BLM221 MANTIK DEVRELERİ ÖDEV NO 3
Ders sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Akbaba
Q1) R-S Flip-Flop için aşağdaki zamanlama diyagramını tamamlayın. Başlangıçta Q=0.
Clk
S
R
Q
Q2) J-K Flip-Flop için aşağdaki zamanlama diyagramını tamamlayın. Başlangıçta Q=0.
Clk
J
K
Q
Q3) Aşağıdaki fonksiyonlari MUX ile gerçekleştirin.
a) F(a,b,c,d,e)=a’cd+bcd+b’c+ace
b) F(a,b,c,d,e)=ab’de+cde+abe+bc
c ve d
yi kontrol girişle olarak seçin.
Q4) Aşağıdaki fonksiyonlari
F1(a,b,c,d)=m(1,3,5,6,9,11) and F2(a,b,c,d)=M(0,2,3,7,10,12)
a) Çıkışı tümleyenlenmemiş decoder ve bazı uygun lojik kapılar kullanarak
gerçekleştirin.
b) Çıkışı tümlyenlenmiş decoder ve bazı uygun lojik kapılar kullanarak gerçekleştirin.
Q5) Aşağıdaki fonksiyonu 3-durumlu (three-state) bufferlar kullanarak gerçekleştirin.
control girişi olarak kullanın.
F(a,b,c)=abc+(a’+b)c’
BLM221 Mantık Devreleri
Ödev No: 3
Prof. Dr. Mehmet Akbaba
c
yı
Page 1
Q6) Sıfırdan dokuza kadar ondalıklı sayıları BCD kodundan Artı-3 koduna dönüştürme
işlemini:
a) MUX ler ile gerçekleştiriniz ve sonuç devreleri çiziniz
b) Çıkşı tümleyenlenmemiş bir decoder ve uygun bir kapılar kullanarak
gerçekleştiriniz ve sonuç devreyi çiziniz.
c) Çıkşı tümleyenlenmiş bir decoder ve uygun bir kapılar kullanarak gerçekleştiriniz
ve sonuç devreyi çiziniz.
Q7) Sıfırdan dokuza kadar ondalıklı sayıları BCD kodundan GRAY koduna dönüştürme
işlemini:
a) MUX ler ile gerçekleştiriniz ve sonuç devreleri çiziniz
b) Çıkşı tümleyenlenmemiş bir decoder ve uygun bir kapılar kullanarak
gerçekleştiriniz ve sonuç devreyi çiziniz.
c) Çıkşı tümleyenlenmiş bir decoder ve uygun bir kapılar kullanarak gerçekleştiriniz
ve sonuç devreyi çiziniz.
Q8) Sıfırdan dokuza kadar ondalıklı sayıları BCD kodundan 5-te-2 koduna dönüştürme
işlemini:
a) MUX ler ile gerçekleştiriniz ve sonuç devreleri çiziniz
b) Çıkşı tümleyenlenmemiş bir decoder ve uygun bir kapılar kullanarak
gerçekleştiriniz ve sonuç devreyi çiziniz.
c) Çıkşı tümleyenlenmiş bir decoder ve uygun bir kapılar kullanarak gerçekleştiriniz
ve sonuç devreyi çiziniz.
Q9) Yukarıya doğru 0011, 0110, 0111, 1000, 1111 ve tekrar 0011 e dönen ve aşağıya
doğru 1111, 1011, 0111, 0110,1001 ve takrar 1111 e dönen bir yukarı-aşağı 4
bitlik sayıcı devresini tüm detaylarını vererek bir D Flip-Flop, bir S-R Flip-Flop, bir
T Flip-Flop ve bir J-K Flip-Flop kullanarak tasarlayınız. Gerekli tüm çizimleri
ekleyiniz.
Q10) Şekil 10.a de verilen devrenin zamanlama diyagramını Şekil 10.b üzerinde
tamamlayınız. (Clk: Saat (Clock) işareti). Başlangıçta Q1=Q2=Q3=0 dır.
X
Y
S
R
D
SET
CLR
SET
CLR
Q
Q1
J
Q
Q
Q2
K
SET
CLR
Q
Q3
Q
Q
Clk
Şekil 10.a
BLM221 Mantık Devreleri
Ödev No: 3
Prof. Dr. Mehmet Akbaba
Page 2
CLK
X
Y
S
R
T
Q1
Q2
J
K
Q3
Şekil 10.b
Q11) Aşağıda verilen iki lojik fonksiyonu PLA kullanarak gerçekleştirin. PLA tablosunu ve
devre şemasını çizniz.
F1(a,b,c,d)=Σm(1,2,4,5,6,8,10,12,14), F2(a,b,c,d)=Σm(2,4,6,8,10,11,12,14,15)
Q12) Implement the following function using a 4-to-1 multiplexer and a minimum number of
additional gates. Chose A and B as selection lines of the multiplexer.
F(A,B,C,D)=A’BC+C’D+A’B
Q13) Implement the following function:
f=ab’h’+bch’+eg’h+fgh
a) Using only 2-to-1 Multiplexes
b) Tri-state buffers
Q14) Show how you can realize an 8-t0-1 multiplexer using two 4-to-1 MUXes and one 2-to1 MUX.
Q15) Using a 4-to-1 MUX and a minimum number of external gates to realize the following
function:
F(w,x,y,z)=Σm(3,4,5,7,10,14)+Σd(1,6,15)
Inputs are only available un-complemented. Use w and x as select inputs.
BLM221 Mantık Devreleri
Ödev No: 3
Prof. Dr. Mehmet Akbaba
Page 3
Q16) Implement F1 and F2 using one decoder and NAND gates.
F1(A,B,C)=Σm(0,1,3,5) and F2=A’B’+BC+AC’
Q17) We want to use a ROM to implement the following functions:
F1(a,b,c)=Σm(2,3,5,6), F2(a,b,c)=M(0,2,3,4,7), F3(a,b,c)=ac+b, F4(a,b,c)=1
a) What should be the size of the ROM?
b) Give the structure of the ROM with the implementation of F1, F2, F3 and F4.
Q18) Bir Shift Register’in (kaymalı kaydedicinin) devre şeması ve doğruluk tablosu
aşağıda Şekil 18.a ve 18.b de verilmiştir. Buna göre Şekil 18.c de verilen zamanlama
diyagramını tamamlayınız.
SI
QA
QB
QC
QD
Sh
Clock
Ld
DA
DB
DC
DD
Sh
0
0
1
Ld
0
1
X
QA
QA
DA
SI
QB+
QB
DB
QA
QC+
QC
DC
QB
QD+
QD
DD
QC
Şekil 18.b
Şekil 18.a
Clk
Sh
Ld
QA
QB
SI=QC
QD
Şekil 18.c
BLM221 Mantık Devreleri
Ödev No: 3
Prof. Dr. Mehmet Akbaba
Page 4
Download

ğümüzün konu ile ilgili 24/03/2015 tarih ve 3209592 sayılı yazısı.