PRŮVODCE PŘIPOJENÍM
K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
JAK PROVÉST TECHNICKOU
ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA
TECHNICKÁ ZMĚNA
KDY SE ŘEŠÍ TECHNICKÁ ZMĚNA
NA ODBĚRNÉM MÍSTĚ
Technická změna na odběrném místě nastává v případech, kdy dochází
např. k výměně kotle či jiného plynového spotřebiče (jiný typ, jiný výkon); tím může
vzniknout i potřeba výměny plynoměru. Technickou změnou se dále rozumí i změna
umístění hlavního uzávěru plynu či měřidla.
POSTUP
podání
Žádosti o připojení
1
2
uzavření Smlouvy
o připojení
posouzení
Žádosti o připojení
3
4
výměna plynoměru
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ
Pro nahlášení technických změn na již existujícím odběrném místě je třeba podat
Žádost o připojení (dále také „Žádost”) včetně příloh (pokud jsou vyžadovány).
K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI POTŘEBUJETE ZNÁT:
novou strukturu plynových spotřebičů na odběrném místě (sporák, kotel
aj. druh, max. příkon spotřebičů, počty kusů)
přesnou adresu odběrného místa
alespoň jeden z následujících údajů: číslo plynoměru, číslo místa spotřeby
(lze zjistit z faktury), EIC kód (lze zjistit z faktury)
ŽÁDOST MŮŽETE PODAT:
Elektronicky vyplněním on-line formuláře na www.rwe-dpo.cz
Na základě elektronicky podané Žádosti Vám bude automaticky zasláno potvrzení
o přijetí na e-mailovou adresu, kterou v Žádosti uvedete.
Osobně v zákaznických centrech RWE.
Pro rychlejší odbavení v zákaznickém centru RWE si můžete rezervovat
termín Vaší schůzky on-line nebo přes call centrum.
V zákaznickém centru RWE příslušný pracovník ve spolupráci s Vámi vyplní
formulář Žádost o připojení, případně provede prvotní kontrolu formuláře,
který jste si sami vytiskli a předem vyplnili (může Vás požádat o doplnění
některých údajů nebo opravu chybně vyplněných údajů), přidělí Žádosti
evidenční číslo a zaznamená datum přijetí Žádosti.
Korespondenčně na adresu:
RWE Zákaznické služby, s. r. o.
Plynární 2748/6
Ostrava Moravská Ostrava
702 72
Formulář si můžete stáhnout na www.rwe-distribuce.cz
POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ
Podanou Žádost pak posoudíme s ohledem na předpokládané technické
změny a jejich dopad na distribuční soustavu. V některých případech Vás
také můžeme kontaktovat za účelem ověření a doplnění údajů.
V případech, kdy zamýšlené technické změny budou vyžadovat úpravu
na distribuční soustavě, je další postup obdobný jako u připojení nového
odběrného místa.
VÍTE, ŽE...
Žádost o připojení za Vás může vyřídit jakýkoli Vámi zvolený dodavatel
plynu nebo zmocněnec na základě plné moci?
UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ
Ve standardních případech pro Vás bude připraven návrh Smlouvy
o připojení a v případě osobního podání v zákaznickém centru RWE
Vám bude předložena většinou ihned k podpisu.
V případě elektronického či korespondenčního podání Vám návrh
zašleme ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne přijetí Žádosti (případně
od doplnění potřebných údajů).
Součástí smlouvy jsou i obchodní podmínky Smlouvy o připojení.
Podepsanou Smlouvu o připojení je nutné doručit zpět na naši adresu
(případně přinést na kontaktní místo) nejpozději do 12 měsíců od
obdržení návrhu. V případě, že v této lhůtě tak neučiníte, bude nutné
podat novou Žádost.
Provedení technických změn a úpravu připojení k distribuční soustavě
a zahájení odběru zemního plynu není možné realizovat před
doručením Vámi podepsané smlouvy o připojení.
VÝMĚNA PLYNOMĚRU
V případě, že původní plynoměr nevyhovuje svým rozsahem nově instalovaným
spotřebičům na daném odběrném místě, je zapotřebí provést výměnu plynoměru.
V dohodnutém termínu Vás navštíví technik, aby provedl výměnu plynoměru
a zkontroloval, zda jsou splněny všechny technické podmínky připojení.
V případech, kdy se technická změna kombinuje s dalšími změnami
(přepis na jiného zákazníka, změna dodavatele plynu apod.),
mohou nastat určité odchylky v postupech.
KONTAKTY
www.rwe-distribuce.cz
zákaznická centra RWE
NONSTOP zákaznická linka RWE
840 11 33 55
Tuto tiskovinu vydává společnost skupiny RWE v ČR:
[email protected]
RWE GasNet, s. r. o.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem
Aktualizováno k 1. 7. 2014.
Skype: callcentrumrwe
Download

JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA