Změňte svoji představu o
moderním návrhu koupelny.
Visign firmy Viega.
Vytvořte si nové prostory!
S předstěnovou technikou
firmy Viega.
2
Individuální možnosti návrhu koupelny.
Pro trh koupelnových instalací mají stále větší
význam renovace a rekonstrukce. Předstěnové
systémy Viega Vás přitom zbaví starých čtyř
stěn a dovolí Vám rozmanitá kreativní řešení
prostoru. Od oddělených sprchových kabin,
polovysokých přepážek až po návrhy bezbarié­
rové koupelny. Se systémy Viega Eco Plus nebo
Viega Steptec můžete všechny své nápady rea­
lizovat na milimetr přesně a to s výrobky nej­
vyšší kvality.
Viega Eco Plus. Přesvědčí cenou,
nadchne výkonem.
O svě d č e n á
te c h n i k a ,
úsporná montáž, inteligentní
řešení detailů a přesvědčivá
cena – s tím byl vyvinutý sys­
tém Viega Eco Plus každé
předstěnové instalace. Ať
již to je samostatná montáž,
montáž na kolejnici nebo do
profilů sádrokartonových
konstrukcí – Viega Eco Plus
zaručuje bezproblémovou,
ekonomickou instalaci pro
všechny situace suché
stavby, i v oblasti komerční
výstavby.
Viega Steptec. Variabilněji to nejde.
Díky systému Steptec lze snadno uskutečnit i
neobvyklá přání. Základem pro montáž jsou dva
prvky: kolejnice a spojka. Víc není zapotřebí k
tomu, aby se uskutečnily i výjimečné nápady a
plány, od samostatně stojícího objektu sanity až
po montáž do zkosené střechy.
3
Ovládací desky firmy Viega:
Teprve pěkné detaily dělají
dokonalou koupelnu.
4
1
2
3
Vyznamenaný design, kvalitní materiály
Ovládací desky Visign svými minimalizova­
nými tvary a kvalitními materiály, jako je chrom,
ušlechtilá ocel a jednovrstvé bezpečnostní sklo
dokazují, že rezervovanost je ve skutečnosti
ozdobou.
Pohodlí bezkontaktního ovládání:
Visign for More sensitive
Ovládání je zcela bezdotykové. Pouhé mávnutí
ruky stačí ke spláchnutí jedním ze dvou zvole­
ných množství. Fascinující pohodlí, které Vám
v této formě nabízí pouze společnost Viega.
Elegantní varianta:
Vázaná na obklad.
Že se vkusný design
nemusí předčit, aby byl
příjemně nápadný, doka­
zují i varianty ovládání
série Visign for More a
Visign for Style vázané
na obklad: Vytváří se
stěnou naprosto vyrov­
nanou plochu, protože
jejich montážní rámy
lze pohodlně upravit
na různé tloušťky obklá­
daček.
4
5
6
5
Rošty Visign:
Atraktivní základ podlahového
sprchování.
6
Architektura potřebuje volnost,
rozhoduje vkus:
Sprchové žlábky Advantix se mohou použít
přesně na místě, které určil stavební projekt:
volně v prostoru nebo těsně u stěny. Z mate­
riálů lze vybrat matnou a lesklou ušlechtilou
ocel, stejně jako puristické sklo. Zvláštní rys:
sprchový rošt, do něhož můžete zcela individu­
álně zapracovat okolní dlaždice koupelny.
Bezrámové provedení sprchového žlábku
Advantix umožňuje sloučit nejvyšší požadavky
na vzhled s rozličnými požadavky na hospodár­
nost. Zvýrazňuje rošt Visign, působí ušlechtile
nenápadně – při neměnné vysoké spolehli­
vosti.
Rošty Visign pro koupelnové odtoky jsou dalším
elegantním řešením při vytváření sprch v jedné
úrovni s podlahou. Jsou k dostání v rozličných
designech kulatého, čtvercového nebo trojúhel­
níkového tvaru.
Novinka: odtok Advantix Top! Extrémně silný odtok, až 1,2 l/s, extrémně variabilní stavební výška od 85 mm a extrémně
bezpečný proti zpětnému odsátí. Kombinovatelný se všemi sprchovými žlábky, rohovými a podlahovými odtoky Advantix.
7
Viega Multiplex Trio E:
Perfektní regulace v koupelně.
8
Skutečná inovace komfortu a designu:
plně automatické naplňování vany s
armaturou Multiplex Trio E.
S novou, elektronicky řízenou armaturou
­M ultiplex Trio E můžete přes jedinou multi­
funkční obslužnou jednotku nastavit teplotu
vody, přítokové množství a výšku vodní hladiny.
Pouhé dotknutí postačuje ke spuštění přítoku,
světelný kroužek přitom ukazuje teplotu a pří­
tokové množství. Zastaví se automaticky – a to
prostřednictvím integrované paměťové funkce,
která ukládá individuální nastavení. Zcela tedy
odpadá sledování vany při naplňování. Delším
stisknutím obslužné jednotky se vanový přítok
přepne na ruční sprchu.
Skutečný vrchol funkčnosti a designu koruno­
vaného cenou.
Multiplex Trio E: Armatura k plně automatickému naplňování vany, kombinovatelná se všemi přítokovými, odtokovými a
přepadovými soupravami Viega.
9
Viega Multiplex Trio F a
­R otaplex Trio F: Nový způsob
zahájení příjemné koupele.
10
Naplňování vany ze dna
„F“ v názvu vanových souprav Multiplex Trio F
(pro odtokové otvory 52 mm) a Rotaplex Trio F
(pro odtokové otvory 90 mm) je zkratkou „Floor“,
a tím i světové novinky: téměř bezhlučného napl­
ňování vany ze dna. Zcela nový způsob napouš­
tění vody do vany – je také atrakcí pro oči.
Na začátku naplňování se kolem kombinova­
ného přítoku a odtoku vytváří fascinující hvěz­
dicový proud vody. Odtok se otvírá a zavírá
ovládáním na přepadu. Bez přítoku, který by se
tu jinak nacházel, je toto ovládání značně
plošší.
Konstrukční zachování
čisté pitné vody: V tělese
soupravy Multiplex Trio F
a Rotaplex Trio F je přítok
jasně oddělený od odtoku.
Kombinovatelný s Multiplex Trio E
Vanové soupravy Multiplex Trio F a Rotaplex
Trio F lze samozřejmě kombinovat s armaturou
plně automatického naplňování vany.
11
CZ 674 922-033.01-7/10
Viega s.r.o.
J. Korty 12
CZ-71000 Slezská Ostrava
Tel.: 59 5054 933
Fax: 59 5054 162
[email protected]
www.viega.com
Změny vyhrazeny
Download

Změňte svoji představu o moderním návrhu koupelny. Visign firmy