TENDER
"1. INT. SNOW ROSE CLASSIC 2014 "
AM 05 04. 2014, 10:00 HODIN V Reingers
SOUTĚŽ NA NE 2/4 CLASSIC WINTER CUP
1.) zábava
Sníh Růže Classic, 05.April.2014
Soutěž NE 2/4 Classic Winter Cup
Pořadatel: vintage sportovní klub Waldviertel a VCC Jindřichův Hradec
Vedoucí: Andreas Maurer
Měření času: Albert Wenz / Karl Faist
Hodnocení: Erwin Schandl
Tato akce je určena pro jednotnost a naplánováno na jeden den.
2.) cesta
Trasa vede přes severní Waldviertel a jižní České republice.
Celková délka je asi 300 km s celkem 5 řezacích zkoušek s několika tajnými měřících bodů.
Přibližně 95% z trasy ujetá vzdálenost na zpevněných komunikacích, betonu a asfaltu.
3.) Začátek / konec
Domů, na Sobota 5.4.2014 v 10:00 hodin na dolním kostele soudu v Reingers.
Cíl v sobotou 05/04/2014 na cca 19:00 hodin na náměstí kostel v Reingers.
4.) účastník
Účast je otevřená pro všechny domácí i zahraniční osoby mladší 18 let Let a vlastnit platný
řidičský průkaz. Výměna Driver mezi řidiče a spolujezdce je povoleno, za předpokladu, že
cestující také vlastnit platný řidičský průkaz.Počet účastníků je omezen na 50 startujících.
5.) vozidlo
Způsobilé jsou veterány až do roku 1981 ( to jerok výroby vozidla v továrně , takže rok
výroby výstavby ) , nebo klasické vozy vyrobené před rokem 1991 , stejně jako sportovní
vozy a závodní vozy vyrobené před rokem 2014 , pokud mají ulice právní . Nákladní
automobily, vojenská vozidla a automobily atd. v Tarnlackierung není dovoleno . Vozidla
budou rozdělena do následujících tříd :
Třída I do roku 1961
Třída II 1962-1971
Třída III 1972-1976
Třída IV 1977-1984
Třída V klasické vozy 1985-1994
Třída VI závodní / sportovní vozy a kabriolety 1994-2014
Všechny zúčastněné vozidla musí být schválen pro silniční provoz . Pro přijetí zákona
dopravního účasti v případě, že odpovědní řídítek vozidel a majitelů vozidel .
Ukázkové charakteristiky nejsou povoleny .
Objem : Max. 98 dB (A )
Vozidla, která nejsou uvedeny opticky spolehlivé , nesmí začít (havárie, těžké rzi zjevné vady
) . Staré čísla závod musí být odstraněny nebo páskou po celém povrchu .
6.) technická přejímka
Správní kontroly se bude konat v sobotu 5.4.2014 v době od 7:30 do 09:00 hodin v penzionu
Uitz v Reingers místo. Neexistuje žádná technická přejímka, bude to ovládá pouze zimní
výbavu.
Zimní pneumatiky se nedoporučuje. Každý účastník je zodpovědný za technický stav
samotného.
(Přenášení sněhových řetězů je doporučeno)
Každý účastník musí sám zajistit jeho včasné vzhled. V administrativních kontrol, budou
účastníci obdrží všechny záznamy událostí, jako jsou automobilové plechy, startovních čísel
(musí před technickou přejímkou vlevo a lepit přímo na boční okna), prováděcími pravidly,
plán, stvrzenek atd.
7.) setkání ovladače
To se bude konat v sobotu, na 5.4.2014 v 09:15 hodin v penzionu Uitz. Účast alespoň
jednoho řidiče nebo spolujezdce je povinné. !Itinerář - Výstup je následující schůzi řidiče v
minutovém intervalu (rovné příležitosti)
Odstávka je uvedeno v itineráři kurzu nebo jeho části plní pokutu ve výši 100 trestných bodů
po sobě.Doba karta je předán pouze na odpalovací rampě.
8.) Rally čas
Rally time = rádio čas a vztahuje se na celé akci. Proti časomíru není žádný protest.
9.) Cestovní doba
Každý účastník obdrží na cestovní čas ve formě časové tabulky a na startovní karty
potřebné.Cílový čas je absolutní minut. Průměrná rychlost na trati, tak i na RZ je max. 50 km
/ h Každá speciální etapa se měří s přesností 0,01 vteřiny.
10.)kontroly
V celé kontrol cesty, které byly postaveny. K dispozici jsou časové kontroly (CC),
Passierkontrollen (regulační větev ) (PK) Secret časových kontrol (gzk) Tajemství
Passierkontrollen (GPK) a řídí tajné rychlost (SC) za předpokladu.
11.) pravidla soutěže
Odesláním položku , účastníci souhlasí s podmínkami této události , všechny publikované
prováděcí pravidla a pokyny úředníků v průběhu celé akce .
Technické vlastnosti , jako je tachometr , jehož jednotky se provádí mechanicky , elektro mechanicky nebo elektronicky jsou povoleny . Umožňuje vzdálenější elektronické hodiny ,
odpočítávání hodiny , Mistral , Hanhart atd.
Zařízení, jako jsou notebooky , GPS zařízení, SW - 01 , A-GPS nebo používání měřicích kol
, a všechny úpravy počítačů včetně Apple i -Phone a I- Pod Touch je zakázáno .
K dispozici jemaximálně 1 jízdního kola rychloměru -li povoleno jinak ne stav tachometru (
rychloměr ) v autě . Poukazuje se na to , že jak používání , a jejichž přeprava je zakázána ve
vozidle !
Tabulky elektronické rozhraní jsou povoleny , ale nesmí být připojen k tachometrem nebo
vozidla ! Tam je odkaz úsek , který si můžete stáhnout před konáním akce v sekci na
webových stránkách ke stažení . Řezy a přibližné délky rychlostních zkoušek budou
oznámeny s prováděcím opatřením . Existuje několik pravidelnost zkoušky stanovené ,
volitelně mohou být také navrženy jako slalom nebo kruhové kurzu .
Pro zjištění splnění podmínek hospodářské soutěže ,pořadatel si vyhrazuje právo
přezkoumat je s kamerami v interiéru vozidla nebo venkovní scény . Zaznamenaný obraz a
zvukový materiál jemajetkem pořadatele . Všechna práva v tomto ohledu ,účastník se
pohybuje od uznání řízení , pořadateli . Protistaničení a čas přijetí žádné odvolání je možné .
Akce se bude konat za každého počasí .
12.) Přihlášky
Zmínka o první Int . Sněhové Roses Classic 2014 " pomocí přiložené přihlášce ( Ausfüllpdf )
poštou na vedoucí akce nebo on-line z www.osv - w4.at :
Klasické sportovní klub ( OSV ) Waldviertel , Gablenzgasse 82-86/4/1 , 1160 Vídeň
Telefon : 0043/660/1237692 ( Andreas Maurer )
Telefon : 0043/699/11355537 ( Erwin Schandl )
E-mail [email protected]
První Uzávěrka je 15.03.2014 24:00 hodin ,vstupné pro to je € 175,00 za vozidlo s 2 osoby
(platí pouze tehdy, pokud zároveň nominační poplatek byl odkazoval se na nominace )
Druhý Uzávěrka je 29.03.2014 24:00 hodin ,vstupné pro toto je € 225,00 za vozidlo s 2
osoby
Až musí být doručenapříslušné uzávěrky nominací a startovného .
Žádáme vás, abyste převést částku startovného na účet :
Oldtimer Sportverein Waldviertel, RLB NOE-WIEN AG
IBAN : AT783200000011868569 BIC kód : RLNWATWW
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet záznamů nebo odmítnout jakoukoli položku bez
udání důvodu . Startovné činí pokání a peníze budou vráceny pouze v případě, že událost je
rezervace stornována nebo odmítnutí jmenování .
služby organizátora:
Organizace a realizace akce
1 auto deska , startovací čísla , Roadbook
Trofeje za první tři účastníky celkově ( řidič a spolujezdec )
Trofeje pro vítěze třídy až 3 Hřiště ( řidiče a spolujezdce )
Souvenir dárek pro každého účastníka
1x občerstvení a kafe a večeře pro každého účastníka v hostinci Uitz .
( Nápoje nejsou v ceně ! )
13.) Řízení předpisy
V případě, že pravidla silničního provozu, musí být dodrženy přesně. Zejména ve městech a
farma prosíme, že obyvatelé, kteří tam žijí, a vyhnout se zbytečnému hluku. Nesmí být
překročena průměrná rychlost 50 km / hod. V farma prosíme, pouze 30 km / h Pořadatel si
vyhrazuje právo přijmout řidiče, kteří nedodržují těchto podmínek ze žebříčku.
14.) Hodnocení
Body z odchylky od žadané doby jízdy v různých fázích a bodech dosažených v speciálu se
sčítají , aby součet byl pro každého účastníka . V RZ se měří v sekundách 100tel .
Body se počítají takto :
Nedodržení předepsané doby startu za minutu ,
Odchylka na jevišti cílový čas za minutu nebo jeho části
příliš brzy
pozdní
60 bodů
30 bodů
odchylka času je ve speciálním auditu
za sekund
10ths za sekundu
100ths za sekundu
Maximální počet bodů za speciálních
1 bod
1/10 bodu
1/100 bodu
300 bodů
Ve slalomu :
přesunout slalom pól
Vynechání slalom bránu
Vynechat slalom brány
2 body
20 bodů
300 bodů
v Speedcontrolls (silnični dopravní řád)
Per km / h příliš rychle , v souladu s dopravními předpisy
3 body
Vynechání Passier nebo tajné řízení průchodu
Blížící se kontrolní bod ze špatného směru ,
Zastavení na dohled fotobuněk
Chybějícíkontrola doba / no položka řízení ( ZK , GZK )
Vynechání bodu měření na speciální
Přeskočení několika časové kontroly nebo Passierkontrollen
Ztráta, doba karty
hrubé porušení proti StVO
Porušení Navi - a editace zákaz počítač
100 bodů
100 bodů
100 bodů
150 bodů
150 bodů
vyloučení
vyloučení
vyloučení
300 bodů
Účastník s nejnižším celkovým počtem bodů se stává vítězem . Třídní hodnocení jsou
výňatky z celkového pořadí
15.) obecný
Pořadatel odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění a škody na majetku, které vznikly v
průběhu akce. Každý jezdec musí nést škody, nebo jeho vozidla pro osoby a majetek
sám.Pořadatel si vyhrazuje právo odložit nebo zrušit tuto akci. V případě zrušení vstupní
poplatek bude vrácen. V případě posunu 30% startovného bude propadá v případě, že
účastník nezačne v novém termínu, Startovné = Reuegeld.
16.) Int. Sníh Růže Classic je NE 2/4 Winter Cup.
NE 2/4 Winter Cup skládá se ze dvou cest posuzování.
Hodnocení: Schneeberg Winter Trophy 1 02. 2014, www.farahietzcrt.wg.vu
Hodnocení: Schneerosen Classic 5 Dubna 2014 www.osv-w4.at
Slavnostní ceremoniál NE 2/4 Winter Cup se bude konat v hostinci Uitz.
Vídeň, leden 2014
Andreas Maurer
Kontakt: andreas.maurer70 @ gmx.at
Tel 0660 1237692
Download

1. INT. SNOW ROSE CLASSIC 2014