Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0011-K
Adresi : Çavuşoğlu Mah. Spor Caddesi No:64/C
Kartal 34742
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0216 445 35 51
Faks
: 0216 410 90 71
E-Posta : [email protected]
Website : www.emrekalibrasyon.com.tr
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Cihazlar
Elektrik
DC Gerilim U
Kaynak
Cihazları
Kalibrasyonu
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
1 mV≤U<100mV
0,1 V ≤ U < 1 V
1 V ≤ U < 10 V
10 V ≤ U < 100 V
100V ≤ U ≤1000V
6,2•10⁻⁵•U+4,0µV
4,5•10⁻⁵•U+7,6µV
3,9•10⁻⁵•U+58µV
5,5•10⁻⁵•U+0,7mV
5,5•10⁻⁵•U+6,7mV
U = Ölçülen
Değer
1 kV ≤ U < 10 kV
10 kV ≤ U ≤ 40 kV
1,5 • 10⁻² • U
2,7 • 10⁻² • U
U = Ölçülen
Değer
(KEITHLEY
2000 DMM ile)
( FLUKE 289
DMM + FLUKE
80K40 Yüksek
Gerilim Bölücü
ile )
DC Akım I
Kaynak
Cihazları
Kalibrasyonu
100µA≤ I <50µA
500µA≤ I <1000µA
2,9•10⁻³•I+0,3µA
3,3•10⁻³•I+0,1µA
1mA ≤ I < 10 mA
10mA≤ I <100mA
0,1 A ≤ I < 1 A
1A≤I<3A
5,8•10⁻⁴•I+1,0µA
5,9•10⁻⁴•I+9,2µA
1,0•10⁻³•I+0,1mA
1,4•10⁻³•I+0,2mA
3 A ≤ I < 10 A
5,9•10⁻³•I+2,3mA
10 A ≤ I < 350 A
350 A ≤ I ≤ 550 A
1,2•10⁻²•I+0,6A
1,2•10⁻²•I+5,9A
I = Ölçülen
Değer(FLUKE
289 DMM ile)
(KEITHLEY
2000 DMM
ile)
(FLUKE 289
DMM ile)
(MIC 290W
AKIM PENSİ
ile)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
1,3•10⁻⁴•R+4,7mΩ
1,2•10⁻⁴•R+0,01Ω
1,2•10⁻⁴•R+0,11Ω
1,2•10⁻⁴•R+1,2Ω
1,2•10⁻⁴•R+0,01kΩ
4,7•10⁻⁴•R+0,10kΩ
1,7•10⁻³•R+3,4kΩ
R = Ölçülen
Değer
(KEITHLEY
2000 DMM ile)
50 Hz ≤ f <20 kHz
1,1•10⁻³•U+35μV
0,1 V ≤ U < 1 V
0,1 V ≤ U < 1 V
0,1 V ≤ U < 1 V
50 Hz ≤ f <20 kHz
20 kHz ≤ f <50 kHz
50 kHz ≤ f ≤100 kHz
7,1•10⁻⁴•U+0,4mV
1,5•10⁻³•U+0,6mV
7,0•10⁻³•U+1,0mV
U = Ölçülen
Değer
f = Ayarlanan
değer
1 V ≤ U < 10 V
1 V ≤ U < 10 V
1 V ≤ U < 10 V
50 Hz ≤ f <20 kHz
20 kHz ≤ f <50 kHz
50 kHz ≤ f ≤100 kHz
7,0•10⁻⁴•U+3,5mV
1,5•10⁻³•U+5,7mV
7,0•10⁻³•U+9,2mV
10 V ≤ U < 100 V
10 V ≤ U < 100 V
10 V ≤ U < 100 V
50 Hz ≤ f <20 kHz
20 kHz ≤ f <50 kHz
50 kHz ≤ f ≤100 kHz
7,0•10⁻⁴•U+35mV
1,6•10⁻³•U+56mV
7,0•10⁻³•U+93mV
100 V ≤ U ≤ 750 V
50 Hz ≤ f < 1 kHz
7,4•10⁻⁴•U+0,3V
1 kV ≤ U < 10 kV
10 kV ≤ U ≤ 25 kV
f = 50 Hz
2,5•10⁻²•U
3,5•10⁻²•U
DC Direnç R
Direnç Kaynak
Cihazları
Kalibrasyonu
1 Ω ≤ R < 100 Ω
0,1 kΩ ≤ R < 1 kΩ
1 kΩ ≤ R < 10 kΩ
10 kΩ ≤ R < 100 kΩ
0,1 MΩ ≤ R < 1 MΩ
1 MΩ ≤ R < 10 MΩ
10MΩ≤ R ≤100MΩ
AC Gerilim U
Kaynak
Cihazları
Kalibrasyonu
1mV≤ U <100mV
(KEITHLEY
2000 DMM ile)
U = Ölçülen
Değer
( FLUKE 289
DMM + FLUKE
80K40 Yüksek
Gerilim Bölücü
ile )
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
AC Akım I
Kaynak
Cihazları
Kalibrasyonu
DC Gerilim U
Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
300 µA ≤ I <500 µA
500µA≤ I<5000µA
50 Hz ≤ f <1 kHz
50 Hz ≤ f <1 kHz
6,6•10⁻³•I + 0,6µA
7,2•10⁻³•I + 0,6µA
5 mA ≤ I <50 mA
50 mA ≤ I <100 mA
50 Hz ≤ f <1 kHz
50 Hz ≤ f <1 kHz
7,1•10⁻³•I + 28µA
7,2•10⁻³•I + 56µA
0,1 A ≤ I < 1 A
0,1 A ≤ I < 1 A
50 Hz ≤ f <1 kHz
1 kHz ≤ f <5 kHz
1,5•10⁻³•I + 0,5mA
1,9•10⁻³•I + 0,5mA
1 A ≤ I < 2,2 A
1 A ≤ I < 2,2 A
50 Hz ≤ f <1 kHz
1 kHz ≤ f <5 kHz
2,0•10⁻³•I + 1,5mA
2,3•10⁻³•I + 1,5mA
2,2 A ≤ I < 3 A
2,2 A ≤ I < 3 A
50 Hz ≤ f <1 kHz
1 kHz ≤ f <5 kHz
2,0•10⁻³•I + 2,0mA
2,3•10⁻³•I + 2,0mA
3 A ≤ I < 10 A
50 Hz ≤ f <1 kHz
1,0•10⁻²•I + 6,5mA
10 A ≤ I < 350 A
350 A ≤ I ≤ 550 A
f = 50 Hz
f = 50 Hz
1,2•10⁻²•I + 0,6A
1,2•10⁻²•I +6A
0 mV
20 µV ≤ U < 1 mV
1 mV ≤ U < 10 mV
10mV≤ U <100mV
100mV≤U<330mV
0,33 V ≤ U < 3,3 V
3,3 V ≤ U < 33 V
33 V ≤ U < 330 V
330V≤ U ≤1000V
1,0µV
6,9•10⁻⁵•U+3,5µV
6,9•10⁻⁵•U+3,5µV
7,0•10⁻⁵•U+3,5µV
7,0•10⁻⁵•U+3,5µV
5,8•10⁻⁵•U+5,8µV
5,8•10⁻⁵•U+58µV
7,0•10⁻⁵•U+0,6mV
7,0•10⁻⁵•U+1,7mV
Açıklamalar
I = Ölçülen
Değer(FLUKE
289 DMM ile)
(KEITHLEY
2000 DMM
ile)
(FLUKE 289
DMM ile)
(MIC 290W
AKIM PENSİ
ile)
U = Ölçülen De
(5500A
Kalibratör ile)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
DC Akım I
Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
0A
20 µA ≤ I < 3,3 mA
3,3 mA ≤ I < 33 mA
33 mA ≤ I <330mA
330 mA ≤ I < 2,2 A
2,2 A ≤ I ≤ 11 A
10 A ≤ I < 16,5 A
16,5 A ≤ I < 110 A
110 A ≤ I < 550 A
DC Direnç R
Direnç Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
1 Ω ≤ R < 11 Ω
11 Ω ≤ R < 33 Ω
33 Ω ≤ R < 110 Ω
110 Ω ≤ R < 330 Ω
330 Ω ≤ R < 1,1 kΩ
1,1 kΩ ≤ R < 3,3 kΩ
3,3 kΩ ≤ R < 11 kΩ
11 kΩ ≤ R < 33 kΩ
33 kΩ ≤ R < 110 kΩ
110kΩ≤ R <330kΩ
330kΩ≤ R <1,1MΩ
1,1MΩ≤ R <3,3MΩ
3,3MΩ≤ R <11MΩ
11MΩ≤ R <33MΩ
33MΩ≤ R <110MΩ
110MΩ≤R≤330MΩ
Torodial Sarımsız
PensAmpermetre
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
0,04 µA
1,6•10⁻⁴•I+0,1µA
1,3•10⁻⁴•I+0,3µA
2,1•10⁻⁴•I+3,4µA
3,5•10⁻⁴•I+58µA
6,9•10⁻⁴•I+0,4mA
I = Ölçülen
Değer
(5500A
Kalibratör ile)
5,8•10⁻³•I+24mA
5,8•10⁻³•I+0,2A
5,8•10⁻³•I+0,6A
I = Pens
Ampermetre
ile Ölçülen
Akım
(5500A
Kalibratör ve
50 Sarım
Bobin)
1,4•10⁻⁴•R+9,3 mΩ
1,4•10⁻⁴•R+17,4mΩ
1,1•10⁻⁴•R+17,4mΩ
1,1•10⁻⁴•R+17,3mΩ
1,1•10⁻⁴•R+0,07 Ω
1,1•10⁻⁴•R+0,07 Ω
1,1•10⁻⁴•R+0,7 Ω
1,1•10⁻⁴•R+0,7 Ω
1,4•10⁻⁴•R+7 Ω
1,4•10⁻⁴•R+7 Ω
1,7•10⁻⁴•R+64 Ω
2,3•10⁻⁴•R+61 Ω
7,1•10⁻³•R+629 Ω
1,3•10⁻³•R+559 Ω
5,8•10⁻³•R+6,4 kΩ
5,8•10⁻³•R+19 kΩ
R = Ölçülen
Değer
(5500 A
Kalibratör ile)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Cihazlar
(DC Direnç R
Direnç Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
Devam)
1 Ω ≤ R < 100 Ω
100 ≤ R < 1 kΩ
1 kΩ ≤ R < 10 kΩ
10 kΩ ≤ R < 100 kΩ
100kΩ≤ R <1000kΩ
1 MΩ ≤ R < 10 MΩ
10MΩ≤ R <100MΩ
100 MΩ ≤ R ≤1 GΩ
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
1,2•10⁻⁴•R+4,82mΩ
1,2•10⁻⁴•R+0,01Ω
1,2•10⁻⁴•R+0,11Ω
1,2•10⁻⁴•R+1,14Ω
1,2•10⁻⁴•R+0,01kΩ
4,7•10⁻⁴•R+0,10kΩ
1,7•10⁻³•R+3,34kΩ
1,7•10⁻³•R+3,45kΩ
Açıklamalar
(2 uçlu) Yerine
Koyma
Metoduna
Göre
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Açıklamalar
Ölçüm Şartları
10mV≤ U <33mV
10mV≤ U <33mV
10mV≤ U <33mV
10mV≤ U <33mV
10 Hz ≤ f <45 Hz
45 Hz ≤ f <20 kHz
20 kHz ≤ f <100 kHz
100kHz≤ f <500kHz
4,1•10⁻³•U+23,1 µV
2,3•10⁻³•U+23,1 µV
4,1•10⁻³•U+38,0 µV
1,2•10⁻²•U+69,1 µV
U=Ölçülen
Değer
f=Ayarlanan
değer
33mV≤ U <330mV
33mV≤ U <330mV
33mV≤ U <330mV
33mV≤ U <330mV
33mV≤ U <330mV
10 Hz ≤ f <45 Hz
45 Hz ≤ f <10 kHz
10 kHz ≤ f <50 kHz
50 kHz ≤ f <100 kHz
100kHz≤ f <500kHz
2,9•10⁻³•U+58 µV
5,8•10⁻³•U+24 µV
1,2•10⁻³•U+25 µV
2,8•10⁻³•U+0,2 mV
8,1•10⁻³•U+0,4 mV
(5500 A
Kalibratör ile)
0,33 V ≤ U < 3,3 V
0,33 V ≤ U < 3,3 V
0,33 V ≤ U < 3,3 V
0,33 V ≤ U < 3,3 V
0,33 V ≤ U < 3,3 V
10 Hz ≤ f <45 Hz
45 Hz ≤ f <10 kHz
10 kHz ≤ f <50 kHz
50 kHz ≤ f <100 kHz
100kHz≤ f <500kHz
1,7•10⁻³•U+0,3 mV
3,5•10⁻⁴•U+70 µV
1,6•10⁻³•U+0,4 mV
2,8•10⁻³•U+2,0 mV
5,8•10⁻³•U+3,8 mV
3,3 V ≤ U < 33 V
3,3 V ≤ U < 33 V
3,3 V ≤ U < 33 V
3,3 V ≤ U < 33 V
3,3 V ≤ U < 33 V
10 Hz ≤ f <45 Hz
45 Hz ≤ f <10 kHz
10 kHz ≤ f <20 kHz
20 kHz ≤ f <50 kHz
50 kHz ≤ f <100 kHz
1,7•10⁻³•U+2,9 mV
3,5•10⁻⁴•U+0,7 mV
9,3•10⁻⁴•U+3,0 mV
2,2•10⁻³•U+5,8 mV
2,8•10⁻³•U+19,7
mV
33 V ≤ U < 330 V
33 V ≤ U < 330 V
45 Hz ≤ f <1 kHz
1 kHz ≤ f <10 kHz
33 V ≤ U < 330 V
10 kHz ≤ f <20 kHz
5,8•10⁻⁴•U+7,6 mV
9,3•10⁻⁴•U+17,3
mV
1,0•10⁻³•U+38,3
mV
330V≤ U <1000V
330V≤ U <1000V
330V≤ U ≤1000V
45 Hz ≤ f <1 kHz
1 kHz ≤ f <5 kHz
5 kHz ≤ f <10 kHz
Cihazlar
AC Gerilim U
Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Ölçüm Aralığı
5,8•10⁻⁴•U+93 mV
2,3•10⁻³•U+0,12 V
2,3•10⁻³•U+0,6 V
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
AC Akım I
Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
330 µA ≤ I <3,3 mA
330 µA ≤ I <3,3 mA
330 µA ≤ I <3,3 mA
330 µA ≤ I <3,3 mA
10 Hz ≤ f <20 Hz
20 Hz ≤ f <1 kHz
1 kHz ≤ f <5 kHz
5 kHz ≤ f <10 kHz
2,3•10⁻³• I+0,35 µA
2,3•10⁻³• I+0,35 µA
2,3•10⁻³• I+0,35 µA
6,9•10⁻³• I+0,35 µA
3,3 mA ≤ I <33 mA
3,3 mA ≤ I <33 mA
3,3 mA ≤ I <33 mA
3,3 mA ≤ I <33 mA
10 Hz ≤ f <20 Hz
20 Hz ≤ f <1 kHz
1 kHz ≤ f <5 kHz
5 kHz ≤ f <10 kHz
2,3•10⁻³• I+3,5 µA
2,3•10⁻³• I+3,5 µA
2,3•10⁻³• I+3,5 µA
6,9•10⁻³• I+3,5 µA
33 mA ≤ I <330 mA
33 mA ≤ I <330 mA
33 mA ≤ I <330 mA
33 mA ≤ I <330 mA
10 Hz ≤ f <20 Hz
20 Hz ≤ f <1 kHz
1 kHz ≤ f <5 kHz
5 kHz ≤ f <10 kHz
2,3•10⁻³•I+34,6 µA
2,3•10⁻³•I+34,6 µA
2,3•10⁻³•I+34,7 µA
6,9•10⁻³•l+34,7 µA
330 mA ≤ I <2,2 A
330 mA ≤ I <2,2 A
45 Hz ≤ f <1 kHz
1 kHz ≤ f <5 kHz
1,2•10⁻³•I+0,35 mA
8,7•10⁻³•I+0,35 mA
2,2 A ≤ I <11 A
2,2 A ≤ I ≤11 A
45 Hz ≤ f <500 Hz
500 Hz ≤ f <1 kHz
1,2•10⁻³•I+2,3 mA
3,8•10⁻³•I+2,3 mA
10 A ≤ I < 16,5 A
16,5 A ≤ I < 110 A
110 A ≤ I ≤ 550 A
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz
Torodial Sarımlı
PensAmpermetre
3,5•10⁻³•I+3,4mA
3,3•10⁻³•I+29mA
3,3•10⁻³•I+0,11A
Açıklamalar
I=Ölçülen Akım
(5500 A
Kalibratör ile)
I=Pens
Ampermetre
ile Ölçülen
Akım
(5500A
Kalibratör ve
50 Sarım
Bobin)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(AC Akım I
Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
Devam)
10 A ≤ I < 16,5 A
16,5 A ≤ I < 110 A
110 A ≤ I ≤ 550 A
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz
Torodial Sarımlı
PensAmpermetre
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
6,5•10⁻³•I+35mA
6,5•10⁻³•I+0,3A
6,5•10⁻³•I+1A
Açıklamalar
I=Pens
Ampermetre
ile Ölçülen
Akım
(5500A
Kalibratör ve
50 Sarım
Bobin)
10 A ≤ I < 16,5 A
16,5 A ≤ I < 110 A
110 A ≤ I ≤ 550 A
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz
Torodial Sarımlı
PensAmpermetre
9,3•10⁻³•I+3,4mA
9,2•10⁻³•I+31,2mA
9,2•10⁻³•I+0,12A
I=Pens
Ampermetre
ile Ölçülen
Akım
(5500A
Kalibratör ve
50 Sarım
Bobin)
10 A ≤ I < 16,5 A
16,5 A ≤ I < 110 A
110 A ≤ I ≤ 550 A
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz
Torodial Sarımlı
PensAmpermetre
1,2•10⁻²•I+34,6mA
1,2•10⁻²•I+289mA
1,2•10⁻²•I+1A
I=Pens
Ampermetre
ile Ölçülen
Akım
(5500A
Kalibratör ve
50 Sarım
Bobin)
DC Güç P
DC Güç Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
10,9W≤ P <726W
72,6W≤ P <3630W
220W≤ P ≤11kW
0,33 A - 2,2 A
ve 33 V - 330 V
2,2 A - 11 A
ve 33 V - 330 V
2,2 A - 11 A
ve 100 V - 1000 V
1,0•10⁻⁴•P+2,7mW
Wattmetre
Kalibrasyonu
1,0•10⁻⁴•P+3,0mW
P= Ölçülen Güç
1,0•10⁻⁴•P+15mW
( 5500A
Kalibratör ile )
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(DC Güç P DC
Güç Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
Devam)
0,54kW≤ P<36,3
kW
3,6kW≤ P<181,5
kW
11kW≤ P ≤550kW
AC Güç P
AC Güç Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
10,9 W ≤ P <726 W
72,6W≤ P <3630W
220 W ≤ P ≤11 kW
0,54kW≤ P<36,3
kW
3,6kW≤ P<181,5
kW
11kW≤ P≤550kW
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
16,5 A - 110A
ve 33 V - 330 V
110 A - 550 A
ve 33 V - 330 V
110 A - 550 A
100 V - 1000 V
1,0•10⁻⁴•P+260mW
0,33 A - 2,2 A
ve 33 V - 330 V
2,2 A - 11 A
ve 33 V - 330 V
2,2 A - 11 A
ve 100 V - 1000 V
1,0•10⁻³•P+24mW
16,5 A - 110 A
ve 33 V - 330 V
110 A - 550 A
ve 33 V - 330 V
110 A - 550 A
ve 100 V - 1000 V
1,0•10⁻³•P+0,15W
1,0•10⁻⁴•P+1,5W
Açıklamalar
P = Pens
Wattmetre ile
Ölçülen Güç
1,0•10⁻⁴•P+1,5W
( 5500A
Kalibratör ve
50 Sarım
Bobin)
Wattmetre
Kalibrasyonu
1,0•10⁻³•P+23mW
1,0•10⁻³•P+125mW
1,0•10⁻³•P+1,8W
1,5•10⁻³•P+1,8W
P=Ölçülen Güç
(PF = 1)
(50 Hz ≤ f ≤ 1
kHz)
P= Pens
Wattmetre ile
Ölçülen Güç
(5500A
Kalibratör ve
50 Sarım
Bobin)
(PF = 1)
(50 Hz ≤ f ≤1
kHz)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(AC Güç P AC
Güç Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
Devam)
0,5kW≤ P <3,5kW
Güç Faktörü
PF
Cos ⱷ metre
Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
ⱷ = 0° ile 75,5°
Güç Faktörü (PF) 1
- 0,25
Frekans f
Frekans Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
10 Hz ≤ f < 120 Hz
120 Hz ≤ f < 1200
Hz
1,2 kHz ≤ f ≤ 10
kHz
50 Hz
( PF = 1 )
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
2,5•10⁻²•P+4,5W
3,5kW≤ P <35kW
2,5•10⁻³•P+45W
35kW≤ P ≤175kW
2,5•10⁻²•P+527W
33 V ile 1000 V
10 Hz ile 65 Hz
Açıklamalar
P = Pens
Wattmetre ile
Ölçülen Güç
MIC290W
PensWattmetr
e ile
Direkt Ölçüm
Mobil
Kalibrasyon
Sistemi
1%
PF= Öçülen
Değer
(5500A
Kalibratör ile)
8,4•10⁻⁶•f+10mHz
5,8•10⁻⁶•f+100mHz
f= Öçülen
Frekans
(5500A
Kalibratör ile)
4,7•10⁻⁶•f+1,0Hz
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kapasitans C
Kapasitans
Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
Osiloskop
Kalibrasyonu
Yatay Saptırma
Osiloskop
Kalibrasyonu
Düşey
Saptırma
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
5,8•10⁻³•C+11,5pF
5,8•10⁻³•C+11,5pF
5,8•10⁻³•C+11,5pF
5,9•10⁻³•C+11,5pF
3,0•10⁻³•C+114,8
pF
3,0•10⁻³•C+113,5
pF
3,0•10⁻³•C+339,4
pF
3,0•10⁻³•C+1,1nF
4,2•10⁻³•C+3,4nF
4,2•10⁻³•C+11,4nF
4,7•10⁻³•C+34,3nF
5,9•10⁻³•C+114,7n
F
8,1•10⁻³•C+344,8n
F
1,2•10⁻³•C+346,8n
F
C= Öçülen
Kapasite
(5500A
Kalibratör ile)
2 ns ≤ t <100 ns
0,5 • 10⁻² • t
t= Ayarlanabilir
zaman
değerleri
(50 Ω' daki UPP
> 1 V)
100 ns ≤ t ≤ 5 s
1 • 10⁻² • t
t=Ayarlanabilir
değerler
(50 Ω' daki UPP
> 1 V)
2 mV ≤ Upp <5 V
1,2 • 10⁻² • UPP
Dikdörtgen
Gerilim
10 Hz - 10 kHz
(1 MΩ' daki
ayarlanabilir
UPP)
0,33nF≤C<0,5nF
0,5 nF ≤ C < 1,1 nF
1,1 nF ≤ C < 3,3 nF
3,3 nF ≤ C < 11 nF
11 nF ≤ C < 33 nF
f = 1 kHz
f = 1 kHz
f = 1 kHz
f = 1 kHz
f = 1 kHz
33 nF ≤ C < 110 nF
f = 1 kHz
110nF≤C<330nF
f = 1 kHz
0,33μF≤C<1,1µF
1,1 μF ≤ C < 3,3 µF
3,3 μF ≤ C < 11 µF
11 μF ≤ C < 33 µF
33 μF ≤ C < 110 µF
f = 100 Hz
f = 100 Hz
f = 100 Hz
f = 100 Hz
f = 100 Hz
110μF≤C<330µF
f = 100 Hz
330μF≤C≤1100µF
f = 100 Hz
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Cihazlar
(Osiloskop
Kalibrasyonu
Düşey
Saptırma
Devam)
Osiloskop
Kalibrasyonu
Yükselme
Zamanı
Osiloskop
Kalibrasyonu
Band Genişliği
Devir Ölçer
Optik
Takometre
Stroboskop
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
5 V ≤ Upp ≤ 33 V
1,0 • 10⁻² • UPP
Dikdörtgen
Gerilim
10 Hz - 10 kHz
(1 MΩ' daki
ayarlanabilir
UPP)
5mV≤Upp≤2,2V
1,2 • 10⁻² • UPP
Dikdörtgen
Gerilim
10 Hz - 10 kHz
(50 Ω' daki
ayarlanabilir
UPP)
1,4 ns ile ≤7 µs
arası
3%
-
≤250 MHz
3%
-
30,0 rpm ≤ T <
1000 rpm
1000 rpm ≤ T < 10
000 rpm
10 000 rpm ≤ T <
99 9999 rpm
3,4•10⁻⁴•T+0,2rpm
4,0•10⁻⁴•T+1rpm
4,1•10⁻⁴•T+11rpm
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıcaklık
Direnç
Termometresi
Kalibrasyonu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Karşılaştırma
Metodu
0°C
-30 °C ≤ t ≤ 90 °C
90 °C < t ≤ 250 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
Buz Noktası
Sıvılı Banyolarda
Sıvılı Banyolarda
Blok Kalibratörde
0,015 °C
0,03 °C
0,05 °C
0,35 °C
-30 °C ≤ t ≤ 90 °C
90 °C < t ≤ 250 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
Sıvı Banyolarda
Sıvılı Banyolarda
Blok Kalibratörde
0,11 °C
0,13 °C
0,50 °C
Isılçift
Kalibrasyonu
Karşılaştırma
Metodu
0 °C
-30 °C ≤ t ≤ 90 °C
90 °C < t ≤ 250 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
420°C< t ≤1100°C
1100°C< t ≤1200°C
Buz Noktası
Sıvılı Banyolarda
Sıvılı Banyolarda
Blok Kalibratörde
0,015 °C
0,7 °C
0,7 °C
0,9 °C
Blok Kalibratörde
Blok Kalibratörde
Tüp Kalibrasyon
Fırını
2,0 °C
2,7 °C
3,0 °C
Açıklamalar
SPRT 25 Ω
Direnç
Termometresi
ile
Sadece
Laboratuarda
Kalibrasyon
PRT100 Ω
Direnç
Termometresi
ile
Yerinde ve
Laboratuarda
(Buz Noktası
Belirsizliği
Dahil)
PRT 100Ω
Direnç
Termometresi
ile Sadece
Laboratuarda
Kalibrasyon
Std. B ve S Tipi
Isılçift ve
Keithley DMM
ile
Laboratuarda
Kalibrasyon
(Buz Noktası
Belirsizliği)
(Dahil Tüm
Tipler)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(Isılçift
Kalibrasyonu
Devam)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Karşılaştırma
Metodu
-30 °C ≤ t ≤ 90 °C
90 °C < t ≤ 250 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
Sıvılı Banyolarda
Sıvılı Banyolarda
Blok Kalibratörde
0,8 °C
0,8 °C
1,0 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
420°C< t ≤1100°C
1100°C< t ≤1200°C
Blok Kalibratörde
Blok Kalibratörde
Tüp Kalibrasyon
Fırını
2,4 °C
3,2 °C
3,8 °C
Açıklamalar
PRT 100 Ω
Direnç
Termometresi
Yerinde ve
Laboratuarda
Kalibrasyon
Std. S Tipi
Isılçift ve
Sıcaklık
Kalibratörü ile
Yerinde ve
Laboratuarda
Otomatik
Kompanzasyon
Aktif-ON
Konumda
(Tüm Tipler)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıvılı Cam
Termometre
Kalibrasyonu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Karşılaştırma
Metodu
0 °C
-30 °C ≤ t ≤ 90 °C
90 °C < t ≤ 250 °C
Buz Noktası
Sıvılı Banyolarda
Sıvılı Banyolarda
0,015 °C
0,03 °C
0,05 °C
Açıklamalar
SPRT 25Ω
Direnç
Termometresi
ve Direnç
Köprüsü ile
Sadece
Laboratuarda
(0,01°C ≤
Bölüntü
Değeri)
(Buz Noktası
Belirsizliği)
(Dahil)
Göstergeli
Sıcaklık Ölçer
Kalibrasyonu
(Dijital/Analog
Termometre
ve Sıcaklık
Dönüştürücüs
ü)
Karşılaştırma
Metodu
0 °C
-30 °C ≤ t ≤ 90 °C
90 °C < t ≤ 250 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
Buz Noktası
Sıvılı Banyolarda
Sıvılı Banyolarda
Blok Kalibratörde
0,015 °C
0,03 °C
0,05 °C
0,35 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
420°C< t ≤1100°C
1100°C< t ≤1200°C
Blok Kalibratörde
Blok Kalibratörde
Tüp Kalibrasyon
Fırını
2,0 °C
2,7 °C
3,0 °C
SPRT 25Ω
Direnç
Termometresi
ile
Sadece
Laboratuarda
Kalibrasyon
Std. B ve S Tipi
Isılçift ve
Keithley DMM
ile Sadece
Laboratuarda
(Buz Noktası
Belirsizliği)
(Dahil)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(Göstergeli
Sıcaklık Ölçer
Kalibrasyonu
(Dijital/Analog
Termometre
ve Sıcaklık
Dönüştürücüs
ü) Devam)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Karşılaştırma
Metodu
-30 °C ≤ t ≤ 90 °C
90 °C < t ≤ 250 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
50 °C ≤ t ≤ 420 °C
420°C< t ≤1100°C
1100°C< t ≤1200°C
Sıvılı Banyolarda
Sıvılı Banyolarda
Blok Kalibratörde
Blok Kalibratörde
Blok Kalibratörde
Tüp Kalibrasyon
Fırını
0,11 °C
0,13 °C
0,50 °C
2,3 °C
3,1 °C
3,7 °C
Açıklamalar
SPRT 25Ω
Direnç
Termometresi
ile Yerinde ve
Laboratuarda
Std. S Tipi
Isılçift ve
Sıcaklık
Kalibratörü ile
Yerinde ve
Laboratuarda
(Buz Noktası
Belirsizliği)
(Dahil)
Etüv, Fırın,
Sterilizatör
İnkübatör,
İklimlendirme
Kabini, Soğuk
Oda,
Buzdolabı,
Derin
Dondurucu,Su
Banyosu
Kalibrasyonu
-30 °C ≤ t ≤ 450 °C
Şartlandırılmış
Hacim İçerisinde
Doğruluk ve Sıcaklık
Dağılımı Tesbiti
0,5 °C
Mobil
Kalibrasyon
Sistemi ile
DKD-R5-7
dökümanına
uygun
SOP3-08' a
göre
Yerinde
Kalibrasyon
Kül Fırını
Kalibrasyonu
35 °C ≤ t ≤ 420 °C
420°C< t ≤1100°C
1100°C< t ≤1200°C
Doğruluk ve Eksenel
Sıcaklık Dağlımı
Tesbiti
0,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
Mobil
Kalibrasyon
Sistemi ile SOP
3-06'
a göre Yerinde
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Otoklav
Kalibrasyonu
Sıcaklık
Göstergeleri
Kalibrasyonu
30 °C ≤ t ≤ 200 °C
Data Logger ile
Sıcaklık Performansı
Tespiti
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,4 °C
(Sensör Tipleri)
100°C≤ t ≤1820 °C
-270°C≤ t ≤1000 °C
-210°C≤ t ≤1200 °C
-210°C≤ t ≤1200 °C
-270°C≤ t ≤1372 °C
-270°C≤ t ≤1300 °C
-50°C≤ t ≤1767 °C
-50°C≤ t ≤1767 °C
-270°C≤ t ≤400 °C
B
E
J
L
N
K
S
R
T
0,61 °C
0,40 °C
0,33 °C
0,33 °C
0,40 °C
0,40 °C
0,60 °C
0,54 °C
0,35 °C
-200°C≤ t ≤650 °C
RTD (Pt100, Pt1000
vs)
0,15 °C
Açıklamalar
Karşılaştırma
Metodu
ile SOP 3-07’
ye
göre Yerinde
Kalibrasyon (B
asınçlı
Kabinlerde
sadece sıcaklık
fonksiyonu)
Elektriksel
Sıcaklık
Simülatörü
Kullanılarak
Elektriksel
Simulasyon
Yöntemiyle
Sensörsüz
Kalibrasyon
Otomatik
Kompanzasyon
Aktif-ON
Konumda
Yerinde ve
Laboratuarda
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Elektriksel
Sıcaklık
Simülatörü ve
Kalibratörü
Kalibrasyonu
(Ölçüm
Cihazları
Ölçme
Konumu)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(Sensör Tipleri)
100°C≤ t ≤1820 °C
-270°C≤ t ≤1000 °C
-210°C≤ t ≤1200 °C
-210°C≤ t ≤1200 °C
-270°C≤ t ≤1372 °C
-270°C≤ t ≤1300 °C
-50°C≤ t ≤1767 °C
-50°C≤ t ≤1767 °C
-270°C≤ t ≤400 °C
B
E
J
L
K
N
S
R
T
0,41 °C
0,15 °C
0,14 °C
0,14 °C
0,17 °C
0,17 °C
0,41 °C
0,41 °C
0,14 °C
-200°C≤ t ≤650 °C
RTD (Pt100, Pt1000
vs)
0,10 °C
Açıklamalar
5500A
Elektriksel
Kalibratör
Kullanılarak
Elektriksel
Simulasyon
Yöntemiyle
Sensörsüz
Kalibrasyon
Sadece
Laboratuvarda
Kalibrasyon
Elektriksel
Sıcaklık
Simülatörü ve
Kalibratörü
Kalibrasyonu
(Simülasyon
Cihazları
Kaynak
Konumu)
(Sensör Tipleri)
100°C≤ t ≤1820 °C
-270°C≤ t ≤1000 °C
-210°C≤ t ≤1200 °C
-210°C≤ t ≤1200 °C
-270°C≤ t ≤1372 °C
-270°C≤ t ≤1300 °C
-50°C≤ t ≤1767 °C
-50°C≤ t ≤1767 °C
-270°C≤ t ≤400 °C
B
E
J
L
K
N
S
R
T
0,33 °C
0,15 °C
0,14 °C
0,14 °C
0,18 °C
0,18 °C
0,35 °C
0,35 °C
0,13 °C
-200°C≤ t ≤650 °C
RTD (Pt100, Pt1000
vs)
0,10 °C
Keithley 2000
Hassas DMM
(6.5 dijit)
Kullanılarak
Elektriksel
Simulasyon
Yöntemiyle
Sensörsüz
Kalibrasyon
Sadece
Laboratuvarda
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıcaklık-Nem
Ölçerler
Sıcaklık ve
Nem Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
KUVVET
Malzeme Test
Makinaları
Kalibrasyonu
(Çekme,Basma
,Eğme,Yay
Kuvveti Ölçme
Sistemleri)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Nem
20% rH ≤ H ≤ 90 %
rH
Sıcaklık
18 °C ≤ t ≤ 25 °C
18 °C ile 25 °C
sıcaklık aralığında
0,5 °C
3 N ≤ F ≤ 100 kN
TS EN ISO 7500-1
0,16 %
2,5 %RH
100 kN ≤ F ≤ 2000
kN
0,32 %
1 cN ≤ F ≤ 500 N
0,10 %
0,16 %
0,1 kN ≤ F ≤ 100
kN
Açıklamalar
Nem Kabini
İçerisinde
Referans
Sıcaklık ve
Nem Sensörü
ile
Karşılaştırmalı
İç Kalibrasyon
Metodu SOP
3-09'a göre
0,5. Sınıf Yük
Hücresi ile
Basma
Yönünde
1,0. Sınıf Yük
Hücresi ile
Basma
Yönünde
Askılı Kütleler
ile Çekme,
Basma
Yönünde
0,5. Sınıfı Yük
Hücresi ile
Çekme
Yönünde
Beton Test
Makinaları
100 kN ≤ F ≤ 2000
kN
TS EN 12390-4
0,32 %
1,0. Sınıf Yük
Hücresi ile
Basma Yönüde
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kuvvet Ölçüm
Cihazları
Kalibrasyonu
1 cN ≤ F ≤ 500 N
3 N ≤ F ≤ 100 kN
DAKKS-DKD-R 3-3
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,10 %
Açıklamalar
Askılı Kütleler
ile
Basma Yönüde
0,16 %
1 cN ≤ F ≤ 500 N
0,10 %
0,1 kN ≤ F ≤ 100
kN
0,16 %
0,5. Sınıf Yük
Hücresi ile
Basma
Yönünde
Askılı Kütleler
ile Çekme
Yönüde
0,5. Sınıf Yük
Hücresi ile
Çekme
Yönünde
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
SERTLİK
Sertlik Test
Makineleri
Kalibrasyonu
(Rockwell,
Brinell,Vickers)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
HRA
HRB
HRC
TS EN ISO 6508-2
0,5 HRA
1,0 HRB
0,5 HRC
HBW 2,5 / 62,5
HBW 2,5 / 187,5
HBW 5 / 250
HBW 5 / 750
HBW 10 / 3000
TS EN ISO 6506-2
%2,0
%2,0
%2,0
%2,0
%2,0
HV 0,5
HV 1
HV 2
HV 5
HV 10
HV 30
TS EN ISO 6507-2
%3,4
%2,4
%2,0
%2,0
%2,0
%2,0
Açıklamalar
Bu
Değerler Sertlik
Mukayese
Plakalarıyla
Yapılan Dolaylı
Kalibrasyondak
i Belirsizlik
Değerleridir.
Direkt
Kalibrasyondak
i Belirsizlik
Değerleri
Ayrıca
Verilmiştir.
*Laboratuarda
ve Yerinde
Kalibrasyon
Sertlik Test
Makineleri
0 mm < d ≤ 10 mm
TS EN ISO 6506-2
TS EN ISO 6507-2
Optik İz Ölçme
Sistemi
Kalibrasyonu
1,5 • 10⁻³ • L
(0,0005 mm den
küçük olmamak
koşuluyla)
Objektif
Mikrometre ile
Ölçüm
*Laboratuarda
ve Yerinde
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Portatif Sertlik
Ölçme Cihazı
Kalibrasyonu
HRA
HRB
HRC
TS EN ISO 6508-2
0,5 HRA
1,0 HRB
0,5 HRC
(Rockwell,
Brinell,Vickers)
HBW 2,5 / 62,5
HBW 2,5 / 187,5
HBW 5 / 250
HBW 5 / 750
TS EN ISO 6506-2
%2,0
%2,0
%2,0
%2,0
HV 0,5
HV 1
HV 2
HV 5
HV 10
HV 30
TS EN ISO 6507-2
%3,4
%2,4
%2,0
%2,0
%2,0
%2,0
1100 g' a kadar
E2 Sınıfı Kütleler ile
2,5 • ·10⁻⁶
30 kg' a kadar
F1 Sınıfı Kütleler ile
1,0 • ·10⁻⁵
1150 kg' a kadar
M1 Sınıfı Kütleler ile
1,0 • ·10⁻⁴
2300 kg' a kadar
M1 Sınıfı Kütle ve
İkame Ağırlıklar ile
1,5 • ·10⁻⁴
TERAZİ
Otomatik
Olmayan
Elektronik
Teraziler
Açıklamalar
Terazinin
Kalibrasyonu E
URAMET
cg-18/v.03
Rehber
Dokümanına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
ile kullanıldığı
yerde yapılır.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Relatif Pozitif Basınç
Basınç Kalibratörü, Ba
sınç Dönüştürücü, Basınç Ölçer, Basınç Anahtarı Kalibrasyonu
Tüm Kalibrasyonlar EURAMET cg17/v.2,0 ve DKD R 6-1 Rehber Dokümanların
a uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürüne göre yapılır.
0,1 MPa ile 2,5
MPa arası
Gaz (Azot)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
39 Pa + 1,0•10⁻⁴ •
Pr
Pr:Uygulanan
Relatif Basınç
Pressurements
Piston (H763)
Manometresi
(8776-95) ve
Liquid-Gas
Seperator ile
0,1 MPa ile 5,5
MPa arası
Sıvı (Hidrolik)
39 Pa + 1,0• 10⁻⁴ •
Pr
1,5 MPa ile 110
MPa arası
Sıvı (Hidrolik)
301 Pa + 1,0• 10⁻⁴ •
Pr
Pressurements
Piston (H763)
Manometresi
(8776-95) ile
Pressurements
Piston (H753)
Manometresi
(8776-95) ile
*Laboratuarda
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(Relatif Pozitif
Basınç Basınç
Kalibratörü, Ba
sınç
Dönüştürücü,
Basınç
Ölçer, Basınç
Anahtarı
Kalibrasyonu
Tüm
Kalibrasyonlar
EURAMET
cg-17/v.2,0 ve
DKD R 6-1
Rehber
Dokümanların
a uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre yapılır.
Devam)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
- 85 kPa ile + 85
kPa arası
Fark Basınç Ölçer
10 Pa + 1,5 • 10⁻³ •
Pr
Pr:Uygulanan
Relatif Basınç
- 85 kPa ile 0,01
kPa arası
Negatif Düşük Basınç
10 Pa + 1,5 • 10⁻³ •
Pr
0,01 kPa ile 200
kPa arası
Pozitif Düşük Basınç
70 Pa + 1,5 • 10⁻³ •
Pr
Druck Dpi605
Dij.Basınç
Kalibratörü
(60505443) ile
Druck Dpi605
Dij.Basınç
Kalibratörü
(60505443) ile
Druck Dpi605
Dij.Basınç
Kalibratörü
(60505443) ile
*Laboratuarda
ve Yerinde
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(Relatif Pozitif
Basınç Basınç
Kalibratörü, Ba
sınç
Dönüştürücü,
Basınç
Ölçer, Basınç
Anahtarı
Kalibrasyonu
Tüm
Kalibrasyonlar
EURAMET
cg-17/v.2,0 ve
DKD R 6-1
Rehber
Dokümanların
a uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre yapılır.
Devam)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
100 kPa ile 2,0
MPa arası
Gaz (Hava)
70Pa+5,0•10-4•Pr
100 kPa ile 2,5
MPa arası
Gaz (Hava)
1,5 kPa
2,0 MPa ile 20
MPa arası
Sıvı (Saf Su)
10 kPa
Sıvı (Saf Su)
16 kPa
0,7 MPa ile 7 MPa
arası
Sıvı (Saf Su)
10 kPa
5 MPa ile 50 MPa
arası
Sıvı (Saf Su)
20 kPa
3,5 MPa ile 35
MPa arası
Açıklamalar
Druck Dpi605
Dij.Basınç Kalib
ratörü
(60505443) ile
Keller-Druck
Dij.Basınç Kalib
ratörü(17664)
ile
Keller-Druck
Dij.Basınç Kalib
ratörü(17665)
ile
Keller-Druck
Dij.Basınç Kalib
ratörü(17666)
ile
Druck Dpi605
Dij.Basınç Kalib
ratörü
(2067730) ile
Druck Dpi605
Dij.Basınç Kalib
ratörü
(1817356) ile
*Laboratuarda
ve
Yerinde Kalib
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 26/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Mutlak Basınç
Atmosfer
Basıncı
Ölçer, Basınç
Dönüştürücü
Kalibrasyonu
Relatif Negatif Basınç
Basınç
Kalibratörü, Ba
sınç
Dönüştürücü,
Basınç
Ölçer, Basınç
Anahtarı
Kalibrasyonu
EURAMET cg17/v.2.0 ve
DKD R 6-1
Rehber
Dokümanların
a uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre yapılır.
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
10 kPa ile 110 kPa
arası
Atmosfer Basıncı
10Pa+2,5•10-4•P
P: Ölçülen
Mutlak Basınç
75 kPa ile 110 kPa
arası
Ortam Atm.Basıncı
10Pa+2,5•10-4•P
Druck Dpi605
Dij.Basınç
Kalibratörü
(60505443) ile
*Laboratuarda
ve Yerinde
Kalibrasyon
- 85 kPa ile -0,5
kPa arası
Gaz (Hava)
200 Pa
Budenberg
Civalı Negatif
Basınç
Kalibratörü
(0595/56) ile
*
Laboratuarda
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 27/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(Relatif Negatif
Basınç Basınç
Kalibratörü, Ba
sınç
Dönüştürücü,
Basınç
Ölçer, Basınç
Anahtarı
Kalibrasyonu
EURAMET
cg-17/v.2.0 ve
DKD R 6-1
Rehber
Dokümanların
a uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre yapılır.
Devam)
- 85 kPa ile -0,5
kPa arası
BOYUT
Kumpas
Kalibrasyonu
İç-Dış-Derinlik
Ölçümü
0 - 1000 mm
Gaz (Hava)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
300 Pa
Açıklamalar
Keller-Druck
Dij.Basınç
Kalibratörü(17
664) ile
*Laboratuarda
ve Yerinde
Kalibrasyon
Bölüntü Değeri
0,01mm
0,02 mm
0,05 mm
0,1 mm
L=[m]
( 14 + 27 ·L ) µm
( 17 + 27·L ) µm
( 32 + 27·L ) µm
( 59 + 27·L ) µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
9.1 (DIN
862) Döküman
larına uygun
hazırlanmış kal
ibrasyon
prosedürüne
göre
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 28/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Derinlik
Kumpası
Kalibrasyonu
Derinlik Ölçümü
0 - 300 mm
Bölüntü Değeri
0,01mm
0,02 mm
0,05 mm
0,1 mm
L=[m]
(14 + 27·L)µm
(17 + 27·L)µm
(32 + 27·L)µm
(59 + 27·L)µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
9.2(DIN
862/Form
C) Dökümanlar
ına uygun
hazırlanmışkali
brasyon prose
dürüne göre
Mihengir
Kalibrasyonu
Yükseklik Ölçümü
0 - 1000 mm
Bölüntü Değeri
0,01mm
0,02mm
0,05mm
0,1mm
L=[m]
( 14 + 27 ·L ) µm
( 17 + 27·L ) µm
( 32 + 27·L ) µm
( 59 + 27·L ) µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
9.3 (DIN
862) Döküman
larına uygun
hazırlanmış kal
ibrasyon
prosedürüne
göre
Dış Çap
Mikrometresi
Kalibrasyonu
Dış Çap Ölçümü
0 - 150 mm
Bölüntü Değeri
0,001mm
0,01 mm
L=[m]
( 3 + 27 ·L ) µm
( 13 + 27 ·L ) µm
150 mm - 1000
mm
0,001mm
0,01 mm
( 6 + 27 ·L ) µm
( 14 + 27 ·L ) µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
10.1 ve
10.3 (DIN
863-1) Döküm
anlarına uygun
hazırlanmış kal
ibrasyon
prosedürüne
göre
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 29/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
İç Çap
Mikrometresi
Kalibrasyonu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
İç Çap Ölçümü
0 - 600 mm
Bölüntü Değeri
0,01 mm
L=[m]
( 15 + 27 ·L ) µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
14 (DIN
863-4/Form
A,B) Dökümanl
arına uygun
hazırlanmış kal
ibrasyon
prosedürü
Derinlik Ölçümü
0 - 300 mm
Bölüntü Değeri
0,001mm
0,01 mm
L=[m]
( 3 + 27 ·L ) µm
( 13 + 27 ·L ) µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
6(DIN
863-2) Döküm
anlarına uygun
hazırlanmış kal
ibrasyon
prosedürü
Bölüntü Değeri
0,001mm
0,01 mm
0,1 mm
L=[m]
( 2 + 27 ·L ) µm
( 13 + 27 ·L ) µm
( 59 + 27 ·L ) µm
0,001mm
0,01 mm
0,1 mm
( 4 + 27 ·L ) µm
( 14 + 27 ·L ) µm
( 59 + 27 ·L ) µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
11 ve
11.1 (DIN
878) Döküman
larına uygun
hazırlanmış kal
ibrasyon
prosedürüne
göre
(İki noktadan
temaslı)
Derinlik
Mikrometresi
Kalibrasyonu
Ölçü Saati
(Komparatör)
Kalibrasyonu
Açıklamalar
0 - 25 mm
25 - 100 mm
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 30/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Açıklamalar
Çelik Cetvel
Kalibrasyonu
0 - 3 m arası
L=[m]
(100 + 50•L)µm
DIN 865 ve DIN
866
Dökümanlarına
uygun
hazırlanmış
SOP 1-06-1
nolu
kalibrasyon
prosedürüne
göre
Şeritmetre
Kalibrasyonu
0 - 3 m arası
L=[m]
( 280 + 50 ·L ) µm
TS9505 Döküm
anına uygun
hazırlanmış SO
P 1-06-2 nolu
kalibrasyon
prosedürüne
göre
0 - 5 m arası
( 300 + 50 ·L ) µm
0 - 15 m arası
( 350 + 50 ·L ) µm
0 - 25 m arası
( 475 + 50 ·L ) µm
0 - 50 m arası
( 785 + 50 ·L ) µm
Açı Ölçer
Kalibrasyonu
(Universal)
0 - 360°
Açı Öçümü
5'
Ölçme Kolu 300
mm
Diklik Ölçümü
5 µm
Paralellik Ölçümü
5 µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
12 Dökümanın
a uygun
hazırlanmış kal
ibrasyon
prosedürüne
göre
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 31/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Test Eleği
Kalibrasyonu
Tork
Tork El Aletleri
Kalibrasyonu
Hacim
Mezür
(Ölçülü
Silindir)
Düz Geçme Örgülü
125mm≤L≤2mm
2mm≤L≤5mm
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Mesh aralığı (L), Tel
Çapı (D) Ölçümü
7,5 µm
17,5 µm
Dairesel Delikli
5mm≤D≤125mm
Çap (D) Ölçümü
0,040 mm
Kare Delikli
5mm≤L≤125mm
Genişlik (L) Ölçümü
0,040 mm
1N•m≤T≤1000
N•m
Saat Yönüne
%1
1N•m≤T≤1000
N•m
Saat Yönü Tersine
%1
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dolum Metoduna
Göre
7 µl
14 µl
27 µl
66 µl
132 µl
264 µl
264 µl
660 µl
1319 µl
2636 µl
Açıklamalar
ISO 3310/1 ve
ISO
3110/2 Döküm
anlarına uygun
hazırlanmş kali
brasyon prose
dürüne göre
ISO 6789:2003
(E) Standardına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon pr
osedürüne
göre
TS EN ISO 4787
ve
TS EN ISO
4788
Dökümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 32/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Balon Joje
(Dar veya
Geniş Boyunlu
Tek İşaretli
Balon)
Büret
(Taksimatlı)
Büret
(Pistonlu)
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Dolum
Metoduna Göre
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Boşaltım Metoduna
Göre
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Boşaltım Metoduna
Göre
Piston Hareketi
Manuel veya Motor
Tahrikli
(Dijital/Analog)
(Göstergeli)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
5 µl
5 µl
5 µl
5 µl
10 µl
10 µl
15 µl
20 µl
28 µl
28 µl
56 µl
74 µl
101 µl
141 µl
TS EN ISO
4787,
TS 1491 EN ISO
1042
2 µl
2 µl
2 µl
4 µl
4 µl
4 µl
7 µl
11 µl
22 µl
TS EN ISO 4787
ve
TS EN ISO 385
0,3 µl
0,4 µl
1,0 µl
1,5 µl
3,0 µl
3,5 µl
5,0 µl
10,0 µl
TS EN ISO
8655-6 ve TS
EN ISO 8655-3
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
Dökümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
Dökümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 33/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Pipet
(Taksimatlı)
Pipet
(Pistonlu)
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Boşaltım Metoduna
Göre
11 µl
20 µl
25 µl
50 µl
100 µl
200 µl
250 µl
300 µl
500 µl
1000 µl
2000 µl
5000 µl
10000 µl
Boşaltım Metoduna
Göre
Tek veya Çok Kanallı
Piston Hareketi
Manuel/Motor
Tahrikli
(A veya D1 Tip
Pipet) (Dijital,
Analog)
(Göstergeli)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
2 µl
2 µl
2 µl
2 µl
7 µl
11 µl
22 µl
22 µl
TS EN ISO 4787
ve
TS 1489 ISO
648
0,15 µl
0,15 µl
0,15 µl
0,15 µl
0,2 µl
0,2 µl
0,2 µl
0,2 µl
0,4 µl
1,0 µl
1,5 µl
3,0 µl
6,0 µl
TS EN ISO
8655-6 ve
TS EN ISO
8655-2
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
Dökümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 34/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Pipet
(Tek Ölçülü)
Piknometre
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
1,0 µl
1,5 µl
2,0 µl
2,5 µl
6,5 µl
10,0 µl
10,0 µl
12,0 µl
18,0 µl
23,0 µl
TS EN ISO
4787,
TS 1489 EN ISO
648
2 µl
2 µl
2 µl
7 µl
7 µl
7 µl
13 µl
TS EN ISO
2811-1 ve
TS EN ISO
3507
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Boşaltım Metoduna
Göre
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Gay-Lussac
25 ml
50 ml
Reischauer
7 µl
7 µl
25 ml
50 ml
Hubbard
7 µl
7 µl
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
Dökümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 35/35)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL KALİTE SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EMRE
KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0011-K
Revizyon No: 010 Tarih: 16-Temmuz-2014
AB-0011-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
11 µl ile 100 µl
arası
100 µl ile 500 µl
arası
1 ml
5ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Boşaltım
0,5 µl
Metoduna Göre
2 µl
Piston Hareketi
Manuel veya
Motor Tahrikli
(Dijital/Analog)
(Göstergeli)
3 µl
5 µl
15 µl
35 µl
50 µl
150 µl
330 µl
YOĞUNLUK
0,6 g/cm³-2g/cm³
0,0002 g/cm³
HidrometreDensimetre
Bome
Hidrometresi
% Alkol
Hidrometresi
0 - 70 °Be
Hidrostatik
Tartım Yöntemi
(Cuckow)
Dispenser
0,2 °Be
0 - 100 %
0,025 %
Açıklamalar
TS EN ISO
8655-6
ve
TS EN ISO 8655
-5
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
NIST SP
250-78
TS 2460-1 ISO
649-1
TS 2460-2 ISO
649-2
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne
göre
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Komisyonumuzca 16.03.2015 tarihinde yapılan sözleşmeli mübaşir