE
V prostorách Mikulovského zámku proběhla ve dnech 16. - 17. září 2010 II. celostátní konference
DNY AMBULANTNÍ A PRAKTICKÉ CHIRURGIE, kterou pořádala chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity a Fakultní nemocnice Brno.
Společnost MARTEK MEDICAL a.s. se stala hlavním partnerem a vystavovatelem této konference.
Jak můžeme konferenci hodnotit z pohledu hlavního partnera? Konference byla úspěšná. Na vzdělávací akci
bylo přítomno 142 účastníků z řad lékařů chirurgů, sester, lékařů soukromé chirurgické praxe.
Všechny přednášky lékařské i sesterské byly zajímavé, na velmi vysoké úrovni. Bylo předneseno
19 vysoce odborných přednášek, diskuse probíhala nejen v sále, ale také v prostorách doprovodné výstavy
společností.
Co říci závěrem? Účastníci této vzdělávací akce navodili příjemnou atmosféru. Odvezli si domů
spoustu poznatků, novinek, které na konferenci zazněly a pokusí se je uvést do praxe.
Ing. Renáta Klocková
obchodní zástupce
MARTEK MEDICAL a.s. VĚNOVAL POVODNÍ
POSTIŽENÉ OBLASTI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
A NÁPOJE ZA DESÍTKY TISÍC KORUN
Dezinfekční, čisticí prostředky a nápoje v hodnotě 50.000 korun věnovala společnost MARTEK MEDICAL
postiženým lidem a firmám v Libereckém kraji, které zasáhla povodňová vlna. Humanitární pomoc v polovině
tohoto týdne převzalo vedení Záchranné služby Libereckého kraje od pracovníků třinecké společnosti
MARTEK MEDICAL, která je členem skupiny AGEL.
Velká voda v Libereckém kraji před několika dny opadla a v postižených oblastech započal úklid prostor
v zaplaveném suterénu. „Aspoň takto pomůžeme lidem, které zasáhla přírodní katastrofa.
Právě v těchto dnech nastala doba, kdy lidé
potřebují jak materiální, tak finanční pomoc,“ říká
ředitel společnosti MARTEK MEDICAL Ing. Tomáš
Dohnal s tím, že do Liberce firma například poslala
iontové nápoje, rozpustné minerály a multivitamíny
v šumivých tabletách, regenerační nápoje, dezinfekce
na kůži a ruce atd.
Společnost MARTEK MEDICAL se dlouhodobě
věnuje charitativním aktivitám. Loni firma přivezla
do záplav postiženým lidem v obci Jeseník nad Odrou
a do Domova důchodců v obci Kobylá nad Vidnavkou
hygienické a zdravotnické potřeby za desítky tisíc
korun.
Bc. Hana Szotkowská
tisková mluvčí AGEL a.s.
3
Představujeme
• NOVINKY V NAŠEM SORTIMENTU • VÝROBKY • NOVÉ SLUŽBY • INFORMACE •
®
Ráda bych Vám představila novinku francouzské firmy BAAL, která přichází na trh s novým typem
močových sáčků pro muže pod názvem UROGEL®. Sáčky UROGEL® slouží k jednoduchému jednorázovému
použití v nemocničním prostředí u mobilních a imobilních pacientů, ale taky v prostředí běžného života,
například u pracovníků v podmínkách bez přístupu k toaletám (stavebnictví, letecká nebo jiná doprava). Sáčky
jsou dodávány v balení po 40 kusech nebo jako sady pro imobilní pacienty s katetrem, upínacím páskem a hadicí
případně držákem k upevnění na stojan nebo rám postele.
Sáčky jsou unikátní tím, že obsahují prášek na bázi polymeru, který do 25 sekund po kontaktu s močí
vytváří stabilní gel bez zápachu. Sáčky jsou vyrobeny ze speciálního nealergizujícího materiálu příjemného
na dotek. Mají malý rozměr 25 cm x 17 cm a dostačující kapacitu 450 ml. Jednoduchý zipový uzávěr umožňuje
po použití jejich hermetické uzavření.
Použití močových sáčků Urogel® významně zvyšuje hygienický komfort jak pro uživatele, tak
i pro ošetřující personál. V důsledku významného snížení rizika kontaminace prostředí a celkového
zjednodušení manipulace s močí jako biologickým a potenciálně rizikovým materiálem, představuje použití
sáčků UROGEL® významný příspěvek k omezení nozokomiálních nákaz na odděleních.
Vaše objednávky vyřídí obchodní tým společnosti MARTEK MEDICAL a.s.
Klára Nováková
manažer nákupu zdravotnického materiálu
Inzerce
4
www.martekmedical.cz
Největší distributor dezinfekčních
prostředků a zdravotnického materiálu
v České republice
Komplexní zásobování všech
zdravotnických
zařízení po celé ČR
Nejširší nabídka produktů
nejvýznamnějších značek
na trhu
Služby šité na míru
jednotlivým zákazníkům
podle jejich velikosti,
typu a individuálních potřeb
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 337 111
Fax: +420 558 337 112
E-mail: [email protected]
Pobočka Praha
Krajní 801
252 42 Jesenice, Praha - Západ
Tel.: +420 241 011 501
Fax: +420 241 930 001
E-mail: [email protected]
Pobočka Brno
Řípská 18a
Tel.: +420 547 253 173
Fax: +420 547 253 172
E-mail: [email protected]
Pobočka Horka nad Moravou
Olomoucká 612/34
783 35 Horka nad Moravou
Tel.: +420 588 516 652
Fax: +420 588 516 651
E-mail: [email protected]
Download

Novinky holdingu AGEL a.s.