NAŠE PRAHA 6
• www.nasepraha6.cz
titul je součástí sítě
3/2015
P rah a 6  P rah a 17  Lysolaje  Ne bu š i ce  Předn í Ko pa n i n a  Su c h do l
INZERCE
SC-341660/10
Herečka Iva Pazderková:
Buď te blond a sebevědomí!
Kdy bude mít
Ořechovka zase své
kulturní centrum?
Tma a zima vládnou nyní sálu
na Ořechovce.
Více na straně 3
Již 21. ročník masopustu šel
ulicemi Břevnova.
Více na straně 4
Rozhovor na stranách 8 a 9
INZERCE
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Břevnovem prošel
masopustní průvod
Dacia Logan MCV
Maxi prostor Mini cena
· Velký zavazadlový prostor: 573 l se snadným přístupem.
· Nízké provozní náklady.
Široká nabídka vozů Dacia za bezkonkurenční ceny.
* AKCE uložení pneumatik zdarma.
AUTOCENTRUM DOJÁČEK spol. s r.o., PŘÍPOTOČNÍ 10A, PRAHA 10 - VRŠOVICE, TEL.: +420 267 216 501, www.dacia.dojacek.cz
SC-350242/01
/dacia.cze
Cena platí od 1.2 do 31. 3. 2015. Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív). Dacia Logan MCV: spotřeba 3,5–9,8 (l/100 km), emise CO2 99–136 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. * Platí při koupi nového vozu Dacia.
[email protected]
Turné
k příležitosti 70. výročí
inzerce
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
5
1
0
#Ć
2
Ć
.
W
9
ĉZ
12. '!,ãĆ)0
'
ĉ
ß
,
Æ
!,$
2
www.landa2015.cz
SC-341912/48
hlavní partner
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
U NÁS NA ŠESTCE
šéfredaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Milí čtenáři,
v minulém vydání jsem na
těchto řádcích psal o razantních změnách v dopravě, které
byly naplánovány v souvislosti
s otevřením nových stanic na
Áčku. Ukázalo se, že pokud je
něco opravdu špatně, vyplatí
se protestovat a žádat po zvolených zastupitelích nápravu.
Vzhledem k množství připomínek byly změny nakonec
zastaveny, kromě těch nejnutnějších v přímém kontaktu
s otevřenými stanicemi metra.
A k dalším změnám v MHD se
přikročí až po důkladné analýze
provozu a zapracování všech
připomínek z městských
částí. Koneckonců veřejná
doprava by přece měla sloužit
především nám obyvatelům či
návštěvníkům Prahy. Rozum
tentokrát kupodivu zvítězil.
SVÁTKY
27. 2. Alexandr, 28. 2. Lumír,
1. 3. Bedřich, 2. 3. Anežka,
3. 3. Kamil, 4. 3. Stela,
5. 3. Kazimír, 6. 3. Miroslav,
7. 3. Lenka, 8. 3. Gabriela,
9. 3. Františka, 10. 3. Viktorie,
11. 3. Anděla, 12. 3. Řehoř
praha 6
Kdy bude mít Ořechovka zase své
kulturní centrum?
 Kulturní centrum na Ořechovce už druhým měsícem zeje prázdnotou a jak to tak vypadá,
změna stavu je v nedohlednu.
Martin Solar
Ořechovka – Za problémy stojí
soudní tahanice, které měly
dopad i na nájemní smlouvy
týkající se nebytových prostor,
v nichž funguje kino. Vlastník,
kterým je Bytové družstvo Na
Ořechovce 250, zatím s navázáním další spolupráce nespěchá.
„Družstvo si nyní nechává vypracovat posudky na
rekonstrukci prostor kina
s tím, že řeší i otázku budoucí
spolupráce s jejich provozovatelem. Těžko pochopitelně říci,
jestli to bude s námi, respektive
jestli jejich plány a představy
budeme i my schopni naplnit,“
uvedla Kristýna Charvátová
ze Scény Ořechovka, která
kulturní aktivity v objektu
provozovala.
„Bohužel také došlo k tomu,
že se už nenainstaloval nový
plynový kotel, na který jsme
uspořádali i internetovou sbírku. Stávající kotel je odstavený,
a kino je tak bez vytápění,“
dodala Kristýna Charvátová.
PŮVODNĚ OBCHODNÍ a kulturní centrum Ořechovky – dnes poněkud zanedbané.
Foto: Martin Solar
Přerušení provozu či případné přerušení by byla jistě obrovská škoda. V době, kdy malá
lokální kina prakticky zmizela
ze scény, se fungování kina na
Ořechovce jevilo jako malý zázrak. Nešlo tu samozřejmě jen
o kino, ale komplexní kulturní
scénu, kde nechybělo ani divadlo či hudba. Nemluvě o tom, že
v okolí žádné podobné kulturní
centrum není.
Závažnost situace si uvědomuje i městská část Praha 6.
„Pomocná ruka ze strany Prahy
6 je stále k dispozici. Pokud
o to majitelé budou mít zájem,
my jsme jednání nakloněni,“
řekl Adam Halmoši, mluvčí
Prahy 6. Nicméně nejdůležitější
je v této chvíli jasné stanovisko majitele, jakým způsobem
hodlá s prostory kina Ořechovka dále nakládat.
významné dny
1. březen byl v historii jedním ze dnů, od kterého byl datován
počátek kalendářního roku. Platilo to například pro starý
Řím, a proto je také latinské pojmenování pro září september, i když správně by to vlastně měl být november.
2. března 1978 vylétla na oběžnou dráhu Země kosmická
loď Sojuz 28, jejímž členem byl i Vladimír Remek, který se
tak stal prvním kosmonautem ve vesmíru, který byl z jiné
země než Sovětského svazu nebo USA.
10. března 1945 začala na východní frontě Ostravsko-opavská operace, která skončila osvobozením Ostravy
a okolních měst od nacistické okupace. Bojů se zúčastnily
i jednotky 1. čs. armádního sboru. (mas)
INZERCE
Polemika: Bát se, či nebát exkluzivních (výhradních) smluv?
Jaké výhody exkluzivní smlouvy vidí
odborník?
— makléř plně hájí vaše zájmy a není
tlačen ke snižování ceny jinými kancelářemi, které nemovitost nabízejí
také v důsledku neuzavření exkluzivní
smlouvy
— nedochází k degradaci prodávané
nemovitosti vlivem její špatné prezentace. Větší počet zobrazení nemovitosti
na jednom prodejním serveru různými realitkami může odehnat možné
zájemce
— nemovitost působí důvěryhodně
— váš makléř investuje do prodeje vaší
nemovitosti více svého času a peněz,
aby zajistil prodej v co nejkratší době
— prodej nemovitosti prostřednictvím
jedné RK vám také zaručí, že se nesejdou dva různí kupující, a prodávající
je tak ušetřen nepříjemných situací
a zmatků
Kvalitu realitní kanceláře poznáte
často podle toho, zda vám nabídne při
dojednávání podmínek prodeje nemovitosti smlouvu, a hlavně jakou. „Podmínky smluv se samozřejmě liší. Pravidlem
však bývá, že kvalitní realitní kanceláře
dnes pracují pouze na bázi exkluzivních
smluv,“ upozorňuje Lucie Köhlerová.
Běžná provize realitní kanceláři se pohybuje mezi 4 až 6 procenty z prodejní ceny.
Můžete narazit na realitní kancelář, která
vaši nemovitost prodá za nižší provizi?
„Ano, můžete, ale musíte počítat s tím,
že vás při využití služeb takové společnosti mohou potkat mnohé nepříjemnosti. Některé realitní kanceláře se sice
snaží nalákat zákazníky pomocí nízkých
provizí, ale i v této oblasti je dobré využít
pravidlo o přímé úměře ceny a kvality.
Pokud některá realitní kancelář nabízí
svoje služby za výrazně nižší provizi,
než je na trhu běžné, pravděpodobně se
výsledek odrazí v omezeném rozsahu či
kvalitě služeb – někde prostě daná realitní kancelář bude muset ušetřit,“ říká
Köhlerová.
SC-341660/08
Realitní kanceláře často požadují podepsání exkluzivní (výhradní) zprostředkovatelské smlouvy. Její podpis mnoho
zájemců odrazuje, protože se k něčemu
zavazují pod hrozbou možné pokuty. „Její
výhody jsou ovšem zřejmé. Pokud nemáte v úmyslu body porušovat, pak se jejího
podpisu nemusíte vůbec obávat a můžete
plně využít jejích výhod,“ myslí si Lucie
Köhlerová z RE/MAX Nova, působící na
Hradčanech. Exkluzivní smlouva se běžně uzavírá na dobu 3 až 6 měsíců.
3
praha 6
O ULICÍCH PRAHY 6
Eliášova
Dnešní Eliášova ulice byla původně rozdělena na dvě části
a každá z nich se jmenovala
jinak. Severní úsek od Jaselské
ulice až po Puškinovo náměstí
byl někdy před rokem 1911
pojmenován podle spisovatele Aloise Jiráska. Ve stejném
období došlo i k pojmenování jižního úseku , který se
jmenoval Ruská. K sloučení
obou částí došlo v roce 1925
pod jménem Jiráskova. K další
změně došlo v roce 1947, kdy
došlo k přejmenování po Aloisi
Eliášovi (1890 až 1942), českém
legionáři a generálovi, který se
od dubna 1939 stal předsedou
protektorátní vlády. V roce 1941
byl zatčen, odsouzen za odbojovou činnost popraven. Tento
název vydržel jen do roku 1951,
kdy byla ulice přejmenována
na Pohraniční stráže, což byla
součást ozbrojených sil určená
k ochraně hranic a podřízená
ministerstvu vnitra. Jméno
generála Eliáše se ulici vrátilo
v roce 1991. (mas)
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
Dubnové změny v MHD
se dotknou hlavně Šestky
Břevnovem prošel
masopustní průvod
 Minulý čtvrtek byla definitivně dohodnuta konečná verze změn MHD, která nastane po zprovoznění čtyř nových
stanic metra A, tedy 7. dubna.
Martin Solar
Praha 6 – Navržené změny se budou
týkat pouze oblastí
dotčených prodloužením metra.
Kromě zrušené
linky 2 se ostatní
linky tramvají
nezmění, autobusové změny budou S LINKOU číslo 2 se rozloučíme. Foto: Martin Solar
znamenat například zkrácení linek jedoucích Petřiny, beze změny zůstávají
po Evropské ulici k novým
zatím také tramvaje číslo 20
stanicím metra, naopak
a 22. Radnice také prosadiv Patočkově ulici zůstane
la, že na Patočkově zůstala
rozsah autobusové dopravy
autobusová obsluha tak, jak
zachován. „Pro občany Prahy je dnes,“ uvedl v této souvis6 je důležité, že radnice uhálosti Ondřej Kolář, starosta
jila zachování tramvaje 18 na
Prahy 6.
Břevnov – Letošní břevnovské
masopustní veselí připadlo na
17. února a před budovou kulturního centra Kaštan se sešel
důstojný zástup lidí, byť ne
všichni byli v maskách. Krátce
po čtvrté hodině odpoledne se
poté, co Eva Smutná, zástupkyně radnice Prahy 6, udělila
průvodu masopustní právo,
vydal celý průvod v čele s masopustními maskami Bělohorskou ulicí k hotelu Pyramida,
kde byla pochována basa.
Zde se také všichni, kteří sem
dorazili, mohli těšit na pravou
českou zabijačku a pro děti
bylo lákadlem divadlo a žonglérská škola kejklíře Vítka.
Závěr večera ozdobila ohňová
masopustní show. (mas)
Koupaliště v Šáreckém údolí opět na prodej
Dejvice – Po čtyřech letech jsou opět Ministerstvem financí nabízeny ve veřejné soutěži na
prodej pozemky koupaliště Tichá Šárka.
K prvnímu pokusu o prodej tohoto pozemku
došlo za podivných okolností již v roce 2011.
Navrhovaná minimální výše ceny byla tehdy velice nízká, obzvláště když podle nového
územního plánu byla část nabízených pozemků
určena k bytové zástavbě. Po mediální kampani byly pozemky nakonec vyjmuty z prodeje.
„Praha 6 nesouhlasí s prodejem v dražbě,
protože se jedná o důležitý pozemek v údolí
Tiché Šárky, který byl historicky využíván
k veřejné rekreaci obyvatel, a tuto funkci bychom rádi zachovali a provoz obnovili.
Součástí pozemků jsou i rozsáhlé lesní plochy, které jsou v územním plánu vedeny jako
celoměstsky významná zeleň. Máme za to, že
tyto plochy by měly zůstat v majetku města. Praha 6 jedná s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových o zrušení prodeje
a převedení pozemků na hlavní město, resp.
na Prahu 6. Chceme zabránit další nekontrolované výstavbě v Šárce a úbytku zajímavých
cílů v rámci této krásné lokality,“ řekl Martin
Polách, zástupce starosty Prahy 6. (mas)
SC-341660/09
INZERCE
4
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
Muzeum Karla Zemana představilo nový foto trik
Holešovice – Veletrh
Holiday World, který
o víkendu proběhl na
holešovickém Výstavišti,
je nejvýznamnější akcí
tohoto typu v regionu
střední Evropy a zajímavým místem pro všechny,
kdo hledají ten správný tip,
jak strávit letní dovolenou.
Prezentují se tu jak české
regiony, tak i cestovní
kanceláře a zahraniční vystavovatelé, kteří
lákají do svých destinací. Svoji prezentaci mělo
na výstavě i pražské Muzeum Karla Zema-
Suchdol zažil
masopustní veselí
Suchdol – I na Suchdole nechybělo tradiční masopustní
veselí, které zde proběhlo
v sobotu 14. února. Masky
i přihlížející se na Suchdolském náměstí začali scházet
od jedné hodiny. Odsud společně vyrazili v masopustním
průvodu nejprve ke škole,
dále k Brandejsovu statku
a Starosuchdolské restauraci,
kde došlo k vykoupení klíče
od maškar. Přes Holý vrch se
sem pak i průvod vrátil, aby
zde mohlo pokračovat náležité
masopustní veselí. Přijďte
příště zase a ještě v hojnějším
počtu! (mas) Foto: Jan Třeštík
na, které zde představilo
svou novou programovou
nabídku „Praha filmová“,
jenž umožní návštěvníkům
i stálým obyvatelům metropole poznat a zažít její krásu
ve filmovém duchu. Druhou
novinkou, kterou si mohli
návštěvníci holešovického
veletrhu hned na vlastní
kůži vyzkoušet, je zbrusu
nový foto trik, který umožňuje přímo „vstoupit“ do filmů Karla Zemana
a jenž po ukončení veletrhu obohatí stávající
expozici muzea na Malé Straně. (mas) Foto: Martin Solar
Jak hrochovi vyčistit stoličku…
Viděli jste, jak se hrochům čistí zuby? Místo kartáčku a pasty přijde ke slovu pořádná hadice a silný proud vody, který opláchne zbytky jídla a vyčistí
vnitřek tlamy. Pravidelný rituál si hroši z pražské zoo Maruška a Slávek
náramně užívají, protože je voda zároveň příjemně podrbe i na jazyku.
V přírodě hrochům s očistou pomáhají různé druhy ptáků a ryb. V zoologických zahradách pomáhá pravidelné sprchování a drbání, které hroši milují.
Hroch obojživelný má 36 až 40 zubů, nejvýraznější jsou spodní a horní
špičáky, které nepřetržitě dorůstají. (mas) Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha
praha 6
Na Šestce přinesla
sbírka 800 kilogramů
potravin
Praha 6 – Akce s názvem
„Šestka jídlem neplýtvá“
organizovaná městskou
částí Praha 6 a Potravinovou
bankou Praha během prosince
a ledna přinesla potřebným
lidem zhruba 800 kilogramů
potravin.
Během prvního měsíce sbírky přinesli lidé zhruba 300 kilogramů potravin a městská
část poté sbírku prodloužila
až do konce ledna. Kromě trvanlivých potravin s dlouhou
dobou spotřeby přinesli lidé
během ledna do sbírky i ovoce,
zeleninu, jogurty či uzeniny.
„Kolik tun potravin, které
přitom nejsou prošlé a nepoživatelné a mohly by dále
pomoci, končí každý týden na
skládce, si radši ani netroufám odhadovat. Proto jsme se
rozhodli, že banku v jejím úsilí
zastavit plýtvání potravinami
podpoříme, a jsme rádi, že akce
měla takovýto úspěch,“ uvedl
Ondřej Kolář, starosta Prahy 6.
Darované potraviny putují
do dětských domovů, azylových domů nebo klokánků.
Pražská potravinová banka,
která bude výtěžek sbírky
rozdělovat, zásobuje potravinami asi 10.000 lidí v obtížné
sociální situaci. (mas)
SC-341660/36
INZERCE
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Veřejná WC v Praze nikoho nezajímají. Je to ostuda?
„ Pražská veřejná WC jsou poloviční sirotci. Nikdo
se totiž nestará o jejich rozvoj. Neexistuje ucelený
koncept rozvoje těchto zařízení, a to ani v Praze
jako celku, ani v jednotlivých čtvrtích. Smutné.
Oskar Kuptik
Díky iniciativě Pražské informační služby vznikla interaktivní mapa, kterou najdete
na www.geoportalpraha.cz.
S chytrým mobilem užitečná
informace. Bezbariérová WC
najdete na www.vozejkmap.
cz, k dispozici jsou i aplikace
pro Android a IPhone
a také na stránkách Pražské
organizace vozíčkářů:
www.presbariery.cz/objekty/
sluzby/wc.html
Základem pražských veřejných WC jsou ta, která provozuje Dopravní podnik Praha
a firma JC Decaux. Dopravní
podnik jich má v metru 58
(zčásti bezbariérové) a JC
Decaux jich v rámci městského mobiliáře provozuje 20 (tři
bezbariérové).
Bude jich více?
Dobře to nevypadá. „Rozvoj
a výstavbu veřejných toalet
určuje smlouva s městem.
Vše, co si město v tomto
směru přálo, jsme realizovali. V současné době žádný
požadavek ze strany města
neregistrujeme,“ uvedla pro
Naši Prahu Šárka Sokolová
z firmy JC Decaux. Aktivitu
vyvinula Praha 2, která má
v plánu postavit záchodky
na Tylově náměstí. Ty tam už
kdysi byly, ale vznikla z nich
pizzerie. Některé radnice
instalují v době sezony přenosná WC. Například Praha 4
provozuje WC v parku Družba a v sezoně osazuje mobilní
toalety na 20 dětských hřišť
a sportovišť.
Kvalita už za „bůra“
Pokud jste v centru, není
situace s veřejnými WC nijak
zoufalá. Metro, obchodní centra, KFC, McDonalds a některé vstřícné restaurace umožní
člověku v úzkých vyřešit
problém. Bezpochyby vysokou kvalitu zajišťují sloupy či
stánky provozované JC Decaux. Pětikoruna za návštěvu WC v zelených sloupcích
je skutečně jen symbolická
vzhledem k naprosté kvalitě
poskytnutých služeb. V metru
po vás chtějí 10 korun a občas
se najdou bezostyšní majitelé
restaurací za 15 a za 20. Lze
pochopit jejich tvrzení, že
tato částka spolehlivě odradí
vandaly a narkomany.
Na WC se najdou i mrtvoly
Lidé občas žehrají na to, že
i fastfoody chtějí peníze za
návštěvu WC. Bohužel po
zkušenostech s mrtvolami
narkomanů, které se tu a tam
hlavně v centru města nacházely ve volně přístupných
WC, se fastfoody rozhodly
návštěvu zpoplatnit a vstupenku je pak možné využít
jako bonus při nákupu. Navíc
si ve většině veřejných WC
určitě všimnete divného
osvětlení. „Zavedli jsme ultrafialové zářivky do prostor
WC, ty by měly zabránit
viditelnosti žil pod kůží,“
vysvětluje toto opatření Šárka
Sokolová z firmy JC Decaux.
Ultrafialové světlo najdete
i v nových provozech v metru
a obchodních centrech.
Milion za opravy
SLOUP S WC. Vysoký standard zajišťují
WC ve sloupech městského mobiliáře.
Foto: JCDecaux
6
„Každý den jsou minimálně
dvě WC ucpaná hadry nebo
kopcem novin, nacházíme
rozbitá zrcadla a poničené
bezbariérové doplňky. Dochází i opakovaným pokusům
o založení ohně. Ročně platí-
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. Dvacet metrů od těchto cedulí jsou hned dvě veřejná WC,
jedno v Městské knihovně druhé přímo na radnici. Třetí je nedaleko v metru. Stačilo
by málo. Třeba přidat samolepku na ceduli směr metro. Foto: Ivan Kuptík
me milion korun na obnovu,“
říká Šárka Sokolová. „WC na
Žofíně jakýsi vandal vypálil
a tak jsme někdy v roce 2012
přistoupili k tomu, že se za
naše WC platí poplatek. Bývá
to 10 Kč, cenu si ale může
určit provozovatel WC,“ uvedl
pro Naší Prahu Daniel Hodek,
místostarosta Prahy 1. Případů je daleko víc.
Kroky ke kvalitě
Takových veřejných WC, kde
by byla radost spočinout,
příliš v Praze není. Ale přeci
jen se něco děje. Na hlavním nádraží je už delší dobu
v provozu renovované WC
a radost dělá Pražanům i Dopravní podnik Praha, který
loni otevřel dvě nově zrekonstruované veřejné toalety ve
vestibulu stanice Můstek. Jde
o součást projektu modernizace a bezbariérového
zpřístupnění 20 až 25 toalet ve
vybraných stanicích pražského metra. „Letos budeme
rekonstruovat ve vestibulech nejvytíženějších stanic
metra v širším centru, tedy ve
stanicích Jiřího z Poděbrad,
Anděl, Karlovo náměstí a Náměstí Republiky. Chystáme
i rekonstrukci starších toalet
ve stanicích mimo centrum,
které tolik vytížené nejsou,“
řekl Jaroslav Ďuriš, generální
ředitel DPP.
A bariéry? Škoda mluvit
„S bezbariérovými WC v Praze jsou potíže, není jich moc
a navíc, ne vždy slouží svému
účelu,“ upozornil Naši Prahu
Erik Čipera ze Sdružení Asis-
tence. „Škoda, že se nepodařilo integrovat bezbariérové
WC do nově budovaných bezbariérových vstupů do metra,
doufám, že v těch dalších již
budou,“ řekl Erik Čipera.
Značení snad bude lepší
Loni schválila Rada hl.
m. Prahy usnesení, podle
něhož se má vytvořit nový
systém značení, které by na
WC upozorňoval v dostatečném předstihu. „S dostatečným předstihem“? Kdy
to je? Zástupci Prahy si ale
uvědomují, že značení WC
je málo výrazné. Usnesení
vzniklo před volbami a nová
rada má asi jiné starosti než
zřetelné značení veřejných
toalet.
Očuraná zákoutí jsou drahá
Nejvíce člověka štvou místa,
kde vzniká WC spontánně,
v temných zákoutích. Loni
město vytipovalo taková
místa a zahájilo pravidelný
každodenní úklid. Ta „bezvýznamná“ záležitost stojí tři
miliony korun. Ač strážníci
močení na veřejnosti pokutují, nemohou každého opilce,
doprovázet až domů. Je to boj
s větrnými mlýny.
napište nám
Své zkušenosti s pražskými veřejnými WC. Myslíte si, že by hlavní
město Praha mělo vytvořit koncept
rozvoje veřejných WC? Je jejich
počet dostatečný? Kde vám chybějí? Můžete někoho pochválit za
provoz veřejného WC?
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Roční kupon levnější, Změny MHD už jsou, ale jiné
děti a psi zdarma
LEVNĚJI. Roční kupon bude levnější, ale
bude vypadat takto. Foto: Ivan Kuptík
Od července zlevní roční
kupon MHD. Bude stát
3650 korun místo nynější 4750 Kč. Další výhodou
je nulové jízdné pro osobu
doprovázející dítě do tří let.
Zdarma se sveze i pes. Ostatní
ujednání a ceny tarifu PID zůstávají v platnosti. Ustanovení
pro děti a psy se nevztahuje
na vlaky PID. Opatření inspirované Vídní má posílit zájem
o MHD v Praze.
Doprovod dítěte do tří let
jen s průkazem
Podmínku pro jízdu zdarma
pro jednoho rodiče (či do-
provázející osobu) je průkazka dítěte, kterou dostanou rodiče po zaplacení
20 Kč, dodání věrné fotografie a předložení dokladu
o věku dítěte, (rodný list,
občanský průkaz). Průkaz se
vydává na nejvýš jeden rok,
končí den předcházející dni
třetích narozenin.
Pes s košíkem a krátké
vodítko
Bezplatná přeprava psa
platí na všechny jízdní
doklady PID mimo vlaky
zapojené do systému PID.
Pes musí mít při vstupu
a přepravě v nasazený košík
a musí být držen na krátkém vodítku.
Co to bude stát?
Odhady finanční náročnosti
změn a slevy se odhadují na
400 milionů. Petr Dolínek je
ale optimista a domnívá se,
že zlevnění nakonec povede
k většímu nákupu ročních
kuponů. (tik)
Změny, které čekají MHD
při zprovoznění metra
7. dubna přeci jen přijdou,
ale v jiné podobě. Budou se
týkat jen oblastí dotčených
prodloužením metra. Tedy
Prahy 6.
Kromě zrušené tramvaje linky 2 se ostatní linky
tramvají nezmění, autobusové změny budou znamenat například zkrácení linek
jedoucích po Evropské ulici
k novým stanicím metra.
V Patočkově ulici zůstane
rozsah autobusové dopravy zachován. Od prvního
dne nového provozu bude
sledována a vyhodnocována
aktuální poptávka. „Ostatní
změny navrhované ROPIDem budou v následujícím
období podrobeny širší
diskuzi a doplněny o dosud
nezapracované připomínky městských částí,“ dodal
radní pro dopravu Petr
Dolínek.
Praha 13 je spokojena
Původní změny v některých
případech vycházely vstříc
lidem a ty se zřejmě budou
zavádět později. „Jsem rád,
že se nám podařilo prosadit
všechny hlavní požadavky na
zachování dopravní obslužnosti pro občany Prahy 13.
Obhájili jsme zachování
trasy autobusu 174 z Velké
Ohrady přes Luka, zachování linky 168 a dostatečného
počtu spojů na sídliště Velká
Ohrada,“ řekl David Vodrážka, starosta městské části
Praha 13.
Pětka čeká na splnění slibu
„Vítáme zachování linky
167 spojující Anděl s nemocnicí v Motole a podporujeme zkrácení intervalů
na lince 191 v celé její trase.
Budeme dále pokračovat v jednání o vyřešení
dopravní obsluhy oblasti
Cibulek. Uvítali bychom
zřízení zastávky Klamovka
na lince 123 už od 7. dubna,“ řekl Petr Hnyk, radní
pro dopravu Prahy 5.
Kompletní návrh změn
Pražské integrované dopravy
souvisejících s prodloužením metra A najdete zde:
www.ropid.cz/duben2015.
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/07
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha6.cz
Buďte blond a sebevědomí!
„ Letos pětatřicetiletá herečka Iva Pazderková
působí v Praze řadu let, vystupuje v divadlech na
Fidlovačce, v Komedii i v Hudebním v Karlíně, kde
jsme také dělali rozhovor. Vydala své první autorské
CD. Nejznámější je autorskou postavou Blbé blondýny. Při rozhovoru pro Naši Prahu připustila, že
v hlavním městě je podle ní větší nabídka divadel,
než odpovídá poptávce. Za záchranu Fidlovačky,
která je před zavřením, ale chce bojovat.
Jan Bělohubý, titulní foto: Jan Třeštík
S absolventkou brněnské JAMU
se veřejnost poprvé seznámila
v roce 2004 v pořadu Na stojáka
tehdy v produkci HBO. Od té
doby postava Blbé blondýny
s Ivou Pazderkovou doslova
„srostla“. Zaťukání na mikrofon,
na začátek vždy stejná věta, jež
má zvýšit sebevědomí, „90 –
60 – 90“ i táž na konec „Buďte
blond!“ a mezi tím obvykle
jen rámcově
připravený,
většinou na
improvizaci stojící
komediální výstup. Jistě jste na
otázky o postavě Blbé blondýny
odpovídala už více než tisíckrát,
ale…
Blbá blondýna už není
v televizi, ale stále s ní živě
v rámci pořadu Na stojáka
a Komici s.r.o. vystupuji
v klubech po celé ČR. Nápad
na Blbou blondýnu přišel
před lety úplnou náhodou při
konkurzu na televizní pořad
Na stojáka. Nevěděla jsem
tehdy, co mám na pódiu říkat.
Rozhodla jsem se, že divákům
předivadlováno. Vzpomínám
si dokonce na nějakou statistiku, že v rámci kontinentu je
v Praze dokonce nejvíc divadel na počet obyvatel.
akutní „potřebě“ nové
kabelky aneb „viuttonek není nikdy dost“.
Nebo při vytloukání
klínu klínem dalšími
a dalšími půjčkami. „A ještě mi
desina zbyla!“
Výroky Blbé blondýny se zkrátka stávají
stále známější.
Byla Blbá
blondýna
i důvodem,
že jste
se ocitla
v Praze?
Ne, bylo to
celkem prosté:
bývalý umělecký
šéf Fidlovačky si
mě na JAMU vyhlédl a po absolvování
jsem dostala nabídku
tam jít hrát. Ještě hostuji v Divadle Komedie a zde
v Hudebním divadle v Karlíně v muzikálu Addams
Family.
del, musí lidé přijet odjinud. Tím
logicky tak plně
nevyužívají nebo
poetičněji řečeno
„nezalévají divadelní zahrádku ve
svém okresním
městě“.
Myslím, že pražský divák je přesycený.
Přijde do divadla s postojem „tak mne
bavte, když jsem přišel“.
povím, jak jsem měla těžký
den. A protože jsem blonďatá,
tak mě napadlo, že to řeknu jako blondýna. Ať to má
nějakou formu. Blbá blondýna vystupuje v klubech a na
fi remních akcích už víc než
deset let. Taky se účastnila
osvětové kampaně, která má
za úkol zabránit lidem brát si
nesmyslné půjčky a pomoci
jim, pokud se již do „půjčkového kolotoče“ dostali.
A vysvětluje to po svém: třeba
půjčovat si od lichvářů při
8
Asi logická otázka od
Naší Prahy: Jak byste popsala pestrost
a nabídku pražských
divadel?
Myslím, že je přepestrá.
Hodně se vyprofi lovalo menších souborů
a divadel, které se třeba
věnují specifickým divadelním žánrům. Je dobré,
že je z čeho vybírat.
Je toho až moc?
Myslím, že v Praze je
Jak to myslíte – že to je přes
míru umělecky a kvalitativně, nebo ekonomicky?
Spíš ekonomicky.
V umělecké kvalitě
myslím je poměr pořád
stejný. Buď někdo dělá
něco jen pro výdělek a jen tak levou
zadní, nebo tvoří
s hlubším přesvědčením a potřebou někam
směřovat.
Jestliže
je tady
v Praze
nadbytek
nabídky
diva-
90 – 60 – 90, aneb Blbá blondýna. foto Marek Musil
Vím o lidech,
kteří jezdí hodinu i víc do Prahy
do divadla. Mají
pražská divadla
příliš velkou
spádovost?
Ta spádovost
nás myslím
tady zachraňuje
– tedy alespoň
ta velká divadla.
Ale přitom je zajímavé, že možná
do Prahy lidé jezdí
za něčím jiným, než
s jakým programem
my jezdíme k nim.
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
V dnešní době se už dojíždění
tak dramaticky nebere. Když
žijete na menším městě, kde
kulturní vyžití moc není, tak
dojet do velkého spádového
města – i za kulturou, je přirozená věc.
Jestliže je v Praze „předivadlováno“, musí být tedy „konzument“ přesycený.
Podle mého názoru je pražský
divák opravdu přesycený.
Často mám pocit, že když
přijde do divadla, tak je
v něm televizní energie. Je
pasivní. Jako by vyjadřoval
spíše „tak mne bavte, když
jsem si vás zaplatil. Dneska
jsem si vybral vás!“ Nikomu
to nezazlívám - protože halt
se toho nabízí zde moc.
Na Fidlovačce hrajete řadu
let. Toto divadlo podporované magistrátem v lednu ústy
své ředitelky Elišky Balzerové
ohlásilo v souvislosti
s tím, že
jej kulturní
komise rady
magistrátu nadále
nepodpořila grantem, na příští
rok pravděpodobný konec.
Má to co dělat s šíří kulturní
nabídky divadel v Praze?
Jestli se ptáte, zda měla Fid-
lovačka problémy s poptávkou a návštěvností, tak ne.
Naopak, poslední dva roky
se Fidlovačka začala opravdu profilovat jako instituce,
která hraje nejen české klasiky, a to moderní formou.
Ale vždy tak, že se nesnaží
být lepší než tito klasici.
Myslím, že dramaturgie na
Fidlovačce je nyní celkem
jedinečná.
připravit ještě dvě premiéry.
Je samozřejmě velmi zvláštní
pocit připravovat premiéru
tam, kde víte, že koncem
kalendářního roku pravděpodobně divadlo zavře. Chystáme Dohazovačku Thorntona
Wildera (The Matchmaker),
která byla předlohou slavné
Hello Dolly. A samozřejmě
bych si přála dostat geniální
nápad, aby byla Fidlovačka
zachráněna.
Je těžké rozhodovat o finanční
podpoře pro kulturní instituce?
Samozřejmě se jako herečka
z Fidlovačky cítím ublíženě, že jsme grant nedostali,
osobně nepovažuji za správný
tah, že nedostane grant ani
divadlo, jako je Viola, nebo
Divadlo Komedie, které dělá
často české premiéry polských současných dramatiků,
což je ojedinělá dramaturgie.
Ale rozhodování o penězích
na kulturu je složité a nikdy
podle mne nebude takzvaně „spravedlivé“. Takový je
život a nelze nikoho vinit za
odlišný názor na uměleckou
hodnotu.
Jaké projekty chystáte vy osobně? Před půl rokem jste vydala
debutové CD Ukulala, kde jste
autorkou hudby a všech textů
kromě jednoho, a dokonce
muzikanty sama doprovázíte
na ukulele. Na něj hrajete asi
dva roky, byť sama říkáte, že
ne moc dobře.
Sice už chystám písničky na
své druhé autorské album,
které chci letos vydat, ale
k tomu prvnímu albu ještě
dokončuji některé klipy
– jeden sama animuji. No
a ukulelí mám asi pět. Různých velikostí, a tedy i barev zvuků. Mám tenorové
ukulele, barytonové banjo
Co bude čekat Fidlovačku nyní? ukulele, sopránové a konAbychom nemuseli vracet
certní a potom resofonické,
grant z minulých let, tak
které hraje nesmírně krásně
do konce roku 2015 musíme
a nahlas – jsem prostě ta-
rozhovor
profil
Iva Pazderková (*1980)
Narodila se v Uherském Hradišti,
ale od narození žila v Brně. Během
studia na gymnáziu odjela na rok
do USA, po dokončení vystudovala
JAMU. Filmové role jí byly svěřeny
ve snímcích Restart, Maharal,
Pouta a ve snímku Tady hlídám já.
Účinkovala také v seriálech Dokonalý svět, Cukrárna, 4 teens, Neviditelní, Nevinné lži, Život a doba
soudce A. K. a Vraždy v kruhu.
Iva se věnuje i charitativním projektům na podporu seniorů, HIV
pozitivních a postižených následky
rakoviny prsu.
ková sběratelka. U mne je
ukulele prostě trošku postižení! Jsou opravdu krásná.
Jen velká škoda, že na ně
neumím hrát…
INZERCE
VS
NE 1. 3. 2015 OD 18.20
HC SPARTA PRAHA – HC OCELÁŘI TŘINEC
Právě
v prodeji!
68
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
SC-350183/02
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz.
SC-341347/17
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
a Zákaznickém centru Tipsport areny.
9
developeři
Pozvánky a tipy na www.nasepraha6.cz
V zeleni, elegantní, nebo na metru.
„ Mladé páry, studenti, lidé dojíždějící za
prací do hlavního města, rozrůstající se
rodiny, rozpadající se rodiny... Situace zahrnují
ty, kteří si chtějí pořídit bydlení. Kde? Za
kolik? Vlastní? Do pronájmu? Na to pomůže
odpovědět speciál časopisu Naše Praha.
O jaké bydlení je v hlavním
městě největší zájem? Přece
o to, které splňuje co nejvíce
kritérií. Dopravní dostupnost
nejlépe metrem nebo páteřními tramvajemi případně autobusy. Ale stejně tak autem,
bezpečně a bez dopravních
zácp, přičemž stejné nároky
obvykle klademe na parkování, v případě nových bytů
nejlépe podzemní a hlídané.
Mezi důležité podmínky patří
zeleň a vůbec okolní relaxační
prostory. Přičemž se vůbec
nemusí nutně dávat rovnítko
mezi slovo „zeleň“ za „za městem“. Též je důležitá blízkost
sportu, nejen jedné cyklostezky či pro lokalitu charakteristické příležitosti pro pohyb,
ale třeba obecně bazénu,
sportovních hal, oddílů pro
školní děti. Mezi další kritéria
počítáme obslužnost (dle věku
více třeba školky a školky,
či vzdálenost k lékaři) bezpečnost, plánovaná výstavba
v okolí, ale i třeba poschodí.
A pak ještě taková drobnost,
jako vlastní byt a jeho cena.
Víte, o jaké byty je při koupi
bytů v hlavním městě největší
zájem? Zcela dle očekávání vítězí „dvoupokoják“.
Zjevně díky nejoptimálnější
kombinaci velikosti („bydlet se v něm může i nevelká
rodina“) a ceny. Podle zdrojů
se v Praze se za loňský rok
2014 prodalo nejvíce nových
bytů právě o dispozici 2+kk.
Zájemci si jich koupili celkem
2249, o 10,6 procenta více
než v roce 2013 Jak si vedou
„dvoupokoje“ ve srovnání
s konkurencí? Na celkových
prodejních číslech se byty
2+kk podílely 37,8 procenty.
Další hojně poptávanou dispozicí byly byty 3+kk (27,6 %)
a 1+kk (21,7 %).
Nejvíce nových bytů v Praze 9,
následuje 10, 5 a 4
Zdá se, že se nejvíce nových
bytů se loni prodalo na území
Prahy 9, za níž následovaly
10
Praha 10, Praha 5 a Praha 4.
Vyplývá to ze společných dat
společností Ekospol, Trigema a Skanska Reality. Podle
některých odborníků bodují
tyto lokality třeba cenou.
Poptávka kupujících se pak
stahuje do lokalit, v nichž
nabízejí developeři velké
projekty se stovkami poměrně levných bytů. Ceny těchto
bytů jsou výrazně nižší, než
činí celopražský průměr. Podle aktuálně dostupných údajů trh s novými byty v Praze
v loňském roce překonal
předkrizovou úroveň. Developeři prodali celkem 5950
nových bytů, což bylo o 18,6
procenta více než v roce 2013.
V samotném čtvrtém čtvrtletí developeři prodali 1700
nových bytů, oproti stejnému
období roku 2013 tak prodeje
vzrostly o 9,6 procenta. Dalších 6750 bytů mají developeři
v současné době připravených
k prodeji.
Je bydlení po roku 1989
dostupnější?
Společnost Finep ve spolupráci s agenturou Stem Mark
provedla průzkum, jak po
dvaceti pěti letech od Sametové revoluce Češi vnímají situaci s bydlením. „Bezesporu
dobrou zprávou je, že celých
52 % respondentů uvedlo,
že jsou spokojenější se svým
bydlením v současné době.
Na období před rokem 1989
v tomto ohledu nevzpomínají
rádi,“ říká Tomáš Pardubický,
generální ředitel společnosti
Finep. Jen 16 procent dotázaných je přesvědčeno, že byli
s bydlením spokojenější před
1989, ale i v přístupu k bydlení, a to od pořízení, přes
standardy, až po vybavení.
Se současnou situací jsou
spokojenější muži (57 %), než
ženy (47,5 %). „Je to dáno také
pohledem na bydlení – zatímco pro muže bývají často podstatnější kvalita a standard
stavby, případně velikost
bytu, pro ženy hrají důležitou
roli také například vnitřní
NOVÉ CHABRY. Budoucím majitelům novostaveb už nezáleží jen na vzhledu samotného bytu.
vybavení bytu,“ vysvětluje
rozdíly Pardubický. Jiným
hlediskem je dostupnost.
Téměř 31 procent obyvatel
ČR je přesvědčeno o tom, že
bydlení bylo dostupnější před
rokem 1989.
Radnice mohou žádat i nové
školky a cyklotrasy
Výsledek podobné spolupráce je zatím v rámci hlavního
města ojedinělý. Satelity
stavěné na „zelené louce“
netáhnou. Zmíněné výhody naopak přináší výstavba v „brownfields“ uvnitř
městské zástavby a úzká
spolupráce developera
s radnicí. „V rámci projektu Nové Chabry v Praze 8
jsme postavili zcela novou
cyklostezku, kterou následně městská část převezme
do své péče. Stejně tak jsme
dohodnuti na převzetí nové
mateřské školy, zbudované
v malém komerčním centru uvnitř projektu. Školku
rozhodně neplánujeme jako
soukromou, tři třídy pro celkem 80 dětí budou dostupné
všem obyvatelům,“ uvedl Tal
Grozner, ředitel společnosti
INZERCE
J i s t o ta s p r áv n é v o l b y
OZ Praha 6 - Dejvice
Jaselská 10
tel. 606 689 112
SC-350239/05
Jan Bělohubý
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
developeři
Jaké je optimální bydlení v Praze?
Víc se zajímají i o okolí
Star Group, která stojí za
touto rostoucí čtvrtí. Před
výstavbou místo sloužilo
jako skladový areál plný
hal. Nyní se stane ideálním
prostředím pro volnočasové
aktivity více než dvou tisíc
nových obyvatel. Projekt čítající 800 bytů zahrne kromě
cyklostezky také dětská hřiště, takzvaná cvičební hnízda pro všechny generace,
restauraci, obchody i relaxační zónu s vodními prvky
ve vnitrobloku menšího komerčního centra. Od počátku plánování se zastupiteli
obce byla prioritou výstavba
mateřské školy. Zbudovanou
cyklostezku o délce přes půl
kilometru včetně chodníku pro pěší lemuje večerní
osvětlení a sportoviště pro
dospělé i teenagery. V plánu je liniový park, který
propojí projekt s historickým
centrem obce. Cílem je celou
rozvojovou lokalitu pojmout
koncepčně, aby i po vstupu
ostatních developerů v budoucnosti dávala urbanistic-
ky smysl. Spolupráce developera se zastupiteli obce na
potřebných realizacích je pro
úspěch podobných projektů
zásadní. Právě místní radnice budou koordinátorem
dalších staveb v lokalitě.
Město chce více zapojit
veřejnost
V polovině února rozhodne
městská rada o vytvoření
Manuálu participace. Jeho
vytvořením pověřila Institut
plánování a rozvoje Praha a připraven by měl být
v listopadu 2015. Důvodem
je názor vedení města, že
jak Praha, tak i jednotlivé
radnice městských částí
projevují stále větší snahu
umožnit občanům spolurozhodovat o budoucím rozvoji
metropole. V tom by jim měl
nově připravovaný Manuál
participace pomoci. Zaměstnanci pražského magistrátu, úřady městských částí
a příspěvkové organizace tak
získají návod, jak zahrnout
obyvatele metropole do sou-
časných procesů územního
a strategického plánování,
tvorby veřejného prostoru
a infrastruktury města. Manuál participace provede své
uživatele participačním procesem krok za krokem. S jeho
pomocí bude možné posoudit
přínos začlenění veřejnosti
do jednotlivých projektů,
definovat účel participace
a vyhodnotit kontext projektu tak, aby vždy došlo ke
zvolení vhodné participační
metody. Rovněž napoví, jak
jednotlivé participační nástroje připravit a jak výstupy
z participačních procesů
zpracovat a dále používat.
Užitečné odkazy
Cenová mapa stavebních pozemků
v Praze
mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa
Portál územního plánování
www.uppraha.cz
Bytová problematika (magistrát)
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/
zivot_v_praze/bydleni/index.html
SC-350226/02
INZERCE
11
kulturní tipy
Kulturní přehled je na www.nasepraha6.cz
Idoly v kavárně Potrvá
TIP NA VÍKEND
DEJTE DĚTI NA
Představení divadla DNO s názvem Idolls má podtitul EMOčně dEMOliční EMOkál. Uvidíte,
co všechno se (ne)stane během
jednoho koncertu. Zajímá tě, co
si myslí ten týpek, co tancuje
vedle tebe? Všichni milují idoly,
ale být svůj vlastní idol je čím
dál větší problém. Ještě nikdy
nebylo DNO tak sexy. Zahraje
i kabaretní formace divadla
DNO – kapela SEN. (mas)
Puzzlemánie
Už osmý ročník populární Puzzlemánie proběhne 21. března
v OC Letňany. Klání o nejrychleji složené puzzle je určeno pro
děti i dospělé. Soutěžit se bude
v pěti kategoriích jednotlivců a ve tříčlenných týmech.
Puzzlemánie nabídne zábavu
na celé odpoledne. Vedle
soutěžení se mohou návštěvníci bavit skládáním puzzle
různých tvarů a provedení,
vyzkouší si čtení hmatových
knih, ve výtvarné dílně se bude
tvořit a na malé účastníky čeká
oblíbené malování na obličej.
Tvorbu obrázků do dětských
knížek nebo časopisů přijde
ukázat ilustrátorka Vendula
Hegerová. (mas)
vodní skauting
Kde: kavárna Potrvá, Srbská 2,
Praha 6
Kdy: 2. března, 19,30 hodin
Vstupné: vstupné 130 předprodej,
150 na místě
V Kaštanu se sejdou přátelé RoPy
Pokud hledáte zajímavou
nabídku využití volného času
pro své dítě a bydlíte v okolí
Petřin, můžete jej přihlásit do
8. oddílu vodních skautů spadajícího pod středisko Vočko.
Oddíl je otevřen pro kluky
i holky zejména na prvním,
ale i druhém stupni základní
školy. Hlavní činnost oddílu
se odehrává na pravidelných
týdenních schůzkách, výpravách a táboře, který je vždy
vyvrcholením celoroční hry.
Schůzky se konají v úterý od
17 hodin. (mas)
Sdružení rodičů
a přátel ropy, zkráceně též SRPR, zve
na koncert pražské skupiny RoPa.
Skupina hraje post
punk smíchaný s art
rockem a elektronikou. Významnou
složkou jejich tvorby
jsou i texty Romana
Nerudy. Koneckonců kapela původně
vznikla jako doprovod
k literárnímu čtení.
Na koncert v klubu
Kaštan můžete vyrazit
6. března – začíná se
ve 20,00 hodin. (mas)
INZERCE
SC-350273/01
+420 728 999 992
Zdroj foto: Facebook, stránka 8. vodního
oddílu skautů střediska Vočko
Kde: Klub Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
Vstupné: 120 Kč
Kontakt: klubovnu najdete na
dopravním hřišti u obory Hvězda
v ulici Na Vypichu.
INZERCE
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE
MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
5. - 8. 3. 2015
www.motocykl-praha.cz
ČESK Á
VÝSTAVNÍ
PREMIÉRA
326 koní
VELETRH MOTOCYKL
www.incheba.cz
12
KHIJE
O96GB6
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH
12. - 13. 3. 2015
www.jobsexpo.cz
www.linguashow.cz
EGÕ8>
DA:EØ
I:H>EG
68>
>@
>;
™Eľ>?ă
A
:H>@K6
™OKNI
[email protected]
O
6
?
:
H
I:
™C6Jö
SC-350098/02
VÝSTAVA MOTOCYKLŮ, ČTYŘKOLEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
Matějská pouť je opět tady
Letošní Matějská pouť začne
v areálu holešovického
Výstaviště 28. února a oslaví
tak i pěkné kulaté výročí,
protože jde o její 420. ročník. V Holešovicích jde o její
52. reprízu.
Matějská pouť letos skončí
19. dubna. (mas)
KDE VÁS VSTUPNÉ NEZRUINUJE
Vydat se s celou rodinou do muzea, galerie nebo zoologické zahrady
je poměrně nákladná záležitost. Pravidelně vám proto budeme
představovat místa, kde se vstupné neplatí.
Nikon Photo
Gallery
Nikon Photo Gallery
najdete na Újezdě
v blízkosti dolní stanice lanovky na Petřín.
Galerie pravidelně
pořádá zajímavé
výstavy fotografií, na
které je vstup zdarma. Do 12. dubna můžete například navštívit výstavu 50 nejlepších fotografií ze soutěže Nikon kalendář 2015. (pet)
volný čas
RECEPT
Shepherds pie
Ingredience
400 g mletého hovězího
masa, 50 g + 30 g másla,
50 g sýru parmezánového
typu / parmezán, 150 g cibule,
150 g mrkve, 100 g drcených
rajčat, 100 ml červeného vína,
100 ml hovězího nebo zeleninového vývaru, 100 ml plnotučného mléka, 5 g česneku,
3 g tymiánu, 3 lístky bobkového listu, 5 kuliček nového
koření, sůl a pepř
Postup
Rozpalte pánev, ve které
rozehřejte máslo. Na něj dejte
cibuli. Tu nechte zesklovatět
a vhoďte maso.
Vložte tymián,
česnek, bobkový
list, nové koření,
osolte a opepřete
a chvilku poduste.
Přidejte nastrou-
hanou mrkev, drcená rajčata
a červené víno. Směs poduste
cca 15 min. Mezitím dejte vařit
v osolené vodě brambory. Do
uvařených brambor přidejte
máslo. Rozmixujte a postupně přilévejte teplé mléko do
hustoty kaše. Na závěr do kaše
přidejte sýr parmezánového
typu. Předehřejte si troubu
na 180 °C. Do zapékací mísy
(cca poloviny výšky) vložte
masovou směs. Tu přikryjte
bramborovou směsí a ještě
lehce zasypte sýrem. Takto
seskládanou směs vložte do
trouby a pečte cca 30 min.
Autorem receptu je Tomáš Vobořil,
majitel restaurace Podolka
KŘÍŽOVKA – … JE NEJDELŠÍ BAROKNÍ PALÁCOVOU STAVBOU V PRAZE.
13
Užitečné informace na www.nasepraha6.cz
Odjezdy vlaků najdete v mobilu
PRÁVNÍ PORADNA
Pro chytré mobily a tablety s operačními systémy Android a iOS (Apple) je nyní
dostupná užitečná aplikace „Můj vlak“,
která by měla cestujícím usnadnit orientaci
při cestování na dráze. Aplikace umožňuje
pohodlné vyhledávání spojení vlakem ČD
po ČR i do zahraničí. Do programu si navíc
můžete doinstalovat off-line jízdní řády
pro různé země a spojení pak hledat i bez
připojení k internetu, například v případě
nedostupnosti datového signálu nebo v zahraničí. V aplikaci můžete rovněž nakupovat jízdenky, informovat se o přestupech ve
stanicích nebo o výlukách a mimořádnostech na tratích. Můj
vlak je možné zdarma stáhnout v Google Play a App Store.
(mas)
14
PRAHA 6 vždy od 16 do 20 hod.
2. 3. Ve Střešovičkách × Pod Andělkou, Heyrovského náměstí (u obchodu)
3. 3. Nad Alejí × Šantrochova, Brunclíkova × Nad Alejí
4. 3. Na Větrníku × Dusíkova, Zeyerova alej × Nad Alejí
5. 3. Na Klášterním – parkoviště, Na Okraji × Na Větrníku
9. 3. Sestupná × V Domcích, Nad Hradním potokem × Potoční
10. 3. Libocká-na chodník u zastávky MHD směr Petřiny, Pod Královkou ×
Nad Kajetánkou
11. 3. Pod Drinopolem × Mládeže, Liborova × Šlikova
12. 3. Patočkova × Junácká – chodník, Kopeckého × Pod Věží – před 5/2309
PRAHA 14 v pracovní dny od 14 do 18 hod. a v sobotu od 12 do 16 hod.
5. 3. Parkoviště Drahoňovského
6. 3. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám
7. 3. Parkoviště Hofbauerova × Ţufanova
12. 3. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)
13. 3. Parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
LYSOLAJE od 14 do 18 hod.
17. 3. ul. Sídlištní (u psího výběhu)
SUCHDOL
od 3. 3. Suchdolská – každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin, v sobotu od
9 do 12 hodin
NEBUŠICE vždy od 14 do 18 hod.
2. 3. V ulici Pod Hláskem (u trafostanice)
Nová vyhláška, která by měla
začít platit koncem března,
znesnadní život zejména nepoctivcům. Sběrny by podle ní
mohly platit lidem za kovošrot
už jen převodem na účet nebo
poštovní poukázkou. Cílem
novely je zejména omezit krádeže drahých kovů. Přísnější
opatření mají pomoci identifikovat především osoby, které
nosí do sběren kradené kovy.
Budou se totiž muset prokázat
občanským průkazem nebo
bankovním účtem. (pet)
INZERCE
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ
UNIFORMY, ODZNAKY, MEDAILE,
ŠAVLE, MAPY, PŘILBY, BODÁKY,
ČEPICE, FOTKY, OPASKY, KNIHY
Zejména letectvo, pohraniční stráž,
výsadkáři a generalita
Tel.: 777 601 120
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 6?
Zavolejte nám a my to zařídíme!
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
SC-350062/03
• Prod. nebytový prostor – sauna
v osobním vl. 48 m2. Cena k jednání
1,4 mil. Kč. Tel.: 774 204 549
• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Stěhování všeho druhu.
Vše za rozumnou cenu! Volejte:
773 484 056
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel.: 604 617 788
• Koupím Jawa-Čz jakýkoli stav i ND.
Škoda 1000-Rapid zachov. stav
i nepouž. ND. Tel.:604 565 190
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
• ELEKTROINSTALACE-OPRAVY
i v panelových bytech. Revize. Stavební dokončení. Tel.: 608 278 778
• Sídlo pro s. r. o./OSVČ Praha 5, 10, 9
od 149 Kč/měs. Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz
• Žaluzie. Akční ceny, zaměření
a konzultace zdarma. www.interierservisgroup.cz. Tel.: 603 715 285
• Spojení půjček bez registru. Úvěr
na exekuci. Oddlužení. 800 210 310,
www.oddluzime-vas.cz
• Malé rychlé půjčky do 24 hodin
5-50 tisíc, seriózní jednání. Monika
Nejedlá. Tel.: 734 330 497
• Pronajmu nebo prodám garáž
v osobním vlastnictví. Praha 6
Tel.: 774 204 549
• Úklidové služby, mytí podzemních
garáží, čištění koberců. 603 547 837,
www.uklid1.cz
Kovy za „hotové“
už neprodáte
velkoobjemové kontejnery – březen
tel.: 773 161 747
příští číslo vychází 13. 3. 2015
SC-341500/47
řádková inzerce
MUDr. Martin Jan Stránský z www.ombudsmanprozdravi.cz
SC-350169/02
Od 1. 3. bude v lokalitě „Žebrák“ na křižovatce ulic K Vinici a Kamýcká uvedeno do
provozu nové stanoviště tříděného odpadu, které se zde podařilo zřídit na základě žádostí
místních občanů ve spolupráci
s Mag. hl. m. Prahy. (mas)
Samozřejmě že má. Toto základní právo vychází z Úmluvy o lidských
právech a biomedicíně. Nahlédnout do své zdravotnické dokumentace může každý za přítomnosti pověřeného zaměstnance zdarma.
Můžete dokonce požádat i o kopie, výpisy či opisy. Za ty může zdravotnické zařízení požadovat podle zákona o zdravotních službách
úhradu, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu
či opisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické
dokumentace. Cena by měla odpovídat přibližně té, která je běžně
účtována za stejné úkony mimo zdravotnické zařízení.
SC-341943/48
Nové stanoviště
na tříděný odpad
v Lysolajích
Má pacient právo prohlédnout si záznamy ve své zdravotnické dokumentaci?
SC-350212/01
servis
Praktický servis na www.nasepraha6.cz
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
3. 3.
Dva kovbojové Ennis a Jack se
poznají v létě roku 1963 při hlídání ovcí ve Wyomingu. Oba mladíci toho příliš nenamluví a jednoho dne – k překvapení obou – se
vášnivě pomilují. Po návratu z hor
se rozejdou do svých domovů.
Když se znovu setkají, mají už rodiny s dětmi, ale jejich vzájemný
vztah se nezměnil... V hlavních rolích amerického filmu Heath Ledger a Jake Gyllenhaal.
DETEKTIVNÍ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Smrt v sedle
Policie Modrava
Plán útěku
Kráska v nesnázích
Nový cyklus detektivních příběhů
se odehrává v malebném prostředí Šumavy a jeho hlavní hrdinkou
je kapitánka Jana Vinická v podání půvabné slovenské
herečky Soni Norisové.
75%
Ray Breslin je spolumajitelem
bezpečnostní agentury, která
pracuje pro Federální úřad pro
vězeňství. Jeho úkolem je dostat
se do vězení, zjistit, jaké má
zařízení slabiny, a dostat se ven.
Jednou se však nechá chytit do
pasti ve vězení, kde sám navrhoval
bezpečnostní zařízení. V hlavních
rolích Arnold Schwarzenegger
a Silvester Stallone.
Anna Geislerová, Josef Abrhám
a Roman Luknár v hlavních
rolích milostného trojúhelníku.
I když se ženě a jejím dětem
nabízí lákavá budoucnost plná
blahobytu v italském sídle
milionáře, její sexuální závislost
na jiném muži jí znemožní
změnit svůj život.
80%
NE 1. 3. / Nova / 20:20
Pro pár dolarů navíc
NE 1. 3. / ČT2 / 22:00
Lovec lidí Mortimer (Clint Eastwood) se vydává po stopách obávaného zločince El India, který
uprchl z vězení. Jelikož největší
banka na Západě je v městečku
El Paso, je více než jasné, že jeho
kroky budou směřovat právě
tam... Jeden ze slavných spaghetti
westernů, které točil italský
režisér Sergio Leone.
teční zločinci k provedení loupežného přepadení, v němž
jde i Tomášovi o život. Tomáše
si zahrál Rudolf Jelínek.
80%
ČT 5. 3. / Nova / 22:15
DRAMA
potřebují získat prestiž pro
nacistický stát, jsou nuceni
nastoupit znovu v Praze.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pěsti ve tmě
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Mefisto
mohl kolem sebe vytvořit klidný ostrov umění. V hlavní roli
exceluje rakouský herec Klaus
Maria Brandauer.
Bývalý agent CIA Hunter
(Steven Seagal), který vyrostl
v Japonsku, se při objasňování
vraždy tokijského guvernéra
dostane do křížku s příslušníky
yakuzy.
85%
Boxer Vilda Jakub (Marek
Vašut) v roce 1936 kvůli
zásahu trenéra prohraje
v Berlíně s německým boxerem
Kurtem Schallerem. Světový
tisk zpochybní výsledek
souboje a Němci, kteří
PONDĚLÍ
11. 3.
Henrik Hofgen je talentovaný
herec s bezmeznou ctižádostí,
které obětuje vše – své morální
zásady, politické přesvědčení,
umělecké ambice i osobní život.
Marně se klame iluzí, že ve
zvráceném totalitním světě by
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Proč?
90%
kontrole a dosádlo míry vandalství a brutality. Pod filmem
Karla Smyczka je podepsán
jako scenárista Radek John.
ST 11. 3. / ČT2 / 22:25
STŘEDA
Životopisné drama o jednom
z velikánů francouzské
literatury. Spisovatele, který se
dožil pouhých třiačtyřiceti let
(1850–93) a přitom zanechal
velkolepé dílo, ztvárnil Claude
Brasseur.
13. 3.
ČTVRTEK
6. 3.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
70%
V roce 1985 se skupina fandů
a vlajkonošů pražské Sparty
vydala vlakem na ligový zápas
do Banské Bystrice. Jejich chování ovlivněné zřejmě nedávným řáděním fanoušků na
stadionu v Bruselu, se vymklo
KOMEDIE
KRIMIKOMEDIE
Perfect Days
Kamarád do deště
Erika je pohledná žena, je jí
čtyřiačtyřicet let a má všechno
– je hvězdou televizního pořadu
a majitelkou úspěšného kadeřnictví. Přesto jí něco podstatného chybí – a to je dítě. V hlavní
roli Ivana Chylková.
Číšník Michal a taxikář Tomáš
jako nerozluční kamarádi čelí
podrazům ze všech stran…
Zmíněné role vynesly Lukáši
Vaculíkovi a Sagvanu Tofi
obrovkou popularitu u nejmladší
generace diváků.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / Nova / 20:20
PÁTEK
ÚTERÝ
5. 3.
Guy de Maupassant
Země krvavého
slunce
PÁ 6. 3. / ČT2 / 21:45
PÁTEK
75%
AKČNÍ
ČT 5. 3. / ČT art / 20:20
NE 8. 3. / Nova / 22:40
PO 9. 3. / ČT2 / 21:50
ŽIVOTOPISNÝ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sedm
Americký krimithriller, ve kterém
policisté v podání Morgana
Freemana a Brada Pitta pátrají po
masovém vrahovi, který své oběti
zabíjí podle sedmi biblických smrtelných hříchů. V roli bestiálního
vraha se objevil oscarový Kevin
Spacey.
ÚT 3. 3. / ČT2 / 22:15
Hlavní postavou dobrodružného příběhu je romantický mladík Tomáš Bouček, jezdčík
v hřebčíně, který je vášnivým
čtenářem kovbojek. Jeho slabost pro tuto četbu dosahuje
takové míry, že ji využijí sku-
NE 8. 3. / ČT1 / 22:05
SO 7. 3. / ČT1 / 20:00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / ČT2 / 21:45
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor: Jan Bělohubý, odpovědný redaktor: Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce: Pavel Bendík,
tel.: 603 780 189, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel.: 605 292 899;
e-mail: [email protected] • náklad 67 700 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21856 • vychází 27. 2. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
SO 28. 2. / ČT2 / 21:35
7.– 8. 3.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
9. 3.
Zkrocená hora
28. 2.– 1. 3.
tv tipy
HITY SKUPINY LUCIE -
MUZIKÁL
Hlavní mediální partner
HUDBA/LIBRETO
VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
me
SC-350285/10
KOLLER KODYM DVORÂÁK P. B. CH. / BELKO
Download

NP6 - Naše Praha 6