Otevři si Plzeň
Aktuální informace o projektu
Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015
Vydání říjen 2013
www.plzen2015.cz
/
www.facebook.com/Pilsen2015
KULTURA
EVROPA
PLZEŇ 2015
Reportáž z Evropského hlavního
města kultury
Hlavní témata projektu Evropské hlavní město kultury lze
vnímat dvěma dimenzemi. První z nich je evropský rozměr,
v rámci kterého Plzeň 2015 podporuje spolupráci mezi umělci
a kulturními subjekty členských zemí EU, druhá dimenze zase
vyzdvihuje kulturní bohatství Evropy. Prioritami jsou spolupráce
v rámci mezinárodních kulturních sítí, koprodukční projekty
a společné projekty se zahraničními partnery s cílem poukázat
na kulturní bohatství země i města, zdůraznění rozmanitosti
kultur a rozšíření programu stávajících festivalů, které tato
kritéria splňují.
Projekt Plzeň 2015 dále podněcuje občany k účasti a zájmu
...
HO
OPSKÉ Y:
T Y EVR
R
K
U
E
T
J
L
O
U
R
K
P
MÍSTA
O
ÍH
N
HL AV
ájemnou
evším vz m příprav
d
ře
p
jí
a
i
ěhe
m en
● zn a
rdinaci b ístními kulturním ?
ci a koo
u
spoluprá ho projek tu s m y a samosprávo
volník
ce celé
ý
a realiza dnikateli, dobro
udržiteln
o
p
,
a tr vale tivit y
y
s
o
ak téry
n
ří
zi krea
enné p
kázaly c i regionů na bá
● pro
íst
í?
m
n
j
á
o
v
v
z
ro
a vzdělá
sociální
mick ý a
o
n
o
k
chu
e
vního ru
menaly
● zn a
stu cesto zařízení?
rů
á
n
j,
o
h
íc
roz v
u kulturn
a obnov
PRESTIŽNÍ TITUL EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY
JE KAŽDOROČNĚ UDĚLOVÁN DVĚMA PEČLIVĚ
VYBRANÝM MĚSTŮM V EVROPĚ: LETOS JSOU TO
NAPŘÍKLAD SLOVENSKÉ KOŠICE A FRANCOUZSKÁ
MARSEILLE. VYBRANÝM MĚSTŮM NABÍZÍ NEJEN
PŘÍLEŽITOST SE ZVIDITELNIT A ZAPOJIT MÍSTNÍ UMĚLCE
DO EVROPSKÉHO KONTEXTU, ALE PŘEDEVŠÍM
ZKVALITNĚNÍ SVÉ KULTURNÍ NABÍDKY, KTERÁ VEDE
K TRVALÉ PROMĚNĚ MĚSTA A REGIONU. V ČESKÉ
REPUBLICE SE O TENTO TITUL UCHÁZELI PLZEŇ,
OSTRAVA A HRADEC KRÁLOVÉ A VE FINÁLE SOUTĚŽE
BYLA MEZINÁRODNÍ ODBORNOU POROTOU VYBRÁNA
A V ROCE 2011 OFICIÁLNĚ JMENOVÁNA RADOU
MINISTRŮ KULTURY EU PLZEŇ.
Realizační tým neziskové organizace Plzeň 2015 se ve své
práci drží linie přihlášky, se kterou město získalo titul Evropské
hlavní město kultury pro rok 2015. Do příprav a realizace
projektu postupně zapojuje hlavní kulturní aktéry města,
posiluje jejich aktivity a zviditelňuje plzeňská témata.
Předpokladem spolupráce je garance kvality programu ze
strany místních i mezinárodních odborníků, inspirace dobrou
praxí z České republiky a z Evropské unie a zároveň naplnění
kritérií projektu Evropské hlavní město kultury, která musí
splnit všechna vybraná města.
VÍTE, ŽE
Tým neziskové organizace Plzeň 2015, o. p. s.
Foto: Josef Němec a Petr Jiras, Fotospojka
o kulturu jiných zemí a z hlediska udržitelnosti spoluvytváří
dlouhodobý kulturní a sociální rozvoj města i regionu.
Udržitelnost projektu v Plzni naplňují projekty Světovar –
kulturní fabrika (rekonstrukce bývalého pivovaru na unikátní
multifunkční prostor), internetový crowdfundingový portál
Everfund, komunitní program Pěstuj prostor a mobilní aplikace,
které budou sloužit i po roce 2015. Spolupráci s občany
a kulturními aktéry symbolizují projekty Arts managementu,
koprodukce kulturních událostí roku 2015 s místními
kulturními organizacemi a aktéry i fenomén dobrovolnictví,
který je pro realizaci projektu velmi významný. Již dnes jsou
zapojeny desítky organizací a aktérů z Plzně a regionu.
Realizaci projektu pomáhá více než 100 dobrovolníků.
Projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 je
financován městem Plzní, Plzeňským krajem, Ministerstvem
kultury ČR, fondy Evropské unie a privátními komerčními
sponzory. Sledujte aktuální dění na www.plzen2015.cz,
na www.Facebook.com/pilsen2015 či se přihlaste k odběru
pravidelného newsletteru na naší homepage. ●
EVROPSKÉ HLAVNÍ
MĚSTO KULTURY
V ČÍSLECH:
Plzeň 2015
●
●
●
●
50+ hlavních projektů
600+ akcí
očekávaný nárůst +20% návštěvníků Plzně a kraje
očekávaný nárůst +30% zahraničních turistů
Liverpool 2008
9,7 milionů více turistů
● investice 117 mil. liber znamenala čistý zisk generovaný
na základě přínosů 800 mil. liber
●
Porúří 2010
●
●
o 6,5 milionu více turistů (nárůst o 13,4%)
za přenocování v hotelech utratili 90 mil. €
TÉMATA PRO PLZEŇ:
Příběhy a prameny
●
●
●
●
●
9 týdnů baroka: pouti, cesty, stezky, ohrožené a zaniklé kostely
Světovar a industriální dědictví
Jan Hus: 600 let poté
Slavnosti svobody 70 let
Průvodce po Plzni a paměťové projekty
Tranzit a menšiny
●
●
●
●
●
●
●
Světovar jako dům evropských kultur
Projekty ve spolupráci s bavorskými partnery
Historické a poutní cesty regionu
Plzeňské otisky ve světě
Vlak za kulturou Řezno - Plzeň
Autobus 2015
Bohumil Lindauer dnes – projekty s plzeňskými minoritami
VYBRANÉ KLÍČOVÉ
PROJEKTY
PLZNĚ 2015
Manége Carré Senart
Francouzská výtvarná manéž, designovaná a technologicky vyvinutá autorem obřích loutek souboru Royale de Luxe Francoisem Delaroziére
● Dosud byla představena jen na sedmi místech světa, bude symbolem přerodu města do roku 2015
● Na náměstí Republiky bude stát od září do listopadu 2014
● Staví se 2 týdny, přiveze ji 10 kamionů
●
sbírky ve spolupráci s mnichovskou galerií a nejlepší malíře fin de siécle a evropské moderny.
● Mezi vystavenými autory bude např. Vasily Kandinski a další
● Bohumil Lindauer – poprvé budou v Evropě představeny
portréty maorských náčelníků a duchovních, které na
Novém Zélandu na konci 19. stol. vytvořil plzeňský rodák Bohumil Lindauer. Výstava bude do Plzně pokračovat
z Berlína a pak se vrátí zpět na Nový Zéland. Na výstavu
naváže rozsáhlý projekt zapojení minorit a současných
výtvarníků a tento projekt prezentuje Plzeň 2015 jako
klíčový příspěvek k ‚evropskému rozměru“ roku 2015
Spolupráce s Fakultou umění
a designu Západočeské univerzity
Vzniká řada společných projektů s rozpočtem kolem 10 mil. Kč
● Od kreativního inkubátoru na Světovaru, přes evropskou výstavu studentského designu po módní přehlídku
v ulicích města
● Fakulta umění a designu je jedním z klíčových partnerů projektu
●
Everfund a nové technologie
Vzniká webová platforma pro podporu místních talentů
a jejich financování
● Princip crowdfundingu umožňuje sbírat podporu na projekty
na webu a sociálních sítích
● Everfund je klíčový projekt udržitelnosti odkazu Plzně 2015 do budoucna
● Kromě toho vnikají mobilní aplikace o historii a paměti Plzně jako netradiční průvodce městem
●
Devět týdnů baroka a program
v regionu
9 týdnů programu v 9 lokalitách Plzeňského kraje, tj. 81 týdnů programu ve dvou letních měsících července a srpna 2015
● Oživení významných kulturních památek, především baroka a podpora místních organizátorů a turismu
● Např. koncert Pražské komorní filharmonie s Jakubem
Hrůšou a zahraničními sólisty v klášteře Kladruby
●
Umění a technologie
●
●
●
●
●
Odkaz Adolfa Loose
Fashion Show ve městě
City Gate – nové technologie
Kreativní inkubátor na Světovaru
Sezóna nového cirkusu a tance: 20 představení po celý rok
Vztahy a city
●
●
●
●
●
Zahrada Jiřího Trnky
Biograf Trnka
Spejbl paráda
Obří loutky v Plzni
Od loutky k virtuální realitě
Sezóna nového cirkusu
Výběr toho nejlepšího, co se děje v současném evropském světě nového cirkusu
● Na osobní pozvání Petra Formana přijedou soubory z celé Evropy a Kanady
● Sezóna bude trvat od ledna 2015 do prosince 2015 a stany najdete nejen v centru Plzně, ale i jinde ve městě
● Představí se soubory jako Cirque Trotolla, Les Corporteurs, David Dimitri a další
●
Výstavy ve spolupráci
se Západočeskou galerií
●
Výstava Mnichov – zářící metropole umění představí unikátní Projekty ve veřejném prostoru Pěstuj prostor, Kontejnery k světu
Intenzivní a dlouhodobá práce na velkých i drobných
projektech ve veřejném prostoru
● Pěstuj prostor, výstavy a instalace ve veřejném prostoru jako rozvojový program pro občanskou společnost
● Klíčovým partnerem je projekt Kontejnery k světu, který dostane v roce 2015 mezinárodní rozměr
●
VÝBĚR Z PROGRAMU
AKCÍ EVROPSKÉHO
HLAVNÍHO MĚSTA
KULTURY 2015
SPOLUPRÁCE
EVROPSKÝCH
HLAVNÍCH MĚST
KULTURY
VÍTE, ŽE
●
Říjen 2013
5. 10. PLZEŇSKÉ NOTOVÁNÍ:
závěrečný galakoncert festivalu sborového zpěvu, pořádá
smíšený pěvecký sbor Canticorum.
5. 10. PLZEŇ 2015 NA PILSNERFESTU:
Hudební festival Plzeňského Prazdroje. Otevřete si Plzeň!
Budeme s vámi na festivalu a zajímá nás, jak si představujete
Plzeň v roce 2015. Přijďte do kontejneru Vox populi na bulváru
před pivovarem!
5. - 6. 10. DEN ARCHITEKTURY:
procházky a besedy s architekty; U Zvonu se představí výtvarná
instalace Václava Magida v architektonickém modulu Stavebnice.
7. - 16. 10. TÝDEN HISPÁNSKÉ KULTURY:
promítání filmů, koncerty, taneční vystoupení a workshopy,
přednášky, výstavy a gastronomie.
12. 10. - 4. 12. JAZZ BEZ HRANIC:
mezinárodní hudební festival moderního i klasického jazzu.
25. 10.
v Plzni vystoupí světová ikona jazzu, R&B i rocku americký
trumpetista Randy Brecker, trojnásobný držitel Grammy Award.
30. - 31. 10. FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ:
konference představí projekty společnosti Plzeň 2015 v
oblasti péče o veřejný prostor města a o krajinu, kulturního
turismu, kreativních průmyslů, uměleckého vzdělávání a nových
informačních médií.
Mons
KULTURA NEZNÁ
...
HRANICE
VÍTE, ŽE
...
má reáln
belgický
ou šanc
OD STOCKHOLMU
m cen
i stát se
tvorbu s trem propojujíc
PO JANOV, OD ATHÉN
ím uměle
technolo
g
ckou
ic
kými ino
● švé
PO GLASGOW,
dská Um
vacemi?
eå je ne
n
o
js
si
e
te
verněji p
lem titulu
OD KRAKOVA PO
oloženým
Evrop
kultury v ské hlavní měst
PORTO: OD ROKU
o
h
● bask
is
to
rii?
ický Sa
1985 SE TITULEM
jako pro n Sebastian vn
ím
st
ře
áu
dek umo
EVROPSKÉ HLAVNÍ
žňující p mění a kulturu
● Koši
řekonat
ce úspě
MĚSTO KULTURY
násilí?
šně pře
m
výměník
ů na kom ěnily 8 sídlištníc
PYŠNILO VÍCE NEŽ
h
unitní ce
ntra?
40 MĚST. PLZEŇ JE
HRDÁ, ŽE PATŘÍ DO TÉTO
DOBRÉ SPOLEČNOSTI.
LINEC, ESSEN, PÉCS, TALLINN,
GUIMARÃES, MARIBOR, KOŠICE, MARSEILLE, RIGA,
UMEÅ, VRATISLAV, SAN SABASTIAN, AARHUS I DALŠÍ.
S TĚMI VŠEMI JSME V KONTAKTU, UČÍME SE OD SEBE,
PŘEDÁVÁME SI ZKUŠENOSTI, PŘIPRAVUJEME SPOLEČNÉ
PROJEKTY V PLZNI I V ZAHRANIČÍ.
Marseille 2013
Plzeň 2015 se podílí na přípravě představení Aladin, které
bude mít premiéru v říjnu 2013 v Théâtre du Jeu de paume
v Aix en Provence v rámci projektu Marseille Provence
2013. Vzniká tak jedinečný projekt, na kterém spolupracují
čeští loutkáři, výtvarníci a technologové. Naším přáním
je představit jej i plzeňským divákům v roce 2015, jako
výsledek spolupráce obou Evropských hlavních měst kultury.
Mons 2015
Jako druhé Evropské hlavní město kultury pro rok 2015
mezinárodní porota vybrala město Mons, které se nachází
v Belgii, konkrétně ve Valonsku. S týmem Mons 2015 jsme
v živém kontaktu a pro rok 2015 společně připravujeme více
než desítku aktivit. Jedná se například o francouzsko-české
divadelní představení Král Ubu, které bude mít premiéru
v Plzni na Světovaru; o projekt ‚V roce 2015 mi bude 20 let“,
který by měl vyústit v autorské divadelní představení studentů
a vyučujících Gymnázia Františka Křižíka a L´Ecole du Futur;
či o spolupráci kulturních center (Světovar, Maison Folie),
která v roce 2015 na jeden týden promění v druhé město
kutury (Světovar nabídne atmosféru Monsu a Maison Folie
se stane Plzní).
2015!
u Impuls
kých
ci projekt než 100 bavors
m
rá
v
● se
ce
PLZEŇ MÁ NEJEN DÍKY SVÉ
máždit ví návrhů?
ro
sh
lo
vých
3
podaři
projekto
u EU Cíl
GEOGRAFICKÉ POLOZE
program Bavorsko
nictvím
t
d
á
ře
st
st
ý
t
n
K NĚMECKU VELMI BLÍZKO.
ro
d
vobo
● se p
nancova ?
publika-S
podaří fi
ŘEZNO JE PARTNERSKÝM
Česká re ktu regio2015 ž 20 miliónů Kč
ne
roje
í
a díky p í aktivity za více
MĚSTEM PLZNĚ, A JELIKOŽ
ň umožn
shraničn
mu Plze ň“ přibližně
e
ře
d
p
n
Ta
SE SAMO O TITUL EVROPSKÉ
e
é z lz
P
lid
t
í
ží
d
a
la
ně?
●m
sobem ‚z štěvníkům roč
HLAVNÍ MĚSTO KULTURY
ním způ
áv
í
ln
netradič cky mluvícím n
e
d
a
-div
e
UCHÁZELO V ROCE 2010,
gogicko
st
600 něm
žto peda řet jazykový mo
ko
ja
“
jč
MÁ ENORMNÍ ZÁJEM SE
● ‚Čo
vytvá
Čechy
pomáhá
metoda setkávání mezi
DO PROJEKTU ZAPOJIT. KULTURA
?
pro
m
e
ck
e
a Něm
TOTIŽ FUNGUJE BEZ HRANIC A NEZNÁ
JAZYKOVÉ BARIÉRY! BAVORŠTÍ SOUSEDÉ
VNÍMAJÍ KANDIDATURU I ZÍSKÁNÍ PRESTIŽNÍHO TITULU
JAKO POCTU CELÉMU REGIONU A VYJADŘUJÍ TÝMU I
PROJEKTU VELKOU PODPORU. TA SE PROJEVUJE ZEJMÉNA
V PESTRÉ ŠKÁLE KULTURNÍCH AKTIVIT, JAK EXISTUJÍCÍCH,
TAK ZCELA ORIGINÁLNĚ VYTVOŘENÝCH PRO ROK 2015.
Příkladem intenzivního zapojení bavorských umělců je projekt
Impuls 2015! Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee
a společnosti Plzeň 2015. Mezi další důležité partnery
propojující bavorské umělce a organizace s plzeňskými jsou
kromě CeBB města Řezno, Horní Falce a Dolního Bavorska,
Tandem Plzeň a iniciativa ‚Čojč“.
V rámci mezinárodních projektů rozvíjíme spolupráci s partnerskými městy Plzně: jedná se zejména o bavorské Řezno, které
je naším partnerem v projektech Impuls 2015! a regio2015.
Řezenští umělci významnou měrou obohatí program roku 2015.
Partnerství měst Plzeň a Regensburg letos slaví dvacet let; za tu
dobu narostla široká škála společných akcí a projektů i seznam
institucí, spolků a sdružení, které spolupracují. Skutečným
přínosem partnerství je právě občanská iniciativa a zájem
o vzájemné porozumění.
V rámci oslav výročí partnerství
v Regensburgu se Plzeň se
představí několikadenním kulturním
programem; naopak v Plzni se
k připomenutí tohoto významného
výročí podařilo připravit
mimořádný koncert chrámového
sboru Regensburger Domspatzen
a Plzeňské filharmonie v katedrále
sv. Bartoloměje.
VÍTE, ŽE
...
smlouva
o
a Regensb partnerství mezi Pl
zn
urgem by
la podeps í
ána
25. září 1
993?
● v loňs
kém a př
edešlé
v parcích
obou měs m roce byly zasa
zeny
t st
seniorskýc romy přátelství v
režii
h organiza
● k vý
cí?
znamným
společný
vytvoření
Koordinač m projektům patř
í
ního cent
-německý
ra česko
ch výměn
mládeže
které má
Tandem,
své zastou
pení v Plzn
a v loňské
i
m ro
15 let své ce završilo
existence?
●
UMĚLECKÝM ŠÉFEM PROJEKTU
PLZEŇ - EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY
JE DIVADELNÍK, HEREC, LOUTKÁŘ A REŽISÉR
PETR FORMAN.
V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU NÁS NECHÁ NAHLÉDNOUT POD POKLIČKU PŘÍPRAV ROKU 2015…
● PETŘE, CO LZE UŽ TEĎ ŘÍCI O PROGRAMU EVROPSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA KULTURY V ROCE 2015?
‚Snažíme se program postavit tak, aby byl neotřelý, originální
a aby lidi bavil. Nechceme vytvářet žádné megashow, které
na jeden den zazáří a druhý den už po nich nezbude památky.
Já bych rád, aby to, co v Plzni společně vytvoříme, zanechalo
ve městě stopu. Aby lidem zůstal pozitivní dojem, který posílí
jejich vztah ke kultuře, aby si získali k městu hezčí vztah.
V návštěvnících chceme probudit touhu se sem vracet a zažívat
tu opakovaně příjemné věci.“
● KDY TO CELÉ PROPUKNE?
‚Většina měst kultury začíná slavnostním ceremoniálem v lednu
daného roku. Ten my připravujeme samozřejmě také, ale už
předtím bych rád Plzeňanům i návštěvníkům připravil takovou
ochutnávku toho, co je čeká. Pozvolný rozjezd kulturního
programu vypukne na podzim příštího roku, kdy se všichni vrátí
do města z prázdnin. Od září 2014 plánujeme první kulturní
aktivity na náměstí a v centru města. Na náměstí vyroste
francouzská výtvarná manéž z autorské dílny Francois Deloroziére.
Ta nás přenese do roku 2015. Dosud byla postavena jen na
sedmi místech světa, staví se dva týdny a do Plzně ji přiveze
deset kamionů. Vánoce bych rád přivítal originálními adventními
trhy, s nezaměnitelnou atmosférou, kde si lidé budou moci
i zabruslit, společně zazpívat koledy… Připravíme trhy, které
přivedou i návštěvníky z okolí a těšíme se, že to bude událost,
která událost, která dá pocítit, že projekt Evropské hlavní město
kultury se do Plzně opravdu vlévá.
● A SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ?
‚Již dnes víme, že proběhne 17. ledna, protože 24. ledna chystají
zahájení Evropského hlavního města kultury v belgickém Monsu.
Je to úplně samostatný projekt v rámci celého programu,
organizačně a režijně srovnatelný s přípravou celého roku.
Přijíždějí na něj návštěvníci z celého regionu i okolních zemí
a my se snažíme to připravit tak, aby zažili něco neopakovatelného. Z mého pohledu je to jeden z největších úkolů roku 2015,
který zaplní nejen centrum města a přilehlé ulice, ale i interiéry
různých kulturních objektů.“
brzy poznají v zápasech Ligy mistrů mezi FC Viktoria Plzeň
a FC Bayern München. Sport ale není jen vrcholový a nevěnují
se mu jenom mladí, takže zapojíme i Sokolské hnutí a připravíme
v originální choreografii zajímavou sportovní podívanou. A na co
nesmíme zapomenout, to je plzeňské pivo. Vznikne pivní cesta
městem a krajem, zaměříme se na plzeňské hospody, znovu
vdechneme život bývalému pivovaru Světovar“.
● PROZRADÍTE UŽ ALESPOŇ NĚCO Z CHYSTANÝCH
VYSTOUPENÍ?
‚Chtěl bych do Plzně přivézt různé zahraniční soubory, které
ještě nikdo v Čechách neměl příležitost vidět vystupovat. Budou
to herci, hudebníci, ale třeba i artisté a cirkusáci. Naší snahou je
zajímavé umělecké projekty nejen dovézt, ale pokusit se pomoci
i vzniknout novým a ty představit lidem v Plzni jako prvním.
Spolu s francouzským Marseille, které je Evropským hlavním
městem kultury letos, připravujeme například koprodukční
představení Aladin. O dalších projektech a spolupráci jednáme
s Monsem, Rigou, San Sebastianem, Limoges i jinými evropskými
městy. Celkem se v průběhu roku představí desítky projektů,
které zaplaví ulice Plzně, místní galerie a muzea, divadla, výstavní
a společenské sály, ale dostanou se i do otevřené krajiny
a menších obcí v regionu. Myslíme nejen na náročnější diváky,
chceme kulturou prodchnout každodenní životy místních obyvatel i návštěvníků města. Připravujeme projekty pro seniory, rodiny
s dětmi, sportovce, pivaře, vyznavače vysokého umění
i undergroundu. Zkrátka bych chtěl, aby si našel každý to své.“
● DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ JE SPOJENÉ S FENOMÉNEM NOVÉHO CIRKUSU. PROJEVÍ SE TO NĚJAK I V PLZNI?
‚To je kategorie umění, kterou mám opravdu rád a chci jí
zprostředkovat i divákům v Plzni. Během celého roku 2015
budou do Plzně přijíždět soubory nového cirkusu z celé Evropy
a Kanady. Bude to výběr toho nejlepšího, co můžete v této branži
vidět. Přivítáme řadu souborů a i netradičních uskupení – v Plzni
například budete moci vidět Chaplin family, která se potkává
opravdu jen výjimečně.“
● NA CO SE TEDY KONKRÉTNĚ MŮŽEME TĚŠIT?
‚Snažím se dohlížet na to, aby program byl pro všechny, pro lidi
z města, z kraje, dospělé i děti, aby nebyl elitářský, ale přitom byl
kvalitní. Navážeme na slavné české loutkáře Jiřího Trnku a Josefa
Skupu, dostaneme živé loutky do ulic a na filmová plátna. Loutky
a loutkářství k Plzni patří a těšit se můžete i na obří loutky, které
vyrobí čeští loutkáři. Na své si přijdou milovníci módy a designových věcí, ale i vynálezů, architektury a moderního životního
stylu. Zajímavou nabídku přinese i plzeňský region, ve kterém
je množství nádherných barokních památek, ale i krajinného
bohatství. Další plzeňskou pýchou je sport, což i v Německu
● PROZRADÍTE I NĚJAKÉ DALŠÍ HVĚZDY?
‚Z muzikantů například přijede Ennio Moriconne, slavný autor
filmové hudby, můžeme slíbit i popovou hvězdu evropského
formátu, jejíž jméno zatím neprozradíme, francouzskou
chansoniérku ZAZ, taneční umění představí mistr flamenca
Israela Galván či úžasní bratři Bubeníčkové, z Belgie přijedou
skvělí tanečníci československého původu Les Slovaks.“
● A NA CO POZVETE NĚMECKÉ PUBLIKUM?
‚Pro zahraniční návštěvníky je určitě zajímavé, že velká část
programu nemá jazykovou bariéru, jedná se o umění, které
nepotřebuje slova. Připravujeme řadu divadelních, hudebních a
tanečních projektů, akcí pod širým nebem…Těšíme se, že v Plzni
potkáme i řadu sousedů z Německa, vždyť to k nám z partnerského Regensburgu mají jen dvě hodiny cesty autem nebo
vlakem. A po dvaceti letech partnerství obou měst patří ten titul
Evropské hlavní město kultury trochu i jim.“ ●
TÝDEN KULTURNÍCH
FABRIK PŘEDSTAVIL
VYUŽITÍ BÝVALÝCH
TOVÁREN PRO
KULTURU
DRUHÝ ROČNÍK
KURZŮ ARTS
MANAGEMENTU
PŘIVÍTÁ V LISTOPADU
DALŠÍ STUDENTY
PROSTORÁM PRO KULTURU, UMĚNÍ A ROZVÍJENÍ
KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V BÝVALÝCH PRŮMYSLOVÝCH
OBJEKTECH SE POD NÁZVEM PLZEŇSKÝ TÝDEN
KULTURNÍCH FABRIK OD 16. DO 19. ZÁŘÍ VĚNOVALA SÉRIE
SEMINÁŘŮ A WORKSHOPŮ, ZAVRŠENÁ MEZINÁRODNÍ
KONFERENCÍ. ŠLO O DOSUD NEJUCELENĚJŠÍ ODBORNOU
AKCI SVÉHO DRUHU V ČESKÉ REPUBLICE.
NA FAKULTĚ UMĚNÍ A DESIGNU ZČU V PLZNI ZAČNE
NA PODZIM DRUHÝ ROČNÍK KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ, ZAMĚŘENÝ NA MANAGEMENT KULTURY.
SVÝM ROZSAHEM OJEDINĚLÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM,
KTERÝ PŘIPRAVILA SPOLEČNOST PLZEŇ 2015, ZAJIŠŤUJÍ
PROFESIONÁLNÍ LEKTOŘI Z ČESKÉ REPUBLIKY I SLOVENSKA.
Do Plzně se sjeli zahraniční odborníci se zkušenostmi
s provozováním kulturních center podobných budoucí Kulturní
továrně Světovar, která je jedním z hlavních projektů Evropského
hlavního města kultury 2015. Provozovatelům současných
i budoucích kulturních prostor zde předávali poznatky z oblastí
financování, provozu, marketingu a programového managementu.
Mezi hosty byli ředitelka španělského kulturního centra Matadero
Madrid Carlota Álvarez Basso, ředitel proslulého uměleckého
centra Spinnerei v Lipsku (původně největší továrna na
zpracování bavlny v kontinentální Evropě) Bertram Schultze,
ředitel švýcarského kulturního centra Kaserne v Basileji Thomas
Keller, spoluzakladatel Kreativní fabriky v Rotterdamu Leo van
Loon, či umělecký ředitel mezinárodního festivalu současného
umění 4+4 dny v pohybu Pavel Štorek.
‚Kulturní centra dnes vznikají proměnou nejrůznějších
průmyslových objektů – v bývalých jatkách, továrně na
bavlnu nebo z dopravního depa. Týden kulturních fabrik
ukázal, jak taková centra fungují,“ vysvětluje Adriana Krásová
ze společnosti Plzeň 2015, která
akci pořádala za finanční
podpory z Programu
švýcarsko-české spolupráce,
ve spolupráci s Výzkumným
centrem průmyslového
dědictví FA ČVUT
a Kolegiem pro technické
památky ČKAIT a ČSSI.
DOBROVOLNICKÝ
PROGRAM PLZNĚ
2015 SE INSPIRUJE
V ZAHRANIČÍ
Dobrovolníci jsou zásadní součástí Evropského hlavního
města kultury, ambasadory a přímým pojítkem mezi městem
a jeho návštěvníky. Dobrovolnictví by mělo být důležitou
součástí programů propojujících kulturu a místní komunitu,
které přispívají k pohostinnosti a přívětivosti města k jeho
návštěvníkům. Takové poznatky načerpala města kultury Ruhr,
Tallinn i Liverpool a Plzeň chce příklady úspěšných dobrovolnických programů předchozích Evropských hlavních měst kultury
následovat. Již od kandidatury budujeme dobrovolnický systém,
který je součástí širší platformy nazvané Klub strážných andělů,
otevřené pro všechny, kteří chtějí Plzeň 2015 podpořit a být
její součástí.
Zapojit se může kdokoliv jako podporovatel, který se zajímá
o dění kolem projektu a pomáhá na bázi šíření informací, nebo
jako aktivní dobrovolník či stážista. Těmi bývají nejčastěji
studenti různých oborů z České republiky i zahraničí, dosud jsme
hostili celkem 14 stážistů z ČR, Německa, Francie a Španělska.
Zaregistrovat se můžete na webových stránkách
www.plzen2015.cz, nebo napište koordinátorce Klubu
strážných andělů Evě Kraftové, na [email protected]
Nabídku manažerských, tvůrčích a inspiračních kurzů tvoří celá
škála disciplín z oblasti kultury. Cílem manažerských modulů je
prohloubit manažerské dovednosti, potřebné k vedení kulturní
organizace nebo projektu. Autorka vzdělávacího programu
Alexandra Brabcová objasňuje: „Jedná se o nekomerční projekt,
určený v zásadě všem, kdo se na vytváření kultury podílejí –
manažerům z neziskových i příspěvkových organizací, zástupcům
samosprávy a veřejné správy, stejně jako učitelům, umělcům,
organizátorům a animátorům kulturních projektů i studentům.“
‚Smyslem projektu Evropského hlavního města kultury
2015 je nejenom přijímat impulsy, ale rovněž je z Plzně vysílat do celé České republiky“, uvádí ředitel společnosti Plzeň
2015 Jiří Sulženko, jemuž tématika arts managementu není cizí
z vlastní praxe na katedře pražské DAMU. ‚Mimořádně nás těší,
že pozvání do našeho projektu přijaly takové osobnosti, jako
například Eva Blažíčková z Duncan Centre, Rudolf Adler
z katedry dokumentární tvorby FAMU, expert na tvůrčí psaní
Zbyněk Fišer či vynikající odborník na orální historii Miroslav
Vaněk z Akademie věd,“ dodává Sulženko.
Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva kultury ČR.
2011
2012
2013
zapojilo se
zapojilo se
zapojilo se
lidí
lidí
lidí
věnovali
věnovali
+
hodin
pro kulturu
hodin
pro kulturu
dobrovolníků
ze zahraničí
na workcampu
26 31 41
254 972 15
31 KONTEJNERŮ
VNESLO KULTURU
DO ULIC MĚSTA
WORKCAMP
‚FOSTER THE CITY“
ZKRÁŠLIL MĚSTO
Od 10. května do 8. června oživovalo veřejný prostor v Plzni
na tři desítky kontejnerů s nejrůznějším kulturním, sportovním
či gurmánských obsahem. Lidé mohli navštívit kavárny, kino,
hvězdárnu, hudební klub, obchod s biopotravinami, designem,
komunitní centra, dokonce i kostel a mnoho dalšího.
Svůj kontejner v areálu někdejšího pivovaru na Světovaru měla
i Plzeň 2015. Sloužil jako infocentrum a VOX POPULI, kde lidé
mohli nastínit, jak si představují Plzeň v roce 2015.
V červenci 2013 proběhl v Plzni mezinárodní workcamp Pěstuj
prostor – Foster the City. Patnáct dobrovolníků z 8 zemí se
během čtrnáctidenního pobytu podílelo na úpravách míst ve
městě, která vyšla z programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň
2015. Mezi jejich úkoly patřilo vyčištění Zapomenuté zahrady
na Lochotíně, výroba nábytku z dřevěných palet pro komunitní
piknik, vybudování schodů a nájezdové rampy na zemní val
u řeky Radbuzy i osazení jeho boku dýněmi.
TOVÁRNA SE
PŘEMĚNILA V CHRÁST
AQUARIUM FACTORY
SPORT A KULTURA
K SOBĚ PATŘÍ!
Areál továrny Atmos v Chrástu u Plzně se 8. června díky
studentům Ústavu umění a designu ZČU pod vedením Petra
Formana na jeden den proměnil v unikátní podmořský svět.
Výstavu doprovázel koncert kapely MTO Universal Praha.
ZAŽIJ KORZO JINAK!
Na největší letní akci Evropského hlavního města kultury
s názvem Den Meliny Mercouri si 22. června na Anglickém
nábřeží v Plzni několik tisíc lidí si užilo atmosféru pohody
a relaxu, kterou navodil program neziskových sdružení
a kulturních organizací, venkovních kaváren a lehátek na
trávnících. Velkému zájmu se těšily výtvarné dílny, taneční
pódium a národní soutěž ve street dance CUBE, obrovská
maketa velryby u fontány před muzeem, divadelní představení
pro děti, stejně jako uvedení hry Viktorka na Řípu v Autobusu
linky 2015 i večerní světelná projekce na zeď k řece Radbuze.
Na akci se sešel největší počet lidí v pruhovaném svršku, a tak
se Plzeň zapsala do české knihy rekordů s 205 ‚námořníky“!
Plzeň hraje Ligu mistrů ve fotbale i v kultuře, a proto Plzeň 2015
zprostředkovala plzeňským fanouškům zápasy předkola Ligy
mistrů mezi FC Viktoria Plzeň a jejich soupeři FK Željezničar
Sarajevo, JK Nõmme Kalju a NK Maribor. Náš tým soupeře
porazil a jede dál. Viktorko, do toho!
FESTIVAL REMIND
ZAHÁJIL KONCERTY
V KRAJINĚ
6. a 7. září patřil Lomeček u starého Mrákova prvnímu ročníku
land artového festivalu reMIND. Několik stovek návštěvníků si
vychutnalo české i zahraniční muzikanty a DJe i genius loci
místa v nádherné přírodní krajině. Festival bude pokračovat
v letech 2014 a 2015 na různých místech Plzeňska.
Jeho dlouhodobým cílem je symbolicky obnovovat život
v pohraničí Plzeňského kraje, vytvořit podmínky pro kontinuální
komunitní činnost a znovuobjevení vztahu člověka ke krajině
i k sobě samotnému.
UMĚLECKÉ
REZIDENCE
NA SVĚTOVARU
HOSTILY TANEČNÍKY
I VÝTVARNÍKY
V areálu někdejšího pivovaru na Světovaru se letos uskutečnily
dvě umělecké rezidence. Během první tvořily tanečnice skupiny
NoTa ve spolupráci s recitátorem Vladimirem Benderským
představení, v němž se propojuje rytmus řeči s tancem
a hudbou. Během druhého rezidenčního pobytu tvořili dva
umělci z východního Slovenska site-specific projekty na téma
‚Příběh Světovaru“. Jejich tvorba byla součástí mezinárodního
projektu spolupráce mezi Evropskými hlavními městy kultury
Plzeň 2015 a Košice 2013.
REZIDENCE
V NEČTINECH
NAVAZUJÍ NA
DIVADELNÍ TRADICE
KAPLE
Nejen Světovar, ale i Kaple Nečtiny je ideálním místem pro
umělecké rezidenční pobyty. V rámci první letošní rezidence
nastudoval španělský umělec Quim Girón Figuerola pod
vedením Anny Elizabeth Ary hru jednoho muže Indomador příběh o strachu a sebe přijetí ,propojující akrobatické
a cirkusové prvky s tancem. Představení se konalo 2. září
ve světové premiéře. Další rezidence se zúčastní celkem
pět umělců z Maďarska, Švédska, České republiky a Finska,
kteří budou tvořit site-specific projekty na téma ‚Proměna
Kaple Nečtiny“.
PROJEKTY
PRO SPOLEČENSKY
ZODPOVĚDNÉ FIRMY
I AKTIVNÍ DĚTI
Díky Evropskému hlavnímu městu kultury 2015 a švédské
organizaci TILLT se Plzeň stala prvním místem v České
republice, kde umělci během několikaměsíční stáže přispívají
ke zvýšení konkurenceschopnosti firem. Unikátní projekt nazvaný
KREKR (Kreativitou k rozvoji) nabízí firmám jiný pohled na
pracovní postupy, zviditelnění a punc společenské odpovědnosti.
Výborných výsledků se dosahuje na poli zlepšení komunikace,
zvýšení loajality, zlepšení emocí a zvýšení hrdosti na práci.
Zaměstnavatele stojí měsíc umělce ve firmě 15 tisíc korun,
další náklady hradí Plzeň 2015. Zájemci se mohou hlásit skrze
manažerku pro programové projekty Moniku Bechnou
([email protected]).
Dalším projektem Plzně 2015 pro zapojení firem je webové
platforma Everfund, která pomáhá na svět unikátním projektům
z různých oblastí kultury, kreativních odvětví a sociálního
podnikání. Záměrem je zviditelnit zajímavé projekty a pomoci
jim sehnat nejen potřebné finance pro start, ale i spolupracovníky, sponzory a sympatizanty. Ti se mohou zapojit svými
schopnostmi, kapitálem, nápady nebo dovednostmi. Kombinací
komunitního financování (crowdfundingu) a přímého
zapojení se vytváří komunita, díky níž nápady ještě před
realizací získávají potřebné zdroje. Web www.everfund.cz bude
spuštěn v polovině října, kontaktní osobou je Ondřej Kašpárek
([email protected]).
Třetím z důležitých systémových a dlouhodobě udržitelných
projektů Plzně 2015, který podporuje rozvoj kreativity a podnikání v Plzni a regionu, je založení kreativního inkubátoru.
Jeho vznik by měl napomoci mladým talentům nastartovat
podnikání v kreativních odvětvích, jako je například architektura,
grafický design, tvorba videoher či oděvní návrhářství, a zároveň
podpořit spolupráci s plzeňskými firmami z různých odvětví.
Projekt zároveň poskytne účastníkům národní i mezinárodní
kontakty jak odborníků z oboru, tak propojení s potenciálními
zákazníky, a tím zvýší jejich příležitost uchytit se na trhu. Zázemí
kreativního inkubátoru je plánováno v areálu Kulturní fabriky
Světovar spolu s jejím otevřením v roce 2015.
Své místo v projektu Evropské hlavní město kultury 2015 mají
i děti! Kreativní a zvídaví Plzeňáci se mohou zapojit do kulturně
vzdělávacího projektu Město dětí,
jehož hlavní náplní je modelové
ztvárnění reálného města
a simulace městského
REKR
rojektu K
lot
jení do p vá škola Polyg
o
života se vším všudy.
p
za
o
●
zyko
zájem ja iory ve Kdyni?
la
vi
je
Účastníci v něm
n
už pro
v pro se
nému
a Domo
užít k cíle
naleznou instituce,
rfund vy zorství i jako
ve
E
u
o
h
n
o
y mo
které znají ze
nému sp ost projektů
● firm
ně míře
n
a efektiv kazující oblíbe osti?
skutečnosti: městský
u
j
ře
ro
ve jn
e
nást
c
n
re
lentů
úřad, univerzitu,
a prefe
tivních ta
jem krea esignu ZČU?
ro
zd
Úřad práce, banku,
amným a umění a d
● význ
Fakult
řemeslné dílny, restauraci
na světě
v Plzni je
em dětí
ním Měst e se akce koná
nebo kino. Mini-Plzeň
rv
p
●
kd
v,
o
h
byl Mnic d roku 1979?
připravuje občanské
již o
sdružení Trk, více na
www.miniplzen.eu
VÍTE, ŽE
...
ZÁPADOČESKÉ
BAROKO SE
ROZEZNĚLO
V PAMÁTKÁCH
PLZEŇSKÉHO
REGIONU
Doposud samostatné akce s tématem baroka se spojily pod
hlavičkou Evropského hlavního města kultury a představily
veřejnosti jako Tři týdny baroka. Několik desítek koncertů
a doprovodných akcí proběhlo od července do září ve třech
částech: Mistrovské varhanní kurzy v Úterý, pořádané občanským
sdružením Bart, Haydnovy hudební slavnosti organizované
Českou společností Josepha Haydna a vystoupeními
s podtitulem Barokní hudba Plzeňska. Koncerty probíhaly
převážně v církevních památkách Plzeňského kraje a přitáhly
několik stovek návštěvníků. Milovníci vážné hudby se mohou
těšit na pokračování Šesti týdny baroka v příštím roce
a vyvrcholení Devíti týdny baroka v roce 2015.
PLÁNOVANÁ STRUKTURA
PŘÍJMŮ PROJEKTU
●
●
POMÁHÁME UMĚLCŮM ČERPAT INSPIRACI
Významnou součástí projektu Evropské hlavní město kultury jsou
výjezdy plzeňských umělců do zahraničí a naopak rezidenční
pobyty zahraničních tvůrců u nás, podporující mezikulturní
dialog a vzájemnou inspiraci okolím.
Umělecké tvůrčí rezidence nabízejí prostor pro tvorbu
a zprostředkovávají kontakty mezi místními uměleckými kruhy
a kulturními tvůrci z celého světa. Pobyty se týkají výtvarného
umění nebo performing arts (hudba, tanec, divadlo). Jejich
součástí bývají také workshopy zapojující místní komunitu.
V loňském roce uspořádala Plzeň 2015 první rezidenci
nazvanou ‚Probouzení Kaple Nečtiny“, letos se jich uskutečnilo
hned několik. Díky spolupráci s Evropským hlavním městem
kultury Košice 2013 vznikl ‚Příběh Světovaru“, který reflektovali
ve svých dílech dva vybraní slovenští umělci. V září rozpohyboval nečtinské publikum španělský artista svým cirkusovým
workshopem a vystoupením ‚Indomador“, následovala společná
rezidence pěti umělců na téma ‚Proměna Kaple Nečtiny“.
●
●
●
9%
město Plzeň
ministerstvo kultury
Plzeňský kraj
EU
privátní sektor
46%
10%
12%
23%
15%
10%
75%
PLÁNOVANÁ STRUKTURA
VÝDAJŮ PROJEKTU
investice do produkce projektů
marketing a informační
materiály
● provozní náklady
●
●
Download

Otevři si Plzeň