LEDEN 2013
Plán kurzů na rok 2013
Co nabízí sociální práce v Centru Paraple
Dobrovolnický program
Informace o sKartě
Č A S O P I S
P R O
K L I E N T Y
A
P Ř Á T E L E
C E N T R A
P A R A P L E
Inzerce
®
Actreen
Glys Set
.2013
y od 1.1
dukt
Oba pro
Ě
ÚHRAD
NOVĚ Vtních pojišťoven
dravo
Svazu z
Unikátní uzavřený systém
pro cévkování
v různých situacích
ƒ Přizpůsobený každému uživateli
ateli (muži, ženy, děti)
ƒ Ihned k použití (např. v autě,
cestách, v práci nebo na lůžku)
ě na cestách
ƒ Anti-refluxní chlopeň
ƒ Transparentní a kalibrovaný sběrný sáček
o objemu 50 až 1 250 ml
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz
Actreen®
Lite Mini
Lubrikované
močové katétry
pro ženy
ƒ Krátký univerzální
konektor
ƒ Praktická délka
- katétr dlouhý 9 cm
3
Úvodník
Milí čtenáři,
přicházíme k vám s prvním letošním číslem našeho čtvrtletníku. Od těch, kteří, resp. které ho pro vás připravují, jsem dostala úkol – Úvodník. Přemýšlím o něm již
dlouho. Pořád mě od něj něco odvádí. Práce v Parapleti.
I VAŠICH 30 KORUN
DRŽÍ PARAPLE
NAD VODOU
Volby. Mailová pošta s předvolebními pamflety, které mají
zdiskreditovat jednoho z prezidentských kandidátů a ve
kterých se to hemží argumenty, na které jsem byla zvyklá
ODEŠLETE SMS VE TVARU DMS PARAPLE NA ČÍSLO 87 777 PRO JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK,
NEBO DMS ROK PARAPLE PRO PŘÍSPĚVEK KAŽDÝ MĚSÍC PO DOBU JEDNOHO ROKU.
CENA JEDNÉ SMS JE 30 KČ, CENTRUM PARAPLE ZÍSKÁ 27 KČ.
v médiích před 30 lety.
POMÁHÁ VOZÍČKÁŘŮM S POŠKOZENÍM MÍCHY
WWW.PARAPLE.CZ
Právě jsem si přečetla v jedněch poměrně důvěryhodných novinách o tom, jak negativní myšlenky poškozují
lidský mozek. Mohou, potvůrky, prý poškodit mozkové
struktury, které regulují naši paměť a emoce. Pokazí prý
spánek, ztratíte chuť k jídlu a schopnost zakoušet pocity
uspokojení. Rozhodla jsem se, že si je nepustím k tělu
a vám to radím také. Mimochodem, pozitivních myšlenek
prý potřebujete na vyvážení špatného vlivu těch negativ-
Pomáhají nám být vidět
Pomocnou ruku s vytvářením grafických návrhů, mediálních kampaní
a poradenstvím nám na počátku podzimu nabídla renomovaná reklamní
agentura KLAN. Za krátký čas nám pomohla s grafickým ztvárněním
materiálů na oslavu 18. narozenin Centra Paraple, s přípravou inzerce
pro podporu Dobročinné akademie, s grafickou podobou všech pozvánek a také PF. Naše spolupráce se stále rozvijí a hledáme společně
správný směr, kterým chceme hezky, moderně, důstojně a hlavně
účinně Centrum Paraple prezentovat veřejnosti. Za tuto podporu patří
KLANU velký dík!
ních asi pětkrát víc. V době, kdy si prohlížíte náš časopis, jsou už dávno známy výsledky voleb a připravuje se
inaugurace nového prezidenta. Posílena získanými informacemi si říkám – ať dopadly volby jakkoli, snad dopadly
dobře. Přivedly totiž podle mého názoru víc, než cokoli
jiného mnohé občany k uvědomění si, že na nich záleží,
že chtějí-li něco, musí pro to něco udělat. A to platí nejen
pro volbu prezidenta.
Přeji nám všem, abychom pozitivních myšlenek, rozhodnutí s následnou úspěšnou akcí měli v tomto roce co nejvíce.
Alena Kábrtová
Wheelblades - nová kompenzační pomůcka k zapůjčení
Od ledna vám v Centru Paraple nabízíme k zapůjčení novou kompenzační pomůcku wheelblades. Jedná se o minilyže, které se dají
jednoduše připnout na přední kolečka vozíku nebo kočárku.
Více informací najdete na str. 9
Z obsahu:
Informace o sKartě .................................................................... 5
Aktuální změny v metodice VZP.................................................... 5
Co nabízí sociální práce v CP ...................................................... 6
Nabídka výtvarných kurzů ........................................................... 7
Revue:
Praha bez bariér ........................................................................ I
Pozvánky za kulturou ................................................................ IV
X
Aktuality
CP / Důležité informace
4
leden 2013
Plán kurzů v Centru Paraple
Termín
Název
7. 1. - 11. 1.
PC kurz - MS Excel & MS Access 2010
19. 1. - 26. 1.
Dní / nocí
Místo
Koordinátor, kontaktní osoba
5/4
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
Lyžařský kurz I
8/7
Bedřichov
Lenka Honzátková
21. 1. - 25. 1.
PC kurz - Základy PC
5/4
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
26. 1. - 2. 2.
Lyžařský kurz II
8/7
Bedřichov
Jakub Krátký
4. 2. - 8. 2.
PC kurz - Multimedia - foto a video
5/4
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
8. 2. - 10. 2.
Výtvarné techniky - Keramika (Nádoby)
3/2
Centrum Paraple
Z. Korbelová, I.Melicharová
11. 2. - 15. 2.
PC kurz - Redakční systémy / HTML
5/4
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
15. 3. - 17. 3.
Kreativní - vitráž, decoupage, zdobení textilu
15. 4 - 26. 4.
Zdravý životní styl
21. 6. - 23. 6.
3/2
Centrum Paraple
Iva Melicharová
12 / 11
Centrum Paraple
Jiří Pokuta
Výtvarné techniky - Keramika (Figury)
3/2
Centrum Paraple
Zuzana Korbelová
27. 5. - 31. 5.
Potápěčský kurz
5/4
Centrum Paraple / Leštinka
Jiří Pokuta
6. 6. - 9. 6.
Máma, táta na vozíku II - hravě
4/3
Centrum Paraple
Martina Barcalová
6. 6. - 11. 6.
Vodácký kurz
6/5
Vltava
Lenka Honzátková
24. 6. - 29. 6.
Sportovní kurz
6/5
Centrum Paraple
Lenka Honzátková
9. 7. - 14. 7.
Cyklistický kurz I
6/5
Buková
Lenka Honzátková
30. 7. - 4. 8.
Cyklistický kurz II
6/5
Polabí
Jakub Krátký
8. 9. - 15. 9.
Vodní sporty - Chorvatsko
8/7
Viganj
Lenka Honzátková
12. 9.-15. 9.
Máma, táta na vozíku I - co, jak a proč
4/3
Centrum Paraple
Martina Barcalová
27. 9. - 29. 9.
Výtvarné techniky - Podzim
3/2
30. 9. - 11. 10.
Zdravý životní styl
24. 10. - .27. 10.
Máma, táta na vozíku III - kreativní dílna
Zuzana Korbelová
12 / 11
Centrum Paraple
Jiří Pokuta
4/3
Centrum Paraple
Martina Barcalová
9/8
Vršov - Železné hory
Martina Barcalová
6/5
Bedřichov
Jakub Krátký
Centrum Paraple ve spolupráci s Motoklubem vozíčkářů
7. 9. - 15. 9.
Čtyřkolky nejen pro začátečníky
Centrum Paraple ve spolupráci se Sportovním klubem vozíčkářů
9. 3. - 14. 3.
Lyžařský kurz
• sportovní hry,
• cvičení s pomůckami,
• opičí dráhy,
Centrum Paraple nabízí široké • prvky jógy, relaxace,
veřejnosti kvalitní cvičení se zku- • posilování, protažení, cvičení
vytrvalosti a obratnosti.
šenou lektorkou a v příjemném
prostředí.
Při jakémkoliv cvičení je kladen
Nabízíme cvičení
pro veřejnost
Cvičí se vždy v pondělí od 17:00
do 18:00 hod. a ve čtvrtek od
18:00 do 19:00 hod.
Cena jedné lekce je 120,- Kč,
s permanentkou 90,- Kč.
Powerjóga
Je aktivita, která:
Které z nabízených cvičení je důraz na nácvik správných pohy• zlepšuje fyzickou kondici,
vhodné právě pro Vás?
bových stereotypů.
• pomáhá s odstraněním
Doprovod dětí může využít příjemPohybová výchova předškolních ného prostředí kavárny a venkovní problémů se zády,
• rozvíjí rovnováhu a koordinaci
terasy.
dětí (3 – 6 let)
pohybů,
Cvičí se vždy v pondělí od 16:00
Při ní Vaše děti získají a rozvinou:
•
zklidňuje nervový systém,
do 16:45 hod. a ve čtvrtek od
• kladný vztah ke sportu,
odbourává stres,
17:00 do 17:45 hod.
• správné držení těla,
•
zaměřuje se nejen na hlavní svaCena jedné lekce je 120,- Kč,
• fyzickou kondici,
lové skupiny, ale také na hluboko
s permanentkou 90,- Kč.
• psychické schopnosti a zdravé
sebevědomí,
Zdravotní cvičení
• sociální kontakty, dovednost
Je zaměřené na:
spolupráce ve skupině.
• protažení a posílení svalů,
Formy cvičení (mají převážně • udržení celkové fyzické kondice,
podobu hry či soutěže):
• odstranění bolesti zad,
• gymnastická cvičení,
• úlevu při bolestech kloubů.
uložené stabilizační svaly,
• napomáhá udržet zdravé
klouby a páteř.
Cvičí se vždy ve čtvrtek od
16:00 do 17:00 hod.
Cena jedné lekce je 130,- Kč,
s permanentkou 115,- Kč.
Všemi hodinami Vás provede zkušená fyzioterapeutka, cvičitelka
a v neposlední řadě také maminka,
Mgr. Hana Vatěrová, DiS.
Využijte možnosti zkušební hodiny
zdarma. Zkušební hodinu či přihlášku do kurzu si můžete zařídit
na e-mailové adrese recepce@
paraple.cz nebo na telefonním
čísle 274 771 478.
-aš-
Foto: archív CP
X odborného světa / Informace pro vozíčkáře
Z
sKarta je přátelská ke
všem příjemcům dávek
Nevidomí a vozíčkáři vyberou
dávky v pobočkách ČS zdarma
S okamžitou platností mohou nevidomí a vozíčkáři vybírat hotovost
z účtu k sKartě na přepážkách
všech poboček České spořitelny
zdarma. Česká spořitelna tak chce
těmto lidem umožnit komfortní přístup k dávce do doby, než bude
vytvořeno bezbariérové prostředí.
leden 2013
Šlachové transfery
Centrum Paraple i letos pokračuje v pravidelné spolupráci
s doc. MUDr. Igorem Čižmářem,
Ph.D. Využijte možnost získat
a využít bližší informace k metodě
funkční rekonstrukční chirurgie
horních končetin. Poradna se
uskuteční v Centru Paraple v pondělí 21. 2. 2013 od 12 do 17
hodin. Svou účast ohlaste, prosím,
Mgr. Zuzaně Korbelové mailem
[email protected] nebo telefonicky 274 001 325.
-ap-
Aktuální změny v metodice
VZP - zdravotnické
prostředky
inkontinencí, u kterých je předpo- ve sloupci SKP (Skupina postižení)
klad účelného využití celého množ- číslicí 1, kompenzující důsledky
ství předepsaných ZP.
onemocnění stupně I:
ZP skupiny 02 jsou děleny na • vložky absorpční inkontinenční
savé, sběrné a obstrukční. Indikací
– dámské (se savostí nad 120
pro předpis těchto ZP pro inkontiml), pánské a kapsy absorpční
nentní pojištěnce je inkontinence,
pánské – SKP=1
která je dělena do tří stupňů dle
hrazeno - maximálně 150 kusů/
závažnosti postižení:
měsíc, nejvýše do 450,- Kč/
I. stupeň – mimovolní únik moči
měsíc
nad 50 ml do 100 ml (včetně)
II. stupeň – mimovolní únik moči
v průběhu 4 hodin, SKP=1
nad 100 ml do 200 ml (včetně)
Především stresová inkontinence
v průběhu 4 hodin, SKP=2
všech stupňů. Používání pomůcek
je nepravidelné. Únik moči nastává Ostatní typy inkontinence zejména
při kašli, smíchu, kýchnutí či zve- u mobilních pacientů. Používání pomůcek je nutné denně,
dání předmětů.
únik moči nastává při změně
V případech ostatních typů inkonpolohy, při běhu, chůzi, chůzi po
tinence (reflexní, urgentní, extrauschodech, při fyzické námaze.
retrální), kde není prioritní stresový
Z prostředků veřejného zdravotmanévr, musí odborník klasifikaci
ního pojištění jsou Pojišťovnou
provést s přihlédnutím k údajům
hrazeny ZP, v Číselníku označené
v mikční kartě pacienta (anave sloupci SKP (Skupina postižení)
mnéza), případně k výsledkům
číslicí 2, případně 4, kompenzující
vyšetření dolních močových cest
důsledky onemocnění stupně II:
(fyzikální vyšetření, cystoskopie,
uroflowmetrie, cystografie, ultraso- • pleny absorpční dámské a pánnografie, apod.).
ské (vložné pleny) – SKP=2
Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala 1. 1. 2013 novou
metodiku, verze 890. Jednou
z podskupin uvedených v této
metodice jsou i pomůcky pro
inkontinentní. Pro úplnost uvádíme přesné znění metodiky.
Z prostředků veřejného zdravotAktuální znění celé metodiky
ního pojištění jsou Pojišťovnou
naleznete na stránkách VZP
hrazeny ZP, v Číselníku označené
(www.vzp.cz).
Všechny výběry z bankomatů ČS
zdarma
Od 1. ledna 2013 budou všechny
výběry hotovosti sKartou z bankomatů České spořitelny a změny
PIN k sKartě v bankomatech ČS
zdarma.
Dávky bude možné nově čerpat
i složenkou
K dosavadním možnostem, jak
přes sKartu čerpat sociální dávky,
přibude v příštím roce další - držitelé sKarty budou moci nově využít také poštovní poukázku typu B
(složenku). Tuto službu bude možné
sjednat od května 2013.
Placení sKartou je dobrovolné
sKarta bude sloužit jako identifikační průkazka. Její používání k placení v obchodech a k výběru hotovosti z bankomatu nebo při platbě
kartou v obchodech (Cash Back)
je dobrovolné. Držitel sKarty se
tedy může sám rozhodnout, jakým
způsobem bude dávky čerpat, zda
bude využívat platební funkci karty,
pošle si peníze na libovolný účet
v ČR, nebo využije poštovní poukázku. Od 1. ledna 2013 budou
také prostředky na účtu k sKartě
zákonem chráněny proti exekucím.
SKUPINA 02 – POMŮCKY PRO
INKONTINENTNÍ
ZP pro inkontinentní pojištěnce
předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti PRL, URL, GYN,
NEU nebo GER na Poukaz (odbornost souvisí s konkrétním typem
ZP, viz Číselník VZP – ZP). Nárok
na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce pouze
při prokázané patologické inkontinenci. Odborný lékař je povinen
písemně informovat praktického
lékaře, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, o provedeném
vyšetření a jeho výsledcích, v případě preskripce pomůcek i o ZP
a jejich množství, které pojištěnci
předepsal (kódy ZP, viz aktuální
Číselník).
Pojištěncům v ústavní péči (hospitalizace) a v odborných léčebnách
Pojišťovna tyto pomůcky nehradí
(viz zákon 48/1997 Sb. a Metodika pro pořizování a předávání
dokladů VZP ČR, doklad VZP
13/2009 – Poukaz na léčebnou
a ortopedickou pomůcku). Uvedené ZP mohou být předepsány na
Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců
(tzv. maximální preskripce). Tato
Klára Pačesová maximální preskripce je možná
Tiskové centrum České spořitelny pouze u pacientů se stabilizovanou
5
hrazeno - maximálně 150
kusů/měsíc, do celkové výše
950,- Kč
Inzerce
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
6
Informace pro vozíčkáře / O nás
• kalhotky fixační (hrazeno pouze SKP=4, lze v měsíci následují- Změna bude provedena s účinv případě, že pacient používá cím (počítáno od doby výdeje ZP ností od 1. 2. 2013.
s označením SKP=4) předepsat
pleny absorpční) – SKP=2
Iva Sedláčková
hrazeno - maximálně 24 kusů/ ZP s označením SKP=2 případně Vedoucí úseku ošetřovatelské péče
SKP=3 (SKP=2 nebo SKP=3 se
rok, do celkové výše 190,- Kč
volí podle stupně postižení, vzá• kondomy urinální – SKP=4
jemná kombinace ZP SKP=2 Výměna parkovacích
hrazeno - maximálně 30 kusů/ a SKP=3 v jednom měsíci není průkazů
měsíc, do celkové výše 700,- Kč hrazena).
Od začátku roku 2013 přestává
• sáčky sběrné urinální denní, Pro předpis Poukazu pro inkon- platit speciální označení vozidel
tinentního pojištěnce platí:
noční – SKP=4
O1 (série AA). Modrobílé značky
hrazeno - maximálně 10 kusů/ Na Poukaze může být předepsán s logem vozíčkáře je třeba (bezměsíc, do celkové výše 500,- Kč pouze jeden druh ZP (pomůcky platně) vyměnit za evropský průkaz
pro inkontinentní) s využitím mož- „Parkovací průkaz označující voziIII. stupeň – mimovolní únik nosti předepsání více poukazů, dlo přepravující osobu těžce zdramoči nad 200 ml v průběhu 4 pro předpis je směrodatný údaj votně postiženou" (nové označení
hodin, SKP=3
o stupni inkontinence v návaznosti O7 CC šestimístné číslo).
Ostatní typy inkontinence v pokro- na finanční limit, savé pomůcky Výměnu označení provádí příčilém stádiu především u ležících (vložky, vložné pleny, kalhotky slušný obecní úřad obce s rozšípacientů spojené také s inkonti- absorpční,…) by měly být přilo- řenou působností, a to zpravidla
nencí stolice. Používání pomůcek ženy na těle pacienta, maximálně sociální odbor, případně odbor
je trvalou nutností. Moč, případně po dobu 8 hodin z hygienických dopravy. K výměně označení je
stolice uniká trvale, bez možnosti důvodů, při preskripci nesmí dojít nutné předložit občanský průkaz,
jakkoli kontrolovat tento stav. k překročení limitů (množstevní průkaz ZTP nebo ZTP/P, původní
Z prostředků veřejného zdravot- a finanční) stanovených pro jed- zvláštní označení motorového voziního pojištění jsou pojišťovnou notlivé typy ZP, o vystavení Pou- dla O1 (série AA), 1 ks fotografie
hrazeny ZP, v Číselníku označené kazu musí být proveden záznam aktuální podoby držitele průkazu
ve sloupci SKP (Skupina postižení) v dokumentaci pojištěnce s uve- ZTP, ZTP/P o rozměru 45x35 mm
číslicí 3, případně 4, kompenzující dením stupně inkontinence a údaj (dokladová fotografie).
o množství předepsaných ZP
důsledky onemocnění stupně III:
Vydávaná karta je platná v rámci
(pomůcek).
celé EU, její vzhled je sjednocen
• kalhotky absorpční (kalhotky
Nejvíce se vaše dotazy týkaly s kartami v ostatních členských
plenkové) – SKP=3
hrazeno - maximálně 150 kusů/ níže zmíněné kombinace, proto státech. Platí především pro parkování na vyznačených místech, další
měsíc, do celkové výše 1 700,- Kč ji zde uvádíme:
V jednom měsíci nelze předepsat výhody jsou v jednotlivých státech
• kondomy urinální – SKP=4
fixační kalhotky a urinální kondomy. odlišné, je tedy třeba si před ceshrazeno - maximálně 30 kusů/ Pokud takovou kombinaci využí- továním zjistit přesné podmínky.
měsíc, do celkové výše 700,- Kč váte, je možno si v jednom měsíci Na ostatních společných výhodách
nechat předepsat fixační kalhotky pro celou EU se prozatím členské
• sáčky sběrné urinální denní,
v počtu na jeden měsíc a v druhém státy nedohodly.
noční – SKP=4
měsíci si nechat předepsat urinální V ČR i nadále platí výhoda osvohrazeno - maximálně 10 kusů/ kondomy v počtu na jeden měsíc. bození od poplatku za použití dálměsíc, do celkové výše 500,- Kč V nově platné metodice, s účin- niční sítě a je-li to naléhavě nutné,
ností od 1. 1. 2013, zaniká pro mohou vozidla označená parkovaVzájemné kombinace či souběh III. stupeň inkontinence nárok na cím průkazem pro osoby se zdraZP skupiny 02
savé podložky hrazené z veřejného votním postižením vjíždět i tam,
Vzájemné kombinace ZP označe- zdravotního pojištění.
kde je značka „Zákaz vjezdu“
ných ve sloupci SKP=1, 2 nebo 3 I nadále pro vás budeme změny omezena dodatkovými tabulkami
nejsou hrazeny z prostředků veřej- v úhradách VZP týkající se kom- „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO
ného zdravotního pojištění.
penzačních pomůcek monitoro- ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ
Vzájemné kombinace ZP s ozna- vat. Změny budou zveřejněny na OBSLUHA“, „MIMO DOPRAVNÍ
čením SKP=4 a SKP=3 v jednom našem webu www.paraple.cz, OBSLUHY“, či „PĚŠÍ ZÓNA“.
měsíci nejsou hrazeny z prostředků v sekci Aktuality.
Silniční úřad může na základě
veřejného zdravotního pojištění.
žádosti osoby, které byl vydán
Vzájemné kombinace ZP s ozna- Aktuální dodatek
parkovací průkaz pro osoby se
čením SKP=4 a SKP=2 v jednom Absorpční podložky se vracejí dle zdravotním postižením, vydat rozměsíci nejsou hrazeny z prostředků doporučujícího stanoviska Minis- hodnutí o zřízení vyhrazeného parveřejného zdravotního pojištění. terstva zdravotnictví do úhrad kovacího místa u domu.
Souběh preskripce ZP s ozna- z prostředků v. z. p. a to ve výši A kdo má na parkovací průkaz
čením SKP=4 a SKP=2 nebo ZP 75 % ceny (stejný stav oproti roku nárok? Držitel průkazu ZTP s výjimSKP=4 a SKP=3 je ve 2 a 3 měsíč- 2012), nově však maximálně do kou postižených úplnou nebo prakním preskripčním období hrazen 75 % ceny nejméně ekonomicky tickou hluchotou a držitel průkazu
podle pravidla:
náročné varianty, kterou bude nej- ZTP/P.
Jsou-li v jednom měsíci přede- méně nákladná absorpční podložka
Vendula Plavcová
psány ZP označené ve sloupci největšího rozměru (90x60 cm).
Sociální pracovnice
leden 2013
Změna v dobrovolnickém
programu
Koncem roku 2012 proběhla
změna koordinátora dobrovolnického programu. Elišku
Drbohlavovou, které patří velký
dík za její pětiletou práci pro
CP, vystřídal Rudolf Hemelík.
Její působení bylo zásadní pro
nastavení a rozvoj dobrovolnického programu, především tzv.
Terapie v terénu (TT). Eliška se
nyní zaměřila na sociální práci
s jinou cílovou skupinou a dále
se věnuje studiu. Elišce děkujeme, těšíme se na případnou
další spolupráci a přejeme
hodně zdaru!
Rudu v CP potkáváte rovněž již
pět let. Nejprve jako studenta
sociální práce na nočních
službách v roli osobního asistenta, později také na recepci
a poslední rok jako sociálního
pracovníka.
O dobrovolnickém programu
a TT jsme psali nedávno (březen 2012). Za zmínku také stojí,
že bez ochotné pomoci dobrovolníků by leckdy nebylo možné
zajistit hladký průběh mnoha
akcí, které CP pořádá.
Pokud se chystáte do CP na
sociálně-rehabilitační program
a máte již vyhlédnutou nějakou
kulturní akci, kterou byste chtěli
navštívit, místo, kam byste se
chtěli podívat nebo si prostě
chcete jen tak „vyrazit“, neváhejte co nejdříve, nejlépe ještě
před svým příjezdem, kontaktovat koordinátora dobrovolníků
na emailu [email protected]
nebo telefonu 274 001 318.
-ap-
Co nabízí sociální práce
v Centru Paraple
Představy o sociální práci
mohou být různorodé a rozporuplné. Přitom jde zejména o systematické řešení běžných životních problémů, které má každý
jedinec ve společnosti, ačkoliv
možnosti, způsoby i východiska
se liší, stejně jako neexistují
dvě stejné tváře. Sociální práce
se rozhodně není třeba obávat.
Dovolujeme si vám představit
spektrum činností sociálních
pracovníků Centra Paraple
a osvětlit, v čem vám může být
sociální práce prospěšná.
Informace pro vozíčkáře / O nás
Sociální práce je vědní disciplína
a profese, jejímž cílem je rozvíjení
potenciálu. Snaží se o zvyšování
kvality života člověka a zaměřuje
se na odhalování, zmírňování a prevenci sociálních problémů. V souladu s Etickým kodexem sociálních
pracovníků, Standardy kvality sociálních služeb, Zákonem o sociálních službách a dalšími předpisy
podporuje sociální pracovník klienta v rozvoji a nebo při řešení
konkrétního problému s důrazem
na důstojný způsob života a jeho
osobní blaho. Sociální pracovník
usiluje o vyrovnávání příležitostí ve
společnosti a posilování sociální
soudržnosti. Cílem sociální práce
v rámci činnosti Centra Paraple je
spokojený a informovaný klient,
který zná své možnosti a dokáže
je využívat. Sociální pracovník
zajišťuje první kontakt zájemce
o službu. Zájemci se na sociální
úsek obracejí telefonicky, písemně
či osobně, dostanou informace
o činnosti Centra Paraple, rehabilitaci a odlehčovacím pobytu a případně odborné poradenství k aktuálním problémům.
leden 2013
7
vost. Sociální pracovník vždy koná cová (tel: 274 001 318, email ve barev a kontur a decoupage na
dřevěný ubrouskovník. V rámci
ve prospěch klienta a hájí jeho tvaru [email protected]).
zájmy a práva.
-ap- kurzu bude také možné navštívit
obchod s výtvarnými a uměleckými
Na sociální pracovníky Centra
potřebami.
Paraple se můžete obrátit o radu či
pomoc v následujících oblastech:
1) příspěvky od úřadu práce a další
sociální zabezpečení – příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkaz ZTP/P, příspěvek
na zvláštní pomůcku, příspěvky
hmotné nouze a státní sociální podpory, invalidní důchod;
sociální pracovníci vám poradí
s podáním žádosti, podmínkami
a průběhem schvalovacího procesu atd.,
2) informace ke slevám a výhodám
pro držitele průkazu ZTP/P,
možnosti dopravy,
Změna výše minimální
mzdy pro osoby se
zdravotním postižením
Do konce roku 2012 bylo možné
u osob s invalidním důchodem
I. a II. stupně minimální mzdu
(8 000 Kč) snížit až o 25% a u osob
invalidních ve III. stupni až o 50%.
Od 1. 1. 2013 platí novelizace
vyhlášky č. 567/2006 Sb., která
stanovuje výši minimální mzdy
a minimální úrovně zaručené mzdy
(dle kategorie prací), což znamená,
že osoba s kterýmkoli stupněm
invalidního důchodu musí dostat za
celý pracovní úvazek minimálně
mzdu ve výši 8 000 Kč, jako
ostatní zaměstnanci. Pokud vykonává práci ve vyšší kategorii prací,
pak má nárok na minimální zaručenou mzdu danou vyhláškou, stejně
jako osoba bez změněné pracovní
schopnosti.
3) sociální služby a jejich možnosti
– co je to osobní asistence,
pečovatelská služba, pobytové
služby, jaké existují volnočasové
a aktivizační služby, odlehčovací služby apod.; sociální pracovník vám doporučí vhodné
služby v místě vašeho bydliště
a nabídne možnosti řešení vaší Pro bližší informace kontaktujte
Při příjezdu na sociálně rehabiliživotní situace,
sociální úsek CP.
tační pobyt klient podepisuje se
4)
financování
pomůcek,
žádosti
sociálním pracovníkem smlouvu
Anežka Beranová
o příspěvek nadací či firem,
Sociální pracovnice
o poskytnutí služby, má vyčíslenou
možnosti zapůjčení pomůcek,
cenu pobytu a dostane informace
k jeho průběhu. V rámci konzul- 5) možnosti bydlení, byty zvláštního určení, financování bezba- Nabídka výtvarných kurzů
tace pracovník mapuje s klientem
riérových úprav apod.,
jeho životní situaci a vzájemnou
Název: Řecká amfora
dohodou se stanoví zakázka, které 6) vzdělání a pracovní uplatnění –
Termín: 8. - 10. 2. 2013
se budou společně věnovat během
možnosti vzdělávání, orientace Lektoruje: Květa Vondráčková
pobytu. Zakázka je formulována
na chráněném či otevřeném
v individuálním plánu klienta.
pracovním trhu, vymezení a zří- Za CP koordinuje:
Iva Melicharová – melicharova@
Zakázka vychází z přání a potřeb
zení chráněného pracovního
paraple.cz, 274 771 478
klienta, často je to například promísta, poradenství při hledání
Na kurzu keramiky pro začátečblematika příspěvku na péči, zajišpracovního uplatnění,
tění osobní asistence, možnosti 7) informace k organizaci péče níky a pokročilé se klienti naučí
základy práce s hlínou - červenicí,
řešení bytové situace či hledání
a nalezení vhodné strategie
postup výroby nádob, různé techvhodných návazných služeb. Na
a funkčního systému péče
niky zdobení a další postupy naklákonci pobytu klient s pracovníkem
v domácím prostředí, strategie
dání s keramikou – přežah a výpal.
hodnotí výsledky spolupráce a plánávratu k běžnému způsobu
Doplňkem kurzu bude návštěva
nuje další postup v domácím proživota,
aktuální tematické výstavy.
středí. Pracovník je podle potřeby
s klientem průběžně v kontaktu 8) informace k odškodnění, kontakty na právní poradenství, kona dlouhodobě s ním a jeho rodinou
takty na autoškoly, odkazy na Název: Jaro
spolupracuje na plnění stanoveinformační portály a publikace, Termín: 15. - 17. 3. 2013
ných cílů.
kulturní a volnočasové aktivity, Lektoruje: Andrea Čepová
Sociální pracovník může také
cestování, dobrovolnictví, mož- a Máša Nováková
poskytovat podporu při potížích
nosti seberealizace, komunita, Za CP koordinuje:
v každodenním životě, může být
podpora při zvládání náročných Iva Melicharová – melicharova@
prostředníkem při komunikaci
situací.
paraple.cz, 274 771 478
s úřady či průvodcem při hledání
dalšího životního směřování. Spo- Kontaktovat nás můžete osobně či Kurz kreativních technik na téma
lupráce se odvíjí od aktuální životní v zastoupení, telefonicky a emai- „Jaro“ se zaměří na tři výtvarné
situace a respektuje přání klienta. lem. Nezdráhejte se zeptat. Na techniky - zdobení plátěné tašky
Všechny poznatky a skutečnosti setkání s vámi se těší: Andrea pomocí barev na textil, šablon
jsou důvěrné, sociální pracovník je Preclíková, Anežka Beranová, a nažehlovacích folií na textil,
povinen o nich zachovávat mlčenli- Rudolf Hemelík a Vendula Plav- malování na sklo (vitráž) pomocí
Název: Keramické obrazy
Termín: 21. - 23. 6. 2013
Lektoruje: Květa Vondráčková
Za CP koordinuje:
Zuzana Korbelová – korbelova@
paraple.cz, 274 771 478
Obsahem kurzu keramiky pro začátečníky a pokročilé bude tvorba
keramických obrazů s plastickým
reliéfem, zatíranými oxidy, engobami. Klienti si dále vyzkouší práci
se sádroryty s použitím světlé keramické hmoty a sádrových desek
a naučí se základy práce s hlínou,
postup výroby figury a různé techniky zdobení. Doplňkem kurzu
bude možnost návštěvy aktuální
tematické výstavy.
Název: Podzim
Termín: 27. - 29. 9. 2013
Lektoruje: Andrea Čepová
a Máša Nováková
Za CP koordinuje:
Zuzana Korbelová – korbelova@
paraple.cz, 274 771 478
Kurz kreativních technik na téma
„Podzim“ bude zaměřen na tyto
techniky - podzimní svícínky zdobené pomocí barev a podzimních
přízdob, decoupage dřevěné
čajové truhličky a náramky na ruku
vyrobené pomocí paměťového
drátu a korálků.
Název: Máma, táta na vozíku –
kreativní dílna
Termín: 24. - 27. 10. 2013
Lektoruje: Andrea Čepová
a Máša Nováková
Za CP koordinuje:
Martina Barcalová – barcalova@
paraple.cz, 274 771 478
Témata kreativní dílny:
• malujeme paraple - malba na
deštník speciálními barvami,
• podzimní dekorace - výroba podzimního věnce na dveře pomocí
přízdob, tavné pistole,
• plastová sklíčka pro nejmenší malování plastových sklíček slupovacími barvami,
• kytičky z lýka - výroba kytiček
z lýka pomocí formy,
• podzimní svícen - dekorace dřevěného svícínku,
8
X nás
O
• bylinkový rámeček - výroba bylin- Centra Paraple a také zajistit
kového rámečku do kuchyně výměnu celkem deseti starších
technikou decoupage,
polohovacích lůžek za nová, která
• pytlíčky na poklady - výroba lát- lépe vyhovují potřebám klientů.
kových pytlíčků pomocí zažehlo- Jsou plně elektricky polohovatelná
a s nastavitelnou délkou, takže
vacích folií a barev,
budou vyhovovat i vyšším klien• mozaikové zrcadlo - dekorace
tům. Podařilo se také rekonstrudřevěného zrcadla mozaikovou
ovat kuchyň a kavárnu Centra, ve
technikou.
které bylo nutné udělat rozsáhlé
Odpolední výtvarné workshopy úpravy vzhledem k narušení podv Centru Paraple se zaměří na kladu podlahy, která sloužila již
techniky všeho druhu – např. na od doby, kdy byly v budově provýrobu šperků, keramiku, plstění, vozovány jesle. Kavárna již také
filcování, výrobu svíček a mýdel, nestačila zvýšeným nárokům a rozsmaltování bez pece (práce s práš- šíření počtu klientů i pracovníků po
kovými barevnými pigmenty, zdo- dokončení přístavby Centra.
bení menších předmětů a šperků),
U několika partnerů se finanční
pedig (ruční výroba a barvení
podpora naší činnosti propokošíků a bytových doplňků), drátojila také s dobrovolnictvím jejich
vání či výrobu ručního papíru. Nově
zaměstnanců. Dlouhodobě nám
našim klientům nabídneme odpopři Běhu pro Paraple zdarma vypolední workshop smaltování mimo
máhají zaměstnanci společnosti
Centrum Paraple - přímo v ateliéru.
DB Schenker. V případě potřeby
Klienti si vyzkouší zdobení plechojsou na místě celý den a za kažvých výrobků a uvidí jeho výpal
dého počasí. Zajišťují dopravu,
v otevřené peci.
pomáhají se stavbou, s bouráním
Zuzana Korbelová a nakládáním. V letošním roce
Ergoterapeut senior na třicet dobrovolníků ze skupiny
Veolia Environment pracovalo na
úpravách prostor před Centrem
Děkujeme za pomoc
Paraple. Dobrovolníci byli skuv roce 2012
tečně všestranní a ze zahradnických prací plynule přešli na natírání
Zajištění služeb pro klienty je
zábradlí v zahradě Centra. Dobrohlavním úkolem Centra Paraple.
volnou zahradnickou i natěračskou
Velkou pomocí pro naši činnost
pracovní sílu poskytla Centru Parabyla i v roce 2012 podpora firemple také mediální agentura Zenith
ních a soukromých dárců. Celkem
Optimedia.
jsme od nich získali přes 15 miliónů korun. Velmi nás těší, že mezi Všem, kteří nás v roce 2012 podhlavní partnery Centra Paraple, porovali, patří velký dík, bez jejich
kterými jsou Česká televize, Český podpory bychom nemohli pomározhlas, T-Mobile Czech Republic hat ani my.
a.s., Trigema a.s., Vinné sklepy
Lechovice s.r.o., Era, Škoda Auto
a.s., a Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., přibyl po několikaleté spolupráci Nadační fond
Avast a nově také společnost ŠkoFIN. Zařadili se tak k našim dlouholetým podporovatelům. Stejně jako
v minulých letech, i v loňském roce
nám finančně či darováním svých
produktů pomáhalo mnoho našich
stálých i nových firemních partnerů
a individuálních dárců. Velmi jsme
ocenili iniciativu dvou lidí, kteří nám
„darovali své narozeniny“. Na své
osobní výročí požádali přátele, aby
místo kupování darů zaslali příspěvek na činnost Centra Paraple. Od
těchto dvou jubilantů jsme získali
neuvěřitelných 112 000 Kč.
Kromě financování přímých služeb
klientům se díky darům podařilo
zrekonstruovat cvičnou kuchyňku
leden 2013
Foto: Martin Salajka
a.s., ERA, Poštovní spořitelna
(360 000 Kč); DB Schenker spol.
s r.o. (150 000 Kč); Nadační fond
Avast (1 000 000 Kč); Nadační
fond Kolowrátek (200 000 Kč);
Nadační fond Veolia (100 000 Kč);
Plzeňský Prazdroj, a.s. (1 020 651
Kč); Pojišťovna České spořitelny,
a.s., Vienna Insurance Group (320
000 Kč); ŠkoFIN s.r.o. (500 000
Kč); T-Mobile Czech Republic a.s.
(2 000 000 Kč); Toyota Material
Handling CZ, s.r.o. (250 000 Kč);
Trigema a.s. (850 000 Kč); Vinné
sklepy Lechovice spol. s r.o. (525
791 Kč). „Vybrané prostředky
využijeme částečně již do konce
tohoto roku a pomohou nám udržet úroveň a rozsah služeb pro lidi
na vozíku i v roce 2013.“, řekla
ředitelka Centra Paraple Alena
Kábrtová.
-kj-
Adventní odpoledne
také speciální edice CD a ostatní
předměty Centra Paraple. Předvánoční akce vynesla Centru Paraple
necelé tři tisíce korun.
-kj-
Vánoční setkání
Na začátku prosince se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání
v Centru Paraple. Při této příležitosti došlo k předání unikátní
lahve Plzeňského Prazdroje, kterou pan Bohdan Škoda vydražil
částkou 100 000 Kč ve prospěch
Centra Paraple, a kterou naplněnou lahodným plzeňským mokem
osobně daroval Zdeňku Svěrákovi.
Následně si malí i velcí návštěvníci
mohli společně zazpívat s Jaroslavem Uhlířem a Zdeňkem Svěrákem,
vytvořit si malý dáreček nebo jen
přihlížet připravenému programu.
Kromě hudebního vystoupení dua
The Brownies dostali přihlížející
do varu tanečnice a tanečníci
ze skupiny Stream of Dance. Ke
skvělé a sváteční atmosféře nemalou měrou přispěla kavárna Centra Paraple přípravou vánočního
občerstvení, které ze stolů mizelo
rychlostí blesku.
Na konci roku, v posledním
předvánoční týdnu, se Centrum
Paraple zúčastnilo akce Tvůrčí
Vánoce v Era světě na Jungmannově náměstí v Praze, kde se
nabízela možnost zúčastnit se
-kkněkterého z workshopů a užít si
-kjpříjemné adventní odpoledne či
večer v tvůrčí atmosféře. Centrum
Dobročinná akademie
Paraple zde prodávalo novou ori- Koncerty pro Paraple
podpořila vozíčkáře
ginální knižní záložku, kterou na
Při letošním, již 19., ročníku zís- místě podepisoval Zdeněk Svěrák Obec Řehlovice věnovala Centru
kalo Centrum Paraple na pomoc a Marek Eben. K zakoupení byla Paraple výtěžek z letošních adventvozíčkářům po poškození míchy
celkem 9 125 920 korun. Z toho
prostřednictvím dárcovských SMS
věnovali lidé Centru Paraple částku
1 251 639 korun. Vedle Zdeňka
Svěráka, Jaroslava Uhlíře a dětského sboru Sedmihlásek vystoupil Hradišťan a Jiří Pavlica, Radůza,
Vivaldiano, Pražský komorní kytarový orchestr a Jan Jareš. Pořad
byl vysílán z Žižkovského divadla
Járy Cimrmana. Zdeněk Svěrák
také převzal symbolické šeky na
částky určené jako dar Centru
Paraple od společností: Active
Foto: Danica Kovačevič
24, s.r.o. (145 000 Kč); ČSOB
O nás / Sport
Foto: archív Řehlovice
ních koncertů, které již tradičně
pořádá. Koncerty se uskutečnily v kinosále OÚ, v řehlovickém kostele, v kulturním centru a pod vánočním stromem
na návsi. Na programu byly
jak koledy, tak písně novější
s vánoční tématikou. Centrum
Paraple tak získalo od diváků na
svoji činnost celkem 5 020 Kč.
leden 2013
šení rovnováhy, držení těla a koordinace, dále rozšířené kognitivní
dovednosti, jako je prostorové
a směrové povědomí, relaxace
prostřednictvím rytmického pohybu
a v neposlední řadě také pohyb na
čerstvém vzduchu. Para-spřežení
nabízí stejné výhody jako jízda na
koni a umožňuje jezdcům také
pocit nezávislosti, který pomůže
zvýšit jejich pocity sebevědomí
a sebedůvěry.
Další výhodou je kontakt s koněm,
navazování přátelství s lidmi podobných zájmů, zábava a sportovní
vyžití. Spřežení přináší možnost
cítit vítr a vůni přírody, poslouchat
stromy a ptáky, vnímat kadenci
koně a těšit se volným prostorem.
http://rehlovicko.zonerama.com
A v neposlední řadě přirozená
rychlost vozíku taženého koněm je
-kkpřitažlivá pro mnoho lidí, zejména
pro ty, jejichž zdravotní postižení má závažný dopad na jejich
Paraspřežení aneb Jaké to schopnosti poznávat svět kolem
je řídit koňské spřežení? sebe a pro ty, kteří mají soutěžního
ducha a hledají novou sportovní
Svézt se na kočáru se zapřaženým aktivitu či adrenalin.
koněm, romantická vyjížďka do pří- Kdo se může para-spřežení zúčastrody nebo adrenalinový zážitek na nit? Téměř každý, bez ohledu na
jezdeckém kolbišti. Říkáte si, že je věk nebo zdravotní omezení. Vybato pro vás nedostupné?
vení speciálního kočáru hydrauMnoho osob se zdravotním postižením, u kterých by bylo považováno za nemožné vykonávat
podobné aktivity, již profituje
z rekreační, sportovní a sociální
terapie, kterou tato zábava poskytuje. Para-spřežení aneb řízení
koňského spřežení dává možnost
zažít zábavu a potěšení z jezdeckých aktivit i těm, kteří nemohou
provozovat jízdu na koni v důsledku
zdravotního postižení anebo těm,
kteří hledají novou výzvu.
lickými nebo najížděcími rampami
umožňuje pohodlné najetí všem
typům invalidních vozíků, nebo je
možné přesednutí s asistencí na
pohodlnou sedačku vedle instruktora para-spřežení. Invalidní vozík
je bezpečně přikurtován k podlaze
kočáru a klient je vybaven bezpečnostní helmou. Účastník se pak
může nechat pouze vyvézt na projížďku, nebo se začít učit sám koně
ovládat. Systém zapřažení koně
a dva páry opratí slouží k možnosti
Řízení koně a kočáru dává jezdci tréninku klienta řídit koně jedním
pocit svobody při pobytu v přírodě párem, druhým párem pak může,
a díky koni má schopnost sám se dle potřeby, koně ovládat také
Foto: Milan Novák
pohybovat a tento pohyb kontrolovat. Nespornými a prokázanými
fyzickými výhodami je uvolnění
a stimulace nepoužívaných svalů
a kloubů, lepší svalový tonus, zlep-
instruktor. Mnoho lidí se již naučilo
řídit spřežení tak dokonale, že mezi
sebou pořádají různé soutěže, ať
již v drezuře nebo v jízdách mezi
kužely na čas. Para-spřežení tedy
může být volnočasovou i sportovní
aktivitou.
Všechny koně určení pro paraspřežení procházejí speciálním
výcvikem a musí být zkušení, klidní
a naprosto spolehliví. Stejně tak,
samozřejmě, instruktoři a další
pomocný personál. Pokud je
počasí příliš chladné nebo deštivé,
lze aktivitu přesunout do krytých
jízdáren a hal.
Para-spřežení je aktivita osob
s fyzickým hendikepem s dlouholetou tradicí v mnoha zemích
Evropy a USA. V současnosti je
provozována převážně neziskovými
organizacemi, které pomocí grantů
a dotací financují nepříliš levný provoz této terapie.
Díky mnoha kontaktům, zkušenostem a nezištné pomoci členů
sdružení Eldorado je také v České
republice první místo, kde se
můžete této aktivitě věnovat.
Najdete ho nedaleko Olomouce,
v malebné hanácké obci Odrlice,
kde Jezdecký klub Eldorado sídlí.
Více informací na www.eldoradoodrlice.cz.
9
Wheelblades - nová
kompenzační pomůcka
k zapůjčení
Od ledna vám v Centru Paraple nabízíme k zapůjčení novou kompenzační pomůcku wheelblades. Jedná
se o minilyže, které se dají jednoduše připnout na přední kolečka
vozíku nebo kočárku. Nastavitelné
jsou pro šířku kolečka od 1,8 cm do
6 cm. Tato pomůcka velmi usnadňuje pohyb na vozíku po souvislé
sněhové vrstvě, zejména pokud je
podpořena širokými plášti s hrubším
vzorkem na zadních kolech vozíku.
Pro pohyb na sněhu se vám jistě
budou hodit.
Podívejte se, jak wheelblades
fungují - http://www.youtube.com/
watch?v=MoTmvc2ZeRE,
http://www.wheelblades.ch/.
Bližší informace k tomuto produktu,
další lyžařské výzbroji (monoski,
biski, dualski, kartski, XC sledge
a další) a možnostech zápůjčky vám
ochotně poskytne sportovní terapeut
Jakub Krátký na kontaktech kratky@
paraple.cz, nebo 274 001 317.
Gabriela Štursová
-aš-
Inzerce
Apartmán Ivana
bezbariérové ubytování v Rokytnici nad Jizerou
KRKONOŠE
» celý objekt bezbariérový
» ubytování vhodné pro rodiny s malými
i velkými dětmi
» celková kapacita apartmánu je 7 míst
+ přistýlka a dětská postýlka
» plně vybavená kuchyň přizpůsobená
vozíčkářům
»
»
»
»
»
»
»
obývací pokoj s TV+SAT a PC
bezbariérová koupelna s WC
druhá koupelna s pračkou a sušičkou
celková plocha cca 70 m2
WIFI připojení
parkoviště s kamerovým systémem
letní venkovní posezení
APARTMÁN IVANA, Horní Rokytnice 600, 512 45 ROKYTNICE NAD JIZEROU, Krkonoše
Telefon: +420 602 334 517, +420 724 107 426, E-mail: [email protected]
www.apartman-krkonose.com
GPS: 50°43‘38.884“N, 15°28‘15.387“E
10
X
CZEPA
leden 2013
érového cestování) a Alena Jančíková představila chystaný projekt
VozejkMap (vyhledávání a aktivní
mapování bezbariérových objektů
prostřednictvím aplikace pro chytré
telefony).
Individuální i plošná podpora
CZEPA činnost
Cena ministra zdravotnictví pro
Zdeňku Faltýnkovou
můžete využít formulář uvedený na
stránkách www.czepa.cz.
Spinální konference CZEPA
9. listopadu 2012 uspořádala
Při příležitosti Mezinárodního dne CZEPA spolu se Spinální jednotosob se zdravotním postižením kou Ostrava, KZS Fyzioterapie
byly 3. prosince 2012 na Praž- míšních lézí UNIFY a generálním
sponzorem - společností Otto
Bock další z cyklu odborných konferencí na téma „Pomůcky pro život
spinálních pacientů“. Na konferenci přednesli své příspěvky fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální
pracovnice, nemocniční kaplan
i samotní vozíčkáři. Na konferenci
také proběhl křest knihy Petra Šiky
Historie a vývoj ortopedického
vozíku. Konference se uskutečnila
v Hradci nad Moravicí nedaleko
Opavy, výtěžek konference ve výši
41 680,- Kč podpoří nákup vozíku
na Spinální jednotku Ostrava.
ském hradě předány Výroční ceny
ministra zdravotnictví.
Cenu za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů převzala z rukou ministra zdravotnictví
fyzioterapeutka a ergoterapeutka
Zdeňka Faltýnková. Cenu za rozvoj zdravotně sociální péče převzal ředitel charitativní organizace
Naděje Mgr. Ilja Hradecký.
V roce 2013 plánujeme odbornou
konferenci s benefiční podporou
Mapa Ambulantní rehabilitace
Spinální jednotky Liberec.
se spinálním programem
CZEPA ve spolupráci s Klinickou
zájmovou skupinou Fyzioterapie
míšních lézí při UNIFY ČR dlouhodobě mapují možnosti rehabilitace
v místě bydliště spinálních pacientů po celé ČR. Svými kontakty
a doporučeními jste přispěli i vy,
členové asociace – děkujeme!
Nově můžete na stránkách www.
czepa.cz využít mapu, která tato
pracoviště, včetně kontaktů, zobrazuje. Podle legendy poznáte,
zda pracoviště doporučuje sám
vozíčkář či fyzioterapeut. Samozřejmě přivítáme, pokud i nadále
budete dávat své tipy na možnosti
rehabilitace, ale i na další specialisty, které využíváte. K doporučení
Sociální pracovnice Bc. Dominka
Horáková, DiS., pracovnice v sociálních službách Hana Sixtová
a fyzioterapeutka, ergoterapeutka,
specialistka na spinální problematiku Zdeňka Faltýnková průběžně
poskytují individuální sociálnězdravotní pomoc členům a klientům s míšním poškozením. Podle
vašich potřeb píšeme podpůrná
stanoviska pro žádosti a odvolací
řízení. Tam, kde se potíže našich
členů a klientů opakují, jednáme
s vyšší mocí – s úřady, ministerstvy, pojišťovnami atd. Pokud naši
pomoc potřebujete, neváhejte se
na nás obrátit.
Sedací polštáře a zádové opěrky
k zapůjčení
Děkujeme společnosti Medicco,
která nám poskytla sedáky
a zádové opěrky k půjčování.
Pokud potřebujete některou
pomůcku zapůjčit, kontaktujte
Zdeňku Faltýnkovou (faltynkova@
czepa.cz, tel.: 607 453 501).
Přednost mají členové CZEPA.
vat za Vaši podporu a angažovanost
k našemu projektu, pro který jsme
dlouho a bezvýsledně hledali spolupracovníky z řad vozíčkářů. Díky
Vaší internetové podpoře na komunitní síti Vozejkov.cz máme v současné době již mnoho zájemců,
kteří projevili ochotu podílet se na
našem projektu filmů na téma bezbariérové cestování a mapování
bezbariérových památek v ČR.
Momentálně dáváme přihlášky do
katalogu a zhodnocujeme jejich
potenciální využití. Na leden 2013
jsou plánovány v Praze první kamerové zkoušky. Děkujeme Vám
a těšíme se na další spolupráci.
Agentura Simply Different“.
Zimní kalhoty Adaptia
Česká společnost Adaptia šije kalhoty pro vozíčkáře. Nový model
zimních kalhot se jmenuje Mrazík.
Jde o jednotný „unisex“ model
pro muže i ženy. Více informací na
www.adaptia.cz nebo na telefonu
601 501 414.
Oceněné představení
Simulante Bande
Ceny „Taneční inscenace roku“
a „Umělecký počin roku v oblasti
Tanec a balet“ získalo představení
Simulante Bande souboru VerTeDance, ve kterém vystupuje i Alena
Jančíková. Česká televize odvysílala s protagonisty představení
Vozejkov.cz plní svou funkci
pořad Klíč. Představení Simulante
CZEPA dostala poděkování za spo- Bande můžete vidět v úterý 26.
lupráci: „Vážená asociace, touto a ve středu 27. února 2013 v Divacestou bychom Vám chtěli poděko- dle Archa v Praze.
Kladrubský spinální den
Při příležitosti výročí založení rehabilitačního ústavu a Spinální rehabilitační jednotky uspořádal RÚ
Kladruby 30. listopadu 2012 Kladrubský spinální den. S přednáškou
„Role České asociace paraplegiků
– CZEPA v procesu rehabilitace
a integrace“ vystoupila Zdeňka Faltýnková.
CZEPA na konferenci
Přes bariéry
21. listopadu 2012 se zástupci
CZEPA zúčastnili konference „Přes
bariéry“. Jiří Čeloud prezentoval
komunitní web Vozejkov.cz (na
kterém najdete i projekty bezbari-
Členství
Členem České asociace paraplegiků se může stát člověk
ochrnutý po poškození míchy,
ev. jiný zájemce, který chce
podpořit činnost asociace.
cifický symbol (první šestičíslí
rodného čísla). Členům s uhrazeným členstvím zasíláme členské
karty s názvem organizace Česká
asociace paraplegiků – CZEPA.
Česká asociace
Členský příspěvek je 100,- paraplegiků - CZEPA
Kč, platby se posílají na číslo
účtu 238844756/0300, spe-
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10,
www.czepa.cz, tel. 775 980 952
Cestování
leden 2013
11
tivní a správní (např. zpřístupnění
vojenských újezdů pro turisty,
umožnění návštěvy zvláště chráněných území atd.). Podmínkou
je, aby objekty sloužily jako turisPodpora bezbariérového ces- tický cíl nejméně dva roky.
tování je důležitým tématem, „Výhrou pro vítěze je finanční podo čemž svědčí i soutěž o exce- pora jeho marketingových aktilentní turistickou destinaci EDEN, vit, možnost užívání prestižního
letos zaměřená na „Cestování bez loga EDEN, audiovizuální spot,
bariér.“ Budeme vás informovat který o destinaci natočí Evropská
o průběhu soutěže i jejích výsled- komise nebo účast na zahraničním
cích – a to nejen o těch nejlep- či tuzemském veletrhu dle vlastších destinacích u nás v ČR, ale ního výběru vítězné destinace.
i v Evropě.
V neposlední řadě samozřejmě
Projekt EDEN je významným kro- také široká mediální podpora ze
kem ke koncepčnosti bezbarié- strany agentury CzechTourism.“,
rového cestování, ale i oceněním uvedl k soutěži generální ředitel
a pomocníkem pro lidi, kteří se agentury CzechTourism Rostislav
této práci věnují. Pro veřejnost Vondruška.
pak výstupy ze soutěže přinesou Podrobnější informace o soutěži,
záruku kvality.
stejně jako přihláška, se nacházejí na webových stránkách www.
EDEN 2013
eden-czechtourism.cz. V před- Cestování bez bariér
chozích ročnících zvítězilo České
Evropská komise po roce opět Švýcarsko, Bystřicko na Vysočině
vyhlašuje nový ročník soutěže a Slovácko.
o excelentní turistickou destiJan Martinec
naci EDEN - ústředním tématem
Manažer regionální komunikace
je Cestování bez bariér. Soutěžit
CzechTourism
tak mohou všechny destinace,
které dlouhodobě pracují na
odstraňování bariér v cestovním
ruchu a zpřístupňování turistických atraktivit lidem s handicapem, seniorům, rodinám s malými
Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo:
dětmi, případně dalším turistům
Centrum Paraple, o.p.s., Ovčárská 471, Praha 10
se specifickými potřebami.
tel.: 274 771 478, www.paraple.cz
Získejte titul evropské
excelentní destinace za
Českou republiku
Získejte titul
European Destination of ExcelleNce 2013
]D ¼eskRu UeSuEliku
Inzerce
Soutěž, do níž je zapojeno více
než 20 států, organizuje Evropská
komise, koordinátorem pro Českou republiku je agentura CzechTourism s podporou Ministerstva
pro místní rozvoj. Každá země
vyhlásí vždy jednou za rok svůj
EDEN. Hlavním úkolem celého
klání je propagace méně navštěvovaných regionů v tuzemsku
i zahraničí.
Letos mohou soutěžit destinace
mající na svém území například
turistické a naučné stezky pro
tělesně postižené, nevidomé či
neslyšící, speciální programy pro
osoby s handicapem, bezbariérové expozice v muzeích, galeriích, zámcích nebo jiné speciálně
upravené turistické produkty pro
již zmíněné cílové skupiny. Zapojit se však mohou i destinace,
jejichž turistická nabídka je založena na odstraňování jiných druhů
bariér. Může se jednat o bariéry
psychologické (např. projekty pro
menšiny, odstraňování tabu témat
ve společnosti) nebo legisla-
e-mail: [email protected]
Registrace MK ČR E 17771
Redakce si vyhrazuje právo texty krátit a upravovat.
Uveřejňované texty nemusejí vyjadřovat názory
a postoje redakce a vydavatele.
Uzávěrka tohoto čísla byla 10. 12. 2012
Další číslo vyjde v březnu,
uzávěrka 20. 2. 2013
Náklad 850 ks
Vytiskla tiskárna:
Artprint, Tomsova 6, Praha 10
Vydání připravily:
Mgr. Andrea Preclíková (ap)
[email protected]
[email protected]
Alexandra Šilhánová (aš)
[email protected]
Zuzana Joachimsthalová (joa)
[email protected]
Za příspěvky děkujeme:
Centrum Paraple:
PhDr. Alena Kábrtová, Mgr. Kateřina Kotasová (kk),
Mgr. Zuzana Korbelová, Alexandra Šilhánová,
Mgr. Anežka Beranová, Mgr. Vendula Plavcová,
Mgr. Iva Sedláčková, Kateřina Jungbauerová (kj),
Zuzana Joachimsthalová
Ostatní:
Josef Procházka, Oldřich Vojtěch,
Jaroslav Sklenář, Milan Robiček, Gabriela Štursová,
Mgr. Klára Pačesová, Mgr. Jan Martinec
Česká asociace paraplegiků:
Alena Jančíková, Hana Sixtová.
Foto na titulní straně: Kateřina Kotasová
Administrace: Alexandra Šilhánová
Grafická úprava: Vít Franta
12
Inzerce
Progeo
leden 2013
9
Kg
Už žádné kompromisy, nechte se zlákat jedinečností…
Horká novinka z dílny předního světového výrobce aktivních
vozíků PROGEO Joga EGO je tu a je ještě žhavější než jsme
předpokládali! Unikátní a originální konstrukce skládání při
zachování maximální tuhosti a jízdních vlastností rovnajících
se vozíkům s pevným rámu. Kombinace nejmodernějších
materiálů (dural, titan, ergal, karbon), špičkový a jedinečný
design a nejlehčí rám na trhu dělá z EGA naprostou špičku
a jasnou volbu ve své třídě.
možnost nezávazného a bezplatného vyzkoušení, více informací naleznete na:
www.dmapraha.cz
DMA Praha s. r. o., Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: [email protected]
Paraple revue
leden 2013
Foto: Asistence o.s.
Praha bez bariér?
Bariérovost veřejné dopravy začíná
být stále častěji diskutovaným
tématem. Stále častěji však bohužel neznamená dostatečně často.
V Praze již od roku 2007 probíhá
projekt občanského sdružení Asistence s názvem Jedeme v tom
s vámi, jehož cílem je především
dostupná veřejná doprava. Asistence o.s. se snaží upozornit
veřejnost na problematiku spojenou s bariérovostí metra, tramvajových a autobusových zastávek i pražských ulic a chodníků.
Původní ideou projektu bylo
zachytit a popsat cesty zdravotně
postižených veřejnou dopravou
z domova do práce nebo školy.
Bohužel očekávaný rozruch a ohlas
veřejnosti nepřišel, ale původní
myšlenka přivedla Asistenci o.s.
k dalšímu nápadu – zapojení známých osobností. Od té doby se
projektu účastní pražští zastupitelé, politici, herci, novináři či
manažeři firem. K projektu se
připojili také studenti speciální
pedagogiky na Univerzitě Karlově.
V posledním listopadovém týdnu proběhla v kině Bio Oko premiéra filmu
Jedeme v tom s Vámi 2012 spojená
s primátorskou debatou o odstraňování bariér ve veřejné dopravě.
Večer zahájilo promítání filmu, který
mapoval cestu 20 osobností světa
byznysu a médií z jejich domovů
do zaměstnání veřejnou dopravou na vozíku. Cestu si vyzkoušeli
například Jiří Bělohlav, prezident
Metrostavu, Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisenbank a.s.,
Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, Miroslav Lukeš, generální ředitel české
pobočky MasterCard Europe, Jiří
Hrabák, generální ředitel Rádia
Impuls nebo Lucie Výborná, moderátorka ČRo1 Radiožurnálu. Tyto
osobnosti si na vlastní kůži zkusily, jaké nástrahy na vozíčkáře
čekají a jak ve skutečnosti cesta
na vozíku probíhá. Musely řešit
klasické problémy typu nefunkční
výtah, absence nástupních ostrůvků na tramvajových zastávkách
či sjezdů z chodníků, intervaly jízdy
bezbariérových spojů nebo špatně
vyřešené existující cesty a nájezdy.
Hodnocení projektu z úst zúčastněných přineslo celkem jednoznačné
vyznění - přestože počítali s náročností cesty, realita je naprosto
překvapila. Zazněla i myšlenka, že
je cesta náročná i pro vozíčkáře
ve výborné kondici. Zároveň se
téměř všichni vyjádřili ve smyslu,
že by rádi pro odstranění bariér
udělali více, a že jsou ochotni podílet se na potřebných změnách.
Po skončení promítání měla následovat debata s primátorem a pražskými zastupiteli. Bohužel, nejspíše
vzhledem k tomu, že se v dohledné
době nekonají žádné volby, tudíž
shánění voličů není na pořadu dne,
téměř všichni se z debaty omluvili
nebo nepřišli. Dorazila pouze Petra
Kolínská ze Strany zelených, která
však v současné době v zastupitelstvu není. I tak se debata v sále
zajímavě rozběhla a padala řada
nápadů na financování potřebných
změn v pražské dopravě i ulicích.
Zajímavým nápadem byla například větší participace soukromého
sektoru v řešení situace. Firmy by
se mohly ve svém okolí podílet na
úpravě tramvajových zastávek tak,
aby bylo možné na těchto místech
vystoupit s vozíkem. S trochou nadsázky se tento systém dá přirovnat
k adopci zvířat v zoo – adopce
zastávek a chodníků. Na zastávce
nebo i chodníku by pak byla umístěna informace, že prostor je upravený díky této firmě či firmám. Dalším návrhem byla možnost přímého
využívání prostředků z náhradního
plnění (firmy, které mají nad 25
zaměstnanců musejí ze zákona
zaměstnávat určitý počet osob se
zdravotním postižením, pokud tuto
podmínku nesplní, musejí odvádět
poplatek do státního rozpočtu) na
odstraňování bariér, čímž se handicapovaným sekundárně umožní
lépe se dostat do zaměstnání.
Během diskuze také často zaznívala
myšlenka nutnosti mít přímo v Radě
hl. m. Prahy někoho, kdo by si téma
bezbariérovosti vzal za své a dbal na
jeho prosazování. Za zvážení určitě
stojí i zapojení dalších skupin, kterých se toto téma týká. Nejsou to
jen vozíčkáři, senioři a maminky
s kočárky, ale také rodiny s dětmi
nebo každý, kdo občas někam cestuje s kufrem. Pozitivním faktem je,
že téměř každý oslovený zastupitel
či politik vnímá problematiku bariérovosti dopravy jako důležitou.
Zazněla také kritika legislativy a rozpočtu hlavního města Prahy, který na
příští rok nepočítá s žádnými zásadními úpravami bariér. Na posledních
15 minut debaty však přece jen
dorazil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, který byl předtím
pracovně vytížen. Vyjádřil se k situaci v pražské dopravě s tím, že na
odstranění bariér klade důraz a že
toto téma podporuje. Vysvětlil také
plánovaný rozpočet - bezbariérové
úpravy v metru (příští rok by měl
být otevřený výtah ve stanici metra
Můstek) nespadají do rozpočtu hl.
m. Prahy, ale do rozpočtu Dopravního podniku. Na úpravy chodníků
(případně zastávek) budou do rozpočtu peníze uvolněny až později
a poplynou z příjmů hl. m. Prahy,
jejich výši však v současné době
není možné přesně vyčíslit. Bohužel
více témat a názorů už se s panem
primátorem probrat nestihlo.
Několik dní po skončení akce
I
však kancelář primátora navrhla
termín dalšího setkání, které by
mělo umožnit skutečnou primátorskou debatu a otevřít prostor
novým nápadům. Předběžný termín
setkání je přelom ledna a února.
Film Jedeme v tom s vámi 2012
je ke shlédnutí na YouTube. Další
informace najdete na stránkách
Asistence o.s. (www.asistence.org)
nebo na Facebooku.
Vendula Plavcová
Sociální pracovnice
Novoroční zamyšlení
Stojíme na prahu nového roku
a zůstaly nám jen vzpomínky, když
jsme jeho příchod vítali připíjením
sklenkou šampaňského v kruhu
přátel nám blízkých.
V tyto prvé dny roku 2013 se
zamýšlím, co od něj mohu očekávat a co bych si přál, aby se mi splnilo. Myslím si, že toto sdílím nejen
já, ale se mnou všichni, kteří jsou
postiženi v některých svých životních funkcích a jsou trvale připoutáni na invalidní vozíky.
Tedy především uchování si v maximální možné míře soběstačnosti,
abychom nacházeli oporu v rodinném kruhu a neopustili nás přátelé, se kterými se rádi setkáváme.
A pak si jen přát, aby v lidech převládala slušnost a tolerance, abychom nacházeli pochopení také
u ostatních spoluobčanů. Nechť
i nadále nalézáme pomoc u sdružení, spolků a organizací, které
nám pomáhají v udržování pro nás
tak důležité fyzické kondice a tím
i soběstačnosti. Jejich práce,
fyzicky i psychicky náročná, ale
také finančně nákladná, je pro nás
nenahraditelná.
Považuji za povinnost při tomto
novoročním zamyšlení jménem
všech vozíčkářů vyslovit poděkování
všem těm, kteří se na této činnosti
podílejí. To vše přispívá k posílení
našeho sebevědomí a potřebného
optimismu, jehož hlavním cílem je
návrat zpět do života.
Otevírá se opona roku 2013
s celým jeho dějstvím a my budeme
očekávat, zda alespoň z části splní
naše očekávání. Tedy ta, která jsem
chtěl vyslovit jménem nás, vozíčkářů. A přejme si, abychom i nadále
nacházeli tu nenahraditelnou
pomoc a pochopení u všech, které
jsem tímto zamyšlením oslovil.
Foto: Asistence o.s.
Milan Robiček
II
Jak starého psa naučit
novým kouskům!
Mnohokrát jsem v mládí slyšel staré
dobré a velmi trefné české přísloví
od svého dědy a táty, že starého
psa novým kouskům nikdy nenaučíš! To když babička či mamka
chtěly nějakou novotou změnit
jejich zaběhané chlapské činnosti.
Celý život jsem tomu přísloví věřil
a na stará kolena jsem zjistil, že ze
starého divadelního neandrtálce,
který nebyl v divadle přes čtyřicet
let, se může stát nejen divadelní
fanoušek, ale i častý návštěvník až
labužník.
Nyní něco na mou omluvu. K tomu
kulturnímu zanedbání dojde, když
se brzy oženíte, pořídíte si dva syny
a bydlíte čtyřicet let na vesnici,
daleko od krajského divadla. Když
navíc jediným dopravním prostředkem do nádherné vesničky Dolní
Zálezly v okrese Ústí nad Labem je
vlak a vy děláte navíc směnového
mistra. Najít si ještě čas na kulturu
pak není jednoduché. Když ještě
máte velikou zahradu, velký skleník, běháte vytrvalostní běhy a hrajete závodně stolní tenis, je to celkem pochopitelné. Lidé z města,
kteří to mají do divadla přes pár
ulic, pak chodí za kulturou častěji
i za vás. Tak velký kulturní neznaboh jsem ale zase nebyl. Rád jsem
sledoval televizní divadelní pondělky i Nedělní chvilku poezie.
K mému nejoblíbenějšímu divadlu
v Praze, Divadlu Na Fidlovačce,
jsem přišel náhodou, jako hluchý k houslím. Zúčastnil jsem se
setkání vozíčkářů u letohrádku
Hvězda, které organizovala Pražská organizace vozíčkářů s Městskou částí Prahy 5. Tam jsem se
přihlásil do této akční organizace
a místo členské průkazky mi přišly
domů za týden dva lístky na představení do Divadla Na Fidlovačce.
Divadlo bylo, jak jsem se dočetl,
jedním z mnoha sponzorů a darovalo lístky na svá představení. Asi
na méně navštěvované kusy. To je
jen má domněnka, abych někomu
neublížil. Je dobře, že je to vůbec
napadlo. Získali tím pádem dva
věrné a velmi aktivní diváky. Mou
maličkost a manželku.
Paraple revue
zasekli na konci mostu Legií před
křižovatkou na červenou a viděli
jsme jak ta tramvaj, která měla přijet do stanice až po nás, nás předjela. Další bezbariérová jela až za
hodinu. Jsem celý život dochvilný.
Tolik let jsem neviděl prkna, která
znamenají svět, a my přijedeme
pozdě. Mladé uvaděčky i přes
naše zpoždění byly samý úsměv
a potichoučku nás pustily do lože
A, jen pár metrů od jeviště. I lože
C naproti je určená pro vozíčkáře
a bezbariérová. Vozíčkář s průkazkou ZTP/P má 50% slevu a jeho
doprovod také!
leden 2013
chuť. Dojde mi to až za pár minut.
Neskutečně mě zaujal mladý herec
Marek Holý, který pěkně hrál, ale
i nádherně v jednom kuse zpíval.
Jen se divím, že jsem takového
borce ještě neviděl v žádném
Všechna námi navštívená před- televizním seriálu. Držím mu moc
stavení v Divadle Na Fidlovačce všechny své palce, ať si ho nějaký
nás velmi nadchla svou veselou „rejža“ už konečně všimne!
a sváteční atmosférou i brilantními Navíc se v ten den, kdy jedeme
výkony všech herců a hereček. Pár s manželkou do divadla, pěkně
místních herců a hereček jsem znal oblékneme a já si připadám jako
jen z obrazovky televize. Ve skuteč- mladík, který má i v týdnu o jeden
nosti byli panové Petr Rychlý, Vác- svátek více. Ten jsem měl jako
lav Svoboda, Daniel Rous, Lumír kluk jen v neděli. Byl jsem pěkně
Olšovský, Ondřej Brousek, Ladislav obléknutý mamkou, která byla
Než jsme do divadla dorazili, tak Županič a další ještě mnohem lepší dámská i dětská krejčová, když
jsme si neskutečně užili výstupního - jak jim pusy jely, jak se bravurně každou neděli jela celá naše
rodina na pravidelnou návštěvu
k babičce a dědovi do Všebořic.
Na návštěvu, kde se podávala
vždy bílá káva s pronikavě voňavou cikorkou, k pocukrovaným
a nezapomenutelným babiččiným
makovým a tvarohovým buchtám.
To mně utkvělo v paměti jako ta
nádherná představení v pražském
Divadle Na Fidlovačce, v Praze 4,
Křesomyslova 625.
pohodově sám, bez jakékoli cizí
pomoci. Moc rád jsem vedení divadla za všechny vozíčkáře za tu božskou realizaci poděkoval mailem.
To se neskutečně cení, že myslí
i na postižené diváky.
Všem vozíčkářům z Prahy a přilehlého okolí Divadlo Na Fidlovačce
vřele doporučuji. Je bezbariérově
perfektně dostupné tramvají. Ale
zpět domů po 22. hodině si musíte
zabezpečit odvoz svými blízkými,
Societou či Handicap Transportem, jedinými dvěma pražskými
dopravci pro tělesně postižené.
Jsou vynikající, levní a spolehliví. Jednu osobu jízda do divadla
a zpět domů vyjde na 42+42 Kč.
Nikdy nám s manželkou neujeli,
i když divadlo skončilo pro dlouhý
a nekončící aplaus později. Jednou i volali, že přijedou o pár desíFota: archív divadla
tek minut později kvůli píchlé pneumatice. To se ale naštěstí dozvíte
po jevišti pohybovali a jak dokázali až po představení, protože musíte
všechny diváky bez výjimky svými mít vypnutý mobil a počkáte si na
strhujícími výkony pobavit a osl- odvoz v teple divadla.
nit. Dámy, paní Eliška Balzerová,
Josef Procházka
Monika Kobrová, Iva Pazderková
i Vanda Chaloupková a další členky
divadla, umocnily svou nádhernou Motokrosová míle
ženskostí neskutečnou podívanou
ve skutečný a dlouho nezapome- I.
nutelný divácký zážitek. Velmi jsem Ahojky přátelé, rozhodl jsem se,
si cenil toho, jak nikdo nic v tak že napíši, jaký jsem vedl život před
velkých a náročných rolích a ve str- úrazem. Byl fakt hodně benzínový
hujícím ději nezapomněl. Měl jsem a je stále. Motocykly začaly už od
co dělat, abych vůbec ten rychlý dědy, když jako mladík jezdil na
děj stačil sledovat. Ještě že jsem Čízách i Jawách do práce. Takže
si koupil program, který mi ledacos v garáži se vždy nějaká našla. Jakpředpověděl.
mile se narodil tatík, už jako mladej
ostrůvku tramvají těsně u divadla!
Tenkrát tam nebyl ani sjezd a ani
nájezd k divadlu. Manželka mi
musela ze zadní části vozíku vytáhnout pro vystoupení z tramvaje dva
chrániče proti převrhnutí. Pak jsme
museli pár minut čekat, až půjde
kolem nějaký velmi silný a ochotný
chlap a přetáhne mě přes zadní
velká kola z velmi vysokého ostrůvku dolů. Musel to udělat přesně
ve chvíli, kdy zrovna nejelo žádné
auto. Nejdříve mě stáhnout do
Najít na internetu jak se bezbari- silnice a pak nahoru na chodník
érovou tramvají dostat až do hle- k divadlu. Tak asi nějak, jako když
diště divadla už byla hračka. Ne kočka tahá svá koťata!
však realita. Na přestup z jedné Od letošní divadelní sezóny je už
bezbariérové tramvaje do jiné jsme u Divadla Na Fidlovačce parádní To já doma jedu jen do ledničky udělal s dědou ze Zetky terénní
měli tenkrát jen tři minuty. Záko- nájezd a sjezd z tramvajového pro něco dobrého na zub a občas motorku, továrny si v oné době
nem jakési schválnosti jsme se ostrůvku. Do divadla se dostanu zapomenu, na co jsem měl vlastně dovolila pouze naše reprezentace.
Paraple revue
Měli oddíl s klukama, jezdilo se
na Ráji, kde si udělali i vlastní
dráhu. Na Ranný se i závodilo
a tatík vyzkoušel i bednu. Brzy šel
na vojnu a rozprodal motocykly,
co zůstaly bez závodníka v garáži,
akorát zůstala Jawa 50, Pionýr,
a lepeňáky. Když jsem se narodil, měl jsem i terénní kolo BMX
a terény a bláto byly moje. Asi
mezi 10. až 12. rokem jsme právě
s tatím i s dědou z Pionýra udělali
terénní moto. Motorky se mi líbily,
údržba i manipulace, ale hlavně
vůně benzínu. Právě na Pionýru
jsem měl začátky, na zahradě jsem
se učil zatáčky a starty. V Libočanech, v blízké vesničce, kde měli
kluci udělanou dráhu, kterou jsme
i s oddílem ze Žatce zlepšovali, se
jezdilo jak na motokrosu. Má druhá
motorka, ČZ 125/516, byla po
mladým klukovi, ale celou jsme ji
rozebrali, jak byla zrasovaná a tatík
mi z ní udělal Faltovku, prodali
jsme kompresor a koupila se ČZ.
S Čízou jsem najezdil ale hodně
málo, protože v roce 1990 se sem
začaly dovážet krosový motocykly
z Německa, Belgie, Holandska,
Rakouska, Itálie i Ameriky.
Na závodech v Havrani jsme objevili mou třetí terénní motorku, KTM
125 model 87, omlácenou holku.
Ale hned jak jsme ji přivezli, tak
jsme udělali kompletní generálku,
abychom věděli, na čem jezdím.
KTM byla ostrá jak žiletky, a byla
to pro mě vysoká škola. Každá
motorka má svůj průběh, tak jsme
raději sehnali Kawasaki 125 model
93, kvůli které tatík prodal i Škodovku a KTM jsme prodali dvěma
bráchům ze Žatce. Chodili jsme
i na brigády, opravovali osobní vozy
i tahače, abychom s tatím i dědou
vůbec motokros utáhli. Snažil jsem
se a chodil i do posilovny, protože
motokros není jen ježdění. Kolikrát
jsem přišel ze školy a školní taška
letěla do prázdna. Mazal jsem do
garáže, na zahradu za ovčákem
Aranem, na dráhu i do posilovny.
Víceméně jsem byl většinou s tatím
a klukama. Na schůzi rady v České
Lípě se sehnala i závodní licence
od ČMF, abych mohl reprezentovat
Severní Čechy v krajském přeboru
v motokrosovém sportu. Jezdili
jsme i do Vysokých Třebušic, kde
se mi právě za čas stal i úraz. Bylo
jich víc, ale tenhle byl festový. AMK
měla svoji dráhu v té době sice
dost zanedbanou, ale byla motokrosová a měla výhodu, že byla
blízko. V roce 1996 jsme sehnali
novější typ Kawasaki - model 95,
leden 2013
předešlá Kawasaki byla věčně na
dílně, ale byla to moje prdelka.
Naučil jsem se na ní zatáčky, skákání, rozjezdy i starty, ale pravda
je, že jsem byl zatáčkovej. Tatík byl
rázný a jakmile jsem udělal chybu,
řekl: „Znova!“. Učil mě, abych jel
dobře, málo jsem ale poslouchal.
Hlavně když přijeli kluci na trénink,
tak se vždy něco rozbilo - v lepším
případě páčka, blatník, v horším
došlo na zranění, úraz.
Trénoval jsem rád s mladejma,
rozuměli jsme si. Starší jsem bral
raději jako slovní rádce, ale na
dráze mě vetšinou natřeli. Trénovali
jsme na dráze – Libočany, Krásný
Dvůr – Vysoké Třebušice, Havran,
Ředhošť. Kawasaki jsem měl jako
svou dívku, ségru jsem zlobil, když
jsem v koupelně šmudlal plasty
a ona se chtěla umýt. Ale stejně je
nejlepší ségra na světě. Jezdila za
námi se svým klukem na tréninky
fandit. Mamča byla ráda, že mám
zálibu. Na tréninky pekla linecká
kolečka, abychom měli co baštit
- až jsem měl problémy s kilama,
ale ne kvůli mamče. V motokrose
mě všichni z rodiny podporovali
a fandili, měli už jsme i slušný
oddíl, i když jsme jako kluci občas
zlobili, hlavně týmová spolupráce
vázla. Protože když jsme jeli třeba
za Plzeňákama i Klatovákama pro
díly, byl jsem jak v sedmém nebi,
jak dodržovali brigády s úpravou
dráhy, jak byli sehraný a jak tam
vládla fair play. Ale byl jsem rád,
že jsme vůbec fungovali. Docela
se u nás v okolí motokros chytl,
ale když přišla ona neděle bylo vše
jinak.
II.
Byla klasická tréninková neděle
16.8.1998 a šlo se zrovna trénovat do Vysokých Třebušic AMK
– Krásný Dvůr, Kawasaki byla připravená, včelka šla jak hodinky,
sám sem byl už naladěn na trénink. Děda mi sice řekl: „Dávej
na sebe pozor“, ale myšlenkami
a podvědomě už jsem byl asi
na dráze. Byl domluven trénink
s více jezdci. Když jsme přijeli na
dráhu, dali jsme krosky na stojany
a převlékli se. Tatík mi mezitím
dolil nádrž benzinu. Našlápli jsme
motorky a dali si pár koleček na
rozjezd, aby se zahřály motory
a pérování. Pak jsme si dali trénink
ze startovacího roštu, tatík nám
ho šlápl na zem. Jeli jsme, vím, že
jsme byli 3 jezdci, 2 Kawasaki a 1
Yamaha. Hůř jsem odstartoval a na
konci startovní rovinky už jsem byl
poslední. A už ve mně vše vřelo.
Tatík sice mával, abych jel v klídku,
ale říkej šestnáctileté hlavě: „Jeď
v klídku“. Tak jsem je zkusil předjet - ve 2. kole, při výjezdu do protisvahu, skokem. Kolikrát mi vyšlo
kluky takhle předjet, tak proč ne
teď, řekl jsem si.
Zapomněl jsem si ale projít dráhu
pěšky a v místech, kde byly tři
koleje vyjeté drážky, jak se mezi
motokrosařema říká, všichni jezdili
pravou a prostřední. Abych předjel
alespoň druhého, jel jsem levou
a právě na konci výjezdu skoku
byl drn trávy s hlínou a Kawa mě
poslala přes řidítka. Jelikož jsem
dostal od zadního kola pořádný
kopanec, šel jsem na býka (motokrosový slang). Pochytat výkon
mé Kawči rukama bylo nad moje
síly, jelikož byla jedovka (respekt).
Už si jen pamatuji šílenou ránu
z boku do hlavy. Ležel jsem na
zemi, najednou sem cítil jen hlavu
a od krku dolů nic. Co se děje? Byl
jsem jak Alenka v Říši divů a najednou jsem si vážil rodiny a oblohy.
Tatík mi dával první pomoc. Jo,
ještě si vzpomínám, jak mi sundal helmu a jak ze mě s klukama
serval hadry s botama i krunýřem
a pasem a řval: „Jardo dejchej!“.
Měl jsem výhodu, že měli v práci
na Povodí Ohře školení BOZP
(bezpečnost práce) a učili se první
pomoc. Jelikož dráha byla v části
pole, Kája sedl na Kawu a jel do
hospody zavolat záchranku, žádný
mobily. Tatík na mě křičel, abych
byl vzhůru. Mně se chtělo spát, ale
za chvilku u mě byla podbořanská
záchranka a doktor mi dal dýchání
a napíchal do mě plno voblbováků
a juchali jsme na nosítkách do
záchranky. Pak na vojenský heliport a letěl jsem na magnetickou
rezonanci do Teplic.
Občas jsem se cestou probouzel,
tak jsem dostal injekci a už jsem
zase spal. Ještě v Lounech na
ARU jsem měl na sobě motokrosový kalhoty a byl jsem celej zaprášenej. Vyzkoušel jsem nemocnice
v Teplicích, Lounech, Ústí nad
Labem, Mostě a Praze. Díky rodičům, ségře i léčitelům jsem se
spolu s Vojtovou metodou a rehabilitačními sestřičkami rozdýchal.
Samozřejmě mi v Ústí udělali operaci čepovce. Centrum Paraple
bylo v té době ve vývinu, a poskytlo
mi cenné rady. Co si prožili rodiče
spolu se ségrou bylo krutý, odešli
nám i děda s babičkou. Zde už je
obsah na knížku o tom, co jsem
v nemocnicích vyzkoušel. I reha-
III
bilitací jsem prošel plno - Slapy,
Luže-Košumberk, Kladruby, Paraple. Jsem rád, že Paraple existuje.
S maminou jsme sehraný tým.
Psychiku kompenzuji i s našimi
pejsky. Díky ergoškám z Paraplete
i mému učiteli PC mohu takhle psát
a podělit se s vámi o zážitky. Vše,
co jsem napsal je pravda. A pravda
je, že bych si dal vše ještě jednou,
ale bez úrazu. Třeba jen když jsme
dělali brigádu, vzali jsme nářadí,
pilu, občas jsme měli i traktor
a Tatru – 815, UDS a šli jsme upravovat motokrosovou dráhu. Vzpomínám. Všem přeji, aby se dařilo,
všechny Vás zdravím. Ahoj a čauky.
Jarda Sklenář
Výměna akumulátoru
u Servomaticu
Začal jsem mít u Servomaticu problémy s kapacitou akumulátoru.
Když jeho výkonnost, a tím i dojezd
vozíku začaly být kritické, rozhodl
jsem se pro jeho výměnu za akumulátor s trojnásobnou kapacitou (jak ukazují obrázky). Tím se
mi značně zvýšil i dojezd vozíku.
Použil jsem akumulátor z elektrokola, které je u nás v prodeji, ale
je možné použít jakýkoli jiný aku-
Fota: autor článku
mulátor, který dává 24 V. Ten, který
používám, musí mít i svoji nabíječku a jeho hmotnost je nepatrně
vyšší. U vyřazené baterie jsou však
po vyjmutí všech opotřebených
článků nutné úpravy v elektronice!
Cena včetně nabíječky je proti originálnímu akumulátoru asi o 2/3
lepší! Vozík se Servomaticem používám k naprosté spokojenosti už
více jak půl roku.
Oldřich Vojtěch
IV
Pozvání za kulturou
AGAPO v Moravské zemské
knihovně v Brně
V únoru představí výstavu fotografií mapující život lidí se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním,
kteří se snaží najít práci v běžném
pracovním prostředí. Vystavované
fotografie vznikly v rámci činnosti
občanského sdružení AGAPO.
S vystavovanými fotografiemi se
mohli lidé setkat již v Galerijní tramvaji, kde Dopravní podnik města
Brna, a. s. umožňuje bezplatnou
prezentaci výtvarných děl. Posláním občanského sdružení AGAPO,
které výstavu pořádá, je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním
v Brně a jeho okolí, aby mohli žít
běžným životem.
„Zájem o výstavu těchto fotografií
jsme zaznamenali už při výstavě
v Galerijní tramvaji. Jsme proto
rádi, že nyní můžeme ve spolupráci
s Moravskou zemskou knihovnou
v Brně výstavu nabídnout také
těm lidem, kterým se nepodařilo
Galerijní tramvaj zastihnout.“, řekl
Jakub Purdjak ze sdružení AGAPO.
Převzato: www.helpnet.cz
Kam za kulturou
Divadlo Na zábradlí
Anenské nám. 5, Praha1
tel.: 222 868 868
[email protected]
www.nazabradli.cz
Paraple revue
leden 2013
znesváří jej se synem i dcerou
a dokonce mu chce vzít dům. Jak
někomu ukázat, co všichni vidí?
Lehká francouzská komedie o jednom těžkém pokrytectví říznutá
českým folkem.
Autorská úprava vychází z falešných myšlenek duchovních vůdců
dneška, od politiků až k popovým
hvězdám. Pod drobnohled si bere
společenskou lež a manipulaci ve
všech jejích podobách a hlavně
v té nejzákeřnější – v podobě
dobra. Na zřeteli má Moliérovu
tezi, že komedie diváka napravuje
prostřednictvím zábavy a opulentní
hédonistický svět ludvíkovské
Francie přesunuje do prostředí
českého a moravského kotlíku,
kde i ty nejvznešenější filosofické
teze působí jaksi humorně.
Divadlo Na Jezerce
Na Jezerce 1451,Praha 4 – Nusle
tel: 261 224 832
[email protected]
www.divadlonajezerce.cz/Uvod
• plně bezbariérový přístup
• odnímatelná 1 řada, 5 míst pro
vozíčkáře
• rezervace předem nutná
• 50% sleva pro ZTP/P
Ženitba - N. V. Gogol
Naprosto neuvěřitelná událost
o čtyřech dějstvích.
Mezi klenoty světové dramatiky
patří oblíbená hra Nikolaje Vasiljeviče Gogola Ženitba, kterou Divadlo Na Jezerce úspěšně uvádí od
ledna 2009.
• bezbariérový přístup do foyer Podrobný seznam bezbariéa přízemí hlediště
rových divadel měst i regionů
• v dosahu podzemního parko- najdete na www.i-divadlo.cz/
viště na Palachově nám., po divadlo-bez-barier/
předložení vstupenky po představení v Divadle Na zábradlí je
Národní technické muzeum
poskytnuta sleva
• tzv. Eliadova knihovna není bez- Po
dlouhodobé
rekonstrukci
bariérově přístupná
jsou zpřístupněné expozice NTM
• pro ZTP, ZTP/P vstupenka v novém kabátě a moderním muzejza jednotnou cenu 70 Kč – ním pojetí. Poprvé také dostávají
u ZPT/P sleva 40% pro dopro- svůj prostor sbírky architektury,
stavitelství a odborníky vysoce
vod
ceněná sbírka polygrafie. NovinTARTUFFE GAMES
kou roku 2012 je stálá expozice
- Pan Moliére a kol.
Technika v domácnosti.
„Až se prý domodlí, přijde. Jak
Množství historických architektovždycky – drama.“
nických modelů, plánů, projektů
Tartuffe je lišák. Lišák je Tartuffe.
či stavebních artefaktů od 19. do
Anotace
20. století najdete v expozici archiOtec rodiny Orgon si hýčká při- tektura, stavitelství a design. Ocitvandrovalce Tartuffa, který svádí nete se tak v secesní či kubistické
jeho ženu, rozkrádá jeho majetek, ulici s dobovou dlažbou, lavičkou,
Foto: archív NTM
lucernou, fasádami a můžete
nahlédnout do pracoven architektů
vybavených originálním nábytkem. V expozici astronomie je
prezentován soubor jedinečných
astronomických přístrojů z 16. –
20. století, doplněný originálními
dokumenty, výkresy a mapami.
Na funkčních modelech pochopíte principy historických měřících
a pozorovacích zařízení.
Historický příběh automobilu,
motocyklu, letectví, lodní či železniční dopravy v českých zemích
dokumentují unikátní sbírkové
předměty objasňující historické
souvislosti vývoje dopravy a společnosti. Obdivovat zde můžete první
československý automobil, vůz
NW President z roku 1898. Dalším unikátem je letoun Kašpar JK
z roku 1911, na kterém Jan Kašpar
vykonal první dálkový let v dějinách
českého letectví. Za pozornost stojí
i automobil Tatra 80 z roku 1935,
užívaný prezidentem Masarykem,
a stíhací letoun Supermarine Spitfire LF Mk.IXE z roku 1945. Do
osvobozené vlasti se s ním vrátili
českoslovenští letci bojující ve
Velké Británii.
“pomocníků v domácnosti” v českých zemích od poloviny 19. století
do současnosti. Expozice se soustřeďuje výhradně na mechanické,
plynové i elektrické domácí spotřebiče. Šest set metrů čtverečních
výstavního sálu je prostoupeno
dějinami techniky, která usnadnila
hygienu, úklid, praní a žehlení, šití,
úpravu oděvů i přípravu pokrmů.
Hnací stroje a motory vás zasvětí
do tajemství velkých energetických, mechanických i elektrických
strojů a hnacích jednotek dopravních prostředků. Některé z nich
budou předváděny v chodu (parní
stroje, stacionární spalovací motor
Lorenz).
Volné části expozice ve 3. a 2.
suterénu Hornictví, uhelný a rudný
důl, přístupné bez lektora, budou
seznamovat návštěvníky s historií
hornictví na našem území. Prohlídka rudného a uhelného dolu
bude doplněna o zvukové vjemy
a možností vyzkoušet si některé
přístroje. Můžete se těšit také
na exponát s inventárním číslem
1., model cukrovaru, v měřítku
1:10. Stejně tak na modelové kolejiště v měřítku 1:45, které určitě
Expozice tiskařství vás zavede do potěší jak malé, tak velké obdivoprostředí tiskařské dílny, která je vatele lokomotiv.
vybavena originálními historickými Novinkou je také „dětský koutek“
stroji z 19. - 20. století. Dojem Merkur. Kdo by si nezavzpomínal
umocňuje provozní zašpinění, na tradiční a zároveň legendární
vůně tiskových barev, originální stavebnici? Zpátky do dětství se
vrátíte v sále unikátních modelů
pomůcky či matrice.
Fotografický ateliér je vstupní s hernou Merkur.
součástí expozice Foto-kino. Jde
o funkční maketu živnostenského
fotografického ateliéru na denní
světlo z přelomu 19. a 20. století.
Najdete tu kolekci ateliérových,
technických a salonních fotografických přístrojů, ale též další dobové
rekvizity.
Expozice Technika v domácnosti představuje vývoj technických
Národní technické muzeum
Kostelní 42, Praha 7
tel.: 220 399 111
[email protected], www.ntm.cz
Zdroj: www.kudyznudy.cz
-joa-
Download

Plán kurzů na rok 2013 Co nabízí sociální práce v Centru Paraple