Walltherm
Moderní interiérové krbové topidlo
s technologií dual flame (dva plameny)
a vodním výměníkem
nnos
Ú
K
či
t
93%
pouze
24 mg prachu
Walltherm
Mezinárodně patentováno
WALLTHERM
vyvynuto & vyráběno firmou:
WALLNÖFER H.F.
Motto: Hledání cesty
od primitivních,
přes komplikované
až po jednoduchá řešení.
Ověřená kvalita z Jižního Tirolska
www.efektivni-topeni-drevem.cz
Distributor/Prodejce v ČR : TELENET s.r.o., Kamenice nad Lipou 39470
Model
Königsspitze
Specifikace:
Produkty Walltherm® přinášejí technologii nejefektivnějšího zplyňování dřeva až do vašeho obývacího pokoje,
kde si vychutnáte pohled na skvělou scenérii plamenů ve dvou spalovacích komorách.
Kamna Walltherm ®
vám umožní vytopit celý dům z vašeho obýváku včetně
o h ř e v u u ž i t k o v é v o d y. V z i m n í m o b d o b í z a j i s t í n e o p a k o v a t e l n o u a t m o s f é r u
při pohledu do plamenů. A jak fungují naše kamna: Walltherm® mají dvě spalovací komory.
V horní komoře se roztopí jako v obyčejných kamnech. Zde vytvořený dřevoplyn je přiváděn
do spodní spalovací komory, kde je dodatečně okysličen a spalován za vysoké teploty okolo 1000°C.
Plamen ve spodní komoře
Celkový výkon kamen Walltherm® dosahuje 14,9 kW. Vytvořené teplo je z 30 % uvolněno
zářením do místnosti a 70 % je předáno přes výměník do topného systému.
Firma Walltherm®-díky inovacím a neustálým vylepšováním svých produktů dosahuje špičkových parametrů
v účinnosti spalování okolo 93 % při velmi dobrých hodnotách vypouštěných spalin a hodnotách prašnosti 24 mg.
Jedinečnou vlastností je, že proces spalování se obejde bez elektronických zařízen, a je poháněn přirozeným
tahem komína. Nezaskočí vás tak porucha řídící elektroniky či přídavných odtahových ventilátorů.
Efektivitu potvrzuje rozdíl mezi teplotou spalovaných plynů v komoře okolo 1.000 °C a teplotou spalin o cca 110 °C
odcházejících komínem. Energie tohoto rozdílu je efektivně a ohleduplně využita s ohledem na životní prostředí.
Rozměry:
v mm
pohled vrchní
pohled čelní:
150 120
550
1.250
400
180
Model Königsspitze
Tento model je naší klasikou, štíhlý und elegantní,
dostupný v barvě černé a antracit.
Součásti dodávky:
Krbová kamna (Besen, Ascheschaufel, Schürhaken)
Čistící set (kartáče pro čištění vodního výměníku)
Směšovač otopné vody s pumpou a term. ventily
pohled z prava:
480 120
550
Walltherm
Walltherm
*100
*100
5
*180
240
240
*180
30
* Anschlussmöglichkeiten ext. Verbrennungsluft
2
Potřebujete snížit množství
vyzařovaného tepla?
Design
Doplňkové řešení redukující vyzařované teplo a
Žádný problém! mění
Design:
Der Walltherm
Chcete změnit
tu
el
el
ati
vá á oc
á á oc
el
e
a
v
c
%
í
t
r
e
o
n
s
p an
dn á
30
a l va
ze
ka kov
za van
a.
sk lako
s
a
c
a
e
e
a
k
l
c
o
k
d
d
s
e s la k
ío
cí bo
cí bo
De
l
í d e bo
án
íní ne
íní z ne
t
v
ce
c
í
o
St rez
S
n
re
ín
áo
ař
n
o
z
l
St erez
a
Ne
Ne
y
a kov
sk ji v
N
sk
UV duku
de bo la
í
n
e
l
re
Če rez n
Ne
Model Königsspitze
v kachlovém provedení.
Spolupráce s firmou na výrobu kachlů nám umožňuje
vytvořit jedinečný design a to i na základě představ zákazníka.
Kachlové obložení nemá jen estetickou funkci, ale zároveň
umožňuje vytápět místnost dlouhou dobu po dohoření paliva
teplem naakumulovaným do kachlového obložení
U pasivních domů a malých místností se může stát, že podíl tepla vyzařovaného
do místnosti je příliš velký, nabizíme proto možnost toto tepelné záření redukovat.
Snížení vyzařování lze realizovat dvěma způsoby: Obkladové desky jsou připevněny
na bocích a vzadu a kamenná deska je připevněna na vrchní stranu.
Na čelní stranu je k dispozici několik variant čelních desek se specielní UV úpravou a
a dvojitým zasklením dveří. Meziprostor je vyplněn izolací.
Další možností je obezdění kamen kachlem nebo jiným teplu odolným materiálem.
V tomto případě je potřeba zachovat boční přístup k armaturám teplovodního vytápění a
a otvorům na čištění výměníku
Utlumený výkon je následně předán výměníkem do vody. cca 2kW
Walltherm
Königsspitze
design rzi
Walltherm
Königsspitze
design nerez
3
Der Walltherm
Model
Wilder Kaiser
Modell Walltherm® Wilder Kaiser
provedení kachlová kamna
Vychutnejte si v tomto provedení krásu kachlových kamen
v kombinaci s nejefektivnějším způsobem spalování dřeva.
.
Tvůrci kachlových kamen mohou spojit tradiční rukodělnou práci s
s nejnovější technologií spalování s účinností (93%) a absolutně nízkými
hodnotami emisí a prachových částic.
Informace k modelu Wilder Kaiser
.
Ocelová dvířka obou spalovacích komor jsou u modelu
.
Wilder Kaiser povytažena o 11 cm, díky čemu lze kamna obložit
kachlem a nebo obezdít. Je dodávánána přechodová lišta
pro realizaci čistého přechodu mezi tělesem kamen a obložením.
.
Upozornění: V místech nutných pro čištění a u části napojení
na topný systém je potřeba zachovat dodané odnímací prvky.
Model Wilder Kaiser lze dodat pouze v čistém provedení krbových
krbových kamen a vlastní osazení kachlů, či případné obestavby
lze realizovat vlastními silami, či za pomocí lokálních firem.
Obrázek znázorňuje pouze jednu z možných variant.
Obsah dodávky:
krbová kamna (kartáče, lopatka, čistící nástroje)
Čistící set (kartáče na čištění výměníků)
Bezpečnostní set topného výměníku včetně čerpadla a term. ventilů
Rozměry a pohledy modelu Wilder Kaiser:
ůdaje v mm
zezhora:
čelní:
boční, pravá strana:
550
150
75
18
18
195
110
Walltherm
840
1.250
1.250
550
180
215
480
18
*100
18
*100
5
*180
240
240
*180
120
110
550
*Možnost připojení externího vzduchu
30
4
Walltherm
Walltherm - jedinečná krbová interiérová kamna
Charakteristická interiérová krbová kamna s technikou
teplovodních zplyňovacích kotlů.
Možnost vaření:
Jako další plus těchto kamen
uvádíme malou varnou desku použitelnou
na vaření případně udžení teploty. Ideální pro
víkendové domy !
Regulace WAL01
WA L 01
usnadňuj e
ovl ádání
speci ál ně
ve
fáz i
roz tápění
systému :
Přes kouřový senzor je dohledován náběh systému a akustická výstraha vždy upozorní
na potřebu uzavření rozhořívací klapky.
Walltherm - Kamna mají
dvě spalovací komory. V horní komoře
je podpáleno dřevo, ze kterého zde
vznikající horké plyny, které jsou následně
převedeny do spodní spalovací
komory ,kde jsou obohaceny o
dostatečné množství sekundárního
vzduchu a jsou dále spalovány za
vysoké teploty. Čisté spaliny odevzdají
přes teplovodní výměník vzniklé teplo
do topné vody (funkce teplovodního kotle).
X
Vysoce účinný výměník tepla:
<
<
Tento výměník je koncipován
tak, aby horké spaliny odevzdaly
maximum tepla a ztráty do okolí
byli co nejmenší.
Možné kombinace:
<
Popis:
Regulace WAL01 byla vyvinupro usnadnění ovládáníta k topným systémům integrujícím
solární zařízení a krbová kamna Walltherm . Samozřejmě zobrazuje všechny důležité teploty
.
na dipleji.
A) jen Walltherm
B) jen Solarní zařízení
C) Walltherm + Solarní zařízení
Schéma zapojení Walltherm - Krbová kamna s kombinovaným zásobníkem a solárním zařízením
Pro skutečné milovníky ohně:
Obě spalovací komory jsou vybaveny
speciálním žáruvzdorným sklem, což umožňuje
pozorovat plameny z pohodli pohovky.
W-SS-Sp systém Wallnöfer s centrálním vytápěním a
hygienickou přípravou vody:
Rozdělení tepelného výkonu:
70%
Walltherm dosahuje diky nasazení
speciální technologie zplyňování
velmi vysoký stupeň účinnosti 93 % !
30%
Tyto hodnoty jsou potvrzeny zkušebnou:
do vody
tepelným zářením
BLT- Wieselburg & dem TÜV- Rheinland
Wallnöfer H.F. vyrábí také extrémně výkonné sluneční kolektory a variabilní zásobníky.
027/06
5
Der Walltherm
Model
Arunda
*Optimální zapojení do komína
pro provoz s přirozeným tahem:
150mm
6m
izolace
45°
500
mm
Technická data:
Výkon
Tepelný výkon:
Účinnost:
Prašnost:
ext. přívod vzduchu spodní strana:
ext. přívod vzduchu zadní strana:
Pracovní tlak
Tah komína
Hmotnost
Objem vody výměníku
Objem spalovací komory
Připojení komína
Hmotnostní tok spalin:
Teplota spalin
Teplota spalin při náběhu:
Palivo:
Záruka:
14,9 KW
70% voda, 30 % tep.záření
93 %
24 mg/Nm³
180 mm
2 x 100 mm
2 bar
min. 12 Pa - 15 Pa* max. 20 Pa
ca. 275 kg
16 lt
55 lt
150 mm
38,5 kg/h
ca. 110 °C
ca. 250 - 300 °C
kusové dřevo
délka max. 35 cm
5 let na těleso kamen (kromě opotřebitelných dílů)
2 roky na armatury a elektrické doplňky
027/06
Model Arunda
Čelní deska modelu Arunda je vyrobena z granitu, mramoru
nebo podobného materiálu, který lze kamenicky zpracovat.
Tak si můžete snadno tento model přizpůsobit svému
interiéru.
Upozornění: Čelní deska není obsahem dodávky!
Příslušenství jako u
ostatních modelů.
1.300
800
Walltherm
550
WALLNÖFER H.F.
ENERGIESYSTEME
Distributor v ČR: TELENET s.r.o.
Nádražní 444
39470 Kamenice nad Lipou
Česká republika
Tel. 0042 0565 43 28 76
Fax. 0042 0565 43 28 80
Email:[email protected]
www.efektivni-topeni-drevem.cz
Download

10.08.31 Walltherm Prospekt c